maandag 4 mei 2020

Bewoners Drietabiki blij met opgevoerde controles Franse en Surinaamse controles op grensrivieren

'Wij aan de Surinaamse kant hebben de ziekte niet en willen die ook niet'


Franse patrouille-eenheden zullen de controle op de Lawarivier aan de grens verder opvoeren. In een spraakbericht van een bootsman worden, aldus de Ware Tijd maandag 4 mei 2020, collega’s en andere gebruikers van de rivier opgeroepen zich te houden aan de regels die gelden in verband met de totale lockdown in het grensgebied. De politie houdt volgens het spraakbericht geen rekening met mensen die naar hun kostgrond of de dokter gaan zonder een verklaring van de bevoegde autoriteiten. Ook zijn boten met Chinezen die hun vracht op Stoelmanseiland wilden afhalen teruggestuurd naar hun dorp. 

'Niemand mag op de rivier, want de politie is van plan je buitenboordmotor in beslag te nemen als je toch ongehoorzaam bent. Blijf thuis', zegt de bootsman.

In Drietabiki aan de Tapanahonirivier, waar de granman der Aucaners zetelt, worden de strenge maatregelen van de overheid toegejuicht. 'Wij aan de Surinaamse kant van de grens hebben de ziekte niet en willen die ook niet. Daarom juichen we de strenge controle toe, zodat niemand van onze kant de ziekte gaat halen en niemand van de Franse kant ons komt besmetten', zegt Henny Ajambia, die voorganger is van een kerk te Moitaki.

Hij vertelt, dat granman Bono Velantie er heel streng op let dat de afspraken met de Surinaamse overheid worden nagekomen. Zo is er vóór de instelling van de totale lockdown aan kapiteins en basya's in alle dorpen de opdracht gegeven streng te letten op wie de dorpen binnenkomen. 'De granman houdt het dorpsgezag verantwoordelijk voor zaken die eventueel misgaan.' 

Ajambia vertelt over een groep Dominicaanse sekswerkers die in opdracht van de granman onmiddellijk een goudmijn in het gebied moest verlaten. De vrouwen waren stiekem naar het gebied gebracht door een hosselaar. Het incident vond plaats vóór de algehele lockdown.

Berry Jeeso, omroeper bij Radio Paakati te Drietabiki, zendt dagelijks informatie van de overheid en de Medische Zending (MZ) naar de hele regio. In de boodschap wordt duidelijk gezegd dat de Tapanahoni- en Lawarivier volledig gesloten zijn tot en met 10 mei. In het MZ-programma 'Diingi deesi wakti siki' komt de organisatie met gezondheidsinformatie en de dagelijkse ontwikkelingen rond de aanpak van het nieuwe coronavirus in het gebied.

De bevolking is volgens de omroeper goed op de hoogte van de voorzorgsmaatregel waarbij ze onder meer wordt aangeraden hun handen liever in de rivier of onder de kraan te wassen en niet in een emmer met water voor hergebruik. 'Ik heb tot nu toe geen telefoontjes ontvangen van burgers over onduidelijkheden rond de getroffen maatregelen', zegt Jeeso.

De prijzen in de winkels zijn door de situatie in het gebied wel gestegen. Zo kost een zak rijst van 25 kilo Srd 300 en een 28lbs gasbom Srd 200. Het is volgens Ajambia daarom goed dat de bewoners van Tapanahoni wel naar hun kostgrond dicht bij huis mogen gaan om producten te halen. 'Maar, we houden ons aan de regels en blijven liever thuis, want dit is in ons aller belang. Ook ik houd kerkdiensten met maar tien personen.'

OM start gerechtelijk vooronderzoek naar verdwenen vreemde valuta-kasreserve handelsbanken bij CBvS

In januari werd bekend, dat bijna tweehonderd miljoen US$ was verdwenen


Naar aanleiding van de aangifte van een paar burgers en de Finabank wordt binnenkort een aanvang gemaakt met een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) naar de onrechtmatig door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aangewende vreemde valuta-kasreserve van banken. In deze zaak is al een politieonderzoek verricht, meldde de procureur-generaal (pg) maandag 4 mei 2020 schriftelijk aan personen die aangifte hebben gedaan. Dit meldt de Ware Tijd.

Onder andere Strei!-voorzitster Maisha Neus, activiste Xaviera Jessurun en DA' 91-voorzitster Angelic del Castilho hadden een klacht bij het Openbaar Ministerie gedeponeerd.


In januari werd bekend, dat bijna tweehonderd miljoen US$ van de kasreserve, onder beheer bij de CBvS, was verdwenen. Niet lang daarna kwam ook naar buiten, dat ongeveer een even groot bedrag aan termijndeposito's van de banken waren verdwenen.

Volgens het schrijven van de pg aan belanghebbenden geldt voormalig CBvS-governor Robert van Trikt als verdachte. Door de regering is nimmer een afdoende verklaring gegeven aan welke zaken de verdwenen middelen zijn besteed.

Vorige week publiceerde avondblad De West op basis van documenten die zijn ingezien, dat de verdwenen gelden onder meer zijn besteed aan het staatsbezoek van de president aan China, aankoop van voertuigen bij Rudisa, leasen van een Russische helikopter en schuldaflossingen bij het Opec Fund. Ook zouden uit de kasreserve betalingen zijn gedaan aan een advocatenkantoor, Vlatacom, het Servische bedrijf dat het e-ID-systeem leverde en aan de Watergroep in België.

Vanuit diverse maatschappelijke groepen is opgeroepen tot een diepgaand onderzoek naar de kasreservekwestie. Vanwege malversaties bij de CBvS is Van Trikt ontslagen als governor en zitten hij en zakenpartner Ashween Angnoe sinds begin februari in voorarrest. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën geldt intussen ook als verdachte.

Lesley Winter nieuwe regeringscommissaris bij Centrale Bank

Winter volgt Vijay Kirpalani op die per 19 april is vertrokken


Lesley Winter is door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën benoemd als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij volgt Vijay Kirpalani op die per 19 april om persoonlijke redenen zijn functie heeft neergelegd. 

Volgens Starnieuws op maandag 4 mei 2020 heeft Hoefdraad Winter met terugwerkende kracht benoemd tot 19 april. De benoeming is per brief gedateerd 30 april meegedeeld aan de leiding en de Raad van Commissarissen van de CBvS. Over zijn benoeming zijn geen officiële mededelingen gedaan aan de samenleving.

Volgens berichten op social media was Winter enkele jaren geleden directeur van Luchthavenbeheer. Hij werd ontslagen, omdat hij 17 miljoen Amerikaanse dollar niet kon verklaren. Winter is levenspartner van de directrice van het Bureau Staatsschuld Adelien Wijnerman, oud-minister van Financiën. Winter was directeur Financiën....

De koersontwikkeling is een van de voornaamste problemen van de CBvS. Ondanks de nieuwe 'valutawet' is er sprake van vier koersen. De CBvS moet vaststellen wat de nieuwe richtkoers wordt. Nu is de officiële koers Srd 7,52, maar deze geldt in principe alleen nog voor import van brandstof en medicamenten. De koers op straat is Srd 14,50 voor de US$. De banken hanteren een koers van boven de Srd 10 en de cambio's Srd 9,50 voor de US$.

Oppositioneel Anti-Fraude Platform pleit voor verplichtstelling mond-neusmaskers voor kiezers op 25 mei

'Regering moet mond-neusmaskers ter beschikking stellen'

'Geen onnodige barrières opwerpen om het stemmen moeilijk te maken'


Het Anti-Fraude Platform, een bundeling van oppositiepartijen, vindt dat als de regering mond-neusmaskers verplicht gaat stellen voor kiezers op 25 mei, dant zij deze dan ook ter beschikking moet stellen. Politieke partijen moeten niet zorgen voor de maskers. Jerrel Pawiroredjo, ondervoorzitter van de NPS, zegt maandag 4 mei 2020 op Starnieuws dat tijdens een gesprek met  president Desi Bouterse op 27 april, dit terloops aan de orde is gekomen. 

De directeur Nationale Veiligheid, Danielle Veira, maakte volgens Pawiroredjo op die vergadering de opmerking, dat de politieke partijen hun achterban moeten voorzien van de maskers. 'Ik heb onmiddellijk fel geprotesteerd hiertegen. Dit advies is tot nu toe immers niet door deskundigen aan de samenleving gegeven als algemene maatregel, omdat er tot nu toe volstrekt geen sprake is van een uitbraak in Suriname', zegt de politicus, die ook medicus is.

Politieke partijen zijn opgeschrikt nadat een intern document van Binnenlandse Zaken is uitgelekt. Hierin zijn 19 punten opgenomen over het proces bij het stemmen. 'We hebben aan de president ons standpunt meegedeeld dat indien de overheid aan de kiezers een mond-neusmasker adviseert, zij verplicht is daarin te voorzien voor de ongeveer 350 duizend kiezers. De NDP heeft haar voorraad hoogstwaarschijnlijk al klaarliggen. Er is hier sprake van vals spel', meent Pawiroredjo.

'Nergens in de wereld kun je op dit moment snel aan mondkapjes komen en dat zal oppositionele partijen beslist niet lukken.'

Asiskumar Gajadien, voorzitter van het Anti-Fraude Platform, zegt dat al twee brieven over dit onderwerp zijn geschreven aan de president Desi Bouterse. Hierin wordt gevraagd welke procedure toegepast zal worden tijdens het stemmen. 'Politieke partijen moeten niet op het laatste moment verrast worden met maatregelen die moeilijk uitgevoerd kunnen worden', zegt Gajadien.

Aan de president is gevraagd uiterlijk maandag 4 mei antwoord te geven op de vragen die gesteld zijn. De politicus merkt op, dat er geen onnodige barrières opgeworpen moeten worden om het stemmen moeilijk te maken.

We zijn er weer!

Help mee aan de groei van Suriname Mirror


U, de trouwe lezers/volgers, heeft het gemerkt. Nu en dan verschijnt er geen nieuws van en op Suriname Mirror, helaas. Dat is het directe gevolg van de verbinding met het internet via een Digicel wifi-verbinding.

Dat is een kostbare verbinding, door het ontbreken van een vaste telecomverbinding, en die dient om de twee weken te worden verlengd door opwaardering van de Digicel (simkaart) wifi-verbinding.

Ook Suriname Mirror wordt getroffen door de slechte financieel-economische situatie in Suriname.

Het zou fantastisch zijn als u, de trouwe lezer/volger, Suriname Mirror vòòr dinsdag 12 mei 2020 eenmalig zou willen ondersteunen door Srd 50 of Srd 100 te sturen in de vorm van de code op een open gekraste Digicel opwaardeerkaart. De code van de opwaardeerkaart kunt u sturen in een privé-berichtje via de Facebookpagina van Suriname Mirror of via e-mail (SurinameMirror@gmail.com).

Met en dankzij uw bijdrage bent u verzekert van een constante stroom relevant Surinaams nieuws en nieuws uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Suriname Mirror brengt dagelijks veel interessant nieuws met extra's en is uniek in en voor Suriname qua inhoud, vorm en kwaliteit en dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Dat moet zo blijven!

Suriname Mirror hoopt op uw medewerking.