woensdag 28 januari 2015

Opmerkelijk ingezonden stuk SVJ-voorzitter op persoonlijke titel

Leeuwin uit stevige kritiek op zijn achterban, de journalisten

Wanneer gaat SVJ kwaliteit journaille eens aanpakken in plaats van alleen maar er over te praten en te schrijven...

28-01-2015 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo- Onderstaand kritisch ingezonden stuk is vandaag, woensdag 28 januari 2015, geplaatst op de nieuwswebsite van Starnieuws. Auteur van het artikel is de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en webredacteur bij Starnieuws, Wilfred Leeuwin, die zijn stuk kennelijk op persoonlijke titel heeft geschreven. Leeuwin uit zich kritisch over zijn achterban, de journalisten.

Lezing van het ingezonden stuk en kijkend naar de ondertekening ervan, zou de vraag gerechtvaardigd kunnen zijn of de voorzitter van de SVJ zijn kritieken ook rechtstreeks aan de orde stelt onder zijn eigen leden of alleen op persoonlijke titel via dit ingezonden stuk:


Ik ga er vanuit dat Leeuwin dit soort heikele issues in het journalistieke veld niet in een vergadering of bijeenkomst met leden van zijn vereniging bespreekt. Immers, al jarenlang kan gesproken worden van een belabberde journalistiek in Suriname. Het lijkt er niet op dat de SVJ met enig beleid werkt aan verbetering van de kwaliteit van de eigen achterban. Journalisten, en ik schrijf het weer, zijn er niet, een enkele uitzondering daar gelaten. Suriname heeft vooral en met name opstelschrijvers die op redacties van kranten en vermeende nieuwswebsites werkzaam zijn.

Ook over de inhoud van het stuk van Leeuwin zijn opmerkingen te maken. Voor de zoveelste keer jammert hij dat journalisten in Suriname ondergewaardeerd worden. Het is een repeterende, standaard, opmerking van hem geworden. Deze keer verwoordt hij het als volgt: 'Journalisten in Suriname behoren volgens mij tot de categorie burgers die een bijzondere maar ondankbare en zeer ondergewaardeerde job verrichten.'
Ook nu stel ik weer, dat die waardering er gaat komen wanneer de inhoudelijke kwaliteit van artikelen van journalisten aanzienlijk gaat verbeteren. Met alleen maar jammeren zal er geen waardering komen, voor zover die er zou moeten zijn. Immers, wat zou een journalist anders maken dan bijvoorbeeld een vuilophaler, een agent of een caissière in een grote supermarkt?

Verder schrijft de SVJ-voorzitter: '(…) Daarvoor wil ik verwijzen naar de column van Nita Ramcharan (Partijpolitiek en Journalistiek gaan niet samen) van dinsdag 27 januari, waar ik mij volledig in kan terugvinden en het lezen ervan sterk aanbeveel. Ik wil slechts benadrukken dat paal en perk moet worden gesteld tegen dit soort gedragingen van journalisten en mediawerkers en het zelf typeren als een misdaad en schending van het recht op vrije ongekleurde, on- beïnvloede, informatie naar het publiek en het recht op vrije meningsuiting. (…)'


Twee opmerkingen:
Ten eerste, natuurlijk kan hij zich vinden in de column van Ramcharan. Zij is zijn baas: eigenaar van Network Star Suriname en dus ook van de nieuwswebsite Starnieuws waar Leeuwin als webredacteur werkzaam is.
Op de tweede plaats, Leeuwin stelt in ferme bewoordingen dat paal en perk moet worden gesteld tegen 'dit soort gedragingen' van journalisten en mediawerkers. Maar, wat doen hij en zijn Surinaamse Vereniging van Journalisten tegen 'dit soort gedragingen'?
Is het niet een van de taken van een journalistenvereniging om leden en niet-leden in het journalistieke veld (bij) te sturen, op te voeden, te beschermen en desnoods de les te lezen en in het uiterste geval een dissidente collega uit dat veld te verwijderen (iets dat een SVJ-voorzitter niet vreemd is.....)....

Laf
Neen, Leeuwin neemt het zekere voor het zekere en uit zijn kritische noten over de eigen achterban op persoonlijke titel. Maar, wanneer treedt hij eens op als SVJ-voorzitter? Als ik lid zou zijn van de SVJ dan zou dat niet meer voor lang zijn. Je wilt toch niet als lid door je voorzitter, op laffe persoonlijke titel, worden afgekraakt in een ingezonden stuk op een nieuwswebsite?