zaterdag 21 februari 2015

Mogelijk in maart vonnis in zaak SASur tegen de staatszender SRS

'SRS zal alles in het werk stellen om openbare verkoop te voorkomen'

SASur ziet een nieuwe auteursrechtenorganisatie niet snel van de grond komen: 'Zonder het repertoire kunnen ze niets'

21-02-2015  Door: Paul Kraaijer/De Surinaamse Krant


De Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) en staatszender SRS (Stichting Radio-omroep Suriname) hebben afgelopen woensdag van de rechter de ruimte gekregen bepaalde bewijsstukken en conclusies te verzamelen en die te overleggen. De SRS zou, aldus de auteursrechtenorganisatie, miljoenen aan belastingschulden hebben en in afwachting zijn van documenten hieromtrent, om die te kunnen overleggen aan de rechter. 'Natuurlijk ook nog veel meer verhaal om de openbare verkoop te stuiten', aldus SASur vanavond, vrijdag 20 februari 2014, tegenover de redactie van De Surinaamse Krant.

Volgens de auteursrechtenorganisatie denkt de rechter in maart vonnis te kunnen wijzen. 'Intussen staat het de SRS vrij om betalingsafspraken met SASur te maken om de eventuele verkoop te stuiten.'

Overigens zijn al geruime tijd geluiden uit de hoek van de opponenten van SASur te horen, dat gewerkt zou worden aan een geheel nieuwe auteursrechtenorganisatie. Maar, het is volstrekt onduidelijk hoe het met die eventuele plannen is gesteld en of daar werkelijk sprake van is.

SASur: 'We hebben ook veel gehoord over een eventuele nieuwe organisatie, maar zonder het repertoire kunnen ze niets. Namen die we via de media hebben gehoord, Henry Ceder (voorzitter van de Surinaamse Artiesten Vereniging) en Kenny B, hebben we zelf benaderd om ze te begeleiden en waarna een eventuele samenwerking met hun organisaties zou kunnen worden aangegaan, maar echt goede response hebben we nog niet van ze gekregen. Kennelijk, omdat ze nog niets formeel hebben gedaan.'  

Het is voor de auteursrechtenorganisatie onduidelijk of er anderen achter de schermen bezig zijn. 'SASur probeert wel iedereen en alles te benaderen om zelf een samenwerking met ze te zoeken, maar snel blijkt, dat ze alleen oppervlakkig praten en niet tot de kern van de job willen of kunnen komen.'
Ter info:Den Blauwvinger: Vreedzaam protest opponenten SASur, maar wel opruiend taalgebruik organisatie

COLUMN: Rechtszaak SASur tegen SRS ontaardt in zinloos protest en grote woorden bij rechtbank

Betrokken organisaties doen alsof SASur staatsgevaarlijk is.....
Betrokken organisaties doen alsof SASur staatsontwrichtend is...

21-02-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Al vele, vele maanden ligt de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) onder vuur. Onder vuur van vooral zogenoemde showorganisatoren, de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) en wat artiesten. Allen willen voor het bekende dubbeltje op de eerste rij als het gaat om het betalen van auteursrechten aan artiesten via SASur en zoeken daarom allerlei redenen om die organisatie aan te vallen en om haar voorzitter zelfs persoonlijk aan te vallen. Jammerkonten, waaronder ook nog eens figuren die nauwelijks weten waarover ze praten en wat auteursrechten zijn.

Natuurlijk, SASur valt zeker het een ander te verwijten, zoals het cliché verworden woord transparantie. Maar, het muziekrepertoire dat zij in beheer heeft – waarvan zo vaak wordt beweerd dat dat niet openbaar en zelfs onbekend zou zijn – is gewoon op de website van de organisatie te vinden en vanwege de grote hoeveelheid artiesten in het SASur-repertoire is het voor de auteursrechtenorganisatie ondoenlijk om ze op een lijst aan Jan en Alleman te verstrekken. Die transparantie is er dus wel degelijk. Transparantie als het gaat om financiële verantwoordelijk ontbreekt echter nog steeds.

Bedenkelijk niveau
Maar, het inhoudelijke niveau van de protesten tegen de auteursrechtenorganisatie is als bedenkelijk en verwerpelijk te kwalificeren. Neem nu het protest van afgelopen woensdagochtend bij het Kantongerecht waar de rechter haar beslissing op de vraag of SASur wel of niet de staatszender SRS op de veiling mag gooien, omdat de zender weigert een miljoen Surinaamse dollar te voldoen voor achterstallige betalingen van auteursrechten, werd uitgesteld.

Sinds maandag 16 februari werd via de SRS, in het programma 'Bakana Tori' van presentator Cliffton Limburg, opgeroepen om te protesteren bij de rechtbank. De toonzetting was verhit, ongenuanceerd en gespeend van feitelijke kennis van zaken. De toekomst van de SRS zou in gevaar zijn, neen, de toekomst van alle zenders en omroepen. Het broodbeleg van Limburg zou in gevaar komen.
Vooral veel geschreeuw om maar een zo groots mogelijke 'massa' twee dagen later op de been te brengen. Wel werd continu benadrukt, dat het zou gaan om een vreedzaam protest.
Maar, met welk doel??
De rechter zou een uitspraak doen.
Protest of geen protest. Protest?
Waarom? Zinloos, alleen bedoeld om stemming te maken en om SASur en vooral haar voorzitter angst aan te jagen. Een petitie werd overhandigd aan de voorzitter van het parlement, De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons. Een petitie waarin werd geëist SASur stop te zetten. Maar, kennelijk begrijpen de demonstranten niet, dat het welhaast juridisch onmogelijk is om een stichting te verbieden.

Een massa van slechts hooguit paar honderd demonstranten
Van enige massa was 's morgens bij de rechtbank geen sprake. Hooguit een paar honderd schreeuwers, waaronder enkele bekende personen waarbij je kunt afvragen waarom zij aanwezig waren. Natuurlijk, waarom niet, je gezicht laten zien, verkiezingen naderen. En de STVS trachtte hortend en stotend live verslag te doen het 'massa' protest. Treurig en beschamend dat je je als mediawerkers zo uit de tent laat lokken door een auteursrechtenorganisatie die gewoon, hoe je het wendt of keert, zijn werk doet.


Opruiend demootje wil 'volksvijandige stichting elimineren'
Het handjevol 'vreedzame' demonstranten (Leve Suriname werd geschreeuwd. Leve Suriname?, terwijl het slechts gaat om een auteursrechtenkwestie) werd opgejut met opruiend en vooral ongenuanceerd taalgebruik van enkele sprekers, waaronder de militair en SRS-presentator Edwin Geffery die naar voren was geworpen door de SRS als coördinator van het demootje. 'Wij zullen deze volksvijandige stichting elimineren met de rechtsgeldige middelen en mogelijkheden', sprak hij. Volksvijandig? Elimineren?? Dat was werkelijk opruiend taalgebruik en riekt naar stemmingmakerij. Maar, waarom hij die woorden bezigde werd niet duidelijk, waarschijnlijk niet omdat hij zelf het antwoord niet wist. Stemmingmakerij, dat was het, niets meer en niets minder.

Kan een auteursrechtenstichting een maatschappij 'ontwrichten'?
Eerder had hij al via een nieuwswebsite laten weten, dat de maatschappij door SASur wordt 'ontwricht' en 'dat de demonstranten willen bewijzen dat het volk de macht heeft'. De arrogantie droop af van zijn woorden. De maatschappij ontwricht?, door het wettelijk correcte optreden van een auteursrechtenorganisatie? Wanneer wordt de noodtoestand uitgeroepen?

De demonstranten leken op oorlogspad te zijn, vreedzaam, maar wel met oorlogstaal. Vreedzame oorlogstaal tegen een....auteursrechtenorganisatie....

SASur opereert keurig, maar onhandig, binnen wettelijke kaders
Ramlal zegt terecht, dat SASur wordt belet zich vrijelijk te kunnen bewegen met een vonnis in de hand. Hij vindt dat er persoonlijke aanvallen zijn geopend en sentimenten worden bespeeld. Ramlal is verder van oordeel, ook weer geheel terecht en begrijpelijk, dat de SRS duidelijk aanstuurt op burgerlijke ongehoorzaamheid.

SASur staat in haar recht om, ondanks dat in mei 2013 minister Edward Belfort van Justitie en Politie de beschikking introk om als bemiddelingsbureau te mogen optreden, als gevolmachtigde van belanghebbenden in haar repertoire op te treden voor artiesten in haar repertoire. Dat lijken de organisaties niet te willen begrijpen. De auteursrechtenorganisatie overtreedt geen enkele wet. De werkzaamheden van SASur staan en vallen niet met een beschikking van de minister.

Laat alle betrokkenen spoedig eens als volwassen mensen, zonder ongenuanceerd taalgebruik, rond de tafel gaan zitten in aanwezigheid van een echte auteursrechtendeskundige, desnoods uit een buitenland gehaald. De organisaties die ageren tegen SASur beweren allen dat ze wel financieel over de brug willen komen, maar niet voor de Sasur opgeworpen bedragen. Als ze zich werkelijk willen houden aan wet- en regelgeving inzake auteursrechten dan zullen zij en SASur zich ergens halverwege de tafel tegemoet moeten komen. Maar, de vraag is of die organisaties wel goedgezind zijn. Nooit is er ook maar iets aan auteursrechten afgedragen. Muziek wordt en werd ten gehore gebracht van lokale en internationale artiesten zonder dat die ook maar iets vanuit Suriname op hun rekening gestort zien.

Alle betrokkenen beetje water bij de wijn doen....
Maar, SASur zal ook zeker water bij de wijn moeten gieten en transparanter worden en leren beter te communiceren met de betrokken organisaties. Het lijkt er nu al vele maanden op ,dat we in essentie te maken hebben met een storm in glas auteursrechten water, simpelweg omdat het heeft ontbroken aan open en eerlijke wederzijds communicatie naar elkaar toe.

Tot slot, als betrokken organisaties zoveel problemen hebben met SASur, waarom nemen zij dan niet een initiatief om zelf met een auteursrechtenorganisatie op de proppen te komen..... Met alleen maar schreeuwen om het schreeuwen kan SASur niet uit de maatschappij en uit de werkelijkheid van de dag worden verwijderd.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
21 februari 2015
Amsterdam-Paramaribo