zondag 14 oktober 2018

Directrice Ceelen van Stichting Vluchteling: 'De situatie is grimmig, er is geen asielprocedure op Curaçao'

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
'Schandalig dat Nederland Curaçao nauwelijks steunt, mensenrechten worden hier geschonden'

'Deze mensen zijn hier illegaal, ze worden uitgebuit, soms ook seksueel, en kunnen noodzakelijke hulp niet betalen'


Curaçao wordt momenteel overspoeld door vluchtelingen uit Venezuela, maar op het eiland is een totaal gebrek aan hulp. 'De situatie is zorgelijk en onacceptabel.' Dat zegt Tineke Ceelen, directrice van Stichting Vluchteling vandaag, zondag 14 oktober 2018, in De Telegraaf.


'Het is schandalig dat Nederland Curaçao nauwelijks steunt. Mensenrechten worden hier geschonden.'

Ceelen is onderweg naar Colombia voor de vluchtelingencrisis, maar besloot dit weekeinde een tussenstop te maken op het eiland om de situatie te bekijken. 'De situatie is grimmig. Er is geen asielprocedure. Mensen die hier vanuit Venezuela arriveren, worden niet geregistreerd. Daarom is het gissen om hoeveel vluchtelingen het gaat.'

Volgens ruwe schattingen van de overheid zijn er momenteel ruim 15.000 Venezolanen op Curaçao, dat is ongeveer 10 procent van de totale bevolking. 'Deze mensen zijn hier illegaal, ze worden uitgebuit, soms ook seksueel, en kunnen noodzakelijke hulp niet betalen.'


Volgens Ceelen moet Nederland Curaçao, dat nog altijd deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, veel meer hulp bieden. 'Nederland zou zich om te beginnen moeten houden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en fatsoenlijke opvang moeten regelen voor mensen die hulp nodig hebben.'

Doordat er nauwelijks een registratieprocedure is, valt volgens Ceelen niet te inventariseren welke hulp er nodig is. 'We kunnen niets doen want we weten niet wat de noden zijn. Daarom kan er geen verantwoorde hulp geleverd worden, terwijl die hard nodig is. Het land is bang voor een aanzuigende werking, dus dat er nog meer vluchtelingen komen. De eilanden hebben te maken met een krimpende economie, hoge werkloosheid en armoede. En daar komt dan met deze toestroom nog een heel pakket aan problemen bij.'

Daarom is het volgens de directrice niet te verkroppen en zelfs schandalig dat Nederland nauwelijks steun biedt.

Door de economische crisis in Venezuela is er een uittocht van vluchtelingen die leidt tot een immigratiecrisis aan de grenzen van de buurlanden en dus ook de nabijgelegen eilanden Curaçao en Aruba.

Grote diefstal partij cocaïne bij de politie Rio Canario, Curaçao

Onbekenden hebben zich de toegang verschaft door twee grote metalen deuren te forceren

Gèèn  vuurwapens en geld gestolen


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao meldt vanmiddag, zondag 14 oktober 2018, dat de Landsrecherche Curaçao (LrC) sinds vanmorgen onderzoek doet naar een grote diefstal van cocaïne bij de politie Rio Canario. 

De LrC krijgt ondersteuning van het Korps Politie Curaçao. Aan het hoofd van het onderzoek staat een Officier van Justitie.

Onbekenden hebben zich de toegang verschaft door twee grote metalen deuren te forceren. Info als zou er ook vuurwapens en geld zijn gestolen, berusten niet op waarheid.

In het kader van het onderzoek is een vandaag een uitgebrande vrachtwagen in beslag genomen. Deze is is vanmorgen vroeg ontdekt en is onderdeel van het onderzoek.

Het onderzoek is gaande. Op dit moment kan niet meer informatie worden gegeven.


Rookoverlast door vuilstort Ornamibo leidt tot brakende scholieren te Houttuin....

(Bron foto's: FC Kingferrtje/Facebook)
Zeker twee lagere scholen, OS Houttuin 1 en -2, houden de deuren gesloten

Gajadien (VHP): 'Je kunt gewoon over de Pararivier lopen, omdat het helemaal dichtbegroeid is met vuil'


De enorme rookoverlast in de buurten rondom de vuilstortplaats Ornamibo is ondertussen dusdanig verergerd, dat personen in de omgeving in het ziekenhuis zijn beland. Dit zegt VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, na een oriëntatiebezoek gisteren, vandaag, zondag 14 oktober 2018, in het Dagblad Suriname. 

De brand op de vuilstortplaats, die de zevende dag ingaat, is nog steeds niet onder controle.

Sinds de ingebruikname van de stortplaats in 1998 wordt er door de omwonenden geprotesteerd. Het aantal personen met ademhalingsproblemen is toegenomen en zelfs kinderen worden ziek. 'Kinderen in de omgeving kunnen al enkele dagen geen onderwijs genieten. Op zijn minst twee lagere scholen, namelijk OS Houttuin 1, OS Houttuin 2 en enkele muloscholen houden de deuren gesloten. Vrijdagmorgen zijn de kinderen na aanvang direct naar huis gestuurd, nadat enkele leerlingen begonnen over te geven. Ook voor de leerkrachten is de situatie onhoudbaar. Zo nijpend is de situatie', benadrukt de VHP’er.


Hij vindt het jammer dat door nalatigheid van overheidsinstanties al jaren voortdurende problemen op de vuilnisbelt niet worden aangepakt en burgers bewust de dood in worden gejaagd.

'Elke ochtend en in de avonduren last van stank', zo beschrijft Gajadien de situatie waarmee de bewoners dagelijks moeten omgaan. Nu is het erger geworden met ‘stank’ en ‘rook’. De brand is volgens de overheid door rapers gesticht. Beloofd is om deze rapers aan te pakken. 'Ik heb gisteren nog heel wat rapers op de vuilnisbelt gezien', zegt Gajadien. De politicus vraagt zich af wanneer deze personen zullen worden aangepakt, terwijl ook methaangas vrijkomt op de vuilstortplaats. 'Methaangas is brandbaar. Als je weet dat er rapers zijn die dagelijks daar bezig zijn, dan moet je de mensen gelijk verbieden of secties maken waar zij wel mogen rapen en waar niet. Maar als ministerie let je niet hierop en het is een ‘free-for-all’. De miljoenen die daar in infrastructuur zijn geïnvesteerd, waaronder elektriciteitsvoorziening en straatverlichting, zijn naar de maan', aldus de politicus.

Gajadien voert aan dat de regeringen Bouterse-1 en Bouterse-2 bekend staan om misleiding. Zo zouden er eerder plannen zijn geweest om de vuilstortplaats om te bouwen naar een bedrijf dat een bepaalde olie gaat produceren voor energieopwekking. Daarna waren er weer plannen voor het opzetten van een verbrandingsoven, terwijl nu helemaal is overgestapt naar de ontwikkeling van een nieuwe sanitaire landfill te Ornamibo. 'De opzet van een verbrandingsoven werd kort voor de verkiezingen van 2015 aangekondigd, maar nu zijn wij jaren verder. Gistermorgen hoorde ik via de media dat men zover is met een sanitaire landfill. Terwijl de overheid jaarlijks middelen in haar begrotingen opneemt voor een gecontroleerde stortplaats, waardoor gedumpt vuil op zijn minst bedekt zou worden. Er zou zand worden gekocht en machines worden ingezet, maar dat gebeurt niet. Het is gewoon misleiding en voor-de-gek-houderij', aldus de politicus.

Gajadien herhaalt wederom de ernstige situatie in de Parakreek die helemaal vervuild is. Het vuil wordt door de bulldozer gewoon naar achteren gestoten, waarbij een deel in de kreek terechtkomt. Het water is hierdoor verontreinigd. Er wordt ook gewoon vuil gedumpt in de afvoerkanalen, waarbij bij regenval er nog meer viezigheid vrijkomt. 'Je kunt gewoon over de Pararivier lopen, omdat het helemaal dichtbegroeid is met vuil. We hebben al lang gevraagd om personen, die geen drinkwatervoorziening in het gebied hebben, te helpen aan een wateraansluiting. Mensen moeten nu daar Srd 40.000 tot Srd 50.000 betalen voor het aanleggen van hoofdbuizen. Van waar gaan de mensen dat halen? Als de mensen aansluitingskosten moeten betalen, dan doen zij dat wel. Maar, de overheid moet wel inkomen met de aanleg van de hoofdbuizen', aldus de politicus.

Alle verharde wegen rondom de vuilstortplaats liggen ook vol met vuil en zijn afgesloten. Het vuil wordt op dit ogenblik nog steeds bij de ingang gedumpt. 'Niemand heeft dat aangepakt. Vandaag komt hetzelfde ministerie zeggen dat men niet kordaat kon optreden, omdat de wegen er gewoon niet meer zijn. Laksheid! Laksheid heeft ervoor gezorgd dat vandaag een milieuramp in de omgeving is ontstaan en de overheid niet kan optreden', aldus de VHP’er.

Gajadien voert aan dat hij vanaf afgelopen zondag klachten van buurtbewoners kreeg over de enorme rookontwikkeling en stank rondom de vuilstortplaats. Hij heeft gelijk geprobeerd contact op te nemen met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, maar vernam dat de autoriteiten al op de hoogte waren. Helaas is pas donderdag concreet een aanvang gemaakt om de situatie aan te pakken.

Inhoud artikel dWT over SVJ discussieavond zegt genoeg over kwaliteit Surinaamse journalistiek

Surinaams journaille bijeen om te discussiëren over 'journalistieke vrijheden en beperkingen’

Inhoudelijke kwaliteit 'journalistieke' berichten nog steeds onbesproken issue binnen SVJ-geledingen


'We moeten geen nieuws willen maken ten koste van alles. We moeten letten op onze integriteit en waardigheid.' Dat stelde oud-journalist Ricardo Carrot tijdens een discussieavond van journalisten, vrijdag in Tori Oso, rond het thema ‘journalistieke vrijheden en beperkingen’, georganiseerd door de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ. Dat schrijft de Ware Tijd (dWT) vandaag, zondag 14 oktober 2018. 

De aanleiding voor het samenzijn was de berichtgeving onlangs door Suriname Herald  over de (vermeende) opname van president Desi Bouterse in het Militair Hospitaal en dat hij met spoed was vertrokken naar Cuba voor medische behandeling. De nieuwswebsite bleef volhardend in haar berichtgeving, terwijl de president op dat moment gewoon in zijn paleis gasten ontving en de pers te woord stond. De nieuwswebsite heeft later, onder dreiging van een rechtszaak door de president, verontschuldigingen aangeboden, maar niet gerectificeerd.

Carrot heeft waargenomen als hoofdredacteur van de Ware Tijd en doceert tegenwoordig journalistiek aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs. Na zijn inleiding maakte hij deel uit van het panel, dat verder bestond uit juriste Jennifer van Dijk-Silos en ATV-journalist en SVJ-bestuurslid Harvey Panka.

Er kwam, aldus dWT. tijdens de bijeenkomst scherpe respons vanuit het publiek, dat bestond uit journalisten en niet-journalisten en een enkele Nederlandse journalist(e). Vooral de vraag 'mogen journalisten van alles publiceren?' ontlokte veel kritische reacties. Zo vroeg een aanwezige zich af in hoeverre een journalist rekening houdt met de gevoelens van een geïnterviewde. Hij deelde daarbij zijn eigen negatieve ervaring als betrokkene. Wat het antwoord was vermeldt dWT niet...

Tijdens de avond werd duidelijk, dat journalisten vrij zijn om informatie te verzamelen en publiceren, zolang zij de ethische codes, waarden en principes van het beroep in acht nemen. Uiteraard had iedereen dàt al vòòr de avond moeten weten.

Er werd ook gediscussieerd over de vragen: 'mag een journalist zich op één bron baseren?' en 'is er een wet nodig om klokkenluiders te beschermen?' De aanwezigen waren het unaniem eens met het laatste. Maar, hoe werd gereageerd op de eerste vraag, vermeldt dWT niet....

Van Dijk-Silos onderstreepte de belangrijke rol die de journalist vervult in de bewaking en bevordering van de democratie. Ook zij vindt, dat een journalist vrij is in het vergaren en publiceren van informatie. 'Zolang het gegrond is en op waarheid berust. Je vrijheid wordt begrensd door moraal en ethiek.' Nieuwsgaring mag niet tot doel hebben om een ander te pijnigen of te beledigen, stelde zij. Een open deur dus.

Panka wees op het belang van standaarden voor het beroepsgedrag zoals die zijn vastgelegd in de 'Code van Bordeaux', een internationale verklaring. dWT neemt niet de moeite om tekst en uitleg te verstrekken over die standaarden en die 'Code van Bordeaux'....

Volgens SVJ-voorzitster Carla Boëtius is de discussieavond een signaal, dat de organisatie weer wakker is en zal waken over de belangen van haar leden. Ze wees haar collega's op het belang van eerlijke en objectieve informatievoorziening. De SVJ wil meer van zulke activiteiten ontplooien.

Het is opmerkelijk, dat Surinaamse 'journalisten' nog moeten discussiëren over thema's die al gesneden koek voor ze hadden moeten zijn. De avond lijkt meer weg te hebben gehad van een eerste stap om het journaille de grondbeginselen van het vak bij te brengen. Het ware echter beter geweest wanneer de SVJ eens met haar werkveld de inhoudelijke kwaliteit van de berichtgeving onder een vergrootglas te leggen. Immers, negen van de tien geschreven artikelen bevatten journalistieke-, taal-, grammatica- en andere fouten, die afbreuk doen aan het vak dat Surinaamse 'journalisten' pretenderen uit te oefenen...

https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-bordeaux

Code van BordeauxDeze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen.

  • Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist
  • Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.
  • De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
  • Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
  • Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
  • Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
  • De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.
  • Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.
  • Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen.
Aangenomen door de IFJ tijdens congres in Bordeaux, april 1954, geamendeerd in 1986 met een negende, als zevende geplaatste artikel over racisme.

(Suriname Mirror)

Zombies nemen bezit van straten centrum Santiago in Chili

(Bron foto: The Associated Press)
Honderden vermomde mensen vieren decennium 'Zombie Walk', een klassieker van de stad


Honderden vermomde mensen probeerden zaterdag 13 oktober 2018 voorbijgangers de stuipen op het lijf te jagen in de straten van het centrum van Santiago en vierden een decennium 'Zombie Walk', die al een klassieker van de stad is geworden. 

De zombies droegen ingewikkelde kostuums en hadden totaal misvormde gezichten, haar van alle kleuren, gepersonifieerde schedels en zelfs hangsloten op de neus.De protagonisten van mythische horrorfilms, zoals de alom tegenwoordige Freddy Krueger, waren de meest herhaalde personages onder de aanwezigen. Er waren ook holbewoners en middeleeuwse mannen, met verwijzingen naar beroemde tv-series, allemaal met prominente en misvormde tanden, met veel zwarte en grijze kleuren op het gezicht en vooral overal bloed.

Er waren ook zombies vermomd als clown en sommige jurken van nonnen of priesters als post-mortemversie.


Er was ook ruimte voor sociale kritiek: een van de grijze zombies had inscripties van 'Central Nuclear Quintero', een stad in Chili, 150 kilometer van Santiago, in een gebied vol met industrieën dat in het nieuws is geweest vanwege de ontsnappingen van wolken giftige stoffen die de afgelopen weken honderden mensen hebben getroffen.

'Zoals elk jaar is het superbeheersing ... je kunt er plezier beleven en vermaakt worden.' 'Bovendien, om uit de gewone sleur te komen, ontspan je', vertelde een van de deelnemers, Víctor Fuentes, aan The Associated Press. Fuentes toonde een vermomming met ongelijke blauwe ogen en belichaamde een duivel, met rode huid.


'Elk jaar verkleden we ons in verschillende thema's, de thema's zijn een beetje meer heidens', zei een van de andere deelnemers, die zichzelf alleen identificeerde als Eduardo. Zijn gezicht was misvormd en getekend.

'We zijn meer dan gelukkig om een ​​decennium te vieren van het grootbrengen van alle doden van Chili', zei de organisatie van de rit, Zombiwalk Chili, op sociale netwerken


(Suriname Mirror/The Associated Press/La Tribuna/Excelsior/YouTube/Twitter)

Veiligheidstroepen van Peru onderscheppen zo'n 500 kilo cocaïne in Iquitos

De drugs werden vervoerd in houten boten over de Amazonerivier

'Belangrijkste bestemmingen van de cocaïne waren de Verenigde Staten en Europese landen'


De veiligheidstroepen van Peru hebben ongeveer 500 kilo cocaïne onderschept in Iquitos, de hoofdstad van de noordelijkste regio Loreto, zei de Peruaanse minister van Binnenlandse Zaken Mauro Medina zaterdag 13 oktober 2018. De drugs werden vervoerd in houten boten over de Amazonerivier toen ze in een tweefasige operatie werden in beslag genomen door anti-drugs officieren en Officieren van Justitie van het Openbaar Ministerie, zei Medina. 

Tijdens de eerste fase werden twee schepen onderschept in het Amazonegebied van Pevas met 159 bakstenen cocaïnecassettes die gecamoufleerd waren met andere handelswaar. Vijf mensen werden aangehouden op verdenking deel uit te maken van een criminele organisatie, zei Medina.


Tijdens de tweede fase werd een derde boot onderschept en vonden ze 28 pakken cocaïne verborgen in een valse bodem. Agenten hebben nog drie verdachten aangehouden die worden ondervraagd om de herkomst van deze drugs te achterhalen.


Volgens de Peruaanse politie waren de belangrijkste bestemmingen van de cocaïne die in Peru werd vervoerd de Verenigde Staten en Europese landen.


(Suriname Mirror//TVPeru/Xinhua/Twitter/YouTube)

Joenia Wapichana eerste inheemse vrouw die tot Braziliaans Congres is gekozen

Tien jaar geleden was Wapichana de eerste inheemse advocate die voor het Supremo Tribunal Federal sprak


- 'Alle inheemse mensen verlangen ernaar dat hun rechten in het Congres vertegenwoordigd zijn'
- Inheemse gemeenschap bevreesd voor de potentiële overwinning van de extreemrechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro


Joenia Wapichana had nooit gedacht dat ze in de politiek zou stappen. De 43-jarige inheemse advocate had ook nooit gedacht dat ze geschiedenis zou schrijven, niet slechts één keer, maar bij drie gelegenheden. Maar, toen ze een 'extreme, dringende noodzaak' zag om de rechten van haar gemeenschap te beschermen, wist ze dat ze actie moest ondernemen. 

Afgelopen zondag werd Wapichana de eerste inheemse vrouw die tot het Congres werd gekozen. Tien jaar geleden was ze de eerste inheemse advocaat die voor het Supremo Tribunal Federal sprak en meer dan tien jaar daarvoor werd ze de eerste inheemse die afstudeerde aan de rechtenacademie in het land.


'Ik ben erg blij dat ik de oproep beantwoord van alle inheemse mensen die ernaar verlangen dat hun rechten in het Congres vertegenwoordigd zijn', vertelde ze Al Jazeera zaterdag 13 oktober 2018. 'Mensen hadden de hoop te geloven dat we positieve verandering kunnen creëren, dat we daar een stem kunnen hebben om onze rechten te vertegenwoordigen.'

Inheemse groepen in Brazilië hebben geleden onder een gebrek aan vertegenwoordiging in de politiek. De laatste en enige andere inheemse persoon die voor het Congres werd gekozen, was Mario Juruna meer dan 34 jaar geleden. Wapichana, toen kind, zei dat ze zich dat amper herinnert.

Dit jaar nam een recordaantal van 131 inheemse kandidaten deel aan de verkiezing van gouverneurs-, senator- en congreszetels. Het was ook de eerste keer dat een inheemse persoon, Sonia Guajajara, voor het vice-presidentschap ging. Hoewel Wapichana de enige kandidaat was om te winnen, wordt haar overwinning gezien als een triomf voor de meer dan 900.000 inheemse bevolking in het land.  

'Voor ons is deze overwinning de overwinning van de inheemse beweging', zei Valeria Paye Pereira, coördinator van de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

Ze legde uit, dat de campagne van Wapichana deel uitmaakte van een nationaal project dat was opgezet door de inheemse leiders, die zich realiseerden dat het 'noodzakelijk was om onze mensen aan te moedigen om deel te nemen'. 'Politiek was geen thema waar we ons zorgen over maakten', zei Pereira. 'Het was de eerste keer dat de inheemse beweging zich er als groep voor opstelde, dus de overwinning van Joenia is de toewijding van onze inspanningen.' 

Velen in de inheemse gemeenschap zijn ook bang voor de potentiële overwinning van de extreemrechtse kandidaat Jair Bolsonaro in de presidentsverkiezingen van 28 oktober.In een interview in februari met lokale media, zei hij hoopvol dat 'er geen centimeter land meer zal zijn voor de inheemsen' als hij wordt gekozen.

'We staan voor een afgrond', zei Milanez. 'Als Bolsonaro wint, zien we mogelijk een enorme uitroeiing van inheemse bevolkingsgroepen.' 

Ongeacht de volgende president, zullen de uitdagingen voor inheemse groepen tijdens de volgende regering worden voortgezet, omdat Brazilianen een conservatiever Congres hebben gekozen, sterk gecontroleerd door de zogenaamde 'landelijke bank'. 'Het is noodzakelijk, meer dan ooit, om een verdediging te hebben in het Congres, omdat onze rechten in gevaar zijn', zei Wapichana.

Lees hier het gehele artikel op aljazeera.com.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/

Venezuela en Zimbabwe werken aan uitbreiding bilaterale samenwerkingsrelaties

Ministers beide landen ontmoeten elkaar bij 50e verjaardag onafhankelijkheid Equatoriaal-Guinea


De autoriteiten van Venezuela en Zimbabwe werken aan uitbreiding van de bilaterale samenwerkingsrelaties op het gebied van onderwijs, landbouw, gezondheid, cultuur en exploitatie van minerale hulpbronnen, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken van Venezuela zaterdag 13 oktober 2018. 

Het persbericht van het ministerie meldt, dat de Venezolaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor Afrika, Yuri Pimentel, een broederlijke ontmoeting had met de Zimbabwaanse vicepresident Kembo Mohadi, de dag ervoor in de stad Malabo, Equatoriaal Guinea.


De Venezolaanse diplomaat dankte Zimbabwe voor zijn steun aan de Bolivariaanse Republiek in  fora van internationale politieke overeenstemming, en verklaarde de economische en sociale realiteit van de Zuid-Amerikaanse natie.

Van zijn kant ratificeerde Mohadi namens zijn regering de steun voor Venezuela en veroordeelde de unilaterale dwangmaatregelen die door de Verenigde Staten en de autoriteiten van de Europese Unie zijn opgelegd aan de Bolivariaanse natie.

De uitwisseling tussen de leiders maakte deel uit van de parallelle agenda's voor de herdenkingsevenementen voor de 50e verjaardag van de onafhankelijkheid van de republiek Equatoriaal-Guinea, die plaatsvond in de hoofdstad van dit Afrikaanse land.

De diplomatieke betrekkingen tussen Venezuela en Zimbabwe dateren van 1979, met een duidelijke nadruk na de komst aan de macht van Hugo Chavez in 1999, die Zuid-Zuid-samenwerking bevorderde om groei- en ontwikkelingskansen voor Latijns-Amerika en Afrika te creëren.


(Suriname Mirror/Prensa Latina/Twitter)

Den Blauwvinger: Aantal misdragingen van agenten Korps Politie Suriname loopt de spuigaten uit

COLUMN: Korte lontjes en op geld beluste agenten gaan met regelmaat de mist in...

Commissie 'integriteitsvraagstuk' moet politiekorps opschonen en gezond maken


Het aantal misdragingen van agenten binnen het Korps Politie Suriname loopt de spuigaten uit en brengen het korps zowel nationaal als internationaal in diskrediet. Het Dagblad Suriname berichtte alleen al maandag 8 oktober 2018 over maar liefst drie 'incidenten' waarbij agenten betrokken waren, alhoewel niet meer echt van incidenten gesproken worden, nu zij een structurele vorm hebben gekregen. 
De voorvallen zijn divers, maar duiden allen op onverantwoordelijk gedrag van agenten, die feitelijk uit het korps zouden moeten worden geschopt, zonder pardon. 
Overigens geeft een en ander wel te denken: hoe is het gesteld met het personele aannamebeleid en met tussentijdse psychologische onderzoeken van en tussentijdse beoordelingsgesprekken met agenten?

De drie incidenten waarover het Dagblad Suriname op 8 oktober berichtte:

1) Een inspecteur van politie, te werk gesteld bij de afdeling Kapitale Delicten, is afgelopen week ontwapend. De man kreeg donderdagavond 4 oktober ruzie met zijn echtgenote, waarbij hij zijn dienstwapen tevoorschijn haalde en daarmee een schot loste. Ook heeft de inspecteur haar klappen toegebracht. Uuit veiligheidsoverweging werd het wapen van de inspecteur in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan OPZ (Onderzoek Politie Zaken).
2) Een agent van het Regio Bijstandsteam Midden, met een slok alcoholhoudende drank teveel op was zaterdagochtend 6 oktober betrokken bij een verkeersongeval op de Indira Gandhiweg. De politieman trachtte een voertuig in te halen. Maar, op dat moment naderde een tegenligger, waarop de agent een uitwijkmanoeuvre maakte en op het zuidelijk rijwielpad terechtkwam. Het voertuig kwam tegen de beschoeiing van een supermarkt aan om vervolgens in de goot tot stilstand te komen.
3) In het weekeinde van 6 en 7 oktober werd een agent aangehouden en in verzekering gesteld. De politieman had een drugsdeal gesloten met een Fransman en werd hij tijdens de onderhandeling door collega's betrapt.

Hieronder een willekeurig overzicht van misstappen van agenten de afgelopen maanden:

November 2017
Een vrouw deed donderdag 9 november 2017, aangifte bij de politie van Wanica van mishandeling door haar vriend, agent van politie. De man heeft de vrouw tijdens een woordenwisseling enkele klappen uitgedeeld, terwijl hij wist dat zij drie maanden in verwachting van hem was. Ook heeft de agent haar bedreigd met de dood met zijn dienstvuistvuurwapen. Het slachtoffer vertoonde zwellingen en onderhuidse bloedingen in haar gezicht en klaagde van pijn over haar lichaam en onderbuik.

Januari 2018
Een agent heeft zaterdagochtend vroeg, 13 januari 2018, zijn dienstwapen gericht op een burger op het terrein van pompstation GOw2 aan de Van 't Hogerhuysstraat in Paramaribo. De twee hadden een woordenwisseling met elkaar. Op gegeven moment haalde de agent zijn vuistvuurwapen te voorschijn en bedreigde zijn de ander hiermee. De agent werd door een meerdere aangehouden. Het wapen en scherpe patronen werden in beslag genomen.

Mei 2018
Een agent van politie, werkzaam in het bureau Keizerstraat (Paramaribo), werd in het weekend van 5 en 6 mei in verzekering gesteld, verdacht van gemeenschap met een minderjarige. De politieman had een 15-jarig meisje van huis opgehaald en haar naar een pension gebracht, waar hij gemeenschap met het meisje had. De ouders van het kind zijn erachter gekomen en hebben aangifte bij de politie gedaan. Het meisje had zuigvlekken op haar lichaam en de moeder ontdekte die. De minderjarige noemde de naam van de politieman als dader.
Uit het politieonderzoek bleek, dat de vriendin van de politieman in januari 2017 zich van het leven had beroofd. De 19-jarige had een schotwond in haar hoofd, ter hoogte van de slaap. Ze had met het wapen van haar vriend, dezelfde agent van politie, zichzelf door het hoofd geschoten.

Mei 2018
Een lid van het Bestrijding Internationale Drugshandel-team (BID-team), werkzaam op de J..A. Pengelluchthaven is medio mei 2018 aangehouden en in verzekering gesteld in verband met de vondst op 8 april van 55 pakken cocaïne, 63 kilo, in de dubbele bodem van een bagagecontainer.

Mei 2018
Een tweede lid van het BID-team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname werd in de laatste week van mei 2018 gearresteerd in de zaak van 55 pakken cocaïne in de dubbele bodem van een bagagecontainer op de J.A. Pengelluchthaven.

Juli 2018
Twee politiefunctionarissen van het Bureau Keizerstraat (Paramaribo) zijn in verzekering zijn gesteld wegens afpersing. De agenten hadden een winkelier op heterdaad betrapt bij de handel in illegale sigaretten, althans sigaretten waarop geen accijns was betaald. De twee politieagenten, een vrouw en een man, legden de winkelier een boete op. Hij moest het geld terstond betalen. De winkelier vond het bedrag hoog, maar hij betaalde toch een bedrag van Srd 1.500 aan de agenten. Naderhand deed de winkelier aangifte bij de politie van afpersing.

Augustus 2018
De politie van Calcutta kreeg eind augustus 2018 een aangifte over een politieman die in dronken toestand na een woordenwisseling een man voor een winkel had mishandeld. Het slachtoffer liep drie ribfracturen op. Een agent die trachtte zijn beschonken collega te kalmeren werd ook niet gespaard. Daarnaast heeft de dronken politieman vernielingen aangericht in het bureau. Het verdere politieonderzoek werd overgedragen aan de afdeling OPZ (Onderzoek Politie Zaken).

September 2018
In het onderzoek naar vermoedelijke afpersing van een winkelier door medewerkers van de Economische Controledienst (ECD) is een tweede politieagent in verzekering gesteld. Inspecteur E.M. werd maandag 24 september gearresteerd. In deze zaak werd vrijdag 21 september het hoofd van de ECD, inspecteur E. R. aangehouden. Daags daarna werd winkelier D.J. aangehouden, bij wie smokkelwaar in beslag was genomen. Hij had aangifte van afpersing gedaan tegen de ECD'ers. Naar verluidt heeft inspecteur R. verklaard, dat de ondernemer juist had geprobeerd om haar om te kopen, om onder de te betalen boete uit te komen.
De man beweert in totaal Srd 160.000 te hebben afgestaan. De inspecteur zou van dat bedrag Srd 120.000 hebben ontvangen. In eerste instantie zou Srd 200.000 van hem zijn geëist. Omdat D.J. verklaarde niet over zoveel geld te beschikken werd een regeling getroffen voor een lager bedrag, beweert de ondernemer. Bij hem waren 25 dozen smokkelsigaretten en zeven dozen alcoholische drank in beslag genomen. De aangehouden inspecteur M. en Danny zouden als tussenpersoon hebben gefungeerd tussen de winkelier en het hoofd van de ECD.

September 2018
Een auto van het Korps Politie Suriname (KPS) is in het weekend van 22 en 23 september 2018 over de kop geslagen op de Patamaccaweg ter hoogte van kilometer 12. De Ford Ranger was op weg naar het Amerikaanse goudmijnbedrijf Newmont ofwel de Merian-mijn voor surveillance. Drie agenten zaten in de wagen. Door tot nog toe onbekende redenen verloor de bestuurder de controle over de besturing, waardoor de wagen van de weg raakte en over de kop sloeg.

September 2018 
Agenten van controlepost Stolkerstijver ontvingen zaterdag 29 september 5 kilo cocaïne en Euro 3.000 als zwijggeld. Op die bewuste avond hielden agenten een personenwagen staande, waarbij bestuurder B. en een vrouw werden aangehouden. Bij onderzoek in het voertuig bleek, dat er in twee tassen samen 10 kilo cocaïne was verborgen. De politie heeft de drugs in beslag genomen. Volgens B. is hij tijdens de aanhouding door de politie van Stolkertsijver mishandeld en in de boeien geslagen samen met de vrouw. De vrouw heeft op vragen van de politie aangegeven aan wie de cocaïne toebehoort. In opdracht van de politie heeft zij gebeld met de verstrekker en hem werd gevraagd om zich op de controlepost te melden. De man gaf gevolg hieraan en verscheen ook daadwerkelijk op de controlepost.
Volgens de vrouw moest zij de drugs vervoeren naar Albina, maar omdat zij niet in het bezit was van een rijbewijs, benaderde zij aangever B. om de rit te rijden. Aangekomen op Stolkertsijver onderhandelde de verstrekker met de politie. Hierna kreeg hij 5 kilo van de onderschepte cocaïne terug van de politie en moest hij Euro 3.000 betalen. De cocaïne en het geld kreeg de politie om de zaak te laten voor wat het was. De verstrekker mocht de post verlaten met de andere tas waarin 5 kilo coke zat.
De aangehouden verdachten, B. en de vrouw, waren vanaf dat moment vrij en mochten samen met de verstrekker de plaats verlaten. Zij hebben hun eerder in beslag genomen documenten en alle persoonlijke spullen in ontvangst genomen.
Deze zaak is overgedragen aan de afdeling OPZ (Onderzoek Politie Zaken) binnen het politiekorps.

Oktober 2018
Politiemannen J.A. en S.S. – gestationeerd op een controlepost aan de Derde Rijweg (Paramaribo) – worden begin oktober 2018 beschuldigd van mishandeling en fraude. Een man die aangifte deed tegen de twee agenten zou bij hun collega's verklaard hebben, dat de twee agenten geld van een vrouw, voor wie hij een taxirit reed, in beslag hebben genomen. Ook zouden daarna drugs in het voertuig geplaatst zijn om te doen voorkomen, dat de vrouw die bij zich had en deze in beslag zijn genomen. De man verklaarde ook, dat de agenten hem mishandeld hebben bij de controlepost op de Oost-Westverbinding waar hij samen met de vrouw staande gehouden is.

Tot zover het overzicht.

Commissie 'integriteitsvraagstuk'
Inmiddels is gebleken, dat de vele misstappen van agenten niet aan de aandacht van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zijn ontsnapt. Gisteren, zaterdag 13 oktober 2018, werd bekend dat in verband met het 'integriteitsvraagstuk' in het Korps Politie Suriname een commissie wordt samengesteld, bestaande uit ex-functionarissen van het ministerie van Justitie en Politie en minstens een lid van de Surinaamse Politie Bond. De bewindsman beoogt met de commissie het politiekorps op te schonen en gezond te maken.
De commissie moet de minister op kort termijn informeren over de mogelijke oorzaken van ontoelaatbare gepleegde handelingen. Daarna zullen adviezen worden uitgebracht omtrent voorkomen dat negatieve handelingen worden voortgezet, dan wel ergere vormen aannemen.

Waar blijven uitkomsten OPZ-onderzoeken?
Weer een commissie. Of het Getrouw gaat lukken om met een commissie zijn korps te onderwerpen aan een gedegen, grondige 'clean sweep', valt sterk te betwijfelen. Vooral nu blijkbaar in de commissie geen psycholoog, laat staan andere gedragsdeskundigen van buiten het korps, zitting heeft. Het zou daarenboven van transparantie getuigen wanneer de korpsleiding eens openheid van zaken gaat verschaffen over uitkomsten van OPZ-onderzoeken.

Voor korte lontjes en andere, toch wel, gedragsgestoorden mag geen plaats zijn binnen een overheidsapparaat dat dient om de bevolking, de burger, te beschermen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
14 oktober 2018
Paramaribo – Suriname

Den Blauwvinger: Aantal misdragingen van agenten Korps Politie Suriname loopt de spuigaten uit

COLUMN: Korte lontjes en op geld beluste agenten gaan met regelmaat de mist in...

Commissie 'integriteitsvraagstuk' moet politiekorps opschonen en gezond maken


Het aantal misdragingen van agenten binnen het Korps Politie Suriname loopt de spuigaten uit en brengen het korps zowel nationaal als internationaal in diskrediet. Het Dagblad Suriname berichtte alleen al maandag 8 oktober 2018 over maar liefst drie 'incidenten' waarbij agenten betrokken waren, alhoewel niet meer echt van incidenten gesproken worden, nu zij een structurele vorm hebben gekregen. 
De voorvallen zijn divers, maar duiden allen op onverantwoordelijk gedrag van agenten, die feitelijk uit het korps zouden moeten worden geschopt, zonder pardon. 
Overigens geeft een en ander wel te denken: hoe is het gesteld met het personele aannamebeleid en met tussentijdse psychologische onderzoeken van en tussentijdse beoordelingsgesprekken met agenten?

De drie incidenten waarover het Dagblad Suriname op 8 oktober berichtte:

1) Een inspecteur van politie, te werk gesteld bij de afdeling Kapitale Delicten, is afgelopen week ontwapend. De man kreeg donderdagavond 4 oktober ruzie met zijn echtgenote, waarbij hij zijn dienstwapen tevoorschijn haalde en daarmee een schot loste. Ook heeft de inspecteur haar klappen toegebracht. Uuit veiligheidsoverweging werd het wapen van de inspecteur in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan OPZ (Onderzoek Politie Zaken).
2) Een agent van het Regio Bijstandsteam Midden, met een slok alcoholhoudende drank teveel op was zaterdagochtend 6 oktober betrokken bij een verkeersongeval op de Indira Gandhiweg. De politieman trachtte een voertuig in te halen. Maar, op dat moment naderde een tegenligger, waarop de agent een uitwijkmanoeuvre maakte en op het zuidelijk rijwielpad terechtkwam. Het voertuig kwam tegen de beschoeiing van een supermarkt aan om vervolgens in de goot tot stilstand te komen.
3) In het weekeinde van 6 en 7 oktober werd een agent aangehouden en in verzekering gesteld. De politieman had een drugsdeal gesloten met een Fransman en werd hij tijdens de onderhandeling door collega's betrapt.

Hieronder een willekeurig overzicht van misstappen van agenten de afgelopen maanden:

November 2017
Een vrouw deed donderdag 9 november 2017, aangifte bij de politie van Wanica van mishandeling door haar vriend, agent van politie. De man heeft de vrouw tijdens een woordenwisseling enkele klappen uitgedeeld, terwijl hij wist dat zij drie maanden in verwachting van hem was. Ook heeft de agent haar bedreigd met de dood met zijn dienstvuistvuurwapen. Het slachtoffer vertoonde zwellingen en onderhuidse bloedingen in haar gezicht en klaagde van pijn over haar lichaam en onderbuik.

Januari 2018
Een agent heeft zaterdagochtend vroeg, 13 januari 2018, zijn dienstwapen gericht op een burger op het terrein van pompstation GOw2 aan de Van 't Hogerhuysstraat in Paramaribo. De twee hadden een woordenwisseling met elkaar. Op gegeven moment haalde de agent zijn vuistvuurwapen te voorschijn en bedreigde zijn de ander hiermee. De agent werd door een meerdere aangehouden. Het wapen en scherpe patronen werden in beslag genomen.

Mei 2018
Een agent van politie, werkzaam in het bureau Keizerstraat (Paramaribo), werd in het weekend van 5 en 6 mei in verzekering gesteld, verdacht van gemeenschap met een minderjarige. De politieman had een 15-jarig meisje van huis opgehaald en haar naar een pension gebracht, waar hij gemeenschap met het meisje had. De ouders van het kind zijn erachter gekomen en hebben aangifte bij de politie gedaan. Het meisje had zuigvlekken op haar lichaam en de moeder ontdekte die. De minderjarige noemde de naam van de politieman als dader.
Uit het politieonderzoek bleek, dat de vriendin van de politieman in januari 2017 zich van het leven had beroofd. De 19-jarige had een schotwond in haar hoofd, ter hoogte van de slaap. Ze had met het wapen van haar vriend, dezelfde agent van politie, zichzelf door het hoofd geschoten.

Mei 2018
Een lid van het Bestrijding Internationale Drugshandel-team (BID-team), werkzaam op de J..A. Pengelluchthaven is medio mei 2018 aangehouden en in verzekering gesteld in verband met de vondst op 8 april van 55 pakken cocaïne, 63 kilo, in de dubbele bodem van een bagagecontainer.

Mei 2018
Een tweede lid van het BID-team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname werd in de laatste week van mei 2018 gearresteerd in de zaak van 55 pakken cocaïne in de dubbele bodem van een bagagecontainer op de J.A. Pengelluchthaven.

Juli 2018
Twee politiefunctionarissen van het Bureau Keizerstraat (Paramaribo) zijn in verzekering zijn gesteld wegens afpersing. De agenten hadden een winkelier op heterdaad betrapt bij de handel in illegale sigaretten, althans sigaretten waarop geen accijns was betaald. De twee politieagenten, een vrouw en een man, legden de winkelier een boete op. Hij moest het geld terstond betalen. De winkelier vond het bedrag hoog, maar hij betaalde toch een bedrag van Srd 1.500 aan de agenten. Naderhand deed de winkelier aangifte bij de politie van afpersing.

Augustus 2018
De politie van Calcutta kreeg eind augustus 2018 een aangifte over een politieman die in dronken toestand na een woordenwisseling een man voor een winkel had mishandeld. Het slachtoffer liep drie ribfracturen op. Een agent die trachtte zijn beschonken collega te kalmeren werd ook niet gespaard. Daarnaast heeft de dronken politieman vernielingen aangericht in het bureau. Het verdere politieonderzoek werd overgedragen aan de afdeling OPZ (Onderzoek Politie Zaken).

September 2018
In het onderzoek naar vermoedelijke afpersing van een winkelier door medewerkers van de Economische Controledienst (ECD) is een tweede politieagent in verzekering gesteld. Inspecteur E.M. werd maandag 24 september gearresteerd. In deze zaak werd vrijdag 21 september het hoofd van de ECD, inspecteur E. R. aangehouden. Daags daarna werd winkelier D.J. aangehouden, bij wie smokkelwaar in beslag was genomen. Hij had aangifte van afpersing gedaan tegen de ECD'ers. Naar verluidt heeft inspecteur R. verklaard, dat de ondernemer juist had geprobeerd om haar om te kopen, om onder de te betalen boete uit te komen.
De man beweert in totaal Srd 160.000 te hebben afgestaan. De inspecteur zou van dat bedrag Srd 120.000 hebben ontvangen. In eerste instantie zou Srd 200.000 van hem zijn geëist. Omdat D.J. verklaarde niet over zoveel geld te beschikken werd een regeling getroffen voor een lager bedrag, beweert de ondernemer. Bij hem waren 25 dozen smokkelsigaretten en zeven dozen alcoholische drank in beslag genomen. De aangehouden inspecteur M. en Danny zouden als tussenpersoon hebben gefungeerd tussen de winkelier en het hoofd van de ECD.

September 2018
Een auto van het Korps Politie Suriname (KPS) is in het weekend van 22 en 23 september 2018 over de kop geslagen op de Patamaccaweg ter hoogte van kilometer 12. De Ford Ranger was op weg naar het Amerikaanse goudmijnbedrijf Newmont ofwel de Merian-mijn voor surveillance. Drie agenten zaten in de wagen. Door tot nog toe onbekende redenen verloor de bestuurder de controle over de besturing, waardoor de wagen van de weg raakte en over de kop sloeg.

September 2018 
Agenten van controlepost Stolkerstijver ontvingen zaterdag 29 september 5 kilo cocaïne en Euro 3.000 als zwijggeld. Op die bewuste avond hielden agenten een personenwagen staande, waarbij bestuurder B. en een vrouw werden aangehouden. Bij onderzoek in het voertuig bleek, dat er in twee tassen samen 10 kilo cocaïne was verborgen. De politie heeft de drugs in beslag genomen. Volgens B. is hij tijdens de aanhouding door de politie van Stolkertsijver mishandeld en in de boeien geslagen samen met de vrouw. De vrouw heeft op vragen van de politie aangegeven aan wie de cocaïne toebehoort. In opdracht van de politie heeft zij gebeld met de verstrekker en hem werd gevraagd om zich op de controlepost te melden. De man gaf gevolg hieraan en verscheen ook daadwerkelijk op de controlepost.
Volgens de vrouw moest zij de drugs vervoeren naar Albina, maar omdat zij niet in het bezit was van een rijbewijs, benaderde zij aangever B. om de rit te rijden. Aangekomen op Stolkertsijver onderhandelde de verstrekker met de politie. Hierna kreeg hij 5 kilo van de onderschepte cocaïne terug van de politie en moest hij Euro 3.000 betalen. De cocaïne en het geld kreeg de politie om de zaak te laten voor wat het was. De verstrekker mocht de post verlaten met de andere tas waarin 5 kilo coke zat.
De aangehouden verdachten, B. en de vrouw, waren vanaf dat moment vrij en mochten samen met de verstrekker de plaats verlaten. Zij hebben hun eerder in beslag genomen documenten en alle persoonlijke spullen in ontvangst genomen.
Deze zaak is overgedragen aan de afdeling OPZ (Onderzoek Politie Zaken) binnen het politiekorps.

Oktober 2018
Politiemannen J.A. en S.S. – gestationeerd op een controlepost aan de Derde Rijweg (Paramaribo) – worden begin oktober 2018 beschuldigd van mishandeling en fraude. Een man die aangifte deed tegen de twee agenten zou bij hun collega's verklaard hebben, dat de twee agenten geld van een vrouw, voor wie hij een taxirit reed, in beslag hebben genomen. Ook zouden daarna drugs in het voertuig geplaatst zijn om te doen voorkomen, dat de vrouw die bij zich had en deze in beslag zijn genomen. De man verklaarde ook, dat de agenten hem mishandeld hebben bij de controlepost op de Oost-Westverbinding waar hij samen met de vrouw staande gehouden is.

Tot zover het overzicht.

Commissie 'integriteitsvraagstuk'
Inmiddels is gebleken, dat de vele misstappen van agenten niet aan de aandacht van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zijn ontsnapt. Gisteren, zaterdag 13 oktober 2018, werd bekend dat in verband met het 'integriteitsvraagstuk' in het Korps Politie Suriname een commissie wordt samengesteld, bestaande uit ex-functionarissen van het ministerie van Justitie en Politie en minstens een lid van de Surinaamse Politie Bond. De bewindsman beoogt met de commissie het politiekorps op te schonen en gezond te maken.
De commissie moet de minister op kort termijn informeren over de mogelijke oorzaken van ontoelaatbare gepleegde handelingen. Daarna zullen adviezen worden uitgebracht omtrent voorkomen dat negatieve handelingen worden voortgezet, dan wel ergere vormen aannemen.

Waar blijven uitkomsten OPZ-onderzoeken?
Weer een commissie. Of het Getrouw gaat lukken om met een commissie zijn korps te onderwerpen aan een gedegen, grondige 'clean sweep', valt sterk te betwijfelen. Vooral nu blijkbaar in de commissie geen psycholoog, laat staan andere gedragsdeskundigen van buiten het korps, zitting heeft. Het zou daarenboven van transparantie getuigen wanneer de korpsleiding eens openheid van zaken gaat verschaffen over uitkomsten van OPZ-onderzoeken.

Voor korte lontjes en andere, toch wel, gedragsgestoorden mag geen plaats zijn binnen een overheidsapparaat dat dient om de bevolking, de burger, te beschermen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
14 oktober 2018
Paramaribo – Suriname

Bee (ABOP): 'President Bouterse kijkt met politieke bril naar de gran krutu te Dritabiki'

'Men laat zich niet afleiden door stoorzenders van buiten'


President Desi Bouterse kijkt met een politieke bril naar de gran krutu die te Dritabiki is gehouden, vindt ABOP-Assembleelid Marinus Bee.

'Dan ga je het in een politiek context plaatsen, maar de organisatie heeft op eigen kracht, met ondersteuning van vrienden, volgens de democratische principes, de krutu gehouden. Dus de organisatie en de participanten alleen hebben het recht om te zeggen of het een geslaagde krutu is of niet. Alle andere meningen buiten die kring zijn van nul en generlei waarde, ook de opmerking van de president dat het om een politieke stunt gaat', zegt Bee vandaag, zondag 14 oktober 2018, op
Starnieuws.

'We weten dat het de regering niet goed zat dat mensen over hun eigen problemen en ontwikkeling bij elkaar zijn gekomen om daarover te praten. Vandaar dat Bouterse zeer emotioneel de mensen lawaaimakers heeft genoemd om direct daarna een brief te schrijven aan die zelfde mensen om over de ontwikkeling van hun gebieden te praten.' 

De ABOP was er, zoals alle andere politieke partijen, en heeft geen enkele dominantie gehad, voert Bee aan. Alleen de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, heeft bij twee momenten een korte bijdrage geleverd. Dat was vrij van politieke inmenging.

'Wat ik als lid van de marron-gemeenschap wens te zeggen, is dat men het pad dat is ingeslagen voortzet en zich niet laten afleiden door stoorzenders van buiten. Er is een kofu gemaakt, gaat u voort marrons in Suriname', stelt Bee.

Minister Getrouw hoopt met hulp van commissie politiekorps op te schonen en gezond te maken

Korps Politie Suriname regelmatig in opspraak door agenten die de fout in gaan


Het 'integriteitsvraagstuk' in het Korps Politie Suriname zal onder de loep worden genomen. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zal een commissie samenstellen, naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen waarbij agenten zijn aangehouden en in verzekering gesteld voor het plegen van strafbare handelingen, zo bericht het korps zaterdag 13 oktober 2018.

De commissie zal bestaan uit ex-functionarissen van Justitie en Politie en minstens een lid van de Surinaamse Politie Bond.

De minister had bij zijn aanstelling reeds aangekondigd, dat er tegen eenieder, zonder aanzien des persoon, zal worden opgetreden hetgeen betekent dat ook die politieambtenaren die de fout ingaan, zullen worden gecorrigeerd. De bewindsman beoogt hiermee het politiekorps op te schonen en gezond te maken.

De commissie zal de minister op korte termijn moeten informeren over de mogelijke oorzaken van ontoelaatbare gepleegde handelingen. Daarna zullen adviezen worden uitgebracht omtrent het voorkomen dat negatieve handelingen worden voortgezet dan wel ergere vormen aannemen.

Getrouw streeft ernaar dat het vertrouwen van de samenleving in de politie gewaarborgd blijft.

Directeur Bio Parque La Reserva, Colombia: 'Educatie een van sleutels tot verminderen handel in wild'

'Ons idee hier is om het gedrag van jongere generaties in de richting van deze dieren te veranderen'

Het land wordt sterk beïnvloed door de handel in exotische slangen, papegaaien, kikkers en drietenige luiaards


Aan de rand van de hoofdstad van Colombia delen rode ara's een natuurgebied met ocelotten en zwartkoppapegaaien. Een harpij arend met witte kuif fluit naar schoolkinderen die op een goed onderhouden pad lopen. De dieren komen uit verschillende regio's van dit ecologisch diverse Zuid-Amerikaanse land. Maar. de meesten delen één ding gemeen: ze werden gered uit de handen van dierenhandelaars. 

Leiders in de strijd tegen de handel in wilde dieren en planten komen deze week bijeen in Londen tijdens de Illegal Wildlife Trade Conference, natuurbeschermers werken over de hele wereld aan opvang van de duizenden dieren die zijn gered uit de handen van smokkelaars.

Het Bio Parque La Reserva in de Colombiaanse stad Cota herbergt 50 soorten, variërend van schildpadden tot gouden gifkikkers, die door verzamelaars worden gezocht vanwege hun zeldzame kleur. Ivan Lozano, de directeur van het reservaat, zei dat zijn organisatie verhandelde dieren helpt bij het herstel van hun verwondingen en sommige daarvan opnieuw in het wild introduceert.


Maar, het heeft ook dieren die niet langer in hun oorspronkelijke habitat kunnen leven, om bezoekers over verschillende soorten en hun rol in het ecosysteem te leren. 'Ons idee hier is om het gedrag van jongere generaties in de richting van deze dieren te veranderen', zei Lozano. Om dit doel te bereiken opent het Bioparque reservaat zijn deuren voor honderden toeristen en schoolkinderen elke week, voor een vergoeding van $ 6. Alleen rondleidingen onder leiding van experts van het park zijn toegestaan.Hoewel Colombia geen bekende soorten, zoals neushoorns of olifanten heeft die de krantenkoppen van dieren in de wereld halen, wordt het land sterk beïnvloed door de handel in exotische slangen, papegaaien, kikkers en drietenige luiaards. Meer dan 23.000 dieren werden vorig jaar in Colombia geconfisqueerd bij handelaars, en smokkel vormt een serieuze bedreiging voor soorten zoals de gouden gifkikker.


Lozano is van mening, dat onderwijs een van de sleutels is tot het verminderen van dierenhandel en dat hij daarom zijn reservaat heeft opengesteld voor bezoekers. 'We willen dat mensen beseffen dat zij ook een rol spelen in het verlies van onze biodiversiteit', zei hij. 'En we willen het wetenschappelijke discours toegankelijker maken.'

(Suriname Mirror/The Associated Press/Twitter/Instagram)