zaterdag 5 mei 2018

Districtscommissaris Cirino van Kabalebo sluit winkel annex bedrijfspand te Apoera

(Bron foto: Commissariaat Kabalebo)
Onmiddellijke sluiting noodzaak vanwege dreigend explosieve gevaar

 
Districtscommissaris Theresia Cirino van Kabalebo heeft vrijdag 4 mei 2018 een winkel annex bedrijfspand te Apoera gesloten. Zij ging hiertoe over vanwege het explosieve gevaar dat dreigde. De brandweer van het gebied stuitte bij controlewerkzaamheden op deze zeer gevaarlijke situatie. 

Bij de winkel bevindt zich een opslagruimte met twee brandstoftanks. De één heeft een opslag van 5.000 liter diesel en de andere van 20.000 liter gasoline, waarvan de beide inlaten niet zijn voorzien van een goed sluitend deksel. Tevens bleek bij de inspectie dat er flessen van anderhalve liter in een teil onder de gasolinetank zijn geplaatst, bestemd voor verkoop. Een emmer deed dienst als vangbak voor lekkende brandstof. De brandstof wordt handmatig uit de tanks gehaald en verkocht aan derden. De ruimte is zeer beperkt zonder ventilatie. Ook is de elektra zeer onverantwoord aangelegd.

Op een afstand van ongeveer tien meter van dit pand is een opslagruimte voor zinkplaten met 35 gascylinders, waarvan 4 gevuld. Er is ook geen waterbron in de directe omgeving.

De bezorgde brandweer heeft direct aan de bel getrokken bij de districtscommissaris. Na afstemming met de politiecommandant ter plaatse zijn de brandweer, politie en bestuursdienst gelijk naar de winkel getogen.

Behalve het feit, dat de winkelier zich niet heeft gehouden aan de vergunningsvoorwaarden voor veiligheid bij de opslag en verkoop van brandstof zijn er ook andere ongeregeldheden geconstateerd. Twee Chinese werkers die zijn aangetroffen hebben geen bewijs om arbeid te mogen verrichten. Zij zijn aangehouden en voorgeleid voor overtreding een economisch delict. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werden zij, na bij proces-verbaal te zijn gehoord, heengezonden.

Guyanese minister van Publieke Veiligheid Ramjattan naar Suriname

Suriname en Guyana weer in overleg over aanpak zeepiraterij


De Guyanese minister van Publieke Veiligheid, Khemraj Ramjattan, reist morgen af naar Suriname om de kwestie van de vermiste vissers te bespreken. Zijn bezoek ligt in het verlengde van de samenwerking met het buurland om klaarheid te brengen in deze tragedie, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut vandaag, zaterdag 5 mei 2018.

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan, heeft donderdag tijdens een vergadering met het visserscollectief de ordening van het vergunningenbeleid aangekaart. Vrijdag heeft een regeringsteam een onderhoud gehad met leden van de vaste Assemblee-commissies van de ministeries van LVV, Defensie en Justitie en Politie over de zeeroof.

Het visserscollectief was bij deze bijeenkomst ook aanwezig.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie laat weten, dat er een goede samenwerking is tussen de politie en het Nationaal Leger. De regering benadrukt, dat deze kwestie met de nodige voortvarendheid wordt afgehandeld en dat de nazorg van de getroffen families en nabestaanden de nodige aandacht heeft.

Politie vraagt hulp bij vinden overvallers Ride For The Roses Curaçao

Twee overvallers gingen ervandoor met de kasIn de tuin van de Orcobank vond 17 januari de inschrijving plaats voor de Ride For The Roses toen twee mannen een overval pleegden. Ze gingen ervandoor met de kas waar toen een paar honderd gulden inzat.

Iedereen die informatie heeft over de mannen, kan contact opnemen met 8666123 tijdens kantooruren of anoniem via 108.

X-Team op Curaçao bezoekt diverse clandestiene garages

Autowrakken op de openbare weg moeten binnen 2 x 24 uur worden verwijderd


Het X-Team heeft gisteren, vrijdag 4 mei 2018, geslaagde acties gehouden op Curaçao. Het team heeft diverse clandestiene garages bezocht en 4 processen-verbaal uitgeschreven voor het storten van vuil op een terrein en plaatsen van autowrakken op de openbare weg, zo bericht het Openbaar Ministerie. 

Onder andere op de Rooseveltweg, Antillenweg, Marconistraat en de omgeving van dd Faradayweg. De autowrakken moeten binnen 2 x 24 worden verwijderd.

Het X-Team bestaat uit functionarissen van het ministerie van GMN (Gezondheid Milieu en Natuur), ministerie van VVRP (Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning), Milieu en Natuur Beheer, BAB (Belastingaccountantsbureau), Selikor, Domeinbeheer en het HIT-team van het Korps Politie Curaçao.

Tips kunt u doorgeven via 0800-0877 (tijdens kantooruren) of via mail: xteamcuracao@gmail.com


Agent onder vuur genomen bij huiszoeking op Curaçao naar vuurwapens

Drie huiszoekingen in San Souci, Seri Kandela en Buena Vista in kader Actie Centrum Ondermijning Criminaliteit


In het kader van de Actie Centrum Ondermijning Criminaliteit zijn donderdagmorgen 3 mei 2018 drie huiszoekingen verricht door de politie. Dat gebeurde in San Souci, Seri Kandela en Buena Vista. Gezocht werd naar illegale vuurwapens, aldus Paradise FM.

De bewoner van het huis in San Souci verzette zich tegen zijn arrestatie. Hij loste daarbij een schot op één de agenten die getroffen werd in een hand.

De 28-jarige Curaςaoenaar kon worden overmeesterd en is aangeklaagd wegens poging tot moord en vuurwapenbezit. In het huis in Seri Kandela werd een hoeveelheid munitie gevonden.

De 51-jarige bewoner van Arubaanse afkomst werd daarop aangehouden, eveneens wegens illegaal vuurwapenbezit. Voor zover bekend is in Buena Vista niets van belang gevonden.

Particulier containerhavenbedrijf CPS, Curaçao, sleept Ecorys Nederland voor de rechter

Rapport van Ecorys trekt volgens CPS onjuiste conclusies, door onzorgvuldig handelen van Ecorys


Het particuliere containerhavenbedrijf CPS haalt gemiddeld geen 12 tot 14 bewegingen per uur, zoals door onderzoeksbureau Ecorys eerder - volgens CPS foutief - gemeld, maar 17 tot 20 bewegingen per uur. Dit staat in de dagvaarding van Curaçao Port Services aan Ecorys Nederland, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag onderzoek verrichtte naar prijsontwikkelingen en de logistiek in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en daarover rapport uitbracht. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 5 mei 2018.

Een rapport met naar het oordeel van CPS onjuiste conclusies, door onzorgvuldig handelen van Ecorys dat CPS zelf nauwelijks heeft gesproken en ook geheel niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren op de bevindingen op basis van anonieme geïnterviewden
Zo stelt Ecorys over Curaçao dat sprake is van ‘inefficient port operarions’. CPS daarover in de dagvaarding in handen van het Antilliaans Dagblad: 'De operationele activiteiten in de haven, in ieder geval waar het betreft CPS en haar werknemers, zijn niet inefficiënt. Dat dit wel zo is, blijkt nergens uit.'

Omdat Ecorys de indruk wekt of kan wekken, dat alle havenactiviteiten in handen zijn van CPS wijst de dagvaarding erop dat ‘uitsluitend de stuwadoorsactiviteiten gedurende de afgelopen decennia door CPS zijn uitgevoerd. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld de sleep- en loodsdiensten en douaneactiviteiten’.

Nog steeds geen koek en ei tussen CLO en C-47

Berenstein vindt dat CLO-bestuurslid Miskin geen bagage heeft om zitting te nemen in Investsur

Volgens de CLO probeert C-47 haar bonden over te nemen


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) stoort zich eraan, dat de voorzitter van C-47 tevens coördinator van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), Robby Berenstein, uithaalt naar de vakcentrale. CLO-voorzitter Ronald Hooghart en bestuurslid Michael Miskin hebben op een persconferentie hun ongenoegen hierover geuit, aldus vandaag, zaterdag 5 mei 2018, Starnieuws.

De CLO heeft in februari 2016 schriftelijk meegedeeld aan de regering, geen deel uit te maken van RaVakSur. Berenstein heeft kritiek geuit op het beleid van de regering over de participatie van de vakbeweging. Raden van Toezicht worden door CLO ingevuld, die onder één hoedje zou spelen met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Miskin is de vertegenwoordiger van de vakbeweging in het Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname (Investsur). Berenstein vindt echter,dat Miskin geen bagage heeft om zitting te nemen in dit instituut.

Miskin zei na de persconferentie, dat Berenstein hypocriet is. Terwijl vorig jaar acties werden gevoerd door delen van de vakbeweging tegen de regering, zou Berenstein met Miskin hebben gebeld voor financiering van een project voor 1 miljoen euro.

Miskin is directeur van het Pensionfonds en heeft samen met Hooghart deze kwestie met Hoefdraad besproken. Er is toestemming gegeven om het project dat werkgelegenheid zal creëren, te financieren door het Pensionfonds. Miskin stelt, dat hij toen goed genoeg was voor Berenstein. Hij voerde aan, dat het Pensioenfonds nog steeds bereid is het project te financieren. Er is groen licht gegeven, maar de trekker van het project moet nog voldoen aan enkele voorwaarden.

Miskin zei ook, dat de CLO de vuile was niet buiten wil hangen, maar als de vakcentrale wordt aangevallen, zal ze niet zwijgen. Volgens de CLO probeert C-47 ook haar bonden over te nemen. Bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zou Robby Naarendorp van C-47 nul op het rekest hebben gekregen. Omdat, de CLO geen actie tegen de regering wil voeren, probeert C-47 bonden af te snoepen, aldus Miskin.

Suriname gaat wellicht bemiddelen in geschil binnen Unasur

Kans op bemiddelende rol lijkt echter klein nu regeringen Bolivia en Peru zijn begonnen met 'acties op hoog niveau'


Suriname krijgt mogelijk een bemiddelaarsrol in het gekibbel binnen Unasur, de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten. Paramaribo heeft voorstellen gedaan over hoe de interne problemen opgelost zouden kunnen worden en de eenheid kan worden hersteld. Deze voorstellen zijn besproken tijdens het bezoek van president Desi Bouterse deze week aan zijn Braziliaanse ambtgenoot Michel Temer. Dat werd donderdagavond duidelijk op de J.A. Pengelluchthaven tijdens een persconferentie van Bouterse, kort na terugkeer uit Brasilia, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 5 mei 2018.

De president voerde aan dat politieke instabiliteit in de regio kan leiden tot verslechtering van de veiligheid in het gebied.

Venezuela, maar ook Brazilië zouden, aldus de regeringsleider, Suriname hebben benaderd om een bijdrage te leveren aan het oplossen van politieke spanningen binnen Unasur.. De spanningen binnen Unasur hebben deels te maken met de politieke situatie in Venezuela.

Maar, dit is het grootste probleem: Twee dagen nadat Bolivia het pro tempore-voorzitterschap van Unasur aannam, hebben de regeringen van Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Paraguay en Peru besloten om zich terug te trekken uit ontevredenheid over het gebrek aan leiderschap.

Sinds januari 2017 zijn Unasur-landen het niet eens geworden over een nieuwe secretaris-generaal ter vervanging van de voormalige Colombiaanse president Ernesto Samper die Unasur leidde tussen 2014 en 2017.

'Zoals u weet, heeft ook de Amerikaanse ambassade ons benaderd voor bemiddeling', zei de president. Nadat de regering zich over het vraagstuk had gebogen, zijn verschillende voorstellen gedaan en is nagegaan hoe die door Venezuela bekeken zouden kunnen worden.

Ook bij andere landen wordt afgetast in hoeverre draagvlak kan worden gevonden voor de voorstellen uit Paramaribo.

De kans op een bemiddelende rol van Suriname lijkt echter klein. Immers, zo bericht Suriname Mierror vandaag, de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken Fernando Huanacuni heeft woensdag 2 mei 2018 aangekondigd, dat de regeringen van Bolivia en Peru zijn begonnen met 'acties op hoog niveau' met andere regionale regeringen om Unasur te reactiveren.

'Deze week werken we samen met de ministers van Buitenlandse Zaken om consensus te bereiken' en om de verschillen op te lossen die zes van de twaalf leden van Unasur ertoe hebben gebracht zich tijdelijk terug te trekken uit het regionale integratieorgaan

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Geen hervatting Naschoolse Opvang in 2019

President Bouterse is met aankondiging over herstart project de mist in gegaanSlechts het schoolvoedingsproject gaat breder en professioneler aangepakt worden

 
De aankondiging van president Desi Bouterse om in 2019 weer te beginnen met het project Naschoolse Opvang blijkt een vergissing te zijn geweest. Dat is gisteren pas duidelijk geworden tijdens een persconferentie van het staatshoofd kort na zijn terugreis uit Brazilië, zo meldt vrijdag 4 mei 2018 de Ware Tijd.

First lady Ingrid Bouterse-Waldring verduidelijkte, dat de president een fout heeft gemaakt tijdens de onlangs gehouden kaderbijeenkomst in NDP-partijcentrum Ocer, waar hij de terugkomst van het project had aangekondigd.


Maar, wat zal gebeuren is dat het schoolvoedingsproject, dat nu op enkele scholen op een laag pitje wordt gedraaid, breder en professioneler aangepakt zal worden. De presidentsvrouwe heeft in verband hiermee mededelingen gedaan over haar bezoek aan Brazilië, waar zij zich breed heeft laten informeren over de wijze waarop het schoolvoedingsproject daar wordt aangepakt.

Bij de Naschoolse Opvang ging het primair om de opvang, begeleiding en de educatie van de kinderen na schooltijd. Daarnaast kregen de kinderen warm eten. De first lady zegt dat het bij het schoolvoedingsproject uitsluitend gaat om voeding. 'Voorlopig gaan we ons bezighouden met schoolvoeding. Misschien kijken we in een latere fase hoe dat uitpakt en of we misschien de Naschoolse Opvang erbij kunnen doen, maar dat is voorlopig niet aan de orde.'

Bouterse stelde op de persconferentie, dat hij bij de kaderbijeenkomst twee zaken door elkaar heeft gehaald en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden, zij het om onbegrijpelijke redenen aan de late kant en op vragen van het journaille....

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Indiase vicepresident M. Venkaiah Naidu voor 5-daags bezoek naar Guatemala, Peru en Panama

(Bron foto: Twitter)
Op de agenda staan vooral bilaterale handel en investeringen

Naidu bezoekt ook verschillende vooraanstaande universiteiten en leden van de Indiase diaspora


De Indiase vicepresident M. Venkaiah Naidu gaat vanaf zondag 6 mei 2018 voor een 5-daags bezoek naar  Guatemala, Peru en Panama. Bilaterale handel en investeringen zullen naar verwachting voornamelijk tijdens het bezoek worden besproken. 

Dit wordt het eerste buitenlandse bezoek van de vicepresident.

Hij zal worden vergezeld door een delegatie op hoog niveau, waaronder minister van Staat voor Tribale Zaken Jasvantsinh Sumanbahi Bhabhor, vier leden van het parlement en hoge functionarissen van de Indiase regering, zo bericht het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag 3 mei 2018.

Tijdens het bezoek zal de vicepresident vergaderingen houden op het hoogste niveau in de drie landen. Verder zal hij communiceren met een reeks respectieve parlementsleden van Guatemala, Peru en Panama. Een aantal bilaterale vraagstukken, waaronder de versterking van institutionele mechanismen voor politieke interacties, multilaterale aangelegenheden, handel en commercie, investeringen, informatietechnologie, capaciteitsopbouw, traditionele geneesmiddelen, ruimte, defensie en cultuur zullen naar verwachting tijdens het bezoek worden besproken.

Verder constateert het ministerie een toename van de bilaterale handel tussen Zuid-Amerika en India, vooral in handels- en investeringssectoren. Vicepresident Naidu zal ook verschillende vooraanstaande universiteiten van de drie landen bezoeken en verder leden van de Indiase diaspora die in de drie landen wonen.

Eerder, in juli 2014, bezocht premier Narendra Modi Brazilië en hield een bijeenkomst met verschillende Zuid-Amerikaanse leiders, gevolgd door zijn bezoek aan Mexico in 2016.

(Suriname Mirror/ANI/New Indian Express/IndiaBlooms)

Oppositie wil spoedig vergadering Assemblee over visserijsector

Na NDP wenst ook oppositie geïnformeerd te worden over problemen in visserijsector


De oppositie in De Nationale Assemblee wil, krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, zo spoedig mogelijk een openbare vergadering met als agendapunt: 'Het bespreken van de visserijsector en de veiligheid op zee':


Peruaanse autoriteiten vinden 400 kilo marihuana aan boord onder Portugese vlag varend schip

Schip bevindt zich in de haven van Callao, de grootste van Peru


De Peruaanse autoriteiten hebben donderdag 3 mei 2018 400 kilo marihuana in beslag genomen aan boord van het onder Portugese vlag varende schip Ever Conquest, afkomstig uit de Colombiaanse haven van Buenaventura, volgens het Peruviaanse Parket van het Openbaar Ministerie.

In dit verband heeft aanklager Carlos Augusto Bedoya van het Openbaar Ministerie wegens illegale drugshandel vanuit Callao, de havenstad aan de grens met Lima, de kapitein van het schip (van Poolse afkomst) en de rest van zijn bemanning ondervraagd, om de oorsprong en bestemming van de drugs te achterhalen.

De marihuana werd gevonden in rechthoekige pakketten in vijf zwarte sporttassen, in de bemanningsruimten. Er werd gezocht terwijl het schip zich bevond in een van de dokken van de haven van Callao, de grootste van Peru en beschouwd als de belangrijkste cocaïne doorvoerhaven van het land naar Europa, in vrachtcontainers.(Suriname Mirror/Maritime Herald/Twitter)

Verpleegster (41) gearresteerd in Rio de Janeiro verdacht van poging vier pasgeboren baby's te doden

(Bron foto: O Globo)
Simone Anjos dos Santos snijdt katheters van baby's in couveuses af


Een verpleegster is woensdag 3 mei 2018 gearresteerd in Rio de Janeiro, omdat zij naar verluidt de katheters van vier pasgeboren baby's had weggerukt en probeerde de baby's te doden. Simone Anjos dos Santos, 41, werd gearresteerd nadat videobeelden boven water waren gekomen van haar schijnbaar knoeien met een baby's katheter op de intensive care van een privé ziekenhuis in Padre Miguel, Rio de Janeiro. 

In de video is te zien, dat Santos langs een baby in een couveuse loopt, zich omdraait, iets uit het couveuse verwijdert en het aan een collega geeft.Santos, die de beschuldigingen ontkent, keert terug, grijpt een voorwerp van de bovenkant van de couveuse en, zo wordt gezegd, en doet iets knoeien met de pasgeboren baby. Een andere verpleegster kwam later om de baby te controleren en zou naar verluidt hebben opgemerkt, dat de katheter van de pasgeborene was afgesneden.

 
Lokale media berichten, dat een onderzoek werd geopend nadat vier pasgeboren baby's werden gevonden met hun katheters afgesneden in een periode van twee weken, tussen 14 januari en 31 januari. Het beeldmateriaal werd vastgelegd op beveiligingscamera's in het privé-ziekenhuis Real D'Or in Rio de Janeiro en leidde tot haar arrestatie woensdag.

Volgens Officieren van Justitie brak Santos opzettelijk de katheters van de vier baby's waardoor ze werden blootgesteld aan de onmiddellijke risico's van mogelijk dodelijke hypoglykemie of bloedinfecties. Santos werd gearresteerd op verdenking van poging tot moord.

De politie spreekt ook met de families van de baby's die slachtoffer zouden zijn.

Nadat ze was gearresteerd bij haar woning in Santa Cruz, zou ze volgens O Globo hebben gezegd, dat ze meer dan een decennium als verpleegster heeft gewerkt. De website van O Globo meldt ook, dat ze werd ontslagen nadat ze was geïdentificeerd als de vrouw in de beveiligingsopnamen. De motieven achter de vermeende incidenten zijn niet bekend.

(Suriname Mirror/O Globo/The Daily Mail)

Argentinië en Brazilië overwegen lidmaatschap van Internationale Counter-Terrorist Database

Database bestaat uit een enorme hoeveelheid informatie over terroristen- 'Er bestaat een risico, dat jihadistische trainingskampen en recreatieve voorzieningen kunnen ontstaan ​​in Latijns-Amerika en Caribisch gebied'
- 'We zijn bezorgd over toegenomen inspanningen van extremisten om mensen te werven, met name in Caribische staten'


Rusland is momenteel in gesprek met Argentinië en Brazilië over hun toetreding tot de Internationale Counter-Terrorist Database, aldus de adjunct-directeur van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over nieuwe uitdagingen en bedreigingen, Dmitry Feoktistov. 

'Een aantal concrete landen hier in de regio geven blijk van interesse om lid te worden van deze database, met name Argentinië en Brazilië', zei Feoktistov donderdag 3 mei 2018.


'We bespreken concrete modaliteiten van hun toetreding tot de database die bestaat uit een enorme hoeveelheid informatie over terroristen.' Feoktistov zei ook, dat Rusland en Argentinië debatteren over de voorbereiding van een ontwerpovereenkomst op het gebied van terrorismebestrijding, die zou kunnen worden ondertekend tijdens het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan Argentinië voor de G20-top aan het einde van het jaar, als de partijen snel werken en effectief.

'Morgen zijn we van plan om met Argentinië een proces te bespreken van de ontwikkeling van een ontwerp van bilaterale overeenkomst op het gebied van terrorismebestrijding', zei Feoktistov. 'Er is wederzijds begrip, dat een dergelijke ontwerpovereenkomst zal worden voorbereid. We stellen geen termijnen vast, omdat we een kwalitatief document willen voorbereiden. Als Argentinië ook zo snel en effectief werkt, dan is er gelegenheid om dit document te ondertekenen tijdens het aanstaande bezoek van de Russische president aan Argentinië voor deelname aan de G20-top eind november of begin december.'

Islamitische Staat, IS, ('Daesh') probeert reserve- en uitwijkposities te vestigen in Latijns-Amerika te midden van verliezen in Irak en Syrië, aldus de official. 'Het is nog voorbarig om te praten over de eliminatie van deze bedreiging voor wereldwijde vrede en veiligheid. We merken toegenomen inspanningen van IS om terugvalposities te creëren in verschillende regio's van de wereld, ook in Latijns-Amerika', zei Dmitry Feoktistov donderdag.

'Er bestaat een risico dat jihadistische trainingskampen en recreatieve voorzieningen kunnen ontstaan ​​in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, dat terroristen contacten leggen met lokale criminele en drugssyndicaten, transport- en energie-infrastructuur gebruiken voor terroristische doeleinden en financiële systemen - voor fondsenwerving en het witwassen van geld', legde Feoktistov uit.

'We zijn bezorgd over de toegenomen inspanningen van extremisten om mensen te werven, met name in de Caribische staten, waar een groot aantal burgers de islam praktiseren.'

(Suriname Mirror/Sputnik/Twitter)

Regeringen van Bolivia en Peru werken aan reparatie van gehalveerd Unasur

Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Paraguay en Peru uit Unasur uit ontevredenheid over gebrek aan leiderschap


De Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken Fernando Huanacuni heeft woensdag 2 mei 2018 aangekondigd, dat de regeringen van Bolivia en Peru zijn begonnen met 'acties op hoog niveau' met andere regionale regeringen om de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur) te reactiveren. 

'Deze week werken we samen met de ministers van Buitenlandse Zaken om consensus te bereiken' en om de verschillen op te lossen die zes van de twaalf leden van Unasur ertoe hebben gebracht zich tijdelijk terug te trekken uit het regionale integratieorgaan.

Twee dagen nadat Bolivia het pro tempore-voorzitterschap van Unasur aannam, hebben de regeringen van Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Paraguay en Peru een brief aan Huanacuni gestuurd waarin ze hem informeerden over hun besluit om zich terug te trekken uit ontevredenheid over het gebrek aan leiderschap.

Sinds januari 2017 zijn Unasur-landen het niet eens geworden over een nieuwe secretaris-generaal ter vervanging van de voormalige Colombiaanse president Ernesto Samper die Unasur leidde tussen 2014 en 2017.

Peru's directe betrokkenheid bij het oplossen van de impasse binnen Unasur werd bereikt door inspanningen van de Boliviaanse president Evo Morales, die zijn tegenhanger Martin Vizcarra  ontmoette op 28 april om gezamenlijke ontwikkelingsprojecten in het grensgebied te plannen.

Huanacuni legde woensdag uit, dat 'beide ministers van Buitenlandse Zaken, Peru en Bolivia, een mandaat kregen om te werken aan consensus, omdat de horizon van de regio Unasur is'.

Veel politieke analisten vrezen, dat de impasse van Unasur niet het product is van bezorgdheid over de operationele capaciteiten van het blok, maar eerder ideologisch gemotiveerd is . Dit vermoeden houdt verband met het feit, dat alle regeringen die zich hebben teruggetrokken het neoliberale economische beleid prefereren, en het pro-Amerikaanse buitenlands beleid.

Bovendien hebben de twee in een recente presidentiële ontmoeting tussen Sebastian Piñera uit Chili en Mauricio Macri uit Argentinië de nadruk gelegd op de mogelijkheid om Mercosur te integreren, waaronder Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay met de Alliantie van de Stille Oceaan (Mexico, Chili, Colombia en Peru). Pogingen om deze agenda voor economische integratie door te zetten, zijn in 2016 van start gegaan.


(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Oppositie in Venezuela roept bevolking op niet deel te nemen aan verkiezingen van 20 mei

(Bron foto: AFP)
MUD roept twee overgebleven tegenkandidaten van president Maduro op uit de race te stappen


De oppositie in Venezuela heeft de bevolking opgeroepen niet deel te nemen aan de verkiezingen van 20 mei. ‘Laat de straten leeg’, klinkt het. De oppositie, verenigd in de Mesa de la Unidad Democrática (MUD), roept de twee overgebleven tegenkandidaten van president Nicolas Maduro op om uit de race te stappen. 

Traditioneel vinden presidentsverkiezingen in Venezuela in december plaats, maar de omstreden grondwetgevende vergadering – die de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement overnam en waarin enkel vertrouwelingen van Maduro zetelen – besliste om ze te vervroegen naar 20 mei.

Maduro is daarbij kandidaat voor een nieuwe termijn tot 2025.

De enige tegenkandidaat van enig belang is Henri Falcon, een aanhanger van wijlen Hugo Chavez die afstand nam van de huidige regering. 'Wij blijven meneer Falcon oproepen om niet mee te spelen in deze farce’, stelde oppositielid Delsa Solorzano tijdens een persbijeenkomst van de MUD.


De andere kandidaat is de weinig bekende Javier Bertucci.

Venezuela kampt met een zware politieke en economische crisis. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen voor de hyperinflatie, tekorten aan levensmiddelen en de opstoot van geweld. De laatste weken heeft Maduro wel de voedselleveringen in de volkswijken opgedreven en meer nieuwe sympathisanten bij zijn partij ingeschreven.

(Suriname Mirror/Belga/Twitter)