woensdag 27 november 2019

DA'91: 'Ongeacht uitspraak in 8 decemberstrafzaak hoofd koel houden'

'In de rechtsstaat ligt finale oordeel in een strafzaak bij de rechter'


'De Krijgsraad heeft de 23 verdachten in de 8 decemberstrafzaak voor vrijdag 29 november opgeroepen om te vernemen wanneer de uitspraak is. Hoewel wij ons bewust zijn dat elke uitspraak van de rechter emoties kan losmaken bij onze gemeenschap, doen wij een dringend beroep op de totale samenleving om ongeacht de uitspraak, het hoofd koel te houden en het rechterlijk oordeel te eerbiedigen. Uiteindelijk hoort het zo in de rechtsstaat dat het finale oordeel in een strafzaak en dus ook de 8 december 1982 moorden bij de rechter ligt.'

'Sinds ons ontstaan hebben wij alle mensenrechten- schendingen en in het bijzonder die tijdens de militaire periode in ons land veroordeeld. Onze republiek ging na haar onafhankelijkheid 44 jaar geleden door een hele moeilijke periode in die wij kennen als de 'dictatoriale periode' onder leiding van een groep van zestien militairen die een staatsgreep pleegden op 25 februari 1980. 

In deze periode hebben er heel ernstige mensenrechtenschendingen plaatsgevonden. Op 8 december 1982 werden 15 burgers, zonen van Suriname, vermoord in het Fort Zeelandia, de hoofdzetel van de bevelhebber Desi Bouterse. Op 1 november 2000, ruim een maand voor het aflopen van de verjaringstermijn, werd alsnog een gerechtelijk vooronderzoek begonnen. Op 30 november 2007 is voor de Krijgsraad het strafproces betreffende de Decembermoorden begonnen. 

Suriname is een democratische rechtsstaat en DA’91 hecht ontzettend veel waarde aan het beschermen en verdiepen daarvan. De rechtspleging is het sluitstuk van de garanties van de burger en zoals de waarnemend president van het Hof van Justitie laatstelijk zei: 'De rechtspraak is het sluitstuk van de rechtsstaat.'

De samenleving heeft lang gewacht om deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis middels de overwinning van recht en rechtvaardigheid af te sluiten.'

Argentijnse priesters veroordeeld voor seksueel misbruik dove schoolkinderen

Pater Nicola Corradi, 83, en Horacio Corbacho (59) 42 en 45 jaar cel in

 - Tuinman op dovenschool, Armando Gomez Bravo, veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf

- 'Het onderwerp seksueel misbruik is taboe voor de katholieke kerk in Argentinië'


Een Argentijnse rechtbank heeft maandag 25 november 2019 een paar priesters veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarigen in een zaak inzake misbruik van 10 kinderen in de zorg van een katholieke dovenschool. 

De rechtbank in de provincie Mendoza veroordeelde pater Nicola Corradi, 83, Italiaans staatsburger en directeur van het Antonio Provolo Instituut voor Dove en Slechthorende kinderen, en Horacio Corbacho, 59, tot gevangenisstraffen van respectievelijk 42 en 45 jaar.

Een tuinman op de school, Armando Gomez Bravo, werd ook veroordeeld en veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.De zaak Provolo was een schandaal voor Argentinië, de thuisbasis van paus Franciscus, toen de details naar voren kwamen van misdaden tegen kinderen die wonen en studeren in het instituut in Lujan de Cuyo, een gemeenschap van wijngaarden in de uitlopers van het Andesgebergte.

Pater Corradi werd beschuldigd van het misbruiken van kinderen in het Provolo-instituut in Verona, Italië, maar werd overgebracht naar een van zijn scholen in La Plata, Argentinië, waar hij werd beschuldigd van het lastigvallen van dove kinderen, en vervolgens Mendoza. Slachtoffers getuigden volgens lokale persberichten tussen 2005 en 2016 op de nu gesloten school.


Kerkfunctionarissen hoorden voor het eerst van beschuldigingen van seksueel misbruik op de school in 2014, maar verzuimden tot 2017 actie te ondernemen, volgens een onderzoek van The Washington Post.

Het aartsbisdom van Mendoza zei in een verklaring: ‘Als kerk willen we opnieuw onze solidariteit overbrengen aan de slachtoffers en hun families, die ... de meest afwijkende behandeling hebben ondergaan. Wat deze personen met elkaar heeft verbonden, heeft de hele Mendoza-samenleving ontsteld.' De verklaring ging verder: ‘Samen met de samenleving voelen we ons uitgedaagd om te blijven werken, zodat deze situaties zich nooit herhalen. De pijn van de slachtoffers en hun families is ook onze pijn. Daarom herbevestigen we dringend onze inzet voor preventie, transparantie, waarheid en rechtvaardigheid om de bescherming van minderjarigen en volwassenen in kwetsbare situaties te garanderen.'


De Provolo-zaak onderstreepte opnieuw de perceptie van passiviteit in Argentinië over seksueel misbruik door geestelijken.

'Het onderwerp seksueel misbruik is taboe voor de katholieke kerk in Argentinië', zei Jose Maria Poirier, redacteur van het katholieke tijdschrift Criterio in Buenos Aires. 'Ze weten niet hoe ze ermee moeten omgaan.'

Ondertussen werd van bisschop Gustavo Zanchetta, die in hetzelfde Vaticaanse pension als paus Franciscus woonde, verwacht terug te reizen naar de Noord-Argentijnse provincie Salta en zich vóór de uiterste datum van 28 november voor de rechtbank te presenteren. Bisschop Zanchetta, formeel hoofd van het bisdom Oran, is beschuldigd van 'verergerd voortdurend seksueel misbruik' van twee voormalige seminaristen, samen met het bedriegen van de regering.

Bisschop Zanchetta heeft de aanklacht ontkend, maar werkt samen met gerechtelijke autoriteiten.

(Suriname Mirror/The Catholic Universe/Twitter/The Buenos Aires Times)

Committee to Protect Journalists veroordeelt moord op Hondurese tv-presentator

José Arita buiten supermarkt in Puerto Cortés door twee man onder vuur genomen


Het Committee to Protect Journalists veroordeelde woensdag 27 november 2019 de moord op tv-presentator José Arita in Noord-Honduras en drong er bij de autoriteiten op aan een geloofwaardig en uitvoerig onderzoek naar de moord in te stellen en de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. 

Op maandag 25 november schoten twee niet-geïdentificeerde personen Arita buiten een supermarkt in de stad Puerto Cortés, kort nadat hij klaar was met het uitzenden van zijn show in de nabijgelegen kantoren van Puerto Visión, het plaatselijke televisiestation waar hij werkte, volgens Marlon Lagos, hoofd van strafrechtelijke onderzoeken in de regio.


Arita was de gastheer van 'La Hora de la Verdad' (Het uur van de waarheid), een nachtelijke show op het station, volgens de Hondurese krant El Heraldo.

'De moord op tv-presentator José Arita is een grimmige herinnering aan de dodelijke gevolgen van het niet-optreden van autoriteiten bij het aanpakken van straffeloosheid in Honduras', zei CPJ Midden- en Zuid-Amerika programmacoördinator Natalie Southwick in New York. 'De Hondurese regering moet serieuze maatregelen nemen om de moordenaars van Arita voor het gerecht te brengen en een einde te maken aan het dodelijke geweld tegen degenen die proberen hun medeburgers op de hoogte te houden.'


Arita organiseerde 'La Hora de la Verdad', een late-night commentarenhow waarin hij de lokale politiek in Puerto Cortés, een stad aan de Caribische kust van Honduras, besprak volgens een journalist die Arita kende en die met CPJ sprak op voorwaarde van anonimiteit, onder verwijzing naar veiligheidsproblemen.

Arita was kritisch over lokale oppositiepolitici in zijn uitzendingen, zei de journalist. In zijn laatste uitzending sprak Arita over een liefdadigheidsproject en zei dat hij de volgende dag een advocaat zou uitnodigen voor de show om te spreken over een nieuw strafwetboek, dat Arita zei 'helpt alleen criminelen', aldus de vrijheid van meningsuiting organisatie C-Libre.


Arita werkte ook als een aannemer, het installeren van elektriciteitsnetten in arme buurten, volgens de journalist die met CPJ sprak op voorwaarde van anonimiteit. De journalist vertelde CPJ ,dat Arita nooit had gezegd dat hij bedreigingen ontving en in de stad bekend stond om zijn betrokkenheid bij liefdadigheidsprojecten.

Lagos, de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het onderzoek, vertelde CPJ woensdag, dat de politie twee onderzoekslijnen heeft. Lagos voegde eraan toe: 'Voorlopig verwerpen we de mogelijkheid niet, dat zijn moord verband hield met het werk dat hij als journalist deed.'

Sinds 1992 zijn volgens CPJ-onderzoek minstens zes journalisten vermoord in Honduras in directe relatie tot hun werk. CPJ onderzoekt meer dan 20 andere gevallen, Arita niet inbegrepen, om te bepalen of journalistiek een drijfveer was in de moord.


(Suriname Mirror/Committee to Protect Journalists/Twitter/El Heraldo/La Prensa)

Breuk in collectief van bonden van personeel bij zorginstellingen overheid

Bond 's Lands Hospitaal trekt zich terug: 'Zaken niet gegaan zoals was gepland'

'Het is goed om samen te werken, maar het is lastig als iedereen zijn eigen agenda heeft'


Het collectief van bonden bij ziekenhuizen heeft naar het schijnt ‘gefaald’ en er is een breuk ontstaan, aldus de Ware Tijd woensdagmiddag 27 november 2019. Het collectief bestaat op papier uit bonden van personeel bij zorginstellingen van de overheid. Het gaat om het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ’s Lands Hospitaal, Mungra Medisch Centrum en Psychiatrisch Centrum Suriname. 

De voorzitter van het collectief, Lloyd Pool, wil niets over de stand van zaken zeggen en belooft dat de organisatie spoedig van zich zal laten horen. Hij merkt wel op, dat het collectief nog bestaat.

Imro Edam, voorzitter van de bond van 's Lands Hospitaal, vertelt dat het collectief met een aantal doelstellingen is opgericht, waaronder het gezamenlijk aanpakken van vraagstukken binnen de gezondheidssector. De bonden waren het erover eens, dat dit de beste manier is, omdat de problemen binnen de instellingen voor een groot deel hetzelfde zijn.

'Ik ben niet een man die grappen verkoopt. Wanneer we zakelijk bezig zijn, moeten we doen wat we zeggen', zegt Edam. Omdat zaken niet zijn gegaan zoals was afgesproken en gepland, heeft zijn bond besloten om zich terug te trekken. Hij denkt niet dat de bond langer deel kan zijn van de bundeling, omdat behartiging van de belangen van het personeel vooropstaat.

'Het is goed om samen te werken, maar het is lastig als iedereen zijn eigen agenda heeft. We hebben eerst signalen gestuurd en die zijn genegeerd. We hebben toen een brief ontvangen over onze afwezigheid en hebben teruggeschreven en onze opstelling verduidelijkt. Nu, anderhalve maand verder, hebben we nog geen reactie gehad', aldus Edam.

Een van de afspraken was dat het voorzitterschap zou rouleren. Om de zes maanden zou een nieuwe voorzitter gekozen worden, zodat iedereen zijn bijdrage kon leveren. Dat is niet het geval geweest, vanaf de oprichting bijna anderhalf jaar geleden is Pool de voorzitter.

Het is niet duidelijk welke concrete resultaten er geboekt zijn. Het was de bedoeling dat vraagstukken waarmee de belanghebbenden te kampen hebben, door het collectief opnieuw op tafel zouden worden gelegd bij de beleidsmakers en instellingsdirecteuren. Er waren wel gesprekken aangevraagd met onder andere ziekenhuisdirecteuren, maar het is niet duidelijk of die daadwerkelijk zijn gevoerd.

Brunswijk: 'Schoten gehoord omgeving Gaanda'

'Ik heb nog geen toegezegde versterking gezien in het gebied'


Ondernemer en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zegt woensdagmiddag 27 november 2019 op Starnieuws, dat 's middags schoten zijn gehoord zo'n vijf kilometer van de plek waar twee goudzoekers dood zijn geschoten door een Braziliaanse bende. Op 23 november zijn mensen bij een bar bij het plaatsje Gaanda in Sipaliwini overvallen en gegijzeld. 

President Desi Bouterse beloofde hierop, dat het overheidsgezag hersteld wordt in het gebied. Brunswijk merkt op, dat hij nog geen versterking heeft gezien in het gebied.

'Ik heb alles tot nu toe gedaan en ervoor gezorgd dat de politie in het gebied kon gaan. Ik heb helikopters hiervoor ingezet. Het gezag in het gebied is nog niet hersteld', zegt Brunswijk.

De mensen van zijn concessie te Mama Ndjuka heeft Brunswijk op het hart gedrukt om de basis niet te verlaten om poolshoogte te gaan nemen. Brunswijk heeft de veiligheid op zijn concessie verder opgevoerd.

De ondernemer stelt, dat de situatie behoorlijk aan het escaleren is. Hij hoopt niet dat de situatie te Papatam zich zal herhalen in Sipaliwini.

Braziliaanse bendes gaan zodanig te keer dat mensen bang zijn in de dorpen en op goudvelden. Brunswijk voert aan dat militairen naar het gebied moeten worden gestuurd om te zorgen dat orde en rust terugkeert. Hij hoopt niet dat er weer levens te betreuren zullen zijn.

Meer dan 3.000 vrouwen marcheren in Mexico-Stad tegen geweld: 'Niet meer femicide'

Ruim 2.500 vrouwelijke politieagenten ingezet om de orde te handhaven...

Vrouwen eisen, dat regering einde maakt aan geweld tegen vrouwen en gedwongen verdwijningen


Meer dan 3.000 vrouwen marcheerden maandag 25 november 2019 in Mexico-Stad om de Internationale Dag van uitbanning van geweld tegen vrouwen te herdenken en te protesteren tegen het hoge niveau van gendergerelateerd geweld. Hoewel de meerderheid van de demonstranten vreedzaam marcheerde, brak een kleine groep in zwart met gezichtsmaskers op ramen, vernielde bushaltes, stichtte brande en vernielde historische monumenten met graffiti. 

Het protest begon rond vijf uur 's middags in de buurt van het Ángel de la Independencia aan de Paseo de la Reformastraat in Mexico-Stad, dat in augustus door een vergelijkbaar vrouwenprotest werd vernield.


Hoewel de autoriteiten vóór de mars veel monumenten in plastic hadden ingepakt, gebruikten demonstranten messen en vuur om het plastic te verwijderen en te beschilderen met graffiti.

Buiten het Nationaal Paleis hebben verschillende vrouwenrechtenorganisaties hun eisen geuit, dat de regering een einde maakt aan geweld tegen vrouwen en gedwongen verdwijningen. 'Geen femicide meer! Niet meer! We willen leven. Een leven waarin het recht om beslissingen te nemen voor onze eigen lichamen door geen enkel dogma in twijfel wordt getrokken.

'Vandaag verheffen we een boze stem, omdat we veilige abortus willen. We bevinden ons in een tijd van nood, de vijanden zijn sterk, ze zijn veel, ze zijn overal. We hebben een pact tussen vrouwen nodig om samen te zijn. . . We zitten in een oorlogstijd. . . en we willen levend, vrij en samen zijn.'

De moeder van een slachtoffer van femicide vertelde hoe haar partner, José Ramón, haar dochter vermoordde en dagenlang haar lichaam bewaarde voordat ze werd ontdekt.

Meer dan 2.500 vrouwelijke politieagenten werden ingezet om de orde te handhaven en historische monumenten en gebouwen te beschermen tijdens het protest. 'We zijn politieagenten en we elimineren geweld!' Ze zongen terwijl ze probeerden de demonstranten af ​​te weren door brandblussers op hen af ​​te schieten.Hoewel er geen arrestaties werden uitgevoerd, greep de politie wel een aantal hamers, houten hamers, messen en andere voorwerpen die werden gebruikt om openbaar eigendom te vernielen. Een groep van 2.000 vrouwelijke vrijwilligers in witte shirts, bedoeld om vrede te vertegenwoordigen, sloot zich aan bij de inspanningen van de politie om de demonstranten te kalmeren, maar ze trokken zich terug toen het vandalisme begon. Ondanks confrontaties tussen demonstranten en veiligheidstroepen raakten slechts twee mensen gewond tijdens het protest, een demonstrant en een verslaggever.

(Suriname Mirror/Mexico News Daily/MercoPress/Twitter)

Munduruku-inheemsen hekelen illegale goudwinning in Brazilië

Munduruku zweren niet te stoppen met vechten totdat problemen zijn opgelost

Munduruku protesteren voor het ministerie van Justitie in Brazilië, 2018 (Bron foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil)
'Dit vuile water brengt dood en ziekte bij onze mensen en onze vissen zitten vol met kwik'


Leiders en vertegenwoordigers van de Munduruku-stam hebben de aanwezigheid van goudzoekers aan de kaak gesteld, die illegaal op hun grondgebied in het Braziliaanse Amazonegebied opereren, en zweren dat ze niet zullen stoppen met vechten totdat hun problemen zijn opgelost. 

Het gebied rond de Tapajós-rivier is de thuisbasis van vele Munduruku-gemeenschappen. Het is een van de zwaarst binnengevallen inheemse gebieden en wordt al enkele jaren door goudzoekers aangevallen. De stam is boos en bezorgd over de toenemende sociale en milieueffecten van de invasie.

Zwaaiend met een fles troebel water van de Tapajos zei Alessandra Munduruku 21 november 2019 in de hoofdstad Brasília: 'Dit vuile water brengt dood en ziekte bij onze mensen en onze vissen zitten vol met kwik.'

Vorige maand blokkeerde de Munduruku een van de wegen in de regio om te protesteren tegen de goudzoekersinvasie en verschillende verklaringen (zie hieronder) aan de pariwat (niet-inheemse volkeren) vrijgegeven:

'Je vernietigt onze heilige plaatsen en verstoort onze geestenwereld. Dit brengt ziekten en dood voor onze mensen. We zullen deze vernietiging niet meer accepteren ... Goudwinning verdeelt onze mensen, introduceert nieuwe ziekten en besmet onze mensen met kwik. Mijnbouw brengt drugs, alcohol, wapens en prostitutie. En hebzucht.'Munduruku-kinderen hebben naar verluidt een ontwikkelingsstoornis door hoge hoeveelheden kwik in hun lichaam. De blijvende gevolgen van kwikverontreiniging bij inheemse volkeren en het onderwaterleven vormen een punt van grote zorg.

Een studie over kwikverontreiniging in Brazilië, gepresenteerd in juni, schat dat er tussen 18,5 en 221,5 ton kwik in verschillende regio's van het land is.

Munduruku-organisaties eisen dat alle goudzoekers worden uitgezet en hebben de pogingen van de huidige regering om mijnbouw in inheemse gebieden te legaliseren, aan de kaak gesteld. President Jair Bolsonaro heeft vaak zijn steun uitgesproken voor goudmijnwerkers en wil een wetsvoorstel goedkeuren om  mijnbouw in inheemse gebieden te legaliseren, ondanks de brede tegenstand van inheemse volkeren. Als de Mijnbouwwet wordt goedgekeurd door het Congres, zullen 177 inheemse gebieden direct worden getroffen, inclusief de landen van ten minste zes ongecontacteerde stammen, de meest kwetsbare mensen op de planeet.

Het Yanomami-grondgebied, dat zwaar wordt binnengevallen door illegale goudzoekers, zal een van de meest getroffen gebieden zijn, aangezien het onderworpen is aan 678 mijnbouwverzoeken, meer dan enig ander inheems grondgebied.

De Munduruku, wiens naam het 'vuur mierenvolk' betekent, is een Amazone-stam van 14.000 mensen. Ze cultiveren maniok en andere wortelgroenten, bananen en ananassen in bostuinen en jagen, vissen en verzamelen een grote verscheidenheid aan fruit en noten.

(Suriname Mirror/Survival International/Scribd Suriname Mirror)

Aantal vrouwen in Braziliaanse gevangenissen stijgt snel

(Bron foto: GTCN)
Aantal gedetineerde vrouwen van 2000-2016 gestegen van zo'n 5.600 naar meer dan 42.000


Het aantal vrouwen in Braziliaanse gevangenissen is de afgelopen twintig jaar enorm gestegen. De gegevens plaatsen Brazilië ook achter alleen de Verenigde Staten en Thailand in zijn arrestatiegraad van vrouwen. 

Overheidsgegevens tonen aan, dat het aantal gedetineerde vrouwen in Brazilië tussen 2000 en 2016 meer dan zesvoudig is gestegen, van ongeveer 5.600 gedetineerden naar meer dan 42.000.

Het merendeel, meer dan 60%, zit vast voor drugshandel.

Er zijn veel verschillen tussen gevangenissen voor mannen en voor vrouwen. Er is bijvoorbeeld veel minder geweld in de gevangenissen van vrouwen.


Er zijn echter enkele zeer specifieke kwesties die moeten worden aangepakt in een vrouwengevangenis. Veel penitentiaire inrichtingen hebben speciale vleugels waar moeders die borstvoeding geven tot zes maanden bij hun baby's kunnen blijven. Maar bevallingslessen, gegeven door de organisatie Ponto de Luz, inde gevangenis zijn zeldzaam.

Het is voor experts niet precies duidelijk wat er achter het stijgende aantal gedetineerde vrouwen zit, of er zich meer tot criminaliteit wenden of dat de politie gewoon meer arrestaties uitvoert. Maar wat wèl duidelijk is, zijn de nieuwe uitdagingen die ze hebben gebracht voor het strafsysteem van Brazilië.

(Suriname Mirror/CGTN/YouTube)

De Amazone in brand: Dood en verwoesting in het regenwoud van Brazilië

'In afgelopen decennium meer dan 300 mensen gedood in Amazonegebied door landconflicten'


Brazilië heeft het aantal branden in het Amazonegebied tot nu toe alleen al met meer dan 80.000 dramatisch zien toenemen. Afgelopen zomer zag de wereld in afgrijzen hoe beelden van vuur land overspoelden in 's werelds grootste regenwoud, wat leidde tot wereldwijde oproepen tot boycots vanwege de aanpak van president Jair Bolsonaro van de crisis. 

De branden zijn ontstaan ​​doordat de ontbossing de afgelopen jaren is toegenomen en nog groter wordt naarmate de Braziliaanse overheid de milieuregelgeving verzwakt.

Nieuwe gegevens die onlangs door de overheid zijn vrijgegeven, tonen aan dat ontbossing op het hoogste punt in een decennium onder Bolsonaro ligt, met een ontbost gebied dat tien keer zo groot is als New York sinds het begin van het jaar.

'De boodschap die op de grond aankomt, is dat nu alles mogelijk is; we kunnen doorgaan met het binnenvallen van openbaar land, we kunnen blijven ontbossen omdat het vergeven wordt', zegt Brenda Brito, een onderzoekster bij Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), een organisatie die zich inzet voor het behoud van het Amazone regenwoud.

Waardevolle bomen worden eerst gekapt, het land wordt leeggehaald en vervolgens kan het land worden gebruikt voor vee of soja, twee van de belangrijkste exportproducten van Brazilië - of vaak illegale mijnbouw.

Maar, terwijl de ontbossing toeneemt heeft de Braziliaanse regering haar milieubeschermingsinstanties verzwakt. Dat heeft druk uitgeoefend op gemeenschappen die al risico lopen bij de bestrijding van de vernietiging van het regenwoud.


Achter de krantenkoppen van de branden is schuilt geweld dat gepaard gaat met de vernietiging die plaatsvindt in Brazilië. 'We worden bedreigd, omdat we het bos proberen te beschermen. Het zijn niet alleen de bomen die verdwijnen, maar mensen sterven en geven hun eigen leven op voor de bomen', zegt kleine boer Maria Marcia de Melo.

Brazilië is een van de gevaarlijkste landen ter wereld om landverdediger te zijn, aangezien de opbrengsten van ontbossing in combinatie met lokale corruptie hebben geleid tot een hoge mate van straffeloosheid.

In het afgelopen decennium zijn meer dan 300 mensen gedood in het Braziliaanse Amazonegebied door landconflicten. 'Dit zijn zeer specifieke moorden. Het is het doden van de persoon die opstaat en het bos verdedigt. Dat doden stuurt een bericht naar iedereen in de gemeenschap - dat als je iets doet, dat je zal overkomen. Dus de impact van de moorden zijn enorm', zegt Cesar Munoz van Human Rights Watch.

Op het spel staan ​​zowel 's werelds grootste regenwoud als het leven van inheemse gemeenschappen en kleine boeren die hun land proberen te beschermen.

'Fault Lines' reist naar Brazilië om te kijken naar wat het hart van de brandende Amazone is en om de mensen te ontmoeten die het land verdedigen.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/YouTube)

Presidenten Desi Bouterse en Xi Jinping tekenen ruim tien samenwerkingsovereenkomsten - Vooral mooie lovende woorden tijdens ontmoeting....

'Taiwan is een onvervreemdbaar deel van het Chinese grondgebied'...

11月27日,国家主席习近平在北京人民大会堂同苏里南总统鲍特瑟会谈。这是习近平和夫人彭丽媛同鲍特瑟总统夫妇合影。 新华社记者 李学仁 摄
'China bereid steun te bieden om Suriname te helpen economie te ontwikkelen en levensonderhoud van zijn mensen te verbeteren'


President Desi Bouterse heeft vandaag, woensdag 27 november 2019, gesprekken gevoerd met de Chinese president Xi Jinping en heeft een ontmoeting gehad met premier Li Keqiang.

  11月27日,国务院总理李克强在北京人民大会堂会见来华进行国事访问的苏里南总统鲍特瑟。 新华社记者 李学仁 摄
De twee partijen hebben diepgaande discussies gevoerd over bilaterale betrekkingen en andere kwesties van gemeenschappelijk belang. Bouterse en zijn delegatie hebben Beijing bezocht en zullen de provincie Zhejiang bezoeken. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die beide landen hebben uitgegeven, aldus het Nationaal Informatie Instituut in een uitgebreid persbericht.

De president brengt van 27 tot 30 november een staatsbezoek aan China. Er zijn meer dan tien samenwerkingsovereenkomsten getekend.


Suriname heeft China hartelijk gefeliciteerd met de 70e verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China, en is zeer verheugd over de grote resultaten die zijn geboekt in het ontwikkelingsproces. China sprak zijn waardering uit voor de resultaten die Suriname heeft neergezet bij de nationale ontwikkeling en wenste Suriname meer vooruitgang in zijn economische en sociale ontwikkeling.

De twee staatshoofden zijn het erover eens, dat de aloude traditie van vriendschap tussen China en Suriname een waardevol bezit is voor de twee volkeren. Zij besloten hun relatie te upgraden naar een strategisch samenwerkingsverband in het licht van de versterkte bilaterale betrekkingen op verschillende gebieden. De twee partijen zijn het erover eens, dat alle landen gelijk zijn, ongeacht hun grootte, sterkte of rijkdom. In het nieuwe tijdperk moeten landen vriendschappelijke uitwisselingen ontwikkelen op basis van wederzijds respect, billijkheid en rechtvaardigheid, een win-win-samenwerking.

11月27日,国家主席习近平在北京人民大会堂同苏里南总统鲍特瑟会谈。这是会谈前,习近平在人民大会堂北大厅为鲍特瑟举行欢迎仪式。 新华社记者 庞兴雷 摄
De twee partijen bevestigden opnieuw hun respect voor elkaars onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit, steun voor de onafhankelijke keuze van het ontwikkelingspad dat geschikt is voor hun nationale omstandigheden, en wederzijds begrip en steun voor kwesties betreffende elkaars kernbelangen.

Zij zijn het erover eens dat het volgen van het één-China-principe de gedeelde consensus van de internationale gemeenschap is en de essentiële voorwaarde is voor de politieke basis voor het aangaan en ontwikkelen van de betrekkingen tussen China en Suriname. De Surinaamse regering herhaalde haar standpunt dat de Chinese regering de enige legale regering is die heel China vertegenwoordigt, en dat Taiwan een onvervreemdbaar deel van het Chinese grondgebied is. Suriname heeft zijn steun uitgesproken voor de vreedzame ontwikkeling van relaties en de inspanningen van de Chinese regering om nationale hereniging te bereiken.

De twee partijen kwamen overeen de uitwisselingen op leiderschaps- en andere niveaus te handhaven, uitwisselingen en samenwerking tussen overheidsdiensten, wetgevers, politieke partijen en lokale overheden uit te breiden. Er zal ten volle gebruik gemaakt worden van bestaande intergouvernementele mechanismen, de uitwisselingen op alle niveaus van sociale organisaties, ondernemingen, financiële instellingen, media, academische instellingen en lokale entiteiten, verbeteren van wederzijds begrip en het politieke vertrouwen en bevorderen de uitwisseling van mensen door de invoering van faciliteringsbeleid.

11月27日,国家主席习近平在北京人民大会堂同苏里南总统鲍特瑟会谈。这是会谈前,习近平在人民大会堂北大厅为鲍特瑟举行欢迎仪式。 新华社记者 岳月伟 摄

Suriname is lovend over het One Belt and Road Initiative van de Chinese zijde, en erkent dat het initiatief aansluit bij de praktische behoeften van ontwikkelingslanden en belangrijke kansen biedt voor de ontwikkeling van Suriname en andere Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Op basis van het memorandum van overeenstemming over het gezamenlijk promoten van het One Belt and Road Initiative, ondertekend door de twee regeringen in 2018, kwamen de twee partijen overeen om hun relatie om te zetten in voordelen in all-round samenwerking. De twee partijen ondertekenden een samenwerkingsplan voor het gezamenlijk promoten van het One Belt and Road Initiative.

De Chinese zijde verklaarde bereid te zijn om de solidariteit en samenwerking met Suriname verder te versterken en steun te bieden binnen zijn vermogen om Suriname te helpen zijn economie te ontwikkelen en het levensonderhoud van zijn mensen te verbeteren. Suriname sprak zijn waardering uit over China voor zijn langdurige hulp en erkende de belangrijke rol die de hulp van China speelt bij het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van Suriname, die door het Surinaamse volk van harte werd verwelkomd.

De twee partijen zijn het erover eens dat het aanknopen en ontwikkelen van betrekkingen tussen China en Suriname tot doel heeft gedeelde ontwikkeling te bevorderen en voordelen voor de twee volkeren te bieden.

De twee partijen kwamen overeen de samenwerking op gebieden als landbouw, wetenschap, onderwijs, cultuur, sport en armoedebestrijding te intensiveren, de vriendschap en het wederzijds begrip tussen de twee volkeren te vergroten en gemeenschappelijke ontwikkeling te realiseren. De Chinese overheid stimuleert meer concurrerende en gerenommeerde Chinese bedrijven om te investeren en zaken te doen in Suriname, en verwelkomt een groeiende export van Suriname naar China. Als goedgekeurde bestemming voor Chinese reisgroepen verwelkomt Suriname het bezoek van meer Chinese toeristen.

De twee landen zijn het erover eens, dat de wereld grote transformatie, veranderingen en aanpassingen doormaakt, terwijl vrede en ontwikkeling nog steeds de hoofdthema's van het tijdperk zijn en dat landen steeds meer onderling verbonden en onderling afhankelijk zijn. China en Suriname hebben zich ertoe verbonden een voorbeeld te stellen voor de samenwerking tussen landen van verschillende grootte en nationale omstandigheden.

Beide partijen zijn overeengekomen de democratie en internationale betrekkingen te bevorderen, en gaven uiting aan hun bereidheid om geschillen te beslechten door dialoog, verschillen te overbruggen door overleg, een open wereldeconomie op te bouwen, handels- en investeringsliberalisering en -facilitering te vergemakkelijken. Zij verzetten zich tegen handelsprotectionisme in alle vormen, steun aan de multilateraal handelssysteem en werken samen om de economische globalisering opener, inclusief, evenwichtiger en voordeliger voor iedereen te maken.

De twee ministeries van Buitenlandse Zaken zullen indien nodig overleg plegen over de internationale situatie, bilaterale betrekkingen en aangelegenheden van gemeenschappelijk belang op een door beide partijen overeengekomen tijdstip.

Beide partijen vinden dat één van de prioriteiten van de hervorming van de VN-Veiligheidsraad het vergroten van de vertegenwoordiging en stem van ontwikkelingslanden moet zijn. Er moet een afdoende oplossing worden gevonden en een zo breed mogelijk akkoord moet worden bereikt via overleg en consensus, om ervoor te zorgen dat de hervorming de langetermijnbelangen dient van de VN en de gemeenschappelijke belangen van alle lidstaten.Zij zullen de coördinatie in het kader van de VN en andere internationale organisaties en multilaterale mechanismen versterken, gezamenlijk de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling bevorderen en de Zuid-Zuidsamenwerking verdiepen.

China prees de constructieve rol van Suriname in internationale en regionale aangelegenheden. Suriname zal actief deelnemen aan het China-CELAC-forum om de algehele samenwerking tussen China en Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te bevorderen. Het zal nieuwe bijdragen leveren aan het uitgebreide en coöperatieve partnerschap met gelijkheid, wederzijds voordeel en gemeenschappelijke ontwikkeling tussen China en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in een nieuw tijdperk. Beide partijen kwamen overeen gezamenlijk een succesvol China-Caribisch Forum voor handel en economische samenwerking te houden.

De twee staatshoofden waren getuige van de ondertekening van meer dan tien documenten op het gebied van het One Belt and Road Initiative, praktische samenwerking, justitiële bijstand, landbouwtechnologie en infrastructuurontwikkeling. De twee partijen zullen nauwgezet de consensus van de Chinese en Surinaamse leiders implementeren en werken aan voortdurende vooruitgang in relevante samenwerkingsprogramma's.

De twee partijen waren het erover eens dat dit bezoek van president Bouterse aan China van groot belang is voor het bevorderen van de langdurige, gestage en duurzame ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en Suriname. President Xi Jinping feliciteerde president Bouterse met zijn succesvolle staatsbezoek aan China. President Bouterse uitte zijn waardering voor president Xi Jinping en de Chinese regering en de mensen voor hun warme gastvrijheid.

Ter informatie: 

De Chinese overheid onderdrukt met een zorgvuldig uitgedacht plan op systematische wijze Oeigoeren (Uyghur) in de noordwestelijke autonome regio Xinjiang. Dat blijkt uit 403 pagina's aan interne overheidsdocumenten, die zijn gelekt naar de Amerikaanse krant The New York Times van 16 november 2019.

Volgens de krant is het een van de grootste lekken vanuit het communistische land in decennia. In de documenten zit onder meer een handboek voor overheidspersoneel, waarin wordt uitgelegd hoe ze moeten antwoorden op vragen van familieleden van Oeigoeren die plots zijn gedeporteerd naar een detentiekamp.

'Ze zijn in een trainingsschool van de overheid', moet een ambtenaar bijvoorbeeld zeggen tegen een student als hij bij thuiskomst een leeg huis aantreft. Verder moet hij benadrukken dat zijn familieleden niet in gevangenschap leven, maar dat het gedrag van de student wel invloed kan hebben op hoe lang ze wegblijven.


Volgens experts zitten ruim een miljoen Oeigoeren vast in detentiekampen. Peking ontkende lange tijd het bestaan van de kampen voor de islamitische etnische minderheid, maar onder andere door satellietbeelden was dat niet langer vol te houden. 

China spreekt daarom tegenwoordig van 'vrijwillige herscholingskampen', waar terrorisme wordt bestreden. De Chinese overheid ontkent de inhoud van de gelekte documenten en spreekt over fake news.
Volgens mensenrechtenorganisaties worden de Oeigoeren in de kampen gehersenspoeld en gemarteld, niet zelden met de dood tot gevolg.


Uit de gelekte documenten van The New York Times blijkt, dat China in 2014 een systematisch onderdrukkingsplan opzette, nadat Oeigoerse militanten bij een aanslag 31 mensen doodstaken bij een treinstation in de stad Kunming. President Xi zou toen in een interne toespraak hebben gezegd dat er 'geen genade' getoond mocht worden en "alle middelen van de dictatuur" ingezet moesten worden.

Vanwege zorgen over het toenemende aantal terreuraanslagen in de rest van de wereld en een nieuwe, ijverige regiobaas in Xinjiang groeiden de interneringskampen. Die hardere koers leidde alleen ook tot onvrede binnen de Communistische Partij, wat uiteindelijk mogelijk heeft geleid tot het lekken van de documenten.

De Oeigoeren zijn een moslimminderheid in China, met Turkse achtergrond. Ze wonen voornamelijk in de westelijke provincie Xinjiang. Het is een van de grootste minderheden in de Volksrepubliek China. De Oeigoeren zijn met bijna elf miljoen. De Volksrepubliek China telt in totaal iets minder dan 1,4 miljard inwoners. De Oeigoerse minderheid wordt al jaren onderdrukt in China, en in 2013 waren er enkele dodelijke aanvallen gepleegd door de Oeigoeren.

(Suriname Mirror/NII/Starnieuws/News.cn/YouTube/NOS/MO.be)

CBB-directeur: 'Dit is grove misleiding, dit is opruiend'

Dennis Menso: 'CBB wordt moedwillig beschuldigd van vervalsing'

'Geen sprake van grote groepen buitenlanders voor 2020-verkiezingen ten gunste van NDP'


'Dit is grove misleiding', zegt Dennis Menso, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), vandaag, woensdag 27 november 2019, in de Ware Tijd, in reactie op beweringen dat grote groepen buitenlanders het land worden binnengebracht om hen te laten deelnemen aan de verkiezingen in mei 2020 om de uitkomst te beïnvloeden ten gunste van de NDP. 'Dit is opruiend.'

Het zou gaan om Venezolanen, Haïtianen en Cubanen. Volgens de directeur wordt bewust onrust veroorzaakt. Hij zegt, dat de Venezolanen al een hele poos in het land zijn, omdat ze op de vlucht zijn door de crisis in hun thuisland. Hij ontkent de geruchten, dat de 'nieuwe' buitenlanders al in het bezit zijn van een e-ID waarmee ze hun stem zouden kunnen uitbrengen. 'Zij die een e-ID hebben, behoren tot de groep die al lang Surinamer is en bewust Surinamer is geworden en voor wie het naturalisatieproces reeds achter de rug is', zegt Menso.

Hij spreekt van het moedwillig beschuldigen van CBB van vervalsing.

'Wij organiseren transparante verkiezingen. Het is de geruchtenmachine die de verkiezingen wil torpederen.' Menso verzekert dat hij als directeur niet zal toestaan dat vervalst wordt. 'Wij ontkennen de beschuldiging met klem en veroordelen deze berichten.' Hij noemt degenen die ze verspreiden 'kwaadwillig'.

Over het naturalisatieproces zegt hij: 'Er gaat een proces aan vooraf. Er zijn wel uitzonderingen waarbij personen versneld worden genaturaliseerd. Vooral zij die komen om te werken.' Als voorbeeld noemt hij de Cubaanse artsen. De overige buitenlanders moeten het normale proces doorlopen.

De directeur van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto, zegt dat het proces van naturalisatie en verblijf de verantwoordelijkheid is van het ministerie van Justitie en Politie. Indien dit proces is doorlopen moet de burger die is genaturaliseerd zich aanmelden bij CBB voor registratie. Een ID-kaart krijg je pas als je in het bestand voorkomt. Ook hier is er controle of je voorkomt in het bestand van CBB. Net als Menso weerspreekt ook Amatsoemarto de berichten.

Stichting Su Aid zamelt dit jaar geld in voor projecten kinderafdelingen zes ziekenhuizen

Su Aid-voorzitter Giwani Zeggen: 'We moeten investeren in de toekomst'


De opbrengst van de jaarlijkse inzamelingsactie van stichting Su Aid gaat dit jaar naar projecten op de kinderafdelingen van zes ziekenhuizen. De keuze om geld in te zamelen voor kindergeneeskunde in Suriname ligt voor de hand, vindt Su Aid-voorzitter Giwani Zeggen, 'simpelweg omdat we moeten investeren in de toekomst'. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 november 2019.

Ook dit jaar is het streefbedrag minimaal Srd 1 miljoen, maar dat is bij lange na niet genoeg voor de uitvoering van de projecten die zijn ingediend door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Diakonessenhuis, 's Lands Hospitaal, Marwinaziekenhuis te Albina, Mungra Medisch Centrum in Nieuw-Nickerie en het Sint Vincentius Ziekenhuis.

Op een persconferentie van Su Aid gisteren in 's Lands Hospitaal vertelden vertegenwoordigers van ziekenhuizen over de ingediende projecten. Zij riepen de gemeenschap op massaal de actie te ondersteunen.


Het project van het AZP, 'Second Chances', richt zich volgens kinderarts Laurindo Kloof vooral op mishandelde kinderen. 'Wanneer het kind eindelijk naar huis mag na het medisch en justitieel onderzoek willen wij deze 'zwakkere' gezinnen medische, psychologische en maatschappelijke steun bieden.' Jaarlijks komen er ongeveer vijfhonderd kinderen binnen via de afdeling Spoedeisende Hulp.

Het aantal geboorten in 's Lands Hospitaal neemt ieder jaar toe. Daarom heeft de neonatale afdeling extra apparatuur, specialisten en verpleegkundigen nodig, zegt directeur Dayasankar Mathoera. 'Op dit moment liggen wij boven de drieduizend bevallingen per jaar. Wat ons vooral nekt, is dat wij bij kindergeneeskunde aankijken tegen topzorg die alleen door het AZP wordt geboden. Soms zijn er geen plekken als je moet doorverwijzen.'

Het Sint Vincentius ziekenhuis heeft behoefte aan nieuwe couveuses. 'Een couveuse wordt vooral gebruikt voor kinderen die prematuur of met een aandoening zijn geboren, bijvoorbeeld om de temperatuur te regelen, wat heel belangrijk is voor een vroeggeboren kindje', zei kinderarts Sigmar Illes. De drie werkende couveuses van de kinderafdeling zijn aan vervanging toe.

Net als voorgaande jaren organiseert Su Aid diverse activiteiten om het doneren te stimuleren zoals de inzamelingsboxen die vorig jaar zijn geïntroduceerd. 'Bedrijven en ook scholen kunnen helpen door toestemming te geven om zo een box te plaatsen', vertelt Zeggen. De 'Su Aid on the road'-karavaan zal naar de districten en wijken trekken voor de inzameling. 'We willen de mensen die willen doneren tegemoetkomen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om langs te komen bij Radio 10 of om te sms'en.'

De inzameling is in stilte begonnen op 18 november met een sms-actie. 'Mensen kunnen tot en met 20 december een sms sturen naar 1919 en minimaal Srd 2,50 doneren. De ingezonden sms'jes doen mee aan een trekking en de verzender maakt kans op levensmiddelenpakketten', aldus Zeggen. Net als vorig jaar is ook nu de slogan 'Mek' wi ala gi wan dala'.

President Bouterse en delegatie na tussenstop in Kenia gearriveerd in China

Bouterse verwelkomd door Qin Gang, vice-minister van Buitenlandse Zaken

(Bron foto: NII)

President Desi Bouterse en delegatie zijn gearriveerd in China, na een tussenstop in Nairobi, Kenia (zien onderaan). Het toestel landde omstreeks negen uur vanochtend, woensdag 27 november 2019, plaatselijke tijd, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Het staatshoofd werd op Beijing Capital International Airport verwelkomd door Qin Gang vice-minister van Buitenlandse Zaken namens president Xi Jinping. De president brengt een staatsbezoek op uitnodiging van de Jinping.


First Lady Ingrid Bouterse-Waldring werkt een apart programma af. Voorts maken, vanwege het in China af te werken programma, de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Politie, Handel, Industrie en Toerisme alsmede Volksgezondheid deel uit van deze presidentiële delegatie.


Dit bezoek staat in het licht van de verdere verdieping en versterking van de bilaterale samenwerking tussen beide landen en tevens de consolidering van het strategisch partnerschap tussen de twee soevereine staten.

President Bouterse zal een bilateraal onderhoud hebben met zijn collega president Jinping, andere hoogwaardigheidsbekleders en het bedrijfsleven. De ondertekening van diverse overeenkomsten, gericht op de gebieden veiligheid, landbouw, handel en investering, technische – en economische ondersteuning en 'People-to-People' uitwisseling zullen tevens worden afgehandeld om zodoende verder inhoud te geven aan deze historische relatie van meer dan 160 jaren.

Tijdens de eerste dag hebben het staatshoofd en de first lady een krans gelegd bij het Tian’anmen Plein. 's Middags ontmoette Bouterse pas Xi Jinping. Tijdens dat moment hebben de regeringsleiders gesproken over een aantal punten op het gebied van de bilaterale samenwerking tussen de beide landen. Hierna volgde de ondertekeningsceremonie inzake deze documenten.

Jaguar bijna uitgestorven in Ecuadoraanse kuststrook - Volgens meest positieve scenario nog slechts 20 jaguars aan Ecuadoraanse kust

(Bron foto: WWF)
WWF: 'De soort heeft grootste deel van z'n natuurlijke habitat aan kust verloren'


De jaguar is niet langer een voorwerp van aanbidding om een ​​van de belangrijkste slachtoffers van jacht en ontbossing in het land te worden. Deze soort, die door inheemse culturen werd beschouwd als een symbool van macht en verbinding met de goden, is nu bijna verdwenen uit de Ecuadoraanse kust. 

Op de Internationale Jaguar-dag, die vrijdag 29 november 2019, wordt het belang van het behoud van dit dier in de regio benadrukt. Volgens gegevens van het World Wide Fund for Nature (WWF) heeft de soort het grootste deel van zijn natuurlijke habitat aan de kust van Ecuador verloren.

Voordat ze in dit hele gebied woonden, zijn er nu slechts enkele individuen in Esmeraldas, in het Cotacachi-Cayapas-reservaat en in enkele relictbossen van dit gebied.


Diego Tirira, bioloog en onderzoeker bij de Fundación Mamíferos y Conservación, schat dat er in het beste scenario 20 jaguars aan de Ecuadoraanse kust zijn. In de afgelopen vier jaar hebben ze slechts drie records op dit gebied behaald. Tirira gelooft dat het leefgebied van de jaguar in dit gebied tot 90% is afgenomen, vooral in de afgelopen 50 jaar.

Volgens een studie die Tirira in gemeenschappen van de kust heeft uitgevoerd, zou het massale uitsterven van deze dieren in het gebied hebben plaatsgevonden in de jaren '50 en '60. Nu wordt het dier in deze regio van het land beschouwd als 'ernstig bedreigd', in tegenstelling tot de jaguars van de Amazone, die zijn geclassificeerd als 'bedreigd'.

WWF legt uit dat dit dier 30% van zijn oorspronkelijke habitat in het Amazonegebied heeft verloren. Tussen 2018 en 2019 voerde deze organisatie een studie uit met valcamera's in de Napo-Putumayo-gang (Ecuador-Colombia-Peru), waar het bestaan ​​van ongeveer 2.000 jaguars werd bepaald.


 Jessica Pacheco, die de WWF-studie leidde, legt uit dat de situatie van de soort in het Amazonegebied bemoedigender is dan in de kust, waar er geen gunstige toekomst is. 'Onze Amazone onderhoudt nog steeds belangrijke bosgebieden in beschermde gebieden en inheemse gebieden', zegt Pacheco.


In het land is er een Plan de Acción para la Conservación de Jaguar, dat onderzoek en connectiviteit van de jaguar-habitat, de ontwikkeling van duurzame middelen van bestaan ​​voor gemeenschappen in het Amazonegebied, educatieve programma's en strategieën voor coëxistentie tussen jaguars en gemeenschappen bevordert.

WWF legt uit dat mensen ook kunnen bijdragen jaguar-behoud door verantwoorde voedselconsumptie. Dit zal de uitbreiding van de landbouwgrens voorkomen, wat de belangrijkste oorzaak is van het verdwijnen van de habitat van dit dier. Een andere aanbeveling is om geen bushvlees te consumeren, omdat guanta en danta een belangrijke prooi zijn voor de jaguar. Zijn jacht beïnvloedt de populaties van de katachtige en is een actie die wettelijk strafbaar is.

(Suriname Mirror/El Comercio/Twitter/YouTube)

Chileense president wil troepen de straat om openbare infrastructuur te verdedigen'

(Bron foto: Twitter)
Sebastian Pinera wil transmissielijnen, elektrische centrales, luchthavens, ziekenhuizen beschermen

Human Rights Watch: 'Politie heeft demonstranten op brute wijze geslagen, traangaspatronen rechtstreeks op ze geschoten en enkele met officiële voertuigen of motorfietsen overreden'....


De Chileense president Sebastian Pinera zond dinsdag 26 november 2019 een wetsvoorstel naar het Congres om het leger toe te staan ​​transmissielijnen, elektrische centrales, luchthavens, ziekenhuizen en andere openbare infrastructuur te beschermen om 'basisdiensten' te verzekeren. Dat deed hij nadat een mensenrechtenorganisatie 'ernstige' schendingen door veiligheidstroepen meldde gedurende vijf weken van rellen in een van de rijkste landen van Zuid-Amerika. 

De voortdurende protesten in Chili over ongelijkheid en fragmentarische sociale voorzieningen hebben tenminste 26 doden gekost en meer dan 13.000 gewonden onder de politie en burgers. Ze hebben ook het openbaarvervoersysteem van de hoofdstad ontregeld en miljarden verliezen veroorzaakt voor particuliere bedrijven.


Hij zei dat zijn verzoek 'de politie zou bevrijden... om de veiligheid van onze burgers te beschermen.'

Pinera's aankondiging kwam kort nadat de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een rapport zei, dat de politie demonstranten op brute wijze had geslagen, traangaspatronen rechtstreeks op hen had geschoten en enkele met officiële voertuigen of motorfietsen had overreden.


'Er zijn honderden verontrustende berichten over buitensporig geweld op straat en misbruik van gevangenen', zei José Miguel Vivanco, directeur van de divisie Americas van Human Rights Watch, na een ontmoeting met Pinera op dinsdag.


De groep stopte kort met te beweren dat de misstanden systematisch waren geweest, maar haar conclusies kwamen overeen met een rapport vorige week van Amnesty International over de ernst van veel overtredingen. Meer dan 200 Chilenen hebben ernstige oogletsels opgelopen tijdens botsingen met de politie met rubberen kogels.

Zowel Human Rights Watch als Amnesty International hebben een onmiddellijke herziening van politieprotocollen en verantwoordingsmaatregelen aanbevolen om de toenemende beschuldigingen van misbruik aan te pakken. Human Rights Watch zei, dat hoewel hoge politiefunctionarissen zijn onderzoekers hadden verteld over het potentiële 'hoge risico' van het afvuren van rubberkogels in crowd control-situaties, 'politiecommandanten dat risico niet naar de achterban lijken te hebben gebracht'. Officieren van het geïnterviewde team suggereerden, dat de kogels niet in kleding konden doordringen, zelfs niet van dichtbij, en categoriseerden het risico dat ze ernstig oogletsel veroorzaakten als 'onmogelijk'.


Politie en militaire ambtenaren hebben gezegd, dat gevallen van vermeend misbruik worden onderzocht door civiele rechtbanken. Aanklagers zeiden dinsdag dat ze 2.670 klachten over misbruik door veiligheidstroepen bestudeerden, waarvan 2.052 tegen de politie.

De regering zei ondertussen, dat ze politie-generaal Mario Rozas had gevraagd om een ​​rapport samen te stellen om te reageren op beweringen, dat zijn officieren de protocollen over het gebruik van geweld niet hadden gevolgd. 'Dit rapport moet voorstellen bevatten met corrigerende maatregelen ... en moet binnen een week worden opgeleverd', aldus Lorena Recabarren, de onderminister van mensenrechten van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

In 2019 zijn zes Nederlandse militairen op Curaçao gepakt met drugs

(Bron foto: Defensie)
Ministers van Defensie en Justitie en Veiligheid beantwoorden vragen Tweede Kamerlid Van Dam, CDA


In 2019 zijn tot dusver zes Nederlandse militairen op Curaçao gepakt met drugs en teruggestuurd naar Nederland. Dat melden de ministers van Defensie, Ank Bijleveld, en van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Zij treden niet in details over de hoeveelheden drugs waarmee de militairen zijn gepakt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 27 november 2019.

Bijleveld en Grapperhaus beantwoordden gisteren vragen van CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam (zie hieronder) naar aanleiding van de vondst van elf kilo cocaïne aan boord van marineschip Zr.Ms. Johan de Witt eind september op Curaçao.

Bij terugkomst van het schip in Den Helder eind oktober werd nog eens zo’n hoeveelheid drugs gevonden, maar dat was ten tijde van het stellen van de vragen (27 september) nog niet bekend.Bijleveld en Grapperhaus bevestigen nog eens, dat er een zero tolerance-beleid is. Dat betekent dat bij een drugsvondst, ook als het gaat om drugsbezit voor eigen gebruik, ontslag volgt. Dat het probleem onder de militairen op Curaçao groter wordt ontkennen zij, er is althans nog geen aanleiding om de aanpak te intensiveren.

Zij houden wel een slag om de arm, dat de inzet van de Koninklijke Marechaussee ‘anders ingericht’ kan worden als strafrechtelijk onderzoek daartoe aanleiding geeft.

Op dit moment lopen er nog twee onderzoeken.

Volgens een overzicht van ontdekte drugs op de marinebases van Curaçao en Aruba gaat het daar om incidenten. Jaarlijks worden er een of twee keer ‘gebruikershoeveelheden’ aan cannabis, cocaïne of xtc aangetroffen, in totaal acht keer sinds 2015. Het gaat dan om minder dan een gram of een xtc-pil. Afgezien van de vondsten op de Johan de Witt zijn er op marineschepen de afgelopen vijf jaar geen vondsten gedaan.

Niet verhogen salaris van ambtenaren op Curaçao 2020-2023 bespaart regering 139,3 miljoen gulden

Om maatregelen door te voeren is ‘Landsverordening buitenwerkingstelling loontreden’ nodig


Het niet verhogen van de bezoldiging van ambtenaren (de loonstop) gedurende 2020-2023 zal bijdragen aan besparingen voor de overheid op personele kosten van 15,2 miljoen gulden in 2020, 27,5 miljoen in 2021, 40,8 miljoen in 2022 en 55,8 miljoen in 2023, opgeteld 139,3 miljoen gulden. Dit staat in (een verbeterde optelsom in) de Startnotitie die aan de maatregelen ten grondslag ligt, opgesteld door de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Armin Konket (MAN), aldus vandaag, woensdag 27 november 2019, het Antilliaans Dagblad.

Om de maatregelen te kunnen doorvoeren is een ‘Landsverordening buitenwerkingstelling loontreden’ nodig. Hoewel in de notitie gesproken wordt van een periode van vier jaar worden alleen drie jaren van bezuiniging genoemd.

Uitgelegd wordt waarom de maatregelen nodig zijn:

'In maart van dit jaar werd een commissie ingesteld om een doorlichting van de begroting van 2019-2022 te doen, die een rapport genaamd ‘rapport Commissie Begrotingsdoorlichting 2019-2022’ heeft uitgebracht. De commissie heeft de regering onder anderen in overweging gegeven om op korte termijn de uitbetaling van de loontrede, indexering en 3 procent-uitkering op te schorten c.q. stop te zetten. De commissie heeft namelijk een berekening gedaan van de besparingen die deze opschorting van 2019- 2023 oplevert. Het gaat om miljoenen guldens. Om dit te kunnen bewerkstelligen dient de buitenwerkingstelling van de toekenning van loontreden aan overheidsdienaren bij Landsverordening te worden vastgesteld. Aangezien de toekenning van de 3 procent-uitkering en de indexering niet wettelijk zijn vastgesteld behoeft de opschorting hiervan niet bij wet te worden geregeld.'

‘Baanbrekend vonnis’ tegen voormalige bestuursleden Stichting Buro Ziektekostenvoorziening, Curaçao

Veroordeeld tot hoofdelijke aansprakelijkheid: 4,4 miljoen 


Alle (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen van overheidsgerelateerde entiteiten - overheids-nv’s en overheidsstichtingen - zijn extra gewaarschuwd. Er ligt sinds deze week een ‘baanbrekend vonnis’ tegen twee voormalige bestuursleden van Stichting Buro Ziektekostenvoorziening (in liquidatie) die hen pijn doet, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 27 november 2019.

In een zaak van deze stichting - ook bekend van de ‘Mondkapjesaffaire’, waarin oud-minister Jacinta Constancia (MFK) in eerste aanleg strafrechtelijk is veroordeeld - tegen twee voormalige bestuursleden, moeten laatstgenoemden ruim 4,4 miljoen gulden betalen, vermeerderd met wettelijke rente plus proceskosten van de stichting van bijna 21.000 gulden.

Het gaat hier om de oud-voorzitter Alli Abdala en ex-secretaris Milton Yarzagaray. Zij waren samen met de toenmalige advocaat Marius Römer en Ivan Asjes op 4 mei 2011 tot het bestuur van BZV toegetreden en hun bestuurstermijn eindigde exact twee jaar later op 4 mei 2013. De stichting heeft tegen Abdala en Yarzagaray verschillende aangiftes gedaan vanwege vermoedens van financiële onregelmatigheden.

En in de civiele procedure werd wegens toerekenbaar tekortschieten in het vervullen van hun bestuursfuncties, het zich schuldig maken aan wanbeheer, hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door hen veroorzaakte schade een vergoeding gevorderd van ruim 7 miljoen.

In een uitgebreid vonnis komt het gerecht tot het oordeel dat daarvan dus ruim 4,4 miljoen wordt toegewezen. Het vonnis luidt dat Abdala en Yarzagaray ‘hoofdelijk zijn veroordeeld tot betaling’.

Personeel BT Cleaning & Services blijft voorlopig voor SLM werken

Beëindigen van overeenkomst per eind december is door SLM aangehouden


De SLM, het bedrijf waarvoor BT Cleaning schoonmaakwerkzaamheden verricht in vliegtuigen en kantoren, heeft het besluit om het samenwerkingsverband met BT Cleaning & Services per 1 januari 2020 te beëindigen aangehouden. Dit gebeurde, nadat het personeel zaterdag had geweigerd vier vliegtuigen schoon te maken, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 november 2019.

Op een of andere manier zijn toestellen toch schoongemaakt door derden, waardoor vluchten gewoon konden vertrekken. Om een toestel schoon te maken zijn gecertificeerde werkers nodig. Naar verluidt was dat zaterdag niet in het geval.

Enkele uren na aanvang van de actie, in de late avond, heeft de directie van de SLM een brief aan de bond doen toekomen waaruit blijkt, dat het beëindigen van de overeenkomst per eind december is aangehouden. In oktober heeft de SLM aan BT Cleaning schriftelijk laten weten, dat de samenwerking tot eind dit jaar loopt. De luchtvaartmaatschappij zou niet tevreden zijn over de geleverde schoonmaakdiensten. Ook na herhaalde waarschuwingen veranderde de manier van werken niet.

Intussen had directeur Roy Burleson van het schoonmaakbedrijf bij het ministerie van Arbeid collectief ontslag aangevraagd voor de 57, overwegend vrouwelijke, medewerkers. Er was nog geen beslissing genomen over de aanvraag.

Na kennisname van het besluit van de werkgever, hadden de werknemers verwacht dat SLM hun zou uitnodigen voor een gesprek, maar er kwam geen uitnodiging en het personeel besloot te staken.

Marcia Clumper van C-47, die de bond ondersteunt in zijn strijd, is blij dat de vrouwen durf hebben getoond. 'Ze hebben een vuist gemaakt. Niemand is gaan werken.' De actievoerders hadden zich zaterdag te Wit Santi verzameld.