woensdag 11 april 2018

Twee terreurverdachten Suriname ontkennen ronselen voor IS

Broers zouden vele contacten hebben gehad met twee personen die naar Syrië zijn afgereisd

- Uitspraken één verdachte op social media om zich als aanhanger van IS te profileren ’grootspraak en stoerdoenerij'
- Zaak uitgesteld tot 21 mei

 
De twee Surinaamse Nederlanders die in Suriname worden vervolgd voor het ronselen van strijders voor Islamitische Staat (IS) en het financieren van jihadisten, hebben de beschuldigingen tegenover de rechter ontkend. De zaak van de twee broers werd woensdag 11 april 2018  voor het eerst inhoudelijk behandeld. Dit berichten de NOS en De Telegraaf, laatst genoemde op gezag van persbureau ANP.

(Bron foto: Facebook/HLN)
Het Openbaar Ministerie (OM) voert als bewijs onder meer gesprekken op social media aan waarin verdachte R.A. zich als aanhanger van IS zou hebben geprofileerd.

Tijdens de zitting zei R.A. dat een aantal van die uitspraken ’grootspraak en stoerdoenerij’ waren. Uit zijn antwoorden werd duidelijk, dat hij veel met zijn geloof bezig is en anderen probeert te bekeren.

De rechter ging ook in op de vele contacten die de broers zouden hebben gehad met twee personen die naar Syrië zijn afgereisd. Volgens het OM is daaruit af te leiden, dat de verdachten mensen hebben gestimuleerd en ondersteund om voor IS te gaan strijden.

R.A. noemde zichzelf Abu Ulah al Surinami en zou twee of drie Surinamers via Nederland naar Turkije hebben laten reizen. Uit zijn Facebook-pagina bleek, dat hij sympathie koesterde voor de terreurbeweging.

Een van de twee Surinamers, Riaz N., zat in Turkije en reisde door naar Syrië nadat hij geld van R.A. had ontvangen. Volgens R.A. was dat een vriendendienst. Hij verkeerde naar eigen zeggen in de veronderstelling dat Riaz N. met het geld terug naar Suriname zou vliegen. De tweede jihadist, een jonge vrouw, werd door de Turkse politie gearresteerd en teruggestuurd naar Suriname. Zij loopt vrij rond en heeft als getuige verklaard dat zij door R.A. is overgehaald om in Syrië te gaan vechten. Hij ontkent dat.

R.A. zei juist geprobeerd te hebben die mensen op andere gedachten te brengen. Hij stuurde geld naar een Syriëganger, maar deed dat naar eigen zeggen zodat diegene telefonisch contact met zijn gezin kon onderhouden. Over munitie die ze in bezit hadden hebben de broers gezegd, dat ze die zouden gebruiken op de schietbaan zodra hun wapenvergunning binnen was. Een wapen was nodig, omdat hun slagerij al enkele keren was overvallen, aldus R.A.

De belangrijkste beschuldiging tegen de broers is het voorbereiden van een aanslag op de Amerikaanse ambassade of de Amerikaanse ambassadeur. Het politiedossier brengt daarover weinig concreets naar buiten. R.A. zou zich volgens getuigen in het openbaar kwaad hebben uitgelaten over de omvang van de nieuwe ambassade van de VS in Paramaribo en over de rol van de VS in de wereld. 'Ze zouden van de kaart geveegd moeten worden', zou R.A. gezegd hebben. Maar, bewijs over een mogelijke aanslag is niet naar buiten gebracht.

Uit het politieonderzoek blijkt dat er regelmatig bedragen uit het buitenland op de bankrekening van R.A. gestort werden. 'Dat waren donaties van mensen in het buitenland die de islam een warm hart toedragen. Voor het geld kocht ik voorlichtingsmateriaal om onder meer aan niet-gelovigen uit te delen', aldus de verdachte. Volgens een anonieme getuige zou R.A. hebben aangekondigd om een aanslag te plegen op de internationale luchthaven Johan Adolf Pengel. De verdachte ontkent dat met klem. 'Ik zal nooit onschuldige mensen doden of een organisatie steunen die dat wel doet.'

Advocaat Raoul Lobo vindt het bewijs 'vrij zwak'. Daarom had hij de rechter willen vragen de broers voorlopig vrij te laten. Tijdens de zitting kreeg hij echter niet de kans het verzoek in te dienen.

De rechter besloot de zaak uit te stellen tot 21 mei. De twee broers werden op 23 juli vorig jaar opgepakt en zitten sindsdien vast.

De Ware Tijd: Directeuren Rabin Parmessar EBS en Geo Norden, Wegenautoriteit Suriname, worden vervangen

Vicepresident Adhin: 'Er zijn nog geen besluiten over de vervanging genomen'


De Ware Tijd bericht woensdagmiddag 11 april 2018, dat de directeuren Rabin Parmessar van de EBS en Geo Norden van de Wegenautoriteit Suriname zullen worden vervangen. Wie in hun plaats komt, is vooralsnog niet bekend. 

Vicepresident Ashwin Adhin zegt in een reactie, dat er nog geen besluiten over de vervanging zijn genomen. Momenteel wordt geëvalueerd in hoeverre de directeuren bij de staatsbedrijven naar tevredenheid van de regeringstop hebben gefunctioneerd.

Voor Parmessar is het nieuws, dat hij waarschijnlijk wordt vervangen.

De Wegenautoriteit kwam recentelijk in opspraak nadat in het parlement door toenmalig minister Jerry Miranda werd bekendgemaakt, dat het bedrijf geld van de NDP had geleend om vlaggen te kopen in verband met de onafhankelijkheidsviering vorig jaar november in Brownsweg. Die onthulling zorgde voor veel opschudding.

Volgens de oppositie riekte deze zaak naar corruptie. De ondervoorzitters van de NDP, André Misiekaba en Jennifer Geerlings-Simons, respectievelijk NDP-fractieleider en voorzitster van het parlement, waren niet op de hoogte van deze transactie en vroegen om duidelijkheid. Naar verluidt werd president tevens partijvoorzitter Bouterse met deze kwestie geconfronteerd op het moment dat Miranda de mededeling in het parlement deed. Hij verdedigde de transactie evenwel als te zijn in nationaal belang. Deze zaak was, aldus Bouterse, tegen de comptabele regels, maar van corruptie was volgens hem hoegenaamd geen sprake. Hij zou zelfs bevorderen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek zou instellen. Intussen hebben leden van de oppositie een verzoek bij de procureur-generaal gedeponeerd om een onderzoek in te stellen. Of de vervanging van Norden met deze kwestie te maken heeft is onduidelijk.

Waarom Parmessar weg moet bij de EBS is evenmin bekend. Hij kwam vorig jaar in aanvaring met de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) van het bedrijf, dat hem toen aan de kant zette. Die actie gebeurde met goedkeuring van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Parmessar werd in ere hersteld door president Bouterse waarna de RVC-leden van de EBS de eer aan zichzelf hielden en hebben bedankt.

Amerikaanse ambassadeur Nolan op bezoek bij president Bouterse

(Bron foto: NII)
Vooral vriendelijke woorden van beide zijden tijdens ontmoeting


De Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan heeft gisteren een bezoek gebracht aan president Desi Bouterse. Tijdens het bezoek werden niet alleen de economische mogelijkheden tussen beide landen besproken, maar ook een reeks van samenwerkingsgebieden tussen Amerika en Suriname die hoge prioriteit genieten. Het ging onder andere over veiligheidsvraagstukken, terrorismebestrijding en druggerelateerde activiteiten. 
De ambassadeur bedankte de president in het bijzonder voor de steun van Suriname de afgelopen maanden op het gebied van terrorismebestrijding.


Minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle zegt vandaag, woensdag 11 april 2018, in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat er vanuit het staatshoofd een concrete instructie uit te voeren is, welke inhoud dat het veiligheidsaspect op beide agenda’s topprioriteit geniet. Samen wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om Suriname te helpen voorkomen het slachtoffer te worden van geavanceerde criminaliteitsbewegingen.

'De ambassadeur heeft namens zijn regering alle ondersteuning toegezegd aan onze regering en concreet aan de president aangegeven, dat met het ministerie van Buitenlandse Zaken en alle andere relevante actoren gewerkt zal blijven worden om zaken, dit onderwerp rakende, te blijven ondersteunen', sprak de bewindsvrouwe.

Verder kwam aan de orde de ‘Summit of the Americas’ die volgende week voor de achtste keer gehouden wordt, in Lima, Peru. De president zal vertegenwoordigd worden door de minister van Buitenlandse Zaken. Suriname zal zich tijdens de top sterk maken voor de eenheid binnen haar hemisferische organisatie om verdeeldheid te voorkomen.

'De ambassadeur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de standpunten zijn regering regarderende de summit met ons te delen en wij hebben daar goede nota van genomen', aldus de minister.

Agressieve man valt ex-vriendin aan met ijzeren staaf

Oud-werknemer komt dagelijks bij pompstation om zijn ex-vriendin te molesteren


Het Dagblad Suriname bericht woensdag 11 april 2018, dat de politie van Meerzorg zondag de R.G. heeft ingesloten wegens poging tot mishandeling en bedreiging met de dood. De man was werkzaam bij een pompstation. Hij had daar een vriendin met wie hij de relatie had beëindigd na een ruzie. 

Hij had op een dag getracht suïcide te plegen en dat was voor zijn werkgever reden hem te ontslaan. Nadien kwam hij dagelijks bij het pompstation om zijn vriendin te molesteren.

Afgelopen zondag is de zaak uit de hand gelopen. De verdachte viel zijn ex-vriendin met een ijzeren staaf aan, maar werd door een andere collega tegengehouden. De verdachte deed daarbij bedreigende uitlatingen aan het adres van zijn ex-vriendin en de collega die hem tegenhield.

De politie, die hierover de melding kreeg, heeft G. in verzekering gesteld. Hangende het verdere onderzoek blijft de verdachte onder politiearrest.

Achterstand brandstofcompensatie voor particuliere bushouders 7 maanden

'Als ik de PLO-voorzitter ermee confronteer, verwijst hij me naar het ministerie van Financiën'


De uitbetaling van de brandstofcompensatie aan de particuliere bushouders is nog steeds geen feit. Dit bevestigt een particuliere bushouder vandaag, woensdag 11 april 2018, in het Dagblad Suriname. De achterstand groeit uit naar zeven maanden eind april. Dit wekt grote irritatie op bij de bushouders. Velen beschouwen dit als een gebrek aan onderhandelingsvaardigheden vanuit de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO). 

'Als ik de PLO-voorzitter ermee confronteer, verwijst hij me naar het ministerie van Financiën. Met wat voor klachten je ook bij hem gaat, hij verwijst altijd naar anderen. Waarom is hij dan voorzitter van een belangen behartigende organisatie?'

John Mahadewsing, voorzitter van PLO, is inmiddels 16 jaren actief als leidinggevende van PLO. 'Maar, nooit heeft hij in het veld een kijkje genomen over wat er precies speelt. Zelfs het PLO-kantoor is alleen toegankelijk wanneer de brandstofcompensatie uitbetaald moet worden, anders is het standaard dicht.'

De discriminatie bij het uitbetalen van de brandstofcompensatie door PLO is eveneens een zorgpunt voor de bushouders. 'Zij die niet optimaal rijden, worden als eerst uitbetaald en zij die dagelijks rijden moeten soms langer dan drie weken wachten op de subsidie.'

Normaliter neemt de uitbetaling twee weken in beslag, maar door administratieve mankementen kan dit proces langer duren. Het abrupt verdwijnen van de financiële tegemoetkoming voor het rijden op de zon- en feestdagen is eveneens een raadsel voor de bushouders. 'Na 2014 is dit plotseling verdwenen, zonder enige mededeling. Wat is in feite het nut van PLO als belangenbehartigende organisatie?', aldus de particuliere vergunninghouder.

Commissie Wet Flexibele werktijden biedt wetsvoorstel aan aan minister Arbeid

‘Wet Werktijdenregeling 2018’ vervangt bestaande regeling van werktijden en rusttijden (1963)

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)

De Commissie Wet Flexibele Werktijden heeft dinsdag 10 april 2018 een wetsvoorstel aangeboden aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Het ontwerp heet ‘Wet Werktijdenregeling 2018’. De commissie kreeg de opdracht in november vorig jaar van de minister om de bestaande werktijdenregeling te evalueren, nadat het Arbeidsadviescollege (AAC) hierom had gevraagd. De nieuwe wet zal de bestaande regeling van werktijden en rusttijden, die dateert van 1963, vervangen. 

Vernieuwing van deze regeling is volgens Moestadja noodzakelijk, gezien de grote veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan in ons land op het vlak van arbeidsverhoudingen in relatie tot het streven naar duurzame economische –en sociale ontwikkeling.

Vervanging van deze regeling moet volgens hem gezien worden in het kader van de modernisering van de 80'er jaren oude arbeidswetgeving. De minister benadrukt, dat meer dan ooit de arbeidswetgeving in lijn gebracht dient te worden met macro-economische doelen van deze tijd, waarbij de beginselen van decent work de basis hiervoor zullen moeten vormen.

Als alles volgens planning verloopt, zal volgens de bewindsman aan het einde van deze regeerperiode de arbeidswetgeving volledig zijn vernieuwd. De vernieuwing behelst aanpassing en vervanging van bestaande arbeidswetten, evenals de productie van volledige nieuwe wetten. In het wetsontwerp ‘Werktijdenregeling 2018’ wordt door de commissie voorgesteld om het vaststellen van de werktijden zoveel mogelijk over te laten aan werkgever en werknemer die met elkaar hierover overleg dienen te plegen.

Uiteraard geeft deze wet aan binnen welk raamwerk dat zou mogen geschieden. Binnen dit raamwerk is er veel speelruimte voor werkgever en werknemer om flexibel om te gaan met werktijden en rusttijden. Deze kunnen volgens het voorstel aangepast worden aan wisselende omstandigheden van zowel werknemer als werkgever. Voor de gewenste flexibiliteit zal veelvuldig overleg dienen te geschieden tussen werkgever en werknemer.

De bedoeling is dat partijen zelf hun werktijden en rusttijden overeenkomen, waardoor de plicht die er nu rust op de werkgever om de werktijdenregeling te laten goedkeuren door de Arbeidsinspectie, overbodig wordt. Voorts wordt in het ontwerp voorgesteld om de maximale werktijd per dag te verhogen van 8½ uur naar 10 uren, maar daartegenover staat dat de huidige maximale werktijd per week wordt verlaagd naar maximaal 44 uren in plaats van 48 uren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid voor langere werktijden op basis van een kortere werkweek. Dit kan een positieve impact hebben op de arbeidsproductiviteit.

Volgens het wetsontwerp zal overwerk worden geliberaliseerd, waardoor de aanvraag voor een overwerkvergunning bij de Arbeidsinspectie overbodig wordt.

Voor het werken op zondag en op nationale feestdagen zal niet altijd meer dubbel hoeven te worden betaald, bijvoorbeeld bij het inhalen van arbeid of bij overmacht. Dit zal ook gelden voor overwerk door de week.

Iets nieuws in de wet, wordt de verankering van voedingsgeld en de vervoersregeling. Voedingsgeld en vervoersregeling zijn volgens de huidige Arbeidswet niet verplicht.

Ook wordt in het ontwerp een voorstel gedaan voor uitbreiding van economische sectoren voor het mogen verrichten van nachtarbeid en arbeid op de zondag.

Minister Moestadja is ervan overtuigd dat als dit ontwerp tot wet zal worden verheven, het een impuls zal zijn voor de Surinaamse economie. Hiermee zullen direct gediend zijn het bedrijfsleven, de investeerders en vakbeweging.

De commissie Wet Flexibele Werktijden was tripartiet samengesteld. In de commissie zaten Glenn Piroe (voorzitter/Arbeid), Genti Mangroe (Arbeid), Claudette Etnel (vakbeweging), John Courtar (Arbeid) en Malini Ramsundersing (bedrijfsleven).

Het wetsontwerp is voortgevloeid uit het Decent Work Country Programme Suriname (DWCP-S). Het ontwerp zal spoedig door de minister worden aangeboden aan het Arbeidsadviescollege (AAC), dat op zijn beurt de minister moet dienen van een definitief advies hieromtrent. Hierna zal het ontwerp in etappes een traject afleggen voor goedkeuring, beginnende bij de raad van ministers tot het parlement. De verwachting is dat dit jaar nog het ontwerp het parlement zal bereiken.

President Bouterse: 'Arthy Gorré was een militair in hart en nieren'

'Hij wist ook de balans te brengen tussen het strakke militaire en het humoristische'


De ex-bevelhebber van het Nationaal Leger, Arthy Gorré, overleed na een tijd ziek te zijn geweest. Hij behoorde ook tot de 'groep van 16' tijdens de revolutie op 25 februari 1980. Dit schrijft het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, woensdag 11 april 2018.

President Desi Bouterse, die ook leiding gaf aan het toenmalige Nationaal Leger, geeft in een condoleance boodschap aan dat Arthy Gorré een militair was in hart en nieren, maar hij wist ook de balans te brengen tussen het strakke militaire en het humoristische.

'Hij was ook de persoon die vóór het plannen, vergaderen en in actie gaan als geestelijke optrad. Hij heeft op vrij hoge posten het land mogen dienen en in hem verliest Suriname een grote zoon.'

De president wenst zijn familie en dierbaren veel kracht toe tijdens deze moeilijke momenten.

Demi Lovato moet hele Zuid-Amerikaanse tour opnieuw plannen

Drie shows in Ecuador, Costa Rica en Panama volledig geschrapt


De Zuid-Amerikaanse tournee start nu in Mexico Stad op 20 september


Demi Lovato heeft haar hele Zuid-Amerikaanse tour opnieuw moeten plannen vanwege 'productieproblemen'. De zangeres was van plan dit weekend haar tournee te beginnen in Brazilië, maar nu is gebleken, dat acht data van de tournee nu in september en november (18) zullen zijn, terwijl drie shows in Ecuador, Costa Rica en Panama zijn geschrapt.

Demi tweette dinsdag 10 april 2018: 'Ik ben absoluut diepbedroefd dat ik deze aankondiging vandaag moet maken ... als gevolg van productieproblemen moeten we de data van de Zuid-Amerika tour verplaatsen #tellmeyoulovemetour. Ecuador, Costa Rica, en Panama. Ik ben er kapot van dat we die shows moesten schrappen.'


Nu beginnen de Zuid-Amerikaanse shows in Mexico Stad op 20 september.

Demi tourde vorige maand door Noord-Amerika met DJ Khaled en Kehlani, en haalde de krantenkoppen op de laatste avond toen ze haar vrouwelijke supportact kuste tijdens een sexy bedscene, die deel uitmaakte van haar act sinds de tournee begon.De Cool For the Summer-zangeres heeft nu een lange pauze doordat data van haar Zuid-Amerikaanse shows zijn gewijzigd - ze is gepland om het podium op te gaan voor de volgende shows van haar Tell Me You Love Me World Tour in Belfast, Noord-Ierland, op 24 mei. Ze zal dan beginnen aan de Europese etappe van de tour alvorens terug te keren naar de VS half juli.Full list of rescheduled dates below:
  • Thursday, September 20 – Mexico City – Arena Ciudad de Mexico
  • Saturday, September 22 – Monterrey – Arena Monterrey
  • Wednesday, November 14 – Santiago – Arena Movistar
  • Saturday, November 17 – Buenos Aires – DirecTV Arena
  • Monday, November 19 – Sao Paulo - Allianz Parque
  • Wednesday, November 21 – Rio de Janeiro – Jeunesse Arena
  • Saturday, November 24 – Recife – Classic Hall
  • Tuesday, November 27 – Fortaleza – Centro de Eventos do Ceará

(Suriname Mirror/Star Magazine/YouTube/Twitter/Instagram)

Regering Ecuador ontkent te onderhandelen met ontvoerders van drie journalisten

'Ministers analyseren elke mogelijkheid om hun vrijlating te bewerkstelligen'


Ecuador's regering heeft ontkend, dat het onderhandelt met ontvoerders die meer dan twee weken geleden drie journalisten hebben ontvoerd, maar benadrukt dat ministers 'elke mogelijkheid' analyseren om hun vrijlating te bewerkstelligen, aldus minister van Binnenlandse Zaken Cesar Navas.

Journalist Javier Ortega, fotograaf Paul Rivas en hun chauffeur Efrain Segarra werden op 26 maart in Esmeraldas, aan de noordelijke grens van Ecuador, gekidnapt terwijl ze berichtten over een reeks gewelddadige aanvallen tegen de Ecuadoraanse veiligheidstroepen.


Tijdens een  bijeenkomst maandag, bijgewoond door de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken, vertelde Navas verslaggevers: 'Ik kan niet zeggen dat we in een onderhandelingsproces zitten. Het is duidelijk, we analyseren, er zijn vier scenario's geopend.' Onder verwijzing naar bezorgdheid over de veiligheid, stopte Navas met het detailleren van die scenario's, maar bevestigde, dat een gewapende inval niet een van hen is.


De nieuwe verklaringen van Navas zijn in tegenspraak met eerdere uitspraken van vorige maand, toen hij zei, dat de overheid 'bezig was met onderhandelingen, eisen en meer' om de veilige terugkeer van de gijzelaars te verzekeren.


Politiecommandant Ramiro Mantilla benadrukte, dat het de prioriteit is om de levens van de gekidnapte mensen te beschermen en hij zei dat geweld zou worden vermeden om escalatie te voorkomen.

Tegelijkertijd erkende Navas, dat er sprake is van 'dialoog' en 'een technische politieoperatie'.


Op 5 april zei president Lenin Moreno, dat de regering in gesprek was met 'tussenpersonen' om de toestand van de gijzelaars vast te stellen. Tijdens de bijeenkomst zeiden de Ecuadoraanse autoriteiten ook dat 'El Guacho' - die naar verluidt verantwoordelijk is voor de ontvoering - eerder Colombiaan dan Ecuadoraan is.

Eerder deze maand heeft Colombia's RCN-nieuwskanaal een video uitgezonden waarin de ontvoerde El Comercio-medewerkers zeggen, dat hun ontvoerders de 'uitwisseling eisen van de drie gevangenen die in Ecuador worden vastgehouden en de opschorting van de overeenkomst tussen Ecuador en Colombia om terrorisme te bestrijden'. De Ecuadoraanse regering verwierp de video en noemde het een poging van de ontvoerders om de staat onder druk te zetten.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Prensa Latina/Twitter/YouTube)

Biblioburro: De verbazingwekkende ezelbibliotheken van Colombia

Luis Soriano verspreidt leesplezier voor kinderen in landelijke Colombiaanse gemeenschappen


Reizend met zijn twee trouwe ezels, Alfa en Beto, verspreidt Luis Soriano al meer dan 20 jaar het plezier van lezen voor kinderen in landelijke Colombiaanse gemeenschappen. Luis Soriano was een Spaanse leraar op het platteland van La Gloria Colombia. 

Bezorgd dat zijn studenten thuis geen toegang hadden tot boeken, besloot hij er iets aan te doen. Door de zadels van zijn twee ezels, Alfa en Beto, aan te passen, van het dragen van water tot het dragen van boeken, maakte Luis een geïmproviseerde mobiele bibliotheek en ging op pad om zijn boeken te brengen naar kinderen die anders geen toegang zouden hebben tot leesmateriaal. Daarmee werd de 'Biblioburro' geboren.'Kinderen zijn wijs als ze een boek ophalen. Hun verbazing en verbeeldingskracht ontmoeten elkaar, je ziet ze beginnen te lachen, alleen door het boek te zien', zegt hij.(Suriname Mirror/BBC/YouTube)

Zeldzame gouden leeuwaapjes en puma's krijgen hun eigen snelweg in Brazilië

Een nieuwe wildlife-corridor zal helpen te redden wat er nog over is van een Braziliaans bos

(Bron foto: DOB Ecology)


Soms hebben dieren alleen wat ruimte nodig, vooral als ze worden bedreigd of in gevaar worden gebracht. En het geven van ruimte aan dieren is precies wat een nieuwe wildlife-corridor in het Braziliaanse Mata Atlântica (Atlantisch Bos) hoopt te doen. 

'Het geneest een traan in het bos op de plek met het grootste aantal bedreigde soorten', zegt Stuart Pimm. Pimm is voorzitter van de afdeling Milieubescherming van de Duke University in Durham, North Carolina (VS) , president van de organisatie SavingSpecies, en een National Geographic-ontdekkingsreiziger. Een nieuwe brug zal binnenkort soorten toelaten uit het nu geïsoleerde reservaat Biológica União, slechts 150 kilometer ten noordoosten van Rio de Janeiro.

Het is een van de weinige intacte overblijfselen van het Atlantisch Bos, een gebied dat ooit twee keer zo groot was als Texas en de kust van Brazilië omgeeft. Tegenwoordig is meer dan 85 procent ervan vernietigd.

(Bron foto:
Het reservaat is de thuisbasis van bedreigde soorten, en het is een kritieke habitat voor de gouden leeuwaapje (Leontopithecus rosalia), een kleine aap bijna op uitsterven. Door middel van in gevangenschap gefokte aapjes en herintroductieprogramma's zijn natuurbeschermers in staat geweest om langzaam de populatie te laten groeien, maar, 'als je een soort van uitsterven wilt redden, moet je ergens een plek hebben diee  op te vangen', voegt hij eraan toe.

De afgelopen 10 jaar hebben Pimm en zijn team onderhandeld over de Braziliaanse landdeal.
Ze moesten eerst een Braziliaans wegenbouwbedrijf overtuigen om ze een brug over een grote snelweg te laten bouwen. Vervolgens moest die brug ergens naar toe leiden. 'Als het gewoon een brug was geweest, zou het een brug naar nergens geweest zijn', zegt hij.

Nadat de bouw van de brug was geregeld, moesten ze wachten op ranch eigenaren net ten noorden van het reservaat om hun eigendom te verkopen. Toen dat eenmaal op de markt was, kochten ze het meteen. Nu zijn ze van plan om de regio te herbebossen met inheemse flora.

De deal werd maandag 9 april 2018 aangekondigd nadat de onderhandelingen tussen de verschillende belanghebbenden waren afgerond. De Golden Lion Tamarin Association in Brazilië en het in de VS gevestigde SavingSpecies hebben het project geleid, met een subsidie ​​van DOB Ecology in Nederland.

Het project kostte meer dan een miljoen (precies hoeveel kon niet worden onthuld), maar de ondersteunende natuurbehoudsorganisaties zien dit nog steeds als een relatief goedkope manier om ervoor te zorgen, dat soorten niet uitsterven en cruciale habitats gezond blijven.

Waarom corridors?
De wildlife-corridors waren eens controversieel, omdat beweerd werd dat zij dieren aan verontreinigende stoffen blootstellen. Maar, in de afgelopen twee decennia zijn ze meer mainstream geworden. In 2006 publiceerde een studie gegevens waaruit blijkt, dat regio's die door deze corridors met elkaar verbonden zijn, meer overvloedige en diverse soorten hebben. Wanneer natuurreservaten geïsoleerd zijn, worden de soorten er binnen afgesneden van andere leden van hun populatie. In de loop van de tijd kan dit leiden tot inteelt, lagere genetische diversiteit en uiteindelijk uitsterving.

In Brazilië zijn bossen gedecimeerd door een groot aantal problemen zoals houtkap, landbouw en het grazen van vee. Terwijl Pimm zegt, dat het Braziliaanse corridorproject een van de meest ambitieuze projecten van zijn organisatie is, zijn ze nog niet klaar met het stimuleren van de aanleg van corridors over de hele wereld. Ze gebruiken een software die toegankelijk is op biodiversitymapping.org om te zien in welke regio's, zoals Pimm het verwoordt, 'we de meeste waar voor ons geld krijgen'.


World Kickboxing Network keert terug naar Suriname

WKN-president bezoekt Suriname in mei 'om internationale kickbokssportpromoties in het land te hervatten'


World Kickboxing Network (WKN) president Stephane Cabrera bezoekt Suriname in mei 2018, zo kondigde de organisatie dinsdag 10 april 2018 aan. De reis volgt op een recente reis naar Tanzania in Oost-Afrika, waar Cabrera en voormalig kickboxing wereldkampioen Osman Yigin in februari een week lang hebben doorgebracht, seminars hebben gehouden en nieuwe leden hebben benoemd. 

In de loop der jaren heeft het Kickboxing Planet gepresenteerd met tientallen legendes, waaronder drievoudig K-1 World Grand Prix-kampioen Remy Bonjasky, 'The King of the Ring' zelf, Tyrone Spong, voormalig WKN middengewichtkampioen Rayen Simson.

De WKN-president bezoekt Suriname 'om internationale kickbokssportpromoties in het land te hervatten', zoals vermeld in de aankondiging. 'De officiële ontmoeting met de minister van Sport is gepland.' 

In 2000 heeft WKN talrijke 'Night of the Gladiators'-evenementen gehouden in Paramaribo. Vechters als Angelo Simson (broer van de beroemde Rayen), Anthony Nekrui, Andy Risty en anderen streden tijdens de evenementen. 'We zullen meer informatie bekendmaken zodra deze beschikbaar is.'


(Suriname Mirror/WKN)

Matawai actiegroep spant Kort Geding aan tegen granman Lesley Valentijn en andere gezagdragers

Groep wil weten wat met het geld wordt gedaan dat verdiend wordt uit het gemeenschapsbos

'We hebben sterk het vermoeden dat het geld voor privédoeleinden is gebruikt'


De actiegroep van Matawai treft voorbereidingen om een Kort Geding aan te spannen tegen granman Lesley Valentijn en andere gezagdragers. De actievoeders willen weten wat er met het geld wordt gedaan dat verdiend wordt uit het gemeenschapsbos. Ook wil de groep zien hoe het geld, dat geïnd is van goudzoekers, is besteed. 

'Als ze dat niet kunnen aantonen, moeten ze opgesloten worden. We hebben sterk het vermoeden dat het geld voor privédoeleinden is gebruikt, terwijl het nodig is voor de verdere ontwikkeling van de dorpen', zegt Djoelin Valentijn, trekker van de actiegroep, vandaag, woensdag 11 april 2018, in de Ware Tijd.

De ontevreden mensen stonden gisteren met kartonnen protestborden op het terrein van het onderstation van de NV Energie Bedrijven Suriname te Menckendam. 'Pe a moni go?', 'Matawai wil ontwikkeling' en 'Matawai suma a'e sribi na ini dungru en den no wani dati moro' was te lezen op enkele borden. De bedoeling was dat de mensen zich zouden verplaatsen naar de woning van het grootopperhoofd te Welgedacht B in Wanica, maar daar hebben ze van afgezien.

De granman heeft enkele jaren geleden een contract getekend met exploitanten om in het bos hout te kappen. Djoelin Valentijn wijst erop, dat meerdere keren is gevraagd om uitleg, maar die komt maar niet. 'We worden genegeerd en dat pikken we niet meer, want we willen zichtbare ontwikkeling in het gebied', zegt hij.

De actiegroep wil permanent stroom en schoon drinkwater in de dorpen. Volgens Valentijn zijn gezagdragers aangewezen door het grootopperhoofd om leiding te geven aan organisaties die belast zijn met het innen van gelden. Een daarvan is een commissie belast met geld dat verdiend is uit gemeenschapsbos. Ook is er een investeringsfonds dat geld ontvangt van goudzoekers en bedrijven die opereren in het gebied.

'We willen dat deze mensen verantwoording afleggen aan ons en als ze dat niet kunnen moeten ze dat voor de rechter doen', stelt de trekker van de actiegroep.

'Veiligheid zoveel mogelijk brengen naar beheersbare proporties in de samenleving'

Minister Getrouw: 'Ik sta ten alle tijde open voor een goede samenwerking met het OM'

(Bron foto: NII)

 Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie is gestart met zijn kennismakingsbezoeken aan diverse dienstonderdelen van het ministerie. Hij heeft gisteren, dinsdag 10 april 2018, een bezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie (OM), het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht, waar hij kennis heeft gemaakt met de verschillende Officieren van Justitie, diensthoofden en het overige personeel, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De bewindsman maakte zijn verwachting kenbaar aan het personeel van het OM. 'Een van mijn beleidsprioriteiten is de veiligheid zoveel mogelijk te brengen naar beheersbare proporties in de samenleving en om daartoe te geraken maakt u van het OM sowieso deel van uit', zei de minister aan de diensthoofden en Officieren van Justitie.

Minister Getrouw zei, dat hij ten alle tijde open staat voor een goede samenwerking. Zijn beleid is ook gestoeld op de ervaring van de Officieren van Justitie. 'Ik kom er niet onderuit. Dit is maar een kennismakingsbezoek, maar we zullen vaker met elkaar in contact treden en te zijner tijd zullen we dichterbij mekaar raken, zodat we een beter werkverband kunnen creëren.'

Voordat de bewindsman het personeel toesprak, gaf Hoofdofficier van Justitie Carmen Rasam een korte inleiding over de doelen en plannen van het OM. Volgens Rasam zijn een paar van de uitdagingen van het OM op dit moment de doorloop processen, zoals de digitalisering van de bedrijfsprocessen en procesdossiers.

De hoofdofficier gaf ook aan, dat er een aantal projecten is uitgeschreven, die nog begroot moeten worden door de overheid. Een daarvan is reeds in uitvoering, de opleiding voor vervolgingsambtenaren, de VIO-opleiding, waar 16 juristen worden opgeleid ter versterking van het OM.

Enkele Officieren van Justitie vroegen de aandacht van de minister voor de invulling van openstaande posten voor hun beveiliging. De kwestie rond de beveiliging speelt sinds vorig jaar, maar de invulling van openstaande posten laat nog op zich wachten.

Er is ook aandacht gevraagd voor de benoeming van een tweede Advocaat-Generaal en het regelen van enkele elementaire randvoorwaarden.

De bewindsman gaf aan aandacht te zullen besteden aan de zaken. Hij deed een beroep op de het personeel om degenen die belast zijn met het voorbereidend onderzoek van strafbare feiten te blijven ondersteunen.

Minister Ferrier vindt het niet verkeerd om prestatie van leerkrachten te verwachten

'Leerkrachten zijn opnieuw gewaardeerd en daarvoor in de plaats moeten zij hun job goed doen'

'Bonden reageren te snel op zaken die door de media gepubliceerd zijn'

 
Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur blijft erbij, dat zij niet verkeerd is door te stellen dat prestatie van leerkrachten wordt verwacht. De leerkrachten worden betaald, zij zijn opnieuw gewaardeerd en daarvoor in de plaats wil de minister, dat zij hun job goed doen. Het kind staat bij haar centraal. 

De bewindsvrouwe stelt, dat kinderen in Suriname slechts 4.5 uur per dag les krijgen. Dat is bijzonder weinig in vergelijking met de landen uit de regio. Als van deze tijd nog vergaderingen en andere zaken worden afgetrokken, komt er nog minder terecht van lesgeven, aldus Ferrier, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 11 april 2018..

Ferrier benadrukt, dat het gaat om de toekomst van Suriname. Zij legt de lat hoog als het gaat om betere resultaten neerzetten.

De minister vindt, dat bonden te snel reageren op zaken die door de media gepubliceerd zijn. Zij is van plan de bonden uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, waarbij zij haar visie zal geven. Zonder dit gesprek af te wachten, wordt er gereageerd op mediaberichten. Dit vindt zij niet in de haak. Ferrier merkt op dat geen enkele bond op tegen kan zijn dat leerkrachten hun best niet doen.

Voor Ferrier is het prioriteit dat de school straks goed opstart.

De minister had vrijdagochtend een onderhoud met schoolleiders van het binnenland. Zij waardeert enorm de bijdrage die zij leveren om het onderwijs draaiende te houden.

Minstens 21 doden bij uitbraak gevangenis in Santa Isabel, Belém, deelstaat Pará (Brazilië)

(Bron foto: Twitter)
Medeplichtigen van gevangenen blazen een buitenmuur gevangenis op

Enkele gedetineerden in het bezit van wapens....


Bij een gevangenisuitbraak gisteren in de Braziliaanse stad Belem zijn minstens 21 mensen omgekomen. Volgens lokale media hebben medeplichtigen van gevangenen een buitenmuur van de gevangenis van Santa Izabel opgeblazen en op de bewakers geschoten.

Een groep zwaargewapende handlangers van gedetineerden deed een van de buitenmuren ontploffen van de gevangenis in Santa Isabel, een plaats bij de stad Belém. Nadat de mannen de buitenmuur hadden vernield, ontstond er een vuurgevecht met de agenten.Volgens een woordvoerder van de overheid van Pará waren enkele gedetineerden ook in het bezit van wapens.

De confrontatie leidde tot minstens 21 dodelijke slachtoffers. Het gaat het om één agent, vijf gevangenen en vijftien vermoedelijke handlangers. Vijf cipiers raakten daarnaast gewond. Het is niet duidelijk of er gevangenen in geslaagd zijn om te ontsnappen.Volgens informatie uit februari waren er 660 gevangenen in de gevangenis van Santa Izabel. De maximumcapaciteit van de gevangenis is 432.

In februari werd in een rapport van de gevangenisautoriteiten gewaarschuwd voor het gevaar van een ontsnappingspoging met steun van buitenaf.

In de gevangenissen van Brazilië vinden vaker opstanden met dodelijke afloop plaats. In november 2017 ontsnapten veertien gevangenen uit de gevangenis van Santa Izabel. Een andere poging om in januari te ontsnappen mislukte.

(Suriname Mirror/Globo/De Morgen/Twitter/YouTube/De Telegraaf)

Venezolaanse raffinaderijen van PdVSA aan de rand van de afgrond

Gebrek aan onderhoud aan de installaties, het achterblijven van investeringen en corruptie


De Venezolaanse raffinaderijen van PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) bevinden zich met een productie van 1,5 miljoen vaten per dag aan de rand van de afgrond. De crisis is het gevolg van gebrek aan onderhoud aan de installaties, het achterblijven van investeringen, de vriendjespolitiek bij benoemingen, het vertrek van gekwalificeerd personeel naar het buitenland en corruptie. Aldus een publicatie gisteren in de krant El Pais, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 11 april 2018.
Het artikel vermeldt ook de mogelijke sluiting van drie raffinaderijen van PdVSA. Eind maart deden berichten over de mogelijke sluiting de ronde op Venezolaanse websites. Dat bericht is destijds door de leiding van de Isla-raffinaderij op Curaçao ontkend.

El Pais schrijft ook over het afblazen van een deal tussen PdVSA en het Russische bedrijf Rosneft en China Petroleum Corporation. In de publicatie van El Pais stelt professor Rafael Quiroz van de Economische Faculteit van de Universidad Central de Venezuela, dat de huidige productie van 1,5 miljoen vaten per dag het dieptepunt is van de afgelopen 70 jaar.

Volgens Quiroz wordt er binnen de OPEC zelfs voorzien dat de crisis bij PdVSA ertoe leidt dat de dagelijkse productie aan olievaten aan het eind van 2018 is gekelderd tot 1,2 miljoen.Venezuela is door de nijpende situatie voor het eerst in de geschiedenis gedwongen geweest om op grote schaal benzine te importeren voor de binnenlandse markt.

Duikers en snorkelaars houden onderwaterschoonmaak bij Playa Piskadó, Curaçao

13 Kilo vislijnen en -haken verwijderd....Een groep van veertien duikers en vijf snorkelaars heeft onlangs een onderwaterschoonmaak gehouden bij Playa Piskadó. De groep vrijwilligers heeft hierbij 13 kilo vislijnen en - haken weten te verwijderen. Dit meldt vandaag, woensdag 11 april 2018, het Antilliaans Dagblad.

Tegelijkertijd is bij Wacawa een check uitgevoerd naar de staat van het sargassum en is bij de kust 360 gallon puin opgeruimd.


Centrale commissievergadering Staten Curaçao over MDPT aangehouden

Statenvoorzitter Millerson wint advies in bij Raad van Advies

Millerson wil geïnformeerd worden over geheimhoudingsplicht van voormalig MDPT-hoofd Werner Wiels


De centrale commissievergadering van vrijdag, waarin de Staten onder andere zou debatteren over de grote uitgaven van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), is tot nader order aangehouden. Dat bevestigt Statenvoorzitter William Millerson (PAR) vandaag, woensdag 11 april 2018, in het Antilliaans Dagblad.

De Statenvoorzitter heeft advies gevraagd aan de Raad van Advies (RvA) inzake de geheimhoudingsplicht van voormalig MDPT-hoofd Werner Wiels, die evenals voormalig lid Maria Liberia-Peters voor de vergadering is uitgenodigd, en houdt de Statenvergadering tot dat advies is ontvangen aan.

'Het is mij bekend dat de heer Wiels geen medewerking heeft verleend voor een wederhoor ter zake een rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en dat tegen hem als voormalig voorzitter van het MDPT een forensisch onderzoek loopt', aldus Millerson in zijn schrijven aan de Raad van Advies.

'In het kader hiervan heb ik de opgeroepen vergadering van de centrale commissie aangehouden in afwachting van een advies van uw Raad.'

Pikin Saron beschikt spoedig over betrouwbaar drinkwater

SWM heeft twee nieuwe waterbronnen geboord te Pikin Saron


De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft twee nieuwe waterbronnen geboord te Pikin Saron in district Para. 'Na enkele maanden van stilte wordt de toren die voor de opslag en distributie zal zorgen voor Pikin Saron en Troeli opgezet', bevestigt SWM-directeur Marlon Oosterling vandaag, woensdag 11 april 2018, op Starnieuws. 

Oosterling zegt, dat op korte termijn Pikin Saron over betrouwbaar drinkwater kan beschikken.

Het streven is erop gericht om zoveel mogelijk woongebieden in het land te voorzien van veilig drinkwater. Hiermee wordt een toezegging die de regering heeft gedaan, waargemaakt, merkt de SWM-directeur op.

Te Klaaskreek in Brokopondo is de SWM ook actief. 'Wij zijn daar bezig het netwerk te optimaliseren', zegt Oosterling. Hij is blij met de vorderingen die worden geboekt om steeds meer woongebieden te voorzien van stromend drinkwater.

Groot zorgpunt minister van Volksgezondheid Elias: Verpleegkundigen behouden voor Suriname

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)
'Bevolking kan niet belast worden met peperdure ziekenhuiszorg, er zijn andere ideeën'


Een van de belangrijkste zorgpunten van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, is om verpleegkundigen die wegtrekken, te behouden voor Suriname. Zij dienen een betere waardering te krijgen, zodat zij het land niet verlaten. Elias vindt dat er goede afspraken met hen gemaakt moeten worden. Hij zal zich ook daarvoor inzetten, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 11 april 2018.

Elias stelt, dat geld nodig is om plannen te realiseren, maar ook met innovatieve ideeën kunnen diverse doelen worden bereikt. Hij zegt, dat het niet nodig is om nieuwe plannen te maken, want die zijn er genoeg. Er is ook een visie 2030 over de gezondheidszorg.

Hoewel Elias niet zijn vorige baan als algemeen directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nieuw Nickerie steeds wil aanhalen, wijst hij erop dat daar een volledige transformatie heeft plaatsgevonden. De schoonmaakster, het secretariaat tot de specialist hebben ervoor gezorgd dat een modern centrum in Nickerie staat. Met een goed team kan er veel gedaan worden, meent de minister, die gisteren door president Desi Bouterse is beëdigd in zijn nieuwe functie.

Over ligdagtarieven, die de ziekenhuizen graag verhoogd willen hebben, zegt Elias dat het om een gevoelige zaak gaat. Als directeur van het MMC heeft hij zich via de Nationale Ziekenhuisraad hier ook sterk voor gemaakt.

De minister stelt, dat de bevolking niet belast kan worden met een peperdure ziekenhuiszorg. Er zijn volgens hem ook andere ideeën. De koek moet volgens Elias eerlijk worden verdeeld.

Patricia Etnel (NPS): 'Lager onderwijs als prioriteit zal geen hoger kader afleveren'

'Ferrier is geen minister van het basisonderwijs, maar van het totale onderwijs'

'Ik ben zeer benieuwd hoe de nieuwe minister haar job zal klaren zonder de aanwezigheid van geld'


Lilian Ferrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft haar prioriteit en visie kenbaar gemaakt inzake onderwijs. Voor de minister is het basisonderwijs het voornaamste element waarop zij haar aandacht zal vestigen. Het middelbaar en hoger onderwijs daarentegen zal nog op een laag pitje gezet worden, aangezien Ferrier geconstateerd heeft, dat de doorstroming van lager naar uiteindelijk hoger onderwijs in Suriname niet groot is. 

Voor de volksvertegenwoordigster Patricia Etnel (NPS) is dit een opstelling, die een minister niet siert. Etnel stelt dinsdag 10 april 2018 in het Dagblad Suriname, dat Ferrier geen minister is van het basisonderwijs, maar van het totale onderwijs. Hierdoor zou het rationeel zijn om na te gaan waarom de meeste jongeren niet door kunnen stromen naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), in plaats van het basisonderwijs prioriteit te geven, aldus Etnel.

'Investeren in onze kinderen is inderdaad heel belangrijk. Maar, als het aankomt om Suriname tot ontwikkeling te brengen, kan dat alleen met hoger kader. En dit krijg je niet uit het lager onderwijs.'

Daarom is het volgens Etnel essentieel om het totaal onderwijs als een prioriteit te beschouwen. De jongeren van het district Nickerie bijvoorbeeld kijken al een hele poos uit naar een helpende hand vanuit de autoriteiten om een betaalbare vervolgopleiding in hun woongebied te kunnen volgen, het liefst enkele studierichtingen (wiskunde, Engels, biologie en aardrijkskunde) van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Deze wens is echter een wens gebleven.

'Het is niet alleen een uitdaging van de minister, maar van de totale regering. Het onderwijs moet een landelijke aanpak worden, want er zijn zoveel districten waar de jeugd helemaal niet naar school kan gaan.'

Etnel merkt op, dat Ferrier net als haar voorganger Robert Peneux allerlei plannen wil uitvoeren zonder het groter plaatje te bekijken. 'De minister moet goed nagaan wat ze wil bereiken met het onderwijs. Dan komt de rest wel vanzelf.' Het creëren van de nodige wetgeving bijvoorbeeld is een goede stap om een aanvang te maken met de transformatie van het onderwijs. Wetgeving vergemakkelijkt namelijk de toegang tot middelen en tools die noodzakelijk zijn bij de onderwijshervormingen.

Wat het Assembleelid totaal heeft gemist binnen de huidige autoriteiten is het investeren in onderwijsinspecteurs, die de kwaliteit van het onderwijs moeten bewaken. 'De inspecteurs dienen als de backbone voor het onderwijs, maar we zien juist dat zij de tools en middelen niet krijgen om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.'

Ook worden er geen activiteiten ondernomen om de gezinnen, waarin de kinderen opgroeien, te versterken. Het is gebleken, dat vele kinderen vanwege hun huiselijke omstandigheden geen onderwijs kunnen genieten. 'Het kind voedt zichzelf niet op, het zijn de opvoeders die dat doen. En hierin investeert deze regering ook niet. Laten we daarom beginnen om elk kind de mogelijkheid te bieden om te kunnen studeren.'

Het gebrek aan kapitaal is in principe de oorzaak van de vele onderwijsissues, beklemtoont Etnel. Tijdens het bewind van Peneux kwam dit eveneens tot uiting. 'Minister Ferrier was bovendien de voorzitster van de presidentiële commissie. In die hoedanigheid heeft ze nauwelijks iets voor het onderwijs kunnen realiseren. Ik ben dus zeer benieuwd hoe de nieuwe minister haar job zal klaren zonder de aanwezigheid van geld.'

8-Jarig meisje op kinderfeestje plotseling overleden

Sheraudyse Eskak valt bewusteloos neer, toen ze een lied zou gaan zingen voor de jarige


De 8-jarige Sheraudyse Eskak viel zondag op een kinderfeestje in de Johannes Michelweg bewusteloos neer, toen ze een lied zou gaan zingen voor de jarige, zo bericht het Korps Politie Suriname dinsdag 10 april 2018.

De politie van de Nieuwe Grond kreeg hiervan melding en deed het adres aan. Daar aangekomen, werd het slachtoffer op de vloer in de garage van de woning aangetroffen.

Agenten vernamen van het ambulancepersoneel, dat het kind geen teken van leven vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Het is vooralsnog onduidelijk ten gevolge waarvan het meisje is overleden.

12 Illegale Dominicaanse vrouwen en 6 Surinaamse mannen opgepakt in district Brokopondo

Autoriteiten in actie tegen mensenhandel te Tapoeripa, Drey Pada en in andere gebieden

(Bron foto: Korps Politie Suriname)

Een zogenoemde interventie eenheid van de politie heeft vrijdag 6 april in samenwerking met de Binnenlandse Nationale Veiligheid Dienst (BNV) en het Nationaal Leger controles uitgevoerd in het kader van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. De controle vond plaats te Tapoeripa, Drey Pada en andere gebieden in het district Brokopondo, aldus dinsdag 10 april 2018 het Korps Politie Suriname.

De actie resulteerde in de aanhouding van twaalf illegale Dominicaanse vrouwen en zes Surinaamse mannen. De zes mannen worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan mensensmokkel.

Verder zijn aangetroffen en in beslag genomen drugs, wapens, een hoeveelheid munitie alsook een grote partij smokkel goederen, goud en een geldbedrag.

Hangende het verdere onderzoek zijn de zes Surinamers na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De twaalf Dominicaanse vrouwen zijn in vreemdelingenbewaring genomen in afwachting op het proces van uitzetting.

Bolivia reconstrueert schedels uit de pre-Columbiaanse Tiahuanaco-cultuur

Nationale Museum voor Archeologie wil weten hoe de gezichten van mensen meer dan 3.000 jaar geleden eruitzagen

(Bron foto's: ministerie van Cultuur en Toerisme)

Bolivia's Nationale Museum voor Archeologie heeft een project gelanceerd om schedels te reconstrueren uit de pre-Columbiaanse Tiahuanaco-cultuur, om te ontdekken hoe de gezichten van mensen eruitzagen die meer dan 3.000 jaar geleden in de Boliviaanse Andes leefden, aldus het ministerie van Cultuur en Toerisme.

Het museum bewaart meer dan 150 schedels van Tiahuanacan met misvormingen, waarvan er veel zullen worden gereconstrueerd volgens een plan op 'lange en korte termijn', aldus het ministerie in een verklaring. Het programma maakt deel uit van het streven van de regering om de Boliviaanse cultuur en het erfgoed te 'herstellen, behouden en promoten', zei minister van Cultuur en Toerisme, Wilma Alanoca.


'Dit wetenschappelijke werk wordt ontwikkeld door Boliviaanse professionals. De vrucht van dit werk zal ons vermogen zijn om te zien hoe de gezichten eruit zagen van de Tiahuanacans die rond ons heilige Titicacameer leefden', zei Alanoca.

Het project begon met de reconstructie van drie schedels met misvormingen, een van een kleine tweejarige jongen en de anderen van volwassenen, die publiekelijk zullen worden geëxposeerd naarmate het project vordert, volgens een rapport van de forensisch antropoloog Luis Castedo Zapata, die leiding geeft aan het team dat het werk doet.

Voor de reconstructie gebruikt het team naast de originele schedels materialen als latex, klei en een hightech computerprogramma. 'Met het werk tot nu toe hebben we ongeveer 96 procent van de fysiognomie hersteld, terwijl de resterende 4 procent te maken heeft met de reconstructie van de huid en de kleur', zei Castedo.

De citadel van Tiahuanaco, gelegen op ongeveer 71 kilometer van La Paz, was de hoofdstad van het gelijknamige precolumbiaanse rijk, waarvan indrukwekkende monumentale monumenten nog steeds bestaan zoals de Kalasasaya-tempel, de semi-ondergrondse schrijn, sculpturen van zijn hiërarchen, de Poort van de Zon, en de ruïnes van militaire en heerserspaleizen.

Volgens sommige Boliviaanse onderzoekers ontstond de Tiahuanaco-cultuur rond 1580 voor Christus als een dorp en groeide het uit tot een rijk in 724 n.Chr., waarna het in verval raakte rond het jaar 1187. De enclave, een UNESCO-werelderfgoed sinds 2000, heeft tot vandaag de dag een grote geestelijke betekenis voor de Andeswereld. (Suriname Mirror/Al Dia News/El Pais/Radio Cadena Gramonte)