maandag 26 augustus 2019

Handjvol mensen demonstreert bij Assemblee tegen wijziging van de Brokopondo Overeenkomst

En toen was daar Opeté: 'Als de Assembleeleden voor stemmen, is Suriname uitverkocht''Assembleeleden, het is een nationale zaak. Zet Suriname voorop! Laat Alcoa zijn verantwoordelijkheid nemen', werd vandaag, maandag 26 augustus 2019, geschreeuwd voor het gebouw van De Nationale Assemblee tegen de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst. 

Het protest was georganiseerd door het onbekende Opeté, een organisatie bestaande uit een groep gepensioneerden van Suralco, het Actie comité Alcoa, de stichting ProBios en bewoners van Onoribo. 'Maar, ook voor eenieder met hart voor het milieu', aldus Marina Da Costa van Opeté op Starnieuws.Gewapend met bordjes en een banner trok een groepje mensen naar de Assemblee om hun misnoegen te uiten. Zij willen dat Alcoa en Suralco verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die is aangebracht aan het milieu, aan hun woon-en leefgebieden en hun gezondheid. 'We zijn hier om een beroep te doen op de Assemblee, zowel de coalitie als de oppositie, om ze te vragen hun verantwoording te nemen wanneer er gestemd gaat worden', verwoordt Da Costa het doel van het protest. Volgens Opeté moeten ze tegen stemmen, 'want als ze voor stemmen, is Suriname uitverkocht.'

De demonstranten vrezen dat de multinational vrijuit zal gaan en het land, zoals dat in andere landen het geval is geweest, met milieuproblemen zal achterlaten. Over de stuwdam wordt ook zwaar getwijfeld, omdat de staat waarin het overgedragen wordt, onbekend is. Dat Suriname voor miljoenen Amerikaanse dollars aan kosten zal opdraaien, is ook ee, zorgpunt.

Vermeend milieuactivist, gehuld in stoere camouflage outfit en zwarte zonnebril, Erlan Sleur, voorzitter van zijn ProBios, beweert dat de multinational vrij wil weglopen van schade die al is aangericht. Vooral in Para zouden er waterbronnen zijn aangetast, zo beweert hij. Mijnen worden niet afgedekt en de locaties van waar chemisch afval begraven liggen, zijn nog steeds niet bekendgemaakt. Er zijn geen harde garanties dat Alcoa/Suralco de milieuschade gaat helpen herstellen zoals dat is vastgelegd in de Brokopondo Overeenkomst.

Da Costa haalt ook aan, dat de multinational de meest cruciale punten van de Brokopondo Overeenkomst heeft laten vallen. 'Het komt erop neer dat ze geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor de dam en het milieu, van vroeger, het heden en de toekomst.'

Opeté roept de samenleving op om de zaak op de voet te volgen en naar de Assemblee te komen wanneer de stemming nabij is. 'Om de Assembleeleden die onder zware politieke en psychologische druk staan te ondersteunen' en 'om op te komen voor de belangen van Suriname'.

Weer journalist gedood in Mexico, de dertiende dit jaar...

(Bron foto: Especial)
Nevith Condes Jaramillo (42) dood aangetroffen in de regio Tejupilco


In Mexico is opnieuw een journalist om het leven gebracht. Het lichaam van de 42-jarige hoofdredacteur van een lokale nieuwssite werd zaterdagmiddag aangetroffen. Nevith Condes Jaramillo werd dood aangetroffen in de regio Tejupilco, op ongeveer 120 kilometer ten zuidwesten van Mexico-Stad.


In de regio vindt veel criminaliteit door bendes plaats. De autoriteiten hebben verder geen details over de dood van de journalist, verbonden aan nieuwssite El observatorio del sur, vrijgegeven.Volgens El País werd Jaramillo de afgelopen weken bedreigd. De verslaggever hield zich onder meer bezig met criminaliteit en fraude bij de politie in de regio.

Jaramillo is de dertiende journalist die dit jaar in Mexico om het leven is gebracht.(Suriname Mirror/El Sol de Mexico/AFP/Jornada/AP/sinembargo/Twitter)

Regering maakt einde aan samenwerking tussen AZP en PCS

VHP-Assembleelid Sharman pleit voor geïntegreerde poli Psychiatrie binnen het AZP


De West bericht zaterdag 24 augustus 2019, dat de regering de samenwerking tussen het Psychia-trisch Centrum Suriname (PCS) en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft stopgezet. Voorheen riep het AZP de hulp van psychiaters van het PCS in wanneer personen die een poging tot zelfmoord hadden gedaan, via de Spoedeisende Hulp binnenkwamen. De regering heeft de samenwerking beëindigd, omdat het volgens haar om twee afzonderlijke gezondheidsinstellingen gaat.

Uit betrouwbare bronnen binnen het AZP schrijft De West vernomen te hebben, dat medici na hun deel gedaan te hebben, geen andere keus hebben dan patiënten te ontslaan met als voorwaarde dat zij zelf naar het PCS gaan. Volgens de bronnen is de kans groot, dat de patiënten het PCS niet aandoen en dus geen hulp krijgen, terwijl zij die wel nodig hebben.

Bij het PCS is een conflict ontstaan tussen de psychiaters en de verzekeringsmaatschappijen Self Reliance en Assuria N.V. Patiënten moeten zelf opdraaien voor de kosten en kunnen achteraf restitutie aanvragen. Een eerste en tweede intake bij de psychiater kost rond de Srd 500 per intake.

VHP-parlementariër Dew Sharman, tevens huisarts, zegt dat suïcide en een poging hiertoe geen modeverschijnsel is, maar een psychiatrische aandoening, die zo snel als mogelijk begeleiding vergt. Hij geeft aan dat op jaarbasis 130 mensen zelfmoord plegen, een veel groter aantal waagt een poging. De arts vindt het een kwalijke zaak dat zowel het AZP als PCS, in feite dienstverlening weigeren.

'Het maakt niet uit wat de constructie van de samenwerking moet zijn, feit is dat de mens in nood niet in de steek gelaten mag worden’, zegt Sharman. Vanwege het stigma dat er heerst in de samenleving op het PCS, maar ook om direct hulp aan de patiënt te bieden, is Sharman er voorstander van dat er een poli Psychiatrie wordt geïntegreerd in het AZP.

Hij vindt het een kwalijke zaak dat de samenleving psychiatrische dienstverlening ontbeert. 'Het maakt mij niet uit wie helpt, als de mens in nood maar adequaat geholpen kan worden. Ik hoop dat beide ziekeninstellingen de koppen bij elkaar steken om de dienstverlening spoedig te herstellen', benadrukt hij. Hij vindt het ook geen goede zaak, dat patiënten zelf moeten opdraaien voor de kosten indien het AZP de hulp van een psychiater inroept. Het ziekenhuis is financieel niet in staat om deze kosten te dragen.

Glenn Sapoen (NDP) wil opheldering van regering over aan Suralco verstrekte concessies

'Wat wil Alcoa/ Suralco echt bereiken met vroegtijdige beëindiging Brokopondo Overeenkomst?'

'Het klopt dat Suriname niet genoeg bauxietreserves meer heeft, omdat alle bauxietgrond eigendom is geworden van Suralco'


Bij de behandeling van de wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst en de wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen in De Nationale Assemblee, DNA, komt voortdurend informatie vrij waarop dringend een gedetailleerd antwoord moet komen, zoals het bericht dat Suralco vele honderden hectare grond in Suriname bezit, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 26 augustus 2019.

Het merendeel van deze gronden was in concessie uitgegeven door de Staat. DNA-lid Glenn Sapoen (NDP) van de parlementaire commissie die zich bezighoudt met de Alcoa-kwestie, wil dat de regering het parlement uitlegt hoe dit kan, terwijl gronden van andere concessionarissen wel terugvloeien in de boezem van de staat. Hij vreest dat, met nog vier maanden te gaan voordat met Alcoa definitief overeenkomsten worden getekend, het te laat zal zijn om de concessiegronden terug te krijgen.

Sapoen: 'We zullen lessen moeten leren uit deze affaire met Alcoa. Wanneer de maatschappij beslist dat de sluiting van de raffinaderij en bauxietmijnen wordt ingezet en zich tegelijkertijd in de laatste jaren veel concessies en eigendomsgronden heeft toegeëigend in Suriname gaan bij mij wel de alarmbellen rinkelen.'
Volgens de politicus zijn het bauxieterts houdende gronden.

Op de website van de Alcoa World Alumina & Chemicals (Awac), de feitelijke moedermaatschappij van de multinational, staat dat de mijnen van Moengo, Kaaimangrasi en Klaverblad 100 procent eigendom van Suralco zijn. Sapoen betwijfelt dit en vraagt duidelijkheid van de regering. 'Ik weet dat deze gronden in concessie zijn uitgegeven en niet in eigendom.'

In de concepten over financiën die bij de conceptovereenkomsten zijn gevoegd, schrijft Suralco dat de plantages, die eerder in concessie aan haar zijn gegeven, nu haar eigendom zijn. Het gaat om Vrijheid en Topibo, die in 1959 zijn afgestaan als concessie voor het mijnen van bauxiet. In de laatste afsluitingsactiviteiten voor mijnbouw in het district Para, dit jaar nog, zijn alle concessiegronden eigendom geworden van Suralco. Het gaat om Altona Zuid, La Bonne Amité, La Discorde, Mocha, Plantages Welgedacht en Onverdacht, Smalkalden, Deel Watering Noord en verder 720 hectare in het westen van de Pararivier.

Sapoen, die zelf in dienst is geweest van Suralco, zei dat de afgelopen dagen veel informatie bekend is geworden, dat niet allemaal positief is. 'Wanneer je op de website van Awac leest dat Alcoa met de regering van Suriname wil onderhandelen over de resterende activiteiten van Suralco en de toekomst van de bauxietindustrie in Suriname, dan gaat er weer een alarmbel bij mij rinkelen. De vraag komt dan meteen wat Alcoa/ Suralco echt wil bereiken met de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst.'

Sapoen bracht in herinnering, dat de prijzen van aluminium op de wereldmarkt niet meer laag zijn. Alcoa heeft nog voor tien jaar aluinaarde in reserve en heeft voor de productie van aluminum een smelterij met waterkracht nodig. 'En het klopt dat de Republiek Suriname niet genoeg bauxietreserves meer heeft, omdat alle bauxietgrond eigendom is geworden van Suralco.'

Abdoel (NDP): 'Het verhaal van lid Rusland is bezijden de waarheid'.

'Lid Rusland moet mans genoeg zijn die verantwoordelijkheid op zich te nemen'


NDP-fractieleider Amzad Abdoel vindt het jammer, dat NPS-fractievoorzitter Gregory Rusland de door hem aangekaarte zaken over Suralco en BHP Billiton zo persoonlijk heeft opgevat. Abdoel zegt vandaag, maandag 26 augustus 2019, op Starnieuws dat hij vrijdag in De Nationale Assemblee niet had willen reageren in De Nationale Assemblee, omdat Rusland vrij emotioneel was. 

'Het inleidende stuk van mijn betoog ging namelijk ook om kansen die wij hebben gehad om de bauxietsector te reanimeren. Ik heb op dat moment bewust geen officiële stukken in willen indienen, omdat dat deel van mijn betoog slechts bedoeld was om een punt te maken. Maar dat wil niet zeggen dat ik de heer Rusland niet van repliek kan dienen. Ik had in de vergadering duidelijk aangegeven aan de voorzitter, dat ik het officiële schrijven van BHP-Billiton had. Het verhaal van lid Rusland is bezijden de waarheid. Lid Rusland moet mans genoeg zijn die verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ik verwijs hem naar het schrijven van BHP-Billiton van 13 maart 2008, waarin het bedrijf het voorstel doet om US$ 700 miljoen in een periode van 26 maanden in Suriname te investeren. Ik verwijs Rusland ook naar de 'Heads of Agreement' die al was opgesteld', stelt Abdoel.

Daarnaast verwijst Abdoel Rusland naar de circulaire van BHP-Billiton van 13 oktober 2008, waarin wordt aangegeven dat:
1. Het Bakhuis-project met onmiddellijke ingang wordt gestaakt;
2. De op 22 oktober geplande discussies van het Bakhuis investeringsvoorstel onmiddellijk van de agenda wordt gehaald.

'Het deel van mijn betoog dat er kansen waren om de bauxietsector te reanimeren, klopt als een bus. Reeds toen was er door BHP-Billiton geconcludeerd, dat de continuïteit van de sector in gevaar was', meent Abdoel.

'Daarvan was de fractieleider van de NPS bliksemgoed op de hoogte. Hij moet leren om deze verantwoordelijkheid te nemen. Een emotionele reactie en uitbarsting in De Nationale Assemblee geeft niet aan, dat door u aangegeven zaken op waarheid berusten, maar slechts hoe emotioneel u wordt bij bespreking van deze zaak. Het lijkt mij meer op gewetenswroeging', stelt de NDP-fractievoorzitter.

Vandaag zal de regering antwoorden op de vragen die gesteld zijn door de Assembleeleden. Abdoel verwacht dat zaken dan veel duidelijker zullen worden. Er zijn volgens hem nog drie pijnpunten die zijn fractie wil bespreken met de regering:
1. vergoeding van de schadeloosstelling,
2. de stroomafname van Suralco,
3. de wijziging in de ontwerpwetten zelf.

Jairadj 'Pets' Gajadien niet blij dat zijn 'sorry'-brief is uitgelekt - Vuurtje laait weer op tussen Gajadien en Grauwde

''Grauwde heeft zich als een klein kind gedragen, moet zich eigenlijk schamen, hij is een dc niet waardig'


Jairadj 'Pets' Gajadien is er niet over te spreken, dat een open brief van hem aan districtscommissaris Eric Grauwde, waarin hij zich verontschuldigt voor 'emotionele en niet-gefundeerde aantijgingen' is gelekt. Volgens hem heeft de districtscommissaris de brief openbaar gemaakt, terwijl die niet bestemd was voor het publiek. 

De districtscommissaris reageert vandaag, maandag 26 augustus 2019, in de Ware Tijd: 'Heeft hij zich publiekelijk verontschuldigd? Ik denk het niet.' Op de vraag of hij de brief van de organisator wel onder ogen heeft gehad, wil Grauwde geen reactie geven.

Gajadien: 'Ik heb na goede gesprekken met de commissie van goede diensten gemeend mij te verontschuldigen. Waarom is de brief niet publiekelijk gemaakt door de president of minister Misiekaba? Want die hebben de brief ook gehad. Grauwde heeft zich als een klein kind gedragen. Hij moet zich eigenlijk schamen, hij is een dc niet waardig.'

Gajadien, uitbater van Intercity Dancehall Pont op de hoek van de Nieuwzorgweg, beweert dat hij wel een vergunning heeft, maar bewust wordt tegengewerkt door de districtscommissaris . 'Nu lijd ik grote verliezen om handelingen van een districtscommissaris die niets weet. Hij sluit mij, maar honderd meter verwijderd van mij geeft hij wel vergunning uit voor party's', beweert de ondernemer. Gajadien benadrukt dat hij deze zaak niet zo zal laten. 'Ik had eigenlijk een rustpauze ingebouwd, maar nu zal ik keihard terugkomen.'

Grauwde ligt daar niet wakker van. 'Hij doet zijn ding en ik het mijne. Voor de rest maak ik mij niet druk om hem.' Hij merkt op dat Gajadien opnieuw een vergunning moet aanvragen. 'Er komt dan een onderzoek en als hij voldoet, dan krijgt hij de vergunning.'

De districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West zegt dat de vergunning van Intercity Dancehall Pont in juni is ingetrokken omdat de vergunning slechts was uitgegeven voor kermis-activiteiten en niet voor dansparty's. Gajadien was ziedend daarover en schoffeerde Grauwde via verschillende sociale media. De districtscommissaris wil niet teveel woorden vuil maken aan Gajadien. 'Ik doe mijn werk binnen wet en recht.'

'Ronduit walgelijk om te zien hoe leden coalitie zich in allerlei bochten wringen om belang Alcao veilig te stellen

'Het Surinaamse belang is allang verkocht'

'Alcoa wordt al vanaf begin door regering beschermd om te voorkomen dat multinational een aanzienlijke schadevergoeding aan Suriname zou moeten betalen'


'Velen zullen die Bijbelse uitspraak “…noch eer de haan driemaal kraait…” kennen. Wie een sprekend voorbeeld zoekt van verraad aan de Surinaamse zaak moet dezer dagen de discussies in De Nationale Assemblee (DNA) volgen. Het is ronduit walgelijk om te zien hoe leden van de coalitie zich in allerlei bochten wringen om het belang van Alcao veilig te stellen, in plaats van dat ze het belang van Suriname en de Surinamers verdedigen. Sommigen doen dat openlijk en zonder schaamte, anderen proberen met woordkunstjes hun verraad te verbloemen.'

Dit zegt PALU-voorzitter Jim Hok in reactie op de behandeling in DNA van de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO).

'De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, bevestigde ook nog een eerdere uitspraak van de president, dat de regering niet gaat heronderhandelen en er dus niets gewijzigd kan worden in de aangeboden concepten. Er is na dit alles maar één conclusie mogelijk, en dat is dat het Surinaamse belang allang is verkocht.'

'Tijdens zijn bijdrage bij de behandeling van dit onderwerp in DNA, had PALU-vertegenwoordiger Cleon Gonsalves aangegeven ook het gevoel te hebben dat de kaarten reeds zijn geschud. Hij vroeg zich af of het wel zin had om verder te gaan met de behandeling. De Alcoa wordt al vanaf het begin door de regering beschermd om te voorkomen dat de multinational een aanzienlijke schadevergoeding aan Suriname zou moeten betalen. Eerst probeerde de regering het eenzijdig beëindigen van de BO zelf te verdedigen namens Alcoa met allerlei argumenten als dat er geen bauxiet meer was of dat de wereldmarktprijzen ongunstig waren.'

'Het meest recente is de onthulling dat de regering en Alcoa samen het besluit hebben genomen om de activiteiten te beëindigen. Dan werkt de regering er ook nog aan mee om ons Surinamers zelf te laten betalen voor de enorme milieuschade die het bedrijf heeft aangericht. Dat gebeurt doordat Suriname sedert 2016 ‘de facto’ eigenaar is van de Afobaka krachtcentrale, maar wij nog steeds miljoenen voor de elektriciteit betalen aan Alcoa. Je kunt je ook afvragen waarom voorzieningen die in de BO redelijk tot goed zijn uitgewerkt, moeten worden vervangen door uitgesproken slechtere afspraken die regelrecht tegen de belangen van het hele land indruisen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de situatie van de Paranen die nog een claim hebben of ooit kunnen krijgen (Sommige gevolgen van milieuvervuiling komen juist na vele jaren naar boven.) op de Alcoa, omdat zij hun grond ter beschikking hebben gesteld ten behoeve van de bauxietindustrie. Wij zullen ons moeten realiseren dat hun probleem ook ons probleem wordt, een nationale zaak dus.'

'Eigenlijk kan het niet idioter', meent de PALU-topman. 'Als onze eigen Surinaamse regering niet meer opkomt voor de belangen van Surinamers in kwesties die het buitenland betreffen, in wat voor situatie zijn wij dan terecht gekomen? Het gedrag van de coalitieleden in DNA is natuurlijk in opdracht van ‘hogerhand’. Maar die leden kiezen er uiteindelijk wel zelf voor om zich voor dit karretje te laten spannen. Krijgen ze er geld voor of is het gewoon het belang om straks misschien, met de nadruk op ‘misschien’, weer op de kandidatenlijst te mogen voorkomen? Wat de beloning ook is, iedereen die daaraan meedoet dient zich ervan bewust te zijn dat de prijs een hele hoge is en dat uiteindelijk Suriname en de Surinamers die prijs zullen betalen. Het verkopen van het belang van jouw land en volk aan het buitenland wordt internationaal beschouwd als een van de grootste misdaden die je maar kan bedenken. Te vaak gaan wij Surinamers hier lichtvaardig overheen, zo van ‘dat is nou eenmaal politiek’, maar laten we het ook een keer in het juiste perspectief plaatsen.'

'Het zijn met name dit soort handelingen die ons Surinamers steeds weer achteruit werpen in onze ontwikkeling, zowel materieel als moreel. Het zijn ook dit soort handelingen die Surinamers het vertrouwen in hun eigen leiders laat verliezen.'

'Het is jammer om te zien dat juist de NDP zo diep is gevallen. De regeringspartij houdt er een harde anti-Nederland retoriek op na, maar past deze harde woorden niet toe wanneer het tijd wordt het Surinaamse belang te verdedigen tegen een Amerikaanse multinational die over de hele wereld al vele slachtoffers heeft gemaakt. Het is toch niet zo lang geleden dat juist deze partij, de NDP, meende zich te kunnen scharen in de rij van de Nieuwe Politiek. Let wel, die Nieuwe Politiek die in de jaren 70 van de vorige eeuw ontstond als tegenhanger van de Oude (etnische en buitenland-georiënteerde) Politiek en die juist het Surinaamse belang ten koste van alles zou verdedigen tegenover het buitenland. Die Nieuwe Politiek, waarvan de PALU de enige overgebleven vertegenwoordiger is, staat er juist voor om een eigen Surinaamse ontwikkeling mogelijk te maken. En daarin past er geen onderschikking aan of uitbuiting door welke buitenlandse macht of multinational dan ook.'

Hogere boetes voor 'milieucriminelen' die illegaal vuil storten

OWT&C overweegt ook overtreders aan schandpaal te nagelen door identiteit bekend te maken


Binnenkort worden hogere boetes ingevoerd voor personen die illegaal vuil storten. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) overweegt zelfs om overtreders aan de schandpaal te nagelen door hun identiteit kenbaar te maken. Dit meldt de Ware Tijd zondag 25 augustus 2019.

OWT&C-voorlichter Neville Pengel zegt, dat de Milieupolitie vaker mensen vaker beboet. Dit wordt echter niet breed uitgemeten in de media. Recentelijk nog zijn vijf personen op de bon geslingerd, van wie er vier de opgelegde boete hebben betaald. In totaal heeft het ministerie meer dan Srd 2.000 verdiend aan de vier boetes. Op illegale vuilstort staat een maximale boete van Srd 500. Dat bedrag loopt op wanneer een overtreder niet betaalt. Wie de boete na twee aanmaningen niet betaalt, moet vier maal de oorspronkelijke boete voldoen.

Pengel benadrukt, dat illegale vuildumpers ook achteraf kunnen worden beboet. Blijkt uit onderzoek dat iemand illegaal vuil heeft gestort, dan krijgt deze persoon een oproep van de politie.

Pengel zegt dat de OWT&C-minister, de Milieupolitie en de leiding van het departement in gesprek zijn over verhoging van de boetes en andere maatregelen om illegale vuilstort tegen te gaan. Hij vindt dat de boetes heel snel moeten worden verhoogd. 'Ik denk dat men bij die hogere boetes ook meer gaat nadenken voordat ze vuil zullen storten.'

Over de publicatie van de gegevens van overtreders zegt hij dat dit nog op beleidsniveau zal worden besproken. 'Die afstemming wordt nog gepleegd, maar als men niet wil dat hun gegevens worden gepubliceerd, moet men het strafbaar feit niet plegen.'

Verschillende districtscommissarissen hebben de samenleving eerder opgeroepen om te stoppen met illegale vuilstortingen. Het dumpen van afval in het openbaar en andere plekken kost de staat volgens het ministerie duizenden Srd's. Dit vuil zorgt ook voor verstopping van afwateringssystemen.

Rusland (NPS) verwerpt opmerkingen Abdoel (NDP) als 'laag en gemeen'

'Abdoel probeert falen regering bij beëindiging BO in schoenen regering-Venetiaan te schuiven'


NPS-fractieleider Gregory Rusland vindt opmerkingen van Amzad Abdoel, fractievoorzitter van de NDP, laag en gemeen. Hij vindt dat Abdoel het falen van deze regering bij de beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) in de schoenen van de regering-Venetiaan probeert te schuiven. Rusland was toen minister van Natuurlijke Hulpbronnen. 

Rusland heeft tijdens een interruptie in De Nationale Assemblee (DNA) vrijdag fel uitgehaald naar de fractieleider van de NDP. Rusland wijst erop dat tijdens een huishoudelijke vergadering afgesproken was dat de ontwerpwetten die te maken hebben met de beëindiging van de BO zakelijk zouden worden behandeld. De NPS'er haalt aan, dat BHP Billiton in 2008 besloot te stoppen in Suriname.

'De BHP Billiton was geïnteresseerd in de Bakhuisreserves, met alle andere mineralen, in concessie te nemen, maar wij wilden harde garanties dat de investeringen ook daadwerkelijk gepleegd zouden worden. Indien niet, wensten wij geen uitverkoop van onze natuurlijke hulpbronnen. De BHP Billiton had toen internationaal ook andere prioriteiten en besloot het bedrijf, de Billiton Maatschappij Suriname te verkopen.' 

De Alcoa/Suralco zag heel veel perspectief in de continuïteit van de sector en heeft in juni/juli 2009, de Billiton Maatschappij Suriname, (thans de Alcoa Minerals of Suriname, AMS), overgenomen. Hierdoor was Alcoa ook beter instaat om de sector verder te ontwikkelen door verlaagde kosten die toen vanwege onder andere efficiënter management zouden worden gerealiseerd. De Alcoa-top kwam volgens Rusland vervolgens in oktober/november 2011 naar Suriname om verdere afspraken te maken voor de vervolgactiviteiten om de productie van bauxiet en aluinaarde ter hand te nemen en het enige waar de regering toen in geïnteresseerd leek, was de overname van de dam. De focus lag dus op het overnemen van de dam van de Suralco/Alcoa. Dat heeft de sector in problemen gebracht, vindt de NPS-fractievoorzitter.

Ook pogingen van de Suralco/Alcoa om in 2012 met de regering te komen tot oplossingen in de beschikbaarheid van goedkope energie, kwamen niet tot een oplossing, omdat de regering niet de nodige ondersteuning gaf. In 2014 besloot het bedrijf te stoppen met de productie in Suriname.

Rusland stelt, dat coalitie en oppositie in 2015 bij de behandeling van de energiewetten hebben samengewerkt om in de wet op te nemen dat waterkrachtwerken niet in handen van particulieren terecht zouden komen. 'Dit was een zorg die zowel coalitie als oppositie deelden. Daarmee wordt aangetoond dat er enorme belangstelling bestond bij particulieren die mogelijk geïnteresseerd waren de dam in eigen handen te nemen. Daar waren we met z'n allen in De Nationale Assemblee tegen en nu doet men alsof men dat vergeten is.'

Abdoel (NDP): 'Brokopondo Overeenkomst is in de praktijk al beëindigd en moet alleen formeel nog worden afgewikkeld'

'Voor aangerichte milieuschade moet Alcoa/Suralco op geen enkele manier vrijwaring krijgen'


Suriname moet erop toezien dat de feitelijke beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) correct plaatsvindt. Het is belangrijk goed te analyseren wat Suriname concreet wil. Voor NDP-fractieleider Amzad Abdoel zijn twee zaken principieel, aldus Starnieuws zondag 25 augustus 2019. De milieuschade moet op een gedegen manier hersteld worden en de Afobaka stuwdam moet in een goed functionerende staat worden overgedragen. 

'Als wij de paragraaf van milieu en milieuherstel goed willen regelen, dan kan dat niet via het Surinaams recht. Simpelweg, omdat de Surinaamse wetgeving bitter weinig tot geen wetten heeft over milieu en vooral over de milieuschade aangericht door mijnbouwactiviteiten. Vrijwaring is ook een belangrijke issue die goed uitgelegd moet worden. Er zijn verschillende interpretaties over de artikelen die hieromtrent gaan. Ten aanzien van het in goed functionerende staat de stuwdam-overdracht te regelen, is in het transactiedocument opgenomen dat Suriname voordat het de dam overneemt deze kan laten inspecteren.'

'Voor mij is ook van belang dat na goedkeuring er geen inhoudelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht in de overeenkomsten. Hierover zijn in de ontwerpwet Wijziging Brokopondo Overeenkomst concrete voorstellen gedaan.'

Abdoel merkt op dat in De Nationale Assemblee (DNA) is vastgesteld dat de BO in de praktijk al is beëindigd en deze alleen formeel nog moet worden afgewikkeld.

'Uiteindelijk zal bij de behandeling van de twee ontwerpwetten en de daarbij behorende schuldvernieuwings- en vrijwaringsovereenkomst, de raamovereenkomst met alle bijlagen en uitvoeringsovereenkomsten en de overeenkomst inzake het Bakhuis ontwikkelingsprogramma, één vraag centraal staan. Willen wij de Brokopondo Overeenkomst de jure op een correcte manier afsluiten of niet', stelt de NDP-fractieleider.

Suriname verdient al jaren niet meer uit de BO, voert Abdoel aan. Uit een van de rapporten valt te halen, dat sinds 2009 een negatieve kasstroom is van US$ 160 miljoen. Suriname betaalt al jaren teveel aan de opkoop van stroom van Suralco. De politicus wil van de minister weten hoeveel dit is op jaarbasis. De beëindiging van het productieproces en de afbouw daarvan is al 20 jaren geleden begonnen met het sluiten van de aluminiumsmelterij en het ontslaan van bijkans 300 arbeiders. Dat in een periode waar ruim 75% van de deviezeninkomsten uit de bauxietexport gegenereerd werd.

'Zijn wij toen als land wakker van geschud? Suriname had tijdens diverse cruciale fasen standpunten moeten innemen, maar heeft dat niet gedaan. Misschien had de bauxietsector een andere wending gehad als wij bij de sluiting van de aluminiumsmelterij als land een standpunt hadden ingenomen. Zeker ben ik wel, dat de bauxietsector een andere wending had gehad, indien wij de aangeboden kans van 2008 van BHP-Billiton met beide armen hadden aangegrepen en voor die investering waren gegaan. Maar, de keiharde realiteit is, dat dat niet is gebeurd.'

Abdoel blijft lang stilstaan bij het milieu-aspect. Er is in de afgelopen zestig jaren volgens hem niet geïnvesteerd in de milieuwetten. 'Wij pleiten hier dat het Surinaams recht moet gelden. Wij hebben hier niet eens een wet Milieuraamwerk. Hebben wij hier wetten hoe je met chemische stoffen moet omgaan? Hoe je met afvalproducten van mijnbouwactiviteiten moet omgaan? Hoe je omgaat wanneer multinationals mergen, splitsen, aandelen kopen en verkopen die rechtsgevolgen hebben of misschien zichzelf failliet verklaren, onze belangen te beschermen? Ik ben wel geïnteresseerd in een antwoord op al deze vragen van mij.'

Alcoa/Suralco moet tot aan het laatste moment dat de BO wordt beëindigd de verantwoordelijkheid dragen voor de milieuschade die is aangericht. Voor die aangerichte schade moet de multinational op geen enkele manier vrijwaring krijgen.

Abdoel heeft diverse technische vragen gesteld aan de regering over diverse aspecten die om de hoek komen kijken bij de beëindigen van de BO en de overdracht van de Afobakadam. De regering zal vandaag, maandag, ingaan op alle vragen die donderdag en vrijdag zijn gesteld in DNA.

Rosebel na onrustige periode weer in bedrijf

IAmGold-topman Letwin voert overleg met president Bouterse


Na zo'n maand te hebben stilgelegen begint IAmGold/Rosebel Gold Mines vandaag, maandag 26 augustus 2019, weer met haar bedrijfsactiviteiten. De bedoeling is om in een maand tijd weer op het oude productieniveau te zitten, aldus de Ware Tijd gisteren.

IAmGold-Topman Steve Letwin heeft vrijdag overleg gevoerd met president Desi Bouterse, terwijl zaterdag ook gesproken is met de bond onder leiding van Lloyd Read.Sedert 28 juli zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt, nadat een illegale goudzoekers de dood vond door de kogel uit het wapen van een van de beveiligers. Read bevestigd desgevraagd dat hij overleg heeft gevoerd met Letwin. Over andere dan de zaken van de arbeiders wil hij niet praten. 'Het was een goed overleg', vat hij de afspraak samen. De arbeidsplaatsen zijn gegarandeerd en ook de 325 contractors die thuis gezet waren, zullen naarmate de werkzaamheden toenemen, weer ingezet worden.

Read zegt dat alle partijen baat hebben bij hervatting van de werkzaamheden. 'Niet alleen de werknemers, maar ook het bedrijf en de staat.'