zondag 9 augustus 2015

Den Blauwvinger: Het geveinsd afstand doen van 'Bullet' door Hakuna Matata Gang

COLUMN: Groep neemt zogenaamd afstand om verzekerd te kunnen zijn van optredens

Acht maanden eerder afstand nemen was oprechter geweest

09-08-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Tijdens een speciaal belegde persconferentie in Hotel Krasnapolsky in Paramaribo op 4 augustus 2015 deed de Surinaamse muziekgroep Hakuna Matata Gang (MHG) middels een toch wel halfslachtige verklaring afstand van het gedeeltelijk door de band en de uit Brokopondo afkomstige zanger King Koyeba ofwel Lowinzo Misiedjan, geschreven lied ‘Bullet’. Overigens zou King Koyeba geen afstand van het lied hebben gedaan – hij was ook niet aanwezig bij de persconferentie. 


Het lied zet aan tot homohaat en heeft ertoe geleid, dat de band tijdens haar tournee in Nederland afgelopen juli door een aantal zalen, waaronder in Almere en Arnhem, werd geweerd. De rapgroep wilde toen geen afstand nemen van de kwetsende teksten, zoals 'Toch vertel je op school, dat je zo bent geboren, laat me die sprookjes niet horen, ik ga je fokking hoofd boren.' Daarop besloten clubeigenaren geplande optredens af te gelasten. Ook de Lustig Events organisatie in thuisland Suriname heeft de band laten weten, dat zij niet meer welkom is bij haar activiteiten.

'We zijn geen voorstanders van haat zaaien en we zijn geen anti-homo band en omdat we de rust, vrede en eenheid in Suriname voorstaan hebben wij deze stap gedaan', sprak de voorzanger van de band Otniel Babel, die bekend staat als Otjeman. Maar, hoe geloofwaardig is dit afstand doen? Immers, al in november vorig jaar was er de nodige ophef in Suriname over het lied en de toen ook gelanceerde videoclip. Sinds 22 november 2014 was het nummer op YouTube te zien en te horen. De titel (letterlijk vertaald: ‘Kogels voor homo’s’) en de inhoud van deze muziekproductie roept op tot het verbranden van- en afvuren van kogels op homoseksuele mannen. Dit tot grote afschuw van velen in de Surinaamse samenleving.
Maar, van enig afstand doen of excuus was destijds – na de commotie – geen sprake. Integendeel, leden van de band deden juist hun uiterste best om achter de inhoud van het lied te blijven staan.

Babel poste zelfs deze tekst op zijn Facebookpagina, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat:

Overigens was die tekst, nadat er in de media en op social media aandacht aan was besteed, snel van de Facebookpagina verwijderd.

Koyeba verklaarde in november gebruik te hebben gemaakt van het recht op vrije meningsuiting. Maar, dat geeft natuurlijk nog niet het recht om te discrimineren en te bedreigen, dat zijn immers strafbare gedragingen.
Het was duidelijk, dat hij trachtte de harde inhoud van zijn lied wat te verzachten. Een 'bullet' ofwel een kogel kan natuurlijk op geen enkele wijze qua uitleg worden verzacht. Deze Koyeba en de groep zijn niets meer en niets minder dan homofoob en zagen kennelijk in een lied en clip een goede mogelijkheid om hun afkeer van homoseksuelen onomwonden te laten blijken. Natuurlijk mag iemand een mening hebben en ergens tegen of voor zijn, maar dat geeft iemand nog niet het recht om te discrimineren en te bedreigen.

En ook Babel, die ook nog eens lid is van het Nationaal Jeugdparlement (het merendeel van de leden van dat jongerenparlement nam tijdens een vergadering op 20 december afstand van 'Bullet', maar Babel kon aanblijven als jeugdparlementariër), wrong zich tegenover media in bochten om maar afstand te nemen van de tekst van het lied. In de Ware Tijd van vrijdag 28 november beweerde hij zelfs het nergens in 'Bullet' te hebben over homoseksuelen. 'Ik heb het tegen jongens die zich gedragen als homo's om aan geld en het materiële te komen' was zijn ongeloofwaardige uitleg. Over de gebruikte harde bewoordingen in het lied zei hij: 'We richten het op jongeren en voor hen om het te begrijpen, moet je ze naderen als een vader. Als je het op een zachte manier doet, begrijpen ze je niet.'

Nu ze het lied ‘Bullet’ niet meer door de band worden gezongen, noch als muziekformatie, noch als individu en zal ook niet meer ter verkoop worden aangeboden.

De band stelt in haar verklaring dat zij nimmer de bedoeling had om anderen te kwetsen of te denigreren met het bewuste lied. De band meent echter wel, dat er verder niets mis is met het vrijelijk uitten van een mening en zegt te geloven in dichterlijke vrijheid. De Hakuna Matata Gang zei verder nog wel steeds moeite te hebben met mannen die tegen betaling seks hebben met andere mannen, het onderwerp waar het in 'Bullet' om draait. Verder beweert de band glashard, dat zij is gestigmatiseerd en uitgesloten van de samenleving. Maar, heeft de band homo's niet gestigmatiseerd? Nu heeft kennelijk de band zelf mogen ervaren hoe het voelt om te worden gestigmatiseerd.... Een koekje van eigen deeg dus.....

Met een dergelijke verklaring lijkt HMG toch niet werkelijk afstand te nemen van 'Bullet', maar heeft de commotie in Nederland de groep min of meer gedwongen de verklaring uit te brengen, met name en vooral om verzekerd te kunnen zijn van optredens in de toekomst. De verklaring is dan ook meer een 'politiek correcte' verklaring voor de bühne om commerciële belangen veilig te stellen. 'Bullet' was willens en wetens opgenomen, met een videoclip en daar kan welke verklaring dan ook vele, zo'n negen, maanden later niets aan veranderen. Het afstand doen was slechts een geveinsd zwaktebod om de handjes in onschuld te kunnen wassen. Niet oprecht en zeker acht maanden te laat.

Overigens betekent hakuna matata in Swahili 'geen problemen'..... het kan verkeren....


Hoogachtend,
Den Blauwvinger
9 augustus 2015
Amsterdam-Paramaribo

Hieronder de tekst van de op 4 augustus afgelegde verklaring van de Hakuna Matata Gang:

'Hierbij verklaren de leden van de muziekformatie Hakuna Matata Gang, meer bekend als HMG, dat zij afstand doen van het door hun gedeeltelijk geschreven en gezongen lied ‘Bullet’ daar zij het lied niet hebben geschreven om anderen te kwetsen dan wel te denigreren. Het desbetreffend lied hebben zij geschreven en gezongen in een periode van hun leven, waarbij zij ervan uitgingen dat zij het recht hebben op een vrije meningsuiting, maar zij stonden er niet bij stil dat het ongenuanceerd uiten van hun mening anderen kan grieven en denigreren. In de afgelopen periode hebben zij als artiesten en personen moeten ervaren dat zij door het lied ‘Bullet’ zijn gestigmatiseerd en uitgesloten van de samenleving, hetgeen zij als mensen, maar in het bijzonder als artiesten, niet als prettig hebben ervaren. Zij hebben derhalve via derden toenadering gezocht tot de gay community om door middel van dialoog te komen tot een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk.

Vanwege het bovenstaande, nemen zij ingaande heden afstand van het lied ‘Bullet’. Het lied zal derhalve ook niet meer door hen worden gezongen als muziekformatie dan wel individueel en zal ook niet meer ter verkoop worden aangeboden. Wij hopen ten zeerste dat middels deze verklaring de hele Surinaamse en internationale gemeenschap geïnformeerd is over ons standpunt met betrekking tot het nummer ‘Bullet’.'