vrijdag 12 april 2013

Suriname niet voorbereid op bosbranden binnenland

Korps Brandweer Suriname niet aanwezig in binnenland

Brandweer laat het blussen over aan het toeval van een regenbui

12-04-2013 OPINIE Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Suriname is niet voorbereid op het blussen van een bosbrand in het binnenland. Dat werd begin december 2012 duidelijk toen een gebied van ongeveer vijftien hectare in het Brownsberg Natuurpark door brand werd verwoest. Een woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname liet weten dat regen de brand maar moest doven.

Bron foto: Vanessa Kadosoe
Brand in Brownsberg Natuurpark was waarschuwing
De brand in december in het unieke natuurgebied werd bij toeval ontdekt door studenten van de Anton de Kom Universiteit en het Instituut Opleiding Leraren die op veldbezoek waren en smeulende resten zagen. Het vermoeden bestond dat de brand door illegale goudzoekers was veroorzaakt. De brandweer in Paramaribo werd over de brand en de smeulende resten geïnformeerd. De brandweer deelde echter mede de bosbrand niet te kunnen bestrijden. Regenval moest de brand maar blussen.....

Het was deze keer slechts vijftien hectare. Maar, het was wel een waarschuwing. Een waarschuwing dat ook in Suriname een bosbrand mogelijk is. Natuurlijk, Suriname is tot heden gevrijwaard gebleven van grote branden in het binnenland, maar ze zijn niet uit te sluiten en je moet als land erop voorbereid zijn.

Veel vragen, geen antwoorden
Voor zover mij bekend, na onderzoek, is Suriname totaal niet voorbereid op branden in het binnenland. De brand in het Brownsberg Natuurpark heeft op onthutsende wijze aangetoond dat het Korps Brandweer Suriname niet weet om te gaan met bosbranden, laat staan de middelen (materieel) heeft om dergelijke branden te kunnen bestrijden. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden als is de afstand naar een mogelijke bosbrand in het binnenland onoverbrugbaar en wordt niet te gemakkelijk gezegd ‘laat de regen het werk maar doen’?

Beschikt Suriname over een geschikt vliegtuig of helikopter om grote waterzakken te vervoeren waarmee branden vanuit de lucht kunnen worden geblust? Zo niet, heeft Suriname wellicht afspraken met omringende landen die mogelijk wel over een dergelijk vliegtuig of helikopter beschikken dat hier zou kunnen worden ingezet bij een grote brand in het regenwoud? Heeft het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing, NCCR, de contacten en deskundigheid in huis om snel in actie te kunnen komen bij een grote brand in het binnenland of een andere grote brand?

Kan het ministerie van Defensie worden ingeschakeld? Kan dit ministerie een beroep doen op een collega ministerie in bijvoorbeeld Brazilië voor ondersteuning, inzet bluspersoneel en blusmiddelen, zoals vliegtuigen of helikopters?

Veel vragen, maar geen antwoorden. De verantwoordelijken zwijgen. Het Korps Brandweer Suriname, het NCCR en het ministerie van Defensie hebben allen niet gereageerd op herhaalde vragen. Maar, geen reactie is ook een reactie en een heel duidelijke.

Niet met billen bloot
Mogelijk is het onderwerp te precair of willen het Korps Brandweer Suriname, het NCCR en het ministerie van Defensie – zoals in Nederland wordt gezegd – niet ‘met de billen bloot’ en hebben zij gewoon geen antwoorden en is bij grote bosbranden de unieke Surinaamse biodiversiteit overgeleverd aan het hemelse water van boven, dat hier uiteraard niet dagelijks valt.

Bosbranden Ecuador geblust met hulp blusvliegtuigen en –helikopters Colombia en Brazilië
Buurland Brazilië en Colombia beschikken wel over blusvliegtuigen en –helikopters. Tussen juni en medio september 2012 hebben beide landen Ecuador geholpen bij de bestrijding van diverse kleine en grote bosbranden. De toestellen konden een zogenoemde ‘Bami Bucket’ vervoeren met daarin 2.500 liter water. In die maanden werd in totaal 9.673 hectare bos door brand verwoest. President Rafael Correa verklaarde ‘we zijn ons allen bewust geworden om voor onze natuur en ons leven te zorgen’. Dat bewustzijn is in Suriname nog niet bij iedereen aanwezig.

Baby met brandwonden bij brand Nieuw Lombé
Overigens werd de afwezigheid van de brandweer in het binnenland pijnlijk duidelijk, toen op 27 maart van dit jaar een woning te Nieuw Lombé in Brokopondo door brand werd verwoest. Bij die brand liep een baby van een jaar die lag te slapen brandwonden op. Bewoners hebben tevergeefs getracht de brand met emmers water te blussen. Het BEP-parlementslid Ronny Asabina was ter plekke en reageerde dat de noodzaak voor de aanwezigheid van een brandweerkazerne in Brokopondo groot is.

Nog geen week later werd bekend dat het Korps Brandweer Suriname personeel zoekt voor een aantal districten, waaronder Brokopondo. Er zouden plannen zijn voor de bouw van enkele kazernes in het land. De regering zou in gesprek zijn met het korps over onder andere de komst van een kazerne in Brokopondo.


Brandweer laat het over aan het toeval van een regenbui
Er wordt echter veel gesproken en er worden veel plannen gemaakt. Ondertussen is de brandweer nog steeds niet in staat om branden te blussen in inheemse- en marrondorpen en bosbranden in het binnenland. Ondertussen zijn de binnenlandbewoners vooral en alleen overgeleverd aan een paar emmers water en aan hun eigen inspanningen om branden al of niet te blussen. De brandweer is ver, heel ver weg en laat het blussen voor het gemak maar over aan rivier- en regenwater.