vrijdag 5 januari 2018

Rijstmagnaat Imro Manglie: ‘De koe uitmelken totdat er bloed uit de uiers komt’

'Alleen in Suriname wordt de rijstsector uitgemolken door de overheid'


'De koe uitmelken totdat er bloed uit de uiers komt, dit is de situatie die zich reeds geruime tijd voordoet binnen de rijstsector. De rijstboer is de koe, terwijl de overheid degene is die blijft uitmelken totdat er bloed uit de uiers komt.' Dit voorbeeld geeft rijstmagnaat Imro Manglie vrijdag 5 januari 2018, in het Dagblad Suriname, om te illustreren hoe verschrikkelijk het gesteld is binnen de rijstsector. 

Vooral de verhoging van de grondhuur vindt de rijstproducent ‘onkan’ en ‘verschrikkelijk’. Indien de prijs van Srd 200 per hectare aan grondhuur gehandhaafd blijft, dan moet Manglie als de grootste rijstproducent jaarlijks het bedrag van Srd 1.400.000 geven aan de Staat. ‘Of dan moet een zak rijst Srd 150 worden.’

Maar, hij zegt gelijk ook zich ervan bewust te zijn, dat de consument geen rijst meer gaat kunnen kopen indien de prijs zodanig wordt opgeschroefd. Volgens de rijstmagnaat is het zaak dat de feitelijkheden tot de overheid doordringen dat de prijs van alle onderdelen met meer dan 100 procent is gestegen, de olieprijs is tweemaal gestegen, ook is er een stijging van de prijzen van inputs en de arbeidslonen.

De rijstboeren worden al in een wurggreep gehouden door al deze verhogingen en dan krijgen ze nog op de koop toe de verhoging van de grondhuurbelasting voorgeschoteld door de overheid. In alle landen in de wereld krijgt de agrarische sector juist een subsidie van hun overheden. Alleen in Suriname wordt deze sector uitgemolken door de overheid, betreurt de rijstproducent.

Manglie vraagt zich in gemoede af waarom er geen belastingverhogende maatregelen worden ingevoerd in het binnenland, waar op grote schaal aan goudwinning wordt gedaan. Niet alleen het goud wordt weggehaald, de bomen worden vernietigd en het water wordt vergiftigd. Ook doet zich momenteel een trend voor waar aan Chinezen vergunning wordt verstrekt voor houtkap, waarbij vrijwel de gehele hoeveelheid aan hout die Suriname rijk is, wordt weggedragen. ‘Ze dragen al ons bos weg.’ 

Volgens Manglie is het ook belangrijk, dat de overheid een vergelijking maakt van het aantal hectaren aan ingezaaid areaal in dit jaar met de voorgaande jaren. Dit aantal is systematisch aan het afnemen. Waar er voorheen een hoeveelheid van 60.000 hectare aan padie werd ingezaaid, is dat gedaald naar 25.000 hectare. Helaas hebben opeenvolgende regeringen verzuimd om grondig na te gaan op grond waarvan de inzaai van padie steeds aan het inkrimpen is. ‘Dat wil zeggen dat er iets helemaal verkeerd gaat.’

Richard Kalloe: ‘Veel nieuwe pasbedrukte bankbiljetten in omloop’

'Witwaspraktijken in Suriname worden vooral door Amerika in de gaten gehouden'

‘De regering rest geen andere keus dan monetaire financiering middels het drukken van nieuw geld'


'Momenteel zijn nieuwe pas gedrukte bankbiljetten in de omloop. Vooral biljetten van Srd 100. Er is een verschrikkelijke toename hiervan.' Dit zegt econoom Richard Kalloe vrijdag 5 januari 2018 in het Dagblad Suriname. Volgens hem moet vooral gelet worden op het nummer dat voorkomt op het bankbiljet. 

‘De regering rest geen andere keus dan het doen van monetaire financiering middels het drukken van nieuw geld. Er is geen andere bron waaruit geld kan binnenstromen. Suriname is een importeconomie. Opeenvolgende regeringen hebben verzuimd om te produceren en om de exportproductie te stimuleren’, zegt Kalloe.

Dat de valutakoers momenteel tegen de 10 aanleunt, hadden diverse economen waaronder ook Kalloe voorspeld. Toen hij nog minister was van Handel en Industrie in 1992-1993, had Kalloe een dergelijke koersontwikkeling zien aankomen. Dit had hij toen ook aangekaart in De Nationale Assemblee. De parallelkoers is flink onderhevig aan financiën verkregen uit witwaspraktijken. Hiervan was al sprake in de negentiger jaren met als gevolg een explosieve stijging van de dollarkoers. De meeste deviezen die in de samenleving circuleren, zijn afkomstig van het illegale circuit van witgewassen geld.

‘Er zijn wel Surinamers die hun deviezen opzij hebben gezet. Maar, dit vindt in het buitenland plaats.’ Deze trend doet zich nog steeds voor. De regering heeft geen andere keus dan monetair financieren om salarissen van ambtenaren enigszins te kunnen veilig stellen. Een andere bron van inkomsten is er niet.

De monetaire financiering wordt door de econoom getypeerd als ‘bankbiljetten laten overkomen per container en vliegtuig’.

Kalloe blijft realistisch en benadrukt dat niemand geld gaat willen lenen aan een failliet land als Suriname. Kalloe waarschuwt er vooral voor dat de witwaspraktijken in Suriname vooral door Amerika in de gaten wordt gehouden. ‘Ze gaan proberen om de gate van cocaïne af te knijpen. We worden geïsoleerd.’

VHP-Assembleeleden wonen Persons of Indian Origin Conferentie bij in Delhi, India


Premier Modi opent de allereerste PIO parlementaire conferentie dinsdag 9 januari


De VHP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA), onder leiding van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, is gisteren afgereisd naar India om de eerste Person of Indian Origin Conferentie (PIO) in Delhi bij te wonen. Om zijn connectiviteit met de diaspora verder te versterken, zal Delhi vanaf 9 januari leden van parlementen en burgemeesters van over de hele wereld dienen die van Indiase afkomst zijn, zo meldt de VHP vandaag, vrijdag 5 januari 2018.

Premier Narendra Modi zal de allereerste PIO parlementaire conferentie inluiden op de dag, die is uitgetrokken om de terugkeer naar India van de meest gerespecteerde Pravasi Bharatiya - Mahatma Gandhi uit Zuid-Afrika in 1915 te vieren.


De VHP zal met zeven Assembleeleden deelnemen aan deze conferentie. Alle DNA-leden met  Indiase roots zijn uitgenodigd voor deze conferentie om hun ervaring als parlementariërs te delen met anderen.

Pravasi Bharatiya Divas is een dag die door India jaarlijks op 9 januari wordt herdacht voor erkenning aan de bijdrage die de Indiase gemeenschap buiten India levert aan de ontwikkeling van India. Zo ook organiseert India dit jaar in het kader van haar diaspora beleid een PIO Conferentie voor Parlementariërs.

Verspreid over de wereld zijn er ongeveer 285 parlementariërs van Indiase origine en verwacht wordt dat meer dan 125 zullen deelnemen aan de conferentie. In hun respectieve landen hebben van de 285 parlementariërs, 70 van hen ministersposten bekleed, alsook de posten van parlementsvoorzitters en premiers. Alleen al in de Verenigde Staten zijn vier leden van het Huis van Afgevaardigden en een Senator, allen van Indiase origine.

Guyana zal nu met de grootste afvaardiging aanwezig zijn, 20 parlementsleden en 3 burgemeesters, gevolgd door Trinidad & Tobago met h 16 parlementsleden en 4 burgemeesters. 15 Parlementsleden en 1 burgemeester komen uit Groot-Brittannië en 5 parlementsleden uit Canada, zo meldt de Indiase krant The Tribune vrijdag 5 januari.

Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken van India is de omvang van India’s diaspora thans 31.2 miljoen mensen. Dit aantal is ingedeeld in 4 groepen te weten: de diaspora in het Midden-Oosten die 8.5 miljoen mensen telt; de oudere diaspora bestaande uit 1.7 miljoen emigranten; mensen met de Indiase nationaliteit die buiten India wonen; Indiërs, inclusief studenten die voor kort of lang verblijf in het buitenland vertoeven voor wetenschappelijke doeleinden.

Naast uitwisselingen van ervaringen zal ook erkenning worden gegeven aan de huidige generatie die het maatschappelijk zo ver gebracht heeft als nazaten van de groep oudere diaspora bestaande uit 1.7 miljoen emigranten, die veelal ongeschoold naar onbekende oorden vertrokken voor een beter bestaan.

Vicepresident Adhin: 'Er is geen enkele reden waarom middelbare scholen niet zouden beginnen'

(Bron foto: Adhin)
Adhin: 'Na intensief overleg is de rust teruggekeerd'

- Gewraakte, ingetrokken, resolutie vervangen door twee resoluties
- Minister Patrick Pengel neemt waar op Onderwijs, Wetenschap en Cultuur


Volgens vicepresident Ashwin Adhin is er geen enkele reden waarom de middelbare scholen volgende week niet zouden beginnen. Er zijn volgens hem goede gesprekken gevoerd met het VOS Directeurenberaad, de Bond van Leraren, de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname. De ingetrokken resolutie waarin overuren en fictieve overuren worden geregeld, wordt herzien. Er komen twee resoluties in de plaats, waarbij in de tweede de vrijstelling van leerkrachten voor commissies en vakbondswerk wordt geregeld. 

Dat zei Adhin vandaag, vrijdag 5 januari 2018, op een persconferentie, aldus Starnieuws. Hij zei zoveel mogelijk de notulen te gebruiken om aan te geven wat er is besproken, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Adhin stelde, dat alle betrokkenen op hun eigen wijze hun achterban zullen informeren. De regering heeft gekozen voor een persconferentie. Hierbij hebben ook aangezeten minister Patrick Pengel, die vanaf vandaag waarneemt op Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, raadsadviseur Eddy Jozefzoon en Eric Banel, voorzitter van de presidentiële commissie voor implementatie van het herwaarderingsprogramma.

Leerkrachten hebben 28 lesuren en mogen maximaal 35 uren hebben. Dat bekent, dat ze zeven overuren mogen maken. Overuren worden alleen toegekend als alle leerkrachten hun 28 uren volgemaakt hebben voor een vak. De overuren worden gelijkelijk verdeeld. Ook zijn er voorstellen besproken over de uren voor sectie- en intersectie-voorzitters. Waar nog geen overeenstemming over is, geldt de bepaling van 2016/2017. Geleidelijk aan wordt gewerkt aan oplossingen.

Adhin beweerde dat na intensief overleg de rust is teruggekeerd. Hij verwacht geen problemen voor het opstarten van de VOS-scholen na de Kerstvakantie. Alle partijen hebben zich ingezet om oplossingen te bereiken. Andere zaken worden op ministerieel niveau verder besproken.

Ecuador krijgt waarschijnlijk zijn tweede vrouwelijke vicepresident in de geschiedenis

President Moreno heeft parlement lijst overhandigd met drie mogelijke kandidaten, allen vrouwen

  
Het ziet ernaar uit dat Ecuador zijn tweede vrouwelijke vicepresident in de geschiedenis zal krijgen. President Lenin Moreno heeft het parlement gisteren, donderdag 4 januari 2018, een lijst overgemaakt met drie mogelijke kandidaten, allen vrouwen.

De nieuwe vicepresident moet Jorge Glas vervangen, die verwikkeld was in het corruptieschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht en daarom in oktober tijdelijk uit zijn ambt werd ontzet. In december werd hij veroordeeld tot zes jaar cel, omdat hij voor meer dan 11 miljoen euro aan steekpenningen had aanvaard.

Hij werd dinsdag automatisch uit zijn ambt gezet, omdat hij gedurende negentig dagen zijn taken niet had uitgevoerd.

Nu draagt president Lenin Moreno drie vrouwen voor om Glas te vervangen.

Het gaat om Maria Alejandra Vicuna – die de post al sinds oktober ad interim vulde –, minister van Buitenlandse Zaken Maria Fernanda Espinosa en minister van Justitie Rosana Alvarado.Het Ecuadoraanse parlement zal morgen, zaterdag 6 januari, een van hen kiezen. De winnares zal de tweede vrouwelijke vicepresident zijn in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land, na Rosalia Arteaga in 1996 tot 1998.
Arteaga zat in 1997 ook vijf dagen lang op de post van president na de afzetting van president Abdala Bucaram.

(Suriname Mirror/Nieuwsblad/Twitter)

Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 9, 10 en 11 januari op Aruba

Gespreksonderwerp onder meer gevolgen voor Bovenwindse Eilanden van orkaan Irma


Een parlementaire delegatie van de Eerste en Tweede Kamer neemt van dinsdag 9 januari tot en met donderdag 11 januari deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) op Aruba. Tijdens het IPKO wordt onder meer gesproken over de gevolgen voor de Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba van orkaan Irma, zo bericht de Eerste Kamer vandaag, vrijdag 5 januari 2018.

Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten- Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten onder voorzitterschap van de Statenvoorzitter van Aruba, de heer Ady Thijsen over belangrijke thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan. De centrale thema's voor dit IPKO zijn duurzaamheid en klimaat.

Voorafgaand aan het IPKO gaat de delegatie op zondag 7 januari en maandag 8 januari naar Bonaire voor het afleggen van een aantal werkbezoeken.

Agenda IPKO 
Op dinsdag staat onder andere een presentatie over de gevolgen van orkaan Irma op de agenda. De situatie op Sint Maarten wordt besproken nadat deze verwoestende orkaan in september 2017 over de Bovenwindse eilanden trok. Daarnaast is er aandacht voor de politieke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

Woensdag staat in het teken van de Sustainable Development Goals. Dit zijn een reeks doelstellingen voor toekomstigeduurzame ontwikkeling op basis van internationale samenwerking. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en gelden als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De stand van zaken van de Sustainable Development Goals in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden besproken gevolgd door een werkbezoek aan een instelling op het gebied van energie.

De samenstelling van de Nederlandse delegatie is als volgt:
Eerste Kamer 
Ruard Ganzevoort (GroenLinks, plaatsvervangend delegatieleider en voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties)
Sophie van Bijsterveld (CDA)
Thom de Graaf (D66)
Mohamed Sini (PvdA)

Tweede Kamer 
Alexander Pechtold (D66, delegatieleider)
Joba van den Berg (CDA)
André Bosman (VVD)
Antje Diertens (D66)
Machiel de Graaf (PVV)
Attje Kuiken (PvdA)
Ronald van Raak (SP)
 Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

Weer Venezolaanse verdachte aangehouden in moordzaak twee Nederlanders in Dominicaanse Republiek

(Bron foto: Twitter)
30-Jarige vrouw uit Venezuela opgepakt in de haven van de Spaanse stad Algeciras

Verdachten zouden vanuit Curaçao naar de Dominicaanse Republiek gereisd zijn om de moord te kunnen plegen


Een 30-jarige vrouw uit Venezuela is opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op twee Nederlanders in de Dominicaanse Republiek. De slachtoffers waren 36 en 34 jaar oud. Ze werden vorig jaar gevonden in een grafkuil in een suikerrietplantage, vermoedelijk na een afrekening in het drugscircuit. 

Een Venezolaanse man werd ook al opgepakt voor de moord. De verdachte, Carlos José Gascon González, is volgens lokale media de leider van een internationale drugsbende. Gonzáles, ook wel ’El Gocho’ (Het Varken) genoemd, werd vorige week gearresteerd, net als de dertigjarige Venezolaanse.

De Spaanse politie arresteerde de vrouw op 29 december, toen zij tegen de lamp liep in de haven van de Spaanse stad Algeciras, zo meldt de politie vrijdag.


Ze wilde de veerboot naar het Marokkaanse Tanger nemen. In de haven viel ze op door haar zenuwachtige gedrag. Bij controle bleek dat de Dominicaanse Republiek een internationaal arrestatiebevel tegen haar had uitgevaardigd. Ze zit voorlopig vast in Spanje.


Volgens de politie zijn de opgepakte man en vrouw waarschijnlijk vanuit Curaçao naar de Dominicaanse Republiek gereisd om de moord te kunnen plegen.

(SurinameMiror/LaVanguardia/Twitter/El Pais/De Telegraaf)

Oud-president Alberto Fujimori van Peru verlaat het ziekenhuis in Lima

(Bron foto: Reuters)
Fujimori zat gevangenisstraf uit van 25 jaar, maar is vrij man na gratieverlening


De voormalige Peruaanse president Alberto Fujimori heeft gisteravond, donderdag 4 januari 2018, het ziekenhuis in Lima verlaten. Dat doet hij als een vrij man, nadat huidig president Pedro Pablo Kuczynski hem op kerstavond gratie verleende.

Fujimori zat een gevangenisstraf uit van 25 jaar voor schending van de mensenrechten en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap (1990-2000).

Enkele dagen voor Kerstmis werd hij opgenomen in het ziekenhuis wegens een lage bloeddruk en hartritmestoornissen.

Donderdagavond mocht Fujimori uiteindelijk het ziekenhuis verlaten. Hij zat in een rolstoel die werd voortgeduwd door zijn zoon Kenji en legde geen verklaringen af.

Het voormalige staatshoofd kreeg op kerstavond gratie van huidig president Kuczynski. Een omstreden beslissing die leidde tot straatprotesten. Volgens tegenstanders sloot Kuczynski een deal met Kenji Fujimori, die enkele dagen voordien onverwachts de afzetting van het staatshoofd - wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij het corruptieschandaal rond de Braziliaanse bouwreus Odebrecht - had vermeden.

(Suriname Mirror/La Republica/El Comercio/Twitter/YouTube/Knack.be)

NPS-voorzitter Rusland heeft lak aan uitspraken van NDP-fractieleider Misiekaba

'Beleid van de huidige regering is chaotisch, niet gestructureerd en ondeskundig'

'Burgers moeten beleid kritischer volgen en zich geen stroop om de mond moeten laten smeren'


NPS-voorzitter Gregory Rusland negeert uitspraken van NDP-fractieleider André Misiekaba die hij een afleidingsmanoeuvre noemt van het kwakkelende beleid dat de regering zowel nationaal als internationaal voert, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 5 januari 2018. 'NPS-voorzitter Gregory Rusland stelt zich a-nationaal op. Het siert de NPS-voorzitter niet om woordvoerder te spelen voor de goud multinationals', zei Misiekaba eerder vandaag op Starnieuws.

Hij zegt, dat Suriname ernstig gebukt gaat onder wurgende sociaal-maatschappelijke en financieel-economische omstandigheden. Er is geen strategie noch beleid vanuit de regering die middels gedegen onderbouwing aangeeft hoe uit deze crisis te geraken.

De NPS noemt het beleid van de huidige regering chaotisch, niet gestructureerd en ondeskundig. De partij laakt het politiek-bestuurlijk onvermogen van de regering waarbij er sprake is van aantasting van de kwaliteit van cruciale sectoren waaronder die van onderwijs en gezondheidszorg.

Een aantal maatregelen dat met veel bravoure werd aangekondigd en uitgevoerd, zijn geheel of gedeeltelijk afgeschaft. Rusland verwijst onder andere naar de Naschoolse Opvang, de Basiszorgverzekering en overeenkomsten met lokale en buitenlandse investeerders.

'Dan moet jij je toch schamen als je niet eens vanuit een gedegen planning jouw eigen staatshuishouden kan inrichten. En dan verwacht deze regering nu, dat burgers van de een op de andere dag de buikriem strakker moeten aanhalen. Dat is misleiding van de hoogste orde een en al bedoeld om in de gunst van burgers te staan. De regering toont haar onvermogen niet alleen in de gezondheidszorg, maar faalt ook in het garanderen van goed onderwijs.'

Rusland stelt vast, dat er op vrijwel elk gebied sprake is van structurele achteruitgang. Veel beloften waaronder de strijd tegen corruptie, het brengen van welvaart en welzijn voor burgers, het terugbrengen van de criminaliteit en verhoging van de exportproductie zijn niet gerealiseerd. Daarnaast worden staatsmiddelen verkeerd besteed waardoor de regering er met de regelmaat van de klok ertoe overgaat geld te lenen zowel nationaal als internationaal.

'Deze regering leent, maar is zelf een habituele wanbetaler.' Behalve verarming van het volk, zorgt de regering vanwege de fors opgelopen staatsschuld, er nu voor dat komende generaties nu al een enorme schuldenlast hebben. Gezien het feit dat de zorgwekkende situatie voortduurt, roept Rusland burgers op om het beleid kritischer te volgen en zich geen stroop om de mond moeten laten smeren. 'Het land moet weer op spoor gebracht worden en dat kan niet met deze regeerders. Het moet anders', stelt de NPS-voorzitter.

Omzetstijging Selikor Curaçao vooral door toename ontvangsten voor veeg- en saneerdiensten

Selikor investeert in bedrijfsmiddelen en arbeidsomstandigheden


 
Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, vrijdag 5 januari 2018, dat Selikor over 2016 een omzet had van 45,3 miljoen gulden (was over 2015 nog 42,5 miljoen). De omzetstijging kan grotendeels toegeschreven worden aan een toename van de ontvangsten voor veeg- en saneerdiensten vergeleken met het jaar ervoor. Dit staat te lezen in het directieverslag van de overheids-nv die is belast met de schoonmaak van het eiland en vuilnisverwerking. 

Hoewel het verslag al van juni 2017 is, kregen media het pas onlangs aangeboden.

De organisatie heeft het jaar 2016 met een positief bedrijfs- en nettoresultaat afgesloten. De totale bedrijfsopbrengsten hebben in 2016 een stijging van 6,7 procent gekend ten opzichte van het jaar ervoor. In 2015 had de overheid, door budgetbeperkingen, bijna 2 miljoen gekort op het besteedbare budget voor het schoonmaken van woonwijken. In 2016 was meer budgetruimte beschikbaar voor deze werkzaamheden.

Ook de commerciële poot van Selikor heeft een groei gekend van 2 procent ten opzichte van 2015.

Dolfijn Pasku van Dolphin Academy Curaçao belandt tussen badgasten bij Sea Aquarium Beach

'Op terugweg van trainingsdemonstratie zijn dolfijnen vlak voor Sea Aquarium gaan stoeien en nam Pasku verkeerde afslag'Dolfijn Pasku van de Dolphin Academy nam woensdag een verkeerde afslag en kwam zo per ongeluk terecht tussen de badgasten bij Sea Aquarium Beach. Volgens Linda van Rijssel, coördinator Sales & Marketing, zijn zowel de mensen in het water als de dolfijn niet in gevaar gekomen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 5 januari 2018.

Van Rijssel vertelt dat de dolfijnentrainers ’s ochtends met drie dolfijnen naar Jan Thiel waren geweest voor een trainingsdemonstratie. Op de terugweg zijn de dolfijnen vlak voor Sea Aquarium met elkaar gaan stoeien, zoals ze dat wel vaker doen.

'Daardoor heeft Pasku in zijn enthousiasme een andere afslag genomen. En wij vermoeden - maar we weten het niet zeker - dat hij onder de oranje boei door is gezwommen, of er overheen is gesprongen en zo opeens tussen de toeristen terechtkwam', aldus de marketingcoördinator.


'Kritiek op Multidisciplinair Projectteam was niet per se gericht tegen de huidige voorzitter'

Elsa Rozendal (MAN): 'Kritiek gericht tegen het functioneren van het MDPT van de laatste tijd'

 
Een dag na de publicatie van een persbericht waarin de MAN-fractie openlijk twijfelde aan de capaciteit van het huidige MDPT (Multidisciplinair Projectteam) onder voorzitterschap van Clift Christiaan, en zelfs pleitte voor een nieuw team, heeft de fractie ervoor gekozen om een toontje lager te zingen, zo schrijft althans het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 5 januari 2018.

Fractieleidster Elsa Rozendal zegt, dat de kritiek niet per se gericht was tegen de huidige voorzitter en dat de partij ook niet met zo veel woorden had aangegeven dat de kritiek gericht was tegen het functioneren van het MDPT van de laatste tijd.

 
'Wij hebben niet aangegeven of het gaat om het functioneren van het MDPT van de afgelopen 3, 6, 9 of 12 maanden. Wij hebben gezegd dat het team aan een nieuwe samenstelling toe is.' 

Rozendal verklaarde verheugd te zijn, dat premier Rhuggenaath in zijn persconferentie van deze week aangaf dat de manier van functioneren van het MDPT veranderd moet worden

'Meer dan de helft van aantal levensberovingen in 2017 was in de relatiesfeer'

Er zijn 35 mensen gewelddadig om het leven gekomen, in 2016 waren het er 41

- 'Vrouwen die geconfronteerd worden met agressief gedrag van mannen worden vaak niet serieus genomen door politie'
- 'Surinaamse mannen hebben vaak een buitenvrouw of -vriendin, maar als de vrouw hetzelfde doet, gebruikt de man geweld tegen haar'


Meer dan de helft van het totaal aantal levensberovingen van 2017 heeft plaatsgevonden in de relatiesfeer. Dat zegt politiecommissaris Guno Roosenhoff bij het analyseren van de voorlopige cijfers van het Korps Politie Suriname, aldus vandaag, vrijdag 5 januari 2018, de Ware Tijd.

Er zijn 35 mensen gewelddadig om het leven gekomen. In 2016 waren het er 41.

Asha Mungra, voorzitster van Unie van Surinaamse Vrouwen (USV), weet dat meestal vrouwen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De financieel-economische crisis werkt volgens haar door in sommige gezinnen en dat zorgt voor veel stress bij partners. 'Er zijn mensen die daar niet mee kunnen omgaan en dan loopt het uit de hand. Het kan ook zijn dat de man niet kan voldoen aan de financiële behoeften van de vrouw. Als zij dan de relatie wil beëindigen, bijvoorbeeld omdat ze iemand heeft gevonden die haar wel kan helpen, wordt haar dat vaak niet in dank afgenomen door de partner', zegt Mungra.

'Ook zien sommige mannen hun vrouw als een bezit en ze weigeren te accepteren wanneer zij de relatie wil stoppen. Ze voelen zich machtig over haar en gaan dan over tot moord, omdat ze niet willen dat de vrouw een andere man moet hebben', legt Mungra uit. Hierbij speelt volgens haar het machogedrag van de mannen ook een rol.

'Surinaamse mannen hebben vaak wel een buitenvrouw of -vriendin, maar als de vrouw hetzelfde doet, gebruikt de man geweld tegen haar.' 

De USV-voorzitster wijst erop, dat de vrouwen die geconfronteerd worden met agressief gedrag van mannen, vaak niet serieus worden genomen door de politie.

Minister Miranda: 'Mensen binnen PLO die actie willen voeren hebben een politieke agenda'

'Stagnatie in afhandelen stukken van PLO ligt niet aan mijn departement'


Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C) vindt niet dat de stagnatie in afhandelen van de stukken van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) gelegen heeft aan zijn departement. De stukken waren in december rond, maar de PLO-voorzitter John Mahadewsing moest zijn handtekening nog plaatsen. Hij was in die periode in het buitenland. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 5 januari 2018.

De PLO heeft een achterstand van twee kwartalen. Mahadewsing zei op Radio ABC, dat er een directie wisseling geweest is bij het ministerie, waardoor er meer tijd nodig was om de betaling in orde te krijgen. 'We hebben rekening gehouden met de stagnatie en gesproken met onze leden. Er is besloten geen actie te voeren', deelde Mahadewsing mee.

Minister Miranda merkt op dat er gewerkt wordt aan het in orde maken van de stukken, maar er is geen precieze datum afgesproken met de PLO.

De bewindsman zegt dat hij geen boodschap heeft aan mensen binnen de PLO die actie willen voeren. Zij hebben volgens Miranda een politieke agenda.

Brazilië schenkt Suriname..... 172.000 condooms en 5.000 orale hiv-sneltesten

(Bron foto: NII)
Donatie in kader ontwikkelingssamen- werking tussen Surinaamse en Braziliaanse overheid


De strijd tegen hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen is een prioriteit van zowel de Surinaamse als de Braziliaanse overheid. Dit kwam naar voren bij de overhandiging op 21 december 2017 van 172.000 condooms en 5.000 orale hiv-sneltesten aan minister Patrick Pengel van Volksgezondheid door de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) pas vandaag, donderdag 4 januari 2018 (!). 

In Suriname woont een grote groep Brazilianen. De donatie was in het kader van de huidige ontwikkelingssamenwerking tussen de Surinaamse en Braziliaanse overheid, waarbij de nadruk wordt gelegd op volksgezondheid en landbouw.

Afgelopen maand zijn medewerkers van niet-gouvernementele organisaties en gezondheidswerkers van het ministerie van Volksgezondheid van Suriname ook getraind door medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië, in het gebruiken van de hiv-sneltesten. De bedoeling van deze sneltesten is om de kwetsbare groepen waaronder garimpeiro's (goudzoekers) makkelijker en sneller te testen.

Aids- en homoactivist Mikel Haman (54) overleden

(Bron foto: Facebook)
Haman was een icoon voor de Surinaams-Nederlandse LHBT- en HIV-beweging


Waterkant.net meldt vandaag, vrijdag 5 januari 2018, dat de bekende Surinaams-Nederlandse aids- en homoactivist Mikel Haman is overleden. De kleurrijk activist was al een tijdje ziek en overleed gisteravond op 54-jarige leeftijd. 

De in Suriname geboren Haman was een icoon voor de Surinaams-Nederlandse LHBT- en HIV-beweging en onder andere het brein achter Kwaku’s Roze Zondag.

In 2013 werd hij nog groots gehuldigd op het Kwaku Festival. De organisatie van dit jaarlijks terugkerend festival heeft kort voor Mikel’s overlijden aangegeven een speciale Award naar hem te vernoemen.

J.A. Pengelluchthaven krijgt dit jaar moderne aankomsthal gefinancierd door China...

'Wij willen een regionale verbindings-airport worden, voor de rest van de omliggende landen'


De Johan Adolf Pengelluchthaven krijgt dit jaar een moderne aankomsthal. Daartoe zal de regering binnenkort geld lenen bij de Export-Import Bank of China. Dit zegt Vijay Chotkan, directeur van de NV Luchthavenbeheer, vandaag, vrijdag 5 januari 2018, in de Ware Tijd. Het precieze bedrag wil hij echter niet noemen. 

De laatste documenten voor het project worden samen met de bank in orde gemaakt. Met de Chinese China Harbour Engineering Company, die de hal zal bouwen, is vergevorderd overleg.

Chotkan zegt dat de nieuwe aankomsthal onderdeel is van het uitbreidingsplan van de luchthaven. 'We merken dat een aantal luchtvaartmaatschappijen met ons wil samenwerken, dus we willen veel meer uit onze business halen. Wij willen ook op het gebied van toerisme een grotere bijdrage leveren. Wij moeten ervoor zorgen dat de mensen die naar ons land komen op een nette, veilige en klantvriendelijke manier worden ontvangen.'

Luchthavenbeheer is ook bezig veranderingen aan te brengen aan de vertrekhal. Volgens Chotkan is dit noodzakelijk, omdat Luchthavenbeheer een grotere rol wil spelen in de regio. 'Wij willen een regionale verbindings-airport worden, voor de rest van de omliggende landen.' Waar nodig wordt het machinepark vervangen. Chotkan zegt verder dat ook veel wordt geïnvesteerd in de medewerkers.

Hoewel de economische situatie van het land 'een beetje tegenvalt', vindt hij dat sommige investeringen niet uitgesloten kunnen worden. 'We moeten de crisis anders benaderen en meer zien als een uitdaging die we hebben als bedrijf. We moeten de risico's aanvaarden en de juiste besluiten nemen.'

Misiekaba (NDP) laat zich weer eens gelden als cliché coaltie- en NDP-lid en steun en toeverlaat Bouterse

'NPS-voorzitter Gregory Rusland stelt zich a-nationaal op'

'Het siert de NPS-voorzitter niet om woordvoerder te spelen voor de goud multinationals'


De fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), André Misiekaba, vindt dat NPS-voorzitter Gregory Rusland zich a-nationaal opstelt. Hij maakt het Surinaamse belang ondergeschikt aan dat van het buitenland. Misiekaba reageert vandaag, vrijdag 5 januari 2018, op Starnieuws op uitspraken van Rusland over de Nieuwjaarstoespraak van president Desi Bouterse, die aangaf meer geld te willen halen bij de goudmaatschappijen. 

'Het siert de NPS-voorzitter niet om woordvoerder te spelen voor de goudmultinationals en de uitspraken van Bouterse over het meer willen halen uit de goudindustrie in een politieke sfeer te brengen. De president stelde duidelijk, dat in nauwe samenspraak met de goudpartners op zakelijke wijze zal worden gekeken naar mogelijkheden binnen het kader van de overeenkomsten om meer eruit te halen voor ons land en volk. Wat is verkeerd aan dat voornemen?', merkt Misiekaba op.

'Heeft de president geen gelijk als hij stelt, dat de rijkdommen van het land zijn? Wat is er fout aan om de partner midden in de show te vragen om samen een sap te drinken en te praten? De president heeft op geen enkele wijze een verkeerd signaal gegeven aan ondernemers. Integendeel. Met zijn a-nationale opstelling maakt Rusland het Surinaams belang ondergeschikt aan buitenlandse belangen. Dit is een super valse start voor Rusland in 2018. Ik vind daarom dat de NPS haar voorzitter tot orde moet roepen.'

Jogi (VHP): 'Bejaarde president gaat voorbij aan grenzen van populisme'

'Suriname zit vandaag de dag op de rand van faillissement'

'Het ligt niet in de aard van de president om iets goeds tot stand te brengen'


Een paar dagen na de Nieuwjaarstoespraak van president Desiré Bouterse, waarin hij een uiteenzetting heeft gegeven van plannen die dit jaar uitgevoerd zullen worden, blijven media er nieuws uit ventileren.

Het Dagblad Suriname schrijft donderdag 4 januari 2018, dat een van de plannen een samenwerking is met de Europese Unie (EU) en de Food and Agriculture Organization (FAO), waardoor minimaal 1.000 agrariërs gestimuleerd zullen worden om te exporteren naar Europese landen. Daarbij is  volgens de president reeds een schenkingsbedrag van 15 miljoen Amerikaanse dollar vrijgemaakt. Ook het uitbaggeren van de Nickerie- en Surinamerivier voor betere havenfaciliteiten ligt in de planning. Hiermee voorspelt de president ietwat lage vrachtkosten, daling van de consumententarieven en een toename van de rijst- en bananenexport vanuit het district Nickerie.

Voor volksvertegenwoordiger Mahinder Jogi (VHP) is dit niets anders dan een volstrekte misleiding. 'Dit verhaal klopt niet. Dit is de zoveelste misleiding en oppervlakkigheid van de huidige regering. Het schijnt dat de bejaarde president voorbijgaat aan de grenzen van het populisme', accentueert Jogi. Aan deze stelling koppelt de parlementariër de volgende feiten.

'Suriname zit vandaag de dag op de rand van faillissement. Al vanaf 1980 hoor ik de president vertellen om de educatieve, politiek-bestuurlijke en sociale orde te vernieuwen. Toen hij aantrad in 2010 was de staatskas behoorlijk goed. Wat heeft Bouterse van al zijn goede voornemens in al die jaren gerealiseerd?'

Jogi beklemtoont, dat elk project vooraf dient te gaan aan randvoorwaarden. Hij mist daarbij de concrete aanbesteding van de 15 miljoen. 'Laat de president aangeven hoe het totaal plaatje eruitziet. Welke niet-traditionele exportgewassen zullen verbouwd worden? Wat zal de omvang zijn? Welke mensen komen in aanmerking?' Het Assembleelid vraagt zich tevens af waarom deze 15 miljoen dollar niet is opgenomen in de begroting, aangezien het schenkingsbedrag reeds is vastgesteld.

'Waarom doet de president zijn verhaal bovendien niet in het parlement?'

Jogi werpt een blik terug toen dezelfde president de samenleving had voorgehouden dat Suriname tot een voedselschuur omgetoverd zou worden. 'We hebben niet eens een steen gezien om te komen tot de agrarische schuur, laat staan het fundament. Het ligt niet in de aard van de president om iets goeds tot stand te brengen.'

'Het Vailliantsplein nabij Spanhoek in het hart van Paramaribo is een vuilnisbelt'

'Ik schaam me voor de verloedering die ik overal om me heen zie'

(Bron foto: Dagblad Suriname)

'Mijn geboortestad ziet er slecht uit. Het wordt met de dag erger, slechter en viezer.' De staat waarin het Vailliantsplein nabij Spanhoek in het hart van de hoofdstad verkeert, is door Gertrude B., een Nederlandse van Surinaamse afkomst, als een vuilnisbelt getypeerd, zo bericht het Dagblad Suriname donderdag 4 januari 2018.

'Ik ben hier met een paar Nederlandse vrienden op vakantie. Ik schaam me voor de verloedering die ik overal om me heen zie. Ik durf mijn vrienden niet in de ogen te kijken. Vooral daar ik eerder bij hen de schoonheid van Suriname zo heb opgehemeld', zegt ze.

'Ik kan mij de dag nog goed herinneren waarop in verband met het honderdjarig bestaan van de Staten van Suriname het Statenmonument, in het midden van een prachtig fontein, werd onthuld. Het was prachtig om te zien. In 1975 kwam het Carillon, dat in verband met de onafhankelijkheid door de Nederlandse regeringen aan Suriname werd geschonken. De rommel, de bouwvallige kraampjes en het vieze water in het fontein vormen samen een nationale schande. Srefidensi is degedensi geworden.'

Er is zo te zien veel werk aan de winkel voor de districtscommissaris van deze wijk. Deze ervaring mag dan ook best wel gezien worden als een wake up call naar hem toe.

Man door stier dood gespietst tijdens festival in Sincelejo, Colombia

Critici van het evenement vinden het achterhaald en wreed voor de dieren


Tijdens een festival in Sincelejo, Colombia, is Jorge Barrios overleden na deelname aan Colombia's 'corralejas' stierenvechten evenement, dat tot veel kritiek heeft geleid van dierenrechtenactivisten.

Tijdens het festival lokt een groot aantal deelnemers de dieren met rode capes om ze op het allerlaatste moment te ontwijken. Maar Barrios, waarvan men denkt dat hij een bouwvakker is, was niet in staat om op tijd uit de weg te gaan in de arena in Sincelejo.

In videobeelden, die als schokkend kunnen worden ervaren, is te zien dat hij valt wanneer hij op de hoorns van een stier wordt genomen.


Massaal kwamen mensen naar de gewonde man om te helpen. Barrios werd vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Sincelejo, waar hij korte tijd later overleed aan zijn verwondingen.

Sommige mensen die het festival bezochten, zeiden dat de man (van rond de 60) mogelijk dronken was toen hij de arena betrad.

Critici van het evenement beweren dat het achterhaald is, wreed voor de dieren en ieder jaar raken   stierenvechters gewond.

(Suriname Mirror/Metro.co.uk/Colombia me Gusta/Colombia Oscura/Twitter/YouTube)

Braziliaans oliebedrijf Petrobras betaalt 3 miljard dollar aan klagers VS in corruptieschandaal

'Maar, dit is geen schuldbekentenis'


Het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras heeft in de Verenigde Staten een akkoord bereikt om 2,95 miljard dollar (2,46 miljard euro) te betalen om een groepsvordering in de Verenigde Staten te schikken. Die werd ingesteld door investeerders nadat was gebleken dat het staatsbedrijf in Brazilië betrokken was in een grootschalig corruptieschandaal.


Petrobas kwam in Brazilië in het vizier van het gerecht in een grootschalig witswasonderzoek, 'operatie Car Wash', dat vanaf 2014 werd gevoerd en meerdere politieke koppen deed rollen, onder wie voormalig president Luiz Inacio da Silva.

De speurders ontdekten dat bepaalde directeurs bij het staatsoliebedrijf steekpenningen aanvaard zouden hebben in ruil voor het toekennen van veel te dure contracten aan aannemers.

In de VS startte een groep investeerders daarop een zogenaamde class action. Ze argumenteerden, dat Petrobas op de hoogte was van de onregelmatigheden en dat ze schade hebben geleden door in verband te zijn gebracht met corruptie.


Beide partijen bereikten gisteren, woensdag 3 januari 2018, uiteindelijk een akkoord om de zaak te schikken voor 2,95 miljard dollar. De schikking moet wel nog worden goedgekeurd door de rechtbank in New York.

In een mededeling benadrukt Petrobas, dat de schikking geen schuldbekentenis inhoudt en enkel 'de status van slachtoffer reflecteert' van het bedrijf in deze zaak. Petrobas heeft zelf dan ook nog meerdere rechtszaken lopen tegen aannemers, bouwbedrijven en voormalige directeurs om geld terug te vorderen. Sinds het losbarsten van het schandaal kreeg het oliebedrijf op die manier nog maar 455 miljoen dollar terug.


Hieronder het woensdag 3 januari 2018 door Petrobas uitgebracht persbericht.

http://www.petrobras.com.br/en/news/petrobras-signs-agreement-in-principle-to-settle-class-action-in-the-u-s.htmPetrobras Signs Agreement in Principle to Settle Class Action in the U.S.


Petrobras announces that it has signed an agreement in principle to settle the securities class action lawsuit filed in the United States District Court for the Southern District of New York (“SDNY”).
The agreement, which is subject to approval by the court, is intended to resolve all pending and prospective claims by purchasers of Petrobras securities in the United States and by purchasers of Petrobras securities that are listed for trading in the United States. It eliminates the risk of an adverse judgment which, as Petrobras has previously reported, could have a material adverse effect on the company and its financial situation, and puts an end to the uncertainties, burdens and costs of protracted litigation.

Under the proposed settlement, Petrobras has agreed to pay US$ 2.95 billion to resolve claims in two installments of US$983 million and a last installment of US$984 million. The first installment will be paid within 10 days of preliminary approval of the settlement by the court. The second installment will be paid within 10 days of final approval of the settlement. The third installment will be paid by the later of (i) six months after final approval, or (ii) January 15, 2019.  The total settlement amount will be recognized in the fourth quarter of 2017.

The agreement does not constitute any admission of wrongdoing or misconduct by Petrobras. In the agreement, Petrobras expressly denies liability. This reflects its status as a victim of the acts uncovered by Operation Car Wash, as recognized by Brazilian authorities including the Brazilian Supreme Court.  As a victim of the scheme, Petrobras has already recovered R$1.475 billion in restitution in Brazil and will continue to pursue all available legal remedies from culpable companies and individuals.

The agreement is in the company’s best interest and that of its shareholders, given the risks of a verdict advised by a jury, particularities of US procedure and securities laws, as well its assessment of the status of the class action and the nature of such litigation in the United States, where only approximately 0.3% of securities-related class actions proceed to trial.

The agreement will now be submitted to the district court in the SDNY for review. If preliminary approval is granted, the court will notify the members of the class of the terms of the proposed settlement. After considering any objections and a hearing on the fairness of the proposed settlement, the court will decide whether to grant final approval.

As a result of the agreement, the parties will ask the United States Supreme Court to defer consideration of Petrobras’s petition for a writ of certiorari, which was scheduled for January 5, 2018, pending final approval of the proposed settlement.

(Suriname Mirror/Nieuwsblad/Belga/AlJazeera/BBC/Twitter/Petrobas/YouTube)