donderdag 3 mei 2018

Alcoa/Suralco wilde stiekem buiten de regering om aluinaarderaffinaderij te Paranam slopen

In regeringskringen zou geschokt zijn gereageerd

Sloop zou, na internationale aanbesteding, door sloopbedrijf Koole BV uit Nederland worden uitgevoerd


In regeringskringen is geschokt gereageerd, dat Alcoa/Suralco buiten de regering om wilde beginnen met de ontmanteling van de aluinaarderaffinaderij van Suralco te Paranam. De multinational heeft buiten de afspraken met de regering om een internationale aanbesteding gehouden voor de sloop. In een poging om de regering, voornamelijk de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), te omzeilen is rechtstreeks contact gemaakt met districtscommissaris Armand Jurel van Para om toestemming te krijgen voor de ontmanteling. 

'Men wilde het stiekem doen', zegt een doorgaans goed ingevoerde bron in kringen van de regering vandaag, donderdag 3 mei 2018, in de Ware Tijd.

NH-minister Regilio Dodson wil niets kwijt. Hij zei slechts, dat er inderdaad 'een issue speelt', maar verwees voor verder commentaar naar het Kabinet van de President.

Nadat Alcoa/Suralco eind 2015 zijn vertrek uit Suriname aankondigde, werd een presidentiële commissie ingesteld die namens Suriname de onderhandelingen voert. Daarmee werd minister Dodson in feite, aldus de Ware Tijd, buitenspel gezet. Uit optredens de afgelopen periode in het parlement kwam naar voren, dat de bewindsman niet op de hoogte is van alles wat verband houdt met de onderhandelingen.

'Alcoa heeft tegen alle afspraken tussen regering en parlement in een internationale aanbesteding gehouden voor het slopen van de raffinaderij te Paranam. En ze wilden via een listige brief naar de districtscommissaris proberen om toestemming te krijgen en beginnen met de sloop', zo zou de Ware Tijd zijn verteld.

In een brief, die Suralco-directeur Ruben Halfhuid op 17 april aan Jurel stuurde, komt naar voren dat 'na een grondige selectie uit veertien bedrijven, het sloopbedrijf Koole BV uit Nederland is ingehuurd om de eerste fase van de sloopwerkzaamheden uit te voeren'. Halfhuid vraagt verder toestemming voor Koole BV om de ontmanteling in opdracht van Suralco uit te voeren. Jurel gaf de gevraagde toestemming niet, maar stuurde de brief naar zijn superieuren in Paramaribo.

Intussen is deze kwestie onder de aandacht van president Desi Bouterse gebracht.

In coalitiekringen wordt er nu ernstig rekening mee gehouden, dat enkele leden van de presidentiële commissie te kwader trouw hebben gehandeld en onder één hoedje spelen met Alcoa/Suralco. Dat sentiment werd eerder al vanuit oppositiekringen gelanceerd. 'Dit is echt een klap in het gezicht van De Nationale Assemblee en een vernedering van de regering door Alcoa', zegt een ingewijde.

Vanuit de regering is contact gemaakt met de Suralco-top, die heeft aangegeven dat de presidentiële commissie zijn gesprekspartner is en met deze werkgroep reeds afstemming over deze zaak heeft plaatsgevonden.

Uit informatie blijkt, dat slechts een deel van de commissie op de hoogte was van de voorgenomen sloopactiviteiten van de multinational. Verder wordt vernomen, dat niet alles pais en vree is tussen NH enerzijds en de presidentiële commissie en Alcoa/Suralco anderzijds. Het ministerie krijgt steeds meer de indruk, dat het plan om te Paranam een industriepark op te zetten een worstje is om bij de ontmanteling van de raffinaderij onder de milieuverplichtingen uit te komen. Het bedrijf zou erop uit zijn toestemming te krijgen om verplichtingen te parkeren zoals het opruimen van giftig industrieel afval. In ruil daarvoor zou Alcoa/Suralco investeerders aantrekken voor het industriepark.

Het plan om potentiële investeerders aan te trekken is nimmer aan de regering gepresenteerd. 'Het is geen echt plan. Het is een grote leugen', stelt een overheidsfunctionaris.

Inzamelingsactie voor families vermiste vissers

Actie initiatief van Federatie van Surinaamse Agrariërs


De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft het initiatief genomen een inzamelingsactie te houden ter ondersteuning van de families/nabestaanden van de vermiste vissers. In veel van deze families waren de mannen, die vrijdag jongstleden op brute wijze werden overvallen, de kostwinner van het gezin. 

Dit initiatief wordt samen met het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) uitgevoerd.

Er is een bankrekening geopend waarop donaties gestort kunnen worden.

Stortingen kunnen in Srd gedaan worden bij de Surinaamse Postspaarbank op het rekeningnummer 167163501, onder vermelding van 'Slachtofferhulp vissers familie'. 

Verder is er gelegenheid om goederen/levensmiddelen te doneren op het kantoor van de FSA aan de Letitia Vriesdelaan 9 van 9.00 tot 19.00 uur. Gelieve geen kleding te doneren 

Vanuit de Federatie wordt een dringend beroep gedaan op de samenleving om de families een helpende hand toe te steken. 

Bel voor meer informatie 08989898.

Overlevende van piratenaanval op vier vissersboten gevonden bij Braamspunt

Man heeft vijf dagen - met verwondingen over zijn lichaam - door het moeras gelopen op zoek naar hulp

In Commewijne zou een verdachte van de zeeroof zijn aangehouden....


Eén van de zestien vermiste vissers die vorige week vrijdag zijn aangevallen door piraten is vandaag, donderdag 3 mei 2018, levend gevonden. Hij is nu in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische hulp. Van de twintig opvarenden van de vier boten die waren aangevallen, zijn er nu vijf levend gevonden. 

Het Korps Politie Suriname meldt in een bericht, dat de overlevende ter hoogte van Braamspunt was gesignaleerd. De man heeft verteld, dat hij vijf dagen door het moeras heeft gelopen op zoek naar hulp.

Hij is vanochtend om tien uur aangekomen te Braamspunt. Vissers in de omgeving hebben de man, die verwondingen heeft over zijn lichaam, opgevangen.

De Maritieme Politie werd daarop ingeschakeld, waarna de politie de man heeft opgehaald en overgebracht naar Leonsberg van waar hij is afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis.

Op dit moment is ook een zoekactie op touw gezet voor de kust van Matapica, waar de piraten gisterenavond opnieuw hebben toegeslagen. De kapitein van dat vaartuig is gedood. Over het lot van de overige vier bemanningsleden is nog niets bekend.

De Ware Tijd schrijft, dat het eerste dat de man zei was, dat de zeerovers hebben gezegd dat ze zijn gekomen om te moorden.

In Commewijne is volgens de Ware Tijd een verdachte van de zeeroof door slachtoffers positief herkend en overgedragen aan de politie. De verdachte is afgevoerd naar station Nieuw-Amsterdam.

President Bouterse ontvangen door zijn Braziliaanse collega Temer

NII bericht summier in clichés over ontmoeting Bouterse en Temer

(Bron screenshots: Suriname Mirror/Palácio do Planalto)

De officiële ontmoeting tussen president Bouterse en de president van Brazilië, Michel Temer, heeft gisterochtend plaatsgevonden. Suriname Mirror plaatste gisterochtend en al beelden van de ontmoeting (zie hierna). Tijdens de ontmoeting in het Planalto Paleis in Brasilia is de samenwerking op onder andere het gebied van veiligheid, defensie en handel besproken, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, donderdag 3 mei 2018, zeer summier, in algemene termen

President Bouterse benadrukte tijdens zijn openingstoespraak dat regionale integratie een van de belangrijkste pijlers is van Surinames buitenlands beleid.
Ook memoreerden beide presidenten dat deze historische relatie tussen beide landen met name, de basis is voor een goede samenwerking. Suriname en Brazilië zijn niet alleen goede buren, maar er is ook wederzijds respect en wordt er een gezamenlijke ontwikkelingsagenda geïmplementeerd die beide landen ten goede moet komen, aldus de clichés van het NII.
(Suriname Mirror/Palacio do Planalto-Facebook/Twitter)

Actie personeel RGD alweer ten einde - Salarissen zijn gestort onder druk staking....

'Het is structuur is geworden, dat er constant gevraagd moet worden wanneer het geld wordt gestort'

'Maar, je gaat nooit horen dat het geld van de Assembleeleden of ministers laat wordt gestort'


Het personeel van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft vanmiddag, donderdag 3 mei 2018, het werk hervat. 'Ik heb begrepen dat de gelden gestort zijn. We hebben de mensen toegesproken en afspraken gemaakt hoe te handelen mocht deze situatie zich herhalen', zegt Robby Naarendorp, voorzitter van de bond, op Starnieuws.

De bondsvoorzitter geeft aan, dat het een structuur is geworden dat er constant gevraagd moet worden wanneer het geld wordt gestort. 'Vandaar dat de bond reeds in januari de directie schriftelijk én mondeling in kennis heeft gesteld over het actiemodel. Mocht blijken, dat op de laatste werkdag om twaalf uur 's middags de gelden niet zijn gestort, dan is de continuïteit van de werkzaamheden niet gegarandeerd.'

Naarendorp geeft aan, dat elke maand dit model zal worden gehanteerd. 'Als er niet betaald wordt, gaan we niet werken. Iedere keer worden wij hiermee geconfronteerd. Maar, je gaat nooit horen dat het geld van de Assembleeleden of ministers laat wordt gestort.'

Uit gesprekken met de dienstleiding blijkt volgens Naarendorp, dat zij reeds in de eerste week van de maand bezig is met financiële zaken om te garanderen dat salarissen en andere kosten kunnen worden betaald. 'De hoofdverantwoordelijken moeten ervoor zorgen, dat de leiding van de RGD in staat is op structurele wijze leiding te kunnen geven, want op deze wijze verstoor je die hele dienst', zegt Naarendorp.

Volgens hem zit er een verstopping bij het ministerie van Financiën en ook bij het Staatsziekenfonds.

Open brief VES aan president Bouterse over tragedie visserijsector

Waar blijft het Goed Bestuur? 


Zeer geachte President van ons land, 
Het was een kwestie van tijd dat criminelen weer zouden toeslaan binnen onze territoriale wateren. Het is voor de zoveelste keer, dat onze vissersboten worden beroofd en hardwerkende burgers worden mishandeld en zelfs vermoord. Het drama die zich op 27 april j.l. heeft voltrokken is het ergste in zijn soort, maar geen toevallig incident. De VES (Vereniging van Economisten in Suriname ) betuigt haar medeleven met de nabestaanden van de landgenoten die zo bruut zijn vermoord. 

Hoewel de slachtoffers overwegend van Guyanese komaf zijn betreft het hardwerkende Surinaamse burgers en/of Surinaamse ingezetenen, van wie vele jongeren, die gekozen hebben om niet op het criminele pad te gaan maar om met alle ontberingen op zee eerlijk hun brood te verdienen.

De bevolkingsvisserij draagt, met 3% van BBP, significant bij aan onze nationale welvaart, deviezenverdiensten en voedselzekerheid en verdient onze bescherming. Met de veiligheid van onze burgers op straat en in ons huis is het al slecht gesteld. Daarbij komt dat de regering niet bij machte is om onze grenzen op land en zee te bewaken en te beschermen.

De slechte controle op zee creëert een ‘free for all’ voor zeerovers, hetgeen een bedreiging vormt voor de economisch belangrijke bevolkingsvisserij.

De regering praat al decennia over een Vessel Monitoring System (VMS) die in de boten zou worden geïnstalleerd. Het systeem biedt wel de mogelijkheid aan de Visserijdienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om precies na te gaan waar het vissersvaartuig is, op welke diepte er wordt gevist et cetera. Via het VMS kan men ook sneller alarm slaan wanneer een dergelijk vaartuig en haar bemanning in gevaar verkeren. Het is daarom vreemd, dat LVV geen paal en perk stelt en de vergunninghouders niet dwingt het systeem aan te brengen. Hoe moeilijk is het om van personen die zich niet houden aan vergunningsvoorwaarden hun visvergunning in te trekken en waar nodig hun vaartuig verbeurd te verklaren.

Terwijl discussies in De Nationale Assemblee nog maar enkele maanden geleden hoog opliepen over grootschalige corruptie door de autoriteiten met visvergunningen is er niemand gedegradeerd, overgeplaatst, ontslagen of opgesloten. Wie gaat dan nog kunnen optreden tegen vissers die zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden?

De controle van onze marine en Lustwacht op zee is ver beneden peil waardoor de criminelen op zee hun gang kunnen gaan. Onze, na jaren ingestelde, kustwacht is slechts sporadisch op het water te zien. De Marine van het Nationaal Leger ondervindt al jaren een stiefmoederlijke behandeling.

Terwijl de autoriteiten met grote delegaties de aardbol afreizen om de wereld te onderwijzen over vrede en veiligheid, en geld daartoe geen beperking schijnt te zijn, ontberen onze werkarmen vaak genoeg de elementaire middelen (waaronder brandstof) om controlewerkzaamheden op zee uit te voeren. Van enige preventie is er geen sprake, men komt slechts in actie wanneer het kwaad al is geschied en de schade niet in geld is uit te drukken, laat staan dat de schuldigen kunnen worden opgespoord en bestraft.

De VES doet een dringend beroep op de regering om: 
1. op de kortst mogelijke termijn het VMS systeem in werking te stellen; 
2. op de kortst mogelijke termijn de kustwacht adequaat te laten functioneren; 
3. in samenwerking met de Guyanese regering verdere maatregelen te treffen om de externe bedreigingen op zee te minimaliseren; 
4. de daders, waarvan de identiteit grotendeels bekend is, op de kortst mogelijke termijn -mogelijk middels internationale samenwerking- worden opgespoord en de zwaarst mogelijke straf te doen krijgen. Alleen dan zal het vertrouwen in ons landsbestuur weer zijn hersteld. 

Hardwerkende burgers hebben recht op bescherming van hun autoriteiten. Het vertrouwen is broodnodig voor de burger om weer met volle inzet en risico te werken aan de ontwikkeling van de Surinaamse economie in het algemeen, en onze zwaar beproefde visserijsector in het bijzonder.

Hoogachtend 
W. Ramautarsing (voorzitter)

Anti-koloniaal wil, ondanks verbod, lawaai maken tijdens Dodenherdenking op de Dam, Amsterdam

'Ik ben niet bang om opgepakt te worden, we maken een aanklacht tegen het kolonialisme'

Actiegroeperingen als Marron United dreigen mogelijke raddraaiers te ’corrigeren'


Hoewel de ’lawaaidemonstratie’ tijdens de Dodenherdenking van morgen is verboden door de Amsterdamse rechtbank, gaat activist, anti-koloniaal Rogier Meijerink, die een gebiedsverbod kreeg, tóch naar de Dam om de herdenking te verstoren. 'Ja, ik ga morgen wel naar de Dam. Wat ik daar ga doen? Schreeuwen', zei Meijerink vandaag, donderdag 3 mei 2018, meteen na de rechtszaak in een live video van De Telegraaf.


'Ik ben niet bang om opgepakt te worden. We maken een aanklacht tegen het kolonialisme. Wat een koloniaal instituut als de rechtbank daarvan vindt, is niet interessant. We gaan straks naar de Dam', zegt Meijerink, die eerder werd veroordeeld tijdens krakersrellen in Utrecht. 'We gaan niet in groepsverband, maar individueel.' 


De Nationale Herdenking wordt jaarlijks gehouden ter nagedachtenis aan alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en voor allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties' daarna. De actievoerders betrekken het kolonialisme bij de herdenking. Ze menen dat 'oorlogsmisdadigers worden herdacht', omdat dus ook de Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens de oorlog tegen onafhankelijkheidsstrijders in het toenmalige Nederlands-Indië worden herdacht.


Hij mag tussen zes uur en tien uur 's avonds zich niet in de buurt van de Dam bevinden. 'Als ze me willen oppakken, ga ik verstoppertje spelen, of zoiets', vertelt Meijerink.


(Bron foto: Marron United/Facebook)
Inmiddels dreigt chaos tijdens de dodenherdenking, nu actiegroeperingen als Marron United mogelijke raddraaiers willen ’corrigeren’.
De groepering, die zichzelf de ’snelstgroeiende antiracisme-groepering’ noemt, wil oproerkraaiers corrigeren, vertelt de leider van de club, Michael Campagne, tegen de Amsterdamse zender AT5. 'We dragen hesjes en zijn duidelijk zichtbaar tussen het publiek. Wie gaat schreeuwen, zal worden gecorrigeerd.'

Ook fanatieke Ajax-fans van Molukse afkomst zinnen op actie.

Meijerink heeft overigens vorig jaar december opgeroepen om Sinterklaas te doden...(Suriname Mirror/AD/Twitter/De Telegraaf/AT5)

Gajadien (VHP): 'Zelfverzekerdheid Belastingdienst-directeur inzake BTW zal weer tot niets leiden”

'May mag van vandaag tot 2020 samenleving blijven misleiden, maar hij is onderdeel van politiek systeem'


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien blijft erbij, dat de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) niet haalbaar is voor de verkiezingen van 2020. Belastingdienst-directeur Roy May ontkende enkele dagen geleden echter, dat de BTW pas na de verkiezingen komt. Volgens de belastingdirecteur zijn Canadese deskundigen bezig met de transformatie van het huidige computersysteem in een nieuwe, omdat de handelingen rond de BTW elektronisch moeten plaatsvinden. De directeur denkt dat technisch gezien binnen drie maanden de zaken rond moeten zijn. Ook moet de wetgeving nog naar De Nationale Assemblee. 

'Het was dezelfde directeur, die zo zelfverzekerd in maart aangaf dat BTW per 1 juli doorgevoerd zou worden. Echter, hebben wij mogen zien, dat ook die zelfverzekerdheid niets is geworden. Evenzo zie ik die zelfverzekerdheid van hem om zaken binnen drie maanden rond te krijgen tot niets leiden', zegt Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie Financiën, donderdag 3 mei 2018 in het Dagblad Suriname.

De zogenaamde invoering van de BTW was volgens hem gebruikt om een betere kredietbeoordeling te krijgen, net als in zee gaan met het Internationale Monetair Fonds indertijd. Het risico is dat als de BTW nu slecht uitgevoerd wordt de ‘stabiele outlook’ van dit moment negatief wordt. Alles is centraal gericht om verkiezingscampagne met overheidsmiddelen te financieren

De VHP’er voert aan, dat hij als volksvertegenwoordiger bij het laatste seminar naar de Belastingdienst-directeur heeft mogen luisteren en gelijk heeft opgemerkt hoeveel twijfels bij May zijn. 'Hij kon weliswaar technisch ingaan, maar liet alle politieke besluiten achter voor de minister van Financiën. Dat wil zeggen dat er geen technocratisch bewind, maar een politiek beleid wordt gevoerd in het kader van de verkiezingen. Alles is centraal gericht om de verkiezingscampagne van hun te financieren met overheidsmiddelen. Elke stap die men onderneemt om meer inkomsten te halen, heeft te maken met de verkiezingen te kunnen financieren.'

Gajadien zegt, dat het uitstellen van BTW ook financiële gevolgen hebben, omdat geplande extra inkomsten op de begroting voor dit jaar door de invoering van de BTW komen weg te vallen. Er moet volgens hem duidelijkheid komen van waar dit geld zal worden gehaald.

'May mag daarom van vandaag tot 2020 de samenleving blijven misleiden, maar hij is onderdeel van het politiek systeem. Dit politiek systeem, zoals het in het land gaat, beslist. Daar zien wij dat een beleid gevoerd wordt dat niet gericht is op verbetering van die samenleving, maar juist misleiding van die samenleving.'

Traject PO en -PBO-bushouders: 'Pendelbussen Para duperen ons'

(Bron foto: Dagblad Suriname)
19 Illegale pendelbussen zorgen voor inkomstenderving van de PO- en PBO-bushouders


Te Lelydorp hebben de bushouders van de trajecten PO (Para-Onverwacht) en PBO (Paramaribo-Billiton-Onverwacht) gisteren een prikactie gevoerd. Zij kampen al geruime tijd met 19 illegale pendelbussen van het district Para. Aangezien de economische gesteldheid van Suriname niet rooskleurig is, zorgen deze illegale bussen voor inkomstenderving van de PO- en PBO-bushouders. Zij zijn deze toestand al zat en eisen een oplossing vanuit de autoriteiten. 

De woordvoerder van de PO en PBO-route zegt vandaag, donderdag 3 mei 2018, in het Dagblad Suriname, dat de pendelbussen over een vergunning beschikken om hun diensten in de zijwegen van Para te verlenen. Maar, de pendelbuseigenaren lappen de vergunningsvoorwaarden aan hun laars, zonder dat hiertegen wordt opgetreden.

De zogenaamde controle vanuit het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) beschrijven de bushouders om die reden als een ‘show’. Volgens de woordvoerder zijn reeds alle wegen bewandeld om de situatie te herstellen. Noch het ministerie noch de politie hebben effectief ingegrepen. Ook de Particuliere Bushouders Organisatie (PLO) en de districtscommissaris (van het bestuursressort Zuid-Oost Wanica hebben geen oplossing kunnen brengen.

Lesley Geldorp, coördinator van de Buscontroledienst op OWT&C, was aanwezig tijdens de prikactie. Hij noemt de prikactie een 'wilde actie'. Hij deelde mee, dat de directeur van Transport en de districtscommissaris zich hierover op de desbetreffende dag zouden buigen. De verdere details hierover wenste Geldorp niet prijs te geven. 'Ik heb de bushouders gezegd dat zij hun werk niet doen zoals het moet. Ze hebben een contract gekregen, dus ze moeten hun route onderhouden. Als ze problemen hebben met de illegale bussen, moeten ze dat doorgeven aan de politie', stelt Geldorp.

Het tarief van een PO-busrit bedraagt thans Srd 3 voor een afstand van 61 kilometer. Dit vormt eveneens een nekslag voor de bushouders. 'Een rit duurt 2 uren. En per rit krijgen we ongeveer Srd 84. Hieruit moeten we Srd 70 aan benzine betalen. Als we 3 ritten rijden, blijft er dus Srd 42 over. Hoe moeten we hiermee onze gezinnen en bussen onderhouden en de verzekeringen betalen?', vraagt een bushouder zich af.

Vanwege de pendelbussen komt het vaak voor, dat de PO- en PBO-bussen zonder passagiers naar Paramaribo moeten afreizen. 'Wij hebben geen saka teki systeem op onze route.' Hiermee wordt bedoeld, dat het niet gebruikelijk is om passagiers om de haverklap in- en uit te laten stappen, zoals dat op de PL (Paramaribo-Lelydorp) route gangbaar is.

Wat de bushouders overigens bizar vinden, is dat de passagiers, die met de pendelbussen reizen, duurder uitkomen. De pendelbussen rijden namelijk niet naar Paramaribo. Hierdoor moeten de passagiers op Lelydorp uitstappen om opnieuw in een andere bus in te stappen. Het tarief van de pendelbussen bedraagt eveneens Srd 3. 'Wij krijgen op deze manier geen passagiers om naar de stad te gaan. Als de pendelbussen niet ophouden om ons te duperen, moeten de passagiers niet schrikken als er geen PO en PBO-bussen in de stad zijn', aldus een PO-bushouder.

Vereniging Ons Suriname in Amsterdam uitgesloten van Dodenherdenking

'Houding Kroonvaarders krenkend, onfatsoenlijk, en respectloos naar onze organisatie'

'Door VOS te verbieden naar geschiedenis van slavernij te verwijzen plegen Kroonvaarders een vorm van censuur'


Na meer dan 20 jaar te zijn opgetrokken met de vereniging van ex-KNSM-ers, de Kroonvaarders, bij de Dodenherdenking wordt de Vereniging Ons Suriname (VOS) uitgesloten van de komende Dodenherdenking die jaarlijks op 4 mei wordt georganiseerd. 

Zonder enige aanwijsbare aanleiding kreeg Ons Suriname op 16 januari 2016 van de Kroonvaarders een dictaat toegestuurd. De Kroonvaarders schreef letterlijk dat in de jaarlijkse toespraak die ter ere van de Dodenherdenking wordt georganiseerd: ’…Enige hint of zinsformulering naar het slavernij verleden of aanverwante zaken vermeden dient te worden…’ 

Mede door de ongelooflijk grote inzet van de mensen op de koopvaardijschepen kon het fascisme verslagen worden in de Tweede Wereldoorlog en leven wij anno 2018 in een vrij land. Onder de moedige mensen die hun leven hebben gegeven tijdens de oorlog waren vele Surinaamse en Antilliaanse zeevarenden. Als gevolg van de overwinning hebben wij de samenleving ingericht zoals wij die vandaag kennen. 

Door deze geschiedenis gezamenlijk te herdenken proberen wij te voorkomen dat de donkere dagen van ’40 – ’45 zich zullen herhalen. We hebben daarom verschillende rechten en plichten verankerd in de Grondwet; één van die rechten – het recht op vrije meningsuiting – is gegoten in art. 7. 

Vereniging Ons Suriname heeft de Kroonvaarders laten weten dat wij het recht op vrije meningsuiting, – om te mogen zeggen wat wij willen – een principieel aspect van de Dodenherdenking vinden en dat als ze bij hun standpunt bleven een gezamenlijke herdenking niet (meer) mogelijk zou zijn. 

Na bemiddeling van het 4 &5 Mei Comité kregen wij telefonische excuses en het verzoek om hetgeen per mail was verstuurd naar ons te beschouwen als nooit te zijn verstuurd. Er zou nog een excuusbrief gestuurd worden. Dat is echter nooit gebeurd. VOS heeft wederom de raad en advies van het 4 &5 Mei Comité ingezet. Dit heeft echter niet geleid tot een bevredigende oplossing. Een gezamenlijke herdenking is onder deze omstandigheden onmogelijk. 

In de context van de maatschappelijke discussie rondom de Dodenherdenking is de houding van de Kroonvaarders niet alleen krenkend, onfatsoenlijk, en respectloos naar onze organisatie, ze doet ook totale afbreuk aan de geest van de Dodenherdenking. 

Door VOS te verbieden naar de geschiedenis van slavernij te verwijzen plegen de Kroonvaarders een vorm van censuur. Dit zullen we nooit accepteren. Ons Suriname zal daarom dit jaar niet meedoen aan de 4 mei Herdenking in de Kompaszaal te Amsterdam. 

Wij betreuren dat vooral voor de trouwe deelnemers wiens familie uit Suriname of de Antillen op het monument staan en die uit heel Nederland komen.

De Vereniging Ons Suriname

Mogelijk weer vissersboot overvallen

Kapitein zou zijn doodgeschoten en vier bemanningsleden zouden vermist zijn

 
De Ware Tijd bericht vanochtend, donderdag 3 mei 2018, dat  gisteravond vermoedelijk een vissersboot is overvallen, nabij het Matapicakanaal. Naar verluidt is de kapitein van deze vissersboot doodgeschoten. Vier bemanningsleden zouden vermist zijn. 

De politie kan een en ander nog  niet bevestigen.

CNV Internationaal heeft aandacht voor veiligheid buschauffeurs in Guatemala en Colombia

(Bron foto's: CNV Internationaal)
CAO voor werknemers bij de ANWB reserveert 5.000 euro voor veiligheid

De meeste bussen in Guatemala en Colombia hebben geen gordels


De CAO voor de werknemers bij de ANWB heeft 5.000 euro gereserveerd voor veiligheid van buschauffeurs in Guatemala en Colombia. Daar schrijft de nieuwe Verkeerswet voor, dat chauffeurs een boete krijgen als er zonder gordels wordt gereden. 

Volgens de partner vakbond van CNV Internationaal CGTG (Central General de Trabajadores de Guatemala) een groot probleem, want de meeste bussen daar hebben geen gordels.

Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen: 'Chauffeurs weten vaak niet waar ze allemaal recht op hebben. En ook niet waar ze aan moeten voldoen volgens de wet. Ze lopen dus risico om beboet te worden of een ongeluk te krijgen. Dus moet er aan werkgevers en werknemers voorlichting worden gegeven hoe ze er voor kunnen zorgen dat ze veilig de weg op kunnen.'

Rainbow Mountain trekt toeristen in Peru aan

'Je ziet het op de foto's en je denkt dat het photoshopped is - maar het is echt'


- Milieuactivisten vrezen echter dat de duizenden toeristen het gekoesterde landschap kunnen vernietigen
- Camino Minerals Corp., een Canadees mijnbouwbedrijf, heeft mijnbouwrechten aangevraagd


Toeristen snakken naar adem na twee uur klimmen naar een piek in de Peruaanse Andes die zo'n 5.000 meter boven de zeespiegel ligt. Ze zijn doodmoe, maar verbluft door de magische schoonheid die ze ontvouwen. Strepen van turkoois, lavendel en gouden banen, bekend geworden als Rainbow Mountain, een bergketen van veelkleurige sedimenten die miljoenen jaren geleden zijn neergelegd en omhoog zijn geduwd toen de tektonische platen botsten. 

Het is pas in de afgelopen vijf jaar, dat het natuurlijke wonder is ontdekt door de buitenwereld en het de must-see status verdient in het ontluikende toeristencircuit van backpackers in Peru. 'Je ziet het op de foto's en je denkt dat het photoshopped is - maar het is echt', zegt Lukas Lynen, een 18-jarige toerist uit Mexico.


De populariteit van Rainbow Mountain, die dagelijks tot 1.000 toeristen trekt, heeft gezorgd voor een hoognodige economische schok in deze afgelegen regio, bevolkt door worstelende alpaca-herders.

Milieuactivisten vrezen echter, dat de toeristen het gekoesterde landschap, dat al begeerd is door internationale mijnbouwbedrijven, kunnen vernietigen. 'Vanuit ecologisch oogpunt doden ze de gans die de gouden eieren legt', zegt Dina Farfan, een Peruaanse bioloog die bedreigde dieren in het gebied heeft bestudeerd op slechts een paar uur van de Inca-ruïnes van Machu Picchu. Als bewijs wijst hij naar een 4 kilometer lange onverharde weg die door toeristen wordt beklommen om de Rainbow Mountain te bereiken, die in de afgelopen 18 maanden zwaar is aangetast, waardoor het anders ongerepte landschap is getekend.


Een moerasland dat ooit populair was bij trekeenden is ook veranderd in een parkeerplaats ter grootte van vijf voetbalvelden die elke ochtend volloopt met busjes van voornamelijk Europese en Amerikaanse bezoekers.

Er zijn ook meer ernstige bedreigingen. Camino Minerals Corp., een Canadees mijnbouwbedrijf, heeft mijnbouwrechten aangevraagd in het mineraalrijke gebied dat de berg omvat.

De stroom toeristen zorgde voor banen en hard geld voor de lokale inheemse gemeenschap van Pampachiri, die worstelde met hoge percentages alcoholisme, ondervoeding en dalende prijzen van wol voor hun gewaardeerde alpaca. Velen hebben het nomadische leven verlaten voor gevaarlijke goudmijnen in de Amazone.

Lees hier het gehele artikel.

(Suriname Mirror/Deutsche Welle/The Associated Press)

Prijswinnende koffie zet de Peruaanse Puno-regio op de wereldkaart

'Quechua' wint de lokale koffie prijs 'Best Quality Coffee' op Global Specialty Coffee Expo in VS


Een prijswinnende koffie heeft de Peruaanse Puno-regio op de wereldkaart gezet. Verkocht onder de merknaam Quechua, won de lokale koffie onlangs de prijs 'Best Quality Coffee' op de Global Specialty Coffee Expo in de Verenigde Staten.

Koffieproducent Vicentina Phocco Palero uit de provincie Puno, won de kleine producentencategorie voor 's werelds beste koffie. Ze werkt samen met de Túpac Amaru-coöperatie in die provincie in het zuiden van Peru. Volgens Andina-staatspersbureau ontving Phocco ook financiering van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Leven zonder Drugs (Devida, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) en de lokale gemeente Distrital de Alto Inambari.


Deze twee openbare entiteiten hebben het oogstproces gefinancierd en het merk Quechua voorzien van koffieapparatuur.

Het merk Quechua staat onder de operationele paraplu van de Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandi (Cecovasa). Vorig jaar won dezelfde co-op een vergelijkbare prijs in dezelfde Global Specialty Coffee Expo met het merk Tunki.

'Puno is een van de best bewaarde geheimen van de koffiewereld', aldus The Coffee Shrub-blog.

De Sandia-vallei, bekend om het produceren van enkele van 's werelds beste koffie, bevindt zich recentelijk in een economische strijd, omdat de handel in drugs en cocaïne de landbouw van de stad stevig in de greep houdt. Volgens een verrassend artikel van Mongabay is het aantal koffietelers in de regio in sommige delen slechts 10 procent van wat het een paar jaar geleden was, omdat de producenten moeite hebben om genoeg geld te verdienen om te leven, en vaak in plaats daarvan opteren voor alternatieven zoals cocaproductie.

Vanwege de merkbaar slinkende opbrengsten in de afgelopen jaren, proberen verschillende ngo's en publieke organisaties alternatieve opties naast de koffieboerderijen aan te bieden aan de lokale bevolking in Puno.

(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)

(Suriname Mirror/Andina/Twitter/Peru Reports)

Deelneemsters laatste BumBum-verkiezing in Brazilië tonen hun rondingen

Giovanna Spinelli en Paula Oliveria, 28 en 27, zijn de eerste transvrouwen ooit bij BumBumDe laatste Miss BumBum-verkiezing komt snel naderbij. Omdat de controversiële verkiezing in november ten einde loopt, zijn concurrenten vastbesloten om alles te geven. Meer dan 200 deelneemsters hebben hun billen laten zien voor de Braziliaanse show.

Het thema van Miss BumBum 2018 is diversiteit. Vrouwen uit alle geledingen van het leven worden aangemoedigd om deel te nemen aan de verkiezing. Nadat honderden vrouwen hadden gesolliciteerd om deel te nemen aan het evenement van dit jaar, werden het aantal teruggebracht tot 27. Voor de eerste keer zijn trans ladies opgenomen in de finale line-up.

Carol Lisboa, 24,vertegenwoordigt Alagoas
Flavia Tamaio, 20, uit Federal District
We zullen tot november moeten wachten om de winnares te zien worden gekroond, maar de vrouwen worden al competitief.

Slechts 25 van de bootylicious schoonheden zullen in staat zijn om te concurreren in de finale van Sao Paulo, zoveel proberen al indruk te maken. In een recente fotoshoot toonden zij hun rondingen in sexy badkleding.

Grazielly Costa, 22, van Para
Lady Oliveira, 20
Het thema van de foto-oproep was het Wereldkampioenschap Voetbal, dat is immers ook een groots evenement dat dit jaar zal plaatsvinden.

Giovanna Spinelli en Paula Oliveria, 28 en 27, zijn de eerste transvrouwen ooit die deelnemen. Beide dames lijken blij, dat de competitie meer inclusief is geworden. Giovanna zei: 'Ik voel me bevoorrecht dat ik mijn droom heb kunnen realiseren en deel kan nemen aan een schoonheidswedstrijd.'

De deelneemsters brachten hulde aan het sporttoernooi door zich te kleden in string badpakken met  de initialen en insignes van hun land. In een andere groepsfoto werden de bumbum-babes in twee verschillende teams verdeeld.

Oliveira, 24, uit Mato Grosso
Een team van juryleden heeft de moeilijke taak om een winnares te kiezen.Vorig jaar werd Rosie Oliveira de winnares van de Braziliaanse BumBum-verkiezing. Haar carrière is sinds Miss BumBum 2017 gekatapulteerd. Ze heeft meer dan 150.000 Instagram-volgers verzameld en is op de cover van talloze tijdschriften gespot. Suzy Cortez, Erika Canela en Indianara Caralho oogstten ook internationale bekendheid na het behalen van de hoofdprijs.


Braziliaanse federale rechter bekrachtigt uitspraak in zaak tegen Norsk Hydro ASA

(Bron: Twitter)
Noors aluminiumbedrijf moest vanwege forse milieuschade productie verminderen


Een Braziliaanse federale rechter bekrachtigde dinsdag 1 mei 2018 een uitspraak van de nationale rechter, die Norsk Hydro ASA dwong om de productie te verminderen bij een grote alumina-raffinaderij, de nieuwste slag voor de activiteiten van het Noorse bedrijf in Brazilië.

In februari gaf een rechtbank in Pará, de noordelijke staat waar de Alunorte-raffinaderij zich bevindt, opdracht aan de raffinaderij om haar productie met 50 procent te verminderen, naar aanleiding van claims van openbare aanklagers van een lek bij een van de bauxietafvalafzettingen van Alunorte.

Het bedrijf heeft inmiddels toegegeven, dat het onbehandelde regen- en oppervlaktewater in een rivier heeft geloosd, wat het 'onaanvaardbaar' heeft genoemd, maar belangrijke delen van de beschuldigingen van openbare aanklagers heeft ontkend en heeft gezegd, dat er geen bewijs is van blijvende milieu-impact.

In zijn beslissing van dinsdag, de uitspraak van de lagere rechtbank te handhaven, zei de federale rechter Arthur Pinheiro Chaves dat het niet nakomen van de door de rechtbanken gestelde voorwaarden zal resulteren in een dagboete van 1 miljoen reais ($ 285.000).

Een vertegenwoordiger voor Norsk Hydro had geen onmiddellijk commentaar.

In april vervolgde het bedrijf aanklagers van de staat in Para om een ​​nieuwe studie uit te lokken om de lekkage te beoordelen.

(Suriname Mirror/Reuters)

Presidentskandidaat Gustavo Petro vraagt Colombianen om oud-president Uribe te respecteren

'Het is tijd om elkaar te begrijpen, om samen te leven, het is tijd voor één natie'

(Bron foto: AFP)
Presidentskandidaten sluiten pact voor geweldloosheid om einde te maken aan 'intolerantie' en 'fysieke agressie' in verkiezingscampagne


Presidentskandidaat Gustavo Petro vroeg de Colombianen maandag 30 april 2018 om voormalig president Alvaro Uribe te respecteren, na jaren van felle vijandigheid tussen de twee leiders. Petro deed zijn oproep op Twitter nadat er een video verscheen waarin de controversiële voormalige president herhaaldelijk een 'moordenaar' werd genoemd tijdens een bezoek aan een universiteit:


De linkse politicus drong er bij Colombianen op aan om samen te komen te midden van een sterk gepolariseerde verkiezingscampagne waarin Petro fysiek werd aangevallen in maart.

'Ik roep de burgers op om ex-president Alvaro Uribe te respecteren. Wat de verschillen ook zijn, wat de rechterlijke beslissingen ook mogen zijn, we hebben het over de vertegenwoordiger van een deel van onze samenleving. Het is tijd om elkaar te begrijpen, om samen te leven. Het is tijd voor één natie', tweette Petro:


Petro's woorden komen slechts enkele dagen nadat de overgebleven presidentskandidaten een pact voor geweldloosheid hadden ondertekend, waarin ze instemden een einde te maken aan de 'intolerantie' en 'fysieke agressie' in een verkiezingscampagne met intimidatie en vervolging.

Uribe en Petro zijn bittere rivalen sinds 2004, toen de voormalige guerrilla uitgebreide banden tussen de heersende elites en extreemrechtse doodseskaders vertoonde. Petro's beschuldigingen veroorzaakten de arrestatie van meer dan 60 Congresleden, waaronder de neef van de voormalige president.

Het Hooggerechtshof in Colombia opende een maand voor parlementsverkiezingen in maart een onderzoek naar Uribe. Uribe zou en leidende kracht zijn geweest achter de formatie van een doodseskader in zijn thuisprovincie Antioquia.

Het onderzoek van het Hooggerechtshof leidde tot vijandigheid tussen links en rechts die al tot verscheidene botsingen leidde tijdens de eerste verkiezingscampagne sinds de demobilisatie van marxistische FARC-guerrillastrijders.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter/Pulzo)

Dierenarts in VS zet geopereerde puppy’s in als drugskoerier tussen Colombia en VS

Andres Lopez Elorez plaatst implantaten met vloeibare heroïne in magen labradorsEen dierenarts heeft puppy’s die hij opereerde, ingezet als drugskoerier tussen Colombia en de Verenigde Staten. De in Colombia geboren Andres Lopez Elorez plaatste implantaten met vloeibare heroïne in de magen van een onbekend aantal labradors. De dertiger verscheen dinsdag 1 mei 2018  voor de rechter in Brooklyn (New York) en riskeert een celstraf tot tien jaar.

De man (38) werd in 2015 gearresteerd in Spanje. Hij werd later aan de Verenigde Staten uitgeleverd. De man vluchtte in 2005 toen de drugsbende door de Colombiaanse autoriteiten werd opgerold.


De dierenarts was in de misdaadorganisatie actief tussen september 2004 en januari 2005. De bende maakte naast honden ook gebruik van ‘gewone’ bolletjesslikkers, mensen die drugs smokkelen via oraal, rectaal of vaginaal ingebrachte capsules.

De puppy’s vlogen met hun baasjes - die meewerkten aan de drugssmokkel - vanuit Colombia op commerciële vluchten mee naar New York. Op Amerikaanse bodem werden ze geopereerd en werden de implantaten eruit gehaald. Hoeveel honden daarbij om het leven zijn gekomen, is niet bekend.


Volgens de Amerikaanse Justitie heeft dierenarts Lopez zich daardoor ook schuldig gemaakt aan dierenmishandeling.

Bij de inval in een Colombiaanse boerderij in 2005 werden tien puppy’s aangetroffen. Vijf viervoeters liepen weg, drie stierven en twee werden geadopteerd. Een van die labradors werd later ingezet als drugshond.

(Suriname Mirror/7News WSPA/Het Laatste Nieuws/Twitter)

Overval op de vier vissersboten gevolg van een oude vete tussen vissers

Het is bekend, maar vissers weigeren in het openbaar hierover te spreken
 
'Wijze waarop de overvallers te werk zijn gegaan, is sterke indicatie dat ze uit waren op moord en niet zozeer op roof'


Het moest een duidelijke boodschap zijn die serieus genomen wordt in de sector. De overval op de vier vissersboten vrijdag is het gevolg van een oude vete tussen vissers. Het is bekend, maar vissers weigeren in het openbaar hierover te spreken, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 3 mei 2018, nadat gisteren media in Guyana erover hadden bericht.

Het zou te maken hebben met ‘rechten’ die vissers zouden hebben om in bepaalde gebieden te vissen. Op 28 februari is volgens ingewijden kapitein Mark Skeete het eerste fatale slachtoffer geworden van het geschil. Nabij de monding van de Marowijnerivier werd hij door overvallers doodgeschoten. 'Een gericht schot', zei één van de bemanningsleden toen. De vier bemanningsleden van Skeete's boot werden mishandeld, maar in leven gelaten. Zij werden zelfs naar de kustlijn gebracht, waar zij na drie dagen overleven werden opgepikt door een andere vissersboot.

De Wae Tijd schrijft van verschillende bronnen vernomen te hebben, dat personen dichtbij de overleden Skeete wraak hadden gezworen. Er werd een prijs gezet op het hoofd van de mensen die achter de moord op Skeete zouden zitten.

Begin april berichtte de politie, dat kort na een drive-by shooting op 30 maart de veertigjarige ondernemer Somnath Manohar is overleden. Hij zat met werknemers en familie voor een huis te Munder. Ook een werknemer werd geraakt. Manohar blijkt visser te zijn en zou volgens ingewijden samen met een andere man die in Guyana is vermoord, het brein zijn achter de moord op Skeete. De verdachten van de drive-by shooting zijn nooit achterhaald.

Niet alleen de sector is bekend met de achtergrond, ook de autoriteiten hebben aanwijzingen over de afrekeningen. Doordat niemand naam en toenaam noemt, kunnen de autoriteiten niet gericht optreden. Het is daarom opmerkelijk dat één van de overlevenden nu wel namen noemt.

In het programma Bakana Tori op de staatszender SRS suggereerde directeur Jerry Slijngard van de Kustwacht, dat er bij de overval van vrijdag veel meer aan de hand is. De wijze waarop de overvallers te werk zijn gegaan, is een sterke indicatie dat ze uit waren op moord en niet zozeer op roof. De directeur stelde, dat mogelijk alleen op basis van internationale samenwerking, met name met Guyana, de daders gepakt zouden kunnen worden.

Eeuwenoud (fiets-)pad van Rust en Werk tot Bakkie wordt definitief hersteld

(Bron foto: ministerie van Handel, Industrie en Toerisme)
'De mensen juichen de rehabilitatie van de weg toe, omdat ze kansen krijgen om te ondernemen'


'Dit gaat voor nieuwe ontwikkelingen zorgen in het gebied. Zo zullen de bewoners bijvoorbeeld naar Bakkie kunnen gaan, wat nu onmogelijk is, omdat het weggedeelte daarnaartoe is weggespoeld door de rivier', zegt Cilio Alibahadoer, bewoner van Johanna Margaretha, over het herstel van het eeuwenoude pad van 24 kilometer van Rust en Werk tot Bakkie aan de rechteroever van de Commewijnerivier. 

Het contract hiervoor is gisteren ondertekend door directeur Sirano Zalman van eco-resort Frederiksdorp en Reina Raveles, directrice van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) in het plantageresort Frederiksdorp, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 3 mei 2018. Dat gebeurde in bijzijn van onder andere minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer en haar collega Stephen Tsang van HI en T.

'De mensen juichen de rehabilitatie van de weg toe, omdat ze kansen krijgen om te ondernemen. We kunnen fietsen verhuren aan toeristen', stelt Alibahadoer.

Ook Radjoe Dipai, inwoner van Johanna Margaretha, verwacht dat er meer toeristen zullen komen door het herstel van de weg, omdat de mensen gemakkelijk naar meerdere plantages kunnen gaan. 'Dat kan ervoor zorgen dat wij meer klanten krijgen bijvoorbeeld om naar Matapica te brengen om naar zeeschildpadden te kijken. Wij gaan dan meer verdienen.'

Dipai, die toeristen vervoert, wijst erop dat ook bewoners zich gemakkelijk kunnen verplaatsen als de weg is aangepakt.

Bas Spek, directeur van het eco-resort Bakkie/Warapakreek, zegt dat de plantages ontsloten zullen worden door herstel van het pad. 'Tien kilometer van de weg is al goed, maar veertien kilometer moeten we verbeteren. Bij een gedeelte van het pad moet er een nieuwe weg gemaakt worden, omdat de stroompalen langs het pad in het water staan.'

Daarnaast zullen er acht bruggen gebouwd worden. Volgens Spek gaat het om een investering van 300.000 Amerikaanse dollar, gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, en ondernemingen zoals betonbedrijf Vabi en Staatsolie.

Minister Martina, Curaçao, geeft tekst en uitleg over stringente controle van barkjes

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
'De situatie van de Venezolanen had niet zover hoeven komen'


De wet verbiedt de Venezolaanse koopmannen om zonder toestemming het hen toegewezen gebied te verlaten. Minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling gaf gisteren vertegenwoordigers van douane en politie de gelegenheid de vrijheidsbeperkende maatregelen toe te lichten. De minister had de pers uitgenodigd om het hoe en waarom van de stringente controle van de barkjes op de Dag van de Arbeid uiteen te zetten, aldus vandaag, donderdag 3 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.

Refererend aan de publieke verontwaardiging gaven minister Martina en het multidisciplinaire team van MEO aan, dat ‘de situatie van de Venezolanen niet zover had hoeven komen’.

De twee agentschappen die de barkjes vertegenwoordigen zijn, voordat de bootjes vanuit Falcón richting Curacao vertrokken, voorzien van de nodige informatie, voorschriften en vereisten. De bemanning van de barkjes was op de hoogte van de in Curaçao geldende regels, aldus Martina.

'Voor de heropening van de grenzen zijn Venezuela en het Koninkrijk overeengekomen dat de naleving van wetten wordt afgedwongen. Controle is daaraan inherent.' De Venezolaanse handelaren moeten onder meer over een ventvergunning beschikken en de voor de horeca verplichte keuringskaart van G&Gz, hoewel de verkopers geen voedsel bereiden. Of mogen bewerken.

Voorgesneden watermeloen is op de Dag van de Arbeid door inspecteurs van MEO in beslag genomen. 'Omdat het bij gebrek aan koeling niet hygiënisch was', zegt minister Martina. Volgens de minister zijn de regels niet nieuw, ook niet met betrekking tot vrijheidsbeperking.

Organisator Curaçao Ponton Festival, Sumusica Curaçao bv, failliet verklaard

Sumusica zou schuld hebben uitstaan van 350.000 gulden


De organisator van het Curaçao Ponton Festival, Sumusica Curaçao bv, is door de rechter failliet verklaard. Volgens een eerste schatting van curator Lizaima Da Costa Gomez heeft de bv een schuld uitstaan van 350.000 gulden, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 3 mei 2018.

Het faillissement is op eigen verzoek van Sumusica aangevraagd en op 24 april uitgevoerd. Curator Da Costa Gomez verwacht op dit moment niet, dat na onderzoek zal blijken dat er vermogen is om de schuldeisers alsnog te betalen. Het gaat om gedupeerden van het Curaçao Ponton Festival dat groots werd aangekondigd voor 7, 8 en 9 april, maar de avond voor aanvang door de organisatie werd afgeblazen.

De 350.000 gulden aan schulden betreft voornamelijk mensen die een kaartje hebben gekocht in de voorverkoop, leveranciers, lokale en buitenlandse muzikanten en sponsoren.

Da Costa Gomez: 'Je moet denken aan een elektricien, de huur van generatoren, geboekte artiesten en kosten voor publiciteit via bijvoorbeeld radio en dagbladen. Maar, ook bijvoorbeeld toeristenbureau CTB hoopt 75.000 gulden sponsoring terug te krijgen.'

SMOC verontwaardigd over inhoud vonnis Kort Geding-zaak tegen Isla, Curaçao

'Als je Isla heet mag je gewoon onrechtmatig handelen zonder dat je straf krijgt opgelegd'


'Als je iets doet wat niet mag, dan loop je het risico op straf. Zo wordt menigeen opgevoed. Mocht je iets uitvreten dat in de verste verte niet door de beugel kan dan is straf volkomen logisch. Nou ja, tenzij als je Isla heet, want dan mag je gewoon onrechtmatig handelen zonder dat je hiervoor straf krijgt opgelegd.' Dit valt althans te destilleren uit het vonnis van gisteren, woensdag 2 mei 2018, van rechter mr. Th. Veling in de zaak Isla versus diverse bewoners, Stichting Humanitaire Zorg Curaçao en SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curaçao), zo schrijft SMOC in een persbericht.

De volgende citaten van rechter Veling springen SMOC namelijk in het oog:

Ad blz. 8: 'Het in het Hof-vonnis opgenomen verbod zelf staat tussen partijen niet ter discussie, althans niet in deze procedure. Uitgangspunt is, kort weergegeven, dat het Isla verboden is om benedenwinds meer dan 80 µg/m3 als jaargemiddelde bij te dragen aan de immissie van SO2.'

[SMOC: duidelijke taal dus. Niet meer dan 80.]Ad blz. 10/11: 'Tegen deze achtergrond acht het gerecht voorshands aannemelijk dat Isla het verbod heeft overtreden. In het rapport van TNO en STAB wordt vermeld dat met dezelfde meteogegevens als gebruikt in 2008 en 2009 op een andere locatie dan de locatie met de coördinaten x = 49500 en y = 53000 een hogere immissie is gemeten dan de norm van 80 µg/m3….. Naar voorlopig oordeel is gelet hierop aannemelijk dat Isla meer aan de immissie van SO2 heeft bijgedragen dan de in het Hof-vonnis gestelde norm, zodat zij in zoverre onrechtmatig heeft gehandeld.'

[SMOC: Isla droeg dus meer dan de norm van 80 bij, maar wordt niet beboet. Dit doet denken aan het jongetje in de klas dat zich stelselmatig niet weet te gedragen, maar nooit op de vingers wordt getikt. Dat terwijl Jan met de Pet, uit dezelfde klas, bij het minste of geringste wel op de vingers wordt getikt. Of nog erger en voorshands zeer aannemelijk: Jan heeft ook last van dat jongetje met gedragsproblemen.]

Tot slot. Voor de liefhebbers hieronder nog een mooie grafiek van Dr. Erin Pulster: