donderdag 6 juni 2019

Doekhie (NDP): ‘Ministerieel overleg over Canawaima een nationale schande’

(Bron foto: Dagblad Suriname)
'Het is de grootste schande wanneer managementteam niet eens een motor kan laten repareren'

- 'De Guyanese zijde verdient evenveel als de Surinaamse zijde en heeft nooit financiële problemen'
- 'Harisha Jairam, voorzitster RvC, denkt dat zij God en eigenaar is van het parastataal bedrijf'


Dat het voortdurend probleem met betrekking tot de reparatie van de veerboot MS Canawaima, die sinds 25 mei uitgevallen is, nu op ministerieel niveau en zelfs hoger moet worden opgelost, is volgens NDP-parlementariër Rachied Doekhie het toppunt van een nationale schande.

'Het is de grootste schande wanneer het managementteam niet eens een motor kan laten repareren. Het is een grote schande dat men op ministerieel en presidentieel niveau moet gaan onderhandelen om een motor te vervangen. Als een vliegtuigmotor van SLM gerepareerd moet worden, gaat de minister ook naar daar? De minister gaat alleen wanneer incapabele mensen op posten worden gezet en geen kaas hebben gegeten van het werk', zegt de volksvertegenwoordiger uit Nickerie donderdag 6 juni 2019 in het  Dagblad Suriname.

De NDP-topper neemt geen blad voor zijn mond en zegt dat opeenvolgende managementteams van de Canawaima Management Company N.V. flink ‘geroofd’ hebben binnen het staatsbedrijf. Hierdoor zijn miljoenen Amerikaanse dollars op onverklaarbare wijze verdampt. De huidige Raad van Commissarissen (RvC) onder leiding van Harisha Jairam krijgt daarvoor ook geen schoonheidsprijs.

Het bedrijf zou met goed management vanaf de eerste vaart in 1998 op basis van een dagelijkse verdienste van 5.000 Amerikaanse dollar, nu zeker 36,5 miljoen Amerikaanse dollar moeten hebben verdiend. 'Pe a moni de? Als dat geld nergens te vinden is, is het gestolen', stelt Doekhie.

Als alles volgens planning verloopt, zal minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), zijn Guyanese counterpart van Openbare Infrastructuur, David Patterson, deze week spreken over het opzetten van systemen voor een voortzetting van de veerdienst Suriname-Guyana. Doekhie voorspelt nu al, dat dit gesprek geen enkele oplossing zal bieden zolang de Surinaamse zijde haar deel van het geld niet kan ophoesten. 'A moni no de, want den njang a moni. Al zet je nu God, als je geen geld hebt gebeurt niets', stelt Doekhie.

Volgens de parlementariër waren onder de vorige terminal manager Mohamed (Rocky) Sultan al nieuwe onderdelen voor de MS Canawaima besteld, terwijl Guyana als counterpart ook zover was om de zaak mede te helpen financieren. Doekhie stelt dat hij twee jaren geleden persoonlijk in Guyana een gesprek heeft gevoerd met de directeur-generaal van het kabinet van de Guyanese president, Joseph Harmon. 'Guyana heeft zijn geld netjes opgepot. Zij willen hun deel direct zetten, maar het deel van Suriname is weg gestolen. Guyana was zelf zover, dat zij de Surinaamse zijde met een lening van 40.000 Amerikaanse dollar had geholpen. De Guyanese zijde verdient evenveel als de Surinaamse zijde en heeft nooit financiële problemen. Pe a moni de?', stelt hij.

De parlementariër hoopt niet dat de regering ook deze zaak zal gaan subsidiëren. 'Moeten we ook dit gaan subsidiëren? Het is een parastataal bedrijf, dus laten ze een lening gaan sluiten en alles netjes met rente terugbetalen. Laten ze de minister van Financiën met rust laten.'

Doekhie is vooral woedend over een recente handeling van president-commissaris Jairam. Volgens de politicus denkt Jairam ‘dat zij God en eigenaar is’ van het parastataal bedrijf door alles af te sluiten en zelfs beslissingen te nemen voor de militaire politie. 'Ik heb hierover een gesprek gehad met de ministers Chotkan en Ronni Benschop van Defensie. Die dame sluit daar alles af. Ook het MP-kantoor is op slot met stempel en accommodatie. Mensen met kleine kinderen en baby’s kwamen afgestempeld uit Guyana, maar mevrouwtje vindt dat deze mensen geen toegang zullen krijgen. De MP heeft niets te maken met Canawaima. Hun taken zijn bij wet vastgelegd. Daar heeft Jairam niets mee te maken', stelt de NDP’er.

Als oud-districtscommissaris van het rijstdistrict heeft Doekhie in zijn periode vaak buiten werktijd toestemming aan personen moeten geven in citogevallen. 'Een ieder die zich komt aanmelden moet onmiddellijk geholpen worden. Het zijn mensen die legaal hier zijn. Je weet nooit als iemand van die persoon is overleden, een boot is gezonken of een vliegtuig is neergestort. Dus ik ging met spoed naar kantoor in mijn badslippers en korte broek en stempelde ik af zodat de man weg kon. Zo moet het', aldus de politicus.

Het Guyanese ministerie van Openbare Infrastructuur zegt dat het zijn deel heeft gedaan door de MV Sandaka van 31 mei tot 2 juni in te zetten voor het vervoer van gestrande personen. De operatie is echter een dag later gestopt door de grote behoefte.

Bromfietser (19) rijdt zich op de Indira Gandhiweg dood tegen een elektriciteitspaal

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Lucas Nunes Lima moet met hoge snelheid hebben gereden op bromfiets met opgevoerde motor


De 19-jarige bromfietser Lucas Nunes Lima is vanochtend, donderdag 6 juni 2019, verongelukt op de Indira Gandhiweg. Hij is met zijn bromfiets tegen een elektriciteitspaal gereden langs de weg. Lucas is daarbij zodanig gewond geraakt, dat hij het leven ter plaatse heeft gelaten, zo meldt het Korps Politie Suriname.

Lucas moet met een hoge snelheid hebben gereden op een bromfiets met een opgevoerde motor.

Het lichaam van Lucas en de bromfiets zijn hangende het onderzoek in beslag genomen door de politie van bureau Leydorp.

President Bouterse: 'Ik kan u garanderen dat de regering schokkende incidenten en strafbare feiten jeugdigen uiterst serieus neemt'

'Het beleid wordt zodanig bijgesteld dat veiligheid naar een aanvaardbaar niveau wordt gebracht'


President Desi Bouterse heeft donderdagmiddag 6 juni 2019 in De Nationale Assemblee zijn bezorgdheid geuit over de berichtgeving over de diverse schokkende incidenten en strafbare feiten waarbij jeugdigen betrokken zijn als ook slachtoffer zijn geworden. Dit bericht Starnieuws.

'Ik kan u garanderen dat de regering deze zaak uiterst serieus neemt. Ik benadruk dat wij als regering en samenleving de taak hebben om onze kinderen te beschermen en hun veiligheid te garanderen. Bij het na-traject van correctie van dergelijke droevige gebeurtenissen werkt de regering aan de verdere intensivering van de samenwerking tussen onder andere de ministeries die belast zijn met Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Sport- en Jeugdzaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Daarbij zal bijzondere nadruk worden gelegd op preventie.' 


De regering zal, met het oog op de leefbaarheid, het leefklimaat, de sociale zekerheid en de sociale bescherming van de samenleving, het beleid zodanig bijstellen dat de veiligheid naar een aanvaardbaar niveau wordt gebracht.

Bouterse zei dat het hem goed doet te kunnen vermelden, dat het veiligheidsgevoel van de burger over het algemeen stabiel is gebleven. De regering blijft desondanks zich samen met de bevolking beijveren om dit veiligheidsgevoel steeds groter te doen worden. De voortzetting van het Safe City project gaat onverkort verder en diverse meldingen die via het Command Center binnen het justitiële en het politionele zijn binnengekomen, hebben geleid tot het succesvol oplossen van misdaden.

De regering heeft er ook voor gekozen om fors te investeren in de aankoop van meer materieel, waaronder voertuigen en ander rollend materieel. De politie is derhalve nog meer in staat de surveillance op te voeren om het veiligheidsgevoel bij burgers te vergroten en om correctief en reactief op te treden bij wet overschrijdende handelingen.

De regering heeft ook geïnvesteerd in human capital. 'Onze politionele en veiligheidsdiensten verzetten dagelijks veel en moeilijk werk om de veiligheid onder alle omstandigheden in stand te houden. Het zou niet op zijn plaats zijn om deze opmerking niet te maken, daar het alleszins op zijn plaats is deze operationele diensten een hart onder de riem te steken en ons volste vertrouwen in hen uit te spreken. Daarbij kunnen zij op de nodige ondersteuning van de regering rekenen', zei de president.

Over grensoverschrijdende criminaliteit, met name over de drugscriminaliteit 'wil ik aangeven dat wij als land fors bijdragen aan de bestrijding ervan. Om redenen van veiligheid kunnen wij niet altijd mededelingen hierover publiekelijk doen. Ik kan u echter verzekeren, dat vaak genoeg vangsten in het buitenland mede gerealiseerd zijn geworden door gedegen intelligence-werk van onze diensten. Met de beperkte middelen die wij hebben, leveren wij toch een goede bijdrage aan de internationale drugsbestrijding. We verwelkomen in dat verband dan ook de conferentie van de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) die deze maand in ons land wordt gehouden.'

Vergunning van Inter City is ingetrokken - 'Auto's parkeren her en der en dat zorgt voor chaos, waar onwil is, moeten we maatregelen treffen'

'Ik ben geen poepen jantje en zal niet schromen om volgens wettelijke bepalingen op te treden'


De vergunning van Inter City, een evenementenlocatie op de hoek van Nieuwszorg- en Indira Gandhiweg, is ingetrokken. Dat bevestigt districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuid-West in de Ware Tijd van donderdag 6 juni 2019. 

De districtscommissaris wijst erop dat er een vergunning aan Inter City is verleend om kermis te organiseren. Echter worden daar shows georganiseerd en is er ook een discotheek op de plek opgezet. 'Auto's parkeren her en der en dat zorgt voor chaos', zegt Grauwde doelend op de verkeersveiligheid die in gevaar komt in de omgeving van de locatie.

Volgens Grauwde is de vergunningskwestie een aantal keren besproken met Jairadj Gajadien, eigenaar van Inter City, maar hierin kwam er geen verandering.

'Waar onwil is, moeten we maatregelen treffen. Ik ben geen poepen jantje en zal niet schromen om volgens wettelijke bepalingen op te treden', zegt de districtscommissaris . De desbetreffende vergunning zou in september vervallen.

Buurtbewoners in de omgeving van de evenementenlocatie hebben meerdere keren in de media geklaagd, dat hun leefgenot ernstig wordt verstoord door de geluidsoverlast afkomstig van Inter City. De mensen onder leiding van initiatiefnemer Sharief Mahaboeb hebben een rechtszaak tegen de staat en Inter City aangespannen.

Apostel Steve Reyme begint zijn eigen politieke partij Alternatief 2020

(Bron foto: Logos International, Soundcloud)
'De bijdrage van geestelijke leiders van belang bij de aanpak van maatschappelijke problemen'


Steve Reyme, apostel bij de Volle Evangeliegemeente Logos International, begint zijn eigen politieke partij. Zo bevestigen verschillende bronnen tegenover de Ware Tijd, aldus de krant donderdag 6 juni 2019. Vernomen wordt dat de voorbereidingen daartoe zo goed als af zijn. Het bestuur is inmiddels samengesteld. Alleen de proclamatie rest nog, wat een dezer dagen moet gebeuren. 

Reyme zou zijn besluit afgelopen zondag aan zijn gemeenteleden bekend hebben gemaakt. De op te richten partij zal de naam 'Alternatief 2020' dragen. Pogingen van de krant om een bevestiging te krijgen van de geestelijke zijn mislukt.

Reyme heeft onlangs op diverse momenten publiekelijk zijn zienswijze gegeven over het samengaan van kerk en politiek, wat over het algemeen betwist wordt. Hij zei enkele dagen geleden, dat hij de directe betrokkenheid van geestelijke leiders bij een politieke partij 'geen slecht ding' vindt. Hiermee reageerde hij op de samenwerkingsovereenkomst die de ABOP onlangs heeft getekend met enkele geestelijke leiders.

'Anders was het als een religieuze stroming zich zou verbinden aan een politieke partij. Dat is onbijbels', was zijn reactie toen.

Volgens de voorganger indiceert de samenwerkingsovereenkomst het besef, dat de bijdrage van geestelijke leiders van belang is bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Zijn zienswijze over het samengaan van politiek en kerk kwam onlangs weer naar voren en wel in het actualiteitenprogramma 'Transparant' van Lime TV met presentator Jerrel Harderwijk.

De voorganger haalde voorbeelden uit de geschiedenis aan, om te staven dat het brengen van politieke veranderingen middels Bijbelse principes niet iets nieuws is. Hij noemde onder andere de godsdienstige en politieke leider Mahatma Gandhi als voorbeeld. 'Mahatma Gandhi heeft het principe van naastenliefde, ook iets dat de kerk ons leert, en vrede gebruikt om zonder geweld de onafhankelijkheid van India tot stand te brengen.'

Verdachte in moord-verdwijningszaak Van Dillenburg heeft 'helemaal niks met de moord te maken' - 'Ik heb die undercoveragenten gewoon een broodje aap verkocht'

(Bron foto: Politie)
OM: 'Ad K. heeft zijn verhaal niet alleen tegen de undercovers verteld'

Paar dagen voor verdwijning zou Ronnie Brunswijk de taxi van Van Dillenburg hebben geramd toen hij onderweg was naar Schiphol met cocaïne


De manier waarop de politie Helmonder Ad K. te pakken kreeg voor de 17 jaar oude moord op/verdwijning van Patrick van Dillenburg, is volgens de Amsterdamse rechtbank toegestaan. Advocaten van K. (49) vonden de ‘Mr Bigmethode’ niet eerlijk gezien zijn kwetsbaarheid. De Officier van Justitie pakte in de procedurele zitting vanochtend, donderdag 6 juni 2019, uit met veel steunbewijs. Dit berichten vandaag onder andere het Eindhovens Dagblad, Nu.nl, Brabants Dagblad en De Telegraaf. 'Ik zit onschuldig vast. Ik heb die undercoveragenten gewoon een broodje aap verkocht.'

Ad K. had zijn verhaal zeker niet alleen tegen de undercovers verteld. Zijn vriendin noemde hem een moordenaar, hij zei tegen haar dat hij mogelijk veel jaren zou moeten ‘zitten’. Een vriend hoorde hem praten over flashbacks van een moord. En ook tegen een ex had hij gezegd dat hij iemand had vermoord. Dat was ‘niet leuk’, en draaide om een handelsfout die uitliep op een ruzie. Onder andere Van Dillenburg zou een partij van 50 kilo cocaïne hebben gestolen.

Bij de Mr. Bigmethode zet de politie undercover-agenten in als zogenaamd zware criminelen die op zoek zijn naar een nieuwe partner. Deze moet dan eerst open kaart spelen. Ad K. zou voor ‘Patrick en Sanne’ vals geld kunnen smokkelen met een zeiljacht en kreeg dan geld. Hij zei toen dat hij drugscrimineel Patrick van Dillenburg in 2002 ‘voor zijn kop had geknald’. Meteen na zijn arrestatie in februari trok hij dat weer terug. Als junk zou hij alles zeggen voor geld.

Advocaat J. Gerbrandy wilde de hele rechtszaak van tafel, omdat het Openbaar Ministerie (OM)  volgens hem een veel te zwaar middel had ingezet. Ad K. is emotioneel en financieel kwetsbaar. Ook zouden zijn mensenrechten in het geding zijn door dit zware middel. Hij sprak van een langdurig psychologisch spel en uitlokking. Het OM verwachtte het bezwaar al, maar vond het veel te vroeg in het proces komen. De rechtbank was het daar mee eens. Ze wil meer informatie voor een definitieve beslissing maar het dossier is nog niet klaar.

Ad K. (49) is geboren in Gemert en woonde de laatste tijd in Helmond. Daarvoor zat hij een tijd in Amsterdam. Hij werd eind februari opgepakt op de woonboot van zijn vriendin in Nederhemert. Een maand later ging ook een man (59) uit Noordwijkerhout in de boeien. Het OM verdenkt hem van moord op Patrick van Dillenburg en het verbergen van diens lichaam.

Patrick van Dillenburg liep op 2 januari 2002 na een telefoontje zijn huis in de Amsterdamse Jordaan uit. Hij (38) zou zo terugkomen, maar dat gebeurde niet. Pas na een paar dagen meldde zijn vriendin hem als vermist; hij bleef wel vaker opeens een paar dagen weg. Onderzoek leerde de politie al snel dat Van Dillenburg in de drugshandel zat. Een paar dagen voor zijn verdwijning zou de nu Surinaamse politicus Ronnie Brunswijk de taxi van Van Dillenburg hebben geramd toen hij onderweg was naar Schiphol met cocaïne. 

De Helmonder vertelde de undercover-agent dat hij Van Dillenburg ‘voor zijn kop had geknald en onder beton had weggewerkt’. Later had hij hem had opgegraven en 'door de shredder gegooid’. Volgens de advocaten van K. is het heel wel mogelijk dat Van Dillenburg 'vrijwillig met de noorderzon is vertrokken' en dat hij nog in leven is.

De politie hoorde ook van andere bronnen over beton en de shredder. Tegen een vriend gebruikte K. dezelfde bewoordingen, en dat het ging om een dubbele portie drugs. Ad K. vertelde nu de rechters zelf, dat hij ‘helemaal niks met de moord te maken heeft'. Hij had zijn verhaaltje afgedraaid tegen de undercover-agent, omdat die enkel bang was voor bewijs en dat zou laten verdwijnen. Deze ‘Patrick’ kende corrupte agenten die Ads naam uit het systeem konden poetsen. Als Ad vals geld naar Portugal smokkelde, zou Patrick twee ton investeren in een restaurant in Cambodja, een droomwens van K. Huilend zei de Helmonder al dertig jaar verslaafd te zijn en dat geld hard nodig te hebben. Hij bood excuses aan aan de familie van Van Dillenburg voor wat hij hen had aangedaan.

Advocaat Vito Shukrula wilde een deel van de opgenomen gesprekken van K. in het openbaar laten afspelen. Volgens hem is er door de politie veel opgeschreven wat helemaal niet te horen is. Door dat in de rechtbank te laten horen zou ook het publiek meteen snappen dat K. onschuldig is. De rechtbank wees dat verzoek af onder andere wegens privacy-aspecten. Het publiek kent daarnaast de rest van het dossier niet en zou dus een ontoelaatbaar eenzijdig beeld krijgen. Wel zullen de gesprekken achter gesloten deuren nogmaals onder de loep worden genomen.

Van Dillenburg was in 1991 betrokken bij de spectaculaire roof van twintig schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. De doeken werden destijds kort na de diefstal teruggevonden.
Op 28 mei is een tweede verdachte in de moordzaak aangehouden. De raadkamer van de rechtbank beslist vrijdag over het voortduren van diens voorarrest. Over het voorarrest van K. neemt de rechtbank later donderdag een besluit.

Identiteit op Javaweg aangetroffen dode man is bekend - Iwan Tekemang (49) is aangereden door twee bromfietsers

Tweede bromfietser, een 15-jarige jongen en zijn 31-jarige duorijder, zijn aangehouden en in verzekering gesteld

Politie zoekt nog de bromfietser die Tekemang als eerste aanreed

 
Iwan Tekemang (49) is de man die gisterochtend dood is aangetroffen op de Javaweg. Uit onderzoek blijkt dat de man is aangereden door twee bromfietsers, zo bericht het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 6 juni 2019.

Tekemang is volgens de politie gevallen op de rijbaan nadat hij door de eerste bromfietser was aangereden. Vervolgens heeft een tweede bromfietser over hem gereden. De tweede bromfietser, een 15-jarige jongen, en zijn 31-jarige duorijder zijn inmiddels aangehouden en in verzekering gesteld.

Uit hun relaas blijkt, dat de bromfiets van de duorijder is en dat het werd bestuurd door de vijftienjarige. Nadat zij waren ingereden op Tekemang, kwamen beiden te vallen. Ze pakten de bromfiets op en maakten zich uit de voeten zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

De 31-jarige, die militair is, is overgedragen aan de Militaire Politie. Zijn bromfiets is in beslag genomen.

De politie zoekt naar de bromfietser die Tekemang als eerste had aangereden. Zij roept de hulp van de gemeenschap op in deze.
Informatie die kan leiden tot het achterhalen van de bromfietser kan worden doorgegeven aan de politie van het bureau Lelydorp op 0366116/0366785 of de Command Centre op telefoonnummer 115.

Nabestaande SLM-ramp Patrick Scharmin: 'Heb ik wel mijn broer en moeder begraven?'

(Bron foto: RTV Oost)
Dertig jaar geleden, 7 juni 1989, werd Suriname getroffen door SLM-vliegramp

Bij identificatie van slachtoffers werden grote fouten gemaakt, labels bij stoffelijke overschotten raakten zoek


Het is morgen precies dertig jaar geleden dat in Suriname een grote vliegramp was met een toestel van luchtvaartmaatschappij SLM. In het vliegtuig zaten veel Surinaamse Nederlanders. Alle negen bemanningsleden en 167 van de 178 passagiers kwamen om het leven. Al die tijd vraagt Patrick Scharmin zich af of zijn moeder, broer en tante, die bij de ramp omkwamen, wel echt begraven zijn op de plek waar ze zouden moeten liggen, zo bericht vandaag, donderdag 6 juni 2019, RTV Oost.


Het toestel van de Surinaamse vliegmaatschappij SLM crashte destijds op het vliegveld Zanderij. Aan boord waren ook de voetballers van het Kleurrijk Elftal, een team van Nederlandse profs van Surinaamse afkomst, onder wie Patricks broer Andy Scharmin.

Bij de identificatie van de slachtoffers werden grote fouten gemaakt. Zo raakten labels bij de stoffelijke overschotten zoek. Bovendien werden persoonlijke spullen van de slachtoffers gescheiden, nog voordat een begin was gemaakt met de identificatie. Het duurde uiteindelijk twee weken voordat Andy en zijn moeder konden worden geïdentificeerd. Dat gebeurde door familie in Suriname die hen niet eens goed kende. De loden kisten mochten - eenmaal terug in Nederland - niet meer worden geopend.


Patrick heeft al die jaren twijfels gehad. Ieder jaar als hij op de dag van de ramp de begraafplaats bezoekt, bekruipt hem het gevoel dat zijn moeder en broer niet op deze plek hun laatste rustplaats hebben gevonden. Dat gevoel werd sterker toen hij een aantal jaren geleden het autopsierapport tegenkwam en las dat zijn broer een gouden tand zou hebben. 'Dan schrik je. Andy had helemaal geen gouden tand', zegt hij tegen RTV Oost.

Intussen zijn de technieken om een lichaam te identificeren enorm verbeterd. Patrick heeft erover nagedacht de graven open te laten maken en te bekijken of degenen die in het graf liggen echt zijn dierbaren zijn. 'Maar, ik heb besloten dat ik een dergelijk onderzoek niet wil. Want je weet op voorhand niet of je daarmee heel veel overhoop haalt.' Hij weet niet wat hij zou moeten doen als blijkt dat zijn familieleden daar niet liggen. 'Wat is dan de volgende stap? Ga je verder zoeken in Suriname? Kijk, wij zijn hier geboren en hebben de Nederlandse mentaliteit. Maar, in Suriname gaan dingen anders, wat dat betreft is er toch nog wel een cultuurverschil. Daar ligt zoiets nog eens extra gevoelig. Reden voor mij om het te laten zoals het is. Ik heb er verder vrede mee.'

Milieu-instituut van Brazilië, IBAMA, lanceert grootste operatie ooit tegen ontbossing van Amazone


165 IBAMA-agenten naar Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia en Roraima gestuurd, gesteund door leger en politie


Het Braziliaanse milieubeschermingsinstituut IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) heeft woensdag 5 juni 2019 de grootste operatie ooit gelanceerd om illegale houtkap tegen te gaan, dat is versneld sinds president Jair Bolsonaro aantrad. 

Het ministerie van Milieu, dat toezicht houdt op IBAMA, zei dat het agentschap 165 agenten naar de staten Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia en Roraima heeft gestuurd, gesteund door soldaten en politie.

'Het doel is om de regio's met de grootste concentratie van illegale activiteiten te onderzoeken om de uitbreiding van milieuschade te beperken', zei het ministerie in een verklaring.

Ontbossing van het Amazone-regenwoud in Brazilië versnelde in mei tot de snelste in tien jaar, volgens gegevens van een vroegtijdig waarschuwingssysteem. Experts zeggen, dat de reden voor toename van de activiteit door illegale houthakkers is aangemoedigd door de versoepeling van milieubescherming onder Bolsonaro.

In de eerste vijf maanden heeft de regering van Bolsonaro overheidsinstanties ontmanteld, het budget verlaagd om milieuwetten af ​​te dwingen en over het algemeen zich sceptisch getoond over maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering, zeggen milieuactivisten.

Nadat Bolsonaro aantrad, werd de bosbouwcommissie verplaatst van het ministerie van Milieu naar het ministerie van Landbouw, dat wordt gerund door bondgenoten van de landbouwindustrie van de president.

Het persbericht van IBAMA:

Ibama realiza megaoperação de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia

Publicado: Quarta, 05 de Junho de 2019, 16h35
Foto: Ibama
Foto: Ibama

Brasília (05/06/2019) - O Ibama iniciou nesta quarta-feira (05/06), dia mundial do meio ambiente, megaoperação de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Dezessete equipes de fiscalização inspecionam as áreas.


Foto: IbamaA Operação Amazônia Soberana mobilizou 165 agentes ambientais federais, o maior efetivo já reunido em uma missão, para realizar autuações, embargos e apreensões em 7 estados: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. A segurança é garantida por 125 policiais militares e civis, que também contribuem com a aplicação de medidas penais aos infratores. Oitenta e cinco carros e cinco helicópteros são usados nas ações. O objetivo é esquadrinhar as regiões com maior concentração de ilícitos para conter a expansão dos danos ambientais.
Além das ações ostensivas, o Ibama reforçará operações remotas baseadas no cruzamento de dados gerados por satélite com informações de bases cadastrais. O desflorestamento ilegal pode resultar em multa, responsabilização penal e obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente.

(Suriname Mirror/VoA News/Reuters/IBAMA)

Ministerie van SoZaVo is bereid de uitkering voor mensen met een beperking aan te passen

'Het uiteindelijke besluit ligt bij de regering en is geen aangelegenheid van SoZaVo'

'De regering beseft dat het bedrag van Srd 325 per maand niet voldoende is'


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is bereid om de uitkering voor mensen met een beperking aan te passen. 'Het uiteindelijke besluit ligt bij de regering en is geen aangelegenheid van SoZaVo', zegt minister André Misiekaba, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 6 juni 2019.

Het ministerie spoort de doelgroep aan om zich zoveel mogelijk ook voor de andere voorzieningen te registreren en zal zich blijven beijveren om in die tegemoetkomingen te blijven voorzien. 'De regering beseft dat het bedrag van Srd 325 per maand niet voldoende is om te voorzien in het levensonderhoud. Daarom biedt het ministerie andere voorzieningen, waaronder gesubsidieerde levensmiddelen pakketten, betaling van de premie van de ziektekostenverzekering en aanvullende medische kosten en ondersteuning met thuiszorg', zegt Misiekaba.

Om in aanmerking te komen voor financiële bijstand moet een bevoegde persoon of instantie vaststellen, dat de cliënt daadwerkelijk een beperking heeft. Dat kan door middel van een medische verklaring.

Misiekaba zegt, dat huisartsen hebben aangegeven dat het oordelen over de arbeidsongeschiktheid van cliënten voor problemen zorgt in de relatie tussen cliënt en arts. Hierdoor is besloten om een verklaring van een specialist te vragen. De procedures zijn in januari aangepast, waardoor cliënten van wie overduidelijk is dat de beperking niet van tijdelijke aard is, bij verlenging slechts een bewijs van in leven zijn moeten overleggen. In 2017 is de dienst Mensen met een Beperking begonnen met het digitaliseren van informatie over de doelgroep.

Ondanks vele oproepen, liggen de aanmeldingen ver beneden het aantal mensen dat bijstand ontvangt. Het grote verschil heeft ertoe geleid dat de dienst een plan uitwerkt om in samenwerking met het Onderdirectoraat Algemeen Maatschappelijke Zorg een beter beeld te krijgen van het aantal mensen met een beperking. In het bestand komen namelijk ook mensen voor met chronische aandoeningen. Bij de registratie zullen alle wijkkantoren van het onderdirectoraat worden bezocht.

Meteo Dienst Curaçao kan sargassum in het Caribisch gebied detecteren

Sargassum wordt opgespoord door polaire satellieten die over de regio trekken


De Meteorologische Dienst Curaçao beschikt over een pilotsysteem waarmee sargassum in het Caribisch gebied kan worden gedetecteerd en een prognose kan worden gemaakt van de route die het wier aflegt. Dat is gisteren bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 6 juni 2019.

De afgelopen jaren kampen Curaçao en omliggende eilanden met een grote hoeveelheid sargassum die de stranden teistert en (stank)overlast veroorzaakt, maar ook schadelijk is voor zeedieren en de kust. In dit kader is in 2017 bij de IOCaribe conferentie een werkgroep opgericht, die de taak had het sargassowier - dat steeds vaker en vooral in het Caribisch gebied wordt aangetroffen - te bestuderen.

Tegelijkertijd werd afgesproken een systeem te creëren waarmee het wier kan worden opgespoord en waarmee een voorspelling kan worden gemaakt van het traject dat het wier aflegt. Tijdens de IOCaribe-conferentie van dit jaar, die begin mei op Aruba heeft plaatsgevonden, is dit systeem dat door het Franse bedrijf SCL is ontworpen gepresenteerd.


Om sargassum op te sporen wordt gebruikgemaakt van polaire satellieten die over de regio trekken en hierbij het wier herkennen en dit met hoge resolutie vastleggen. Na vlekken van sargassum te hebben ontdekt, wordt middels de stroming van de zee een voorspelling gemaakt van de route die het wier zal afleggen.

Voor dit systeem - dat nog in de proeffase verkeert - worden verschillende landen gevraagd het te gebruiken en te kijken of ze hiermee sargassum kunnen opsporen.

Ook Curaçao heeft zo’n systeem ontvangen en de Meteo houdt middels een satellietsysteem de beweging van sargassum nauwlettend in de gaten. Met de informatie die met het systeem wordt vergaard, kan bekend worden gemaakt aan instanties zoals het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het ministerie van Algemene Zaken dat sargassum dichtbij de kust is gedetecteerd en dat het binnen enkele dagen de kust kan bereiken.

'Twee Refineria di Kòrsou-functionarissen terecht op staande voet ontslagen'

'De twee waren actief betrokken bij ‘parallelle traject’ om nieuwe exploitant voor Isla te vinden'


De twee RdK-functionarissen Gilbert Gregory Cijntje, technical manager, en Michèle Mario Kinburn, projectcoördinator van Refineria di Kòrsou (RdK) zijn terecht op staande voet ontslagen. Vast is komen te staan, aldus het gerecht, dat zij - naast het officiële aanbestedingstraject - actief betrokken zijn geweest bij het ‘parallelle traject’ om een nieuwe exploitant voor de Isla-raffinaderij te vinden, waarvan zij redelijkerwijs moeten hebben geweten dat dit ‘niet passend was’, zo schrijft vandaag, donderdag 6 juni 2019, het Antilliaans Dagblad.

Zij wisten bovendien, aldus het vonnis van gisteren, dat dit parallelle traject heeft geleid tot ‘een concrete poging om (aanzienlijke) betalingen van Count Energy Trading los te krijgen’. Cijntje en Kinburn hebben er op geen enkel moment blijk van gegeven dat zij zich van een en ander hebben willen distantiëren. Bij deze stand van zaken kan de conclusie geen andere zijn dan, dat deze RdK-werknemers een dringende reden hebben gegeven om hen op staande voet te ontslaan. Het gerecht op Curaçao heeft gisteren uitspraak gedaan in beide zaken.

Cijntje en Kinburn waren eerst met verplicht verlof gestuurd en later ontslagen, omdat ze betrokken waren geweest bij de vermeende poging tot uitlokking van omkoping. Dat geldt ook voor de toenmalige statutair directeur Roderick van Kwartel en een door hem ingehuurde consultant.

In de rechtszaken wilden Cijntje en Kinburn het ontslag nietig laten verklaren. De rechter gaat uitvoerig in op wat er vooraf was gegaan aan het ontslag, waarvoor ‘stelplicht en bewijslast bij de werkgever rusten’.

Uit de ontslagbrief blijkt dat RdK het ontslag heeft gebaseerd op het bestaan van het zogenoemde ‘paralleltraject’ en de betrokkenheid van Cijntje en Kinburn bij dat traject. RdK gebruikt hiervoor de resultaten van het onderzoek van Ivy.

Refineria Isla Curaçao weigert Refineria di Kòrsou te voorzien van belangrijke operationele gegevens

Zoektocht Land Curaçao en RdK naar een nieuwe exploitant van de Isla in gevaar

'Refineria Isla stelt zich plotseling afwijzend op, dat brengt ons onnodig in de problemen'


Refineria Isla Curaçao bv, volle dochter van staatsonderneming Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), weigert ‘huisbaas’ Refineria di Kòrsou (RdK) en door RdK geselecteerde geïnteresseerde operators nog langer te voorzien van de belangrijke operationele gegevens. Daarmee komt het Project Arawak, de zoektocht van het Land Curaçao en overheids-nv RdK naar een nieuwe exploitant van de Isla, in gevaar of wordt deze op z’n minst ernstig belemmerd. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 6 juni 2019.

Potentiële operators die belangstelling tonen, als het leasecontract met PdVSA in 2020 is beëindigd, willen de raffinaderij bij het Schottegat kunnen bezoeken en ontvangen daarbij ook graag specifieke operationele data over de Isla.

Interim-directeur RdK, Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, die het nieuws bevestigt, is enigszins verbijsterd. De lease agreement schrijft medewerking voor. RdK eist geen vertrouwelijke financiële informatie op, maar vindt dat het delen van operationele data daar wel toe hoort. 'Ik neem het hoog op', zegt De Lannoy.

Toen een eerste partij onder de codenaam ‘Clara’ begin mei Isla bezocht was er geen vuiltje aan de lucht. Maar, nu een tweede partij onder de codenaam ‘Fiona’ de raffinaderij volgende week wil bekijken, stelt Refineria Isla zich plotseling afwijzend op. 'Dat brengt ons onnodig in de problemen.'

Hij kan zich niet voorstellen dat er mensen zijn bij Refineria Isla - waarvan net als hij de meesten Curaçaoënaar zijn - die het belangrijke proces om de raffinaderij ook na 2019 open te houden proberen tegen te houden. De Lannoy beseft dat binnen de Venezolaanse dochteronderneming uiteindelijk alles de goedkeuring vereist van de Venezolaanse statutair directeur, Vanessa de las Nieves Flores Pisani, maar de staf en medebeleidsbepalers bij Isla bestaan uit voornamelijk lokale professionals, die er zelf ook alle belang bij hebben dat de raffinaderij behouden blijft.

Minister Misiekaba: 'SoZaVo verhuist nog dit jaar naar een ander pand'

Misiekaba wil niet werken in pand dat op instorten staat...


Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft tijdens de begrotingsbehandeling gezegd, dat nog dit jaar het departement zal verhuizen naar een ander pand. Hiertoe is reeds goedkeuring gegeven door de Raad van Ministers. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 6 juni 2019.

Het gebouw aan de Waterkant, waarin het hoofdkantoor van SoZaVo is gevestigd, is onveilig en niet representatief. Om de verhuizing te kunnen realiseren heeft minister Misiekaba De Nationale Assemblee gevraagd om een extra Srd 150.000 op te brengen op de begroting. Er is reeds een pand in het vizier om het personeel van de Waterkant te verhuizen. Ook de mensen die in andere ruimten zitten op het terrein gaan mee.

Volgens Misiekaba kunnen ook afdelingen die her en der gevestigd zijn, onderdak krijgen in het pand waarover er gesprekken gaande zijn.

Naast het hoofdkantoor zijn verschillende wijkkantoren van SoZaVo niet om aan te zien. Veel van de gebouwen zijn niet representatief. Ook is het bedroevend gesteld met het meubilair en andere middelen die nodig zijn om het werk te doen. Misiekaba heeft een 'quick scan' laten maken van de wijkkantoren en Commewijne. Er ontbreekt van alles en nog wat om de mensen die voor hulp aankloppen, op te vangen en te begeleiden.

De slechte huisvesting van de SoZaVo-wijkkantoren kan doorgetrokken worden naar alle districten. In Brokopondo moeten mensen onder een boom bij elkaar komen. Minister Misiekaba is van plan om in de komende tien maanden alles aan te doen om het tij te keren.

'Waterschappen moeten werken aan verdere verzelfstandiging van de waterschappen in Nickerie'

'Ze zullen moeten laten zien dat ze willen werken om landbouwgebieden gezond te helpen maken'


De nieuwe besturen voor waterschappen, die begin juli gekozen worden, moeten werken aan verdere verzelfstandiging van de waterschappen in Nickerie. 'Ze zullen moeten laten zien dat ze willen werken om hun landbouwgebieden gezond te helpen maken, zodat de productie kan worden opgevoerd', zegt Guido van der Kooye, voorzitter van de Commissie begeleiding waterschappen, vandaag, donderdag 6 juni 2019, in de Ware Tijd.

Door verzelfstandiging zal geen beroep meer hoeven te worden gedaan op de overheid. Een van de zaken waar bijzondere aandacht aan besteed moet worden, is verbetering van vooral de natte infrastructuur voor de inzaai. De voorzitter zegt, dat niet alle besturen geïnventariseerd hebben hoe het gesteld is met de conditie van de irrigatieleidingen 'terwijl wij duidelijk een afspraak hadden dat dat vóór de inzaaiperiode moest gebeuren. De nieuwe besturen moeten dit alsnog doen'.

Ze moeten ook hun onderhoudsplan en begroting voor een jaar ter beoordeling indienen bij de commissie. De belanghebbenden van alle gebieden moeten een bijdrage leveren, zodat de besturen in staat zullen zijn om hun gebieden in een optimale conditie te houden.

Van der Kooye zegt dat de Inter Amerikaanse Ontwikkkelingsbank ongeveer 30 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar heeft gesteld voor herstel van de waterschappen. Het gaat daabij onder andere om het dichten van lekkages in de sluisdeuren bij het pompgemaal in de Clarapolder. Met de uitvoering van de werkzaamheden moet in de tweede helft van het jaar worden begonnen. Alleen op een vergadering met belanghebbenden mogen besluiten genomen worden over besteding van het geld. De leden bepalen zelf welke werken uitgevoerd moet worden in hun gebied.

'We gaan dat zeker doen, onder andere ter verbetering van de infrastructuur van onze landbouwgebieden', zegt rijstboer Kisoor Jagan. Volgens hem betekent het goed functioneren van de waterschappen ook betere infrastructuur van de landbouwgebieden om probleemloos te kunnen produceren.

Begrotingsbehandeling wordt waarschijnlijk vandaag, 6 juni, afgerond in Assemblee

Abdoel (NDP) komt met aantal wijzigingsvoorstellen


De begrotingsbehandeling wordt naar verwachting vandaag, donderdag 6 juni 2019, afgerond in De Nationale Assemblee. Aan het woord komt later op de dag minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft enkele wijzigingsvoorstellen gedaan. De regering heeft via vicepresident Ashwin Adhin meegedeeld, dat de begroting zoals ingediend, niet gewijzigd wordt vanuit de regering. De wijzigingsvoorstellen vanuit De Nationale Assemblee worden afgewacht. 

Abdoel zegt vandaag op Starnieuws dat de drie belangrijkste wijzigingsvoorstellen zijn,
het Woningbouwfonds voor Srd 150 miljoen,
Garantiefonds voor Srd 10 miljoen en
een fonds voor de handhaving van de Wet Moederschapsverlof voor Srf 6 miljoen.

Daarnaast zijn voor veiligheid extra middelen gevraagd. Deze bedragen cumulatief Srd 5 miljoen. Voor het sociaal beleid is een extra Srd 170 miljoen voorgesteld, terwijl voor de gezondheidszorg Srd 150 miljoen extra is gevraagd.

De belangrijkste verschuiving is voorgesteld voor de begroting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die een besparing opleveren van Srd 700 miljoen. Het gaat hier onder andere om het terugbrengen van het Dalian 5 project. Ook voor de begroting van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn wijzigingsvoorstellen gedaan die ettelijke miljoenen aan besparingen opleveren. Er zijn verder tal van kleine voorstellen gedaan voor: Onderwijs, waaronder scholenbouw, Regionale Ontwikkeling voor de post districtsbestuur en enkele andere ministeries.

Uit de beantwoording van Hoefdraad moet blijken of de regering zich kan vinden in de wijzigingsvoorstellen.

'Het is begrijpelijk dat de regering nog wat exercities moet plegen over wat zij wel en wat zij niet kan meenemen. Er zijn juridische beperkingen die bij deze exercities zullen meetellen. Daarvan is de fractie zich bewust. Wij kijken uit naar wat wel of niet meegenomen wordt en de motivering ervan door de regering', zegt Abdoel.

Na de beantwoording door minister Hoefdraad, volgt de derde ronde van de 15-personen tellende commissie. Veel oppositionele partijen hebben geen spreektijd meer. Volgens verwachting zal bij de afsluiting president Desi Bouterse ook het woord voeren.

Er is een motie ingediend door de oppositie waarin de begroting wordt afgewezen. Op Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) na, zijn er geen wijzigingsvoorstellingen gekomen vanuit de oppositie. De coalitie heeft eveneens een motie ingediend waarin goedkeuring en ondersteuning wordt gegeven om het voorgenomen regeerbeleid correct uit te voeren, ter verdere verbetering van welzijn en welvaart van de gemeenschap.

Telesur beweert nu landelijk supersnel internet te garanderen....

Staatsbedrijf werkt ook aan versterking van capaciteiten van draadloos internet


Telesur heeft het project om de koperen bedrading bij netwerkkasten die het internetverkeer in stand hield landelijk afgerond. Hierdoor kan ze nu landelijk supersnelle internet garanderen. Dit zegt manager corporate communications Jennis Asraf vandaag, donderdag 6 juni 2019, in de Ware Tijd.

Het bedrijf is bezig kinderziekten bij de bekabeling bij huishoudens op te lossen. 'Vanaf mei leveren wij standaard 10 en 20 mb per seconde. Ook mensen die meer dan dat willen kunnen wij accommoderen. We leveren al 500 Mbps. Wij gaan nu starten met de overname van mensen die een draadloze aansluiting hadden op glasvezel', aldus Asraf.

De vraag naar nieuwe aansluitingen is groot. Telesur is bezig de capaciteiten te versterken van draadloos internet, wat los staat van de huisaansluitingen. 'We zijn daar ook bezig te upgraden voor een nog betere verbinding en hoge snelheden.' Klanten die nog geen vaste verbinding konden krijgen in bepaalde gebieden, zullen nu wel de mogelijkheid hebben. Deze mensen kregen draadloze internetboxen. 'De draadloze boxen waren een noodvoorziening voor gebieden waar er geen vaste verbinding was. Zodra we daar glasvezel hebben aangelegd, gaan we die klanten ADSL aanbieden.'

Indien klanten een mobiele internetbox willen dan zijn daar andere pakketten voor beschikbaar. Er zullen geen storingen meer voorkomen zoals vroeger het geval was. Asraf zegt, dat sommige wijken meer last van storingen hadden dan andere, omdat de kabels heel oud waren en vooral bij regenweer voor problemen op het netwerk zorgden. Daarnaast waren er ook veel klachten over een trage verbinding, omdat de capaciteit van toen niet meer geschikt was voor een huishouden waar meerdere mensen behoefte hebben aan internet.

'Om het systeem te kunnen upgraden, moesten we glasvezel plaatsen en we moeten blijven werken aan het op peil houden van het netwerk om service te blijven garanderen.' Toch zijn storingen niet uitgesloten. 'Die kunnen altijd optreden wanneer mensen graven langs de weg zonder rekening te houden met de kabels in de grond of als ze met hun voertuig een EBS-mast of een netwerkkast omver rijden', aldus Asraf.

Minister Elias: 'Personeel Zorghotel ontvangt salaris vandaag (donderdag 6 juni) via hoofdkassa van het SZF'

'Wanneer het geld op de bank zou worden gestort, dan wordt dit verrekend met een schuld van RCR' 


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt vandaag, donderdag 6 juni 2019, op Starnieuws dat de overheid het personeel van RCR Zorghotel zal betalen. De betaling van de salarissen vindt vandaag plaats via het Staatsziekenfonds (SZF). Dit is afgesproken met vakbondsvertegenwoordiger Armand Zunder. Alleen het personeel van RCR zal worden betaald. 

Het SZF heeft een lijst gekregen van de manager, waarop te zien is dat enkele personen een heel hoog bedrag ontvangen. De betaling van het salaris van ongeveer veertig personeelsleden vindt wel plaats.

De minister merkt op dat hij eerder ook gesteld had dat het personeel niet in de steek word gelaten. De uitbetaling zal plaatsvinden via de hoofdkassa van het SZF, aldus Elias. Wanneer het geld op de bank gestort wordt, wordt dit verrekend met een schuld die RCR heeft. Op die manier zouden de personeelsleden niet worden uitbetaald. Daarom is ervoor gekozen om de mensen via de kassa te betalen.

Het personeel is maandag in actie gegaan, nadat bleek dat de salarissen niet waren uitbetaald. Er was geen zicht op uitbetaling.

PRO viert VN-Wereld Milieudag in Coronie

PRO maakt met een twintigtal jongeren het bejaardentehuis in het district Coronie schoon

(Bron foto's: PRO)

Wereld Milieudag, 5 juni 2019, is een idee van de Verenigde Naties en roept regeringen, het bedrijfsleven, gemeenschappen en particulieren op om samen te komen om nieuwe vormen van energie en groene technologieën te ontwikkelen om zodoende de luchtkwaliteit over de hele wereld te verbeteren. Klimaatverandering is een feit, maar de vraag is wat we tegen de negatieve gevolgen ervan kunnen doen. Dat is de vraag waarover wij ons op deze dag moeten buigen. 

'De Partij voor Recht en Ontwikkeling, de PRO, heeft onlangs haar ontwikkelingsvisie aan de samenleving gepresenteerd. Onder hoofdstuk 16 is als een van de speerpunten genoemd het milieu. De PRO gaat voor milieubescherming. Milieuvervuiling moet grondig, efficiënt en duurzaam bestreden worden. De PRO is van mening dat er een effectief en meetbaar milieubeleid gevoerd moet worden. Kinderen en volwassenen zullen bekend moeten worden gemaakt met de voordelen van een schoon milieu. 

Daarom heeft de PRO als start gemeend dit project uit te voeren waarbij we beginnen met onze eigen omgeving. We hebben een twintigtal jongeren vooral in verband met bewustwording, bereid gevonden om het bejaardentehuis in het district Coronie aan een grondige schoonmaakbeurt te onderwerpen. Immers een schoon milieu begint in je eigen omgeving. 

Zowel binnen als buiten werd grondig schoongemaakt. Daarna werden 20 zuurzakplantjes op het terrein geplant. 

We merkten dat ook hier dagelijks trucks vol met boomstammen over de weg gaan. Er wordt op een onverantwoorde wijze omgegaan met ons milieu voor wat houtkap betreft. Het initiatief om zuurzak plantjes te planten moet gezien worden als een bijdrage voor de herstel van het milieu. 

Na de schoonmaakactie werden door de PRO aan het bejaardentehuis diverse noodzakelijke goederen gedoneerd die te maken hebben met milieu en hygiëne, waaronder luiers, handschoenen, handdoeken schoenbeschermers, catheters en andere spullen. Dit is een eerste aanzet uit een reeks van activiteiten welke we landelijk zullen uitvoeren om zodoende de bewustwording te creëren voor de voordelen van een schoon milieu.'

Drie grote meth-labs ontmanteld in Mexico

(Bron foto: AFP)
Nieuwe technologieën binnen het leger leiden tot ontdekking toenemend aantal drugslaboratoria


Drie synthetische druglabs, die een geschatte 160 miljoen dollar aan methamfetamine produceerden, zijn dinsdag 4 juni 2019 in Mexico ontmanteld, in wat ambtenaren een van de grootste klappen voor de drugshandel van dit jaar noemen.

Meth, heroïne, cocaïne en fentanyl worden verhandeld over de noordgrens en naar de VS - 's werelds grootste drugsgebruiker.


De autoriteiten zeggen dat nieuwe technologieën die door het leger worden gebruikt - inclusief drones die hittegolven identificeren in onbewoonde gebieden - hebben geleid tot de ontdekking van een toenemend aantal drugslaboratoria in de afgelopen paar maanden.

De drie methamphetamine producerende laboratoria bevonden zich in de noordwestelijke staat Sinaloa, die door een aantal drugsbazen als basis wordt gebruikt, volgens de lokale politie.


De staatssecretaris voor Openbare Veiligheid, Cristobal Castaneda, zei dat de laboratoria zo'n 17 miljoen doses ter waarde van ongeveer 160 miljoen dollar op de Amerikaanse markt zouden produceren en dat de operatie tot nu toe de belangrijkste klap was voor drugshandel tot nu toe dit jaar. Twintig laboratoria zijn tot nu toe in Sinaloa ontmanteld in 2019 - 17 met methamfetamine, twee maakten fentanyl en één produceerde heroïne. Acht meth-laboratoria werden in 2018 in de staat uit elkaar gehaald.

Het ultra-gewelddadige kartel van Sinaloa - opgericht door Joaquin 'Chapo' Guzman, die in de VS in de gevangenis zit - blijft de scepter zwaaien over de staat waarnaar het is vernoemd. Het kartel richtte zich op het produceren van synthetische drugs nadat de legalisatie van marihuana zijn prijs had verlaagd.

Meer dan 250.000 mensen zijn vermoord in Mexico sinds 2006, toen voormalig president Felipe Calderon het leger inzette om drugskartels te bestrijden.

De president van Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, heeft een strategiewijziging aangekondigd en de drugs de oorlog te hebben verklaard. Maar, hij werd geconfronteerd met kritiek voor het aanstellen van een militaire generaal om zijn pas opgestarte Nationale Harde te leiden.

Lees ook in het AD van woensdag 5 juni 2019: 'Breaking Bad in de polder: labslaven of kartelleden?'

(Suriname Mirror/Debate/AFP/France24/unotv/Twitter)

Mexico pakt migranten op weg naar VS harder aan

Meer militaire middelen voor grensbewaking zuiden Mexico 

Amerikaanse president Trump dreigt met hogere invoerheffingen als Mexico de 'invasie' van migranten niet stopt


De Amerikaanse president Trump dreigt met hogere invoerheffingen als Mexico de 'invasie' van migranten niet stopt. Maar Mexico houdt migranten wel degelijk tegen, en zet daarbij nu ook militairen in. 'Alle migranten verdienen ons respect, onze bewondering en onze broederlijke hulp', zei president Andres Manuel López Obrador op 30 mei. Hij reageerde daarmee op het dreigement van president Trump om vanaf 10 juni de invoerheffing voor Mexicaanse producten te verhogen van 5 naar 25 procent als Mexico niet belet dat migranten naar de Verenigde Staten trekken. 


Maar, de zuidelijke grens van Mexico laat een andere realiteit te zien. Migranten worden er wel degelijk tegenhouden. In een tijdelijk migrantencentrum worden bijvoorbeeld meer dan 1.600 migranten uit Afrika en Haïti vastgehouden, in omstandigheden die lijken op die van een vluchtelingenkamp. Ze hebben er niet de mogelijkheid om te vertrekken of met de buitenwereld te communiceren omdat hun paspoort en telefoon zijn ingehouden.
In de straten van Tapachula verblijven honderden migranten in geïmproviseerde barakken van karton, lakens en plastic. Ze willen hun status laten regulariseren maar wachten al weken om ontvangen te worden door het Nationaal Instituut voor Migratie (INM). In grensgemeenten zitten heel wat migranten vast, omdat ze alleen over een 'regionale bezoekerskaart' beschikken. Daarmee kunnen ze niet verder naar de Verenigde Staten.

Bij huiszoekingen in hotels en bij controles van transporten en op straat zijn honderden migranten opgepakt. Het wordt steeds moeilijker om te ontsnappen en naar het noorden te trekken. Op 150 kilometer tussen de grens van de Suchiate-rivier en de gemeente Mapastepec hebben agenten van de militaire politie zich bij de migratieagenten gevoegd. Hun opdracht: migranten tegenhouden. Op 20 mei installeerden honderden militairen met anti-oproerschilden en grote wapens zich bij migrantencentrum Siglo XXI in Tapachula. Daarna kwamen er ook militaire controleposten langs de grens. Volgens de INM maken ze deel uit van de Nationale Garde en bieden ze ondersteuning bij de bewaking van deze plaatsen. Een week later, op 27 mei, verscheen in het Staatsblad een wet die de Nationale Garde de bevoegdheid geeft om samen te werken met het INM. Zo mogen de militairen voortaan 'migratiedocumenten van buitenlanders inspecteren om hun reguliere verblijf te verifiëren'.

'Iemand kan nu met een intimiderend wapen in de hand de migranten vragen waar ze vandaan komen, waar ze naar toe gaan, wat hun documenten zijn, een situatie die we nog niet gezien hadden', zegt Fernando Ríos van TDTT, een nationaal netwerk van burgerrechtenorganisaties. Voor Alethia Fernandez, migratie-expert van de Autonome Universiteit van Mexico (UNAM), valt deze maatregel 'helemaal niet te rijmen met het discours dat we constant horen dat Mexico geen land is dat mensen onderdrukt, dat Mexico een land is met een migratiebeleid dat mensenrechten centraal stelt'. 

Ríos en Fernández maakten deel uit van een groep met vertegenwoordigers van meer dan honderd burgerorganisaties uit Mexico, Centraal-Amerika en de Verenigde Staten, academici, mensenrechtenactivisten en journalisten die van 29 tot 31 mei een rondreis maakten langs de zuidelijke grens van Mexico. Net tijdens die rondreis vlogen de presidenten van de Verenigde Staten en Mexico elkaar opnieuw in de haren over migratie.

'President Andres Manuel López Obrador spreekt zichzelf tegen wanneer hij het over waardige omstandigheden voor migranten heeft en ondertussen een heel systeem opzet om migranten te vervolgen, controleren, conditioneren, op te sluiten in migrantencentra waar gemarteld wordt', zegt Fernando Ríos. 'De militaire aanwezigheid dient meer dan alleen maar om af te schrikken. Ze heeft uiteindelijk een impact op het gedrag van de migratieambtenaar: mishandeling en criminalisering zullen toenemen omdat hij een militair naast zich heeft. Dit is een heel andere benadering dan een administratieve aanpak - wie Mexico binnenkomt zonder verblijfsdocumenten begaat een administratieve overtreding, zegt de wet -, dit is een proces van criminalisering.'

(Suriname Mirror/IPS/MO.be)

Colombiaanse staatsoliemaatschappij Ecopetrol sluit deel van Cano Limon-pijpleiding in provincie Boyaca

(Bron foto: Twitter)
Ruwe olie aangetroffen in een plaatselijke Cobaria-rivier


Colombia's staatsoliemaatschappij Ecopetrol heeft dinsdagavond 4 juni 2019 bekendgemaakt, dat het de kleppen op een deel van zijn Cano Limon-pijpleiding in de centrale provincie Boyaca heeft gesloten nadat ruwe olie was aangetroffen in een plaatselijke rivier. 

De 780 kilometer lange pijpleiding pompte niet toen de olie werd ontdekt, zei het bedrijf in een verklaring, maar mensen in het gebied rond de Cobaria-rivier mogen geen water drinken.De oorzaken van het incident zijn onduidelijk, zei Ecopetrol, en het stuurt een technisch team om te onderzoeken. Het voegde toe, dat het gebied onlangs is getroffen door zware regenval en stijgende rivierniveaus.

Pijpleidingen in het Andesland worden regelmatig gebombardeerd met aanslagen die over het algemeen worden toegeschreven aan de rebellengroep van het Nationale Bevrijdingsleger (ELN, Ejército de Liberación Nacional). Er zijn tot dusver in 2019 meer dan twee dozijn aanvallen op Colombiaanse pijpleidingen geweest.

Cano Limon werd in 2018 meer dan 80 keer geraakt, waardoor het het grootste deel van het jaar offline bleef.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

Colombiaanse staat moet van rechtbank overlevenden paramilitaire bloedbad van El Salado in 2000 compenseren

Autoriteiten verzuimden het zesdaagse bloedbad te verhinderen of te stoppen

Meer dan 100 burgers werden afgeslacht door leden van de paramilitaire groep AUC


Een rechtbank heeft de Colombiaanse staat veroordeeld om overlevenden van het paramilitaire bloedbad van El Salado in 2000 te compenseren vanwege haar verantwoordelijkheid in de bloedigste slachting die tijdens het gewapende conflict heeft plaatsgevonden. Volgens het Administratieve Tribunaal van San Andres hebben het ministerie van Defensie, de Marine en de Nationale Politie verzuimd om het zesdaagse bloedbad, waarbij meer dan 100 burgers werden afgeslacht door leden van de paramilitaire groep AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), te verhinderen of te stoppen. 

Een kapitein van de marine werd vorig jaar veroordeeld tot 13 jaar gevangenis, omdat hij weigerde actie te ondernemen terwijl het bloedbad plaatsvond.

Om de overlevenden en de families van degenen die zijn vermoord te compenseren, moet de staat bijna $ 7 miljoen betalen aan de overlevenden en familieleden van de slachtoffers van het bloedbad en een herdenkingsmonument bouwen in het dorp ter ere van hen die zijn omgekomen.

Het Nationaal Centrum voor Historische Herdenking kreeg de opdracht om een ​​documentaire over het bloedbad te maken en het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Marine kregen de opdracht om het vonnis op hun websites te publiceren.


Om niet-herhaling te garanderen, zijn de staatsinstellingen veroordeeld voor hun nalatigheid en weigering om burgers te beschermen, kregen de instellingen de opdracht om hun strijdkrachten aanvullend onderwijs te geven over mensenrechten en internationaal humanitair recht.

'Toen ik 14 was, was mijn leven vernietigd. De paramilitairen kwamen mijn dorp binnen. Ze brachten ons allemaal naar het voetbalveld. Ze hielden ons daar een hele dag en doodden minstens 66 mensen. Ze gaven elke persoon een nummer en als ze een bepaald aantal hadden gekozen, werd die persoon vermoord. Ze speelden na elke dood een liedje. Het bloedbad duurde de hele dag terwijl we op het voetbalveld lagen. De mannen liepen rond dronken en stoned en doodden overal mensen. Nou, tijdens dat bloedbad hebben ze me verkracht. Vier jongens grepen me, ze sloegen me en ze verkrachtten me. Ze vertelden me om op mijn knieën te gaan en om mijn leven te smeken, maar ik zou niet knielen. Ik zei ze dat ik alleen voor God knielde. Ze sloegen op mijn knieën, maar waren niet in staat om me naar beneden te halen. Het enige dat ik nog over heb is de waardigheid om niet voor hen te knielen, dat de enige manier waarop ze me konden laten knielen was toen ik al buiten bewustzijn was. Na dat bloedbad, verlieten we allemaal het dorp.'

Sociaal leidster Yirley Velasco 

Overlevenden van het bloedbad die de staat hadden aangeklaagd voor compensatie, hebben gezegd dat ze sinds januari doodsbedreigingen ontvangen.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/YouTube)