woensdag 26 december 2018

Titicacameer, grenzend aan Peru en Bolivia, sterk vervuild

(Bron foto: AFP)
'Dieren en vissen sterven in het meer en mensen zijn bang, ze nemen water uit putten of bronnen'

De oevers zijn bezaaid met afval en ongezuiverd rioolwater stroomt in zijn toeristische hotspots het meer in


Grenzend aan Peru en Bolivia, ligt het grootste zoetwatermeer van Zuid-Amerika - het Titicacameer. Maar, vandaag de dag is de ooit ongerepte watermassa verwoest door vervuiling en het is een probleem dat beide naties willen aanpakken. CGTN's Dan Collyns bericht dinsdag 25 december 2018 vanuit Copacabana, aan de Boliviaanse kant van het meer.

Een streep iriserend blauw markeert het Titicacameer aan de horizon. Historici zeggen, dat het meer de bakermat was van pre-Spaanse beschavingen, die al duizenden jaren oud zijn. Hun afstammelingen bevolken nog steeds de oevers van het meer, kweken net als hun voorouders veel vissen, maar er is veel veranderd. De Boliviaanse kant van het meer ziet nu elk jaar bijna 700.000 toeristen bezoeken.

Volgens de pre-Spaanse Inca-beschaving was het diepblauwe water van het Titicacameer de geboorteplaats van de zon. Nu zijn de oevers bezaaid met afval en stroomt ongezuiverd rioolwater in zijn toeristische hotspots het meer in.

Terwijl de hotels en toeristenbedrijven floreren, vertrouwen de lokale mensen op het meer voor water en zeggen ze dat ze lijden. 'De lokale bewoner wil geen water uit het meer drinken', zegt Angel Rojas, de voorzitter van het Drinkwatercomité van Copacabana.'Er zijn veel redenen, dieren en vissen sterven in het meer en de mensen zijn bang. Nu nemen ze hun water uit putten of bronnen.'

Wetenschappers zeggen dat veel van de vervuiling huishoudelijk en industrieel afval is van de nabijgelegen steden La Paz en El Alto-in die in het meer uitmonden. Hoog gelegen op het hoogplateau van Bolivia, is de bevolking van El Alto in de laatste twee decennia uitgegroeid tot meer dan een miljoen. Het pompt meer dan 300 liter water per seconde in het Titicacameer. De mix van rioolwater, chemicaliën en zware metalen heeft de groei van een schadelijke algen gestimuleerd, die het leven verstikt. 'Dit type algen groeit natuurlijk vanwege de hoeveelheid voedingsstoffen op deze plek', zegt Heydy Montecinos, een bioloog. 'Maar, de vervuiling betekent dat er veel meer is en als het groeit, neemt de zuurstof uit het water, zodat de andere soorten sterven aan verstikking.'


Wetenschappers zeggen, dat er niet genoeg waterzuiveringsinstallaties zijn en bestaande niet worden gebruikt.

De vervuiling van het meer betekent ook dat het niet kan worden gebruikt voor het irrigeren van gewassen of het fokken van vee, wat een grote klap is in de lokale economie.

Eco-lodge eigenaar Libertad Ortega probeert eeuwenoude landbouwtradities te redden. Ze recyclet materialen en gebruikt ze om biologisch te boeren. Ze zegt dat het meer heilig is en de bron van leven voor de mensen. 'Wat we hebben gezien, is verwoestend', aldus Ortega. 'Rivieren van afval ruiken naar verval in het meer. Wat we konden opruimen was niets vergeleken met de enorme hoeveelheid afval die we zagen. De autoriteiten stonden gewoon klaar en keken naar deze ramp.'

Met internationale hulp zijn honderden miljoenen dollars besteed aan het opruimen van deze site van het VN-werelderfgoed, en Peru en Bolivia zeggen dat ze hun krachten bundelen om de vervuiling te bestrijden, maar de vraag is of het genoeg zal zijn.

(Suriname Mirror Reports/CTGN/YouTube)

Agenten in Lima, Peru, als Kerstman en de Drie Wijzen de straat op

Agent Marco Antonia Chira wil mensen motiveren om de geest van Kerstmis levend te houden


De politie in de Peruaanse hoofdstad Lima verkleedt zich als Kerstman en de Drie Wijzen en verspreidt de feeststemming. Officieren van de Nationale Politie van het land rijden door de hoofdstad.

Eén politie-officier, Marco Antonia Chira, draagt een lange witte baard terwijl hij met zijn motor door de stad rijdt.

Chira, die zich al 15 jaar verkleed als Kerstman, zegt dat hij mensen wil motiveren om de geest van Kerstmis levend te houden.(Suriname Mirror Reports/EuroNews/YouTube)

Kerstboom van Albina in brand gestoken

'Er zijn velen die niet begrijpen dat verandering bij jezelf begint, in het brein'


De historisch hoge kerstboom van Albina is gisteren, op Eerste Kerstdag, in brand gestoken. De politie is bezig te onderzoeken wie de vandalen zijn die de zeven meter hoge kerstboom in de grensplaats hebben vernield, zo is vandaag, woensdag 26 december 2018, te lezen op Starnieuws. 

'Albina is een plaats waar velen hun brood verdienen. Houden en onderhouden van zo'n plaats moet prioriteit zijn voor ons allen. Er zijn velen die niet begrijpen dat verandering bij jezelf begin in het brein', zegt Cyrano Asoitie van het Commissariaat Albina.

'Met kerst vieren we voornamelijk de geboorte van Jezus Christus, de redder van onze natie. We bidden ook voor Albina dat het gered wordt om zijn oude glorie en meer te bereiken.'

Ondertussen is hard gewerkt om de boom in haar oude staat te krijgen. 'Met doorzettingsvermogen hebben wij het kunnen herstellen. Wij vragen de Almachtige om kracht en bescherming in Jezus naam.'

De werkgroep van het commissariaat Marowijne heeft samen met bedrijven in Albina, de zeven meter hoge kerstboom geplaatst in Albina. Het grensplaatsje heeft begin van de maand haar 172e verjaardag herdacht. August Kappler stichtte Albina in 1846. De kerstboom is de eerste in zijn soort in Albina en is geplaatst bij de rotonde aan de Luitenant Weyne weg/Albina.

Grote bezorgdheid bij gidsen en SHATA over vervuiling Leovallen op Brownsberg

Water verontreinigd door met kwik werkende illegale goudzoekers in 'beschermd' natuurpark

- Vele jaren hebben natuurbeschermingsorganisaties en een verdwaald vermeend milieuactivist toegekeken...
- Dàt is het lot van het niet beschermde, beschermde natuurpark Brownsberg....


Gidsen verenigd in de United Tour Guides of Suriname (UTGS) en de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) maken zich ernstig zorgen over de staat van de Leovallen op  Brownsberg. Errol Gezius, één van de oprichters is van UTGS, heeft fotomateriaal ontvangen van één van de aangesloten gidsen, waarop duidelijk te zien is dat het voorheen heldere water van de Leoval nu zeer troebelig is, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 26 december 2018.

Volgens de gidsen het bewijs dat de goudzoekers steeds verder het natuurpark Brownberg binnenkomen.

'Het is niet de eerste keer dat we activiteit zien bij de Leoval. Ongeveer een jaar geleden was ik er en ik zag dat er buizen lagen verder van de Leoval, een teken dat er goudzoekers daar actief waren. Toen ik er drie maanden geleden was, zag ik modder aan de stenen als bewijs dat ze al bezig waren te werken in het gebied. Maar, wat we nu zien is dat ze bovenwaarts van de waterval werken, waardoor het water dat naar beneden komt en wat we voorheen gewoon dronken, er nu vies en troebel bij ligt', uit Gezius zijn bezorgdheid.

Volgens de bezorgde gids is dit telkenmale doorgegeven aan de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) die er natuurtoerisme faciliteert, maar er gebeurt zover hij als gids kan beoordelen bitter weinig om de situatie ten goede te keren.

'Hoewel de minister van Handel, Industrie en Toerisme enkele projecten die te maken hebben met toerisme ondersteunt, heb ik het idee dat toerisme nog geen prioriteit is voor deze regering.'

Ricky October, de voorzitter van het bestuur van Stinasu, bevestigt de beelden gezien te hebben, maar zegt nog geen officiële rapportage te hebben over wat er precies aan de hand is en of de beelden wel kloppen. 'We hebben drie maanden geleden ook foto's gezien van de Ireneval en toen we er kwamen bleek er niemand te zijn', beweert de voorzitter.

Het is volgens October niet zeker wanneer hij de juiste reportage binnen zal hebben. 'We werken samen met de Commissie Ordening Goudsector, dus het hangt niet alleen af van mij. Ik ben ook afhankelijk van wanneer die organisatie beschikbaar is', aldus October.

Maar, feit is dat het beschermde natuurpark nog steeds niet wordt beschermd en onder toeziend oog van de verantwoordelijke instanties en autoriteiten steeds verder wordt uitgehold en verontreinigd door niets ontziende illegale goudzoekers.

Je kunt dan wel als Wereldnatuurfonds in Suriname nu en dan een fotorapportje en een inhoudelijk rapport met veel gevoel voor drama en publiciteit uitbrengen over de voor de biodiversiteit vernietigende werkzaamheden van vele honderden illegale goudzoekers, maar daarmee is het Brownsberg Natuurpark niet echt geholpen.

Vele jaren hebben natuurbeschermingsorganisaties en een verdwaald vermeend milieuactivist – die ooit een aantal jaren heeft gewerkt bij de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu, 'beheerder' van Brownsberg) – toegekeken hoe zoetjesaan het natuurgebied werd en nog steeds wordt verwoest. Beetje bij beetje verdwijnt het van de aardbodem.

Het gaat om een vergeten Surinaamse ramp.

De situatie van illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark heeft de aandacht van de Commissie Ordening Goudsector (COG). Dat beweerde althans coördinator Stanley Benschop woensdag 31 januari 2018 in de Ware Tijd. 'Het zijn bewoners van Brownsweg en mensen die van ver speciaal naar het gebied komen om te mijnen. We hebben ze vaak ontruimd, want dat is ons werk', zei Benschop.

Hij gaf toe, dat het vaak gebeurt dat de mensen na enige tijd terugkomen. 'Maar, er moet ordening zijn, anders is het hek van de dam.' Benschop zei ook, dat de commissie had opgemerkt dat er aan illegale houtkap wordt gedaan binnen de grenzen van het natuurgebied. 'Maar, dat is niet ons pakkie aan. Als we echter iets constateren dat buiten het normale is, spelen we het wel door aan de autoriteiten of verantwoordelijken. We treden op wanneer we daartoe de opdracht krijgen van de overste Melvin Linscheer, die leiding geeft aan het beleidsteam van de commissie, en van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.' 

De regering Venetiaan voerde in het gebied al in september 2007 (!) een zogenoemde 'Clean Sweep' operatie uit. Toenmalig verantwoordelijk minister Michael Jong Tjien Fa van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer was al in juli 2007 over de misstanden in het natuurpark geïnformeerd. Volgens hem was de toestemming die aan inwoners van de gemeenschap Brownsweg was gegeven om op kleine schaal goud in het natuurreservaat te winnen, misbruikt voor meer grootschalige commerciële goudwinning. Gedurende drie dagen werd het gebied uitgekamd door militairen, politie, bosopzichters van ’s Lands Bosbeheer en medewerkers van Stinasu. De aanwezige illegale goudzoekers werden gesommeerd het natuurpark onmiddellijk te verlaten. Enkele kampen van de goudzoekers werden vernield en er werd beslag gelegd op hun bezittingen. De autoriteiten hoopten hiermee te voorkomen dat de goudzoekers hun activiteiten toch weer zouden voortzetten.

Goudzoekers verwijderen is echter dweilen met kraan open. De acties van de regering Venetiaan om een einde te maken aan het mijnen van goud in het beschermde Brownsberg Natuurpark, bleken echter vruchteloos te zijn geweest. Eind 2010 waren gewoon weer goudzoekers aan het mijnen in het gebied. En dat is zo gebleven tot de dag van vandaag.

Het gebied is zo lek als een mandje. Constant zijn goudzoekers in het natuurgebied aan het werk. Nu en dan is een handjevol verwijderd, maar de volgende dag zijn ze weer terug. Het zijn ad hoc acties vanuit de overheid, maar zonder enig aangestuurd en gecoördineerd beleid. Zowel de regering als natuurbeschermingsorganisaties ondernemen nauwelijks actie om het gebied te beschermen. Men kijk naar en wacht op elkaar. Er is geen toezicht.

De organisatie die feitelijk het gebied behoort te beschermen, de Stichting Natuurbehoud Suriname, heeft zelfs de aanwezigheid van illegale goudzoekers gedoogd en de directeur werd hiervoor zelfs door goudzoekers betaald. De grote organisatie Conservation International en haar Surinaamse tak zijn in geen velden of wegen te bekennen.... Dàt is het lot van het niet beschermde, beschermde natuurpark Brownsberg....

Lees op de website https://goudwinning-suriname.blogspot.com diverse artikelen over Brownsberg en hoe het beschermde natuurpark al meer dan een decennia lang wordt vernietigd door illegale goudzoekers terwijl de regering toekijkt, al die jaren!

(Suriname Mirror Reports/de Ware Tijd/goudwinning-suriname.blogspot.com)

Brunswijk strooit Srd's vanuit helikopter boven zijn dorp Moengo Tapoe

'Ik probeer een beetje sfeer te brengen in het dorp'

'Ik heb echt niet met geld gestrooid, het was niet eens duizend Srd'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij), heeft bewoners van zijn dorp Moengo Tapoe afgelopen weekend verrast. Hij heeft vanuit een helikopter wat geld gestrooid. Een video ervan werd verspreid via social media. 

Brunswijk zegt vandaag, woensdag 26 december 2018, op Starnieuws dat hij een beetje sfeer heeft proberen te brengen in het dorp. Een neef van de politicus is overleden. De rituele 'pur blaka' vond plaats in het dorp. Er wordt dan geld gezet op een tafel, legt Brunswijk uit. Hij heeft ervoor gekozen om vanuit een helikopter de mensen blij te maken. De familie heeft ook persoonlijke ondersteuning gekregen van hem.Brunswijk zegt dat zijn optreden niks te maken heeft met politiek of mensen op deze manier aan zich te binden.

'Het was om de droevige stemming een beetje weg te maken', zegt hij. Het ging om een optreden tijdens een rituele handeling. 'Ik heb echt niet met geld gestrooid. Het was niet eens duizend Srd', zegt Brunswijk.

In ieder geval heeft zijn actie ook uitgebreid Nederlandse media gehaald:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2959064/neef-braboneger-strooit-geld-uit-over-suriname
  
https://www.ad.nl/buitenland/ronnie-brunswijk-strooit-met-geld-vanuit-helikopter-in-suriname~a794d972/

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4531711/surinaamse-politicus-strooit-geld-uit-helikopter-boven

https://nos.nl/artikel/2265080-ronnie-brunswijk-strooit-vanuit-heli-met-geld-boven-surinaams-dorp.html

Multi-media artieste Evita Tjon A Ten woedend over misbruik door haar voor Surinaamse ambassade in Den Haag ontworpen kerstkaart

'Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om iets wat speciaal in opdracht is gemaakt te kopiëren?'

De originele kerstkaart van de Surinaamse ambassade (Bron: Evia Tjon A Ten)
'Zijn familienaam erboven te zetten en vooral ook de naam van de kunstenaar eraf te knippen?'


Evita Tjon A Ten, multi-media artieste in Den Haag, is woedend op een familie Rozenblad Becker. De kunstenares laat dinsdag 25 december 2018 via Facebook weten, dat zij 'dit jaar speciaal voor de ambassade van de Republiek Suriname een bestaand ontwerp met mijn schilderij erop heb aangepast. Verder heb ik de relatiegeschenken mogen maken. Een hele eer. Ik heb kerstkaarten ontworpen die zowel hard copy als digitaal verzonden zijn. Iets wat de zaakgelastigde, de heer Ebu Jones verstuurd heeft.'

Maar, nu is haar gebleken dat die familie haar kerstkaart voor de Surinaamse ambassade heeft gekopieerd en haar naam eraf heeft geknipt... 'Dit is echt respectloos.' 


'Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om iets wat speciaal in opdracht is gemaakt, waar geld voor betaald is door de ambassade van Suriname in Nederland, te kopiëren? Zijn familienaam erboven te zetten? En vooral ook de naam van de kunstenaar eraf te knippen? Super dat je mijn werk mooi vindt, maar waar mag ik de factuur naartoe sturen? Ten alle tijde liggen de aiteursrechten namelijk bij mij. Nog een paar dagen en dan bestaat mijn bedrijf 10 jaar, maar dit is next level en heb ik nog nooit meegemaakt.'

Evita Tjon A Ten wil uiteraard graag in contact treden met de familie Rozenblad Becker 'en dan mogen ze het aan mij, maar ook aan de ambassade van Suriname in Nederland, uitleggen'.

'De multi-media artieste laat zich inspireren door kleuren en vormen. Qua werkzaamheden is alles samen te vatten met een woord creativiteit. Een vrolijke wervelwind boordevol ideeën. Inmiddels heeft ze voor ruim 200 bedrijven een huisstijl ontwikkeld en maakt ook grafisch ontwerp onderdeel uit van haar kunstzinnigheid. Verder ontwerpt en maakt ze sieraden en spreekt ze op regelmatige basis voice-overs in voor reclames, documentaires en luisterboeken. Dit doet ze voor bedrijven/organisaties en particulieren. Ook als presentatrice en dagvoorzitter is zij te boeken. De resultaten van haar kunstzinnigheid zijn bijvoorbeeld haar sieradenlijn Evi~lance en een uitgebreide wenskaartencollectie, wijnkisten, en nog veel meer',

zo is onder andere te lezen op haar website.

Vier banken overvallen met explosieven in Campos do Jordao, Brazilië

Overvallen gepleegd door bende van ten minste 20 zwaar bewapende personen 

Nog geen arrestaties en hoogte buit nog niet bekend...


Een bende zwaarbewapende misdadigers viel maandag 24 december 2018 vier Braziliaanse bankagentschappen aan in een klein stadje zo'n 110 kilometer ten noordoosten van Sao Paulo. De aanvallers bombardeerden bankagentschappen van Banco do Brasil, Santander, Bradesco en het kredietagentschap Sicred van de stad Campos do Jordao, zo meldde R7. 

De autoriteiten moeten nog bepalen hoeveel er is gestolen tijdens de aanslagen, die plaatsvonden rond half vier 's middags. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en weet ook nog niet hoeveel aanvallers erbij betrokken waren, voegde R7 eraan toe.


Ten minste 20 zwaar bewapende personen waren in de bende, meldde G1 Globo. De groep gebruikte explosieven om de geldautomaat op te blazen en schoten beveiligingscamera's kapot, aldus het bericht van G1.


Voertuigen werden ook verbrand in een tunnel die de belangrijkste verkeersader naar de stad is, en ambtenaren zeiden dat de daders de voertuigen in brand staken om de politie te hinderen.

De autoriteiten gebruikten een waarschuwingssysteem om inwoners te waarschuwen om binnen te blijven tijdens de aanvallen, die ongeveer 30 minuten duurden. Bankmedewerkers konden niet direct schatten hoeveel de bandieten hebben buitgemaakt of de kosten van schadevergoeding.Dergelijke aanvallen zijn niet ongebruikelijk in Brazilië. Op 26 november viel een bende van 50 banken en politie en militaire kazernes in het noorden van Brazilië aan. Drie verdachten werden gevangen genomen en twee werden verondersteld plaatselijke bewoners te zijn die enkele van de bankbiljetten hadden opgepikt die de aanvallers hadden achtergelaten.

Op 1 november viel een bende drie bancaire agentschappen in het grotere gebied van Sao Paulo aan, wat leidde tot een vuurgevecht toen de politie arriveerde. De verdachten vluchtten in twee voertuigen. Geconfronteerd met toenemend geweld, beloofde de verkozen Braziliaanse president Jair Bolonaro, het tot een prioriteit te maken om de ongebreidelde misdaad te bestrijden.
(Suriname Mirror Reports/extra.globo.com/YouTube/UPI/Twitter/ovale.com.br)