woensdag 17 oktober 2018

Personeel ADRON weer aan het werk

Werknemers hebben hun salaris over september ontvangen

Bond aangenaam verrast door het snelle handen van de autoriteiten...


De werknemers van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) hebben na twee weken in de nieuwe maand hun salaris over september ontvangen. Het heeft veel voeten in de aarde gekost, om de ongeveer 80 werknemers over hun salaris over september te laten beschikken. De vakbond had aan de vooravond van Wereldvoedseldag laten weten, dat het geduld op is en het personeel vanaf 16 oktober tot twaalf ’s middags zou werken totdat hun salaris was uitbetaald. 

Bondsvoorzitter Dayanand Dwarka zegt woensdagavond 17 oktober 2018 op Starnieuws, dat er vanaf maandag met man en macht is gewerkt om het probleem op te lossen. Maandagmiddag konden werknemers die via de SPSB hun gelden ontvangen, al beschikken over hun salaris. De overige werknemers die via andere banken hun gelden ontvangen konden gistermiddag hun salaris aanspreken.

De bond die aangenaam verrast is door het snelle handen van de autoriteiten, heeft daarom vanaf vandaag de actie opgeschort.

Samen met de werknemers kijkt Dwarka vol verwachting uit naar de volgende uitbetaling. Hij hoopt dat die op zijn laatst op de laatste dag van oktober wordt uitbetaald. De werknemers bij dit instituut zijn voor hun lonen volledig afhankelijk van het ministerie van Financiën, omdat het geld dat op de begroting van het ministerie van ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) was opgebracht voor ADRON nauwelijks voldoende was voor de salarissen voor twee maanden.

Het ministerie betaalt de werknemers nu uit een onvoorziene pot van het departement. Dwarka heeft geen boodschap aan foutieve begrotingen. Hij wil alleen, dat het late uitbetalen van de salarissen dat nu een structureel karakter heeft genomen, wordt opgelost en dat de werknemers net als alle ambtenaren op tijd kunnen beschikken over hun salaris. Immers ze hebben arbeid geleverd en daartegenover staat loon, zegt Dwarka. Hij is positief gestemd en hoopt dat het ongerief van late uitbetaling tot het verleden gaat behoren.

Newmont Suriname produceert één miljoen ounces goud in Merian-goudmijn

'Deze spannende mijlpaal is bereikt dankzij het harde werk...'


Newmont Suriname heeft één miljoen ounces goud geproduceerd in de Merian-goudmijn in het Paamaka-gebied in Oost-Suriname, twee jaar nadat de commerciële productie begon op 1 oktober 2016. Dit meldt het bedrijf woensdag 17 oktober 2018 in een persbericht. 

'Deze spannende mijlpaal is bereikt dankzij het harde werk, de toewijding en de vaardigheden van onze medewerkers en zakelijke partners', zegt Albert Ramdin, Directeur Externe Relaties van Newmont in Suriname.

'Onze partnerschappen met de overheid, Staatsolie en lokale Paamaka-gemeenschappen vormen de basis van het succes van de mijn en we kijken uit naar nog vele jaren van veilige, efficiënte en verantwoordelijke goudproductie in Suriname.'

In 2018 werd de tweede fase van het Merian-project veilig, op tijd en binnen budget voltooid met de bouw van een primaire crusher om hardere ertsen te verwerken die worden teruggewonnen naarmate er dieper wordt gemijnd. Op basis van de huidige goudreserves, projecteert Newmont Suriname een mijnleven van ongeveer 15 jaar voor Merian.

Het bedrijf voert ook exploratieactiviteiten uit in Sabajo en in Noord- en Zuid-Amazonia, waardoor de productie in Suriname verder zou kunnen worden verlengd en uitgebreid.

Nederland keert Zwarte Piet niet de rug toe

Vrijwel alle Sinterklaasintochten in Nederland zijn trouw aan Zwarte Piet

'Zogenaamde Pietendiscussie wordt vooral in de Randstad gevoerd'


Bij vrijwel alle Sinterklaasintochten in Nederland zijn de plaatsen en comités trouw aan Zwarte Piet. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Sint en Pietengilde, de stichting die eerder met succes pleitte voor het plaatsen van het sinterklaasfeest op de Nationale Lijst Immaterieel Erfgoed, aldus persbureau ANP woensdag 17 oktober 2018. 

Gilde-woordvoerder Marc Giling zegt, dat er van bijna 800 intochten verspreid over het hele land informatie is binnengekomen over het soort Pieten dat wordt ingezet.

'Van alle gemeenten en comités die zich tot dusver hebben gemeld, hebben we te horen gekregen dat voor Zwarte Pieten is gekozen’, zegt Giling. Hij houdt er rekening mee dat in enkele plaatsen wel voor andere soorten Pieten wordt gekozen, maar het gilde is daarvan niet op de hoogte gebracht.

'Comités die met Veegpieten of andere soorten Pieten de intocht willen vieren, melden zich vermoedelijk niet zo snel bij ons. Want als dat via het Sint en Pietengilde bekend wordt, zullen de meeste mensen voor de intocht vermoedelijk naar een andere plaats uitwijken.'

Op basis van de meldingen die zijn binnengekomen, concludeert het Sint en Pietengilde dat de meeste comités zich niets aantrekken van de zogenaamde Pietendiscussie. Die wordt volgens het gilde vooral in de Randstad gevoerd.

Agenten bureau Latour zamelen geld in voor reparatie politieauto...

'Op deze manier wordt politie onder druk gezet om voor kosten van voertuig op te draaien'


Een advocaat heeft afgelopen week deze foto gemaakt van een mededelingenbord bij de politie van Latour. 'Aan elke groepscommandant wordt verzocht om per groepslid Srd 50 op te halen voor de reparatie van pro 2444.' Het ultimatum op het mededelingenbord was gesteld op maandag 15 oktober. Deze mededeling werd gedaan voor de politie van Latour. 

Het Dagblad Suriname bericht woensdag 17 oktober 2018, dat zij gesproken heeft met  ressortcommandant inspecteur Weekers. Hij zegt, dat niet op de hoogte te zijn van deze mededeling.

De advocaat merkte op, dat op deze manier de politie onder druk wordt gezet om voor de kosten van het voertuig op te draaien, terwijl deze kosten voor rekening van de staat zijn.

De minister van Justitie en Politie moet beter op zijn zaken letten. Hij heeft onlangs aangegeven dat er een commissie zal worden ingesteld, die het integriteitsvraagstuk binnen de politieorganisatie onder de loep gaat nemen. Op deze manier worden de politieambtenaren onder druk gezet.

E-mail inspecteurs van het basisonderwijs zou door onbekenden zijn bewerkt

Twee circulerende e-mails over vergaderen op school niet conform woorden waarnemend hoofd van Inspectie Basisonderwijs


Er is geknoeid met de oorspronkelijke e-mail waarin inspecteurs van het basisonderwijs, schoolleiders hebben geïnformeerd over het vergaderen tijdens schooltijden. Orwine Velanti, het waarnemend hoofd van Inspectie Basisonderwijs, heeft de inspecteurs in een mail eraan herinnerd, dat schoolhoofden wanneer ze willen vergaderen geen leerlingen naar huis mogen sturen. Echter vindt Velanti het een kwalijke zaak, dat dezelfde mail verder is bewerkt en doorgestuurd. 

Er zijn twee versies die rond worden gestuurd. In de eerste wordt aan schoolleiders doorgegeven dat Velantie genoodzaakt is de toestemming voor het houden van personeelsvergaderingen in te trekken en moeten zij die van de week zouden vergaderen dit tijdig doorgeven aan de ouders.

In de tweede versie wordt schoolleiders op last van de minister gesommeerd vergaderingen na schooltijd te beleggen,

Velanti distantieert zich echter van beide doorgezonden berichten. Zij zegt woensdag 17 oktober 2018 in de Ware Tijd, dat deze niet conform haar woorden zijn. Het waarnemend hoofd beaamt wel dat minister Lilian Ferrier bij haar aantreden kenbaar had gemaakt, dat er niet tijdens schooluren vergaderd mocht worden. Dat staat nog steeds recht overeind.

Leerkrachten die de mail onder ogen hebben gezien, zijn gebelgd over het schrijven. Hoewel de originele e-mail is gestuurd naar basisscholen, bereidt de voorzitster van het MULO-directeurenberaad, Marissa Meye, zich ook voor op zo'n mededeling vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Meye zegt, dat er de afgelopen periode op dit vlak een gedoogbeleid is gevoerd. Naar zij zich kan herinneren bestaat er daadwerkelijk een schrijven van het ministerie waarin uitdrukkelijk is opgenomen, dat vergaderen tijdens schooluren niet is toegestaan. Zij merkt op, dat deze regel al jaren niet strikt wordt toegepast. Volgens haar moet bij de naleving van deze maatregel rekening gehouden worden met scholen in de districten die sterk afhankelijk zijn van schoolvervoer.

Meye stelt zich voor dat bij het nemen van de beslissing men van Paramaribo is uit gegaan zonder rekening te houden met de districten. Ze is daarom voorstander van een overgangsperiode alvorens deze maatregel tot op de letter toe te passen.

Suriname neemt afscheid van overleden VHP-kopstuk Sheilendra Girjasing

'De stem van Commewijne is niet meer, hij laat een stilte achter'


In de Olifant, het hoofdkwartier van de VHP in Paramaribo, is woensdag 17 oktober 2018 afscheid genomen van partij-kopstuk Sheilendra Girjasing. Hij is vorige week overleden in een ziekenhuis in Nijmegen, Nederland. 'De stem van Commewijne is niet meer, hij laat een stilte achter', merkte partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi op, aldus Starnieuws. 'Een stilte die ons overvallen en geschokt heeft. Hij had nog zoveel levenslust...'

Girjasing komt oorspronkelijk uit Nickerie. maar heeft zich sinds zijn vestiging in Commewijne, enorm ingezet voor het district, zo haalden zijn dochters aan. Dat hij niet alleen partijpolitiek bezig was, blijkt uit de vele getuigenissen over zijn leven die verschillende sprekers gaven. Met zijn handelingen heeft hij inhoud gegeven aan begrippen als 'gemeenschapszin' en 'menswaardigheid', vatte Santokhi samen.

Hij was lid van verschillende organisaties en ondersteunde ook anderen waaronder de Lions van Commewijne en het LGBT platform van Suriname. Geloof in God is voor hem ook heel belangrijk geweest, ongeacht de stroming. Bij zijn afscheid werd een woord gebracht door een pandit, hadji en een pater.

Girjasing stond ook bekend om zijn humor. Santokhi: 'Dat zal zeker gemist worden.' 

Hij was ook een fervent liefhebber van zang en muziek.

Bij het laatste afscheid te Weg naar Zee werd een bhajan (een spiritueel nummer) met een trompet uitgevoerd.
Dochters Chandeni en Nandeni zijn hun vader zeer dankbaar voor de opvoeding en steun die ze hebben genoten. Zij hielpen de kist te dragen naar de brandstapel. Na de mantra's staken zij samen met hun moeder de stapel in brand.

Dit jaar al 206 kinderen in Colombia gestorven door ondervoeding....

Ook zijn kinderen overleden aan acute diarree, vanwege een tekort aan drinkwater...


Colombia's Instituto Nacional de Salud maakte dinsdag 16 oktober 2018 bekend, dat dit jaar al 206 kinderen zijn gestorven door oorzaken verband houdend met ondervoeding. Gezondheidsautoriteiten onthulden, dat nog eens honderd kinderen zijn overleden aan acute diarree, vanwege een tekort aan drinkwater.

In totaal zijn door de slechte hygiënische omstandigheden, samen met de honger, meer dan 300 baby's overleden in 2018 in het Zuid-Amerikaanse land.Het gebied dat het meest getroffen is, is het noordoostelijke departement La Guajira, met een overwegend inheemse bevolking.

Gebrek aan water en voedsel, tekortkomingen in de gezondheidszorg en problemen met toegang tot de meest afgelegen gemeenschappen leiden tot fatale statistieken in La Guajira.

Volgens het Grondwettelijk Hof sterven elke maand kinderen van de Wayuu van de honger. Zieke mensen en de sterfgevallen door honger en ondervoeding in Colombia hebben een inheems gezicht, zei Santiago Mazo, een VN-adviseur.

(Suriname Mirror/Prensa Latina)

In Colombia wordt iedere dag een dakloze vermoord

(Bron foto: Colprensa)
De afgelopen 10 jaar zijn 4.176 daklozen gedood en 11.031 door geweld gewond geraakt


Uit nieuw onderzoek is gebleken, dat in Colombia iedere dag een dakloze wordt gedood. De studie uitgevoerd door de Colombiaanse non-gouvernementele organisatie Temblores, met behulp van gegevens van het Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forensesional, de nationale politie en het kantoor van de openbare aanklager, concludeerde dat 4.176 daklozen in Colombia zijn gedood en 11.031 gewond zijn geraakt bij gewelddadige aanvallen in de afgelopen 10 jaar. 

Straatbewoners in Bogotá, Antioquia en Valle del Cauca hebben het meest te lijden gehad. Alleen al in Bogotá laten nationale politieregisters zien, dat tussen 2007 en 2017 1.175 van de 9.538 geregistreerde daklozen werden gedood - een percentage van 123 moorden per 1.000 daklozen.


In tegenstelling hiermee rapporteert het Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses slechts 658 moorden in Bogotá over dezelfde tijdspanne, maar wel een veel hogere hoeveelheid fysiek geweld - 7.868 incidenten in tegenstelling tot 988 gemeld door de nationale politie.

De significante afwijking kan heel goed worden verklaard door een terughoudendheid van daklozen om fysiek geweld te melden, vooral in gevallen waarin dat door de politie wordt gepleegd.

Op nationaal niveau werden de meeste moorden in heel Colombia gepleegd met vuurwapens. Dit feit suggereert dat de plegers van geweld eerder lid zijn van criminele groepen - met toegang tot vuurwapens. Daklozen beweren zelfs dat criminele groepen bedreigende pamfletten verspreiden, hen vertellen om uit een bepaald district te vertrekken of gedood te worden.

 
Organisaties die werken aan de bescherming van daklozen - zoals de Red de Trabajo Habitabilidad en Calle - wijzen ook op talloze verdwijningen, onverklaarbare moorden en lichamen die in kanalen worden gevonden als verontrustende indicatoren van de aanhoudende onzekerheid van dakloos leven in Bogotá en elders.

Volgens Temblores kan een stijging van de straatprijs van drugs - met name crack-cocaïne - daklozen ertoe brengen om criminele activiteiten te ontplooien om het geld te verdienen dat nodig is voor de aankoop van verdovende middelen, waardoor ze in potentieel gewelddadige situaties terechtkomen.

Ondanks de hoge mate van geweld zijn de afgelopen jaren de daklozenmoorden in Bogotá afgenomen - van 57 in 2015, tot 26 in 2016 en 17 in 2017. Tot nu toe zijn in 2018 veertien daklozen in de hoofdstad gedood.

In het licht van de algehele vermindering van het aantal moorden, zijn de departementale autoriteiten niet van plan speciale maatregelen te nemen om het probleem aan te pakken. Moordcijfers zijn echter slechts één indicator van geweld en een afname van moorden betekent niet noodzakelijkerwijs een verbetering van de veiligheidssituatie voor daklozen.

Zonder een holistische benadering om de veiligheid voor daklozen te verbeteren, in Bogotá en elders, zal de dagelijkse strijd voor veiligheid waarschijnlijk niet eenvoudiger worden voor de vele mensen die op de straten van Colombia wonen.

(Suriname Mirror/The Bogota Post)

Een vogelspin reist in container mee van Brazilië naar haven van Antwerpen, België

(Bron foto: Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren - Brasschaat
Erg verzwakte harige vogelspin naar opvangcentrum in Brasschaat


Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Brasschaat bracht gisteren een opmerkelijke, nieuwe gast binnen: een vogelspin, afkomstig uit Brazilië. 'We werden gecontacteerd door de Antwerpse haven dat er een vogelspin in één van de containers uit Brazilië zat. We zijn meteen ter plaatse gegaan en hebben het beestje meegenomen voor de eerste verzorging', klinkt het, aldus de Gazet van Antwerpen vandaag, woensdag 17 oktober 2018.

Want de harige achtpoot heeft er een lange reis op zitten: containerschepen vanuit Brazilië naar Antwerpen doen er ongeveer twintig dagen over.

'Vogelspinnen kunnen heel lang zonder eten. Maar, de spin is wel erg verzwakt. Wat voor vogelspin deze juist is, weten we nog niet, dat wordt nog onderzocht. Een feit is wel dat alle vogelspinnen giftig zijn, maar dat gif is voor mensen niet altijd dodelijk.'

Het is niet ongewoon dat tropische dieren in het opvangcentrum terecht komen. Vanuit de haven zijn al eerder gekko’s, salamanders en ook varanen overgebracht. Maar, toch zal de Braziliaanse spin niet in Brasschaat blijven. Het krijgt een nieuw thuis in dierenpark Pairi Daiza.

Regering van Venezuela pompt voor 2 miljard aan euro’s in de economie

Met maatregel moet Venezuela minder kwetsbaar worden voor Amerikaanse sancties


De regering van Venezuela brengt voor 2 miljard aan euro’s in de economie om minder afhankelijk te worden van de dollar. De onderminister van Economische Zaken, Tareck El Aissami, zei dinsdag 16 oktober 2018 in een persconferentie. dat het land de euro voortaan ook zal gebruiken voor internationale transacties en als referentiepunt voor het omwisselen van valuta. 

Met deze maatregel moet Venezuela minder kwetsbaar worden voor Amerikaanse sancties, die al sinds vorig jaar beperkingen opleggen aan de mogelijkheid om dollars te lenen. Door de sancties mogen Amerikaanse financiële instellingen geen schuldpapier van de Venezolaanse regering of van het grootste oliebedrijf van het land, PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), verhandelen.De onderminister zei het volgende over de Amerikaanse sancties en het besluit van de regering en de centrale bank om uit te wijken naar de euro als handelsmunt:

'Verschillende actoren blijven ons financiële systeem aanvallen. We gaan niet toegeven aan deze buitenlandse en imperialistische belangen. Deze illegale maatregel blijven schade toebrengen aan ons economische systeem en dat is de reden dat we dit besluit nemen. Het wisselkoerssysteem zal vanaf nu werken met euro’s, yuan en andere converteerbare valuta en zal de valutamarkt in staat stellen om alle andere converteerbare valuta te gebruiken.'

'De regering van Venezuela brengt in november en december ook voor 2 miljoen aan euro’s in omloop, zodat de bevolking de mogelijkheid heeft om deze munt tegen een ‘reële, niet speculatieve koers’ te bemachtigen. Deze maatregel moet de binnenlandse economie ondersteunen, die geplaagd wordt door een tekort aan harde valuta.'


Amerikaanse dollars zijn lastig te verkrijgen, terwijl de eigen munteenheid door hyperinflatie inmiddels zo goed als onbruikbaar is geworden.

De regering van Venezuela kwam in grote problemen door de daling van de olieprijs in 2014. Daardoor ging de opbrengst van hun belangrijkste exportproduct omlaag, met als gevolg dat het land haar valutareserves moest aanspreken. Het land moest zelfs goud verkopen om de economie te ondersteunen. Door de hyperinflatie zijn veel winkelschappen leeg en hebben al meer dan 2.3 miljoen mensen het land ontvlucht.

De Amerikaanse regering introduceerde daarna sancties om de regering van president Nicolas Maduro onder druk te zetten.

(Suriname Mirror/geotrendlines/TeleSUR/Twitter/YouTube)

Lijk in staat van ontbinding aangetroffen in district Saramacca

Lichaam man gevonden in goot langs rijweg naar Coppename


Het Korps Politie Suriname meldt vandaag, woensdag 17 oktober 2018, dat de politie van het ressort Calcutta gisteren een telefonische melding kreeg van de vondst van een lijk in staat van ontbinding in een goot langs de rijweg naar Coppename, kilometer 81. 

Agenten zagen ter plekke, dat het gaat om een lijk van een onbekende man, vermoedelijk van creoolse komaf. Het lijk is aangetroffen in een zwart shirt en een zwarte onderbroek.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lichaam voor obductie in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Deze afdeling is te bereiken op de telefoonnummers 403645 / 402736 / 403252.

Woningzoekenden kunnen zich binnenkort online registreren bij SoZaVo

'Cliënt gaat in staat worden gesteld om in realtime de registratie online te volgen'


Binnenkort kunnen mensen die een woning zoeken online een aanvraag doen en de registratie  volgen. Het directoraat Volkshuisvesting zal binnenkort over een geautomatiseerd aanvraagsysteem beschikken. Dit directoraat van het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SoZaVo) wordt als eerste geautomatiseerd, aldus het Nationaal Informatie Instituut dinsdag 16 oktober 2018.

President Desi Bouterse had in zijn Jaarrede aangekondigd, dat het automatiseringstraject van Sociale Zaken een van de belangrijkste activiteiten van 2019 zal zijn. 'Besloten is, vanwege de prioriteit die het huisvestingsgebeuren in Suriname heeft, te starten met het automatiseringstraject bij de huisvesting', zegt beleidsadviseur Thania Chin A Lin.

Het ministerie maakte vorig jaar in samenwerking met het United Nations Development Program (UNDP) een start met de voorbereiding van de automatisering. Deze is naderhand doorgeschoven naar het e-Government (e-Gov) departement van het Kabinet van de President.

Vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, Alexis Armstrong, geeft aan dat de samenwerking met het e-Gov departement zowel de UNDP, als het ministerie van SoZaVo een brede visie over automatisering in relatie tot e-Governance heeft verschaft. De UNDP heeft zich gecommitteerd het ministerie te voorzien van een deel van de benodigde IT-apparatuur. Armstrong hoopt dat het digitaliseringstraject model kan staan voor toekomstige UNDP-projecten.

Krieshen Ramkhelawan, vertegenwoordiger van Lybra Consultancy, partner binnen het automatiseringstraject, geeft aan dat de nieuwe manier van informatieverzameling, het bijhouden van gegevens vergemakkelijkt. 'De gebruikelijke procedure is dat de cliënt het registratieformulier invult, waarna de overheidsmedewerker de informatie nagaat en verder verwerkt op de computer. Met de nieuwe situatie maakt de cliënt een account aan, waarna de registratie volgt en de cliënt in staat wordt gesteld om in realtime de registratie te volgen.'

Na de automatisering van het directoraat Volkshuisvesting zullen de overige diensten van het ministerie, in fasen, de transitie naar de digitale dienstverlening ondergaan.

Curaçaose regering vraagt Nederland officieel om steun inzake Venezolaanse vluchtelingenproblematiek

'We bedelen niet om geld en we vragen ook geen gunst, maar we moeten wel samenwerken'


De Curaçaose regering heeft Nederland officieel om steun gevraagd met betrekking tot de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek. Dat verklaarde premier Eugene Rhuggenaath gisteren in de Staten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 17 oktober 2018.

'Kunnen we mensen naar Venezuela terugsturen terwijl we weten hoe deplorabel hun situatie daar is? In het kader van de Rechten van de Mens moeten we naar Nederland kijken. We moeten de mensen een acceptabele humanitaire behandeling geven. We bedelen niet om geld en we vragen ook geen gunst. Maar we moeten wel samenwerken', aldus Rhuggenaath.

De minister-president stelt, dat we ons dienen te houden aan internationale verdragen waar Nederland ook namens Curaçao voor heeft getekend. Bovendien moet Nederland ook het eigen imago hooghouden.

'We doen een beroep op artikel 36 en 38 van het Statuut. Ik stel voor om een taskforce samen te stellen samen met Nederland die beleid gaat formuleren, waar ook sancties en andere diplomatieke maatregelen onderdeel van vormen. En om William L. Swing aan te halen: ‘Migratie is een proces en geen probleem. Het vindt overal plaats’. We moeten onze kracht en capaciteit in het Koninkrijk laten zien en dit probleem humanitair aanpakken.'

In het kader van de vluchtelingenproblematiek vanuit Venezuela wordt ook in samenwerking met andere landen in de regio een aanpak ontwikkeld om hiermee om te kunnen gaan

Curaçao ziet voor het eerst sinds vijftien jaar een bevolkingskrimp

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
'Uitschrijving vanuit historisch perspectief bezien niet uitzonderlijk hoog'

- 'Regering komt met cijfers mede om paniek- en indianenverhalen te ontkrachten'
- 'Geen sprake van een uitvlucht en dat er wel honderd mensen per dag vertrekken'


Gemiddeld schrijven zich elke dag zo’n 15 personen uit het Bevolkingsregister van Curaçao. De eilandbevolking is in de eerste acht maanden van dit jaar met 0,8 procent gedaald. Curaçao telde per 1 september 158.571 bij Kranshi ingeschreven burgers. Er is sprake van een daling gedurende de laatste 21 maanden met 1.767 personen. Dit is, aldus de toelichting die gisteren tijdens een persconferentie werd gegeven, vanuit historisch perspectief bezien ‘niet uitzonderlijk’ hoog, zo bericht vandaag, woensdag 17 oktober 2018, het Antilliaans Dagblad.

Zeker niet als dit wordt afgezet tegen hetzelfde aantal van 21 maanden in eerdere periodes vanaf begin 1987 (-3.954), begin 1998 (-8.827) en begin 2000 (-8.467).


De regering komt bij monde van minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BDP) met deze cijfers mede om paniek- en indianenverhalen – dat sprake is van een uitvlucht en er wel honderd mensen per dag vertrekken – te ontkrachten.

Feit is dat Curaçao voor het eerst sinds vijftien jaar een bevolkingskrimp ziet. In 2017 waren dat 349 personen en in 2018 tot en met september zelfs 1.441.

Nadere analyse laat zien dat het geboorte- en sterftesaldo nauwelijks van invloed is, maar dat het gaat om het verschil tussen emigratie (vertrek) en immigratie (komst).

Wel of niet nieuwe munt op Curaçao - Minister Gijsbertha: 'We hebben een serieus probleem'

Nederlandse drukkerij van het Curaçaose en Sint Maartense geld stopt


'De geldvoorraad raakt op en er moet een beslissing genomen worden. We hebben een serieus probleem', zo waren de stellige woorden van Financiën-minister Kenneth Gijsbertha gisteren tijdens de Statenvergadering over de mogelijke plannen een nieuwe munt, de ‘Florin Karibense’ (de Caribische gulden) te introduceren, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 17 oktober 2018.

Er zal eerst duidelijkheid moeten zijn over de wensen van Curaçao en Sint Maarten over het al dan niet behouden van de monetaire unie. Hier gaat zich eerdaags een commissie over buigen, zo heeft de minister aangekondigd.

De Statenvergadering was aangevraagd, nadat de interim-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Leila Matroos-Lasten, bij een lunchlezing van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) hierover gesproken had.

Alvin Francisco, medewerker van de CBCS, gaf eerst tekst en uitleg. 'Waar het op neerkomt, is dat de Nederlandse drukkerij van het Curaçaose en Sint Maartense geld ermee stopt. Er moet dus in elk geval een nieuwe drukker gezocht worden. Dan blijkt zowel het papieren geld als de munten, niet makkelijk door een ander bedrijf te vervaardigen zijn.'

Francisco: 'Op het papiergeld zit een soort glitter die andere bedrijven niet willen gebruiken. Dan moet er dus toch een keuze gemaakt worden voor een ander ontwerp. Er is op dit moment overigens muntgeld in omloop dat snel verkleurt. Wij hebben ontdekt dat het beter is om verbronsd staal te gebruiken. Maar, dit is moeilijk voor de productie en bedrijven staan niet te trappelen om munten van dit materiaal te maken.'

'Regering kiest voor ad-hoc handelingen die blijk geven van afwezigheid van beleid'

'Gezondheidsprobleem kan niet verholpen worden door opzetten van mondkapjes, dit is een ecologische ramp'

'Reacties vanuit overheid getuigen niet alleen van een blunder, maar bewijzen veeleer hun onbekwaamheid en incompetentie'


Van een groot deel van de bevolking rondom de vuilstortplaats Ornamibo is zeer waarschijnlijk de gezondheid ernstig aangetast. Toch kiest de regering voor ad-hoc handelingen die blijk geven van afwezigheid van beleid, met als gevolg een gebrek aan passende, zinvolle regie. Afgelopen zondag verscheen er een oproep voor een protestactie van buurtbewoners van de omgeving Ornamibo. 

Mitchell M. en Rodney C. (actieve leden) waren namens STREI! aanwezig op locatie om de noden van de mensen aan te horen. Zij beseften al snel dat vanuit deze positie er niet veel concreets voor de mensen gedaan kan worden. 

Maar, dit is een nationaal probleem en hier moet de overheid ingrijpen, want de gezondheid van de burgers en het milieu zijn in gevaar. De recente berichtgeving laat zien dat naar alle waarschijnlijkheid naast rook en roet ook koolmonoxide en dioxines bij de smeulende verbranding op Ornamibo zijn vrijgekomen. En door de zware rookvorming hebben diverse wijken in Groot Paramaribo last gehad van smog, verontreinigde lucht en stankoverlast. Immers, verbranding van plastic en soortgelijke materialen bij onvoldoende hoge temperaturen (alleen in vuilverbrandingsoven kan men hoge temperaturen bereiken voor onschadelijke verbranding) ontstaan koolmonoxide en dioxines (kankerverwekkende stoffen) die zeer schadelijk zijn voor de mens. 

Dus is het niet verwonderlijk dat we berichten lezen, dat zowel volwassenen als kinderen opgenomen zijn in het ziekenhuis met diverse klachten, en dat mensen uit de omgeving een hogere mate van astmaverschijnselen vertonen dan elders in het land. Het probleem lost zich niet op met het sturen van een ‘hoge delegatie’ naar Ornamibo. En het gezondheidsprobleem kan ook niet verholpen worden door het opzetten van mondkapjes. Dit is een ecologische ramp en niemand van de regering slaat alarm! De brandweer doet wat zij kan met de zeer beperkte beschikbare middelen, maar het is echter niet genoeg. Ze komen ter plekke met de mededeling dat de watertoevoer onvoldoende is en materieel voor een effectieve aanpak niet ter beschikking is, want zoals we weten blust water niet alles en zal er dus een speciaal brandblusmiddel aangeschaft moeten worden om de brand te doven en nog meer smogvorming te voorkomen. 

Bekwame bestuurders werken altijd aan een Rampenplan bij eventuele calamiteiten, waarin de voorziene problemen kunnen worden aangepakt. Wij vragen ons echter af waar het NCCR op dit moment blijft? Volgens de minister van Volksgezondheid is dit geen nationale ramp. Maar, dit wat zich nu afspeelt moet met de grootste spoed worden opgelost. 

De reacties vanuit de overheid getuigen niet alleen van een blunder, maar bewijzen veeleer hun onbekwaamheid en incompetentie. STREI! staat voor een geïntegreerde aanpak van het afvalprobleem. Op regeringsniveau moeten beleidsbeslissingen volgen om zo op duurzame wijze het afvalbeleid af te kunnen stemmen op de maatregelen hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen en de hieruit voortvloeiende wetgeving. Op departementaal niveau moeten dan beslissingen worden uitgewerkt voor goed beleid. Zo is STREI! de mogelijkheden van duurzame afvalverwerking aan het bekijken. 

Ondanks ons kleine inwoneraantal is het mogelijk om kleine mobiele units op strategische punten in het land te plaatsen die ook elektriciteit genereren. Met het oog op de toekomst zou zelfs afval aangekocht kunnen worden vanuit het Caribisch gebied om van de gegenereerde stroom dan weer aan hen elektriciteit te verkopen. Hieruit komen dan inkomsten voor de Staat Suriname. Innovatie en ontwikkeling zijn constant voortschrijdende zaken en we moeten meegaan met de tijd. De brandweer zal een uitgebreid rampenplan moeten ontwikkelen, voortkomend uit het beleid op de verschillende deelgebieden en daarnaast alle middelen ter beschikking moeten hebben om een ramp adequaat aan te pakken. We moeten voorbereid zijn op allerlei doemscenario’s en doen aan riskmanagement. 

De functie van de brandweer ten tijde van een ramp is niet de samenleving informeren over ontstane problemen. En een ramp lossen we niet op met woorden van steun. 

DNA-leden moeten deze kwestie prioriteit geven en aankaarten in het huis van het volk. De regering zou eventueel hulp van buitenaf (Guyana? Frans Guyana? Brazilië) moeten vragen of ze zelf niet over de middelen en inzichten beschikt om dit probleem op te lossen.

STREI! staat voor een beter overheidsbeleid. Het volk mag in 2020 kiezen tussen onbekwame bestuurders die naast een armoedig bestaan door de daling van de koopkracht als gevolg van de inflatie en devaluatie, nu dus ook nog de volksgezondheid in gevaar brengen en daar zeer laconiek mee omgaan. 

Of we nemen voor eens en altijd afscheid van de Onbewust Onbekwame en Bewust Onbekwame bestuurders. U bepaalt wat het wordt. 

Maisha Neus 
Voorzitster STREI!

Kanttekeningen Assembleeleden bij ambitieuze doelstellingen Nationaal Productiviteitscentrum

'Ervaring leert, dat vele instituten die voor nobele doelen zijn ingesteld, zichzelf niet kunnen bewijzen'


In een openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee (DNA) is maandag een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende instelling van het Nationaal Productiviteitscentrum (Wet Nationaal Productiviteitscentrum). Het Nationaal Productiviteitscentrum (NPC) heeft als doel het bevorderen van de productiviteit zowel bij de publieke als private sector om te geraken tot een verhoogde productie, economische groei, een verbeterde concurrentiepositie en welvaart en welzijn. De bedoeling is om partnerschap te bevorderen tussen de tripartiete partners (vakbeweging, werkgevers en de overheid) bij issues die direct betrekking hebben op bevordering van productiviteit in bedrijven. 

Verschillende leden van de commissie van rapporteurs hebben kanttekeningen geplaatst bij de ambitieuze doelstellingen bij de oprichting van dit centrum wanneer gekeken wordt naar de slechte prestatie van andere instituten, waaronder het mislukte Investment and Development Corporation Suriname (IDCS), zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 16 oktober 2018.


VHP-parlementariër Riad Nurmohamed voerde aan dat er in de afgelopen jaren verschillende instituten door de overheid zijn opgezet, maar deze door menselijke en technische problemen en de beperking van middelen vanuit dezelfde overheid het echte werk niet kunnen uitvoeren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de Wegenautoriteit en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). 'Die krijgen maar een fractie van de middelen, waardoor het eigenlijke werk niet gedaan kan worden. Dat is wat wij moeten voorkomen, omdat ik nu al weet dat die doelstellingen van dit centrum zeer ambitieus zijn.' 

Hij vroeg een goede onderbouwing van de regering waarin de zekerheid wordt gegeven dat het Nationaal Productiviteitscentrum ook niet hetzelfde lot ondergaat.

Goed bestuur, transparantie en eerlijkheid zijn volgens Nurmohamed bepalend voor succes van een Nationaal Productiviteitscentrum. De politicus ziet drie grote problemen in het wetsontwerp. 'Ik heb ook de feedback van stakeholders gelezen en men gelooft inderdaad, dat met de aanname van zo'n wet alle problemen zijn opgelost. Dat is dan het tweede probleem. Vaak denken wij, dat als er een wet komt, alle problemen dan zijn opgelost. Het derde probleem is, dat de onderbouwing voor deze wet in technische zin ontbreekt. Surinaamse data ontbreken, maar buitenlandse data worden wel genoemd. Hoe moet ik dan overtuigd worden dat deze wet nu hoognodig is voor Suriname?'

Jenny Warsodikromo van de NDP stelt zich volledig achter het idee van het instellen van een Nationaal Productiviteitscentrum te kunnen vinden. Echter vraagt zij zich af of de gestelde doelen van dit centrum niet al eerder gesteld zijn door andere instellingen en ministeries. 'Wat is de kans dat zo'n productiviteitscentrum de realisering van de gestelde doelen zal bespoedigen? Ervaring leert ons dat vele instituten die voor nobele doelen zijn ingesteld, zichzelf niet kunnen bewijzen. Gezien de kosten, moeten wij dan toch een Nationaal Productiviteitscentrum instellen?', stelde het commissielid.

Een ander punt dat haar ook bezig houdt is de samenwerking tussen dit centrum en andere actoren als Investsur, Suriname Business Forum (SBF) en verschillende ministeries. Ze vroeg of er wel of niet betaald zal moeten worden voor sleuteldiensten van het NPC.

Fractiegenote Jennifer Vreedzaam vraagt zich na het lezen van het wetsontwerp af waarom de regering zich wil gaan bemoeien met de productiviteitsbevordering binnen het bedrijfsleven. 'Waar ligt de primaire verantwoordelijkheid voor productiviteitsbevordering? Ligt die verantwoordelijk niet bij het bedrijfsleven?', aldus Vreedzaam.

Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, voerde aan dat nationale productiviteitscentra al jaren bekend zijn in het Caribisch gebied onder landen als Jamaica, Barbados en St. Lucia. 'De vraag rijst natuurlijk waarom wij als land zo laat ermee beginnen', stelde Abdoel.

Bedoeld ontwerp is in 2006 voorbereid door de tripartiete Commissie Advies Nationaal Productiviteitscentrum als uitvloeisel van het programma Promalco, dat door de toenmalige ILO Sub-Regional Office for the Caribbean werd uitgevoerd in onder andere dertien onafhankelijke Caribische landen, waaronder Suriname.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid hield het college een korte historie over dit lang traject voor en stelde dat Suriname nu wel rijp is voor dit centrum. Hijzelf ziet geen enkele conflicten of doublures tussen de doelen van NPC en het Planbureau en Investsur. Op een vervolgvergadering zal de bewindsman verder ingaan op de gestelde vragen van de commissie.

Bureaus voor Burgerzaken klaar voor aanmaken van elektronische identiteitskaarten, E-ID's

E-ID geïntroduceerd op BvB's Centrum, Flora, Lelydorp, Kwatta, Domburg, Meerzorg en Nickerie

Nu nog lange rijen wachtenden bij BvB (Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)

Hoofden en medewerkers van Bureaus voor Burgerzaken (BvB's) staan klaar voor het binnenkort in te voeren systeem voor het aanmaken van elektronische identiteitskaarten (E-ID's). De kaart heeft een chip, een elektronisch informatie draagbaar systeem. 

Bij de eerste sessie, die in september heeft plaatsgevonden, zijn de BvB’s Centrum, Flora, Meerzorg, Lelydorp en Moengo aangedaan. Zij zullen de spits afbijten. Ook zijn alle BvB’s in Nickerie en Coronie geïnformeerd. Die van Groningen, Combé, Latour en Atjoni komen heel binnenkort aan de beurt.

De BvB’s hebben in dit systeem een belangrijke rol te vervullen, zegt Mike Kromodimedjo, hoofd ICT van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, vandaag, woensdag 17 oktober 2018, op Starnieuws.

Hij heeft in een presentatie globaal aangegeven hoe het nieuwe systeem werkt en hoe de nieuwe kaarten eruit zullen zien. Een van de vernieuwingen is dat de BvB’s de aanvragen voor de nieuwe ID-kaarten zullen aannemen. 'Het wordt niet meer zo, dat de mensen naar u zullen komen voor een uittreksel, maar u zult de aanvragen aannemen', zei waarnemend directrice Natasha Arupa-Wong Swie Sang tijdens de infosessie.

De E-ID wordt geïntroduceerd op de bureaus van Centrum, Flora, Lelydorp, Kwatta, Domburg, Meerzorg en Nickerie. Vandaar dat zij als eerste zijn geïnformeerd over het systeem. Arupa-Wong Swie San zegt, dat de burgerij slechts de kaarten te zien krijgt, maar dat alle andere werkzaamheden die leiden tot het vervaardigen van een ID-kaart in handen liggen van de BvB’s en de afdeling ID-kaarten.

Voormalige rijstfabriek van Stichting Machinale Landbouw (SML) maakt definitief doorstart

President Bouterse, voorzitter NDP, bedankt ondernemer/partijgenoot Johnny Mahespalsing

'Wij waarderen onze eigen mensen niet, maar als het iemand uit het buitenland zou zijn, zouden we hem de hemel in prijzen'

 
De voormalige rijstfabriek van Stichting Machinale Landbouw (SML) maakt vanmiddag, woensdag 17 oktober 2018, een doorstart. De Westland Sama Group heeft de feestelijke herstart aangekondigd. President Desi Bouterse, voorzitter van de NDP, heeft gisteravond op een structurenvergadering van de partij in Wageningen ondernemer en partijgenoot Johnny Mahespalsing en zijn team bedankt voor hun inzet, aldus Starnieuws. 

Bouterse gaf aan dat 'wij onze eigen mensen niet waarderen, maar als het iemand uit het buitenland zou zijn, zouden we hem de hemel in prijzen'.

Volgens de president gaat het om een Surinamer die zijn hart op de juiste plaats heeft. Hij heeft geïnvesteerd. Door de herstart later vandaag van SML zullen mensen weer strak hun brood kunnen verdienen, beklemtoonde Bouterse. 'De boeren hoeven straks niet meer te klagen dat ze verplicht zijn aan een bepaalde verwerker te leveren', stelde de president. Ze zullen voor een betere prijs hun waar kwijt kunnen raken nu.

De droog- en pelfaciliteiten zullen weer operationeel zijn. Sinds 2006 liggen de machines stil. Westland Sama Group heeft een overeenkomst met SML. Het is weer mogelijk om de padie te drogen en te verwerken. De pelmolen is opgeknapt. Het vervallen gebouw is gerenoveerd door de Westland Sama Group.

Newmont Suriname herstelt Meriam- en Toematoebrug in Oost-Suriname

(Bron foto: dWT/Lloyd Djendje)
'We geven hiermee terug aan de gemeenschap en wilden niet wachten totdat er iets gebeurde'


De Meriam- en Toematoebrug in Oost-Suriname worden hersteld door mijnbouwbedrijf Newmont. Dat zegt districtscommissaris (dc) Margaretha Malontie, zo schrijft vandaag, woensdag 17 oktober 2018, de Ware Tijd. 

Vorige maand namen lokale ondernemers en omwonenden in haar bestuursgebied het initiatief om uit eigen middelen de bruggen op te knappen. De Meriambrug, een belangrijke verbindingsbrug in het gebied, was al geruime tijd aan een onderhoudsbeurt toe. Eerder dit jaar werd de brug al aangepakt door ondernemers die activiteiten ontplooien in het gebied, omdat deze een gevaar vormde. 'De ondernemers en mensen in de buurt hoeven zich geen zorgen meer te maken. Het komt goed met de bruggen', zegt Malontie.

Volgens haar zijn de bewoners van het gebied vooral blij, dat de brug nu grondig aangepakt wordt. Het probleem speelt immers al een aantal maanden. Ook de wegen in het bestuursgebied vanaf de bruggen, werden al voor een groot deel onderhouden door het mijnbouwbedrijf. Vooral bij de Toematoebrug heerste een gevaarlijke situatie, omdat die instabiel was. Hierdoor kon geen garantie gegeven worden, dat het bouwsel stevig genoeg was om het gewicht te dragen van het verkeer dat hiervan gebruikmaakt. Ook aan toeristen kon geen garantie voor een veilige oversteek geboden worden.

Volgens Newmont-directielid Albert Ramdin is de rehabilitatie van de twee bruggen opgenomen in een sociaal project waarvoor ongeveer 400.000 Amerikaanse dollar is uitgetrokken. 'We geven hiermee terug aan de gemeenschap. We wilden niet wachten totdat er iets gebeurde, want ze hadden echt een onderhoudsbeurt nodig.'

Het aannemingsbedrijf Haukes is al begonnen met de werkzaamheden die enkele weken kunnen duren, zegt Ramdin. 'Het is nu vrij droog, dus kan het werk vlot plaatsvinden.'

Newmont maakt geen gebruik van het weggedeelte vanaf de bruggen, maar zal dit volgens Ramdin ook in de toekomst onderhouden om de gemeenschap tegemoet te komen. Op grond van de delfstoffenovereenkomst met de regering onderhoudt het bedrijf ook een groot deel van de weg naar Snesikondre.

Ministerie van Arbeid niet eens met ontslag op staande voet stelende werknemer door Building Depot Suriname

(Bron foto: Building Depot Suriname)
Personeelslid zou voor ruim Srd 1.6 miljoen aan goederen hebben gestolen en verduisterd


Een arbeider van Building Depot Suriname is eind september om dringende redenen op staande voet ontslagen. Naar verluidt heeft hij voor ruim Srd 1.6 miljoen aan goederen gestolen en verduisterd. Het ministerie van Arbeid is echter tegen het ontslag. Volgens de Arbeidsinspectie had het bedrijf de werknemer eerst op de hoogte moeten stellen, voordat zijn ontslag aan het ministerie van Arbeid werd gemeld. Voor het bedrijf is dat totaal onbegrijpelijk. 

'Aan welke kant staat het ministerie? Aan de kant van de benadeelde of aan de kant van de dief?', werpt de Human Resources manager van het bedrijf op, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 17 oktober 2018. De sleutels van het magazijn van de onderneming waren aan de medewerker toevertrouwd en hij zou daar misbruik van hebben gemaakt.

Na een tip te hebben gekregen over onregelmatigheden stelde de directie een intern onderzoek in. Uit dat onderzoek is gebleken dat de medewerker goederen van het bedrijf, waaronder airco's, in Nickerie ter verkoop aanbood. De politie werd ingeschakeld en de man werd aangehouden. Hij bekende de diefstal en werd op 29 september in verzekering gesteld.

Op 1 oktober werd het ministerie van Arbeid per brief meegedeeld, dat de man op staande voet is ontslagen. Een aantal gestolen goederen is op het woonadres van de arbeider en in een loods van zijn schoonvader in Nickerie aangetroffen en teruggehaald. Echter, de Arbeidsinspectie stelt dat de arbeider op het door zijn werkgever opgegeven woonadres schriftelijk is opgeroepen om gehoord te worden, 'maar, dat hij zonder kennisgeving niet is verschenen'. Aangegeven wordt dat door de werkgever 'niet is gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 1615o lid 1 BW., met betrekking tot het vereiste van de onverwijlde mededeling voor een dergelijk ontslag'. Het ministerie heeft daarom bezwaar tegen het ontslag wegens dringende redenen.

Artikel 1615o
1. Ieder der partijen kan de dienstbetrekking zonder opzegging of zonder inachtneming van de
voor opzegging geldende bepalingen doen eindigen, doch de partij, die dit doet, zonder dat de
wederpartij daarin toestemt, is schadeplichtig, tenzij de dienstbetrekking aldus doet eindigen
om een dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde, reden.

Artikel 1615o geeft aan, dat wanneer één van de partijen om dringende redenen een dienstbetrekking wil beëindigen, dit 'onverwijld' aan de tegenpartij moet worden meegedeeld. De personeelschef vraagt zich af 'hoe het in godsnaam mogelijk is' dat de arbeider op zijn woonadres zal worden aangetroffen en zal verschijnen om gehoord te worden, als hij achter tralies zit. 'De werknemer werd gelijk meegenomen door de politie. Vandaar dat wij zijn gestapt naar Arbeid. De ontslagbrief ligt klaar. Wij hebben gewacht op akkoord van Arbeid.'

Volgens het directielid werkt het optreden van het ministerie vaak demotiverend wanneer werkgevers arbeiders om dringende redenen willen ontslaan. Het bedrijf verlangt meer soepelheid, medewerking en positieve adviezen van overheidsinstanties in dit soort omstandigheden, zegt de personeelschef. 'De brief van het ministerie van Arbeid is teleurstellend en doet vraagtekens opkomen bij de ondernemer en werkgever. Dit gebeuren is zorgwekkend.'

Lapwerkzaamheden wegdek bij Uitkijkbrug leidt tot discussie op social media en uitleg BIC Saramacca

(Bron  foto's: BIC Saramacca)
'Het is niet zo dat er op zand is geasfalteerd'


Met betrekking tot alle ophef die is ontstaan over de asfaltering nabij de Uitkijkbrug laat het Burger Informatiecentrum (BIC) Saramacca vandaag, woensdag 17 oktober 2018, het volgende weten.

'Gezien het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie Saramacca bezig was met lapwerkzaamheden en het strookje bij de brug veel kuiltjes vertoonde, heeft de districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay, op verzoek van de bevolking, OW Saramacca gevraagd om ook dat stukje te lappen. Het is niet zo dat er op zand is geasfalteerd. De onderlaag had basecourse en die was afgedekt met zand. Dat zand is weggekrabt en er is asfaltlaag aangebracht voor het gemak van de weggebruikers. 

Wij betreuren alle ongerief dat is ontstaan naar aanleiding van negatieve berichtgeving op social media hierover.'

Dit bericht Waterkant.net vandaag:

'Deze foto, die BIC Saramacca dinsdag verspreidde via haar Facebook-pagina, is het gesprek van de dag op social media in Suriname. Op de foto zijn mannen druk bezig met asfalteerwerkzaamheden in Saramacca. Het ziet er echter knullig uit, omdat het lijkt alsof het asfalt gewoon over een zandlaag wordt gesmeerd. En dat is volgens velen niet de manier waarop een solide asfalt laag moet worden aangebracht.

BIC Saramacca schreef bij de foto: 'Nabij de Uitkijkbrug is een paar maanden geleden de weg structureel aangepakt door het commissariaat. Vandaag wordt in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie Saramacca dat weggedeelte voorzien van een asfaltlaag.'

Over het algemeen bestaat de basis van een asfaltweg uit drie tot vier lagen. De eerste laag is een zandpakket oftewel goede draagkrachtige grond waarop de weg aangelegd wordt. Bovenop dit zandpakket wordt vervolgens een laag puin gestort, waardoor de draagkracht nog meer toeneemt. Daarna volgt een onderlaag vaak van beton. Tenslotte volgt de toplaag die met behulp van een kleeflaag aan de onderlaag wordt gehecht. Aan welke laag in Saramacca werd gewerkt is niet duidelijk.

De foto van BIC Saramacca kreeg zoveel commentaar en reacties, dat het commissariaat besloot de foto’s te verwijderen. Een verklaring daarvoor werd niet gegeven.'

Gajadien (VHP): 'Regering heeft geklungeld met aanpak brand op vuilstortplaats Ornamibo'

'Pas op 9e dag is vicepresident zich gaan oriënteren in rampgebied'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) blijft erbij, dat de regering geklungeld heeft met de aanpak van de brand op vuilstortplaats Ornamibo. Het probleem is aanvankelijk helemaal niet serieus genomen. Terwijl scholen in de omgeving donderdag al gesloten waren, kinderen en volwassenen ziek werden, de vieze rook Paramaribo en andere delen van het land bereikte, is de regering pas gisteren, met een persconferentie onder druk van de publieke opinie, in actie gekomen. Daarvoor is door het ministerie van Justitie en Politie bekendgemaakt, dat de brand onder controle is. 

Acht dagen na de brand, erkent vicepresident Ashwin Adhin dat er sprake is van een ramp. Een dag eerder zei minister Antoine Elias van Volksgezondheid, dat er geen sprake is van een ramp.

Gajadien zegt vandaag, woensdag 17 oktober 2018, op Starnieuws dat als de bewoners niet in actie waren gekomen zondag en de werkelijke situatie niet via de media was belicht, de regering nog niet in beweging zou komen. Aan de leiding van het land is gerapporteerd dat de situatie onder controle is.

'Het land wordt totaal niet serieus bestuurd. De gezondheid van tienduizenden mensen is in gevaar gebracht. Pas op de negende dag is de vicepresident zich gaan oriënteren in het rampgebied. Nu pas is extra materieel ingezet, terwijl brandweermannen met beperkte middelen de enorme brand onder controle probeerden te krijgen met gevaar voor hun eigen leven', stelt Gajadien.

Gajadien zegt, dat de vuilstortplaats overvol is. Overal is vuil gedumpt tot op de toegangswegen. Het komt meer voor, dat opzettelijk brand wordt gesticht in de droge tijd om meer plaats te maken. Deze zaak moet goed worden onderzocht.

'Als de brandweer niet bij de brand kon komen, omdat er totaal geen toegang was, hoe is de brand dan ontstaan?', vraagt Gajadien zich af.

Hij stelt, stelt dat het laatste woord over deze kwestie nog niet gezegd is. De bewoners klagen zoveel jaren over de situatie en eisen een structurele oplossing. Een van de eisen is om de vuilstortplaats te sluiten.

Pas ruim week na begin brand Ornamibo wordt bericht over vrijkomende giftige stoffen

Nog steeds rept niemand over de op vuilstort begraven asbestdakplaten

NIMOS beschikt nog steeds niet over juiste meetapparatuur om giftige stoffen in atmosfeer vast te kunnen stellen


Al meer dan een week is de brandweer bezig met bluswerkzaamheden op de vuilnisbelt van Ornamibo. Tot ver buiten de directe omgeving hebben mensen last van de dikke rook en stank. Je hoeft geen deskundige te zijn om te bevroeden, dat bij een dergelijke brand giftige stoffen vrijkomen. Maar, toch was dat de eerste week van de brand geen issue. Niemand sprak of schreef erover, met uitzondering van Suriname Mirror, die ook steeds blijft wijzen op de op de vuilstort begraven asbestdakplaten, met toestemming van het NIMOS....

Nu pas, woensdag 17 oktober 2018, schrijft Starnieuws over schadelijke stoffen op de vuilstort. In 2009 had het toenmalige ministerie van Arbeid, Technologie en Milieu een documentaire laten maken over een groep hardnekkige schadelijke stoffen, Persistent Organic Pollutants (POP’s).

In 2009 was een team uit het buitenland geweest om trainingen te verzorgen over de POP’s. Dit heeft geresulteerd in se documentaire. Aangegeven werd waar deze schadelijke stoffen zitten en hoe ze vrijkomen. De vuilnisbelt van Ornamibo was toen aangemerkt als een van de plekken waar POP’s zitten en vrijkomen. Het jaar daarvoor was er ook een grote brand geweest op de vuilstortplaats. Vuil storten te Ornamibo zou van tijdelijke aard zijn. De omwonenden hebben niet alleen last van de rook en stank, maar ook van ongedierte.Toen al was vastgesteld, dat de vuilnisbelt van Ornamibo een bron is van dit type schadelijke stoffen.

De regering belegde gisteren een persconferentie over de stand van zaken. Zaterdag moet de situatie genormaliseerd zijn. Maar, veel is nog onduidelijk. Volgens het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is er, gelet op de effecten die zich manifesteren, sprake van luchtvervuiling. Maar, hoe vervuild en wat er allemaal aan schadelijke stoffen in de dikke rook zit die zich vanuit het vuilnisbelt verspreid, kan niet vastgesteld worden, omdat het instituut nu niet over de juiste meetapparatuur beschikt.

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, kan niet met cijfers aangeven hoeveel personen behandeld zijn geworden. Er is alleen 'een toename' vastgesteld van klachten bij het ademen, irritatie aan de ogen en de huid. Scholen in de omgeving zijn gesloten. Een aantal leerlingen is ziek geworden. Uit voorzorg worden de scholen tot vrijdag gesloten gehouden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft mondkapjes aan de buurtbewoners geschonken.

Het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) heeft vastgesteld, dat er nog mensen zijn die water uit vaten gebruiken. De mensen wordt opgeroepen om voorzichtig te zijn, het water beter af te dekken en op tijd te verversen. Ook van huisdieren. De deeltjes van de rook en as kunnen in het water gaan zitten.

De omwonenden klagen al 20 jaar steen en been over de vuilnisbelt, die in 1998 tijdens de regering-Wijdenbosch 'tijdelijk' was neergezet.

De bewoners eisen, dat de vuilnisbelt nu eindelijk verplaatst wordt. Vicepresident Ashwin Adhin heeft aangegeven dat er ordening komt. Van het sluiten en verhuizen van de vuilnisbelt is op dit moment geen sprake. Er is wel minstens één investeerder die op een andere locatie aan vuilverwerking zou willen doen, deelde Adhin mee. Onduidelijk is welke investeerder het is en waar hij zijn onderneming wil opzetten.

Regering maakt Srd 500.000 extra vrij om situatie op de vuilstortplaats Ornamibo aan te pakken

Extra graafmachines, bulldozers en waterpompen ingezet om brand onder controle te krijgen....


Tijdens een persconferentie dinsdag 16 oktober 2018 belegd door vicepresident Ashwin Adhin over de Ornamibo-brand, werd duidelijk, dat de regering Srd 500.000 extra heeft vrijgemaakt voor werkzaamheden die verricht worden op de vuilstortplaats Ornamibo. Indien nodig wordt het bedrag verhoogd naar Srd 1 miljoen. Dat meldt Starnieuws. 

De situatie daar zal beheersbaar gemaakt worden door wegen aan te leggen, waardoor in de toekomst zulke brandhaarden niet meer kunnen ontstaan, zo werd althans beweerd...

Er zijn extra graafmachines, bulldozers en waterpompen ingezet om de brand volledig onder controle te krijgen. Voor het werk zijn vier dagen uitgetrokken. Tot dan zullen de scholen in de omgeving gesloten blijven. De rapers mogen zich tijdelijk niet op de vuilstortplaats begeven. Er worden goede afspraken met hen gemaakt.

Diverse ministers en instanties waren ook aanwezig op de persconferentie. Onderkend wordt dat er sprake is van een ramp. Mens en milieu hebben last van de rookontwikkeling en de stank, tot ver in de omgeving. Er is een toeloop van patiënten bij de polikliniek van Houttuin.

De brand is ontstaan op 7 oktober. De brandweer kon niet gelijk bij de brandhaard komen, omdat er geen toegangswegen waren. Die moesten worden aangelegd. Er moest ookeen kreek gegraven worden vanuit de Parakreek. De brandweer was ook afhankelijk van graafmachines die bij derden betrokken moesten worden. Intussen komt steeds meer zwaar materieel beschikbaar om de situatie beter aan te kunnen pakken.

Adhin deelde mee, dat de situatie minutieus wordt gemonitord. Directeur van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing Jerry Slijngard zei, dat ter plekke een coördinatiecentrum is ingericht om met de verschillende diensten ter plekke overleg te voeren, waardoor er niet langs elkaar gewerkt wordt.

Vijf mensen gedood, vier onthoofd, in confrontatie mogelijke misdaadgroepen in staat Chihuahua, Mexico

Bloedvergieten op een weg tussen Buenaventura en de stad Ignacio Zaragoza


Vijf mensen zijn afgelopen zondag, 14 oktober 2018, gedood - vier onthoofd - in een confrontatie tussen mogelijke misdaadgroepen op een landelijke weg in de staat Chihuahua in Mexico, zeiden ambtenaren. 

Het bloedvergieten vond plaats op een weg tussen Buenaventura en de stad Ignacio Zaragoza in het noordwesten van Chihuahua. De sterfgevallen zouden verband houden met misdaadgroepen, omdat de slachtoffers in paramilitaire kleding waren, aldus het kantoor van de Chihuahua-procureurs-generaal.


Agenten troffen een brandende ​​Ford F-150 en een Chevrolet Avalanche aan en verbrandde en onthoofde lichamen, zei het kantoor van de procureur-generaal.

Twee afgehakte hoofden werden achtergelaten op de motorkap van de Avalanche en twee andere hoofden lagen op de stoep, zeiden ambtenaren. Er lagen tien kogelhulzen ter plaatse.

Chihuahua-staatspolitie-eenheden werden ingezet in Zaragoza om de doden te identificeren en te zoeken naar degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, zeiden de autoriteiten.

Zaragoza, zoals de stad algemeen bekend is, ligt ongeveer 250 kilometer ten zuidwesten van Juárez. In mei voerden gewapende mannen een grootschalige aanslag uit, waarbij acht mensen de dood vonden en een half dozijn huizen en bedrijven in brand werden gestoken in de stad met ongeveer 3.000 inwoners.

De doden waren onder meer een kandidaat van de gemeenteraad voor de Partido de la Revolución Democrática, bekend als de PRD. PRD-functionarissen zeiden dat de huizen van sommige PRD-leden in brand werden gestoken, inclusief die van de kandidaat van de partij voor het burgemeesterschap.

(Suriname Mirror/El Paso Times/El Monitor Parral/diario19/Hilo Directo)

Enorme stroomstoring treft ongeveer de helft van Venezuela

(Bron foto: Twitter)
Zeker 11 van Venezuela's 23 staten zaten in het donker na explosie in centrale in Carabobo


Een enorme stroomstoring heeft maandag 15 oktober 2018 ongeveer de helft van Venezuela zonder elektriciteit gezet. Minister van Energie, Luis Motta Dominguez, zegt dat de stroomstoring maandagavond begon met een explosie in een elektriciteitscentrale in de noordelijke staat Carabobo (zie foto).


Het liet minstens 11 van Venezuela's 23 staten in het donker zitten.Motta Dominguez zei maandagavond dat er weer stroom was in Carabobo en dat gewerkt werd om het elders te herstellen.
Camaradas! Compatriotas! Venezolanos ... Motivado a una explosión y posterior incendio de un transformador en la Estación La Arenosa ubicada en el Edo. Carabobo, hay una interrupción del servicio en varios estados del Sur Occidente del Pais... la estación la Arenosa es una de las 7 estaciones que reciben desde el Guri en 765.000 voltios y trasmite en 765, 400 y 230 mil hacia el centro y Occidente. Aunado a esto, en el Zulia hay actualmente una fuerte tormenta eléctrica que retarda las maniobras, sin embargo se estima que en un lapso de 2 a 3 horas se vayan recuperando el servicio en los estados afectados. Una vez los bomberos, autoricen la entrada al sitio del suceso, se comenzará la limpieza y reemplazo lo del equipo así como el inicio de la investigación de la causa del evento, lo cual no incide en la recuperación del servicio, ya que la línea se energizó nuevamente. El cambio del equipo puede tomar 72 horas, pero REITERO el servicio eléctrico como tal, se recuperará en 2 o 3 horas... Los mantendremos informados.. GRACIAS!! @nicolasmaduro @delcyrodriguezven @@dcabellor @vtvcanal8 @mazo4f
Een bericht dat is gedeeld door @ lmottad op


Echter, bewoners in verschillende andere delen van Venezuela tweetten vanochtend, dinsdag 16 oktober, dat ze nog steeds geen stroom hadden.

Olierijk Venezuela was ooit een van de meest ontwikkelde landen van Latijns-Amerika. Vandaag is het in de greep van een historische crisis met tekorten aan voedsel en medicijnen na twee decennia van socialistische heerschappij.

(Suriname Mirror/Noticias24/The Associated Press/Twitter/Instagram)