vrijdag 29 september 2017

Twee mannen halen tas met Srd 100.000 uit auto in J.S. Greenstraat

Slachtoffer bestolen op moment dat hij thuis poort opent voor zijn auto


Twee mannen in een auto hebben gisteren op klaarlichte dag in de J.S. Greenstraat, Paramaribo-Noord, een automobilist bestolen van zijn tas met daarin Srd 100.000,- en belangrijke documenten, weet het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 29 september  2017, te melden. 

Volgens verklaring van de man, ondernemer, kwam hij net thuis en was doende de poort open te maken. Op dat moment stapte een man uit een auto en sloeg een van de autoruiten aan diggelen, waarna hij de tas met het geld wegnam.

Meer dan 100 dozen medicamenten in beslag genomen te Stalweide, Nickerie

Onder in beslag genomen medicamenten potentie verhogende pillen en pijnstillers

 
De 24-jarige S.R. is deze week aangehouden met een grote partij medicamenten, die illegaal het land is binnengebracht. De recherche van regio West van het Korps Politie Suriname kreeg woensdag informatie binnen, dat men bezig was met illegale praktijken bij een woning aan de Beatrixweg, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 29 september 2017.

Ter plaatse aangekomen trof de politie enkele personen aan die bezig waren dozen in te laden in een bestelbusje. Bij onderzoek bleek dat het ging om meer dan 100 dozen met medicamenten, die illegaal het land waren binnengekomen.

De verdachte verklaarde, dat hij deze medicamenten moest leveren in Paramaribo. Het betreft in dit geval medicijnen, waaronder potentie verhogende pillen, pijnstillers en andere medicijnen. De politie heeft de verdachte wegens overtreding van de Wet op Economische Delicten aangehouden en hem in verzekering gesteld.

Na de inventarisatie zal de economische waarde van de medicamenten worden vastgesteld. Op basis daarvan zal het Openbaar Ministerie een boete opleggen aan de verdachte. Hij mag de zaak dan ook buiten proces afhandelen door de opgelegde boete te betalen. De medicamenten zijn in beslag genomen.

(Bron: Suriname Mirror/Google Earth)

'Drama van slechte schoolprestaties afgelopen schooljaar mag zich niet herhalen'

'Duidelijk moet worden aan wie, waarom en waarvoor de regering onderwijssubsidies geeft''De ingezette herwaarderings- en hervormingsactiviteiten in het onderwijs zullen krachtig worden voortgezet over het gehele grondgebied. Hiermee wordt de gewenste en noodzakelijk geachte kwaliteit en rendement van het onderwijs beoogt. De regering zal, met het oog op doelmatigheid en doeltreffendheid het accent leggen op een aantal aspecten van fundamentele aard. Fundamenteel, om te voorkomen dat het drama van de slechte schoolprestaties van het afgelopen schooljaar in ons onderwijs zich herhaalt.'

Dit zei waarnemend president Ashwin Adhin vandaag, vrijdag 29 september 2017, tijdens de presentatie van het beleid voor het komende jaar in De Nationale Assemblee.

De regering zal de onderwijssubsidies op basis van doelmatigheid en doeltreffendheid hervormen en rationaliseren. 'Daarbij zal uiteraard het nodige overleg plaatsvinden met de besturen van de subsidie-ontvangende instanties. Duidelijk moet worden aan wie, waarom en waarvoor de regering onderwijssubsidies geeft.'

De regering is in het najaar van 2017 reeds begonnen stappen te ondernemen om te komen tot een systeem van uniformiteit en objectiviteit van de schoolonderzoeken in relatie tot het landelijk uniform eindexamen per schoolsoort, deelde Adhin mee. Dit is gericht op de verhoging van het onderwijsrendement, de verbetering van de onderwijskwaliteit en het opheffen van het grote verschil in scholen van de verschillende besturen van het Bijzonder Onderwijs.


Advocate Harlequin: ‘Veel details in zaak pastor Orlando B. op Curaçao genegeerd’

Verdediging staat er op dat experts alle aanklachten tegen de veroordeelde onderzoeken

 
De verdediging van pastor Orlando B., die in juli is veroordeeld tot 9 jaar cel voor seksueel misbruik van meisjes en vrouwen, staat er op dat experts alle aanklachten tegen de verdachte onderzoeken. Orlando B. was de oprichter en leider van de Rains of Blessingskerk, waar hij meisjes misbruikte als onderdeel van ‘duivelsuitdrijving’, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Dit schrijft Dulce Koopman op NTR Caribisch Netwerk donderdag 28 september 2017.

Natacha Harlequin, de Nederlandse advocate van B.: 'Deze zaak is zeer groot en ingewikkeld. Daarom moet de inhoud van het hele dossier ter beschikking gesteld worden aan experts.'

De verdediging van B. – die naast Harlequin ook bestaat uit de plaatselijke advocate Alicia Blonk – heeft ondertussen een verzoek ingediend om met de zaak naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te gaan.

De advocate vindt, dat het OM geen aandacht heeft geschonken aan alle details van de zaak B. Volgens haar is het OM als procespartij en leider van het onderzoek immers ‘niet objectief’. Harlequin raadt daarom aan om op Curaçao bijvoorbeeld (zeden)experts aan het woord te laten tijdens het proces, voordat de rechter tot een vonnis komt. 'Zij kunnen objectief aangeven welke omstandigheden de aanklachten beïnvloed kunnen hebben.'

Het vonnis is volgens Harlequin zeer ingewikkeld. 'Ik weet niet of de Curaçaoënaars alleen de korte versie van het vonnis hebben gehoord. Die verwees naar de lange versie. Daarin wordt al veel opgehelderd.'

Het OM vindt, dat tijdens de behandeling van de rechtszaak wel degelijk dat alle details in deze zaak zijn behandeld. OM-woordvoerder Norman Serphos is verbaasd over de late reacties van Harlequin. Hij verwijst de verdediging naar de regiezitting van de zaak in hoger beroep, aanstaande 23 november om daar haar wensen kenbaar te maken. 'Ik heb mevrouw Harlequin niet eerder horen praten over een multidisciplinaire team of experts. Bij de regiezitting had dat gekund, bij de behandeling van die zaak, had het ook weer gekund.'

Populariteit Braziliaanse president Michel Temer bijna tot nulpunt (3 procent) gedaald

Meest ongewilde Braziliaanse leider sinds de dictatuur van het land van 1964 tot 1985


De populariteit van de Braziliaanse president Michel Temer is tot 3 procent gedaald, volgens een nieuwe poll die gisteren is gepubliceerd, aldus TeleSUR vandaag, vrijdag 29 september 2017. De president, betrokken bij een aantal corruptiezaken, is de meest ongewilde Braziliaanse leider sinds de dictatuur van het land, die duurde van 1964 tot 1985. 

De resultaten van het Braziliaanse Instituut voor Publieke Opinie en Statistiek zijn gebaseerd op enquêtes onder zo'n 2.000 inwoners in 126 Braziliaanse steden, tussen 15 en 20 september. De poll laat zien, dat degenen die Temer's management ervaren als slecht of zeer slecht in juli gestegen zijn    van 70 naar 77 procent.. Uit de enquête bleek ook, dat geen enkele vrouwelijke respondent zijn regering heeft beoordeeld als 'zeer goed'.

In de laatste aanklachten wordt Temer beschuldigd van omkoping, om te voorkomen dat een ​​gevangen politicus zou getuigen. Hij wordt ook beschuldigd van het leiden van een groep in het Congres, die miljoenen dollars heeft aangenomen van bedrijven die staatsovereenkomsten zoeken.  

Temer wist de eerste aanklacht van omkoping te weerleggen, maar kan voor de rechter verschijnen voor zijn betrokkenheid bij de 'Bende van het Lager Huis'.  

Sinds zijn installatie tot president heeft Temer een reeks neoliberale hervormingen doorgeduwd, die door vrouwenorganisaties, inheemse organisaties, vakbonden en milieuactivisten sterk veroordeeld zijn. Gisteren verzamelden inheemsen en sociale bewegingen in Rio de Janeiro zich tegen een veiling die door de regering van Temer werd uitgevoerd om hun voorouderlijk land  in Minas Gerais te verkopen aan mijnbouwbedrijven.

1.415 Kilo cocaïne op zee onderschept bij Colombia

Cocaïne aan boord van een scheepje onder Ecuadoraanse vlag

(Bron foto: Diario del Cauca)

De Colombiaanse marine heeft gisteren, donderdag 28 september 2017, 1.415 kilo cocaïne onderschept dat aan boord was van een scheepje onder Ecuadoraanse vlag. De vangst werd gedaan ter hoogte van Tumaco, vlakbij de grens met Ecuador.

(Bron: Suriname Mirror/Google Earth)

De drugs zat verpakt in 71 zakken. Aan boord waren twee Colombianen, een Mexicaan en een Ecuadoraan.

Naast het schip voer een ander bootje waarop een grote hoeveelheid (gesmokkelde) brandstof werd vervoerd.

Volgens Colombiaanse media was de cocaïne geladen in Ecuador en op weg naar Midden-Amerika en de Verenigde Staten.


(Suriname Mirror/Diario del Cauca/Crimesite.nl)

Weer te late uitbetaling salarissen personeel Anton de Kom Universiteit van Suriname

Vertraging bij overmaking maandelijkse subsidie vanuit MinOWC en Financiën


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft het personeel meegedeeld, dat deze maand weer vertraging is opgetreden in het betalen van de salarissen en andere tegoeden.

De directeur van Bureau van de Universiteit, Remy Grauwde, geeft als reden van de late betaling aan, dat de overmaking van de maandelijkse subsidiemiddelen vanuit de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en Financiën, deze maand weer enigszins verlaat zal plaatsvinden.

Het bestuur van de universiteit en het Bureau van de Universiteit zeggen in een circulaire er alles aan te doen om ervoor te zorgen, dat het personeel spoedig over zijn salaris kan beschikken.

Brug bij flat Groeneveen in Amsterdam-Zuidoost vernoemd naar Pa Sem, die tijdens Bijlmerramp kind redde

Willem Jacob Symor redde leven van de tienjarige Reinaldo en liep verschrikkelijke brandwonden op

(Bron foto: Blik op Nieuws/Foto: FBF/Frank van den Berg)


25 Jaar geleden vond de Bijlmervliegramp in Amsterdam plaats. Bewoner Pa Sem vervulde een heldenrol in dit drama. Op woensdag 4 oktober wordt een brug vlak bij Groeneveen naar hem vernoemd. Pa Sem beheerde Het Groentje in de flat Groeneveen, zo bericht de nieuwswebsite Blik op Nieuws vandaag, vrijdag 29 september 2017. 

Zondagavond 4 oktober1992 speelden er wat kinderen. Reinaldo van tien vluchtte niet naar buiten toen een Israëlische Boeing zich in de flat boorde. Sem rende het verzengende vuur in en redde het kind. Hij liep verschrikkelijke brandwonden op en was drie weken buiten bewustzijn. Van burgemeester Ed van Thijn ontving hij op 1 januari 1994 de erepenning van Amsterdam.

De officiële naam van Pa Sem was Willem Jacob Symor (1936-2008). Hij werd in 1936 in Suriname geboren. Zijn ouders hadden negentien kinderen. Het gezin was arm. In 1975, toen Suriname onafhankelijk werd, verhuisde hij naar Nederland. Eind jaren tachtig vond Pa Sem een woning in de flat Groeneveen in de Bijlmer. Hij knapte de verloederde collectieve ruimte Het Groentje op. Die stond al vijf jaar leeg nadat er bij een conflict een dode was gevallen.

Hij maakte er een bloeiende gelegenheid van. Iedereen was welkom. Het Groentje bood tussen tien en elf een koffie–uurtje voor de ouderen. Van de omzet kocht hij een biljarttafel, een tafeltennistafel en twee sjoelbakken. Na schooltijd mochten kinderen spelletjes doen. Vanaf acht uur was het Groentje geopend voor de volwassen cafébezoekers.

Op de zondagavond van de ramp speelden er wat kinderen terwijl Sem opruimde. Er waren acht kinderen binnen. Plotseling was er de knal. De Boeing was zeer dichtbij neergestort, de staart lag recht voor de deur. Alles vloog meteen in brand, de vlammen kleefden aan het plafond.

In een interview op de website over de ramp 'Het groeiende monument' vertelt Sem over die gruwelijke minuten: 'We zijn gevlucht.' Als ze veilig bij de metrohal zijn aangekomen, zijn er zeven kinderen. 'Een meisje rende naar me toe en trok aan mijn broek. Pa Sem! Mijn broer is nog achtergebleven!' Dat was de tienjarige Reinaldo.

'Ik ben toen teruggegaan. Het was een chaos. Mensen sprongen naar beneden, iedereen schreeuwde. Mensen proberen me tegen te houden. Ik schreeuwde dat ik terug moest gaan voor die jongen. Ik ging terug. Vuur aan de wanden, vuur aan het plafond, overal. Ik hoorde de jongen schreeuwen. Help! Ik vond hem. We waren bijna buiten, nog geen anderhalve meter van de deur. Toen viel er een hete galvaanpijp naar beneden, op de jongen zijn hoofd. Toen heb ik de pijp met mijn handen weggehaald. Niet door de vlammen, maar door die pijp ben ik verbrand. Ik probeerde de pijp los te laten, maar dat kon niet, mijn handen zaten met de pijp versmolten. Ik zei tegen de jongen: Ren weg! Hij rende weg, en ik hoorde hem schreeuwen. 'Pa Sem, kom dan!' Maar, met de pijp kon ik niet door de deur, die versperde de weg. Hij bleef maar branden, branden. En ik maar vechten, ik maar vechten. Toen vatte mijn hemd vlam. Toen dacht ik: Nou is het afgelopen. Maar, ik was me nog steeds bewust. Ik wist: daar is de deur. Daar moet ik eruit. Plotseling kreeg ik weer die wilskracht. Toen heb ik die pijp over mijn hoofd getild, over mijn rug, en zo ben ik eruit kunnen komen.'

Hij kwam brandend naar buiten. Willem Symor was daarna drie weken buiten bewustzijn. Hij werd behandeld voor derdegraads brandwonden en bleef voor zijn leven getekend. Maar, hij had niet verder kunnen leven als hij Reinaldo binnen had gelaten: 'De jongen die ik gered heb, kon na veertien dagen weer naar school. Als ik die pijp niet had opgevangen, had hij het niet overleefd. Maar, als hij toen dood was gegaan, zat ik hier waarschijnlijk ook niet. Dan had ik zoveel verdriet gehad dat ik niet de wilskracht had gehad om te vechten. Want die kinderen waren aan mij toevertrouwd.'

Hij verhuisde in 1995 terug naar Paramaribo waar hij een huis kocht. De door velen geliefde Willem Symor overleed in 2008. Hij liet zijn vrouw en kinderen achter.

Waarnemend president Adhin in Jaarrede 2018: 'Het ergste is voorbij'

'Toekomst rooskleurig met recente goudvondsten en bevestiging enorme oliereserves in Suriname-Guyana bekken'


'Het ergste is voorbij', zei waarnemend president Ashwin Adhin vanochtend, vrijdag 29 september 2017 in de Jaarrede 2018 in De Nationale Assemblee 'We zijn door een diep dal gegaan met een inkrimping van 10% van de economie.' Adhin schetste de acties die de regering met 'redelijk succes' heeft uitgevoerd. Hij noemde het intomen van het begrotingstekort, de opbouw van de monetaire reserves, de goedkeuring van de wet op het Spaar- en Stabilisatiefonds en het bij wet uitbreiden van het grondgebied van Suriname in zee, waardoor meer economische mogelijkheden voor het land zijn ontstaan. 

Volgens Adhin ziet de toekomst er rooskleurig uit met de recente goudvondsten en de bevestiging van enorme oliereserves in het Suriname-Guyana bekken.


IAmGold heeft bij exploratie van zijn Saramacca concessie een goudreserve van zo’n 44.000 kilo ontdekt. Bij een prijs van 1.500 Amerikaanse dollar per troy ounce heeft die reserve een waarde van 2 tot 3 miljard Amerikaanse dollar. Suriname participeert voor 30% in dit project.
Adhin wees erop. dat IAmGold met de nieuwe vondsten tot 2030 kan produceren tegen lagere kosten, wat betekent dat het bedrijf meer winsten kan maken. 60% van de ontdekte reserves komt voor in zacht gesteente. De ontdekking is belangrijk voor de werkgelegenheid in ons land en valt gunstig uit voor het land.

Even opzienbarend zijn de bevestigde enorme oliereserves in het Suriname-Guyana bekken. Adhin zei, dat het een goede en grote stap van Suriname was om aandelen te kopen in internationale bedrijven die onze natuurlijke hulpbronnen exploiteren. 'We moeten doorgaan om meer te participeren in deze bedrijven.' De bewindsman wees erop dat Staatsolie vanaf zijn eerste olievondst volledig eigendom is van de Staat. 'Wij zullen dat niet uit handen geven.'

Ondanks dat Adhin duurzame welvaart en welzijn voor het volk voorspelt in de komende decennia, waarschuwt hij voor het risico van een crisis die blijft hangen. Steunen op niet-herwinbare bronnen, zal ons in een vicieuze cirkel blijven houden, zei hij. 'We moeten onze economie verder weerbaar maken door in te spelen op de geboden kansen. Zo zou het onderwijs daarop moeten inspelen en ook de universiteit met technologisch onderzoek en het afleveren van topkader.'

Adhin stel het opzetten van een Nationale delfstoffeninstituut in het vooruitzicht. In dit instituut zullen de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, de Commissie Ordening Goudsector en het Bauxiet Instituut Suriname opgaan. Uiteindelijk moet het op te zetten Nationale Delfstoffeninstituut alle in Suriname voorkomende mineralen en delfstoffen centraal gaan beheren.

Staat Suriname subsidieert nieuw Marwina Ziekenhuis Albina in 2018 met Srd 3.5 miljoen

Bedrag is opgenomen in de begroting 2018 van de regering


Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 29 september  2017, dat de Staat zal stichting Marwina Ziekenhuis te Albina in 2018 met Srd 3.5 miljoen subsidiëren. Dit bedrag is opgenomen in de begroting die vandaag ingediend zal worden aan De Nationale Assemblee in een buitengewone vergadering door waarnemend president Ashwin Adhin. 

Op 30 augustus 2017 is de bouw van het ziekenhuis te Albina officieel afgerond en overhandigd aan de Surinaamse overheid. De bouw kwam tot stand met een lening van de AFD (Agence Française de Developpement).

Met het ziekenhuis wordt beoogd om ook in het oosten van het land de tweedelijnszorg binnen redelijk bereik van de lokale bevolking te brengen, afgestemd op de dienstverlening van de nabij en verder gelegen eerstelijnszorg poli’s, doch ook afgestemd op de behoeften van de lokale grensbevolking, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Dit streekziekenhuis te Albina, dat gebouwd is op 2.7 hectare grond, bestaat uit een hoofdbouw met faciliteiten voor laboratorium, radiografie, apotheek, Spoed Eisende Hulp, operatiekamer, een administratieruimte en vier Poli’s. Verder is er een beddenzaal voor 35 bedden, een keuken en wasserij, een mortuarium, een garage voor de ambulances en vier huizen voor medici.

Het ziekenhuis is volledig geoutilleerd met stopcontacten, waterreservoirs, brandalarm, elektronisch oproepsysteem voor verpleegkundigen en de nodige ruimten zijn voorzien van een airconditioning systeem. In het begrotingsjaar 2018 zal verder gewerkt worden aan de operationalisering van dit ziekenhuis.

Gajadien (VHP): 'Het buitenlandbeleid moet drastisch worden omgegooid'

'De overheid blijft zich verenigen met landen die in opspraak zijn in de wereld'


De overheid blijft zich verenigen met landen die in opspraak zijn in de wereld waardoor Suriname steeds meer in isolement raakt. 'Het zijn vooral kleine en middelgrote ondernemers die er last van ondervinden als ze willen exporteren, vanwege het slechte imago dat het land heeft internationaal', aldus Asiskumar Gajadien, ondervoorzitter en Assembleelid van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), vandaag, vrijdag 29 september 2017, in de Ware Tijd.

'Het buitenlandbeleid moet drastisch worden omgegooid. Terwijl Amerika oproept tot meer sancties tegen landen als Iran, Venezuela en Cuba, zien we juist dat Suriname nauwe banden met deze landen wenst te behouden.'

Gajadien reageert hiermee op de toespraak van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken tijdens de 72e Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Suriname zou in de internationale politiek een strategische rol kunnen vervullen vanwege de geografische ligging.

'We hebben een kans gemist toen Brazilië een brug wilde bouwen naar een land in het noorden. Suriname heeft gedraald en de brug werd uiteindelijk in Guyana gebouwd',zegt de politicus.

Als het buitenlandbeleid wordt omgegooid zou Suriname, vanwege haar gunstige ligging, kunnen inspelen als de Verenigde Staten de behoefte heeft om een militaire basis in de regio te hebben. 'Dit brengt voordelen zoals economische bedrijvigheid met zich mee. Het drugs-imago van Suriname zou ook doorbroken kunnen worden met Amerikaanse militairen hier te lande.'

Heropening deel Markt-Zuid met Chinese verkopers

'We willen markten aantrekkelijk maken met bedoeling dat inkomsten worden verhoogd'

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)


'We hebben een grote mijlpaal bereikt in de stappen die we voort willen maken om de markten in Paramaribo een ander gezicht te geven', stelt de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust. Hij sprak gistermorgen bij de heropening van een deel van Markt-Zuid, waar Chinese verkopers in de gelegenheid gesteld worden hun producten aan de man te brengen. 

Hij hoopt alvast de eerste aanzet te hebben gegeven tot een andere dimensie binnen dit gedeelte van de markt.

Marktmeester Cirano Walker gaf aan zich de afgelopen twee maanden enorm te hebben ingezet om de markt te verfraaien en naar grotere hoogten te tillen. Walker denkt, dat het veel gaat betekenen voor de Surinaamse gemeenschap, omdat de verkopers op de markt nu, niet alles verkopen wat de Chinese venters aan de man zullen brengen. Volgens de marktmeester moet de totale gemeenschap blijven komen naar Markt-Zuid, omdat het steeds weer een ander gezicht krijgt en men veranderingen gaat zien.

'Ik verwacht een constructieve houding van de andere verkopers, zodat we gezamenlijk de markt verder kunnen ontwikkelen. Samen staan we sterk en met zijn allen zullen we de markt de plaats geven die ze verdient', aldus Walker. Hij zegt dat mede dankzij de Chinese afdeling de markt nieuw leven is ingeblazen.

In de vishal wordt nu ook vlees verkocht.

De markt heeft een schoonmaakbeurt gekregen, waarmee tevens de hygiëne is verbeterd. Wilco Finisie, directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling zegt dat intussen een afdeling op het ministerie in het leven is geroepen om beleid te maken voor de markten. 'We willen meer voordelen scheppen voor zowel de verkopers als klanten. We willen de markten aantrekkelijk maken met de bedoeling dat de inkomsten worden verhoogd.'

Er wordt ook gewerkt aan verbetering van marktwezen en er bestaan ook al een Braziliaanse en Haïtiaanse markt.

(Suriname Mirror/Nationaal Informatie Instituut/de Ware Tijd)

Suriname stuurt hulpgoederen naar door Maria zwaar getroffen Dominica

'Deze week gaat een vlucht naar Dominica met hulpgoederen'

 
Suriname zal ook hulpgoederen sturen naar het zwaar getroffen Dominica. De nood in het land is groot nadat orkaan Maria daar huisgehouden heeft. Volgens inventarisatie van de Verenigde Naties met diverse partners is honderd procent schade toegebracht door orkaan Maria aan de landbouwproducten. 25% van de bevolking is afhankelijk van landbouw. 32 personen hebben tot nu toe het leven gelaten, terwijl er mensen worden vermist, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 29 september 2017. 

Hoewel veel landen en organisaties hulp bieden, is de nood op het eiland nog hoog. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen, dat deze week een vlucht naar Dominica gaat met hulpgoederen. Hiermee demonstreert Suriname wederom een stukje solidariteit naar de landen in de regio, zegt de bewindsvrouwe.

Pollack-Beighle merkt op, dat de situatie erbarmelijk is en wenst deze gemeenschap een spoedig herstel toe.

Nadat de hulpgoederen gestuurd zijn, zal in een later stadium afhankelijk van het gevraagde, specifieke ondersteuning worden verleend.

Verwijzend naar andere hulp die vanuit de Caricom is gegeven, prijst minister Polack-Beighle de broederschap die er bestaat binnen de Caribische regio. ‘We moeten deze broederschap niet onderschatten als land. Wanneer een andere in nood is moeten we helpen met het weinige dat we hebben’, zegt de minister.

Eerder heeft Suriname ook hulpgoederen gestuurd naar Antigua & Barbuda en Cuba.

President Desi Bouterse: 'Op advies van het medische team leg ik tijdelijk mijn bevoegdheden neer'

Jaarrede wordt voorgelezen door vicepresident Adhin

 
President Desi Bouterse zegt in een brief aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons (zie hierna) dat hij op advies van het medische team, dat hem na zijn ingreep begeleidt, tijdelijk zijn bevoegdheden neerlegt. Dit gebeurt met ingang van vandaag, vrijdag 29 september 2017. Er zijn geen mededelingen gedaan over hoe lang het staatshoofd zijn functies neerlegt, aldus Starnieuws. Het is voor het eerst in de recente historie voorgekomen, dat een staatshoofd niet zelf de Jaarrede houdt en de begrotingen indient. In augustus 2010 had president Bouterse wegens ziekte zijn bevoegdheden ook tijdelijk neergelegd.

Door het neerleggen van de bevoegdheden zal Bouterse niet kunnen voldoen aan de grondwettelijke verplichtingen op basis van de artikelen 81 en 156 lid 3. Artikel 81: Jaarlijks, uiterlijk op de eerste werkdag in oktober, geeft de president in een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid.

Artikel 156 lid 3: De begroting wordt jaarlijks in één of meer wetsvoorstellen in overeenstemming met de wet en het ontwikkelingsplan door de regering aan De Nationale Assemblee aangeboden uiterlijk op de eerste werkdag in oktober. Bij de indiening van ontwerp-begrotingen door de regering aan De Nationale Assemblee zal door de president in een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee een rede worden gehouden.

De Jaarrede zal gehouden worden door vicepresident Ashwin Adhin. Deze mogelijkheid wordt geboden in artikel 98 van de Grondwet.
Het ambt van de president wordt waargenomen door de vicepresident:
a. indien de president buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen;
b. indien de president de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd;
c. zolang de president ontbreekt of afwezig is;
d. indien in het geval voorzien in artikel 140 een vervolging tegen de president wordt ingesteld.

President Desi Bouterse legt tijdelijk zijn bevoegdheden neer

Vicepresident Ashwin Adhin neemt het presidentschap tijdelijk waar


Het Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft donderdagmiddag bekendgemaakt, dat president Desi Bouterse, vanwege redenen van persoonlijke aard, zijn bevoegdheden ingevolge artikel 98 van de Grondwet met ingang van vandaag, vrijdag 29 september 2017, tijdelijk zal neerleggen. 

Op grond hiervan zal het ambt van president tijdelijk worden waargenomen door de vicepresident Ashwin Adhin.

Hierdoor kan Bouterse geen gevolg geven aan zijn grondwettelijke verplichtingen ingevolge de artikelen 81 en 156 lid 3 van de Grondwet, om in de Buitengewone Vergadering van De Nationale Assemblee van vandaag respectievelijk een uiteenzetting te geven van het door de regering te voeren beleid in het dienstjaar 2018 en een rede te houden bij de indiening van de Ontwerpbegrotingen voor het Dienstjaar 2018.

Het NII benadrukt, dat zij het enige orgaan is belast met de officiële berichtgeving vanuit de regering....
De nieuwswebsite Starnieuws had eerder donderdag bericht, dat Bouterse vandaag niet de Jaarrede uitspreekt, omdat hij rust zou moeten houden na een medische ingreep onlangs op Cuba.

Belfort (ABOP): 'Grens wordt opengegooid voor Jan en alleman'

'Zorgen over project Legalisatie van Vreemdelingen’

'Ik vermoed dat de regering met het project legalisatie van vreemdelingen verkiezingsresultaten van 2020 wil beïnvloeden'ABOP- parlementariër Edward Belfort maakt zich zorgen over het project ‘Legalisatie van vreemdelingen’ dat onlangs door het ministerie van Justitie en Politie is opgestart. De politicus vreest dat Suriname hiermee een haven zal worden voor internationaal gezochte criminelen. Het ministerie heeft sinds kort een aanvang gemaakt met het project. Hiermee krijgen personen die illegaal hier verblijven, drie maanden de kans om alsnog hun zaken in orde te maken. 


Illegalen uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied moeten 600 Amerikaanse dollar betalen, terwijl illegalen uit andere delen van de wereld 3.000 Amerikaanse dollar moeten betalen. 'Waar vinden mensen dat geld? Minister Welzijn gaat nu de slachtoffers van mensenhandelaren verder uitbuiten. Daarnaast gooit hij de grens open voor Jan en alleman. Criminelen zullen hier onderkomen vinden, want zij weten dat als je de Surinaamse nationaliteit hebt, je niet uitgeleverd kunt worden', stelt Belfort donderdag 28 september 2017 in het Dagblad Suriname.

Als land zou Suriname volgens hem moeten nagaan wie de mensen zijn en waarom ze hier zijn, alvorens ze een status in het land te geven. De voormalige minister van Justitie en Politie vreest dat Suriname straks ook een negatief etiket zal krijgen voor het faciliteren van mensenhandelaren, omdat deze handelaren nu gemakkelijker mensen naar hier kunnen halen. 'Onze grenzen zijn open, dus een ieder is in feite welkom.' 

Belfort benadruk,t dat dit project ook de toestroom van Haïtianen naar Suriname zal stimuleren. Hij verwijst hiermee naar een recent geval waarbij de politie van Nickerie 21 Haïtianen, die via Guyana de oversteek naar Suriname hadden gedaan, heeft aangehouden en wederom heeft uitgezet naar het buurland. De voormalige Justitieminister vermoedt, dat deze groep zich hier was komen registreren. De groep was met een toeristenvisum Guyana binnengekomen en heeft toen de oversteek naar Suriname gedaan. Een jaar geleden nog werd de toestroom van deze groep een groot probleem voor zowel Suriname als buurland Frans-Guyana. De groep gebruikte Suriname om door te reizen naar het buurland. Om maatregelen te treffen tegen de oncontroleerbare toestroom van Haïtianen in Suriname, had de regering besloten om per 26 augustus 2016 personen met een Haïtiaanse nationaliteit te verbieden om met een toeristenkaart het land binnen te komen. Mensen met een Haïtiaanse nationaliteit werden verplicht een visum aan te vragen.

De ABOP'er heeft sterk het vermoeden, dat de regering met het opstarten van het project legalisatie van vreemdelingen, de verkiezingsresultaten van 2020 wil beïnvloeden.

'Surinamers zijn al bekend met de tactieken van president Desi Bouterse. Als men 100.000 vreemdelingen binnen haalt, gaat mensen zeggen: ‘stem op mij’. Dan zijn de zetels rustig weer binnen', aldus Belfort.

Kind-mummie uit Peru onderzocht in Amerikaans ziekenhuis

Doel is mummie uiteindelijk terug te brengen naar regio waar deze ooit vandaan kwam 

Het blijkt te gaan om de mummie van een meisje van tussen de 6 en 8 jaar


In 1957 ontving het Corpus Christi Museum in de Amerikaanse staat Texas een hele kleine mummie uit Peru. Zestig jaar later is de mummie onderzocht in een ziekenhuis. Wetenschappers hopen meer te weten te komen over de herkomst van de mummie. Doel is de mummie uiteindelijk terug te brengen naar de regio waar deze ooit vandaan kwam. Wanneer de mummie precies naar Amerika is gebracht is onduidelijk, zo bericht Historiek donderdag 28 september 2017. 

Het Corpus Christi Museum kreeg de mummie in 1957 tijdens de opening cadeau van het American Museum of Natural History in New York. Daar is echter ook geen informatie te vinden over de herkomst.

Tot de jaren tachtig was de mummie te zien in Texas. Daarna verdween hij in een depot. In het archief van het Texaanse museum staat dat het om object uit de Inca-tijd gaat van vermoedelijk zo’n tweeduizend jaar oud. Dat kan echter niet kloppen.


Tweeduizend jaar geleden bestond het Inca-rijk namelijk nog helemaal niet.

Een jaar geleden besloten twee museummedewerkers dat het tijd was de in touwen gewikkelde mummie nader te onderzoeken. Doel was vooral om te achterhalen waar de mummie precies vandaan kwam, zodat men deze daarna terug kon brengen. In archieven vond men echter geen informatie die licht kon werpen op de herkomst. Daarom werd uiteindelijk besloten contact op te nemen met een ziekenhuis in de buurt.

Onlangs is de mummie daar met röntgenstralen onderzocht. Gezien de grootte van de mummie dacht men in het ziekenhuis aanvankelijk dat het om de overblijfselen van een baby ging. Onderzoek toonde echter aan dat de knieën zijn opgetrokken.

Het blijkt te gaan om de mummie van een meisje van tussen de 6 en 8 jaar. Volgens de onderzoekers verkeren de botten nog in relatief goede staat. Met het onderzoek hoopt men ook de doodsoorzaak te kunnen achterhalen. Alle verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar antropologen in Peru. Die zullen zich over de data buigen in proberen te achterhalen waar de mummie precies vandaan komt.