zondag 5 juni 2016

Starnieuws lijkt spreekbuis te zijn geworden van perschef Kabinet van de President en dus van Bouterse en NDP

Redactie Starnieuws durft perschef Limburg niet aan de tand te voelen over een nulletje teveel....

Tijd voor Starnieuws om te gaan investeren in journalistieke kwaliteit

05-06-2016  Door: Paul Kraaijer


Met het bericht 'President benadrukt samenwerking op ACS-top' van zaterdag 4 juni 2016 wordt duidelijk, dat Starnieuws de kritiekloze en subjectieve spreekbuis is geworden van de perschef van het Kabinet van de President, de schreeuwer Clifton 'Limbo' Limburg en dus van president Desi Bouterse en dus van zijn partij de NDP.De voornoemde kop doet vermoeden, dat het inhoudelijk gaat over wat president Bouterse zoal namens Suriname heeft gezegd tijdens de 7e staatshoofdentop van de Associatie van Caribische Staten (ACS) op Cuba, Maar, niets blijkt minder waar. Starnieuws gaat amper daarop in, maar biedt haar lezers de mogelijkheid om een persbericht (in twee aparte pdf-documenten) van het Kabinet van de President over de bijdrage van Bouterse aan de ACS-top te downloaden.

Waar de meeste aandacht aan wordt besteed zijn ongefundeerde uitspraken van Limburg. Hij zegt op Starnieuws dat - althans, volgens hem - opzettelijk verkeerde informatie wordt verspreid over de reiskosten van de trip van de delegatie naar en verblijf op Cuba. Wie of wat die informatie zou hebben verspreid wordt echter niet vermeld en of het opzettelijk is gebeurd - zoals door 'Limbo' wordt beweerd - is ook een vraagteken of slechts alleen een waarheid voor Bouterse en zijn perschef. De zelden kritische en alerte redactie van Starnieuws heeft Limburg hierover kennelijk niet aan de tand gevoeld.

De totale kosten van de reis waren begroot op 29.000 Amerikaanse dollar, waarvan 5.000 onvoorzien, aldus Limburg. 'Er wordt bewust gepubliceerd dat de reis 290.000 Amerikaanse dollar heeft gekost. Dit is absoluut niet waar', beweert Limburg, die er kennelijk - als een heuse koe van zondag - niet even bij wil stil staan dat mogelijk per ongeluk een 0 (nul) teveel is vermeld i.c. Getypt …... (!!) en mogelijk weer willens en wetens een bepaalde sfeer wil creëren. Hoezo bewust? Waarop is die Limburg-wijsheid gestoeld? Op niets, op lucht, slechts op het willens en wetens verspreiden van een fabel. En, hij heeft in Starnieuws de domme ezel gevonden die zijn opmerkingen publiceert, zonder ook maar een kritische vraag aan Limburg te stellen.

Overigens, minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zei 22 december 2015 tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat een dienstreis van een presidentiële delegatie Suriname zo'n 290.000 Amerikaanse dollar kost. Volgens de bewindsvrouwe zijn de kosten variabel en afhankelijk van de vergaderlocatie, samenstelling van de delegatie en de aard van de vergadering.

Starnieuws wordt gewoon voor het publicitaire karretje van Limburg en dus van Bouterse gespannen. Starnieuws kent geen diepgang.
Starnieuws stelt geen kritische vragen.
Starnieuws bericht oppervlakkig.
Starnieuws zou gedegradeerd moeten worden, immers er is absoluut geen sprake van een inhoudelijk en kwalitatieve goede nieuwswebsite, integendeel, Starnieuws is geen journalistieke nieuwswebsite, maar een website waar een paar mensen maar wat blij zijn dat de eigenaresse hun bagger - bij gebrek aan beter, want beter kost geld - wil plaatsen.

Met het hiervoor aangehaalde artikel van zaterdag 4 juni wordt gewoon weer eens door Starnieuws bevestigd, dat zij niet onafhankelijk en objectief is, maar gekleurd. Daarnaast blijft de webredactie gewoon politieberichten van het Korps Politie Suriname klakkeloos overnemen dus incluis alle onvolkomenheden en fouten - te slecht met te weinig informatie voor publicatie, maar niet voor Starnieuws - en wordt over rechtszaken bericht door niet-journalisten, door niet-rechtbankverslaggevers, op een wijze waar geen touw aan vastknopen te is. Ook ingezonden stukken/brieven worden zonder na te denken en zonder ze tegen het licht van de correctie te houden geplaatst.

Het is de hoogste tijd ,dat eigenaresse Nita Ramcharan gaat investeren in haar redactie, in kwaliteit, en alle vermeende webredacteuren per direct de deur wijst, want journalistiek verantwoorde artikelen schrijven kan niemand.

Den Blauwvinger: Het is Bouterse die bewust uit lijkt te zijn op confrontatie en niet de oppositionele krachten

COLUMN: Vreedzame protestmanifestatie omringd door overdreven machtsvertoon ME

Een vos verliest nimmer zijn streken...

05-06-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Paranoïde, achterdochtig, bevreesd, wantrouwend of gewoon op een achterbakse manier willens en wetens uit zijn op een vorm van ontwrichting van de samenleving, op het creëren van een sfeer van spanning en intimidatie en constant maar weer beweren dat het juist de oppositionele krachten zijn, zoals een groot deel van de vakbeweging, de protestgroep 'We Zijn Moe' en oppositiepartijen in De Nationale Assemblee, die uit zijn op confrontatie en op zijn val.

Bouterse is zich aan het wapenen om een schijn op te wekken....
In ieder geval is het de laatste dagen duidelijk geworden, dat president Desi Bouterse, zich tegen die oppositie letterlijk en figuurlijk aan het wapenen is. De oude legerleider en couppleger lijkt langzaamaan weer tot leven te komen en hij geniet daar van. Hij geniet er de laatste weken van om zich op, al zijn publieke vertoon, in negatieve zin uit te spreken over de oppositionele krachten en ze welhaast te betichten van het uit zijn op een heuse coup. Bouterse heeft duidelijk moeite met oppositie tegen hem en zijn beleid – niet gediend dus van democratische krachten – en verlaat dan het presidentieel jargon om zich op een president onwaardige wijze te ontpoppen als die oude legerleider en het pad van confrontatie en intimidatie op te gaan.

Het is Bouterse die uit is op confrontatie, chaos, ontwrichting, intimidatie, et cetera
Maar, die Bouterse, die man met zijn grote mond, die man die de vakbeweging, het bedrijfsleven, een protestgroep en het volk negeert, is bang, is bevreesd en dat is pijnlijk zichtbaar de laatste dagen. Bij demonstraties en protestmanifestaties is veel zwaar bewapende politie aanwezig. Ook de Mobiele Eenheid is in steeds grotere getale aanwezig.
Waarom?
Is de president echt bang, bevreesd?
Neen! Hij wil met dat machtsvertoon slechts insinueren, de indruk wekken, dat het juist zijn opponenten zijn die mogelijk uit zijn op een lijfelijke confrontatie en dat hij daarom zogenaamd beschermd dient te worden. Maar, die opponenten maken gewoon gebruik van hun grondwettelijk recht om vreedzaam te demonstreren. En dat doen zij. Het is Bouterse die uit is op chaos en een confrontatie. Hij daagt op een a-presidentiële wijze zijn politieke en andere tegenstanders uit. Het is Bouterse die een sfeer van intimidatie en angst in de samenleving creëert, waarbij bij velen de gedachten teruggaan naar de jaren '80 van de vorige eeuw. De jaren van dictatuur. De jaren van legerleider Bouterse, de jaren van geweld, martelingen en moorden. Zwarte jaren.

President heeft pepperspray en traangas nodig om democratisch geluid te intimideren
Dat Boutere werkelijk de politiek van intimidatie, confrontatie en machtsvertoon voert, blijkt uit het feit, dat eind mei bekend werd, dat een schip onderweg was naar Suriname met aan boord onder andere een container vol met materialen voor de oproerpolitie, Mobiele Eenheid, zoals pepperspray, rubberkogels en traangas. De Douane had opdracht gekregen van het ministerie van Defensie om de lading snel af te handelen en te voeren naar een onbekende bestemming. Het is Bouterse dus er alles aan gelegen dat 'zijn beveiligers' binnen een mum van tijd over die nieuwe uitrusting kan beschikken, dus alles moet soepeltjes en snel ingeklaard worden.

Bij de meest recente protestmanifestatie van de vakbeweging, donderdag 2 juni 2016, gericht tegen de prijsverhoging van de stroomtarieven en tegen de steun en bemoeienis van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, en niet gericht – zoals Bouterse en zijn clan beweren – op het omverwerpen van de regering, was op het Kerkplein en bij De Nationale Assemblee (waar een petitie werd overhandigd aan parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons) extreem veel politie aanwezig. Natuurlijk, ook dat – afzetten van de regering Bouterse-II – is een wens van de oppositionele krachten, maar daarvoor wordt een parlementaire weg bewandeld en niet een weg van protest, actie, intimidatie, chaos, ontwrichting.

VHP-fractievoorzitter in De Nationale Assemblee Chandrikapersad Santokhi zei in een reactie het te betreuren, dat 'bij het huis van de democratie zoveel politiemacht' werd getoond.
'Van harte welkom, van harte welkom. Wij vinden het jammer dat jullie hier verwelkomd worden met zoveel politiemacht. Dat is niet de bedoeling. Ik heb in ieder geval aan de voorzitter van het parlement duidelijk gemaakt dat het om een vreedzame betoging gaat', zei Santokhi tegen de mensen die deelnamen aan de protestmanifestatie.
De VHP-voorzitter, die commissaris van politie was en minister van Justitie en Politie, zei dat het publiek altijd toegang moet hebben tot het parlement en dat zoveel politiemacht niet nodig is.

Ook Inlichtingendienst wordt door Bouterse in zijn gevaarlijk spel van intimidatie ingezet
Maar, niet alleen uit de zichtbare aanwezigheid van vele agenten en leden van de Mobiele Eenheid, ook uit activiteiten van de Inlichtingendienst blijkt een ongegronde vrees bij president Bouterse voor chaos, confrontatie. Leiders van de vakbeweging verklaren, dat zij in de gaten worden gehouden door de Inlichtingendienst.
De Ware Tijd bericht vrijdag 3 juni 2016 van een 'inlichtingenfunctionaris' te hebben vernomen, dat het gebruik is dat personen worden ‘bespied’ als er acties tegen een zittende regering worden gevoerd. Het feit dat een medewerker van de inlichtingendienst zelf deze informatie de wereld in slingert – hoe opmerkelijk, een medewerker van de bespiedende dienst die uit de geheime school klapt – , duidt ook op een welbewuste strategie, een willens en wetens beleid, van Bouterse om zelf een sfeer van intimidatie, angst en confrontatie te creëren gericht op het criminaliseren van zijn opponenten. Die uitspraak is tot heden niet tegengesproken door de leiding van de Nationale Veiligheids- en Inlichtingendienst...

Perschef Kabinet van de President doet niet onder voor baas Bouta en intimideert vrolijk mee
Een andere vorm van het creëren van een intimiderende sfeer - hoe onbeduidend wellicht, maar toch, veelzeggend -kwam zaterdag 4 juni uit de koker van de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg. Naar aanleiding van het bezoek van Bouterse aan het 7e staatshoofdenoverleg van de Associatie van Caribische Staten (ACS) op Cuba – de delegatie werd opgehaald en gebracht met een door de Cubaanse regering gecharterd vliegtuig – vond Limburg het nodig om via Starnieuws te vermelden, dat - volgens hem - opzettelijk verkeerde informatie wordt verspreid over de reiskosten. Wie of wat die informatie zou hebben verspreid wordt echter niet vermeld en of het opzettelijk is gebeurd is ook een vraagteken of slechts alleen een waarheid voor Bouterse en zijn perschef. De zelden kritische en alerte redactie van Starnieuws heeft Limburg hierover kennelijk niet aan de tand gevoeld, zo schreef De Surinaamse Krant.

De totale kosten van de reis waren begroot op 29.000 Amerikaanse dollar, waarvan 5.000 onvoorzien, aldus Limburg. 'Er wordt bewust gepubliceerd dat de reis 290.000 Amerikaanse dollar heeft gekost. Dit is absoluut niet waar', beweert Limburg, die er kennelijk - als een heuse koe van zondag - niet even bij wil stil staan dat mogelijk per ongeluk een 0 (nul) teveel is vermeld i.c. Getypt …... (!!) en mogelijk weer willens en wetens een bepaalde sfeer wil creëren.
Hoezo bewust? Waarop is die Limburg-wijsheid gestoeld? Op niets, op lucht, slechts op het willens en wetens verspreiden van een fabel.

Overigens, minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zei 22 december 2015 tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat een dienstreis van een presidentiële delegatie Suriname zo'n 290.000 Amerikaanse dollar kost. Volgens de bewindsvrouwe zijn de kosten variabel en afhankelijk van de vergaderlocatie, samenstelling van de delegatie en de aard van de vergadering.

Maar..... de oppositie kent de streken van de vos
Dit is de geniepige en achterbakse wijze waarop de Bouterse clan tracht de samenleving steeds weer voor de gek te houden. Met ongefundeerde uitspraken komen, een proefballonnetje laten opwerpen door een schreeuwerige perschef die niet voor dat vak in de wieg is gelegd en een mak schaap is in de schaapskooi van herder Bouterse, en dan maar weer afwachten hoe er vanuit het kamp van de oppositie op wordt gereageerd. Maar, die oppositie is alert, die oppositie is waakzaam, die oppositie is niet een koe van zondag, die oppositie kent de fratsen van Bouterse, immers, een vos verliest zijn haren, maar nooit zijn streken.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
5 juni 2016
Amsterdam-Paramaribo