donderdag 23 april 2020

Minister Hoefdraad weigert eer aan zichzelf te houden

'Mijn main focus en prioriteit is het volk van Suriname redden uit de acute nood'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is niet van plan op te stappen. 'Laat de pg zijn werk doen. Mijn main focus en prioriteit op dit moment is het volk van Suriname redden uit de acute nood', zegt Hoefdraad donderdag 23 april 2020 aan het Nationaal Informatie Instituut in reactie op het schrijven van het Openbaar Ministerie aan De Nationale Assemblee. De pg vordert dat de bewindsman in staat van beschuldiging wordt gesteld. 

'Ik zal mij onder geen enkele omstandigheid laten afleiden van de belangrijke verantwoordelijkheid die op mijn schouders is gelegd door de president', zegt de minister met verwijzing naar het Covid-19 noodfonds dat in een recordtijd moest worden opgezet en uitgewerkt om de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen.

'We zijn behoorlijk opgeschoten en de verwachting is dat de president komende week uitkomt met concrete maatregelen om de zwaarst getroffen groepen tegemoet te komen. Zoals eerder aangekondigd is niet alleen gekeken naar korte termijn acties, maar ook naar maatregelen om de lokale productiesector een push te geven richting duurzame productie en importvervanging. Suriname heeft enorm veel potentie. En alhoewel deze crisis de zoveelste uitdaging is die in korte tijd op ons pad komt, heb ik er alle vertrouwen in dat we er sterker uit komen als land en volk. Het zal resulteren in de hoognodige diversificatie van onze economie en een nog creatievere en productievere samenleving.'

Hoefdraad zegt uit zijn jarenlange ervaring bij en met internationale financiële instellingen, waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Islamic Development Bank (IsDB), te weten dat kleine landen als Suriname bij wereldcrises de zwaarste klappen krijgen, maar ook het snelst kunnen herstellen bij doordacht beleid.

Dat Suriname binnen twee jaar al uit het diepe dal van de economische crisis van 2015/2016 kwam, is niet zonder meer gerealiseerd. De bewindsman geeft toe dat de regering is overvallen door de Covid-19 crisis, met bijbehorende tegenvallers zoals het noodzakelijk sluiten van de grenzen en het kelderen van de aardolieprijzen. 'Niemand had dit gedacht of gewild, maar het is wereldwijd een feit. Ook voor Suriname. En wij zullen er als regering alles aan doen om ons volk te beschermen en tegemoet te komen.'

Dat hij uitgerekend op dit moment verdachtmakingen tegen zijn persoon moet aanhoren, ervaart de minister als 'opzettelijk storend en afleidend', maar geenszins als zorgpunt. 'Ik concentreer mij op het uitrollen van het noodfonds en intensiveren van het contact met bevriende naties en internationale instellingen die ons door deze moeilijke tijd heen willen helpen. Ook dit is tijdelijk. De vooruitzichten op middellange en lange termijn zijn zeer goed. Suriname komt er bovenop.'

OM ontvangt.geen reactie van minister Getrouw inzake bescherming van Rodney Cairo

OM zelf niet bevoegd om persoonlijke beschermende maatregelen te treffen


Het Openbaar Minister (OM) heeft geen reactie ontvangen van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie over maatregelen ter bescherming van Rodney Cairo, zegt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday donderdag 23 april 2020 op Starnieuws. 

De pg schreef de minister dinsdag een brief met het verzoek om medewerking te verlenen voor de bescherming. Dit, op basis van de ernst van de gepleegde handelingen. Het OM is zelf niet bevoegd om persoonlijke beschermende maatregelen te treffen, legt de pg uit. Hij had gehoopt dat, gelet op de ernst van de zaak, de minister gelijk zou reageren.

Baidjnath Panday herhaalt, dat het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) uitsluitend belast is met de nationale veiligheid, verzamelen en analyseren van informatie en eventuele bevindingen over mogelijk gepleegde strafbare feiten doorstuurt naar de politie voor nader onderzoek.

'Het Korps Politie Suriname is de enige instantie in Suriname die algemene opsporingsbevoegdheid heeft.'

De pg benadrukt dat DNV geen enkele wettelijke basis heeft om iemands woning binnen te vallen, doorzoekingen te doen en/of personen aan te houden.

Het strafrechtelijk onderzoek door de afdeling Kapitale Delicten is nog gaande, zegt Baidjnath Panday.

Gregory Rusland, NPS-fractievoorzitter: 'Hoefdraad moet onmiddellijk zijn portefeuille ter beschikking moet stellen van presiden't

'We hopen niet dat coalitie weer zaken gaat bedenken om dit issue niet te bespreken' 


Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, vindt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën onmiddellijk zijn portefeuille ter beschikking moet stellen van de president. 'Nu de procureur-generaal (pg) formeel De Nationale Assemblee heeft verzocht de bewindsman in staat van beschuldiging te stellen is er geen andere weg open. De rechterlijke macht moet haar werk ongestoord kunnen doen.'

Rusland hoopt zo snel mogelijk te kunnen beschikken over de onderliggende stukken die de pg heeft gestuurd naar De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws donderdag 23 april 2020. Hij is benieuwd naar de onderbouwing van het Openbaar Ministerie.

De NPS-fractie hoopt dat zo snel mogelijk deze kwestie wordt besproken in het college, ook al is er nu verkiezingsreces. 'We roepen al jaren om misstanden bij het ministerie Financiën te onderzoeken', zegt Rusland.

Hij merkt op, dat de coalitie steeds wetten heeft gemaakt om de minister van Financiën het hoofd boven water te houden. 'We hopen niet dat de coalitie weer zaken gaat bedenken om deze issue niet te bespreken', stelt Rusland.

Zijn fractie is er klaar voor om ondanks de recesperiode elk moment te vergaderen om de vraag naar de instaat van beschuldiging stelling van de minister te bespreken.

Procureur-generaal verzoekt Assemblee minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen

Hoefdraad verdacht van zeker 11 misdrijven...


Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. 
Hij heeft vandaag, woensdag 23 april 2020, een vordering daartoe ingesteld, aldus Starnieuws. 

President Desi Bouterse is eveneens schriftelijk in kennis gesteld van de vordering. Hij heeft een kopie van de documenten, zoals aangeboden aan DNA, doen toekomen aan de president.

De vordering is vergezeld gegaan van een opgave bevattende een feitelijke omschrijving van de misdrijven waarvan de minister wordt verdacht alsmede van de wettelijke bepalingen waaronder de misdrijven strafbaar zijn gesteld. Dit zegt het Openbaar Ministerie in een persbericht.

Het besluit van DNA op de vordering wordt door het Openbaar Ministerie afgewacht in verband met de instelling van een vordering tot gerechtelijk vooronderzoek bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg.De pg schrijft De Nationale Assemblee, dat er voldoende aanwijzing van schuld is. Het gaat om onder andere de volgende strafbare feiten: 

1. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
2. Uitlokking tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
3. Medeplichtigheid tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
4. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
5. Uitlokking tot niet-opzettelijke overtreding van heet bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
6. Medeplichtigheid tot niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
7. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van het handelen in strijd met een of meer wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een staatsinstelling. 
8. Uitlokking tot het handelen in strijd met een of meer wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of staatsinstelling. 
9. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 
10. Uitlokking tot verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 
11. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van oplichting gepleegd door een ambtenaar, door het begaan van dat strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht is geschonden of bij het begaan van dat strafbaar feit gebruik heeft/hebben zich schuldig gemaakt van macht, gelegenheid of middel vaan de/die ambtenaren door het ambt geschonken. 

De pg vordert, dat De Nationale Assemblee onverwijld overgaat tot het nemen van het besluit over de vordering voor het in staat van beschuldiging stellen van minister Hoefdraad. Op basis van het besluit van de volksvertegenwoordiging kan de rechter-commissaris starten met het gerechtelijk vooronderzoek.

Het verzoek is gedaan op 23 april door de pg. Hij heeft in het lijvige dossier verhoren en onderliggende stukken toegevoegd. De pg wil zo snel mogelijk antwoord van het college.