dinsdag 16 april 2019

Dekosur lijkt naadloos te passen in de contra-professionele politiek van de regering Bouterse

Tactiek van Sandew Hira: 'Decriminaliseren van misdrijven tegen de menselijkheid venten als dekolonisatie'


Het Nationaal Informatie Instituut, de paarse staatspropaganda unit onder leiding van Clifton Limburg van Bakana Tori, heeft de oprichting van het Instituut voor Dekolonisatie van Suriname (Dekosur) – 43 jaar na de onafhankelijkheid! – aangekondigd. Dekosur, dat aan de vooravond van het vonnis in het decembermoorden proces, door de staatspropaganda is gelanceerd, is geesteskind van Sandew Hira, ‘wetenschappelijk directeur’ van Dekosur. 

Het doel zou zijn door een ‘groots (!) project van wetenschappelijk onderzoek’ de geschiedenis van Suriname door de bril van ‘dekolonisatie’ te herschrijven en ‘maatschappelijk debat’ te stimuleren. 

Eerder heeft Sandew Hira tevergeefs getracht met geleend gezag van ‘wetenschap’ en ‘dekolonisatie’, het 8 december strafproces te doen stopzetten en de ‘8 december groep’ te stigmatiseren als verlengstuk van ‘koloniaal’ Nederland. Het was een toepassing van zijn doe-het-zelf theorie ‘Decolonize the mind’. Sandew Hira zette de Surinaamse rechters weg als ‘politici in toga’. 

Zijn volstrekte partijdigheid bleek al uit de naam van zijn, door de president-hoofdverdachte ‘in natura’ gefinanceerde, ‘waarheidsvinding’: ‘De Getuigenis van President Desi Bouterse’. Sandew Hira raakte met zijn project van negationisme (ontkenning van het criminele karakter van mensenrechtenschendingen en misdrijven tegen de menselijkheid) en ‘alternatieve feiten’ volkomen gecompromitteerd en gediscrediteerd in de ogen van democratisch Suriname. Hij begon aan het project ‘De Getuigenis van President Bouterse’ als ‘onafhankelijke wetenschapper’ en ‘nabestaande’ en eindigde als columnist van Bakana Tori en belasteraar van zijn bloedeigen broer mr. John Baboeram, mensenrechtenadvocaat en een van de vijftien slachtoffers van de decembermoorden. Symptomatisch voor deze historische broederkaraktermoord, was de publieke veroordeling van Sandew Hira’s pro-straffeloosheid campagne door zijn bloedeigen broers. 

Dat de architect van ‘De Getuigenis van President Desi Bouterse’ hunkerde naar een morele facelift was begrijpelijk. Dat hij dat denkt te kunnen bereiken met als voorzitter van zijn Dekosur een prominente NDP-er en staatsbureaucraat van een president tegen wiens persoon een strafeis van 20 jaar loopt voor de decembermoorden, verraadt zijn tactiek: ideologie maskeren als wetenschap, decriminaliseren van misdrijven tegen de menselijkheid venten als dekolonisatie. 

Een van de kenmerken van een wetenschapper is de erkenning van de grenzen van vakgebied en bekwaamheid. Sandew Hira is geen historicus, maar een propagandist en agitator. Dekosur lijkt naadloos te passen in de contra-professionele politiek van de regering Bouterse: herschrijven van de geschiedenis met uitsluiting van Surinaamse historici, herstructurering van de zorg met uitsluiting van Surinaamse medici, omgooien van monetair en financieel beleid met uitsluiting van de Surinaamse econometristen. Vonnis en verkiezingen versterken de paarse partijdigheid! 

Theo Para

Paul Nijon, voorzanger van Young Cosje, is na een langdurig ziekbed in Nederland overleden

'The man with the golden voice' vierde in december 2018 35-jarig bestaan band in Nederland en Suriname


Nijon was niet één van de oprichters van Young Cosje. Hij heeft in december 2018 de viering van het 35-jarig bestaan van de band in Nederland en Suriname
Paul Nijon, voorzanger van Young Cosje, is dinsdag 16 april 2019 na een langdurig ziekbed in Nederland overleden. 'Beste fans and friends. Hierbij delen wij mede dat na een langdurig ziekbed van ons is heengegaan Paul Nijon. RIP', deelt Young Cosje mee op Facebook. Het bericht was binnen twee uur haast negenhonderd keer gedeeld.'Het overlijden van Nijon heeft ons geshockt. Hij lag sinds februari in het ziekenhuis, maar het ging de laatste tijd volgens de arts goed met hem. En dan kregen we vandaag te horen dat hij er niet meer is', vertelt Jerry Rantwijk, die de skratjie bespeelt in de band. 'We verliezen een legendarische kasekozanger.'Meerdere mensen noemen hem op Facebook 'The man with the golden voice'.

Nijon was niet één van de oprichters van Young Cosje. Hij heeft in december 2018 de viering van het 35-jarig bestaan van de band in Nederland en Suriname nog kunnen meemaken. Vooral in de jaren negentig scoorde hij hit na hit met de band. Populaire liedjes zijn 'No denki fu law mi', 'Sefania' en 'Te Yu Na Bala'.

De band is door de jaren heen geregeld op tournee naar Suriname gekomen.

Ambtenaren dienst Algemene Maatschappelijk Zorg SoZaVo ontevreden over minister Polak

Personeel biedt petitie met klachten aan aan Assemblee en het Kabinet van de President

Klachten over slechte huisvesting en rattenplaag, onveilige gebouwen en ontbreken van goed kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden


Ambtenaren bij de dienst Algemene Maatschappelijk Zorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) vragen aandacht van De Nationale Assemblee en het Kabinet van de President, omdat zij vinden dat minister Cristien Polak hen onheus behandeld en hen niet wil ontvangen, aldus Starnieuws dinsdag 16 april 2019. 

Er is twee weken geleden een brief geschreven over de mensonterende en mensonwaardige situatie bij deze dienst. Zij klagen in een petitie die ingediend is bij De Nationale Assemblee en het Kabinet van de President over:

- De slechte huisvesting en rattenplaag. In sommige gevallen lopen wijkkantoren bij zware regens onder water met gevaar voor ziekte van Weil. 
- Onveilige gebouwen waardoor bij brand gevaar voor mensenlevens aanwezig is. 
- De slechte communicatie tussen de leiding en de werknemers leidt tot irritatie. 
- Het onrecht tegenover leidinggevenden die bevoegdheden en verantwoordelijken hebben voor het personeel en de wijkkantoren, terwijl hun benoeming achterblijft. 
- Uitzetting van werknemers uit de gebouwen door de eigenaars vanwege betalingsachterstanden. 
- Ontbreken van adequate kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden om het werk uit te voeren. 

De personeelsleden zeggen in de petitie, dat leidinggevenden en de minister geen aandacht hebben voor de problemen.

Op 2 april was er een enorme rookontwikkeling in het gebouw aan de Henck Arronstraat. Doordat er maar één uitgang is, ontstond er paniek in het gebouw. Het personeel toog naar het hoofdkantoor, maar de minister zou zich autoritair hebben opgesteld tegenover personeel en bond. De minister zou hen gezegd hebben, dat het haar koud laat al voeren ze twee jaar actie. Na twee weken zijn ze nog niet ontvangen.

Nu is aan De Nationale Assemblee en het Kabinet van de President gevraagd om hun invloed aan te wenden voor het helpen oplossen van de problemen. De mensen willen hun werk gemotiveerd aanvangen.

DA’91 overweegt een eigen opiniepeiling onder kiezers te laten uitvoeren

Diverse politici plaatsen vraagtekens bij de neutraliteit van onderzoeksbureau Nikos

Marten Schalkwijk, leidinggevende bij Nikos, is verbonden aan wetenschappelijk bureau van VHP


De buitenparlementaire oppositiepartij DA’91 overweegt een eigen opiniepeiling onder kiezers te laten uitvoeren. Na de publicatie van de resultaten van de recente enquête van onderzoeksbureau Nikos (Ngo Instituut voor Kaderontwikkeling in Suriname) hebben verschillende politieke kopstukken vraagtekens geplaatst bij de neutraliteit van voornoemd bureau. Marten Schalkwijk, leidinggevende bij Nikos, is verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de VHP. Dit bericht dinsdag 16 april 2019 de Ware Tijd.

Uit de recente peiling in kiesdistrict Paramaribo blijkt, dat de VHP het meest vooruit zou gaan in zetels. Partijen als DA'91 zijn volgens Nikos 'onzichtbaar'.

Het houden van peilingen is volgens DA'91-voorzitster Angelic del Castilho niet voorbehouden aan enkelingen. 'Elke partij kan dat doen en wij overwegen als partij ook om voorafgaand en na de opstart van onze officiële campagne ook onze eigen professionele peiling te doen.' Zij constateert grote verschillen in de resultaten van eerder gehouden peilingen die echter niet zijn gepubliceerd en de uitkomsten van de jongste Nikos-peiling.

Na de publicatie van de enquête maandag hintten zowel André Misiekaba (NDP), Gregory Rusland (NPS) en Amzad Abdoel (NDP) op de politieke affiniteit van Schalkwijk. Op de vraag waarom de onafhankelijkheid van Schalkwijk niet ter discussie stond toen hij als DOE-voorzitter ook peilingen hield die niet rooskleurig waren voor DOE, antwoordde Misiekaba, dat toen aan DOE 'altijd gewoon gegeven is' wat die partij daadwerkelijk toekwam. Andere peilingen hadden dat ook bevestigd. Hij zegt dat bij soortgelijke onderzoekingen voorkomen zou moeten worden ,dat er een duidelijke link tussen onderzoekers en politieke partijen gemaakt kan worden. Hij pleit ervoor dat ook 'anderen' opiniepeilingen houden, zodat resultaten vergeleken kunnen worden.

Del Castilho vindt het jammer, dat de peilingen vanwege de anonimiteit niet op een later tijdstip  herhaald kunnen worden. 'Maar, dat is een keus die aan het bureau.'

Del Castilho zegt, dat haar partij in 2015 begonnen is aan een transformatieproces en dat het proces van re-branding de komende periode wordt geïntensiveerd in de buurten, bij organisaties maar ook via mediaproducties. Het resultaat van de peiling geeft weer dat de partij nog veel werk heeft, maar dat er ook ruimte is voor groei. 'Wij zijn dus zeer hoopvol gestemd richting het moment dat wij onze campagne zullen lanceren.'

PRO-politiek leidster Nibte: 'Resultaat opiniepeiling Nikos duidt op afkeuring beleid regering én afwijzing van oppositie'

'PRO hardst groeiende partij van Suriname, maar wij zien dat onvoldoende vertaald in peiling'


De uitslag van de recente opiniepeiling van Nikos (Ngo Instituut voor Kaderontwikkeling in Suriname) duidt op afkeuring van het beleid van de regering én afwijzing van de oppositie. Dat concludeert Joan Nibte, politiek leidster van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), aldus de Ware Tijd dinsdag 16 april 2019. Onderzoeksbureau Nikos hield onlangs een peiling onder duizend respondenten in kiesdistrict Paramaribo. Volgens de peiling spreken nieuwe politieke partijen zoals PRO, Strei! en HVB 'kennelijk nog weinig aan', want samen komen zij op 1.8 procent van de stemmen. 

'Uit ons veldwerk en social media metrics, blijkt dat PRO de hardst groeiende partij van Suriname is. Wij zien dat onvoldoende vertaald in deze peiling', merkt Nibte op. Toch is het van belang, zegt ze, 'het politiek landschap, zoals dat in de perceptie van Nikos en uit hun onderzoeksmethoden blijkt, tot ons te nemen'.

PRO haal daaruit 'duidelijk een afkeuring van het gevoerd beleid en de bestaande oppositie, die in deze peiling er als geheel duidelijk op achteruit gaan.'

Als alternatief op de wijze van politiekvoering door de regering en de oppositie haalt haar partij, aldus Nibte, 'een hoopgevende boodschap' uit de enquête. PRO zal de komende periode haar ontwikkelingsvisie aan de samenleving presenteren, meer afdelingen en onderafdelingen oprichten en de inhoud van haar verkiezingsthema's nader concreet maken met beleidsvoorstellen. Daarnaast zal de strijd worden aangegaan tegen ongrondwettelijk handelen en verdere verarming, veroorzaakt door de regering.

Nibte: 'Suriname wil verandering, ook traditionele NDP'ers en VHP'ers. In het veld ontvangen wij duidelijke signalen om een roep voor verandering. De PRO zal die verandering realiseren.'

PRO en NPS gaan zich na recente Nikos-peiling richten op de grote groep zwevende kiezers

Rusland (NPS): 'De zwevende kiezer zal bepalen hoe uiteindelijke zetelverdeling eruit ziet'

Misiekaba (NDP) hoopt dat 'onafhankelijke en meer objectieve personen' ook opiniepeilingen zullen verrichten


De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) en de NPS zien in het resultaat van de recente Nikos-peiling (Ngo Instituut voor Kaderontwikkeling in Suriname) ruimte om te groeien en parlementszetels te behalen. Zij zullen zich daarom ook richten op de grote groep zwevende kiezers. Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland zal dat deel van het electoraat bepalen hoe de uiteindelijke zetelverdeling eruit zal zien, zo schrijft de Ware Tijd dinsdag 16 april 2019.

De NDP, die volgens de enquête een zware aderlating zal ondergaan en bij de komende verkiezingen in Paramaribo zetels zal verliezen, heeft volgens ondervoorzitter André Misiekaba nog veel huiswerk om haar huidige positie te consolideren en eventueel uit te bouwen. Ook hij hoort muziek voor de NDP bij de groep zwevende kiezers die goed is voor zeven Assemblee-zetels in Paramaribo.

'De PRO heeft haar strategie mede gericht op de niet-kiezer, zwevende en teleurgestelde kiezer, wat de juiste strategie blijkt te zijn, gelet op de uitkomsten van het laatste onderzoek. Suriname wil verandering, ook traditionele NDP'ers en VHP'ers. Belangrijk bij de peilingen is de rol van de zwevende kiezer. Die groep is goed voor zeven zetels. De zwevende kiezer en niet-stemmers kunnen ervoor zorgen dat het aantal zetels van de NDP verder afneemt met hun participatie', zegt politiek leidster van PRO, Joan Nibte.

Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland ziet mogelijk politiek voordeel in het groot aantal kiezers dat nog geen keuze heeft gemaakt. Hij legt uit, dat de partij zich de komende periode zal inzetten om de kiezers te overtuigen waardoor ook het grootste deel van de zwevende kiezers toch wel richting NPS gaat kijken.

'Dat is waar wij op focussen, dat is waar wij aan werken en het traject dat we hebben uitgezet wordt nauwgezet gevolgd tot aan de verkiezingen van 2020 en wij gaan ervan uit dat wij succesvol zullen zijn daarin.'

Nibte stelt, dat het resultaat van het Nikos-onderzoek PRO inspireert 'tot nog meer inzet en betere communicatie van onze groei naar de media, de onderzoeksinstellingen en de zwevende kiezer'.

Hoewel Misiekaba wijst op de VHP-kleur van Nikos-onderzoeker Maarten Schalkwijk bagatelliseert hij de uitkomst van de peiling niet. Hij hoopt wel, dat 'onafhankelijke en meer objectieve personen' ook opiniepeilingen zullen verrichten zodat er vergelijkingsmateriaal komt.

De ondervoorzitter zegt dat de NDP uit een zware interne bestuursverkiezing komt en een zekere achterstand heeft wat het veldwerk betreft. Sommige partijen zijn al langer zwaar bezig met het voeren van propaganda in de buurten. 'We hebben een kleine achterstand in het veld. De VHP en NPS zijn veel eerder gestart, bijna een jaar terug al en wij beginnen nu.'

Gelet op de grote groep zwevende kiezers van ruim 75.000 personen kan de strijd in het grootste kiesdistrict volgens de politicus nog alle kanten op. Volgens de Nikos-peiling zal de NDP in dit kiesdistrict met drie Assemblee-zetels terugvallen indien vandaag verkiezingen zouden zijn gehouden. De groei van de VHP in Paramaribo van twee naar zes parlementszetels is 'significant en bijna ongelooflijk', aldus Misiekaba.

Drie jaar cel geëist tegen man voor seksuele handelingen met 14-jarig nichtje

Verdachte - een zoon van de zus van moeder slachtoffer - vindt dat hij onschuldig is...


Tegen H. T. is maandag drie jaar cel geëist door de Kantonrechter voor het plegen van seksuele handelingen met zijn 14-jarig nichtje in oktober 2018, zo bericht dinsdag 16 april 2019 Starnieuws. De Officier van Justitie acht het feit wettig en overtuigend bewezen, maar de verdachte vindt dat hij onschuldig is. 

De moeder van het meisje deed aangifte tegen de verdachte, die een zoon is van haar zus. Ze gaf aan dat haar dochter door haar neefje verkracht was. De moeder zei dat haar dochter, het slachtoffer, een rustig kind is. Uit het geneeskundige rapport blijkt, dat de hymen van het meisje niet in tact zijn.

Het meisje vertelde, dat T. vaak over de vloer bij hen kwam als haar ouders en broer niet thuis waren. Hij tilde haar op een dag op en legde haar op het bed. Vervolgens pleegde hij seksuele handelingen met haar. Ze mocht van hem met niemand erover praten en uit angst voor de verdachte hield ze haar mond dicht over het seksuele misbruik.

Volgens de verdachte had hij het meisje met een andere jongen gezien en dat ze daarom bezwarende verklaringen tegen hem heeft afgelegd. Het meisje ontkende dit en bleef bij haar eerder afgelegde verklaringen.

Op 6 mei zal advocaat Arjen Ramlakhan pleiten in deze zaak. 

Ministerie van OWT&C waarschuwt tegen bouwen in afwijking van verleende bouwvergunning

(Bron foto's: NII)
Een maatregel die het ministerie kan nemen is slopen...


De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) waarschuwt tegen het bouwen in afwijking van de verleende bouwvergunning, zo laat het ministerie dinsdag 16 april 2019 weten via het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Het ministerie zal bij constatering hiervan, optreden tegen de betrokkene. In de afgelopen periode zijn bij reguliere controles door de afdeling diverse gevallen opgemerkt. Het blijkt dat soms uit onwetendheid, maar soms ook doelbewust, in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties, zegt het ministerie.

OWT&C is wettelijke bevoegd de controles uit te voeren en op te treden tegen bouwovertredingen. Een maatregel die het ministerie kan nemen is het slopen.

In een geval aan de Martin Luther Kingweg moest onlangs een in aanbouw zijnde woning worden gesloopt door de eigenaar. De eigenaar spande hierop een Kort Geding aan tegen het ministerie. De rechter oordeelde in zijn nadeel en hij moest het pand alsnog slopen.

In een ander geval heeft het ministerie op de hoek van de Lallarookhweg en de Cocobiacoweg - op kosten van de eigenaar -, hetgeen in afwijking gebouwd was, gesloopt.

Nog geen aanhouding in verkrachtingszaak waarin zoon minister Samsoedin verdachte zou zijn

Het horen van eventuele getuigen wordt voortgezet


In de zaak waarin aangifte van verkrachting is gedaan tegen vermoedelijk de zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer is nog geen aanhouding van een eventuele verdachte verricht. De afdeling Jeugdzaken geeft grote prioriteit aan deze zaak, zo schrijft de Ware Tijd dinsdag 16 april 2019 te hebben vernomen van bronnen bij het Korps Politie Suriname. 

Het horen van eventuele getuigen wordt voortgezet. Medisch onderzoek van het slachtoffer zou hebben uitgewezen, dat er sprake is geweest van vleselijke gemeenschap.

Niet alleen in het politiekorps, maar ook vanuit de samenleving wordt met argusogen gekeken hoe deze zaak wordt afgewikkeld. Ook in politieke kringen, met name de NDP, de politieke partij van de minister, houdt deze zaak de gemoederen bezig. De 40-jarige man zou zich in het politieverzorgingsgebied Lelydorp hebben vergrepen aan een 10-jarig meisje.

Door politieagenten is met verontwaardiging gereageerd na initiële rapportage, dat waarschijnlijk door politieke druk collega's zouden zijn belemmerd tot onderzoek over te gaan en deze zaak in de doofpot zou kunnen belanden. Deze kwestie werd onder de aandacht van de korpschef gebracht en ook de Surinaamse Politiebond volgt de ontwikkelingen op afstand.

Minister Samoedien heeft met klem weersproken, dat ze via een telefoontje met de politie van Lelydorp geprobeerd heeft het onderzoek te dwarsbomen. Ook heeft ze niet geprobeerd om de familie van het vermeende slachtoffer met een stuk grond om te kopen zoals wordt gesuggereerd.

Ontslag van in opspraak geraakte leerkracht LBO-Brokopondo wordt aangehouden

Niet bekend is of leraar wordt teruggeplaatst of naar een andere school gaat


Na een krutu met het traditionele gezag van Brokopondo hebben leraren van de LBO-Brokopondo via de districtscommissaris te horen gekregen, dat het ontslag van de in opspraak geraakte leraar Urvin W. wordt aangehouden. Het is nog niet bekend of hij wordt teruggeplaatst of naar een andere school gaat, zo bericht de Ware Tijd dinsdag 16 april 2019.

De Bond Lager Technisch Onderwijs (BLTO) zou dinsdag een standpunt bepalen om na de vakantie tot verscherping van acties van de leerkrachten van LBO-Brokopondo over te gaan. De bond heeft naar aanleiding van het voorval op vrijdag 5 april, waarbij leraar Urvin W. een leerlinge van de plaatselijke MULO-school van haar rivale heeft weggesleept, een brief gericht aan minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bewindsvrouwe heeft na het voorval gedreigd de leerkracht in kwestie met ontslag te sturen.

Dit incident heeft voor veel beroering in de samenleving gezorgd. De in ongenade gevallen onderwijzer zegt, dat hij juist erger heeft kunnen voorkomen door het meisje slepend af te voeren. De tiener wilde een leeftijdsgenote met een stoel bewerken. De leraar die dat zag, kwam tussenbeide en probeerde de zaak te sussen. De zestienjarige was heel verhit en agressief en begon op een bepaald moment heftig met haar voeten en handen te zwaaien. De leraar hield haar bij haar handen vast en sleepte haar van de klas het schoolterrein op. Na de ontslagdreiging heeft de bond de schooldeuren gesloten gehouden.

'Het ligt aan de minister of zij de bond wenst te ontvangen. Zij is onze gesprekspartner', zegt bondsvoorzitter René Bilkerdijk. Hij noemt uitspraken van Ferrier over de bekwaamheid van praktijkleerkrachten op de LBO-scholen grievend. 'Wij die praktijklessen verzorgen, na het Amto of Natin te hebben afgerond, voelen ons beledigd.' De ledenvergadering is bedoeld voor alle leerkrachten van LBO-scholen. 'Vandaag is het een leerkracht uit Brokopondo en morgen is het iemand uit de stad.'

De ouders zijn pas donderdag tijdens een krutu ingelicht over het voorval. Bij die gelegenheid zijn handtekeningen van 110 ouders verzameld om via de districtscommissaris op te sturen naar de minister. Aan de ouders is uitgelegd wat zich heeft afgespeeld en waarom de school is gesloten.

Artikel 8 dialoog binnen Cotonou partnerschapsovereenkomst EU-ACP 'in constructieve sfeer verlopen'

Zo'n 36 miljoen euro is gecommitteerd in de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Suriname

(Bron foto: NII)

De zogenoemde artikel 8 dialoog binnen de Cotonou partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse, Caribische en Pacifische (ACP) landen is in constructieve sfeer verlopen. Er is in Paramaribo overleg gevoerd over de politieke en economische aangelegenheden in Suriname en in de Europese Unie, consulaire aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking. Dit zesde politieke overleg heeft geresulteerd in een gezamenlijke persverklaring, zo bericht vandaag, dinsdag 16 april 2019, het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Aan het overleg hebben vertegenwoordigers van diverse ministeries en instanties onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) en met de participatie van de minister van Handel, Industrie en Toerisme, deelgenomen. De delegatie van de Europese Unie bestond uit vertegenwoordigers van diverse lidlanden.

Er is ook gesproken over de voortzetting van de relaties tussen de ACP en EU na het aflopen van de Cotonou Overeenkomst in 2020. Er is circa 36 miljoen euro gecommitteerd in de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Suriname. Een groot aantal projecten op het gebied van de agrarische sector (verbetering markttoegang voor agrarische producten), infrastructuur (water en elektriciteitsinstallaties), milieu, drugsbestrijding, juridische samenwerking en het versterken van de capaciteit van ngo’s, is al goedgekeurd of in uitvoering.

Er zijn ook bilaterale gesprekken geweest. Suriname heeft onder meer aan de orde gesteld het visumvrij reizen in de landen onder het Schengen Verdrag. De Europese Unie zal deze materie ter bespreking voorleggen aan de relevante organen.

Minister Pengel ontkent geruchten en speculaties dat hij zou opstappen vanwege zijn gezondheid

'Mijn gezondheid bespreek ik alleen met mijn arts dus er kan geen enkele bron zijn die het gerucht feitelijk kan onderbouwen'


Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) zegt vandaag, dinsdag 16 april 2019, op Starnieuws, dat speculaties over dat hij wil bedanken om gezondheidsredenen, helemaal niet waar zijn. 'Ik ben wel succesvol aan het herstellen van een zware griep. Ik ben sinds enkele weken weer aan het werk', zegt de bewindsman. 

'Mijn gezondheid bespreek ik alleen met mijn arts dus er kan geen enkele bron zijn die het gerucht feitelijk kan onderbouwen. Volgens mij zag ik er zaterdag, bij de officiële ingebruikname van de Beekhuizenbrug ook niet ziek uit. Ik voel me goed en ik ben gemotiveerd met mijn team op OWT&C aan het werk. We hebben een aantal lopende en startende projecten die onze volle aandacht vergen om deze binnen tijd en budget kwalitatief goed op te leveren', zegt Pengel.

Op de vraag of hij de termijn van vijf jaar wil volmaken, zegt de minister dat hij de job voor de volle termijn begonnen is.

'Ik wil dus, zoals beloofd aan de mensen die mij gevraagd en voorgedragen hebben, vijf jaren mijn krachten voor mijn land geven op deze manier. Mijn naam wordt bij elke potentiële reshuffling genoemd onder vermelding van doorgaans goed geïnformeerde bronnen, dus ik ben de geruchten al gewend. Indien de president het nodig acht mij te vervangen, ben ik nuchter genoeg te weten dat het part of his job is en leg ik mij daar ook bij neer. Dan ga ik naar de volgende uitdaging in mijn carrière', zegt Pengel.

Woede onder Surinamers vanwege extreme prijsverhoging rijbewijs - Regering naarstig op zoek naar wegen om staatskas te spekken

Burger weer de dupe van financieel wanbeleid regering Bouterse-II


Wie een rijbewijs moet verlengen zal vanaf 1 mei niet Srd 50 maar Srd 350 moeten betalen. Dit geldt ook voor mensen die hun rijbewijs hebben behaald. Voor een duplicaat moet Srd 500 worden voldaan in plaats van Srd 100. Deze bekendmaking doet waarnemend korpschef Roberto Prade. 

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden bevestigt vandaag, dinsdag 16 april 2019, op Starnieuws de verhogingen. Hij deelt mee. dat het gaat om administratieve afhandelingskosten. Waarom deze verhogingen nodig zijn, is niet duidelijk geworden. Verdere uitleg over dit besluit is niet gegeven. Maar, iedereen zal begrijpen dat het rijbewijs de zoveelste melkkoe voor de regering is.

 Op social media wordt verontwaardigd gereageerd op deze extreme verhoging van honderden procenten. De kritieken op de aangekondigde verhogingen zijn niet mals.