vrijdag 13 juli 2018

Emsley Tromp verliest Kort Geding tegen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Geen salaris december 2017 en januari 2018 en ook geen eindejaarsuitkering voor Tromp


Voormalig directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Emsley Tromp is vrijdag 13 juli 2018 niet in het gelijk gesteld in het Kort Geding tegen de Centrale Bank, zo bericht Paradise FM.

Tromp spande het Kort Geding aan met als inzet de uitbetaling door CBCS van het salaris van december 2017 en januari 2018 en ook de eindejaarsuitkering. Het Gerecht heeft de vordering vandaag afgewezen.

Het gerecht ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen Tromp en de bank met ingang van heden als dat nog niet duidelijk is gebeurd op 17 oktober 2017, zonder toekenning van een vergoeding aan Tromp. Ook moet de ex-bankdirecteur de proceskosten betalen.

De mysterieuze symboliek van de jaguar voor Colombiaanse inheemsen

(Bron foto's: Fernando Trujillo)
Inheemsen hebben groot respect voor de jaguar

Maar, ook in Colombia wordt de Panthera onca bedreigd door de mens; ontbossing voor landbouw en veeteelt, mens-jaguar conflict en illegale handel in wild


De jaguar. Bij volwassen mannetjes met een gewicht van ongeveer 150 kilo, wordt de beet van deze wilde katachtige beschouwd als de meest krachtige van de natuur, zelfs krachtiger dan die van een leeuw of een Bengaalse tijger.

Zuid-Amerika's grootste roof-vleesetende zoogdier heeft onder andere zijn habitat in Colombia's meest recent genomineerde UNESCO-werelderfgoed, het Chiribiquete Nationaal Park, ook wel bekend als 'het kosmische voorouderlijke huis van de jaguar'. Momenteel wordt beschouwd als een 'bijna bedreigde' soort door de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature), komt de jaguar voor in Midden- en Zuid-Amerika.


'In inheemse culturen hier in Zuid-Amerika en Meso-Amerika symboliseert de jaguar kracht en macht, en de sjamaan spirituele groep zoekt voortdurend transformatie via de jaguar', aldus Fernando Trujillo donderdag 12 juli 2018 in The Bogotá Post en benadrukt de betekenis ervan als een emblematisch symbool voor inheemse groepen, die groot respect hebben voor het dier.

Trujillo is een bekroonde Colombiaanse natuurbeschermer, bioloog en oprichter van de non-gouvernementele organisatie Fundación Omacha. Het is deze symbolische kracht van de jaguar die vroege grotkunstenaars ertoe heeft aangezet om hun vorm te gebruiken in de schilderijen verspreid over het nationale park Chiribiquete, die in zandsteen zijn getekend. De tekeningen variëren van ongeveer 20.000 jaar oud tot 50 jaar oud. Wat hun oorsprong betreft, zijn ze tot op de dag van vandaag nog steeds onzeker, 'het blijft een mysterie wie de schilderijen heeft gemaakt, sommige mensen schrijven ze toe aan de inheemse groep Karijona ... maar de ware oorsprong is onbekend', verduidelijkt Trujillo.


 'De inheemse bevolking van Upichia spreekt over drie momenten in de schilderijen, de eerste zijn Ajaju en de tweede Guaviare, en een andere een meer recente ... de jaguar vertegenwoordigt deze transformatie', legt Trujillo uit. 'De jaguar is een sjamanistische projectie van de eigenaar, van de balans van alles. En omdat Chiribiquete vanuit een geografisch oogpunt (het is op de evenaar) als het centrum van de wereld wordt beschouwd, wordt er van een incestueuze relatie tussen de zon en de maan gesproken, waar de jaguar werd geboren. De jaguar handhaaft de balans van dingen. Het valt zwakke dammen aan en houdt ecosystemen gezond. Dus sjamanistische reizen werden vaak gemaakt in de vorm van een jaguar, van een adelaar of een anaconda die lijken op de moeders van de wereld.'

Thomas Lyster, een coördinator voor natuurbehoud, schetste de drie belangrijkste uitdagingen voor de jaguar. De eerste, een verlies van leefgebied, door ontbossing en een golf van landbouwuitbreiding. Trujillo: 'Helaas hebben we veel ingegrepen in zijn habitat, landschappen getransformeerd en de hoeveelheid van zijn natuurlijke prooi verminderd', zegt hij.

De tweede factor is nauwer verbonden met de mens. Het mens-jaguarconflict is een ernstig probleem waar de soort momenteel mee te maken heeft, variërend van aanvallen zoals doden uit wraak vanwege het verlies van vee, doden uit angst en meer recentelijk, stropen. 'In de afgelopen paar jaar is er een groot conflict ontstaan ​​tussen mensen en jaguars, omdat ze te dicht in de buurt komen van finca's voor het fokken van vee en jagen op runderen, paarden en varkens en dan begint een hele vergeldingsactie waar eigenaars van de finca jaguars gaan doden', aldus Trujillo.

'Tegenwoordig is het in Colombia een grotere reden tot bezorgdheid, bijna alle milieubedrijven hebben problemen met dit probleem en klachten van eigenaren van finca's over dit soort situaties. Mensen proberen anti-roofdiermaatregelen en beter rundveemanagement te implementeren om de veiligheid van kalveren en recent geboren koeien te garanderen, zodat dit niet blijft gebeuren.'

Volgens Lyster is een derde en even dringende bedreiging voor de jaguar de illegale handel in wilde dieren. Zijn tanden, pelzen en klauwen zijn ongelooflijk lucratief om te verkopen, benadrukt Lyster. De illegale markt en vraag ligt in Zuidoost-Azië, waar landen als Vietnam en China criminelen naar Colombia sturen om jaguars illegaal terug te brengen, hetzij dood of levend. Dankzij de sensuele aantrekkingskracht van de jaguar in de populaire cultuur, is het in sommige delen van de wereld een statussymbool om jaguar-delen te bezitten. Zijn lichaamsdelen worden steeds meer gebruikt door een nieuwe generatie die bijvoorbeeld een tand van het zoogdier rond hun nek dragen om hun identiteit of kracht te bevestigen.Als alternatief is er ook een culturele gewoonte om grote kattenbeenderen, hoektanden en klauwen te vermalen om traditionele medicijnen te maken. Soms worden jaguarproducten zelfs geëtiketteerd als tijger- of luipaardproducten om op de markten in Zuidoost-Azië te worden verkocht.

Vanwege de geschiedenis van Colombia van illegale handel, kunnen ervaren handelaars de reeds bestaande routes gebruiken om onder de radar door te glippen, legt Lyster uit. 'Er is niet veel bekend over de illegale handel in wilde dieren van jaguars ... en dit is wat angstaanjagend is voor natuurbeschermers in Colombia', verklaarde hij.

'Met 56 beschermde gebieden in Colombia is de bescherming een grote uitdaging. We hebben een groter budget nodig, meer actie, meer onderzoek en betere begeleiding van parken om een goed beheer van beschermde gebieden te waarborgen. Het is een enorme opgave voor slechts één instelling om te proberen het hele natuurlijke erfgoed van Colombia te redden', voegt Trujillo eraan toe.

Het land is echter al een stap vooruit, met bijna 20% van het nationale grondgebied beschermd, beweert Trujillo, zowel op land als te water. Daarom, zoals Lyster opmerkt, met deskundig politiewerk en een stabiele regering, proberen natuurbeschermers de gelegenheid te benutten om de jaguar te behouden als een emblematisch dier, niet alleen voor de inheemse-, maar ook voor de populaire cultuur.

(Suriname Mirror/The Bogota Post/YouTube)

Twee van de machtigste rechters en drie hooggeplaatste magistraten van Peru geschorst

Arrestatiebevel tegen opperrechter van het Callao Hooggerechtshof Walter Ríos

- Belastende audiotapes duiden op vriendjespolitiek, bevoordeling in rechtszaken
- President Vizcarra heeft minister Salvador Heresi van Justitie ontslagen


Audiotapes die suggereren dat vriendjespolitiek wordt gebruikt door de hoogste rechtscolleges in Peru, hebben geleid tot de schorsing van twee van de machtigste rechters en drie hooggeplaatste magistraten van Peru, slechts twee dagen nadat president Martín Vizcarra aankondigde, dat het gerechtelijk apparaat in het land gaat worden hervormd 

Volgens persbureau Andina vrijdag 13 juli 2018 zijn de opperrechter van het Callao Hooggerechtshof Walter Ríos, Hooggerechtshof-rechter César Hinostroza Pariachi en een drietal magistraten voor onbepaalde tijd uit hun functie ontheven.

De hoofden van het Peruaanse Bureau voor Corruptiebestrijding hebben aangekondigd, dat zij een juridische klacht tegen Ríos zullen indienen en om zijn aanhouding zullen vragen. 'Met betrekking tot de opperrechter van het Hooggerechtshof van Callao (Walter Ríos), die geen straffeloosheid krijgt, hij zou op elk moment een gevangene moeten zijn', zei Bureauvoorzitter Amanda Enco tegen verslaggevers.'Het Bureau voor Corruptiebestrijding zal het kantoor van de procureur-generaal vragen een bevel tot voorlopige arrestatie goed te keuren.' Ambtenaren zeggen, dat ze Hinostroza, de voormalige opperrechter van het Hooggerechtshof van Callao, hebben verboden het land te verlaten.In Peru is het Hooggerechtshof de op één na hoogste rechtbank van het land in termen van macht. Ríos en Hinostroza, evenals magistraten van de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) in Peru, zijn onlangs in verband gebracht met een reeks audiobanden waarop blijkbaar werd gesproken over soepele veroordelingen met betrekking tot mogelijke omkoping. In een van de opnames noemde Hinostroza een 'Miss K' van de 'toppartij', die velen hebben opgevat als Keiko Fujimori van de  Fuerza Popular-partij die een meerderheid heeft in het Congres.

Op een van de opnames besprak Ríos een contante garantie voor een gunstige uitspraak en in een andere sprak Hinostroza met een beller over de zaak van een 11-jarig meisje dat verkracht was, met de vraag of hij de straf voor de verdachte moest verlagen.

President Vizcarra heeft beloofd hard op te treden tegen corruptie sinds hij enkele maanden geleden aan de macht kwam, nadat voormalig president Pedro Pablo Kuczynski uiteindelijk werd verslagen door audiobanden, waarop zijn politieke bondgenoten probeerden stemmen in zijn voordeel te kopen aan de vooravond van een afzettingsbesluit.

Vizcarra zei in een openbare aankondiging deze week, dat de rechters strikte straf krijgen als het overeenkomstige onderzoek hen inderdaad bindt aan de corruptie beschuldigingen. 'Er is geen tijd te verliezen en we handelen snel en met strengheid om de veranderingen te genereren die heel Peru verlangt', zei Vizcarra. 'Er is geen veiligheid zonder een goed rechtssysteem en, zonder dat, is er geen institutionele stabiliteit, investeringen of economische en sociale ontwikkelingen. Er is geen weg vooruit met corruptie.'

Het is onduidelijk of het Bureau voor Corruptiebestrijding de voorlopige aanhouding zal vragen van de andere drie magistraten die betrokken zijn bij het corruptieschandaal.

Vizcarra heeft minister Salvador Heresi van Justitie ontslagen, nadat het lokale tv-station Panorama de audio van het gesprek had vrijgegeven, waarin Heresi wordt gehoord terwijl hij aan rechter Cesar Hinostroza vraagt hem te adviseren over een wetsvoorstel.

(Suriname Mirror/Peru Reports/YouTube)

Hogere celstraf voor ‘moordmakelaar’ politicus Helmin Wiels op Curaçao

Gemeenschappelijk Hof van Justitie veroordeelt verdachte tot 26 jaar gevangenisstraf

'Bijdrage verdachte aan het geheel is van zo’n wezenlijk belang, dat sprake is van medeplegen van moord op Wiels'

 
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag, vrijdag 13 juli 2018, de 47-jarige B.C.A.F. uit Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaren voor betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. Die betrokkenheid wordt in het vonnis geduid als die van een ‘moordmakelaar’. Dit meldt het Hof in een persbericht.

De man heeft daarmee een hogere straf gekregen dan door de eerste rechter aan hem was opgelegd. Omdat het Hof ook deels andere bewijsmiddelen ten grondslag heeft gelegd aan de veroordeling, is het vonnis van de eerste rechter vernietigd.


In een vooropstelling maakt het Hof duidelijk, dat zijn taak om de feiten en omstandigheden rondom de moord op Wiels vast te stellen – wellicht nog meer dan in andere zaken – bijzondere zorgvuldigheid vereist. Dat komt doordat van de drie bekende daders, er één is vermoord (Raul Martinez ook wel bekend als ‘Bolle’), er één zelfmoord heeft gepleegd (Luigi Florentina, bekend als ‘Pretu’) en de derde (Elvis Kuwas, bekend als ‘Monster’) berekenend en op onderdelen in al zijn verklaringen in de loop der tijd heel wisselend heeft verklaard. Het Hof heeft daarom beslist dat die derde, Kuwas, ook in hoger beroep op de zitting moest worden gehoord. Dat is gebeurd en dit verhoor is op een geluidsband vastgelegd en later woordelijk uitgewerkt om tot een zo optimaal mogelijke analyse van de betrouwbaarheid van al zijn verklaringen te komen.

Aan de hand van die analyse, die uitvoerig aan het papier is toevertrouwd, is het Hof tot de conclusie gekomen, dat de geselecteerde bewijsmiddelen betrouwbaar en bruikbaar zijn voor het bewijs. Het bewijs steunt hoofdzakelijk op vier pijlers: de verklaringen van Kuwas, een verklaring van het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao die over de moord is geïnformeerd door een informant, verklaringen van een ooggetuige over een onderhandeling over de hoogte van het uit te betalen bedrag tussen de verdachte en de voormalige minister van Financiën van Curaçao, George Jamaloodin, en sms-berichten die de verdachte met Jamaloodin heeft gewisseld. Daarmee heeft het Hof ten opzichte van het vonnis van de eerste rechter een pijler terzijde gesteld (de verklaringen van een anoniems getuige B5) en een andere pijler toegevoegd (de verklaringen over de onderhandeling tussen Jamaloodin en de verdachte).

De verdachte heeft voor al deze belastende omstandigheden geen aannemelijke verklaring gegeven. Het Hof had de verdachte daarover vragen willen stellen, maar de verdachte heeft in hoger beroep geen enkele verklaring willen afleggen.

Het Hof concludeert, dat de verdachte de moordopdracht van Jamaloodin heeft aangenomen, dat hij over het daarvoor te betalen bedrag met Jamaloodin is gaan onderhandelen, dat hij via Pretu een schutter (Kuwas) en een chauffeur (Bolle) heeft aangezocht, en dat hij het voor hen bestemde geld aan Pretu heeft (door)gegeven.


De bijdrage van de verdachte aan het geheel is daarmee van zo’n wezenlijk belang, dat sprake is van het medeplegen van de moord op Wiels.

Het Gerecht in eerste aanleg had de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaar opgelegd, maar het Hof is unaniem van oordeel dat met die straf niet kan worden volstaan. Bij het op deze wijze aannemen van een opdracht om een volksvertegenwoordiger uit de weg te ruimen en het daarvoor geen verantwoordelijkheid op zich willen nemen, past naar het oordeel van het Hof alleen maar de maximale tijdelijke straf: 30 jaar gevangenisstraf.

Een eerdere veroordeling voor drugshandel (4 jaar) moet daarop in mindering worden gebracht. Daarom heeft het Hof de verdachte conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar.

De verdachte en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

Immilio Lens (NDP) gaat corrupte jongeren binnen NDP aanpakken

(Bron foto: Facebook)
Voorzitter NDP-jongerenvleugel Faizal Abdoelgafoer krijgt wind van voren

'Er is teveel ruis over diens praktijken'


Omstreden jongeren van de NDP zullen vanaf nu zwaar de wind van voren krijgen. Partijgenoot Immilio Lens is niet te spreken over een aantal zaken binnen de partij en begint daarom een kruistocht tegen corrupte jongeren. Lens zegt, dat hij vandaag, vrijdag 13 juli 2018, op een persconferentie enkele zaken zal onthullen, aldus de Ware Tijd. Daaruit zal blijken dat sommige handelingen van jonge partijgenoten het daglicht niet kunnen verdragen.


Hij zal de procureur-generaal vragen een onderzoek in te stellen. Omdat eerdere pogingen om corruptie onder deze jongeren te bestrijden niet succesvol waren, gooit hij het nu over een andere boeg.

'Dit is een keiharde actie tegen alle jongeren die zich niet correct gedragen. Ik ga het niet meer accepteren en meekijken hoe zaken verkeerd gaan, hoe gelden gewoon verdwijnen in zakken van mensen. Ik ga nu echt opkomen voor de jeugd.'

Lens stelt, dat hij zich niet keert tegen ouderen in de NDP. Hij verzet zich met name tegen handelingen van toenmalig minister van Sport- en Jeugdzaken, nu voorzitter van de jongerenvleugel van de partij, Faizal Abdoelgafoer. De initiatiefnemer stelt dat er teveel ruis is over diens praktijken. Bovendien is hij onrechtmatig voorzitter, omdat er nooit echt verkiezingen zijn gehouden. 'Hij moest al lang verkiezingen hebben uitgeschreven. Maar, hij heeft ook gefaald op een aantal fronten.'

Assemblee ratificeert verdrag Inter-American Convention on Serving Crimininal Sentences Abroad

Oppositie én coalitie pleiten voor een goed resocialisatieplan

Verbazing bij oppositie, dat regering geen informatie heeft over het aantal Surinamers dat in het buitenland in de gevangenis zit


Gedetineerden die als vreemdeling in een Surinaamse gevangenis zitten, kunnen een beroep doen op het verdrag Inter-American Convention on Serving Crimininal Sentences Abroad, om de straf in hun thuisland uit te zitten. Hetzelfde geldt voor Surinamers die in het buitenland gevonnist zijn. Dit verdrag is gisteren na een discussie over de verschillende zorgpunten in De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen met algemene (29) stemmen en geldt alleen voor landen die lid zijn van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 13 juli 2018.

Oppositie én coalitie zijn het erover eens dat een goed resocialisatieplan nodig is om dit verdrag zo goed mogelijk uit te voeren. 'De resocialisatietaak geldt voor alle penitentiaire inrichtingen en is afhankelijk van de dag van de veroordeling van de verdachte en zijn status', zei Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie.

De resocialisatie gaat volgens de minister verschillen per categorie van veroordeling. De bewindsman gaf aan dat ex-gedetineerden allerlei obstakels ervaren voordat zij opnieuw kunnen functioneren in de samenleving. Deze obstakels zijn de aanpassing van huidige rehabilitatieprogramma’s, beperkte follow-up van nazorgprogramma’s, problemen om aan een baan te komen en aanvaarding door familie en de gemeenschap. Het huidige rehabilitatieprogramma bestaat uit arbeidstherapie, onderwijs, mentale begeleiding, sport en recreatie.

Zowel de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Rossellie Cotino (NDP), als commissielid Carl Breeveld (DOE), hebben nogmaals gevraagd of er een meldingsplicht is, die Surinamers die in het buitenland veroordeeld zijn, verplicht om zich aan te melden zodra de veroordeling heeft plaatsgevonden. Minister Getrouw reageerde ontkennend op deze vraag.

Cotino merkte op, dat 102 vreemdelingen in de Surinaamse gevangenissen zitten en dat het niet bekend is hoeveel Surinamers in het buitenland vastzitten, zoals de minister dat in zijn beantwoording heeft aangegeven. 'Ik wil wel meegeven, dat we onze ambassades in het buitenland hiervoor inzetten om in de toekomst dit soort belangrijke gegevens te registreren.'

Assembleelid, tevens lid van de commissie, Krishna Mathoera (VHP), sprak haar verbazing erover uit dat er geen informatie is over het aantal Surinamers dat in het buitenland in de gevangenis zit. 'Het zou goed zijn om ook te weten hoeveel dat zijn in het buitenland, omdat wij als land niet plotseling overvallen moeten worden, maar dat we weten wat op ons afkomt', zei Mathoera, doelend op Surinaamse gedetineerden in het buitenland die eventueel een beroep willen doen op dit verdrag, om thuis te komen. Mathoera drong aan bij de regering om beleid te gaan maken over de uitvoering van dit verdrag. 'We willen niet dat deze wet een papieren tijger wordt en dat de uitvoering op zijn beloop wordt gelaten, maar dat daadwerkelijk ook beleid gemaakt wordt dat algemeen geldend is.'

Zij stelde, dat haar fractie het verdrag ziet als een instrument om georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

De coördinator van de regering, minister Soewarto Moestadja, benadrukte dat er geen sprake is van een papieren tijger. 'We begrijpen de intentie van die opmerking, we zullen ervoor zorgen dat er ook een vertaalslag komt in de komende begroting.'

Startsein bouw paardenrenbaan bij Brievengat, Curaçao, is twee weken uitgesteld

'Eerst moet alles in orde zijn, we willen geen problemen'


Het terrein is schoongemaakt en vandaag, vrijdag 13 juli 2018, zou officieel worden begonnen met de bouwwerkzaamheden. Maar, het startsein van de bouw van de paardenrenbaan bij Brievengat is twee weken uitgesteld. Het wachten is op de laatste vergunningen. Dat zegt Stanley Ignacio in het Antilliaans Dagblad.

Het zou gaan om twee buffers aan de rand van het terrein die in het project zijn opgenomen en die in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan zijn aangemerkt als groengebied. Volgens Ignacio ligt de aanvraag al een jaar bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP, voorheen DROV) dat valt onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Ignacio: 'Een week geleden heb ik secretaris-generaal Dwigno Puriel gesproken en die wacht nog steeds op advies van ROP.'

Pas als alle juridische zaken zijn geregeld, kan de aannemer aan de slag. Ignacio: 'Eerst moet alles in orde zijn. We willen geen problemen.'

Belangrijkste investeerder in de paardenrenbaan is Michael Monte, die namens Coral Games is belast met de uitvoering van het project. Monte zei in mei dit jaar zelf tien miljoen gulden te investeren en dat de overige acht miljoen moest worden opgebracht door Amerikaanse investeerders.

Nog geen uitspraak Hoge Raad in de strafzaak Babel, Curaçao

'Ik kan de geruchten niet plaatsen, de strafzaak is in behandeling bij de Hoge Raad'


Dat de Hoge Raad uitspraak zou hebben gedaan in de strafzaak Babel, waarin ex-premier Gerrit Schotte van Curaçao (momenteel Statenlid voor MFK) en zijn levenspartner Cicely van der Dijs tot aan het Hof toe zijn veroordeeld, wordt tegengesproken door de Hoge Raad in Den Haag. 

De woordvoerder van de Hoge Raad zegt vandaag, vrijdag 13 juli 2018, in het Antilliaans Dagblad: 'Ik kan de geruchten niet plaatsen. De strafzaak is in behandeling bij de Hoge Raad en bevindt zich nog in de voorbereidende fase.'

Woensdagavond was een geruchtenstroom op gang gekomen naar aanleiding van berichtgeving door Notisia 13. Deze nieuwszender meldde tijdens het tv-journaal, dat vlak daarvoor informatie was gekregen dat het hoogste gerecht, de Hoge Raad der Nederlanden, blijkbaar de cassatiezaak van politiek leider Schotte van de partij MFK ‘niet ontvankelijk’ zou hebben verklaard. Dat is de informatie die wij hebben gekregen, meldde de nieuwslezer:


'En wij hebben contact met de heer Schotte opgenomen, die deze informatie heeft bevestigd. De heer Schotte gaf er de voorkeur aan om op dit moment geen commentaar te leveren.'

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao wist woensdag en ook gisteren van niets.

Binnenkort wordt naam bekend van de strategische partner voor Insel Air, Curaçao

Insel Air heeft uit vier potentiële kandidaten een voorkeurskandidaat uitgekozen


Minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling maakt volgende week donderdag of vrijdag de naam van de strategische partner voor Insel Air bekend. Dat heeft de bewindsman tijdens een persconferentie verklaard, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 13 juli 2018.

Insel Air heeft uit vier potentiële kandidaten een voorkeurskandidaat uitgekozen. De onderhandelingen vinden nu exclusief met deze partner plaats.

Partijen hebben recent afgesproken nog even te wachten met de bekendmaking van de partner, zo heeft Martina meegedeeld.

De strategische partner krijgt 49 procent van de aandelen van Insel Air. Martina verklaarde dat de nieuwe partner geen problemen heeft met de zogeheten ‘effective control’ en ‘substantial ownership’ van Insel Air. Bij Avianca, de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij die vorig jaar in beeld was als partner, liepen de onderhandelingen juist spaak op deze punten.

Voor Insel Air is het belangrijk om zo snel mogelijk een strategische partner te vinden. De vliegmaatschappij heeft tot en met eind augustus van dit jaar surseance van betaling van de rechter gekregen.

Regering Curaçao gaat een nationale dialoog over geluidshinder in brede zin houden

Een conceptnota over geluidsnormen wordt in overleg met betrokkenen nader uitgewerktDe regering gaat een nationale dialoog over geluidshinder houden, naar aanleiding van de recente discussie over het verbod op livemuziek bij ondernemingen in Pietermaai. Dat heeft minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gisteren tijdens een persconferentie verklaard, aldus vandaag, vrijdag 13 juli 2018, het Antilliaans Dagblad

Bij de persconferentie was ook minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling (MEO) aanwezig.

Op dit moment is er een conceptnota over geluidsnormen. Die nota zal in overleg met
alle betrokkenen nader worden uitgewerkt. In het ontwerp wordt rekening gehouden met verschillende settings waarin geluid te horen is, bijvoorbeeld wel of geen bebouwde kom. In tegenstelling tot de huidige regels voor geluidsnormen, waarin de dag in twee gedeeltes wordt opgesplitst, gaat de nieuwe nota uit van drie dagdelen.In het nieuwe plan wordt ook stilgestaan bij grote evenementen en de geluidsnormen die daarvoor gelden.

Camelia-Römer benadrukte dat het niet om een discussie over livemuziek gaat. Voor het ministerie van GMN gaat het om geluid. Of het nu om liveoptredens van muziekgroepen gaat, het optreden van een dj, een toneelstuk, een voordracht, karaoke, het maakt niet uit. Waar het om gaat, is dat de geluidssterkte binnen de wettelijke normen blijft.

Jogi (VHP): ‘Ik voel mij juist veiliger met donkergetinte autoruiten’

Automobilisten houden zich niet aan bij wet vastgestelde percentage tint

President, vicepresident, ministers, Assembleeleden en leden OM hebben ontheffing


Met het simpelweg opvoeren van de controle op voertuigen met getinte ruiten door de politie, wordt volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi weinig garantie door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie gegeven, dat hij in tegenstelling tot zijn drie voorgangers, nu wel erin zal slagen om de criminaliteit uit te bannen. 'Ik voel mij juist veiliger met donkergetinte autoruiten', zegt de politicus donderdag 12 juli 2018, in het Dagblad Suriname. 

Het is volgens de politie gebleken, dat automobilisten zich niet houden aan het bij wet vastgestelde percentage tint oftewel ‘window films’ voor voertuigen. Opvallend is wel, dat om redenen van veiligheid de president, vicepresident, ministers, Assembleeleden en leden van het Openbaar Ministerie (OM) ontheffing krijgen. Alle andere personen, die ook met donkere ruiten wensen rond te rijden, behoren ook een ontheffing te hebben van de minister van Justitie en Politie.

De samenleving vindt deze speciale regeling voor hoogwaardigheidsbekleders veelal discriminerend naar de normale burger toe. Jogi geeft de samenleving hierin gelijk, maar benadrukt dat niet alle parlementariërs beschikken over persoonlijke beveiliging, maar slechts de leiding van De Nationale Assemblee.

'Als volksvertegenwoordiger moeten wij vaak moeilijke en gevoelige zaken naar voren brengen, die vaak ook de nodige risico’s met zich meebrengen. Wij praten over de drugscriminaliteit in het parlement, dan schop je tegen een aantal schenen. Als een parlementariër op een legale wijze dan zou willen rondrijden in een auto met getinte ruiten, dan wil ik best wel gebruikmaken van de mogelijkheid die de wet mij biedt', aldus de politicus.

Het is verboden met een motorrijtuig over de weg te rijden, waarvan de voorruit 75% van het zichtbare licht moet doorlaten. Aan de bovenzijde van de vooruit mag een balk van maximaal 20 centimeter breed met een tintwaarde van 5% worden toegestaan.

(Bron foto)
De zijruiten van de voorportieren en van de achterportieren als mede de achterruiten dienen een tintwaarde van ten hoogste 35% te hebben of ten hoogste 35% verdonkerd te zijn. Het gros van de voertuigen op meer dan drie wielen op Surinaamse wegen heeft in de praktijk ruiten die boven het maximaal toegestane percentage zijn getint. Hieronder vallen ook veel privévoertuigen van politieambtenaren. De politie moet volgens de VHP’er daarom ook in eigen huis kijken.

Uit berichten van auto-inbraken blijkt vaak dat criminelen juist hun ogen richten op voertuigen met niet-getinte of licht getinte ruiten. Vaak wordt geobserveerd naar waardevolle spullen die in de auto’s zijn achtergelaten. Met deze verscherpte controle zullen nu ook meer mensen slachtoffer worden van auto-inbraken. 'De minister wil misschien aangeven dat er ergens een bron is waar criminaliteit zich ontwikkelt en ik begrijp hem, maar de burger moet vooral in deze hete periodes niet onnodig benadeeld worden', aldus de politicus.

Afgelopen dinsdag heeft minister Getrouw zijn beleid uitgestippeld in De Nationale Assemblee. Volgens Jogi blijft de uiteenzetting van de bewindsman slechts een verhaal zolang hij niet concreet aangeeft van waar hij de financiële middelen zal halen. Dat is de strop geweest voor zijn drie  voorgangers.

'Getrouw had geen antwoord toen ik hem vroeg van waar hij het geld zou halen om zijn mooie plannen tot uitvoering te brengen. In plaats van een herhaling had ik juist gedacht dat de minister in het parlement zou opstaan om bekend te maken dat hij uiterlijk volgende week een suppletoire begroting zal indienen voor het ministerie van Justitie en Politie. Dat hij de ondersteuning van het hele college zou vragen om deze middelen te laten goedkeuren en dat de minister van Financiën inderdaad deze goedgekeurde middelen ook vrijmaakt. Ik vraag mij af hoe hij zonder een degelijke begroting in staat zal zijn dit land dievenijzervrij te maken.'

Staatsbesluit verhoging minimumuurloon per 1 juli naar de Sociaal Economische Raad

Voorlopig wordt het minimumloon niet verhoogd


Het Staatsbesluit over de verhoging van het minimum uurloon per 1 juli, wordt voorgehouden aan de Sociaal Economische Raad. De brief hiertoe gaat vandaag, vrijdag 13 juli 2018, de deur uit. De Staatsraad heeft over deze kwestie zestien vragen gesteld aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Dit antwoordde de bewindsman gisteren in De Nationale Assemblee op een vraag van Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), aldus Starnieuws.

De Raad van Ministers heeft reeds goedkeuring gegeven aan de verhoging van het algemene uurloon van Srd 6,14 naar Srd 8,40. Bij de Staatsraad stuitte dit besluit op kanttekeningen. Ook het bedrijfsleven plaatste kanttekeningen bij het besluit en gaf te kennen dat er geen overleg is gepleegd hierover.

Moestadja zei, dat er wel afstemming was op tripartiet niveau, maar dat er behoefte is aan een ruimere visie. Op grond daarvan wordt de mening van de SER gevraagd. Voorlopig wordt het minimum uurloon niet verhoogd. De status quo wordt voorlopig gehandhaafd.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons verwacht van de regering volgende week nader antwoord op deze kwestie. Opgemerkt werd, dat er een wet is aangenomen in De Nationale Assemblee in 2014. In die wet heeft de regering de bevoegdheid om het minimumloon aan te passen. De hoogte van het minimumloon zou volgens de wet gefaseerd worden ingevoerd.

Chavella Lee eerste professionele vrouwelijke thaibokser die uitkomt voor Suriname in Glory-ring

Lee staat 20 juli in New York in de ring van Glory 55De Surinaamse thaibokster Chavella Lee maakt volgende week haar debuut als eerste professionele vrouwelijke vechter, die uitkomt voor Suriname op het bekende Glory event. Chavella, de ongeslagen kampioene van Suriname en houdster van twee UMC (Undisputed Muay-Thai Council) belts, komt in aktie op Glory 55 in New York, zo bericht vandaag, vrijdag 13 juli 2018, Waterkant.net.Op vrijdag 20 juli neemt zij het op tegen de Amerikaanse Jennie Nedell uit Long Island. De Surinaamse pupil van Angelo Simson treedt hiermee in de voetsporen van grote Surinaamse vechters als Tyrone Spong en Andy Ristie, die ook al eerder bij Glory te zien waren.

GLORY Sports International is in 2012 gelanceerd met het doel om de kickbokssport naar nieuwe hoogten te brengen. Het is wereldwijd het toonaangevende kickboxingmerk en heeft een ongeëvenaard aantal live kickboxing evenementen op meerdere continenten.

Chavella Lee komt uit in het HULU Theater van Madison Square Garden in New York.

Minister Hoefdraad trekt brief aan collegae in over niet-uitbetaling koopkrachtversterking van ambtenaren

'Vakantiegeld, Srd 500 koopkrachtversterking èn Srd 100 heffingskorting worden uitbetaald'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft zijn brief van 9 juli aan ministers (zie hierna) gisteren ingetrokken, waarin hij had geschreven, dat de koopkrachtversterking van ambtenaren niet zou worden uitbetaald deze maand. Naast het vakantiegeld zullen de Srd 500 koopkrachtversterking aan ambtenaren èn de Srd 100 heffingskorting normaal worden uitbetaald. Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 13 juli 2018.


Vorig jaar was in juli geen koopkrachtversterking gegeven aan ambtenaren, omdat die maand vakantiegeld wordt uitbetaald. Ook dit jaar zou aanvankelijk hetzelfde beleid worden gevoerd.

Ambtenaren begonnen er over te morren dat ze deze maand geen koopkrachtversterking zouden krijgen. Het was de bedoeling dat per 1 januari de ambtenaren een salarisverhoging zouden krijgen. Dit is nog niet gerealiseerd. In plaats daarvan krijgen zij elke maand totaal Srd 600 extra op hun salaris.

Hoefdraad betreurt - via het Nationaal Informatie Instituut - berichtgeving alsof overheidsambtenaren aan het eind van juli geen koopkrachtversterking zullen ontvangen. 'Ambtenaren krijgen aan het eind van deze maand het normale salaris plus het vakantiegeld.' Hiertoe zijn de staten bij het ministerie van Financiën reeds in de maak.

De bewindsman keurt een wilde oproep tot actie af en had eerder dat onduidelijkheden worden nagetrokken bij zijn ministerie. Hij vindt het jammer, dat de zaak rondom het wel of niet uitbetalen van de koopkracht zo'n wending heeft gekregen. Dit alles was volgens de minister onnodig en zou binnen enkele ogenblikken opgelost kunnen worden. 'Eenieder die er recht op heeft zal zijn of haar geld krijgen', verzekert Hoefdraad.

Richard Kalloe: 'Een land zonder industrie blijft primitief achterlijk'

(Bron: Dagblad Suriname)
'Alleen industrialisatie kan ons leiden naar een hoger welvaartsniveau'

 
Industrialisatie is het proces van conversie van grondstoffen tot eindproducten met een hogere toegevoegde waarde. Dit proces schept hoogwaardige werkgelegenheid. Het leidt tot meer welvaart en een hoger nationaal inkomen. De meeste ontwikkelingslanden zijn via exportgeleide industrialisatie opgeklommen tot ontwikkelde landen. Industrialisatie is kapitaal, technologie, kennis en energie-intensief. Een land zonder industrie blijft, volgens ingenieur Richard Kalloe donderdag 12 juli 2018 in het Dagblad Suriname, een primitief achterlijk land. 

'Wij moeten onze energie en energiebronnen gebruiken voor de industriële ontwikkeling van ons land. Alleen industrialisatie kan ons leiden naar een hoger welvaartsniveau. Kijk naar het beleid van ex-premier Basdeo Panday in Trinidad. Kijk wat men in Botswana, Barbados, Mauritius en in andere kleine landen doet om een hogere levensstandaard dan de onze te realiseren. Singapore was een verlaten rubber- en oliepalmplantage, het is opgebouwd tot wat het nu is, de best presterende natie op aarde. De enige bron van welvaart: onze intellectuele prestatiecapaciteit', aldus Kalloe.

Om dit te kunnen realiseren zou Suriname volgens Kalloe moeten wachten tot de regering in staat is om de goede oplossing in algemeen belang tot stand te brengen. Zo niet, wachten tot er een regering komt die het energievraagstuk iets serieuzer aanpakt.

De energiemix van Suriname is afkomstig van hydro- en thermische opwekking. De energievoorziening Paramaribo (Epar) voorziet de districten Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne en Saramacca van elektrische energie. De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is tot nog toe verantwoordelijk voor de distributie en verkoop van elektrische energie voor huishoudens en bedrijven. Het EBS-netwerk bestaat uit meer dan 6.000 kilometer lijnen en kabels en 6.400 transformatoren, die gebruikt worden voor het verlagen van de spanningen. De EBS voorziet meer dan 130.000 klanten van elektriciteit, in stedelijke gebieden van het land en enkele ver afgelegen districten. De vraag naar elektriciteit in 2005 was 965 GWh en was voornamelijk geconcentreerd in de hoofdstad Paramaribo en omgeving waar 70% van de huishoudelijke, commerciële en industriële aansluitingen van de EBS voorkomen. Totale energieconsumptie in Suriname is nu gemiddeld 1.550 GWh per jaar. 
De vraag naar energie blijkt volgens een prognose van het Planbureau (Ontwikkelingsplan 2017-2021) tegen het jaar 2030 te zullen groeien naar ruim 5000 GWh. Vooralsnog is er voor dat jaar een tekort geprojecteerd van ruim 50-60%. 

De Surinaamse staat koopt momenteel contractueel jaarlijks 700,8 GWh van de waterkrachtcentrale van Brokopondo en deze energie wordt op basis van een stroomleveringsovereenkomst doorverkocht aan de EBS. Deze waterkrachtcentrale is eigendom van de Suriname Aluminium Company (Suralco). De subsidie naar de EBS werd in april 2016 volgens het ministerie van Financiën uitgerekend op circa Srd 50-66 miljoen per maand. Dit is subsidie van ruim Srd 750-800 miljoen voor betalingen aan Suralco en Staatsolie voor energieleveringen aan de EBS. 

De transitie naar hernieuwbare energie voor duurzame ontwikkeling is ook een belangrijk doel dat door zowel de regering als de EBS is gesteld. De totaal geïnstalleerde capaciteit van de EBS is 543.8 MW. Hiervan wordt 62% met fossiele brandstof opgewekt, 37% door Suralco (Hydro) en 1% door zonne-energie. De uitdaging voor de EBS ligt erin om 62% van de met brandstof opgewekte energie te vervangen met hernieuwbare energie. Een andere uitdaging voor het bedrijf is echter de efficiëntie van haar operatie. Er werd in het jaar 2017 een doorlichting van de EBS opgestart. De resultaten wezen uit dat de EBS op jaarbasis ruim Srd 300 miljoen kon besparen. Wat er met de aanbeveling gedaan is, werd nooit besproken door de autoriteiten.

Minister Hoefdraad: 'Elke uitspraak over monetaire financiering is de grootste onzin'

'Het is volstrekt onjuist om te stellen dat vormen van monetaire financiering zich voordoen'

'Monetaire financiering' wordt verschillend geïnterpreteerd en leidt tot verwarring en meer vragen dan antwoorden....


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft uitspraken van algemeen directeur van de Hakrinbank NV Jim Bousaid, over monetaire financiering, tegengesproken. De bewindsman blijft erbij, dat er geen sprake is van monetaire financiering. 

'Het is volstrekt onjuist om te stellen dat vormen van monetaire financiering zich voordoen. Zolang de Centrale Bank geen nieuw geld creëert, niet leent aan de banken, maar ook niet aan de overheid en er via banken enkel bestaand geld wordt doorgeleend, is daar geen sprake van. Dit is de nummer één les in elk college over de monetaire politiek', stelt de minister donderdag 12 juli 2018, via het Nationaal Informatie Centrum.

In 2017 is netto Srd 863 miljoen geleend door de overheid bij de banken en ongeveer Srd 20 miljoen bij anderen, waaronder overige financiële instellingen en de particuliere sector. 'Er is volstrekt niet geleend bij de Centrale Bank van Suriname, en verder is er nog geleend uit het buitenland voor netto SRD 714 miljoen. Deze leningen zijn gefocust op het wederom aansterken van het groeipotentieel van de economie: Infrastructuur, ICT, en capaciteitsversterking. Deze informatie is transparant aanwezig in verscheidene publicaties van de overheid. Dit bij elkaar is geen monetaire financiering.'

'Allereerst het lenen bij de banken. Wanneer de banken de aangetrokken deposito’s uitzetten in kredieten en leningen aan andere spelers in de economie, bijvoorbeeld de overheid, bedrijven of huishoudens, gaat er geld dat is gespaard aan de ene kant van de economie, naar de andere zijde van de economie. Het is geld dat reeds was gecreëerd, dus in omloop was gebracht, dat nu via de banken doorgesluisd wordt naar andere sectoren. Het is geen nieuw geld creëren, en dit feit verandert ook niet of er nu aan de particuliere sector of de overheid geleend wordt: het is géén monetaire financiering.'

'Ten tweede het lenen uit het buitenland. Hier geldt, dat een spaaroverschot uit het buitenland wordt getransfereerd naar Suriname. Het Surinaamse geld dat door omzetting van de getrokken lening wordt geboekt, is gedekt door de toename in de monetaire reserves. Dit is een 1-op-1 proces, waardoor de economen ook zeggen dat dit geen monetaire geldcreatie is.'

'Ten slotte is het lenen bij particulieren of niet-bank instellingen ook onderhevig aan het doorsluisprincipe. Geen geldcreatie, maar spaargelden die elders in de economie worden ingezet. Het economisch effect van het niet-monetair financieren van de overheid, heeft zijn weergave in de relatieve prijsstabiliteit die na 2016 waarneembaar is. Was de gemiddelde inflatie in 2016 nog 55%, in 2017 was die gedaald naar 9%. Ook de wisselkoersstabiliteit is een teken van monetaire stabiliteit, waaraan voornamelijk het neutraal lenen door de overheid ten grondslag ligt. Onder de stabiele monetaire en financiële condities kan de economie beter groeien, omdat positieve investeringsbesluiten genomen kunnen worden, werkgelegenheid toeneemt en het koopgedrag zich stabiliseert.'

VWPU wacht nog op antwoord van minister Ferrier

Docenten hopen op positieve respons Ferrier, waarna maandag 16 juli werk kan worden hervat

 
De Vereniging van Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU) wacht nog steeds op een reactie van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een gesprek met de minister had tot gistermiddag nog niet plaatsgevonden, dit in tegenstelling tot de mededeling gistermiddag van minister Soewarto Moestadja van Arbeid namens de regering in De Nationale Assemblee. 

'Ik mag uw college meedelen namens de minister, dat wij inderdaad die besprekingen hebben gevoerd met de vicepresident erbij. De gesprekken zijn ook positief verlopen, maar konden vooralsnog nog niet worden afgerond', zei Moestadja. Hij deelde mee dat de gesprekken vandaag , vrijdag 13 juli 2018, zullen worden afgerond.

'We hebben dinsdag gesproken met de minister, donderdag niet. We moeten nog antwoord krijgen van de minister', zegt Dennis Wip, voorzitter van VWPU, op Starnieuws vandaag.

Dinsdag is met de VWPU afgesproken, dat Ferrier met collega minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zou overleggen over het oplossingsmodel dat de vereniging heeft aangeboden. Donderdag moest, volgens afspraak, Ferrier de VWPU het resultaat van dat gesprek meedelen.

Er worden al drie weken lang geen colleges verzorgd. De actie is bedoeld om de eis van salarisverhogingen, die overigens sinds vorig jaar zouden ingaan, kracht bij te zetten. De VWPU onderhandelt nu rechtstreeks met de overheid. Ze vindt dat het universiteitsbestuur niet oplossingsgericht bezig is.

De VWPU heeft minister Ferrier voorgesteld, dat er getrokken wordt uit de pot ‘onvoorziene omstandigheden’ waar Srd 150 miljoen in zit, om een oplossing te brengen. Zij zou hierover gaan overleggen met minister Hoefdraad.

'We hebben wel alles ready gemaakt om maandag het onderwijsproces te hervatten, als de reactie een positieve is'.

Illegale goudzoeker geraakt door kogel door afgaan wapen beveiliger IAmGold

Goudzoeker valt met security guard tijdens worsteling van een hoogte waarbij wapen afgaat


Enkele illegale goudzoekers hebben gisteren zonder toestemming het terrein van de Canadese goudmijnreus IAmGold in Brokopondo betreden. Bij die gelegenheid zou een van de security guards waarschuwingsschoten hebben gelost, aldus donderdag 12 juli 2018 het Dagblad Suriname.

Een van de goudzoekers, Romario P., raakte in een worsteling met de security guard. Tijdens de worsteling vielen beide mannen van een hoogte, waardoor het gespannen wapen afging. Romario werd geraakt in zijn rechterbovenbeen. Hij verkeert buiten levensgevaar.

De politie onderzoekt deze zaak.

Eis in zaak 'Luna' op Curaçao voor gewapende overval en dood 'Wotty' Leito

Gevangenisstraffen van 14 jaar (1 verdachte) en 16 jaar (2 verdachten) geëist


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft donderdag 12 juli 2018 gevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten van een gewapende overval op 3 april 2017 in de Kaya Hematita in de wijk Kurà Piedra, zo bericht het OM. Hierbij werd de man des huizes, Edward 'Wotty' Leito (60 jaar), tijdens een worsteling doodgeschoten. 

In deze zaak is het volgende door de Officier van Justitie (OvJ) geëist:
C. 'Papito  K. (Curaçao, 1990): 14 jaar gevangenisstraf
S. 'Kleine' / 'Kleine Mob' R. (Curaçao, 1996): 16 jaar gevangenisstraf.
A. 'Japatin' M. (Sint Maarten, 1987): 16 jaar gevangenisstraf.
 
De mannen maakten 's morgens om negen  uur diverse gouden juwelen buit. Het onderzoek staat bekend als onderzoek 'Luna' (maan).

Een van de verdachten, 'Papito' K., was snel dankzij camerabeelden bij de politie in beeld. Hij was tijdens de gewapende overval niet gemaskerd en werd daardoor snel herkend.

De OvJ is overtuigd van voldoende wettig bewijs voor diefstal en afpersing met geweld met een dode ten gevolg en verboden vuurwapenbezit.

Uitspraak in deze zaak is op 2 augustus 2018.

Mensenrechtenactivisten melden meer dan 350 doden bij geweld in Nicaragua

Regering spreekt van 50 slachtoffers...


Bij gewelddadige confrontaties tussen demonstranten, ordehandhavers en gewapende regeringsaanhangers zijn volgens mensenrechtenactivisten de afgelopen maanden in Nicaragua 351 mensen om het leven gekomen. Minstens 2.100 anderen liepen verwondingen op. 

Dat meldt de Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie ANPDH (Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos). De regering spreekt van 50 doden.


Sinds midden april komt het in het Midden-Amerikaanse land steeds weer tot bloedige schermutselingen tussen demonstranten, gezagsgetrouwe paramilitaire troepen en de politie.

De recente protesten tegen de regering werden in april uitgelokt door geplande sociale hervormingen. Intussen eisen de demonstranten dat president Daniel Ortega opstapt. Ze beschuldigen hem van een autoritair regeringsbewind.Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres liet via zijn woordvoerder weten zeer bezorgd te zijn met de situatie in Nicaragua. Hij riep alle partijen op om af te zien van geweld en te werken aan een vreedzame oplossing.

In Washington riep de Interamerikaanse Mensenrechtencommissie op tot meer druk op president Ortega. 'De internationale gemeenschap moet van zich laten horen en de regering oproepen om een eind te maken aan de onderdrukking, de willekeurige arrestaties en de schendingen van mensenrechten', zei de secretaris van de commissie, Paulo Abrão.


(Suriname Mirror/Belga/RTL Nieuws/Twitter/Instagram)

Drie Officieren van Justitie bij aanslag in Colombia in hun auto verbrand

President Santos: 'Laat er geen twijfel over bestaan dat Guacho en zijn mensen zullen boeten'


Een dissidente factie van de gedemobiliseerde rebellengroep FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) heeft woensdag 11 juli 2018 drie Officieren van Justitie - Yair Alonso Montenegro Glaindez, Willington Alexander Montenegro en Douglas Dimitry Guerrero - gedood bij een aanslag in het zuidwesten van Colombia.


De drie leden van de Technische Onderzoekseenheid CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) van het Openbaar Ministerie zijn verbrand toen vermeende guerrilla's van het Frente Oliver Sinisterra (FOS) stopten en hun auto in brand staken.

De aanval vond plaats op de weg tussen de Nariño-hoofdstad Pasto en de havenstad Tumaco, waar de FOS en andere dissidente FARC-facties strijden om controle.

Minister van Defensie Luis Carlos Villegas zei donderdag 12 juli, dat acht mensen zijn gearresteerd in verband met de aanslag. Volgens de minister werd communicatieapparatuur met informatie over de aanval bij invallen in beslag genomen.

President Juan Manuel Santos veroordeelde de 'laffe moord' op de CTI-medewerkers en feliciteerde de veiligheidstroepen met de arrestaties. 'Laat er geen twijfel over bestaan dat Guachoen zijn mensen zullen boeten', zei Santos.


Guacho, die de FOS oprichtte nadat hij vorig jaar het uit het vredesproces met de FARC stapte, heeft met geweld geprobeerd controle te krijgen over het westen van Nariño en het noordwesten van Ecuador, waar hij werd geboren.


De FOS heeft ten minste vijf Ecuadoraanse burgers gekidnapt en gedood, waaronder twee journalisten, en heeft gemeenschappen in Nariño's enorme coca-groeiende gebieden geterroriseerd, met name in Tumaco.

De groep zou steun krijgen en zaken doen met Mexicaanse drugskartels en naar schatting zo'n 500 leden hebben.

De nationale regering stuurde in januari tweeduizend soldaten naar de havenstad in een wanhopige poging om orde op zaken te stellen in het gebied, dat te maken heeft gehad met verwaarlozing door de staat en dat al tientallen jaren wordt onderworpen aan guerrilla-overheersing. Guacho zou zich in en uit Colombia begeven en profiteert van coördinatieproblemen tussen de Colombiaanse en Ecuadoraanse veiligheidstroepen.(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Tiempo/Twitter)