vrijdag 12 juni 2020

Derde persoon is overleden aan Covid-19 in Suriname - Man is thuis overleden

19 Personen positief getest vrijdag 12 juni

Aantal actieve gevallen bedraagt nu op 175


Een derde persoon is overleden aan Covid-19 in Suriname. De man om wie het gaat, vertoonde symptomen die overeenkwamen met Covid-19. Hij is thuis overleden. Na het overlijden van de man werd een swap genomen. De test is positief gebleken. Hij is overleden aan Covid-19. Zijn contacten zijn in quarantaine geplaatst. Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 12 juni 2020.

Daarnaast zijn er nog 19 personen positief getest vandaag. Het aantal mensen dat positief is getest, stijgt naar 187. De teller van de actieve gevallen staat nu op 175.

Een deel van de mensen dat positief getest was en in uitzondering was, mocht vandaag naar huis. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

Intussen is ook bekend geworden, dat kolonel Jerry Slijngard van het Covid-19 Managementteam gisteren positief is getest. Hij is in isolatie.

Proef op Texel helpt Bonaire bij lokaal telen van gewassen

Een tunnelkas van Salt Farm Foundation stimuleert de warmte van Bonaire


Op Texel is een onderzoek gestart naar gewassen die geschikt zijn om onder Bonairiaanse omstandigheden te worden verbouwd. De Salt Farm Foundation heeft een testfaciliteit op het Waddeneiland in gebruik genomen. Deze bestaat onder meer uit een tunnelkas waarin de warmte van Bonaire wordt gesimuleerd. Om de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen wordt tevens gewerkt met brak water. Een welkom initiatief, vindt het Bestuurscollege, zo bericht het Openbaar Lichaam Bonaire vandaag, vrijdag 12 juni 2020. 

'Het was al onze ambitie lokale landbouw te bevorderen omdat het veel duurzamer en gezonder is en ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse leveranciers. De coronacrisis bevestigt de noodzaak versproducten zo veel mogelijk lokaal te produceren. Dat brengt bovendien nieuwe werkgelegenheid met zich mee en draagt bij aan de gewenste diversificatie van onze economie.'


Een werkbezoek aan de testfaciliteit op Texel zit er voorlopig niet in. Daarom hebben de gedeputeerden James Kroon en Elvis Tjin Asjoe samen met Maurice Adriaens (Projectleider Reorganisatie LVV) via een videocall met de oprichter van de Salt Farm Foundation, Marc van Rijsselberghe, gesproken. In februari was hij op Bonaire waar hij een presentatie heeft gegeven aan enkele tientallen kunukero's die deelnemen aan een proef met dezelfde zaden als nu op Texel worden getest. In het najaar moet duidelijk zijn welke mogelijkheden er zijn voor het telen van gewassen op Bonaire die zouttolerant zijn.

De Salt Farm Foundation is een idealistische stichting die is opgericht om kennis te delen met kleinschalige boeren, vooral in gebieden waar voedselschaarste heerst, bij te dragen aan armoedebestrijding en oplossingen te ontwikkelen voor de effecten van de klimaatverandering.

De organisatie is ook onderzoek begonnen naar het kweken van zeewier als grondstof voor mest zodat boeren op Bonaire deze niet meer - tegen hoge kosten - hoeven te importeren.

De Salt Farm Foundation heeft Bonaire in 2015 voor het eerst bezocht. Dat gebeurde op verzoek van toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. De interesse van de stichting voor Bonaire kan op de steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid rekenen. De ontwikkeling en verdere professionalisering van landbouw, veeteelt en visserij is een van de prioriteiten in het Bestuursakkoord 2018-2022 dat met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gesloten.

Nadat Bonaire eerder al geconfronteerd werd met de vervelende gevolgen van de sluiting van de grens door Venezuela voor de aanvoer van groenten en fruit zet de huidige coronacrisis het Bestuurscollege aan nog meer vaart te maken door wat eerste levensbehoeften betreft meer zelfvoorzienend worden.

Meer dan 30 meter lange ingeslikte dikke vislijn uit zeeschildpad op Curaçao verwijderd

(Bron foto: STCC)
Na verwijdering vislijn kon STCC het dier 'in het open water vrijlaten'


Sea Turtle Conservation Curacao, STCC, heeft sinds het begin van dit jaar meer dan 50 reddingsacties voor zeeschildpadden uitgevoerd. De organisatie meldt vandaag, vrijdag 12 juni 2020, dat zij gisteren een schildpad heeft gered te Playa Piskado. 

Het dier had een meer dan 30 meter lange, dikke vislijn met visresten eraan, ingeslikt. De schildpad was in nood en was niet gemakkelijk te vangen.

Toch slaagde Ard van STCC er echter in om het te pakken te krijgen en de vislijn met succes uit de keel van de schildpad te verwijderen.

Gelukkig zat er geen haak aan de ingeslikte lijn vast. Na de verwijdering was de schildpad helemaal in orde, 'dus we konden hem in het open water laten'.

Visserscollectief legt zorgen op bord nieuwe coalitie

'Helaas zijn de visserij activiteiten afgenomen, maar de visaanvoer is nog gegarandeerd'


Het Visserscollectief heeft gisteren tijdens een online ZOOM-ontmoeting zijn zorgpunten kenbaar gemaakt aan de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL, die vooruitlopend op de regeermacht, alvast met maatschappelijke groepen van gedachten wisselen, aldus vandaag, vrijdag 12 juni 2020, Starnieuws. 

De Covid-19 maatregelen hebben effect op de sector. 'Helaas zijn de visserij activiteiten afgenomen, maar de visaanvoer is nog gegarandeerd, gezien de sector ook valt onder essentiële diensten', zegt Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief.

Het Visserscollectief stelt het zeer op prijs, dat het is aangemerkt als een belangrijke schakel en stakeholder in de visserijsector. Wat in deze periode een obstakel vormt, is de zekerheid van betalingen voor de visproducten, daar de financiële instellingen, waaronder banken, niet optimaal werken, waardoor visopkopers moeilijk aan contanten kunnen komen, zegt Lall.

Andere zorgpunten die met de politici zijn besproken, zijn het vergunningbeleid, management, controle, en de bijdrage die de sector levert aan de economie van Suriname.

De bevolkingsvisserij is de hoofdverantwoordelijke voor de eiwitvoorziening, die de voedselzekerheid zou moeten garanderen aan de samenleving. Op jaarbasis levert de visserijsector, na rijst, de grootste bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product. Door de export van vis komen deviezen het land binnen. De partijen die de nieuwe regering zullen vormen, hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren om de sector te helpen ontwikkelen.

Het Visserscollectief heeft aangegeven dat communicatie en overleg cruciaal zijn om samen besluiten te nemen die de sector zullen versterken. Er zal verder gewerkt worden met het Visserscollectief om de zorgpunten en voorstellen goed uit te stippelen op papier, zodat deze structureel aangepakt kunnen worden, zegt Lall.

VHP'er Jogi: 'Verplicht de winkels om open te gaan!'

'Degenen die daaraan geen gehoor geven, moet men hun vergunningen intrekken'


Veel winkelzaken binnen en buiten Paramaribo houden sinds de stijging van het aantal Coronabesmettingen hun deuren gesloten of houden klanten buiten. Enkele winkels verkopen goederen via het traliewerk. Daarnaast zijn de drastisch verhoogde prijzen van goederen moordend. Voor de consument, die nu vanwege een total lockdown op basis van een lettervolgorde slechts één dag in de week naar de winkel mag voor boodschappen, is dit een ware ramp. 

VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt dat de overheid, en in deze het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), met spoed een gesprek moet aangaan met de verschillende winkeliersvereniging om een oplossing te brengen in deze situatie. Als dat geen oplossing biedt, zou de overheid volgens hem de winkeliers en supermarkthouders moeten verplichten om de deuren open te gooien.

'Verplicht de winkels om open te gaan! Degenen die daaraan geen gehoor geven, moet men hun vergunningen intrekken', zegt Jogi, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 12 juni 2020.

Hij voegt eraan toe dat het nu geen zin heeft om mensen op basis van een lettervolgorde één per week maar naar de winkel te laten gaan als de zaken toch gesloten blijven.

Chotelall trekt na zware verkiezinsnederlaag NDP zijn financieringsfaciliteit in

Chotelall  beweerde 'Ik hou van Suriname, daarom bied ik goedkope basisgoederen aan'

VWS-voorzitter: 'Je kan niet pats-boem sluiten, je hebt dus lak aan de klanten, deze mensen zijn hier om snel geld te verdienen en gaan dan weg'


Steeds meer winkeliers weigeren om nieuwe voorraden in te slaan, omdat de prijzen van goederen vrijwel dagelijks door importeurs en leveranciers worden verhoogd. Hierdoor raken de rekken in sommige winkels leeg. Intussen is het ook niet meer mogelijk om via de onderneming B. Chotelall basisgoederen te kopen tegen lagere prijzen dan die andere importeurs hanteren. Dat zegt minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vandaag, vrijdag 12 juni 2020, in de Ware Tijd. 

Direct na de verkiezingen besloot eigenaar Bishnoepersad Chotelall zijn financieringsfaciliteit in te trekken. In ebruari zei hij op Starnieuws  dat hij uit liefde voor zijn landgenoten vreemde valuta en basisgoederen goedkoper dan andere handelaren verkocht. 'Ik hou van Suriname, daarom bied ik goedkope basisgoederen aan en ook goedkope valuta om mensen te helpen. Als ik niet meer heb stop ik, maar ik ga het nooit duurder verkopen', beweerde hij toen.

'Na de verkiezingen heeft Chotelall gezegd dat hij niet meer zal subsidiëren. Het volk heeft beslist, dus gaat hij goederen nu ook volgens marktconforme prijzen verkopen', zegt Tsang.

In afstemming met de ministeries van Financiën en HI&T konden winkeliers via Chotelall tegen gunstige wisselkoersen basisgoederen kopen. Eerst zou dat met tussenkomst van de Centrale Bank van Suriname gebeuren, maar na goedkeuring van de controversiële Valutawe', werd gekozen voor rechtstreeks zakendoen met Chotelall.

Dat de prijzen van goederen in de winkels steeds omhoog gaan komt niet door de winkeliers, zegt Tsang. Hij stelt, dat zijn ministerie heeft kunnen vaststellen dat winkeliers tegen hogere prijzen producten van importeurs en leveranciers moeten afnemen. 'Helaas zijn het de winkeliers die de kos' kosi van boze klanten krijgen.' Een aantal ondernemers heeft besloten voorlopig geen nieuwe voorraden te kopen vanwege de gestegen prijzen. Dit is onder meer één van de redenen waarom veel supermarkten hun deuren dichthouden. Winkeliers die onvoldoende mogelijkheden hebben om ervoor te zorgen, dat de beschermende regels worden nageleefd, blijven ook daarom liever dicht. 'Bij hen gaat het om de keus: geld verdienen en daardoor ziek worden of dicht blijven.' 

De bewindsman merkt op, dat er geen wet is die handelaren verplicht hun zaak open te houden. Zij kunnen daarom hun activiteiten voor onbepaalde tijd staken, zoals soms ook gebeurt wanneer ze op vakantie gaan of om andere redenen. Wat ook speelt bij ondernemers die wel klanten toelaten, is dat ze om de zoveel tijd de zaak moeten sluiten om alles te ontsmetten. Van boodschappenmandjes tot POS-apparaten worden dan gereinigd en geld wordt gestreken om eventuele virussen te doden.

Tsang zegt vrijwel dagelijks in contact te zijn met de winkeliersverenigingen in een poging hun leden zo ver te krijgen dat de dienstverlening aan de samenleving niet onnodig stagneert. Echter, de bewindsman heeft niet met de Vereniging van Winkeliers in Suriname (VWS) gesproken, zegt voorzitter Raymond Hasnoe. Sinds zijn aantreden ontwijkt Tsang de organisatie, aldus Hasnoe.

Hij stelt dat bij navraag is gebleken dat overwegend 'buitenlandse winkeliers' hun supermarkten dichthouden. 'Die mensen zijn verschrikkelijk bang. Uit onwetendheid denken ze dat het een Chinese ziekte is en houden hun winkels dicht. De Surinaamse winkeliers hebben in de meeste gevallen hun winkel wel open of verkopen via een luik.'

Hasnoe vindt de sluiting niet in de haak, omdat de klanten gedupeerd en de druk op supermarkten die open zijn groter wordt. Hiermee neemt het risico op besmetting met het virus toe, omdat meer mensen tegelijk op één plek zijn. Hasnoe merkt verder op, dat in de vergunningsvoorwaarden ook is aangegeven op welke tijdstippen de winkels open moeten zijn. Bij bijzondere omstandigheden zoals sterfgeval, ziekte of vakantie, dient de winkelier dat netjes door middel van aanplakking kenbaar te maken tot wanneer de zaak gesloten is. 'Je kan niet pats-boem sluiten. Je hebt dus lak aan de klanten. Deze mensen zijn hier om snel geld te verdienen en gaan dan weg.' 

De voorzitter adviseert ondernemers hun bedrijven open te stellen met inachtneming van de beschermende maatregelen. Klanten worden opgeroepen zich te houden aan de maatregelen en instructies van de handelaren.

VHP, ABOP, NPS en PL zien af van extra ministeries en onderministersposten

Nieuwe coalitie zwicht onder kritiek op nieuwe ministeries en onderministers


Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, vrijdag 12 juni 2020, uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen, dat de VHP, ABOP, NPS en PL zich neerleggen bij de kritiek op het instellen van extra ministeries en onderministersposten. De ABOP’er Ruben Ravenberg verklaarde onlangs in het ABC tv-programma ‘Suriname Kiest’, dat de ABOP, PL, NPS en VHP nooit hebben gezegd om ministeries terug te brengen. 

Er is veel kritiek op de bekendmaking dat deze partijen meerdere ministeries en onderministersposten zullen lanceren. Het is namelijk alom bekend, dat het ambtenarenbestand overvol is en dat Suriname ernstig moet gaan bezuinigen. Wat opviel was, dat de VHP, ABOP, NPS en PL, die nog niet eens geïnstalleerd zijn als de nieuwe regering, reeds op 30 mei getoond hebben in eerste instantie niet te doen aan bezuiniging c.q. sanering van het ambtenarenbestand. Zo hebben deze partijen aangekondigd, dat het ministerie van Olie & Gas en twee  onderministersposten erbij zouden komen.

Met de verklaring van Ravenberg kregen velen het idee, dat de vier partijen met twee maten aan het meten zijn en dat zij meerdere ‘jackpot-functies’ willen scheppen.


'De regering heeft zoveel mensen in dienst genomen, dat er geen plaats meer is voor anderen om te zitten', waren de woorden van Ravenberg.

Vanwege de felle kritiek op het voornemen van de VHP, ABOP, NPS en PL wordt afgezien om extra ministeries en onderministersposten in het leven te roepen.

Agent die te Stolkertsijver geld van taxichauffeur aannam in vrijheid gesteld

'Overhandigen van het geld had niets te maken met aannemen van een gift'


De politieman die in verzekering werd gesteld, nadat er een filmpje via social media werd verspreid waarin te zien is, dat hij bij Stolkertsijver van een taxichauffeur geld in ontvangst nam, is door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Zijn advocaat Arjan Ramlakhan bevestigt dit vandaag, vrijdag 12 juni 2020, op Starnieuws. 

Volgens de advocaat had het overhandigen van het geldbedrag niets te maken met het aannemen van een gift om iets te doen of na te laten, zoals strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

De agent had eerder geld geleend aan de taxichauffeur, die hij persoonlijk kent. Op die bewuste dag heeft de chauffeur het geld terugbetaald.

Ramlakhan zegt dat de afzonderlijke verklaringen van beide mannen, afgelegd bij de politie, overeen kwamen met elkaar. Van een redelijk vermoeden van schuld kan dus geen sprake zijn.

De inverzekeringstelling van beide mannen is dan ook onrechtmatig getoetst door de rechter-commissaris en mochten beide heren naar huis, zegt de advocaat.

Belfort (ABOP): 'Veira heeft geen bevoegdheden om de burgerij aan banden te leggen'

'De taken van het DNV zijn rijp voor de prullenbak'

'Ik ben verbaasd, want in Europese landen en Amerika is die lockdown al lang achterwege gelaten'


ABOP-Assembleelid Edward Belfort plaatst grote vraagtekens bij de maatregelen die door luitenant-kolonel Danielle Veira bekend zijn gemaakt en inmiddels al enkele dagen van kracht zijn. Veira is hoofd van het Nationaal Covid-19 Managementteam. Belfort zegt, dat hij voorstander is van het tegengaan van besmettingen, ‘maar Veira heeft geen bevoegdheden om de burgerij aan banden te leggen’. Dit schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 12 juni 2020.

'Ze moet niet doen alsof ze alles mag. We hebben laatst ook gezien, dat er een actie was van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Er is in een huis ingebroken, eigenlijk is huisvrede geschonden. Die bevoegdheden heeft ze niet. Wat denk ze dat zij is? De taken van het DNV zijn rijp voor de prullenbak. Dat wat zij verkondigd heeft, klopt niet. Laat zij mij het wetsproduct geven waar de maatregelen een basis hebben.'

'De situatie is al erg. Maanden zitten de bus- en boothouders zonder werk. Horeca, artiesten en ondernemers ook. De overheid moet hen helpen. Maar, je komt aan de vrijheid van mensen. We zijn niet in een gevangenis. Zelfs daar hebben ze rechten. Ik ben niet tegen maatregelen, maar je moet het de samenleving niet erger maken. Ik ben verbaasd, want in Europese landen en Amerika is die lockdown al lang achterwege gelaten. De president komt ook niet in beeld. Het lijkt alsof hij zegt oe no stem giem, da mo beer ing gie unu.'

Santokhi (VHP) gaat in persconferentie in op tot affaire opgeklopte kwestie Santokhi/BNR Nieuwsradio/Bouterse

'Wij hebben wetten en die zijn duidelijk, Surinamers worden niet uitgeleverd'


Starnieuws gaat vandaag, vrijdag 12 juni 2020, nog maar weer even uitgebreid in op de tot affaire opgeklopte kwestie Santokhi/BNR Nieuwsradio/Bouterse. Opgeklopt door diverse Nederlandse kranten die woorden van Santokhi - over eventuele uitlevering van Bouterse aan Nederland - in een interview op BNR Nieuwsradio uit zijn verband hebben gerukt.

'Vraagstukken die te maken hebben met opsporing, vervolging en berechting van personen, heb ik gezegd bij de proclamatie van de coalitie in wording, is geen aangelegenheid van politiek. Het is een aangelegenheid van de rechterlijke autoriteiten', aldus VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi gisteren tijdens een persconferentie in partijcentrum 'de Olifant' over de affaire. Zijn collega-leiders Ronnie Brunswijk (ABOP) en Gregory Rusland (NPS) hebben benadrukt, dat in de Grondwet staat, dat Surinaamse staatsburgers niet worden uitgeleverd.

De persconferentie werd belegd om, aldus Starnieuws, de ruis die door de berichtgeving in de Nederlandse media is ontstaan in de samenleving, waarbij in het bericht aanvankelijk stond dat Santokhi bereid is Desi Bouterse aan Nederland uit te leveren voor het uitzitten van een celstraf van 11 jaar op verdenking van cocaïnehandel, weg te nemen.


Bouterse heeft zich gestoord aan de berichtgeving en aangegeven, dat hij juist een zo'n tien uren durend gesprek had met Santokhi om de overgang naar de nieuwe regering en de transitie te bespreken. De uitspraken staan in schril contrast met het vele uren durende gesprek dat Santokhi en Bouterse met elkaar hebben gevoerd.

Santokhi zei op de persconferentie, dat zaken die te maken hebben met uitlevering, beheerst worden door internationale verdragen en nationale wetgeving. Ook hier geldt dat het een activiteit is die toebehoort aan de rechterlijke macht. 'En wij hebben wetten en die zijn duidelijk in Suriname. Surinamers worden niet uitgeleverd. En als de verzoeken hier zullen komen, worden ze getoetst. Dan zal het antwoord zijn dat Surinamers niet worden uitgeleverd', benadrukte de politicus.

Deze vraagstukken spelen in Nederlandse media, maar in Suriname geldt als prioriteit het land uit de economische en andere crises te halen.' Het bericht is inmiddels gecorrigeerd in Nederland. De VHP had een rectificatie geëist.

Brunswijk zei,dat hij kapot is gebeld, nadat het bericht verscheen. Hij benadrukte dat de nieuwe regering in alle rust het werk wil doen. Er zullen geen spanningen gecreëerd worden. 'Wij zullen niet op heksenjacht gaan. Surinaamse staatsburgers kunnen nooit uitgeleverd worden aan een buitenlandse mogendheid. Ik wil eenieder gerust stellen. Het land moet uit de crisis gehaald worden. De Surinamers moeten in harmonie met elkaar leven. Alle Surinamers moeten het veilige gevoel krijgen dat het land in handen is van Surinamers. Er is balans in het systeem. Er zullen ook geen racistische handelingen gepleegd worden. Wij moeten elkaar respecteren.'

NPS-voorzitter Rusland wenste aan te geven dat er wetten zijn in het land. 'Wij leven in een rechtsstaat. De regels van het land zullen onder alle omstandigheden worden uitgevoerd. Wij moeten ons als natie niet laten afleiden door zaken die op dit moment minder relevant zijn.'

Hij voerde aan dat het land in grote problemen is op dit moment. Er moet gefocust worden op wat de verwachtingen moeten zijn voor de komende periode. Er zijn hearings aan de gang en daarop wordt er geconcentreerd. De problemen moeten in alle rust worden opgelost, zei Rusland.

Pokie (ABOP): 'Mijn hart bloedt wanneer ik zie hoe de mensen pinaren, vooral in mijn district'

'Er komen steeds verscherpte maatregelen zonder na te denken'

'Mensen van de regering leiden hun luxe leven, terwijl het volk pinaart'


Herkozen ABOP-parlementariër Diana Pokie van het district Brokopondo zegt vandaag, vrijdag 12 juni 2020, in het Dagblad Suriname, dat haar hart bloedt wanneer zij ziet hoe de mensen pinaren, vooral in haar district. Zij geeft aan dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bezig is met het verstrekken van pakketten, maar in het binnenland gaat het stukken moeilijker. Mensen zitten zonder mobiele telefoon en/of komen niet voor in het bestand van het ministerie. 

'Die mensen proberen wij als partij tegemoet te komen. De regering moest veel transparanter zijn. Je komt met maatregelen zonder de gevolgen voor de samenleving in acht te nemen. Politici kunnen wel levensmiddelen bevoorraden. Maar, de gewone burger, waar onze samenleving uit bestaat, kan dat niet. Die hosselaars, landbouwers en verkopers leven van dag tot dag. De regering heeft de maatregelen niet goed voorbereid. Ze hadden genoeg tijd. Er komen steeds verscherpte maatregelen zonder na te denken. Mensen hebben het heel moeilijk. Het is haast onmogelijk om het hoofd boven water te houden. Dit gebeurt in landen waar corruptie hoogtij viert.'

'Mensen van de regering leiden hun luxe leven, terwijl het volk pinaart. Het volk moet bepaalde volksvertegenwoordigers goed volgen. Het is onmogelijk om met de schadeloosstelling miljonair te worden. Je kan onmogelijk miljonair worden. En die mensen kunnen nu opsparen en twee maanden binnen blijven. Mijn hart bloedt. Ik wordt kapot gebeld door mensen, mijn eigen familie. Maar, ik kan ook niet vrij bewegen. Er zijn geen uitzonderingen en je kan ook niet een ieder helpen. Maar die P van Pokie komt vrijdag aan de beurt en ik probeer zoveel mogelijk mensen te helpen. Zo ook andere mensen binnen de partij.'

Op Facebook heeft partijgenoot Joel ‘Bordo’ Martinus aangegeven dat hij waardebonnen van een handelszaak verdeelt. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Kolonel Slijngard, lid van het Covid-19 Managementteam, is Covid-19 positief getest

'Ja, helaas, hij is positief getest, we wachten de verdere informatie af'


Kolonel Jerry Slijngard, lid van het Covid-19 Managementteam, is positief getest op het nieuwe coronavirus. Dit wordt vanochtend, vrijdag 12 juni 2020, in de Ware Tijd bevestigd door coördinatrice van het Managementteam, Daniëlle Veira. 'Ja, helaas, hij is positief getest. We wachten de verdere informatie af.'

Slijngard is intussen afgezonderd in quarantaine. Zijn situatie is stabiel. De overige leden van het Managementteam zijn niet ziek, maar ze worden wel door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, gemonitord.

Met het personeel van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), dat door Slijngard wordt geleid, zijn goede afspraken gemaakt, meldt Veira, wat betreft het uitvoeren van de werkzaamheden in verband met de aanpak van Covid-19.

Slijngard had zich vorige week vrijdag tijdens de Covid-19-update persconferentie in de Congreshal nog opgewonden over het onverantwoordelijk gedrag van personen die nog altijd illegaal het land binnenkomen of zich niet houden aan de toen gedeeltelijke lockdown. De NCCR-coördinator hekelde ook het feit, dat mensen er alles aan doen om de verscherpte regels te omzeilen. Het blijkt dat er talloze belletjes binnenkomen bij het NCCR van mensen die pasjes willen.

De afgelopen dagen is bekend geworden dat verschillende personen die in frontlinie staan bij de bestrijding van het virus, zelf besmet zijn geraakt.

In Honduras legendarisch dier 'Cadejo' ofwel Eira barbara op beeld vastgelegd in de bergen

Beelden geschoten in kader van het Jaguar Program van Panthera HondurasEen legendarisch dier dat bekend staat als 'Cadejo', eigenlijk Eira barbara genaamd, is op beeld vastgelegd in de bergen van Honduras. Volgens lokale media-informatie werd het dier vastgelegd door in programma voor het monitoren van dieren in de bossen van Honduras. 

Dit programma, ‘Jaguar Program-Panthera Honduras’ genaamd, bestaat uit het met speciale camera's vastleggen hoeveel soorten er in de bossen voorkomen.

Bij deze gelegenheid slaagden de camera's erin een nieuwsgierig klein dier vast te leggen dat deel uitmaakt van de verhalen en legenden, dat angst probeerde te verspreiden, het is een weerloos dier dat wetenschappelijk Eira barbara heet.

Het komt ook in Suriname voor.


Het is vermeldenswaard dat dit merkwaardige dier verschillende veelvoorkomende namen in Honduras en de Midden-Amerikaanse regio heeft, zoals Lepasil, Cabeza de Viejo, Viejo de Monte, Tolomuco en Cadejo.

Op deze afbeeldingen is de Eira barbara rustig te zien lopen in zijn habitat,


(Suriname Mirror/am.com.mx/Facebook/YouTube)

IMF keurt US $ 594 miljoen noodhulp aan Guatemala goed om pandemie van Covid-19 aan te pakken

'De pandemie van Covid-19 heeft grote gevolgen voor Guatemala'


De directie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het verzoek van Guatemala om financiële noodhulp in het kader van het Rapid Financing Instrument (RFI) goedgekeurd ter waarde van 428,6 miljoen SDR (100 procent van het quotum, of ongeveer US $ 594 miljoen tegen de huidige wisselkoers). Dit meldt het IMF woensdag 10 juni 2020.

De RFI zal het land helpen bij het voldoen aan de dringende betalingsbalansbehoeften die voortvloeien uit de Covid-19-pandemie en zal leiden tot extra financiering van andere ontwikkelingspartners. Ondanks sterke fundamenten is het economische en sociale model van Guatemala kwetsbaar gebleken voor de Covid-19-uitbraak.


Door sterk afhankelijk te zijn van geldovermakingen en noodzakelijke lockdown-maatregelen worden de economische effecten van de pandemie versterkt. De beperkte gezondheidszorg, vooral van de arme en plattelandsbevolking, vormt een grote uitdaging voor de beheersing van virussen. Om de gevolgen van de pandemie te verzachten, verhogen de autoriteiten de uitgaven en overdrachten voor de meest kwetsbaren op gepaste wijze, samen met een versoepeling van het monetaire beleid, een grotere liquiditeitsvoorziening en ondersteunende prudentiële maatregelen.

Na de bespreking van het verzoek van Guatemala door de Raad van Bestuur heeft Mitsuhiro Furusawa, adjunct-directeur en waarnemend voorzitter, de volgende verklaring afgelegd:

'De pandemie van Covid-19 heeft grote gevolgen voor Guatemala. De afnemende externe vraag, afnemende overmakingen en de noodzakelijke afsluiting en sociale afstand om het virus in bedwang te houden, hebben de economische activiteit verstoord en de externe en fiscale posities ernstig verslechterd. IMF-steun in het kader van het snelle financieringsinstrument zal helpen bij het aanpakken van de dringende betalingsbalans en fiscale behoeften, het vertrouwen vergroten en de steun van andere externe partners stimuleren.'

'De autoriteiten hebben een omvangrijke en doelgerichte fiscale reactie op de bestrijding van Covid-19 ingezet, de gezondheidszorg versterkt, de meest kwetsbaren beschermd en de impact op bedrijven en werknemers verzacht. De lage schuldniveaus van Guatemala maken deze tijdelijke fiscale steun mogelijk met behoud van de schuldhoudbaarheid. Het verkleinen van de belastingkloof blijft een prioriteit en het rationaliseren van niet-essentiële uitgaven om het begrotingstekort te beperken. De autoriteiten verbinden zich ertoe de monetarisering van het tekort tijdelijk en beperkt te houden.'

'Om het herstel te ondersteunen en toekomstige schokken tegen te gaan, zijn de autoriteiten van plan een accommoderende monetairbeleidskoers en wisselkoersflexibiliteit te handhaven. Hoewel de kredietrisicoverordeningen tijdelijk zijn versoepeld om de herstructurering van leningen te vergemakkelijken, volgen de autoriteiten nauwlettend de blootstellingen van banken en de voorzieningsniveaus om de stabiliteit van het financiële systeem te waarborgen.'

De Guatemalteekse autoriteiten hebben hun toezegging bevestigd om ervoor te zorgen dat noodfinanciering effectief, transparant en via versterkte bestuursmechanismen wordt gebruikt.'

(Suriname Mirror/IMF/Twitter)

Georganiseerde misdaad grotendeels verantwoordelijk voor bosbranden Guatemala

Talloze illegale landingsbanen in Reserva de la Biosfera Maya


Vliegtuigjes uit onder meer Colombia en Venezuela kunnen vrijwel onopgemerkt in het reservaat landen


Een van de ergste brandseizoenen van het afgelopen decennium heeft enorme stukken beschermd regenwoud vernietigd en heeft de regering van Guatemala aangezet om te beginnen met de ontwikkeling van een nieuw, agressief beleid om de verantwoordelijke georganiseerde misdaadgroepen neer te halen. 

Natuurbeschermers ter plaatse vertelden InSight Crime, dat tijdens het brandseizoen van december, dat van december tot mei kan duren, ongeveer 16.000 hectare en hoogstwaarschijnlijk meer is vernietigd in het noordelijke departement Petén in Guatemala. Veel van de branden vonden plaats in nationale parken in het Reserva de la Biosfera Maya, een van de grootste beschermde regenwouden in Midden-Amerika.

Eind mei schreef president Alejandro Giammattei 20 van de 23 actieve branden voornamelijk toe aan landinvasies en het kappen van bos om illegale landingsbanen te bouwen voor drugsvliegtuigen die diep verborgen waren in nationale parken zoals Laguna de Tigre en Sierra del Lacandón.

De branden beginnen vaak wanneer drugshandelaren proberen grote delen van het regenwoud snel te verwijderen en de vlammen lopen uit de hand door de droge grond en het gebrek aan regen. Ze maken het land vrij voor veeteelt, die ze gebruiken als front voor het witwassen van geld en illegale landingsbanen die cocaïneleveringen ontvangen. Lokaal wordt de praktijk 'narco-ganaderia' of 'narco-veehouderij' genoemd.

Vliegtuigjes uit onder meer Colombia en Venezuela kunnen vrijwel onopgemerkt in het reservaat landen dankzij de moeilijkheid om in zo'n groot, ruig gebied te patrouilleren. Van daaruit komen de zendingen in het bezit van kartels aan de zuidgrens van Mexico, soms slechts een paar uur rijden door de afgelegen jungle.

Uit een in juni gepubliceerde studie van de Texas State University bleek, dat tussen 2000 en 2015 ongeveer 30 procent van de bosbedekking in het Laguna del Tigre National Park werd omgezet in landbouwgrond, waarvan een groot deel was bestemd voor veeteelt.

Gouverneur van Petén Luis Burgos, die dit jaar aantrad, zei dat hij zijn allereerste vlucht over het gebied uitvoerde om de brandschade van april te observeren. Hij documenteerde vrachtwagens die vanuit Mexico Guatemala binnenkwamen, evenals talloze nieuw geruimde landingsbanen. Sommige landingsbanen beschreef hij als 'een begraafplaats met vliegtuigen', omdat drugshandelaren ze na de landing hadden vernietigd. 'Na die vlucht stapte ik huilend uit de helikopter', vertelde hij aan InSight Crime.

Burgos zei dat hij voorbereidende besprekingen is begonnen met de Nationale Raad voor Beschermde Gebieden (Consejo Nacional de Areas Protegidas - CONAP) om nieuwe strategieën te ontwikkelen om het reservaat te herstellen. Een CONAP-functionaris bevestigde, dat het kantoor van de gouverneur instandhoudingsinspanningen ondersteunt, maar geen commentaar zou geven op details van toekomstige inspanningen.

Zodra de quarantainemaatregelen van het coronavirus tot rust zijn gekomen, verklaarde Burgos, dat hij ook wetshandhaving wilde gebruiken om land indringers met geweld te verwijderen - een strategie die in sommige gevallen al in het reservaat wordt gebruikt - en is van plan aanvullende hulp van de internationale gemeenschap te vragen.

(Suriname Mirror/InSight Crime)

Illegale balseming operatie ontdekt buiten Mexico-Stad te Tecámac

'Zeer ernstig besmettingsgevaar en verschrikkelijke veronachtzaming van de sanitaire normen'

(Bron foto: Twitter)
'Het onderzoek nu gericht op wat ze met de lichaamsvloeistoffen hebben gedaan en waar ze die hebben weggegooid'


Ambtenaren zeiden woensdag 10 juni 2020, dat ze een clandestien, niet-geregistreerd balsemcentrum hadden ontdekt, dat opereert vanuit een huis aan de rand van Mexico-Stad met twee lijken - een die blijkbaar een slachtoffer van Covid-19 is - op brancards. 

Mariela Gutierrez, de burgemeester van de gemeente Tecámac, net ten noorden van Mexico-Stad, zei dat de autoriteiten aan het onderzoeken waren hoe lang de illegale balseming had geduurd en waar de boosdoeners de lichaamsvloeistoffen die uit de lichamen waren gehaald, naar hadden weggevoerd. in plastic containers.Gutierrez noemde het 'een zeer ernstig besmettingsgevaar en een verschrikkelijke veronachtzaming van de sanitaire normen'. Gutierrez zei dat een van de twee mannen die in het huis werden aangehouden, zei dat het clandestiene centrum was gebruikt, omdat de uitvaartcentra in het gebied vol waren met lichamen als gevolg van de pandemie.

Een van de twee lichamen die in het huis werden gevonden, was een gemeentelijk personeelslid dat ziekteverlof had gekregen, omdat ze kennelijk was besmet met het coronavirus.

'Ze hadden niet de minste hygiënische maatregelen of vergunningen,' zei Gutierrez over de verdachten, die blijkbaar werkten voor een begrafenisonderneming een paar straten verderop. 'Het onderzoek is er nu op gericht te zien wat ze met de vloeistoffen hebben gedaan en waar ze die hebben weggegooid.'


Gutierrez zei ook, dat de twee verdachten steekpenningen aan de politie hadden aangeboden, nadat het balsemcentrum laat op dinsdag was ontdekt.

Tecámac, een grotendeels verarmde gemeente met ongeveer 600.000 inwoners, heeft tot nu toe ongeveer 500 gevallen van coronavirus en 45 doden geregistreerd. Maar, omdat Mexico-Stad zoveel meer gevallen heeft, zijn de inwoners van de stad naar de buitenwijken gegaan om begrafenisdiensten te zoeken.


Onjuiste verwijdering van medisch afval is een groeiend probleem geworden in Mexico tijdens de pandemie. En volgens een onderzoek van de Senaat is 60% van de uitvaartinstanties in Mexico niet of niet volledig geregistreerd. In mei ontdekten de autoriteiten 3,5 ton ziekenhuisafval dat in de bossen aan de rand van Mexico-Stad was gedumpt, en 6.000 kubieke meter medisch afval dat zich hoog opgestapeld had in een clandestien magazijn in de staat Puebla, dat lekte uit overvolle vrachtwagens en gebouwen. Wankelende stapels doodskisten stapelen zich ondertussen op buiten de overwerkte crematoria van Mexico-Stad. En in de stad Nicolás Romero, in een bosrijke omgeving aan de rand van Mexico-Stad, had iemand rond medio april tonnen medisch afval op een heuvel gedumpt. Tegen de tijd dat inspecteurs het gebied tussen 4 en 11 mei kwamen opruimen, vonden ze 3,5 ton van het spul, inclusief weefsel en gedeeltelijk verbrand menselijk weefsel verspreid over het gebied.

Gespecialiseerde afvalverbrandingsinstallaties worden al te zwaar belast door de vloed van afgedankte beschermingsmiddelen en het ontstaan ​​van infectieus weefsel tijdens de pandemie. En zelfs buiten geregistreerde crematoria blijven afgedankte doodskisten zich letterlijk opstapelen, ondanks een wet uit 2019 die het hergebruik van gedesinfecteerde doodskisten regelt.


Volgens de Mexicaanse Senaat werden voor de pandemie jaarlijks ongeveer 100.000 doodskisten hergebruikt. Maar, hoewel de coronavirus richtlijnen vereisen dat de lichamen van Covid-19-slachtoffers na hun dood in lijkzakken worden gedaan, moeten ze nog steeds in containers - meestal houten of metalen doodskisten - naar crematoria worden vervoerd.

Aangezien er geen garantie is dat lichaamsvloeistoffen niet uit de zakjes zijn gelekt, zijn mensen niet geneigd om ze opnieuw te gebruiken uit angst voor besmetting. Ze worden weggegooid en zijn eenvoudig opgestapeld.

(Suriname Mirror/The Associated Press/Twitter)

Zwitsers bedrijf Metalor gaat traceerbaar goud verwerken uit kleine goudmijnen in Peru

(Bron foto's: Minera Yanaquihua)
Onderdeel van een plan om omstandig- heden goudzoekers te verbeteren


Het Zwitserse Metalor Technologies SA, een van 's werelds grootste goudraffinaderijen, begint met het verwerken van een kleine hoeveelheid traceerbaar en verantwoord gewonnen goud van kleinschalige goudzoekers in Peru als onderdeel van een plan om hun omstandigheden te verbeteren. 

Het initiatief van Metalor is een groeiend aantal van raffinaderijen en non-profitorganisaties om kleinschalige goudzoekers te helpen hun output legaal en tegen eerlijke prijzen op de reguliere markt te verkopen.


Ongeveer 15-20 miljoen mensen graven naar goud met basistechnologie, voornamelijk in Afrika en Zuid-Amerika. Ze produceren ongeveer 560 ton per jaar met een waarde van $ 30 miljard tegen de huidige prijzen, maar de processen die ze gebruiken zijn vaak vervuilend en ze kunnen ook verward worden met de georganiseerde misdaad.

Metalor zei vorig jaar, dat het alleen zou werken met goud uit grote industriële mijnen om het risico op illegaliteit in de toeleveringsketen te verminderen. Het bedrijf stopte met het werken met ambachtelijke mijnen of verzamelaars en aggregators - bedrijven die goud inzamelen en doorverkopen uit ambachtelijke mijnen - vanwege de moeilijkheid om de legaliteit van de mijnen en de oorsprong van het goud te achterhalen.

Metalor gaat nu goud verwerken van de Peruaanse Minera Yanaquihua-mijnbouwgroep, zeiden de bedrijven donderdag 11 juni 2020 in een gezamenlijke verklaring. De regeling wordt ondersteund door de Zwitserse Better Gold Association en de Better Gold Imitate for Artisanal and Small-scale Mining, non-profitgroepen die ambachtelijke goudzoekers ondersteunen.

Yanaquihua produceert jaarlijks 45.000 ounces - 1,4 ton - goud ter waarde van $ 75 miljoen tegen de huidige prijzen, aldus de gezamenlijke verklaring. Ongeveer 70% daarvan is afkomstig van twee kleine mijnbouweenheden die worden gerund door Yanaquihua in het zuiden van Peru. De rest is afkomstig van ambachtelijke goudzoekers in de omgeving, die zullen worden geholpen hun activiteiten te verbeteren.

Een andere Zwitserse raffinaderij, Valcambi, zei vorig jaar dat het begonnen was met het verwerken van ambachtelijk goud uit Colombia in samenwerking met de  Better Gold Association en anderen.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

Minstens 170 politieagenten sterven in Peru aan coronavirus

(Bron foto: Twitter)
Bijna 10.000 agenten zijn besmet met Covid-19


Minstens 170 politieagenten in Peru zijn gestorven nadat ze het coronavirus hadden opgelopen terwijl ze de pandemie van de Zuid-Amerikaanse natie bestreden, zei de minister van Binnenlandse Zaken donderdag 11 juni 2020. Bijna 10.000 agenten zijn besmet met de ziekte, terwijl ze tijdens de 12 weken thuis blijf orders in Peru sociale afstandsmaatregelen hebben afgedwongen. 

'We hebben 9.900 geïnfecteerd personeel en 170 overleden personeel. Dat is het cijfer dat we momenteel hebben, ondanks de inspanningen die zijn geleverd', vertelde minister van Binnenlandse Zaken Gaston Rodriguez aan verslaggevers. Nog eens 4.000 politiepersoneel, dat vanwege leeftijd en gezondheid kwetsbaar werd geacht, voldeed aan de verplichte quarantaine, zei hij. Onder de geïnfecteerden waren er minstens 1.000 asymptomatisch, zei de politie.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zorgen ongeveer 80.000 politieagenten voor beveiliging in het land om de verplichte lockkdown-maatregelen van het land af te dwingen.

Peru is na Brazilië het tweede zwaarst getroffen land in Latijns-Amerika, met meer dan 208.000 gevallen en 6.000 doden.

De meeste politie besmettingen zijn in de hoofdstad Lima, waar meer dan de helft van de besmettingen in het land voorkomt. De overgrote meerderheid van de politie-infecties vond plaats toen agenten op markten en straten patrouilleerden om ervoor te zorgen dat mensen sociale afstandsmaatregelen in acht namen om verspreiding van het virus te voorkomen.

(Suriname Mirror/AFP) 

Colombiaanse hoofdstad Bogota verbiedt mishandelen en doden stieren in stierengevechten

Bogota op weg om stieren- gevechten uiteindelijk helemaal te verbieden


De Colombiaanse hoofdstad Bogota, een van de oudste stierenvechtsteden in de Amerika's, zal de mishandeling en het doden van de dieren verbieden in een poging om stierengevechten uiteindelijk helemaal te verbieden. De actie verhoogt de druk op een spektakel dat lang werd gezien als onderdeel van het culturele erfgoed van het Zuid-Amerikaanse land, maar dat door dierenrechtenactivisten als wreed wordt bestempeld. 

De gemeenteraad van Bogota steunde een wetsontwerp dat het gebruik van werktuigen zou verbieden die 'dieren in welke vorm dan ook scheuren, snijden, verminken, verwonden, verbranden of verwonden en een stier ter dood brengen', aldus Andrea Padilla, een Alianza Verde raadslid en de promotor van het wetsvoorstel.Het voorstel beperkt ook de stierenvechtkalender tot maximaal drie evenementen per jaar in de Santamaria-arena, die wordt beheerd door het stadhuis.


Hoewel de bevoegdheid om stierengevechten te verbieden uitsluitend bij de wetgevende macht van Colombia ligt, hoopt het stadsbestuur dat het verwijderen van het meest bloederife deel van het spektakel uiteindelijk zal leiden tot een einde aan de bloedsport.

De linkse burgemeester van Bogota, Claudia Lopez, lid van de Alianza Verde partij, zei dat de maatregelen binnen een paar dagen zullen worden afgekondigd. 'We willen alle vormen van leven respecteren', schreef Lopez op Twitter.


De president van de stierenvechtersvereniging van Bogota, Juan Bernardo Caicedo, vertelde verslaggevers dat de beslissing van de raad illegaal en 'ongrondwettelijk' is. Hij zei, dat zijn organisatie de volledige bevoegdheid van de rechtbanken zou gebruiken 'om alle noodzakelijke rechtsmiddelen te brengen'.

Sinds 1931 worden in Bogota stierengevechten gehouden, behalve tijdens een onderbreking van vier jaar die in 2012 werd opgelegd door een voormalige linkse burgemeester, Gustavo Petro. In een uitspraak van 2018 oordeelde het Corte Constitucional de Colombia, dat stierenvechten deel uitmaakte van de culturele tradities van het land en stelde het schouwspel buiten   dierenmishandeling wetten.


Colombia is een van de slechts acht landen ter wereld waar nog steeds stierengevechten worden gehouden, samen met Ecuador, Frankrijk, Mexico, Peru, Portugal, Spanje en Venezuela. Zelfs in deze landen leggen wetten in toenemende mate beperkingen op aan het spektakel.

In Colombia worden stierengevechten gehouden in Bogota, Medellin, Cali en Manizales.

(Suriname  Mirror/AFP/ABC/Twitter/YouTube)

Bonaire discussieert over hoe cruisetoerisme op eiland er in de toekomst uit zal zien

(Bron foto: Pinterest)
'Twee schepen per dag is veel te veel, het mag best wat minder'


'De huidige crisis biedt ook kansen. We moeten als eiland beslissen hoe we willen dat het cruisetoerisme op Bonaire er in de toekomst uit zal zien', aldus gedeputeerde Elvis Tjin-Asjoe tijdens een bijeenkomst over de toekomst van het cruisetoerisme, gisterochtend bij Captain Don’s Habitat, aldus vandaag,  zaterdag 13 juni 2020, het Antilliaans Dagblad. 

Voor de bijeenkomst waren verschillende belanghebbenden uitgenodigd, zoals touroperators, taxichauffeurs en standhouders. Deze sessie maakte deel uit van het ‘Tourism Recovery Plan’.

Tjin-Asjoe stelde de aanwezigen de vraag of men zou kiezen voor de kleinste en meest exclusieve schepen of dat er ander keuzes gemaakt moeten worden. 'We moeten hier met z’n allen knopen over doorhakken', aldus de gedeputeerde.

Debbie en Theo Berkers zijn afhankelijk van het cruisetoerisme. Ze zijn eigenaar van Bonaire Cruisers en verhuren de bekende golfkarren aan de cruisetoeristen. De afgelopen maanden hebben ze het moeilijk gehad, maar gelukkig konden ze de karretjes in de weekenden veel verhuren aan lokale mensen.

'Twee schepen per dag is veel te veel, het mag best wat minder. De mensen die per cruiseschip ons eiland bezoeken moeten wel van tevoren beter geïnformeerd worden over wat Bonaire allemaal te bieden heeft', aldus Debbie. 'Op die manier kunnen ze gerichter op pad.'

Wanneer er wordt besloten dat alleen de kleine, exclusieve schepen nog welkom zijn kunnen ze hun zaak wel dichtdoen. 'En dat geldt ook voor de andere mensen die nu leven van het cruisetoerisme. Want de mensen die van de schepen afkomen spenderen, in tegenstelling tot wat er vaak beweerd wordt, best wel veel.'

Merendeel ambtenaren op Curaçao niet akkoord met12,5% korting op arbeidsvoorwaardenpakket

Grote opkomst overheidsdienaren bij stemming: 1.109 


Van de 1.109 ambtenaren die gisteren een stem hebben uitgebracht, hebben 913 (82 procent) ervoor gekozen niet akkoord te gaan met de 12,5 procent korting op het arbeidsvoorwaardenpakket op jaarbasis en ook om niet met een tegenvoorstel te komen. Deze optie werd door de vakbonden ‘nada nada’ (helemaal niets) genoemd?, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 12 juni 2020. 

De vijf vakbonden vertegenwoordigd in de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) hebben gisteren de leden twee keuzes voorgelegd om over te stemmen: om niet akkoord te gaan met de 12,5 procent korting op het arbeidsvoorwaardenpakket op jaarbasis en ook niet met een tegenvoorstel te komen. De vakbondsleiders noemen deze optie in hun uitleg ‘nada nada’. De grote meerderheid heeft hiervoor gekozen.

De tweede keuze was om door te gaan met onderhandelen (‘sigui negoshá). Uitgelegd wordt dat de vijf vakbonden binnen CCvV elk een voorstel hebben gedaan en dat als deze optie wint, uit de vijf voorstellen op democratische wijze een keuze wordt gemaakt om mee verder te onderhandelen binnen het CGOA. Hier kiezen 170 ambtenaren voor. Er zijn twintig ongeldige en zes blanco stemmen uitgebracht.

Over de eerste optie legt Amadeo Vilchez van politiebond SAP tijdens de gisteren in het Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) gehouden bijeenkomst uit: 'Het gevolg hiervan kan zijn, en daar moeten we eerlijk over zijn, dat de regering ons de maatregelen kan opleggen. Die ruimte biedt de Landsverordening georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. Waarom zouden we dat laten gebeuren?'

Adrie Williams van overheidsbond Abvo legt bij deze optie overigens uit dat als er niet akkoord gegaan wordt met de bezuiniging van 12,5 procent de onderhandelingen niet per definitie stoppen. 'Zolang er onderhandeld wordt en er geen akkoord is, gebeurt er niets.'

Bezuinigingsplannen regering betekenen ‘het faillissement’ van het onderwijs

'Nu zegt de regering in feite, dat het onderwijs niet gefinancierd kan worden'


De boodschap van de leden van de verschillende schoolbesturen van het bijzonder onderwijs is duidelijk: als de regering de bezuinigingsplannen van bijna 46 miljoen gulden in het onderwijs doorzet, dan betekent dat ‘het faillissement’, ‘het wegslaan van het fundament’, ‘het onderuithalen van het bestaansrecht’, ‘het onherstelbaar aantasten’ en ‘de opoffering’ van een institutie waar elke persoon van deze samenleving van zijn vierde tot achttiende jaar gebruik van heeft gemaakt. 

Sterke bewoordingen van de vertegenwoordigers van de schoolbesturen gisteren in een persconferentie over het gelekte memo dat gaat over bezuinigingen van 18 procent (hoewel ook een versie is gezien waarin 21 procent wordt genoemd)  aldus vandaag, vrijdag 12 juni 2020, het Antilliaans Dagblad.

'Als onderwijs als prioriteit nummer één wordt aangemerkt door de regering, dan moet dat ook juist nu uitgedragen worden, dan moeten ook alle andere ministeries die prioriteit erkennen. Nu zegt de regering in feite, dat het onderwijs niet gefinancierd kan worden. We hebben met de minister  gesproken en gesmeekt: Alsjeblieft blijf staan voor onderwijs en voor onze kinderen', aldus Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS).

'De regering zegt eigenlijk:‘Ik weet niet meer hoe ik hiermee kan dealen', zo vult Humphrey ‘Pim’ Senior van de Skol Humanista aan.

Maurina Esprit-Maduro van Stichting Christelijk Onderwijs New Song (SCONS) roept: 'Waarom gaat het altijd over de economie? Waarom niet het onderwijs?'

Henry Isenia van de Stichting Onderwijs der Zevende Dags Adventisten: 'Als de plannen doorgaan, dan krijgt Curaçao daar heel snel de rekening van gepresenteerd. Dan moet er straks geld gestoken worden in justitie en de gevangenis.'

Aantal door Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelde strafzaken in 2019 met 3 procent gestegen

Curaçao telde meeste strafzaken, 20.018, tegenover 13.922 op Aruba


In 2019 is het aantal door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba behandelde strafzaken toegenomen met 3 procent. Curaçao kende de meeste strafzaken, te weten 20.018, tegenover 13.922 op Aruba, 2.155 op de BES-eilanden en 3.118 op Sint Maarten. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 juni 2020.

Opvallend is evenwel dat Aruba meer misdrijven optekende dan Curaçao, te weten 954 op Aruba en 507 op Curaçao. Daar staat tegenover dat er meer gerechtelijke vooronderzoeken waren op Curaçao dan op de andere eilanden. Deze vooronderzoeken worden door het Hof als zwaar bestempeld waar het gaat om werkbelasting. Op Curaçao waren er 42 gerechtelijke vooronderzoeken, op Aruba 3, op Sint Maarten 4 en op de BES-eilanden 3.

Op Aruba vonden veel huiszoekingen plaats in vergelijking met de andere eilanden, te weten 77, tegenover 34 op de BES-eilanden, 22 op Curaçao en 22 op Sint Maarten. De meeste strafzaken betreffen overigens overtredingen. Op Curaçao 15.593 (een afname ten opzichte van 2018, 16.511), Aruba 9.547, BES 1.392 en Sint Maarten 1.809. Op Curaçao is er een toename te zien in het aantal Krankzinnig (KZ)-Verklaringen, van 47 in 2018 naar 60 in 2019.

Tucht en Toezichtzaken nemen over de hele linie met twintig procent af. Opvallend is het daarom dat alleen op Curaçao deze zaken toenemen van 56 naar 58. De Ondertoezichtstelling van minderjarigen, wat voor het Hof zware zaken zijn, nemen met acht procent af. Op Curaçao is er echter een toename van 56 naar 62.

Zaken waarbij beslag wordt gelegd nemen ook licht toe, in totaal met 11 procent. Aruba kent meer beslagzaken (375) dan Curaçao (295).

Faillissementen nemen met 35 procent toe. Op Curaçao worden net als het jaar ervoor 32 faillissementen uitgesproken, op Aruba 6, BES 14 en Sint Maarten ook 6. Onder curatele stellingen nemen in totaliteit met 1 procent toe, op Curaçao zijn er 108 en op Aruba 65.

Bodem reservepotje van Refineria di Kòrsou (RdK) komt in zicht...

RdK-directeur Marcelino De Lannoy: 'Verhuur olieopslag cruciaal'


Deze maand moet de eerste olietanker aanmeren bij Bullenbaai om gebruik te maken van de opslagcapaciteit. De bodem van het reservepotje van Refineria di Kòrsou (RdK) komt in zicht. 

Nu de overname van de raffinaderij door Klesch Group op zich laat wachten, moeten overheids-nv RdK en dochteronderneming Curaçao Refinery Utilities (CRU) niet alleen langer dan gedacht opdraaien voor de salarissen van de 911 personeelsleden die bij Isla in dienst waren, maar ook voor het basale onderhoud van een niet werkende raffinaderij. Dat is met Klesch overeengekomen onder de noemer ‘idle state of preservation’, zegt RdK-directeur Marcelino de Lannoy vandaag, vrijdag 12 juni 2020, in het Antilliaans Dagblad.

Maandelijks bedragen de kosten ongeveer 18 miljoen gulden, waarvan 7 miljoen gulden aan salarissen. De inkomsten zijn nul gulden. 'We maken gebruik van onze reserves. Dat kan nog tot en met juni, maar niet langer', zegt De Lannoy. Dus gaat het roer om, en snel.

CRU gaat in afwachting van de overname door Klesch met 300 tot 400 personeelsleden verder en richt zich uitsluitend nog op de verhuur van de opslagcapaciteit en het blenden van olie. van olie. Een groot aantal potentiële klanten is aangeschreven en De Lannoy verwacht met twee partijen in zee te kunnen gaan. 'We hebben haast. In juni moet het eerste schip aanmeren bij Bullenbaai.'

Van de totale capaciteit voor 15 miljoen vaten is slechts een derde (5,8 miljoen vaten) beschikbaar. De rest is vanwege slecht onderhoud niet te gebruiken. Bij de raffinaderij te Emmastad liggen oliedepots voor 1 miljoen vaten. 'We beginnen met de beschikbare capaciteit bij Bullenbaai', zegt De Lannoy. Voor de opslag kan 60 dollarcent tot een dollar per vat per maand in rekening worden gebracht.

Uit Guyanese gevangenis in 2017 ontsnapte moordenaar in Nickerie aangehouden

Voortvluchtige moordenaar had met twee kompanen getracht familie te beroven


Een 25-jarige Guyanees, die vorige week door de politie in Nickerie werd aangehouden na een woningroof, blijkt een ontsnapte veroordeelde moordenaar te zijn. Het gaat om de 25-jarige Paul Goriah, die in juli 2017 uit de Lusignan Prison in Georgetown ontsnapte. 

De man werd samen met twee andere Guyanezen - de 21-jarige K.D. en G.L. (54) - aangehouden, nadat zij op woensdag 27 mei gepoogd hadden een familie te beroven in het district Nickerie.

  Terwijl een van de huisbewoners in de keuken bezig was werd zij plotseling overvallen door een man. De man was het huis binnen gestapt via de openstaande keukendeur. Hij was gewapend met een hamer en sloeg zijn slachtoffer daarmee op haar hoofd. Het slachtoffer begon te gillen waarop haar huisgenoten haar te hulp schoten.

De overvaller met de hamer vluchtte met nog een andere man die hoogstwaarschijnlijk zijn kompaan was.

Op donderdag 4 juni zijn K.D. en Goriah aangehouden en op vrijdag 5 juni werd G.L. aangehouden door rechercheurs van de afdeling Recherche Politie Regio West.
Ondertussen hebben zowel D. als Goriah een volmondige bekentenis afgelegd bij de politie. L. is inmiddels in vrijheid gesteld.

Bij zijn aanhouding gaf Goriah de valse naam Kevin Smit op. De autoriteiten kwamen er daarna achter, dat het in werkelijkheid gaat om Paul Goriah.

Lees ter informatie ook:
- https://www.kaieteurnewsonline.com/2018/03/26/search-still-on-for-remaining-prison-escapees-prison-director/
- https://guyanatimesgy.com/hunt-still-on-for-prison-escapees/
- https://www.stabroeknews.com/2018/07/17/news/guyana/police-appeal-for-help-in-recapturing-july-2017-escapees/

(Suriname Mirror/Waterkant.net/Korps Politie Suriname)

Uitbetalingen Kinderbijslag starten vrijdag 12 en zaterdag 13 juni

Besloten is om toch weer over te gaan op contante uitbetalingen


De uitbetalingen van de Algemene Kinderbijslag (AKB) beginnen vandaag, vrijdag 12 juni 2020. en zaterdag 13 juni en worden komende week voortgezet totdat iedereen landelijk het bedrag ontvangen heeft. Dit zei directrice Angela Salmo van het verantwoordelijk ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) tijdens de Covid-19-persconferentie van woensdag, aldus het Nationaal Informatie Instituut. 

Zij riep belanghebbenden op de bekendmakingen goed door te nemen om problemen te voorkomen.

Uitbetalingen van de doelgroepen van het ministerie, zoals personeel van crèches en peuterscholen en kindertehuizen, zullen plaatsvinden op donderdag 11 en zaterdag 13 juni en daarna weer de komende week.
Uitbetalingen aan vanwege Covid-19 werklozen of een verminderd inkomen (door de ministeries van Arbeid en Financiën) zullen plaatsvinden op zaterdag 13 en maandag 15 juni en verder in de week.

De uitbetalingen geschieden geheel conform de letters van de dag. Er worden om de ene dag groepen geholpen, zodat een ieder aan de beurt kan komen. Het streven is om komende week alle gescreende en goedgekeurde aanvragen over de maand mei uit te betalen. Hierna vindt gelijk de evaluatie plaats.

Het idee om bankovermakingen te doen, heeft aan het licht gebracht, dat niet veel mensen een bankrekeningnummer hebben. Besloten is om toch weer over te gaan op contante uitbetalingen. Het besluit om de Moni Karta voor iedere betaling te hebben, is nog steeds van kracht.

Bij alle uitbetalingen dient men mond- en neusbedekking mee te nemen, omdat er anders geen toegang wordt verleend. Verder dient men een afstand van 1½ – 2 meter te houden. Belanghebbenden dienen ook te letten op de dag waarop zij aan de beurt zijn.

Indien men voor uitbetalingen aan de Madeliefjesstraat niet gebeld is door het ministerie van Arbeid, wordt men verzocht zich niet daarnaartoe te begeven. Men dient voor uitbetalingen de identiteitskaart mee te nemen en eventueel het strookje, indien men dat reeds heeft ontvangen.

Optie thuis-quarantaine wordt weer bekeken

Optie reëel wanneer de Covid-19 situatie niet meer beheersbaar is


De optie voor het plaatsen van personen in thuis-quarantaine wordt nu weer bekeken. Als blijkt, dat de Covid-19 situatie niet meer beheersbaar zou zijn, zou de overheid mogelijkheden moeten hebben om mensen af te zonderen. Deze kwestie wordt reeds door de deskundigen uitgewerkt. Momenteel worden personen die positief getest zijn in het ziekenhuis ondergebracht of in overheids-quarantaine. 

Directrice Cleopatra Jessurun van het ministerie van Volksgezondheid heeft woensdag tijdens de reguliere persbijeenkomst van het Covid-19 Managementteam gesteld informatie van de epidemiologen te hebben ontvangen dat de situatie momenteel nog beheersbaar is.

Er zijn drie clusters geïdentificeerd. Een van de clusters is dankzij contact tracing en overheids-quarantaine stopgezet wat inhoudt dat bij deze cluster de medici geen nieuwe positieve gevallen meer zien bijkomen, wat als goed nieuws bestempeld kan worden, aldus het Nationaal Informatie Instituut donderdag 11 juni 2020. Bij de overige clusters worden er nog positieve gevallen geregistreerd.

Ten aanzien van de besmette personen zei de directrice, dat momenteel 78 mensen in het Wanica Ziekenhuis zijn ondergebracht, drie worden op de plaatselijke Intensive Care Unit verpleegd, 50 zijn ondergebracht in Residence Inn en nog eens 2 anderen worden op de ICU van het St. Vincentius Ziekenhuis behandeld.

Landelijk zijn er reeds 1.452 testen uitgevoerd. Woensdag werd een epidemiologische missie uitgevoerd naar 26 plekken van waar veel positieven zijn binnengekomen. Op deze plekken zijn 393 personen gescreend en zijn 3 swabs afgenomen. Het wachten is op het resultaat van dit onderzoek.

Nurmohamed (VHP): 'Covid-19 beleid regering kan leiden tot een humanitaire ramp'

'Europese- en overige goed ontwikkelde landen hebben bewezen, dat het kan zonder total lockdown'


Herkozen VHP-parlementariër Riad Nurmohamed beweert donderdag 11 juni 2020, in het Dagblad Suriname, dat het Covid-19 beleid van de regering kan leiden tot een humanitaire ramp. 

'De maatregelen tegen het Coronavirus zijn simpel. Er bestaat nog geen vaccin tegen. Dus je moet je houden aan social distance en een mondkapje opdoen. Handhygiëne speelt ook een essentiële rol. Verder kan men niets doen. Europese landen en overige goed ontwikkelde landen hebben het bewezen, dat het kan zonder total lockdown. In Suriname wordt alles gesloten. Heel veel bedrijven zijn aan de rand van afgrond.'

'Er dreigen voedseltekorten te ontstaan. Gezinnen in volksbuurten zitten in grote problemen. De winkels zijn gesloten, maar erger nog ze hebben het geld ook niet. Mensen hebben niet genoeg eten, vooral families met veel kinderen. Er zijn organisaties die proberen te helpen met een pakketje, maar dat is vaak maar een druppel op een hete plaat. Het is niet alsof dit probleem is ontstaan met Covid-19. Het volk is niet vergeten hoe desastreus het beleid ervoor al was. Financieel economisch is ons land kapot gemaakt.'

Meer productie Landbouwers, bedrijven in het pluimvee, zoals eieren- en kippenteelt, dienen juist gestimuleerd te worden. Maar al voor het pandemie was het beleid niet faciliterend.

'Wat zien wij nu, door de ondoordachte maatregelen, zoals een totale lockdown, worden de kleine ondernemers helemaal kapot gemaakt. De voedselvoorziening is het meest belangrijkst op dit moment. Alle landbouwers en voedselproducenten moet voorzieningen krijgen waarmee zij hun productie kunnen verdubbelen. Er moet veel meer productie zijn. Het heeft geen zin om te importeren, want bij dit virus is weerstand het allerbelangrijkst. Mensen moeten meer fruit en groente gebruiken. Maar, de productie moet gestimuleerd worden. De regering moet met een integraal plan van aanpak komen. Maar, we zien dat de beleidsmakers vanuit een kamer maatregelen treffen zonder na te denken hoe zwaar de gevolgen zijn voor de gewone man op straat. Die heeft geen vast salaris. Die kan niet voor maandenlang inkopen doen en opsparen.'

'Het Covid-virus kan je niet met paracetamol, maar met meer weerstand verslaan. De symptomen verschillen voor meer dan 80 procent van de besmette personen niet veel van een normale griep. Koorts, vermoeidheid en griep zijn enkele symptomen. Het belangrijkste is dat je weerstand goed moet zijn. De regering heeft als taak het volk van ons land die voorlichting te geven. Maar, de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, moeten ook opgevangen en of tegemoet gekomen worden. We zien steeds vaker, dat die groep niet genoeg middelen op voorraad heeft. Vooral mensen met onderliggende ziekten kunnen ernstig ziek worden. In ons land lijden veel mensen aan chronische ziekten, dus een reëel gevaar is aanwezig.'

'Maar, met een goed en doordachte plan is dit virus wel aan te pakken en te beheersen. Landen hebben dat al bewezen. Waarom zou bijvoorbeeld een district Coronie, die bij wijze van spreken geen besmetting heeft, in lockdown moeten gaan? Je kan dan alleen de grenzen van Coronie bewaken. Tientallen mensen zijn voor 25 mei in dienst genomen. Waar zijn alle duizenden mensen bij de overheid? Waar is het Leger? Dit is precies waarbij het leger kan helpen. Of is het leger alleen bedoeld om bussen te rijden? De minister van Defensie had toch een grote mond, waar is hij nu? Nu zien we niemand meer.'