zondag 25 maart 2018

‘Nieuwe constructie aanschaf asfaltplant dubieus’

Asfaltplant opgebracht in goedgekeurde begroting 2018 Openbare Werken, Transport & Communicatie


- Minister Jerry Miranda: 'Voor mij is de zaak afgedaan'
- Jogi (VHP): 'Ik kan niets anders dan concluderen, dat men op slinkse manier wat geld wil verdienen over de rug van de samenleving'


Vanwege de enorme kritiek tijdens de begrotingsbehandeling van 2017 werd door interventie van president Desi Bouterse de aanschaf van de asfaltplant ter waarde van Euro 2.750.000 aangehouden. Wat echter opvalt is, dat de aankoop van een asfaltplant is opgebracht in de goedgekeurde begroting van 2018 van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie. Dat bericht het Dagblad Suriname zondag 25 maart 2018.

Nu is aangegeven, dat de asfaltplant met bijbehorend materieel wordt aangekocht voor Srd 10 miljoen. Dat is ongeveer 40% minder dan het bedrag dat voor een soortgelijke plant in 2017 zou worden betaald. Wat verder opvalt, is dat de aankoop nu zal geschieden door een nog op te richten naamloze vennootschap (nv), waarbij de Staat 50% aandeelhouder is en de overige 50% wordt deelgenomen door 2 staatsbedrijven en andere stakeholders. Hierdoor komt de staat voor slechts Srd 5 miljoen in op de aanschafkosten.Minister Jerry Miranda om een reactie gevraagd, ontkent echter dat de asfaltplant is gekocht en benadrukt dat de zaak voor hem is afgedaan. De bewindsman weigert verder in te gaan op deze kwestie.

Voor het jaar 2018 is een bedrag van Srd 482.200.000 opgenomen voor de aanleg en verbetering van wegen.

Het feit dat de plant na zoveel commotie enkele maanden later met een andere constructie op de begroting is geplaatst, roept echter vraagtekens op. Vooral het feit dat de deelnemende staatsbedrijven van de nv zelf ook leverancier van grondstoffen zijn van de in Suriname gevestigde asfalteringsbedrijven.

VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zegt, dat het hem steeds opvalt dat constructies worden bedacht om zodoende het pad van corruptie niet te verlaten. 'Niet alleen deze kwestie lijkt dubieus, maar ook het recent geval waar middels een vreemde leenconstructie tussen de NDP en Wegenautoriteit vlaggen zijn gekocht en een vip-podium is gebouwd. Wanneer er dan zoveel kritiek is en het woord niet door de president is gehouden, kan ik niets anders dan concluderen dat men op slinkse manier wat geld wil verdienen over de rug van de samenleving. Men is gewoon bezig een njang te maken.'

Als rechtvaardiging voor de aanschaf wordt in de begroting 2018 aangehaald, dat het structureel voorkomt dat bepaalde asfaltwegen in een slechte staat verkeren. Vandaar dat het directoraat Civieltechnische Werken voornemens is de asfaltplant met bijbehorende machines aan te schaffen om de rehabilitatie van slechte wegen voortaan in eigen beheer uit te voeren.

Jogi vindt dat deze conclusie te laat wordt getrokken, omdat ondertussen miljoenen Amerikaanse dollars zijn uitgegeven aan projecten die door gevestigde asfalteringsbedrijven worden uitgevoerd, terwijl een heleboel van deze bedrijven ook nog wachten op uitbetaling. Ook de zogenaamde onderhandse gunningen en vriendjespolitiek zorgen volgens hem ervoor dat de kosten onnodig worden opgejaagd.

Tijdens de behandeling van het Dalian IV-project ter waarde van 235 miljoen Amerikaanse dollar is volgens de parlementariër ook op geen enkele wijze gewag gemaakt dat er een asfaltplant zou worden gekocht en dat minder kilometers hierdoor door Dalian geasfalteerd zullen worden. 'Wij hoeven ook niet ontevreden te zijn over de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt door bedrijven als Caremco, Baitali NV, Tjongalanga en anderen. Er zijn bedrijven die al tientallen jaren ervaring hebben met de asfaltering van Surinaamse wegen', aldus de politicus.

Volgens hem moet rekening worden gehouden dat proefprojecten van de overheid vaak ook mislukken, waardoor meer geld wordt verspild.

Jogi betoogt, dat de aanschaf van de asfaltplant in 2017 ongeveer voor 900.000 euro door de regering zou worden gedaan. Hetzelfde bedrijf bood de VHP een offerte aan van 575.000 euro voor precies dezelfde plant. Vijf jaar was de asfaltplant hier. Deze is invoerrechtenvrij binnengebracht, maar op het bedrag werd nog 180.000 euro bijgedaan. Daarnaast werd nog een winst van 170.000 euro op het bedrag gezet. De onthulling werd toen gedaan door zijn collega Asiskumar Gajadien. Gajadien zei toen, dat de fabrikant kosteloos cursussen verzorgt over hoe om te gaan met de plant, terwijl hiervoor ook nog eens 55.000 euro was opgebracht. Volgens Jogi is dit een kwestie waar de Anti-Corruptiewet zijn kracht zou moeten tonen.

'Met de brede kant van zijn mond had Miranda toen gezegd, dat hij de leverancier naar hier zou laten komen. Wij hebben tot nu toe geen enkele leverancier gezien. Het is een zuiver voorbeeld van hoe de coalitie haar politieke blindheid toont', aldus de politicus.

Damian Hendriks (9) moet naar Colombia voor medische behandeling

SZF: 'Alles is in orde gemaakt voor moeder en zoon om naar Colombia te gaan'


Stichting 1 voor 12 bericht vandaag, zondag 25 maart 2018, dat zij kennis genomen heeft van een 9-jarige jongen, Damian Hendriks, die aan een vorm van bloedkanker lijdt. Het ligt in de planning dat ze woensdag vertrekken en mogelijk zes maanden daar door brengen. Daar zal haar zoon voor medische behandelingen opgenomen worden, omdat de operatie niet in Suriname gedaan kan worden. 


De moeder zegt, dat ze in de tweede week van februari haar zoon naar de dokter bracht in Henar, waar zij woonachtig zijn, met een zwelling aan zijn onderlip. Medicijnen hebben niet geholpen, de volgende dag was de jongen er erger aan toe en moest hij naar de Spoed Eisende hulp in Nickerie worden gebracht. Daar werd ontdekt dat hij een gebrek heeft bloed. Voor verdere medische hulp werd hij met spoed naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vervoerd.

Moeder Persaud stelt, dat er enkele onderzoekingen werden gedaan, maar de resultaten lieten lang op zich wachten. Een eerste beenmergpunctie leverde nog geen resultaten op. Bij een tweede, waarvan ze de resultaten pas op 9 maart kreeg, hoorde zij dat haar zoon aan bloedkanker lijdt.

Op 22 maart kreeg zij pas goedkeuring van de geneeskundige commissie om naar het buitenland te gaan met haar zoon voor medische hulp. Ze vindt het erg, dat de tijd zo snel voorbij is gegaan en de resultaten laat binnen kwamen. 'Elke dag zie je een verschil aan Damian, elke dag gaat hij achteruit en het breekt me hart', zegt ze.

Rick Kromodihardjo, directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), laat vandaag in een reactie op Starnieuws weten, dat alles in orde is gemaakt opdat de 9-jarige Damian en zijn moeder morgenochtend naar Colombia kunnen vertrekken. Zij worden begeleid door een SZF-arts. Daar zijn reeds alle afspraken met het ziekenhuis gemaakt.

'Meteen nadat wij het bericht ontvingen van de geneeskundige commissie dat de goedkeuring was verleend, hebben wij ook te horen gekregen dat de ondernemer Dilip Sardjoe een bedrag ad 1.950 Amerikaanse dollar voor de tickets beschikbaar heeft gesteld van de moeder en de patiënt. De begrote jaarticketkosten voor twee personen is 3.000 Amerikaanse dollar en volgens de moeder heeft zij dat bedrag ook reeds vanwege andere donaties. Het bedrag voor borgkosten ad 500 Amerikaanse dollar is haar door het SZF kwijtgescholden. Food & Lodging en de medische kosten zijn voor rekening van het Armulov/SZF', legt Kromodihadjo uit.

Alles is volgens het SZF reeds in kannen en kruiken voor het vertrek van deze patiënt met de moeder als begeleider. Deze informatie is gedeeld met de moeder. De informatie verstrekt door Stichting 1 voor 12 is dus achterhaald.

'Het SZF heeft met man en macht eraan gewerkt gezien het spoedeisend karakter van deze specifieke uitzending om de afspraken met het ziekenhuis en de behandelende specialisten in een vrij kort tijdsbestek in orde te maken. Wij hopen hiermee de gemeenschap beter te hebben geïnformeerd', zegt Kromodihardjo.

46-Jarige Colombiaanse actrice Catherine Siachoque in bikini op Instagram

Soiachoque bekend van haar rol als schurk in verschillende soapseries
De 46-jarige Colombiaanse actrice Catherine Siachoque brengt 'loquitos' naar haar Instagram-fans met elke momentopname die ze plaatst op haar bekende sociale netwerk. Ze verhoogde de temperatuur in cyberspace na het plaatsen van een bikinifoto op haar officiële account. 

'Je bent gelukkig geworden, laat je niet afleiden! Acéptate, quiérete, valórate (slechte invloeden maken dat ik al deze foto's upload hahahaha)', was de  beschrijving die de foto van Catherine Siachoque vergezelde.

Catherine Soiachoque, bekend van haar rol als schurk in verschillende soapseries, is zich bewust van het lichaam dat ze bezit en aarzelt niet om haar duizenden volgers te plezieren, die het gelukkigst zijn bij elke publicatie.

'Buitengewoon mooi', 'Mijn netvliezen tolereren niet zoveel schoonheid samen', 'U bent heel mooi', 'Het lichaam van verlangen', 'Als u een zonde was, zou ik een zondaar zijn', 'Sensueel, mooi en getalenteerde vrouw', waren enkele van de opmerkingen.

Ze is sinds 1999 getrouwd met de Argentijns-Colombiaanse acteur en regisseur Miguel Varoni, maar ze zijn samen sinds 1996. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens Las Juanas, waarin ze allebei delen hadden.


(Suriname Mirror/Peru.com/Instagram/YouTube)

Colombiaanse staatsoliemaatschappij Ecopetrol pas na 3 weken in actie tegen olielek

Autoriteiten willen weten wat oorzaak lekkage is, hoe erg de schade is en waarom het bedrijf drie weken nodig had om actie te ondernemen

Zo'n 2.400 dieren gedood door olielekkage....


Een olielek met ruwe olie veroorzaakt drie weken lang een milieuramp in Barrancabermeja, centraal Colombia, zonder dat de door de staat gerunde oliemaatschappij Ecopetrol actie onderneemt om het te beheersen. Olie begon op 3 maart te lekken uit het olieveld Lizama 158, maar het was pas zaterdag 24 maart 2018, dat Ecopetrol toezegde zware apparatuur te sturen die de lekkage kan stoppen.

Ecopetrol-directeur Felipe Bayon zei, dat het bedrijf speciale apparatuur uit het buitenland heeft ingevlogen die de lekkage kan stoppen.

'We zullen het in Lizama hebben voor constructie tussen woensdag en donderdag, waarna het kan beginnen met werken', zei Bayon.

Autoriteiten willen echter weten wat de oorzaak is van de lekkage, hoe erg de schade is en waarom het bedrijf drie weken nodig had om actie te ondernemen. Er zijn meldingen van olie vervuilende rivieren tot op 8 mijl van het incident, maar het is onbekend hoeveel olie elk uur uit het veld ontsnapt.
Het kantoor van de inspecteur-generaal schakelde Milieuminister Luis Gilberto Murillo, milieulicentiedienst ANLA-directeur Claudia Victoria Gonzalez (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) en de directeur van Ecopetrol in.Geconfronteerd met de noodsituatie in de buurt van de bron La Lizama 158, geëxploiteerd door Ecopetrol, vroeg de controle-instantie ANLA de oliemaatschappij om exploratie- en exploitatieactiviteiten in het gebied op te schorten, om actie te ondernemen in het gebied om het incident aan te pakken die de flora en fauna ernstig heeft aangetast en studies uit te voeren om de technische en wetenschappelijke reden voor de olie-lekkage te bepalen.

Lokale bewoners hebben op social media gezegd, dat personeel van Ecopetrol de ramp probeert te beheersen met schoppen en licht materieel, maar kan niet voorkomen dat de ramp erger wordt. Een zeventigtal omwonende families vertonen symptomen zoals braken, hoofdpijn en duizeligheid.

Tientallen gezinnen zijn gedwongen hun huizen te verlaten en meer dan 2.400 dieren zijn gestorven. Ook zijn meer dan 1.000 bomen beschadigd en hebben natuurorganisaties 1.300 gewonde dieren gered.


 (Suriname Mirror/Colombia Reports/El Espectador/El Tiempo/YouTube)

Braziliaans presidentskandidaat Lula da Silva tijdens campagnetour belaagd door tegenstanders

'Ik heb nog nooit dit soort fascistisch gedrag gezien zoals ik hier zie'

(Bron foto: Marlene Bergamo/FolhaPress)


'Ik heb nog nooit dit soort fascistisch gedrag gezien zoals ik hier zie', zei de voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva. De campagnekaravaan van Lula da Silva werd opgewacht door protest en bedreigingen met geweld van aanhangers van de oppositie tijdens zijn reis vrijdag 23 maart 2018 naar de zuidelijke staat Rio Grande do Sul.

De demonstranten verbrandden banden, gooiden met stenen en gebruikten voertuigen in een poging om de karavaan te belemmeren om haar geplande route te volgen en uiteindelijk moesten Lula en zijn aanhangers een bezoek aan de stad Passo Fundo afzeggen nadat plaatselijke wetshandhavingsfunctionarissen faalden om hun veiligheid te garanderen.Naar aanleiding van het incident schreven de leden van de Arbeiderspartij wonende in de staat: 'Zelfs na vooraf officiële waarschuwingen te hebben ontvangen over plannen voor geweld tegen de karavaan, heeft het bestuur van Rio Grande do Sul geen groepen  gevormd noch de nodige politiemacht gemobiliseerd om de agressors in bedwang te houden. De Militaire Brigade verklaarde eenvoudigweg, dat ze niet in staat waren de fysieke integriteit te garanderen van voormalig president Lula, voormalig president Dilma Rousseff, die hem vergezelde, en andere leden van de karavaan.'

Vergelijkbare incidenten te meegemaakt in een andere deel van Rio Grande do Sul - waaronder een waar een supporter van de Arbeiderspartij werd geslagen met een 'bullwhip' - zei Lula: 'Ik ben sinds 1969 vakbondsleider ... Ik ben kandidaat geweest voor de gouverneur van de staat. Ik ben drie keer verslagen als presidentskandidaat. Ik heb twee overwinningen behaald. We hebben Dilma twee keer gekozen. Ik heb nog nooit getuige geweest van het soort geweld dat tegenwoordig in Brazilië plaatsvindt. Alle soorten geweld ... Ik heb nog nooit dit soort fascistisch gedrag gezien zoals ik hier zie.'


Lula staat tot nu toe alle verkiezingspeilingen van de presidentsverkiezingen bovenaan, waaronder die van Datafolha, Vox Populi, Data Poder 360, Instituto Parana, de Nationale Confederatie van Transport / MDA en Ipsos.

Zijn twee ambtstermijnen werden gekenmerkt door een hoop sociale programma's, waarbij miljoenen Brazilianen uit de armoede werden gehaald en het land werd verwijderd uit de VN Wereld Honger Kaart. Een van zijn meest succesvolle programma's is Gezinstoelage (Bolsa Familia), die in 2003 werd geïntroduceerd en voorzag in gezinstoeslagen onder de armoedegrens, die op hun beurt moeten bewijzen dat hun kinderen naar school gaan en zijn ingeënt.(Suriname Mirror/Folha de S. Paulo/Diário de Pernambuco/Twitter/YouTube)

Steven Alfaisi nieuwe voorzitter DOE

Alfaisi verslaat met ruime meerderheid Paul Brandon


Steven Alfaisi is gisteravond met ruime meerderheid gekozen tot voorzitter van de politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE). Hij won overtuigend van zijn tegenkandidaat Paul Brandon, aldus vandaag, zondag 25 maart 2018, Starnieuws. 

Aftredend voorzitter Carl Breeveld kon op basis van de statuten van de partij niet meedoen aan de verkiezingen. Een voorzitter mag maximaal twee termijnen aanzitten.

Alfaisi bedankte na de verkiezing het congres van de partij voor het vertrouwen dat in hem is gesteld en riep alle partijgenoten op om eensgezind te werk te gaan opdat de partij verder zal uitgroeien.

In het nieuwe DOE-hoofdbestuur hebben naast Alfaisi zitting Gloria Lie Kwie Sjoe, Ryan Rozenblad, Xiomara Simons-Tsai A Woen, Femia Sadimo, Aniel Koendjbiharie, Amejo Jokil, Idris Fredison en Andrew Baasaron.

Alfaisi is Community Relations Manager bij Staatsolie en heeft rechten gestudeerd. Hij was acht jaar directeur van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland.

Bolletjesslikker (39) krijgt hartaanval op Johan Adolf Pengelluchthaven

Verdachte is onder politiebewaking opgenomen in het AZP


Het Bestrijding Internationale Drugshandel (BID) Team heeft vrijdag de 39-jarige K.V. aangehouden die zou afreizen naar Nederland. De man zat in de vertrekhal van de Johan Adolf Pengelluchthaven toen hij plotseling onwel raakte en kort daarna bewusteloos neerviel. De ambulance werd ingeschakeld alsook de politie van het ressort Zanderij, zo bericht het Korps Politie Suriname zaterdag 24 maart 2018. Gebleken is, dat de verdachte een hartinfarct heeft opgelopen

Een agent van dat ressort reed in de ambulance mee naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Onderweg naar de SEH scheidde de man een aantal cocaïnebolletjes uit.

Hij is aanspreekbaar en heeft toegegeven cocaïnebolletjes te hebben ingeslikt. Het aantal is hem niet bekend. De bolletjes die de verdachte heeft uitgescheiden zijn in beslag genomen en samen met de verdachte overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. De verdachte is onder politiebewaking opgenomen in de ziekeninrichting.

Afgetreden president Kuczynski van Peru moet zijn paspoort inleveren

Kuczynski mag gedurende fraude onderzoek tegen hem het land niet verlaten

(Bron foto: Twitter)
 
De onlangs afgetreden president Kuczynski van Peru heeft zijn paspoort moeten inleveren. Hij wordt beschuldigd van fraude en mag gedurende het onderzoek naar hem het land niet verlaten. 

De 79-jarige Kuczynski wordt ervan beschuldigd dat hij heeft gelogen over een bedrag van 782.000 dollar, dat zijn ingenieursbureau tien jaar geleden zou hebben ontvangen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Dat bedrijf is het middelpunt van een groot omkoopschandaal.

Het heeft toegegeven dat het voor zo'n 800 miljoen dollar in heel Latijns-Amerika mensen heeft omgekocht, onder wie Peruaanse politici.


Volgens de aanklager in het anti-corruptieproces heeft Peru een treurige geschiedenis wat betreft presidenten en ex-presidenten die het land zijn ontvlucht om aan berechting te ontkomen. 'Dat is het historische gedrag waar wij, rechters, rekening mee moeten houden.'

(Suriname Mirror/Peru21/NOS/ABC News/Twitter)

Grootste cocaïnevangst, 2.052 kilo, ooit in Braziliaanse haven van Santos

(Bron foto's: Receita Federal do Brasil)
Honderden pakken cocaïne in drie containers tussen koffie, suiker en soja


Federale functionarissen in Brazilië hebben vrijdag 23 maart 2018 een lading van 2.052 kilo cocaïne onderschept in de haven van Santos in het zuidoosten van het land, in de buurt van São Paulo. Het is de grootste vondst ooit in de haven, aldus de Braziliaanse Federale Belastingdienst (Receita Federal do Brasil).

De Braziliaanse Belastingdienst vond de cocaïne bij een containerterminal op een kade in Guaruja. Tijdens een onderzoek van de containers vonden douaneambtenaren honderden tabletten cocaïne in drie containers, verstopt tussen legale, ingeklaarde zendingen koffie, suiker en soja. Eén container bevatte 1.1 ton cocaïne, een andere had 500 kilo en de rest was in de derde.

De containers moesten worden geladen op een schip genaamd Cap San Marco, dat dit weekend zou aankomen in de haven en bestemd waren voor Hamburg (Duitsland), Le Havre (Frankrijk) en Algeciras, Spanje, aldus havenautoriteiten op de nieuwswebsite Globo.Autoriteiten vermoedden dat de cocaïne in de containers was verborgen nadat ze bij de terminal waren aangekomen. Een onderzoek zal worden geopend om de mensen die verantwoordelijk zijn voor de zending te identificeren, evenals degenen die betrokken zijn bij de poging om de drugs in de legitieme lading te sluipen, aldus Globo.

Santos was de drukste haven in Latijns-Amerika in 2016, volgens de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Tot nu toe hebben de Braziliaanse autoriteiten dit jaar zes drugsvangsten in Santos gedaan, in totaal zo'n 2.800 pond, volgens de Braziliaanse federale Belastingdienst.

Santos' federale politiechef vertelde Bloomberg dat smokkelaars actief in de haven blijven innoveren.
In een rapport uit 2017 werd vastgesteld dat er 100 keer meer cocaïne was in het water van de baai van Santos, voor de kust van São Paulo, dan in het water voor Amerikaanse kusten.

Slechts een paar weken voor de vangst van vrijdag onderschepte de federale overheid 355 kilo drugs in de haven, ook op een kade in Guaruja. Die verzending was bestemd voor Hamburg. In een onderschepping in februari werd een duiker gezien bij een schip in de haven. De duiker vluchtte weg toen de autoriteiten reageerden, maar er werd 57 kilo cocaïne gevonden op het schip en in een waterdichte zak die door de duiker was weggegooid.

De vorige recordvangst in de haven bedroeg 1.495 kilo, die in augustus 2016 in drie containers werd aangetroffen. Die cocaïne was onderweg naar Antwerpen, België. In 2016 was er ook een recordaantal van 10.6 ton cocaïne in beslag genomen bij Santos. Dat werd overschaduwd in 2017, toen meer dan 11 ton werd onderschept.

(Suriname Mirror/Business Insider/Receita Federal do Brasil/YouTube)

'Samenleving hoeft niet te twijfelen aan deskundigheid Justitie in onderzoek grote drugsvangsten'

Procureur-generaal Baidjnath Panday bevestigt betrokkenheid DEA


Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zegt, aldus de Ware Tijd zaterdag 24 maart 2018, dat de samenleving niet hoeft te twijfelen aan de deskundigheid van de Surinaamse justitie bij het onderzoek naar recente grote drugsvangsten. Hij bevestigt de betrokkenheid van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA bij het onderzoek naar onder andere de vondst van een semi-duikboot en een drugsvliegtuigje in Saramacca. 

Justitie is met buitenlandse organisaties bezig in kaart te brengen wie allemaal betrokken zijn bij de grootschalige drugssmokkel. Baidjnath Panday zegt, dat er zoveel mogelijk informatie wordt ingewonnen bij de verdachten die zijn aangehouden, om verder te werken. 'We zijn aardig opgeschoten met het onderzoek.'

Hij wil niet ingaan op kritiek in de samenleving, dat de Surinaamse autoriteiten laks zijn geweest bij het onderzoek. Hierdoor zou een belangrijke verdachte, rijstboer en media-eigenaar Radj Oedit, kans hebben gezien het land te ontvluchten. Wel zegt de procureur-generaal, dat er intensief gekeken wordt naar de manier van werken van de drugssmokkelaars om zaken niet over het hoofd te zien.

Naam René Lieveld zoemt rond als waarschijnlijke nieuwe LVV-minister

Van 1993 tot 2000 en van 2011 tot 2016 was Lieveld onderdirecteur Visserij bij LVV


De Ware Tijd bericht zaterdag 24 maart 2018, dat René Lieveld hoogstwaarschijnlijk de nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt. Hij zou een aanbod niet hebben afgeslagen, wordt vernomen, aldus de Ware Tijd.

De huidige minister Soeresh Algoe zou te horen hebben gekregen, dat hij plaats moet maken op het departement, ironisch genoeg voor de man met wie hij in 2016 niet langer door één deur kon. Lieveld was toen onderdirecteur Visserij, maar zijn visie en die van Algoe liepen zo ver uiteen, dat samenwerken niet langer mogelijk was.

Van 1993 tot 2000 en van 2011 tot 2016 was Lieveld onderdirecteur Visserij. Hij is nu aan het departement verbonden als adviseur.

In december vorig jaar leverde Lieveld nog kritiek op de wijze waarop minister Algoe de visserijsector wil ordenen. Algoe zei in het parlement dat per 15 januari alle visvergunningen zouden vervallen en dat vervolgens nieuwe zouden worden uitgegeven. Visserij is een continu proces dat niet abrupt kan worden stopgezet, zei Lieveld. Hij vreesde dat het plan van de minister niet haalbaar zou blijken.

'Technisch is men niet in staat om alle vergunningen uit te schrijven. Vorig jaar hebben vissers heel lang moeten wachten. Als de bewindsman alle vergunningen per 15 januari nietig verklaart zou vanaf die datum geen enkele vissersboot op zee moeten zijn, tenzij ze gelijk een andere vergunning in handen krijgen', stelde de ex-onderdirecteur.