dinsdag 14 juli 2020

Geen zicht op uitbetaling overheidssalarissen en vakantiegelden eind juli

Gesprekken met banken hebben nog niets opgeleverd...


De aankomende regeringsleiders hebben geen zicht of de overheidssalarissen en vakantiegelden eind juli betaald kunnen worden. Er is geen geld en de gesprekken die nu met banken worden gevoerd hebben nog niets opgeleverd. Dat kwam gistermiddag tijdens een persconferentie van de gekozen president en vicepresident Chandrikapersad Santokhi en Ronnie Brunswijk naar voren, aldus vandaag, dinsdag 14 juli 2020, de Ware Tijd. 

De situatie die de nieuwe regering donderdag zal overnemen is niet rooskleurig.

'Het land is financieel tot aan de grond. Afgelopen maand was het al een probleem om de salarissen van ambtenaren uit te betalen. Met veel moeite en interventie van Santokhi en anderen is het gelukt om lokale banken zover te krijgen dat ze voorschotten aan de regering hebben gegeven om de lonen van landsdienaren uit te betalen. Nu moeten er weer salarissen en vakantiegeld betaald worden, maar de staatskas is leeg', zei Brunswijk.

'De regering neemt een zwaar karwei op zich, maar we zijn ervan overtuigd dat met medewerking van de samenleving we het tot een goed einde zullen brengen', zei de aankomende vicepresident.

Santokhi stelde, dat er nog geen zicht is omtrent uitbetaling van de overheidssalarissen eind deze maand. De besprekingen met de banken zijn nog gaande. Nadat de nieuwe regering donderdag is aangetreden zal deze zelf het touw in handen nemen en nagaan wat te doen om dat toch veilig te stellen. In de transitiefase wordt vanaf de kantlijn gezocht naar oplossingen.

Wat betreft de internationale schulden werd aangegeven dat er nu al met instituten zoals het IMF, Internationaal Monetair Fonds, wordt gesproken hoe de financiële crisis van het land op te lossen.

In het regeerakkoord dat maandag door de leiders van de coalitie is getekend, wordt de regeerperiode opgedeeld in drie fasen. De eerste negen maanden worden aangemerkt als de urgentiefase waarbij dringende zaken zoals de coronacrisis en financieel-economische vraagstukken zullen worden aangepakt. In de daaropvolgende fase zal gewerkt worden aan armoedebestrijding en in de eindfase zal meer nadruk gelegd worden op economische ontwikkeling en vooruitgang.

SLM vliegt vier weken lang op de Mid-Atlantische route

Vluchten worden uitgevoerd door Air Belgium


Vanaf dinsdag 14 juli 2020 voert de SLM vier weken lang vluchten uit op de Mid-Atlantische route (Paramaribo – Amsterdam v.v.). Deze vluchten worden achtereenvolgens op de dinsdag uit Nederland en op de woensdag uit Suriname uitgevoerd, met de Airbus A340-300 van Air Belgium

Volgens de SLM wordt door de Operationele Dienst samen met andere stakeholders hard gewerkt aan het finaliseren van de B777-200 ETOPS-certificering (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards), zodat ook dit vliegtuig commercieel kan worden ingezet. De maatschappij kijkt uit naar de tentatieve 'soft herstart' van de commerciële operatie op 1 augustus. Dit zal gebeuren als de desbetreffende autoriteiten daarvoor toestemming geven.

De SLM is ook getroffen door de wereldwijde Covid-19-pandemie. Landsgrenzen en luchthavens over de hele wereld gaan bij mondjesmaat open, waardoor het normale vervoer van passagiers niet optimaal kan gebeuren. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben de focus gelegd op het vervoeren van cargo. De SLM heeft de continuïteit van cargo van en naar Suriname uit Amerika alsook Europa kunnen garanderen. Het wekelijks onderhouden van de luchtvrachtconnectie op de Mid-Atlantische route is mogelijk na afstemming tussen de leiding van de SLM en de minister.

De SLM heeft ook de nodige covid-19 hulpmiddelen ingevlogen. Vorige maand is ongeveer 5000 kilo aan PPE (Personal Protective Equipment) vervoerd in opdracht van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zegt de SLM.

Marinus Bee (ABOP) gekozen als nieuwe voorzitter Assemblee

Assembleeleden spreken vol lof over Bee 

Rusland, NPS: 'U bent in staat rust te brengen bij dyugu dyugu'


Marinus Bee (ABOP) is vanochtend, dinsdag 14 juli 20200, gekozen als de nieuwe voorzitter van De Nationale Assemblee, DNA. Hij was de enige kandidaat voor de opengevallen functie. 

Het regende loftuitingen volgens de Ware Tijd tijdens de felicitatieronde. Uit de zaal kwam er slechts één voordracht voor de functie die vacant werd nadat partijgenoot Ronnie Brunswijk gisteren werd gekozen als vicepresident. Daardoor werd Bee als acclamatie gekozen als voorzitter.

Vicevoorzitter Dew Sharman (VHP), die de vergadering leidde, noemde Bee 'een politicus van formaat, die het klappen van de zweep kent'. 'Ik draag de overtuiging dat u kundig leiding zal geven en op een waardige wijze deze verantwoordelijkheid zal dragen', aldus Sharman, voordat hij de hamer overdroeg.

Dat een jongeman geboren in Moengo voorzitter van het parlement is geworden, is volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien een teken dat elk kind mag dromen om president, DNA-voorzitter, minister of DNA-lid te worden. 'En die droom mag geen enkel kind ontnomen worden.' Vanwege de opstelling van Bee draagt hij de overtuiging dat die een goede job zal doen.

Ook NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft 'heel veel vertrouwen' dat Bee in staat zal zijn goed leiding te geven. 'U bent in staat rust te brengen bij dyugu dyugu. Op basis van uw capaciteiten - rust, takt, kunde - weten we dat u een goede job zal doen.' Hij memoreerde de 'zeer kundige wijze' waarop Bee bijdrage heeft geleverd aan wetgeving.


André Misiekaba (NDP) zei de nieuwe voorzitter sinds 2010 te kennen en te hebben meegemaakt als partner (regering Bouterse-I) en tegenstander (regering Bouterse-II). 'We hebben u zien groeien. U heeft uw studie opgepakt en hebt een MBA-titel. U heeft de lat hoog gelegd voor jongeren van Marowijne.' Hij roemde Bee als 'evenwichtig persoon'.

Brunswijk sprak over een 'mijlpaal' en wees erop dat niemand wordt beloond zonder er niet hard voor te werken. 'U heeft ABOP waardig vertegenwoordigd, vandaar dat wij ook vertrouwen hadden u voor te dragen. Wij twijfelen niet aan uw kwaliteit. Mi e gi yu grantangi fa yu ben tyari yu srefi.'

Het voorzitterschap ziet Ronnie Asabina (BEP) als een 'belangrijke uitdaging' in de politieke carrière van Bee. Dat zijn voordracht kamerbreed was, is het gevolg van de wijze waarop de voormalig fractieleider zich heeft geprofileerd. 'Ik heb u van dicht bij meegemaakt en twijfel niet aan uw competentie en wijsheid.' Dat iemand uit Marowijne de leiding krijgt over de wetgevende macht betekent voor Asabina, dat de kloof tussen kansarm en kansrijk tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht. 'U heeft de armslag om de kloof te verkleinen.'

Diana Pokie (ABOP) was emotioneel, aldus de Ware Tijd: 'Mi e polo te. Ik gun u deze positie. U hebt me opgevangen als vader, vriend, broer. Ik twijfel niet aan uw deskundigheid.'

Vertrekkend vicepresident Ashwin Adhin zei in zijn felicitatieboodschap, dat zijn echtgenote de nieuwe parlementsvoorzitter heeft beschreven als een 'eerlijke man die zegt hoe het is. Als het goed is, is het goed, als het fout is, is het fout. Hij draait er niet om heen.' Hij noemde Bee een 'waardige kandidaat die zich nooit heeft misdragen'.

Bee erkende dat Marowijne trots mag zijn. Hij zwaaide lof toe aan oud-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons, die volgens hem de aanzet heeft gegeven tot kwalitatieve verbetering binnen het college van staat. Hij noemde directeur Davis van Mulo Latour, Caprino Allendy (Mulo Latour), Ivan Fernald (IMEAO), Guillermo Samson (IBW), MacLean (Sint Tarcisiusschool), Biswardath en Veldema als personen die hem hebben gevormd.

Bee erkende dat het parlement voor een 'grote uitdaging' staat en een 'gigantische verantwoordelijkheid' heeft. Nieuwe parlementsleden riep hij op hun stem te laten horen en een constructieve bijdrage te leveren. 'Onderschat het werk niet, u gaat veel offers moeten brengen. Ik ben de eerste onder de gelijken, ma unu musu seti en samen. Zowel coalitie als oppositie is één lichaam.'

Bee onderstreepte dat hij 'onbehoorlijk gedrag' niet zal toestaan, omdat het een smet legt op het totale parlement.

De natte droom van ABOP'er Joël 'Bordo' Martinus: Presidentschap voor ABOP in 2025

(Bron foto: Martinus/Facebook)
'Alleen bij groei is het mogelijk om de presidentskandidaat te leveren'

'De ABOP zal haar kracht moeten vergroten en kader binnenhalen'


De ABOP werkt er nu al aan om in 2025 te gaan voor het presidentschap. Ondervoorzitter Joël 'Bordo' Martinus beweert vandaag, dinsdag 14 juli 2020, op Starnieuws dat hij reeds gesprekken heeft gevoerd met politici van andere partijen. 

Het moet niemand verbazen als bijvoorbeeld HVB-voorzitter Mike Noersalim zou besluiten om de ABOP te ondersteunen. Er is ook ondersteuning gevraagd aan de NDP'ers André Misiekaba en Sergio Akiemboto.


Er moet volgens Martinus samengewerkt worden, opdat het beter gaat met het land. Als ondervoorzitter is de focus van Martinus niet op een positie, maar belangrijk is dat Suriname uit de crises komt. Mensen moeten volgens hem een dak boven het hoofd hebben. Zijn partij zal de scepter zwaaien bij het ministerie van Grond- en Bosbeheer. Mensen die in aanmerking komen voor een stuk grond, moeten ook hieraan geholpen worden.

Martinus stelt, dat de ABOP mensen beloofd heeft dat benzine goedkoper wordt en de elektriciteitsprijs omlaag gaat. 'De ABOP moet groeien van 9 naar 20 zetels. Alleen bij groei is het mogelijk om de presidentskandidaat te leveren. Daarom moet er gevist worden op plekken waar er veel vis is', legt de politicus uit.

'Mensen kunnen met hun partij naar ABOP komen of ze kunnen hun partij openbreken, het maakt niet uit. Belangrijk is dat ABOP groter wordt. Door rancune toe te passen gaat de partij niet groeien. Mensen die kennis hebben en hun bijdrage kunnen leveren in de partij of de regering kunnen ondersteunen, worden binnengebracht.'

Martinus is actief bezig om mensen te scouten en gesprekken te voeren. 'Er is veel werk om te doen. De ABOP zal haar kracht moeten vergroten en kader binnenhalen.' Ook met de BEP zijn er volgens de politicus gesprekken gaande.

Hij zegt verder, dat Chandrikapersad Santokhi als president volop ondersteund wordt. Hij heeft hard gewerkt om de zetels binnen te halen, en ging huis aan huis. 'Daarom zijn wij niet jaloers op hem', aldus Martinus. Ook de regering die nu na tien jaar naar huis gaat, wordt dank gezegd voor het werk.

MS13 in Honduras wordt creatief met videobewaking

(Bron foto's: Policia Nacional)
Negen camera's op daken van winkels en elektriciteits- masten in San Pedro Sula


Een MS13-cel (Mara Salvatrucha) heeft verschillende Hondurese buurten aan de rand van San Pedro Sula voorzien van een netwerk aan bewakingscamera's - een inventief gebruik van technologie om een eeuwenoude bendefunctie uit te voeren. 

Het bewakingssysteem, bestaande uit negen camera's op daken van winkels en elektrische palen, werd ontdekt in de noordelijke sector van de stad, zei de politie in een persbericht.

De camera's waren aangesloten op een router, waardoor bendeleden de videostreams op hun tablets, telefoons en computers konden bekijken.

De camera's waren strategisch geplaatst om 'in- en uitgangen' te bewaken, vertelde Jair Meza, woordvoerder van de Nationale Politie, aan InSight Crime.

Delen van San Pedro Sula, de op een na dichtstbevolkte stad van Honduras, worden al lang gecontroleerd door de straatbendes Barrio 18 en MS13, die lokale drugs- en afpersingsrackets runnen.

De Mara Salvatrucha, vaak afgekort tot MS-13 of MS, is de gemeenschappelijke naam van een groep jeugdbendes in Noord- en Midden-Amerika.

Zij opereert met name in El Salvador, Honduras en Guatemala en in mindere mate in Nicaragua en Mexico. In 2005 werd de Mara Salvatrucha door de FBI aangemerkt als de gevaarlijkste bende in Noord-Amerika, met naar schatting 60.000 leden in de VS.


(Suriname Mirror/InSight Crime/WikiPedia)

Autoriteiten Costa Rica arresteren vijf verdachten van mensenhandel in Corredores, vlakbij grens Panama

Verdachten opgepakt in woning waar 12 mensen uit Bangladesh en 3 uit India
waren


Autoriteiten in Costa Rica hebben vijf personen aangehouden die verdacht worden van mensenhandel in het zuiden van het land, meldde het ministerie van Openbare Veiligheid (MSP, Ministerio de Seguridad Pública) zondag 12 juli 2020. Met hen waren 15 migranten van Aziatische afkomst, voegde MSP eraan toe. 


De vijf lokale bewoners werden zaterdagmiddag opgepakt in de zuidelijke stad Corredores, vlakbij de grens met Panama, in een huis waar ze 12 mensen uit Bangladesh en drie uit India hadden, zei het ministerie in een verklaring.


In het persbericht vertelden de autoriteiten, dat een anonieme tip het mogelijk maakte om de groep vermeende mensenhandelaars te lokaliseren, samen met verschillende voertuigen en $ 1.200, waarvan de politie vermoedt dat ze overeenkomen met de betaling voor de overdracht van de migranten via het Costa Ricaanse grondgebied. '

Onder de geredde personen bevond zich een 12-jarig meisje uit India. Alle anderen zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Geen enkele vereiste medische zorg ', aldus de verklaring.

De buitenlanders werden onder bevel van de immigratiepolitie geplaatst en de minderjarige werd volgens het ministerie overgedragen aan de Nationale Kinderraad. Ondertussen werden de gedetineerden overgelaten aan de opdracht van het Openbaar Ministerie (parket), die hen zou kunnen vervolgen voor de misdaad van mensenhandel.

Midden-Amerika is een doorvoerroute voor Afrikanen, Aziaten en Latijns-Amerikanen die de Verenigde Staten en Canada over land proberen te bereiken.

(Suriname Mirror/The Tico Times/Twitter)

Boliviaanse sekswerkers in doorzichtige 'biosecurity'-regenjassen om besmettingsrisico te verminderen

(Bron foto: Reuters)
'Het biosecurity-pak stelt ons in staat om te werken en onszelf te beschermen'


Boliviaanse sekswerkers in de hoofdstad La Paz bereiden zich voor op het leven in het coronavirus tijdperk met nieuwe middelen, waaronder flessen met bleekmiddel, handschoenen en doorzichtige regenjassen, waarvan ze allemaal zeggen dat ze ze zullen helpen hun werk veilig te hervatten.

De 'biosecurity pakken' behoren tot een aantal aanbevelingen in een 30 pagina's tellende coronavirus beveiligingshandleiding opgesteld door de Organización de Trabajadoras Nocturnas Bolivia (OTN). De groep dringt er bij de autoriteiten op aan om de zakelijke beperkingen op te heffen die tijdens de lockdowns gelden, zelfs als een strikte avondklok hun meer gebruikelijke avondwerk nog steeds belemmert.

Lily Cortes, een vertegenwoordigster van de Boliviaanse vakbond voor sekswerkers, vertelde persbureau Reuters in maart dat sommige vrouwen geen andere keuze hebben dan op straat te werken als ze niet zouden kunnen werken in bordelen die door coöperaties worden beheerd.


Prostitutie is legaal in Bolivia, maar het verkrijgen ervan is dat niet. Een sekswerkster, Antonieta, toonde Reuters eind vorige week hoe ze, naast het dragen van een string, een oogmasker met lovertjes en een doorschijnende jurk op het kruis voor werk, een papieren gezichtsmasker, plastic vizier, handschoenen op haar kon leggen en een regenjas. Ze gaf een demonstratie van hoe ze een bleekoplossing op de paal spuit die ze gebruikt om te dansen voor klanten in het bordeel, dat ze met verschillende andere vrouwen gebruikt. 'Het biosecurity-pak stelt ons in staat om te werken en onszelf te beschermen', zei ze.

Op een hartvormig leren bed in een nabijgelegen kamer zei een andere vrouw, Vanesa, een alleenstaande moeder van twee kinderen, dat ze moest werken om hun studie te kunnen financieren. Ze zei, dat ze er vertrouwen in had dat de voorgestelde veranderingen iedereen tevreden zouden houden. 'Onze klanten respecteren het veiligheidsvraagstuk, dat we deze maatregelen nemen voor onze beveiliging, maar ook voor die van hen', zei ze.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

Boliviaanse minister van Economische Zaken Oscar Ortiz positief getest op Covid-19

Ortiz vierde Kabinetslid dat besmet is met het coronavirus


De Boliviaanse minister van Economische Zaken Oscar Ortiz zei zondag  12 juli 2020, dat hij positief heeft getest op Covid-19, waarmee hij het vierde kabinetslid is dat besmet is met het coronavirus. 

'Ik heb Covid-19 positief getest, ik voel me goed. Met Gods hulp zullen we vooruit komen en samen zullen we blijven werken voor de economie van Boliviaanse families', aldus Ortiz, benoemd door de interim-presidente Jeanine op zijn Facebook-account.

In een videoclip bij de Facebook-post zei hij dat artsen hem hadden opgenomen in het ziekenhuis, zodat zijn symptomen konden worden gecontroleerd.

De andere drie kabinetsleden met de diagnose Covid-19 zijn de ministers van Volksgezondheid en Mijnbouw en de stafchef van Anez. Anez zei donderdag, dat ze positief heeft getest op Covid-19 en momenteel in quarantaine is.


Andere met het virus besmette functionarissen zijn de president van de Boliviaanse Senaat en het hoofd van de Centrale Bank.

Bolivia heeft tot nu toe meer dan 48.000 Covid-19-gevallen geteld, met meer dan 1.800 dodelijke slachtoffers, volgens gegevens die zijn opgesteld door de Johns Hopkins University.

(Suriname/Gestion/Xinhua/Facebook/Twitter)

Ten minste 100 evangelische voorgangers in Bolivia gestorven aan Covid-19

(Bron: foto: MedFund Bolivia)
Verschillende kerken zijn aan autoriteiten aangeboden om te worden omgevormd tot gezondheidscentra


Ten minste 100 evangelische voorgangers zijn in Bolivia gestorven als gevolg van het Covid-19-virus, zeiden twee evangelische organisaties in het land. Het merendeel zou besmet zijn geraakt toen ze in straten, gezondheidscentra en gevangenissen dienden. 

De president van de Nationale Christelijke Raad van Bolivia, pastoor Luis Aruquipa Carlo, zei: 'We hebben een bericht over ongeveer 40 pastors in de oostelijke regio en ongeveer 60 in de westelijke regio die allemaal zijn overleden (als gevolg van het coronavirus).' Andere leiders van evangelische kerken bevinden zich in ziekenhuizen. 'Op deze momenten hebben we leiders die hard vechten voor hun leven tegen het coronavirus in onze gemeenten', voegde hij eraan toe.

De vicevoorzitter van de Vereniging van Christelijke Kerken van de stad Santa Cruz, Belfort Guthrie, zei dat ze tussen 6 april en 7 juli alleen in die regionale afdeling 38 doden als gevolg van coronavirus onder pastors hadden vernomen. De meeste van deze infecties vonden plaats, 'omdat ze mensen hielpen die niet konden winkelen, voedsel konden verzamelen en 'gewone potten' konden leveren', aldus Guthrie. Hij stond erop, dat de infecties plaatsvonden ondanks het volgen van de veiligheidsprocedures. 'De overleden voorgangers hadden helaas achtergrondziektes zoals ‘chagas’, diabetes en andere symptomatologieën', legde hij uit.

De gebouwen van verschillende evangelische kerken zijn aan de autoriteiten aangeboden om te worden omgevormd tot gezondheidscentra, verklaarde de president van de Nationale Christelijke Raad van Bolivia. 'We openen onze aanbiddingcentra, omdat gezondheidscentra zijn ingestort.' Kerkgebouwen in Villa Fátima (La Paz) en El Alto werden genoemd als voorbeelden van kerken die 'klaar' waren om te worden gebruikt.

Evangelicalen proberen actief samen te werken met de gouverneur van La Paz, gemeenteraden en burenverenigingen om oplossingen te vinden.

Op zondag 12 juli 2020 telde de regering van Bolivia officieel 1.807 sterfgevallen als gevolg van coronavirus en 48.187 Covid-19-infecties, hoewel de werkelijke cijfers hoger zouden kunnen zijn.

Vorige week bevestigde interim-presidente Jeanine Áñez, dat ze ook besmet was met het virus. Vicente, een arts van evangelisch geloof in La Paz, vertelde Evangelical Focus: 'Veel van de gezondheidswerkers testen positief en sommige zijn overleden. De warme regio's van Bolivia lijden het meest. En de verre en arme regio's lijden ook. Door de quarantaine kan de helft van de bevolking om de dag uitgaan en in sommige regio's zijn we teruggekeerd naar starre quarantaine.'

Voor Vicente zijn geloof en werk als arts nauw met elkaar verbonden. 'We blijven patiënten ontvangen en zijn oproepbaar in het ziekenhuis, bidden voor onze medewerkers en brengen het Woord van God naar onze patiënten.' Hij vraagt ​​om 'te bidden dat de infecties niet exponentieel groeien, dat we het aantal zieken mogen bevatten, dat het aantal geïnfecteerde gezondheidswerkers daalt en dat hun ontwikkeling niet dodelijk is'. Vicente voegt eraan toe: 'Bid vooral dat we dichter tot de Heer komen, dat we Hem meer mogen kennen en dat we bereid zijn om naar Zijn aanwezigheid te gaan, als Hij ons roept'.

(Suriname Mirror/Evangelical Focus) 

Aantal verdwijningen in Mexico gestegen tot zeker 73.000

(Bron foto: Rebecca Blackwell-AP)
2019, onder president  López Obrador, op één na slechtste jaar ooit: 7.350 mensen vermist


De Mexicaanse regering verhoogde maandag 13 juli 2020 het officiële aantal mensen dat is verdwenen tijdens de 14-jarige epidemie van crimineel geweld tot meer dan 73.000, waaronder honderden Amerikaanse burgers die zijn verdwenen en nooit zijn gevonden. 

Het totaal, nu 73.201, is het resultaat van een ambitieuze zoektocht naar zaken die zijn ingediend bij openbare aanklagers en andere autoriteiten die nooit de nationale totalen hebben gehaald. De nieuw toegevoegde gevallen beslaan meerdere jaren, maar het probleem blijft kritiek.

Vorig jaar was, onder president Andrés Manuel López Obrador, het op één na slechtste ooit: 7.350 mensen werden vermist en keerden niet terug.

De aankondiging onderstreept de omvang van een mensenrechtencrisis met echo's in het tijdperk van de Koude Oorlog, toen tienduizenden vermoedelijke tegenstanders van de regering met geweld werden verdwenen door door de VS gesteunde rechtse regeringen in Argentinië, Chili, Guatemala en andere landen.

In Mexico worden de verdwijningen toegeschreven aan een grotere verscheidenheid aan boosdoeners: bendes van georganiseerde misdaad, politie, leger of een combinatie van alle drie. De slachtoffers worden vermist in een periode van extreem geweld waarbij sinds 2006, toen de regering een offensief tegen drugskartels lanceerde, meer dan 288.000 doden vielen.

López Obrador heeft nieuwe nadruk gelegd op de zoektocht naar de verdwenenen sinds zijn aantreden in december 2018. Op dat moment was het officiële aantal verdwenen personen 40.000. Hij benoemde Karla Quintana, een op Harvard opgeleide mensenrechtenadvocate, om de Comisión Nacional de Búsqueda te leiden; ze heeft een staf ingehuurd om overheidsfunctionarissen om informatie te vragen en door meerdere archieven te kammen om een ​​database van de verdwenenen te creëren.In januari verhoogde de commissie het officiële aantal vermisten tot meer dan 61.000. De 7.350 mensen die in 2019 vermist werden, maakten het het op één na slechtste jaar na 2017, toen 7.910 vermist werden. Ambtenaren zeiden maandag dat ze werden aangemoedigd om een ​​daling in de eerste zes maanden van 2020 tot 2.394 verdwijningen. Ze wisten niet waarom de achteruitgang plaatsvond. Het nieuwe totaal omvat gevallen die teruggaan tot de 'vuile oorlog' van Mexico tegen linksen in de jaren zeventig. Maar, de overgrote meerderheid van de gevallen dateert van de afgelopen 14 jaar.

Er wordt nog steeds aangenomen, dat het aantal een ondermaat is; sommige families blijven te bang om verdwijningen te melden. Het totaal omvat 324 Amerikaanse burgers die in Mexico zijn verdwenen en niet zijn gevonden. De database biedt geen openbare toegang tot de identiteit van de vermisten. Er zijn in de loop der jaren talloze gevallen geweest van Amerikanen die reisden om familieleden in Mexico te zien en verdwenen, blijkbaar het slachtoffer van vals spel.

(Suriname Mirror/The Washington Post/Twitter)

Ideoloog van Colombiaanse president Duque hangt 19 jaar celstraf boven hoofd

(Bron: Colombia Reports)
Oud-gouverneur van Antioquia Luis Alfredo Ramos verdacht van terrorisme en narco-banden


Het Colombiaanse Hooggerechtshof overweegt een van de beste ideologen van president Ivan Duque te veroordelen tot 19 jaar gevangenisstraf wegens zijn vermeende banden met enkele van de beruchtste oorlogsmisdadigers en narco's van het land, meldde Noticias Uno zondag 12 juli 2020.

Het Hooggerechtshof overwoog aanvankelijk een gevangenisstraf van negen jaar voor de voormalige gouverneur van Antioquia en de voormalige senator Luis Alfredo Ramos, maar verhoogde dit volgens het nieuwsprogramma tot 19 jaar.


Volgens het concept vonnis onderhield de campagneleider van 2018 van Duque intieme contacten met enkele van de meest bloeddorstige oorlogsheren en drugsbaronnen van Colombia tussen 1998 en 2011, die 'enkele van de ergste misdaden vergemakkelijkten' in de regio.

Het vonnis zou door de meerderheid van de rechtbank moeten worden goedgekeurd om de 72-jarige Ramos voor de rest van zijn leven effectief achter de tralies te krijgen.

'Zijn heimelijke verstandhouding met illegale organisaties, naast het delegitimeren van de staat in de ogen van de gemeenschap, het wekken van wantrouwen bij de kiezers en het creëren van een slecht imago voor de hoogste ambtenaren, heeft enkele van de ernstigste misdaden in die regio bevorderd.'

Ariel Torres Ramos, de strafrechter van het Hooggerechtshof, zou tot dusver de grootste klap zijn voor Duque's partij Centro Democrático, die al werd gedecimeerd door strafrechtelijk onderzoek naar de banden van de partij met drugshandelaren en paramilitaire groepen.

Duque's belangrijkste politieke beschermheer, voormalig president Alvaro Uribe, is ook voor de rechtbank gedaagd en beschuldigd van misdaden die de regeringspartij vrijwel zouden kunnen onthoofden.

Vermeende terrorisme-medewerkers 
De Castaño-clan

Geallieerde politieke clans
De familie Suarez
De familie Uribe

Vermeende narco sponsor
'El Tuso' Miguel Arroyave

De zoon van de Partido Conservador Colombiano probeerde de lokale verkiezingen in Antioquia-hoofdstad Medellin vorig jaar te winnen, maar verloor van de progressieve Daniel Quintero in wat vroeger de thuisbasis was van de familie Ramos.

Ramos wordt sinds 2011 onderzocht wegens zijn naar verluidt uitgebreide criminele en terroristische netwerk, toen hij naar verluidt probeerde de procedure te vertragen door magistraten van het Hooggerechtshof om te kopen. Dit begon uit elkaar te vallen in 2017 toen de Amerikaanse Drug Enforcement Agency het zogenaamde Toga-kartel ontdekte en een sleutelfiguur werd vermoord net buiten de Antioquia-hoofdstad Medellin in 2018.

De vermoorde kroongetuige Enrique Areiza in 2018 was het slachtoffer van een 'vals-getuigen'-kartel. Volgens Areiza ontving Ramos persoonlijk COP 800 miljoen ($ 220.000), voor zijn campagne in 2005 om gouverneur te worden, van Vicente Castaño, de hoogste drugsbaron van de inmiddels ter ziele gegane paramilitaire organisatie AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. De voormalige gouverneur was in 2013 al gearresteerd, maar werd in 2016 vrijgelaten nadat de procesvertragingen te lang hadden geduurd.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/YouTube)

Colombia herstart luchtfumigatie van cocagewassen

(Bron foto: Havana Times)
Spuitcam- pagnes in 2015 opgeschort op aanbeveling WHO

Volgens WHO veroorzaakt glyfosaat mogelijk kanker en zou schadelijk voor gezondheid en milieu kunnen zijn


Colombia gaat voldoen aan de eis van een rechtbank die het in staat zal stellen herbicide-sproeien vanuit de lucht van coca-gewassen te beginnen, het belangrijkste ingrediënt van cocaïne, zei minister van Defensie Carlos Holmes Trujillo maandag 13 juli 2020. 

Het Andes-land, dat wordt beschouwd als een van 's werelds meest vooraanstaande cocaïneproducenten, sloot 2019 af met 154.000 hectare coca-gewassen en een potentiële cocaïneproductie van 1.137 ton per jaar, volgens het United Nations Office on Drugs and Crime.


Hoewel de omvang van coca-gewassen in 2019 met 9% is gedaald tot het laagste niveau in zes jaar, is de capaciteit om cocaïne te produceren met 1,5% gestegen als gevolg van een hogere productiviteit.

Colombia staat onder permanente druk van de Verenigde Staten, de belangrijkste bestemming voor cocaïne, om de gewassen te verminderen. De regering van president Ivan Duque streeft ernaar te voldoen aan verschillende gezondheids- en milieueisen die het Constitutionele Hof van Colombia eist om het sproeien vanuit de lucht met het herbicide glyfosaat opnieuw te starten. Colombia heeft de spuitcampagnes in 2015 opgeschort op aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, die waarschuwde dat glyfosaat mogelijk kanker veroorzaakt en schadelijk voor de gezondheid en het milieu zou kunnen zijn.

'We gaan vooruit, we hebben alle maatregelen genomen die door het Grondwettelijk Hof zijn geëist en we voldoen aan de eisen van de autoriteiten', zei Carlos Holmes Trujillo op een virtuele persconferentie.

'Het herstarten van het spuitprogramma is van fundamenteel belang. Het is in het belang van het land en het zal ons in staat stellen om veel effectiever vooruitgang te boeken in de strijd tegen het wereldwijde drugsprobleem', voegde hij eraan toe, zonder een exacte datum te geven waatop opnieuw gestart wordt met sproeien.

Colombia hoopt in 2020 130.000 hectare coca met de hand te vernietigen, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar, hoewel het gebruik van luchtvergassing het mogelijk zal maken dit doel aanzienlijk te overschrijden, volgens veiligheidsbronnen.

Op 12 juli had Colombia zo'n 45.000 hectare coca-gewassen vernietigd, maar de minister verzekerde dat de doelstelling zal worden gehaald.

(Suriname Mirror/La Vanguardia/Reuters/Twitter)

Bond bij ministerie van OW&C met stomheid geslagen over plots beveiliging bij minister Ferrier thuis

'Bij administratieve diensten ministerie geen inkt en papier om te werken'

'Als u vertrekt gaat u eerlijk weg, U heeft niets voor het ministerie betekend'


De bond bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) is het oneens, dat minister Lilian Ferrier aan het einde van haar ambtsperiode beveiliging bij haar huis laat plaatsen voor Srd 27.125. Bondsvoorzitter Guno Sabajo vreest dat dit bedrag uit de onderwijsbegroting gaat worden betaald.

'Bij het afzwaaien zoekt de minister naar beveiliging, terwijl we bij de administratieve diensten van het ministerie geen inkt en papier hebben om te werken', zegt Sabajo maandagavond 13 juli 2020 in de Ware Tijd. Hij spreekt zich ook uit over het inkopen van vakantiedagen van de bewindsvrouw voor Srd 185.000.

Sabajo zegt dat er heel veel mot is geweest met de minister om huldiging van personeel in orde te maken.

'De schouderklop naar haar eigen personeel is nooit gerealiseerd. Nu ga je er vandoor met zoveel geld. Waarom betaalt zij haar beveiliging niet zelf? Waarom moet het uit onze begroting?' 

In de missive, het officiële document waarin dit geregeld is, staat waar het geld vandaan zal komen. Het document is intussen op het ministerie. De bond roept het personeel op de uitvoering van de missive aan te houden totdat de nieuwe minister is aangetreden. 'Wij gaan de uitvoering niet toestaan.'

Sabajo zegt dat er nog heel veel gedaan moet worden nu men bezig is het schooljaar af te ronden. 'Waar zijn de gebruikelijke aankopen om de hygiëne van de scholen te waarborgen, waar kandidaten worden voorbereid op de toets of het eindexamen? Nu worden de middelen uit de schoolkas aangeschaft.' Hij noemt het ongehoord, omdat de scholen eerder niet aan het geld mochten komen. De vakbondsleider stelt dat de schoolkas voor andere dingen is bedoeld.

'Als u vertrekt gaat u eerlijk weg. U heeft niets voor het ministerie betekend. Welk concreet project heeft de minister afgerond in haar periode waar het kind voordeel uit het onderwijs kan halen. Nu wordt uw huis beveiligd uit onze begroting, terwijl er geen geld is.'

Als dit zo blijft voorziet Sabajo een staking van het personeel ook al is de nieuwe regering aangetreden. Hij vreest dat de verwerking naar Cebuma (Centraal Bureau Mechanische Administratie) vast komt te zitten doordat er geen papier en inkt is.

Fitch Ratings verlaagt kredietwaardigheid Suriname naar laagste niveau, RD - Suriname gebrandmerkt als wanbetaler

Beoordeling vanwege US$ 125 miljoen lening via Oppenheimer Funds 


Fitch Ratings heeft maandag 13 juli 2020 de kredietwaardigheid van Suriname verlaagd naart het laagste niveau, RD (restrictive default status), wat inhoudt dat het land zijn schulden in buitenlandse valuta niet kan betalen. Suriname gaat van een C-notering naar RD. Dit meldt Starnieuws.

De beoordeling slaat op de US$ 125 miljoen lening die vorig jaar is aangegaan via Oppenheimer Funds om de schulden bij de Alcoa te betalen voor de overdracht van de Afobakadam.

President-elect Chandrikapersad Santokhi merkte maandagmorgen na zijn uitverkiezing nog op, dat Suriname aan de rand stond van een default, maar dat dat voorkomen moest worden. De verlaging van Surinames kredietwaardigheid volgt op de overeenkomst die commerciële obligatiehouders op 9 juli met de regering zijn aangegaan om een andere betalingsschema voor de 2023-obligaties te hanteren.

Fitch vindt, dat er een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de oorspronkelijke aandelen is overeengekomen om een traditionele betalingsachterstand te voorkomen door het verstrijken van de uiterlijke betaaldag van 10 juli. Het komt volgens de kredietbeoordelaar op een herstructurering van de schulden en een wanbetalingshandeling.

Suriname slaagde er niet in om op 30 juni in totaal US$ 23 miljoen aan rente en afbetaling bij elkaar te krijgen. Van de rente, zo'n US$ 8 miljoen, wist de regering US$ 6,7 miljoen af te lossen. De wijzigingen die nu zijn overeengekomen omvatten dat de eerste aflossing van de lening - US$ 15 miljoen - is verschoven naar 30 december 2020 en dat deze gevolgd wordt door zes halfjaarlijkse aflossingen van US$ 18,3 miljoen.

Oorspronkelijk moest op 30 juni US$ 15,6 miljoen van het hoofdbedrag worden afbetaald. Voor de US$ 550 miljoen obligatie die in 2026 verstrijkt, handhaaft Fitch de 'CC'-beoordeling. Op 26 oktober dit jaar moet de eerste aflossing van deze obligatie ook worden gedaan.

Fitch beschouwt het risico van een bredere herstructurering van schulden in vreemde valuta als hoog. Het neemt daarbij in ogenschouw de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuta en de zware financieringsvoorwaarden.


https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-suriname-lt-fc-idr-to-rd-13-07-2020


Fitch Downgrades Suriname's LT-FC IDR to 'RD'

Mon 13 Jul, 2020 - 17:04 ET

Fitch Ratings - New York - 13 Jul 2020: Fitch Ratings has downgraded Suriname's Long-Term Foreign-Currency (FC) Issuer Default Rating (IDR) to 'RD' from 'C'.


KEY RATING DRIVERS


The downgrade of Suriname's LT-FC IDR to 'RD' and the issue rating on Suriname's 2023 notes to 'D' from 'C' follows the agreement by commercial bondholders on July 9 to the government's "consent solicitation" dated June 30 to amend the amortization schedule of Suriname's 2023 notes and the related accounts agreement. Fitch deems that a material change of terms of the original securities was agreed to avoid a traditional payment default by the expiration of the grace period on July 10, which constitutes a distressed debt restructuring and a default event according to Fitch's sovereign rating criteria.
The amendments to Suriname's USD125 million 2023 notes reschedule the date of the first principal payment to Dec. 30, 2020 in an amount of USD15 million followed by six semiannual installments of USD18.3 million. Originally, the notes were to amortize via USD15.6 million principal payments starting June 30. Further changes to terms of the related accounts agreement, including provisions relating to the state oil company's dividend, grant the sovereign greater FC cash flow flexibility. A USD8.0 million interest coupon due June 30 fell into a 30-calendar-day grace period and was subsequently paid.
Fitch is affirming the 'CC' rating on Suriname's USD550 million 2026 notes on which interest payment the government is current. The next coupon payment on the 2026 notes is due Oct. 26, 2020.
Fitch views the risk of a broader restructuring of FC debt as high, reflecting the government's high government debt burden, acute shortage of FC and distressed financing conditions. Large government operational deficits averaging 10.4% of GDP during the past three years (2017-2019) have increased Suriname's high government debt burden, which Fitch expects to exceed 100% of GDP at the end of 2020 up from 80% of GDP in 2019.
Suriname's external liquidity position is exceptionally low with unrestricted international reserves (including gold) at USD188 million in May. Suriname's international reserves have come under pressure during 2019-2020 as a result of widened current account deficits driven by large government deficits, increased imports, and more recently low oil export prices. On the capital account, FX cash outflows have also been recorded. Net external debt is high at 58% of GDP at YE 2019, nearly double the current 'B' median. Fitch expects the central bank to implement an exchange-rate adjustment in the near term; the parallel exchange market continues to show a material premium over the official stabilized SRD-USD exchange rate.

ESG Considerations:
ESG - Governance: Suriname has an ESG Relevance Score (RS) of 5 for both Political Stability and Rights and for the Rule of Law, Institutional and Regulatory Quality and Control of Corruption, as is the case for all sovereigns. These scores reflect the high weight that the World Bank Governance Indicators (WBGI) have in Fitch's proprietary Sovereign Rating Model. Suriname has a medium WBGI ranking at the 43rd percentile, reflecting a recent track record of peaceful political transitions, a moderate level of rights for participation in the political process, moderate institutional capacity, established rule of law and a moderate level of corruption. In November 2019, a Suriname court convicted President Bouterse for the execution of 15 civic dissidents in 1982 during the former military government he led.
ESG - Creditor Rights: Suriname has an ESG Relevance Score (RS) of 5 for Creditor Rights as willingness to service and repay debt is highly relevant to the rating and is a key rating driver with a high weight.


SOVEREIGN RATING MODEL (SRM) AND QUALITATIVE OVERLAY (QO)


In accordance with its rating criteria, Fitch's sovereign rating committee has not utilized the SRM and QO to explain the ratings, which are instead guided by the ratings definitions.
Fitch's SRM is the agency's proprietary multiple regression rating model that employs 18 variables based on three-year centred averages, including one year of forecasts, to produce a score equivalent to a LT FC IDR. Fitch's QO is a forward-looking qualitative framework designed to allow for adjustment to the SRM output to assign the final rating, reflecting factors within Fitch's criteria that are not fully quantifiable and/or not fully reflected in the SRM.


RATING SENSITIVITIES


Factors that could, individually or collectively, lead to a positive rating action/upgrade:
--Completion of the distressed debt restructuring of the 2023 bonds.
Factors that could, individually or collectively, lead to a negative rating action/downgrade:
--The rating for the LT Local Currency IDR would be downgraded to 'CC' if a default becomes probable and to 'C' if the government announces plans to restructure its Suriname dollar-denominated debt.


BEST/WORST CASE RATING SCENARIO


International scale credit ratings of Sovereigns, Public Finance and Infrastructure issuers have a best-case rating upgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating transitions, measured in a positive direction) of three notches over a three-year rating horizon; and a worst-case rating downgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating transitions, measured in a negative direction) of three notches over three years. The complete span of best- and worst-case scenario credit ratings for all rating categories ranges from 'AAA' to 'D'. Best- and worst-case scenario credit ratings are based on historical performance. For more information about the methodology used to determine sector-specific best- and worst-case scenario credit ratings, visit [https://www.fitchratings.com/site/re/10111579].


KEY ASSUMPTIONS


--Fitch expects global indicators to move broadly in line with Fitch's Global Economic Outlook forecasts;
--Fitch's baseline forecasts exclude the impact of Apache Corp. and Total S.A.'s find of significant, but as yet unquantified, oil reserves in Suriname waters on Suriname's balance of payments (given the discovery's early nature) as well as the first oil production (which has a roughly three- to five-year development timeline).


SUMMARY OF DATA ADJUSTMENTS


--Fitch analyses government operations on a cash basis (which includes net payments of supplier arrears) using published Ministry of Finance statistics on arrears flows because this treatment better explains the scale of the government's financing needs and change in government debt/GDP during 2015-2019, in our view, than the government commitment balance also published by the Ministry of Finance;
--Fitch values government debt at reference period-end market exchange rates; this differs from valuation according to Suriname's National Debt Law.


REFERENCES FOR SUBSTANTIALLY MATERIAL SOURCE CITED AS KEY DRIVER OF RATING

The principal sources of information used in the analysis are described in the Applicable Criteria.

--The stock of government arrears to suppliers is not publicly disclosed. However, the flows of arrears incurred and payments thereof are publicly disclosed;
--Financial soundness indicators of the banking system are released periodically for the IMF Article IV reports, but not published on a regular basis.


ESG CONSIDERATIONS


Suriname has an ESG Relevance Score of 5 for Political Stability and Rights as World Bank Governance Indicators have the highest weight in Fitch's SRM and are highly relevant to the rating and a key rating driver with a high weight.
Suriname has an ESG Relevance Score of 5 for Rule of Law, Institutional & Regulatory Quality and Control of Corruption as WBGI have the highest weight in Fitch's SRM and are therefore highly relevant to the rating and are a key rating driver with a high weight.
Suriname has an ESG Relevance Score of 5 for Creditor Rights as willingness to service and repay debt is highly relevant to the rating and is a key rating driver with a high weight.
Suriname has an ESG Relevance Score of 4 for Human Rights and Political Freedoms as the Voice and Accountability pillar of the WBGI are relevant to the rating and a rating driver.
Except for the matters discussed above, the highest level of ESG credit relevance, if present, is a score of 3. This means ESG issues are credit-neutral or have only a minimal credit impact on the entity, either due to their nature or to the way in which they are being managed by the entity. For more information on Fitch's ESG Relevance Scores, visit www.fitchratings.com/esg.

18 Nieuwe Covid-19 geïnfecteerden maandag 13 juli

17 Personen zijn genezen verklaard onder wie politicus Somohardjo


18 Nieuwe Covid-19 geïnfecteerden zijn maandag 13 juli 2020 geregistreerd. 17 Personen zijn genezen verklaard, onder wie Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur. 

Het aantal actieve gevallen bedraagt nu 236. In totaal zijn 526 personen genezen verklaard. In Suriname zijn sinds medio maart 780 besmettingen geregistreerd.

Zes personen worden op de Intensive Care Unit behandeld.