donderdag 13 september 2018

Regering Suriname zet eindelijk streep onder 'kwestie'-Blok - Verontschuldiging Blok nù wèl geaccepteerd

'Verontschuldiging aan Surinaamse bevolking in Suriname en aan diaspora is gehonoreerd'

'Vrijgeven in beslag genomen  geldzending van Centrale Bank van Suriname heeft nu aandacht regering'


Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt met de nota die vorige week is ontvangen van de Nederlandse minister Stef Blok en het bezoek van een speciale afgezant van de minister deze zaak alsnog als afgehandeld. Suriname gaat over tot de orde van de dag met als belangrijke aangelegenheid het vrijgeven van de vastgehouden geldzending van de Centrale Bank van Suriname, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut vandaag, donderdag 13 september 2018.

Deze aangelegenheid zal de hoogste prioriteit behouden bij elke eventuele toekomstige bespreking met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering.

Suriname heeft via diplomatieke kanalen actie ondernomen om de gewraakte uitspraken van de Nederlandse minister Blok ongedaan te maken. Hierover zijn verschillende diplomatieke nota’s uitgewisseld.

In de Tweede Kamer is op 5 september een debat over de uitspraken van Blok gehouden. Suriname kreeg de volgende dag al een diplomatieke nota van de minister. Gisteren is een speciale gezant van de Nederlandse minister op bezoek geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname.

Het verzoek van Suriname tot intrekking van de gedane uitspraken en het aanbieden van verontschuldigingen aan de Surinaamse bevolking in Suriname en aan de diaspora is gehonoreerd.

De Surinaamse regering beschouwt de zaak toch als afgehandeld, terwijl Blok al in een vroeg stadium na zijn uitspraken zijn verontschuldigingen had aangeboden. Suriname nam daar toen geen genoegen mee. Wat nu is veranderd in de verontschuldigingen en/of toonzetting van Blok, waardoor de regering van Suriname ze nu wel accepteert, is onduidelijk.....

Internationaal Gerechtshof beslist in oktober in geschil Chili-Bolivia over toegang tot Stille Oceaan

Bolivia wil toegang tot de zee om zijn export van aardgas en mineralen te verbeteren

(Bron: Hispan TV)
Bolivia is het enige niet aan zee grenzende land ter wereld met een  ​​marine


Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) zal volgende maand zijn beslissing bekendmaken in een geschil tussen Chili en Bolivia over de toegang tot de Stille Oceaan, zei de Chileense regering woensdag 12 september 2018. 

Den Haag zal op 1 oktober in het Vredespaleis een hoorzitting houden om zijn bevindingen in de Boliviaanse rechtszaak aan te kondigen die in 2013 werd ingediend en die Chili tracht te dwingen te onderhandelen over een exit voor Bolivia naar de zee.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de regering van Chili haar gehechtheid aan het internationale recht en in het bijzonder aan haar respect voor bestaande limietenverdragen. De president van de republiek en het ministerie van Buitenlandse Zaken zullen een proces van coördinatie en overleg met de verschillende politieke en institutionele actoren initiëren om een ​​overheidsbeleid en nationale eenheid te bevorderen.


De zaak in de internationale rechtbank draait om een ​​omstreden 380 kilometer lange kustlijn aan de Stille Oceaan. Relaties tussen Bolivia en Chili zijn historisch gespannen over het territoriale geschil, dat werd uitgelokt nadat Bolivia werd verslagen in de Oorlog van de Stille Oceaan 1879/1883, waardoor het land ingesloten land is.De bondgenoot van Bolivia, Peru, verloor ook een deel van het zuidelijke grondgebied van Chili, dat Lima een aantal jaren bezet hield.

Voor Bolivia, het enige niet aan zee grenzende land ter wereld om een ​​marine te handhaven, zal het omstreden gebied toegang verlenen tot de zee om zijn export van aardgas en mineralen te verbeteren.

Voor Chili, 's werelds grootste exporteur van koper, bevat de regio enkele van zijn grootste mijnen.


Chili betoogt dat de grens met Bolivia in 1904 werd geregeld, maar professor Payam Akhavan, een advocaat die Bolivia vertegenwoordigt, zei dat, ondanks dit, Chili herhaaldelijk toezeggingen had gedaan om een ​​oplossing voor het geschil te vinden. Het blijft onduidelijk welke kant het ICJ zal beslissen wanneer het een beslissing doorgeeft.

(Suriname Mirror/The Santiago Times/Twitter)

Chili keurt wet goed voor transgenders om officieel naam en geslacht te wijzigen

'Dit is een mijlpaal in erkenning van het recht op genderidentiteit van transgenders'

'Wet is ook een enorme triomf voor adolescenten tussen 14 en 18 jaar'


Het Chileens Congres heeft woensdag 12 september 2018 een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor personen boven de 14 jaar hun naam en geslacht kunnen veranderen in officiële data, ondanks intens lobbywerk door de kerk en conservatieve politieke partijen in het traditioneel conservatieve, overwegend katholieke land. 

De wet, geïntroduceerd in 2013, werd fel bestreden door conservatieve partijen totdat een artikel met betrekking tot kinderen onder de leeftijd van 14 werd geschrapt. Kinderen van 14 tot 18 jaar moeten eerst de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden verkrijgen.

De genderidentiteitswet moet binnen 30 dagen worden verworpen of worden opgenomen in de statutenboeken door president Sebastian Pinera.

Ivan Moreira, een senator van de conservatieve UDI-partij (Unión Demócrata Independiente) in Chili, beschreef de wet als een 'aberratie' die gezinnen zou verdelen. Maar, de Stichting voor Gelijke Rechten zei dat de wet zou helpen het land meer inclusief te maken. 'Dit is een mijlpaal in de erkenning van het recht op genderidentiteit van transgenders en een enorme triomf voor adolescenten tussen 14 en 18 jaar oud, die in staat zullen zijn om van dit initiatief te profiteren', zei Jimena Lizama, juridisch directeur van de stichting.


De nieuwe wet definieert genderidentiteit als een persoonlijke overtuiging over de vraag of een persoon zichzelf als man of vrouw ziet, ongeacht hun fysieke staat of het geslacht of de naam die hen is toegekend in het openbare register van het land. Er zijn geen officiële statistieken voor het aantal transgenders in Chili.

De wet is een van een aantal progressieve wetten die onlangs in Chili zijn aangenomen. In augustus vorig jaar hief het Constitutionele Hof gedeeltelijk een verbod op abortus op als het leven van een vrouw in gevaar was, als ze een onleefbare foetus droeg of als ze zwanger werd als gevolg van verkrachting.


(Suriname Mirror/Reuters/Santiago Times/TeleSUR/Twitter)

Tweede levenslange gevangenisstraf voor oprichter Lichtend Pad Abimael Guzman in Peru

Guzman schuldig aan plannen en uitvoeren van autobomaanslag in hoofdstad Lima in 1992


Abimael Guzman, de oprichter van de linkse guerrillagroep Lichtend Pad (Sendero Luminodo) in Peru, kreeg dinsdag 11 september 2018 een tweede levenslange gevangenisstraf, volgens persbureau Reuters. Een Peruaanse rechtbank vond hem schuldig aan het plannen en uitvoeren van een autobomaanslag in de hoofdstad Lima in 1992 waarbij 25 burgers werden gedood. Nog eens 155 raakten gewond bij de aanval in de Tarata Straat. 

Guzman werd kort na de aanslagen gevangen genomen en werd geïdentificeerd als het hoofd van de communistische partij van Peru die andere aanslagen had gepleegd in de plattelandsgebieden van Peru.

Het geweld van Lichtend Pad leidde tot bijna 70.000 doden en verdwijningen gedurende een periode van twee decennia.

President Alberto Fujimori had zijn militairen laten trainen om de rebellenbeweging te bevechten en was in staat om politiek voordeel te halen uit de veiligheidsproblemen en terroristische aanslagen die door het Lichtend Pad werden gepleegd. In de laatste rechtszaak die dinsdag diende, ontkende Guzman enige betrokkenheid bij de autobomaanslag van 1992.

Nu 83 jaar oud, was hij eerder tot leven veroordeeld voor het leiden van de rebellengroep Lichtend Padh. Hoewel de rebellengroep na de arrestatie van Guzman in de vroege jaren '90 aanzienlijk verzwakte, pleegde ze de volgende jaren nog andere belangrijke aanvallen. Met name in 2002 denkt men dat de groep verantwoordelijk was voor het opblazen van een autobom buiten de Amerikaanse ambassade aan de vooravond van een bezoek van de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush. In die aanval gingen negen levens verloren.

Guzman was een van de weinige leden van het Lichtend Pad die dinsdag ook levenslang kreeg voor de bomaanslagen op de Tarata Straat.

(Suriname Mirror/Peru Reports/Reuters)

Colombiaanse rebellengroep ELN laat zes ontvoerde mensen vrij

(Bron foto: AFP)
Vrijlating àlle gevangenen voor regering voorwaarde voor hervatten vredesgesprekken


De Colombiaanse rebellengroep ELN (Ejército de Liberación Nacional) heeft woensdag 12 september 2018 zes mensen vrijgelaten die vorige maand werden ontvoerd, en zegt daarmee alle ontvoerden te hebben vrijgelaten. De regering heeft van de vrijlating van alle gevangenen een voorwaarde gemaakt voor het hervatten van de vredesgesprekken, maar beweert dat de guerrillabeweging nog steeds tien mensen vasthoudt. 


Onder de vrijgelatenen zijn drie politiemensen, een soldaat en twee burgers. Ze werden op 8 augustus ontvoerd tijdens een reis op een rivierboot in het departement Choco.


Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) zei, dat er vertegenwoordigers van zijn organisatie aanwezig waren toen de ontvoerden werden overgedragen. 'We zijn blij te weten dat ze zich spoedig weer kunnen herenigen met hun families', schreef de hulporganisatie op Twitter.

Vorige week liet ELN al drie mensen vrij die begin augustus dichtbij de Venezolaanse grens ontvoerd werden.

De nieuwe president Ivan Duque wil de vredesgesprekken die zijn voorganger Juan Manuel Santos in februari 2017 aanvatte pas verderzetten als alle ontvoerden weer vrij zijn. Hij zei woensdag, dat hij blij was dat de zes terug naar huis kunnen, maar voegde toe dat de vredesgesprekken pas zullen verder gaan als ook de rest wordt vrijgelaten.


Vredescommissaris Miguel Ceballos zei vorige week dat het ELN op dat moment 16 mensen vasthield. 'We hebben de plicht om te ijveren voor de vrijlating van alle gevangenen, niet alleen de negen die in augustus werden ontvoerd', zei hij.

Sinds het aantreden van Duque op 7 augustus zijn de vredesgesprekken opgeschort. Hij zei een maand nodig te hebben om te bekijken of vredesgesprekken nut hebben. Die termijn is intussen verstreken zonder doorstart van de onderhandelingen. Daardoor is de vrees ontstaan dat Colombia er mogelijk niet in zal slagen om vrede te sluiten met de laatste officiële guerrillagroep van het land. In november 2016 ondertekende Santos een vredesakkoord met de veel grotere rebellengroep FARC.

(Suriname Mirror/Belga/FOX News/Twitter)

Kosten vervanging bussen binnen particulier vervoer extreem fors verhoogd

'Beleid directrice Transport, Joyce Blokland-Wijnstein, gericht op verdere ondergang bussector'


De particuliere bushouders werden 23 augustus onaangenaam verrast met de bekendmaking van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) - zie onderaan -: een exorbitante verhoging van de kosten bij vervanging van bussen, zo bericht het Dagblad Surinamme vandaag, donderdag 13 september 2018.

Bushouders dienen bij elke vervanging, die voorheen mogelijk was bij een tarief van Srd 2, thans Srd 1.000 neer te tellen.

Deze mededeling is overigens schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de directrice van Transport, Joyce Blokland-Wijnstein. Blokland, die reeds erin geslaagd is geen gezag te hebben bij de bushouders, heeft met deze maatregel veel meer afkeer bij hen veroorzaakt. Velen zijn ervan overtuigd. dat haar beleid geen betrekking heeft op de ordening van het particulier vervoer, maar op verdere ondergang van de bussector.

'Er wordt zo vaak geklaagd, dat de bussen in een slechte staat verkeren. Hoe wil men met deze maatregel ervoor zorgen, dat de bussen vervangen worden? De benzineprijzen zijn al fors gestegen, onderhoud van de bussen levert ons ook veel kosten op, en de brandstofcompensatie wordt uitbetaald wanneer men zin heeft. Hoe kan men dan onder zulke omstandigheden ook de kosten bij vervanging van bussen zo extreem verhogen? Waarmee is men bezig?', aldus een reactie van een bushouder.

Het betreft overigens geen eerste verhoging. Volgens de bushouders waren deze kosten in het afgelopen jaar al aangepast. Toen bedroeg het Srd 200. Een jaar later is dit bedrag in één keer opgeschroefd naar Srd 1.000.

Jamaloodin uit veiligheidsoverwegingen van Curaçao naar Bonaire overgebracht

OM: ‘Over de detentie van verdachten worden geen uitspraken gedaan’Oud-minister George Jamaloodin (MFK) is gistermiddag uit veiligheidsoverwegingen naar Bonaire overgebracht. Dat schrijft vandaag, donderdag 13 september 2018, het Antilliaans Dagblad te hebben vernomen 'uit welingelichte bronnen.'

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt in een officiële reactie ‘over de detentie van verdachten geen uitspraken te doen’.

Jamaloodin werd gisterochtend eerst voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte – die in de periode van 2010 tot 2012 minister van Financiën was in het kabinet-Schotte – moet net als iedere andere verdachte hetzelfde proces doorlopen, waarbij hij eerst aan de rechter-commissaris moet worden voorgeleid, die zijn hechtenis van 2×24 uur goed moet bevinden, daarna de verlenging van acht dagen en vervolgens acht dagen in bewaring.

Na zijn bezoek aan de rechter-commissaris is Jamaloodin meegenomen naar de marinekazerne te Suffisant en vervolgens naar Hato gebracht waar hij met een chartervliegtuig van EZ Air naar Bonaire werd getransporteerd. De verdachte werd hierbij vergezeld door drie leden van het Arrestatieteam.

Eenmaal op Bonaire is Jamaloodin – ongeboeid en gezicht onbedekt – overgedragen aan een speciaal team die hem naar de nieuwe gevangenis heeft geëscorteerd.

Jamaloodin is dinsdagmiddag na een lange periode van hechtenis in Venezuela op Curaçao aangekomen. De Venezolaanse autoriteiten hebben de oud-minister van Financiën, die als verdachte geldt in een drietal zaken, overgedragen aan de Curaçaose justitiële autoriteiten, die hem naar Hato hebben vergezeld. Eenmaal op Curaçao is het ondervragingsproces meteen begonnen. Jamaloodin werd hierbij bijgestaan door advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester Peterson en Sheldry Osepa.

Jamaloodin wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn geweest van de moord op politicus Helmin Wiels.

Sluiting van beide hotels van Kura Hulanda op Curaçao ternauwernood voorkomen

Voorlopige regeling voor betaling deel uitstaande water- en stroomrekening

Ontwikkelingsbank Korpodeko is bereid gevonden om een deel van de Aqualectra-rekening te voldoen


De (af)sluiting van beide hotels van Kura Hulanda is gisteren ternauwernood voorkomen. Voordat Aqualectra om drie uur 's middags de resorts in Otrobanda en op Westpunt van het net zou halen, kwam er een voorlopige regeling voor de betaling van een deel van de uitstaande water- en stroomrekening. Dit biedt volgens insiders een ‘kleine opening’, waardoor Kura Hulanda nog openblijft terwijl doorgezocht wordt naar een definitieve oplossing. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 13 september 2018.

In elk geval tot de volgende nota van Aqualectra. In de tussentijd is er contact met een nog niet nader bekende geïnteresseerde koper in het buitenland. Het is een race tegen de klok, want deze overnamekandidaat moet in recordtijd een due diligence doen en een akkoord bereiken met de kredietverstrekkers (MCB, Girobank, Korpodeko en Stichting Economische Ontwikkeling), die de laatste keer al instemden met halvering van de schuld tot 17,7 miljoen dollar.

De tijdelijke oplossing kwam mede door tussenkomst van minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling en met Toerisme in zijn portefeuille. Ontwikkelingsbank Korpodeko is bereid gevonden om een deel van de Aqualectra-rekening te voldoen.

In totaal staat Kura Hulanda voor 3 miljoen in het krijt bij het nutsbedrijf dat zich op het standpunt had gesteld daarvan 750.000 te willen innen. Omdat dit niet lukte zou eerst afgelopen vrijdag, daarna maandag en toen woensdag de toevoer worden afgesloten. Hotelgasten werden intussen uit voorzorg elders ondergebracht.

MoU met een of meer van vier potentiële strategische partners Isla (Curaçao) in 1e week oktober getekend

'Drie van de vier gegadigden hebben Curaçao bezocht om beeld te krijgen van Isla en Bullenbaai'


Naar verwachting wordt het Memorandum of Understanding (MoU) met een of meer van de vier potentiële strategische partners voor de Isla-raffinaderij in de eerste week van oktober getekend. Dat verklaart Roderick van Kwartel, directeur van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), de eigenaar van de raffinaderij, in het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 13 september 2018.

Het streven was eerder om het MoU eind september te tekenen, maar de potentiële partners hebben aangegeven iets meer tijd nodig te hebben.

De directeur zegt over het algemeen positief gestemd te zijn over de gesprekken met deze partners.

'De afgelopen tijd hebben drie van de vier gegadigden Curaçao bezocht om persoonlijk een beeld te krijgen van de Isla-raffinaderij en Bullenbaai. In verband met de vertrouwelijkheid van de bezoeken kan ik daar niet veel over zeggen. Ik kan wel zeggen, dat men over het algemeen onder de indruk was van de staat waarin de twee locaties zich bevinden. Ook was men onder de indruk van de zogeheten shops waar werknemers van de raffinaderij zelf bepaalde onderdelen en hulpstukken voor de raffinaderij fabriceren omdat ze tegenwoordig niet meer elders worden gemaakt. Bij het bezoek zijn de gegadigden ook geïnformeerd over de opleidingsschool van de Isla, het potentieel aan professionals die bij de raffinaderij werken, hun technische vaardigheden en de talen die zij beheersen. Al met al denk ik dat wij een goede indruk hebben gemaakt', aldus Van Kwartel.

Achttien medewerk(st)ers van Insel Air, Curaçao, nemen vrijwillig ontslag

'Het totaal aantal ontslagen is bijgesteld van negentig medewerkers naar tachtig'


In totaal hebben achttien medewerkers van Insel Air van de gelegenheid gebruikgemaakt om vrijwillig ontslag te nemen. Zij zullen per direct worden vrijgesteld van hun werkzaamheden en krijgen nog een aantal maanden salaris mee. Dat zegt bewindvoerder Rogier van den Heuvel vandaag, donderdag 13 september 2018, in het Antilliaans Dagblad.

Van den Heuvel zegt verder, dat het totaal aantal ontslagen is bijgesteld van negentig medewerkers naar tachtig. Van hen zullen er 51 nog voor aanstaande maandag bericht krijgen dat zij hun baan kwijtraken. Van de overige elf moet nog worden bekeken wie dat zullen zijn en hoe dit organisatorisch geregeld kan worden.

Volgens Van den Heuvel wordt het steeds moeilijker om te bepalen wie er weg gaat. 'Bij verschillende afdelingen werken mensen met verschillende taken. Daar kun je op een gegeven moment niet gemakkelijk meer in snijden en dat belemmert het proces.'

De medewerkers die gedwongen ontslagen worden, moeten nog blijven werken tot de vergunningen voor de maatregelen rond zijn. Waarschijnlijk zal hun ontslag daardoor pas rond eind november in werking treden.

Oud-president van El Salvador, Elías Antonio Saca, veroordeeld tot gevangenisstraf van tien jaar

(Bron foto: AFP)
Elías Antonio Saca schuldig aan verduistering van overheidsgeld, 300 miljoen dollar


De voormalig president van El Salvador, Elías Antonio Saca, is  woensdag 12 september 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Volgens de nieuwssite La Pagina achtte de rechter hem schuldig aan verduistering van overheidsgeld. 

Saca, die in de periode 2004-2009 aan de macht was, zou zich 300 miljoen dollar hebben toegeëigend.


Op zijn bezittingen was eerder al beslag gelegd. Ook een zestal vertrouwelingen moet wegens medeplichtigheid geruime tijd de cel in.(Suriname Mirror/Deutsche Welle/Belga/La Pagina/elsalvador.com/Diario1/Facebook/Twitter)

Surinamer (22) steekt zus ex-vriendin neer in Belgische Merksem, Antwerpen

(Bron: Google Streetview)
23-Jarige vrouw raakt zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar


Een steekpartij op de parking van de vestiging van McDonald’s aan de Lambrechtshoekenlaan in Merksem (Antwerpen), waarbij een 23-jarige vrouw zwaargewond raakte, is door het parket gekwalificeerd als een moordpoging. Dit bericht de Gazet van Antwerpen vandaag, donderdag 13 september 2018.

De verdachte, een 22-jarige man uit Suriname, werd door de onderzoeksrechter aangehouden en zit nu in het arresthuis in de Begijnenstraat. Hij zal morgen voor de Paadkamer verschijnen, bevestigt zijn advocaat Philip De Cleene.

De jonge Surinamer werd maandag opgepakt, nadat de politie sinds zondagavond jacht op hem had gemaakt. Hij had die zondagavond met zijn ex-vriendin afgesproken in het McDonald’s-restaurant in Merksem.

Het gesprek verliep goed, maar eenmaal buiten ging het mis. Op de parking van het fastfoodrestaurant bleek plots dat de man messen bij zich had. Daarmee viel hij de zus van zijn ex-vriendin aan. Het slachtoffer kreeg verschillende messteken, onder meer in het aangezicht. Ze raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar.


Ministerie van Sport- en Jeugdzaken onderzoekt staat van 14 minikunstgrasvelden

(Bron foto: NII)
Ministerie wil naast herstel van velden 7 nieuwe kunstgrasvelden aanleggen

'Ontbreken gedegen beheer en onderhoudsplan, klimatologische factoren en vandalisme leiden tot vervroegd herstel'


Een delegatie onder leiding van de waarnemend directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, gaat de staat na van 14 minikunstgrasvelden onderzoeken die in de periode 2014 en 2015 op verschillende plekken in het land, zijn aangelegd. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is naast herstel van deze velden van plan ook 7 nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen. 

De internationale levensduur van een minikunstgrasveld is gesteld op 8 tot 10 jaar. Dat de aangelegde velden nu al gerehabiliteerd moeten worden, heeft vermoedelijk te maken met het ontbreken van een gedegen beheer en onderhoudsplan, klimatologische factoren en vandalisme, zegt Kisoor.

In de delegatie zitten een technisch team van het ministerie en vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). De werkzaamheden zullen mogelijk gemaakt worden met gelden uit het Staatsolie Sportfonds, zo meldt het ministerie woensdag 12 september 2018 via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Met organisaties of stichtingen die beheersdaden over de velden hebben gekregen, zal een traject worden uitgezet voor het hanteren van een beheer en onderhoudsplan.

Verder is ook overeengekomen, dat de KNVB enige rol zal vervullen in het trainen, begeleiden en sturen van het traject tot beheer en onderhoud van de kunstgrasvelden.

Het eerste kunstgrasveld te Mariënberg moet in november of december opgeleverd worden. De 6 overige aan te leggen velden zijn in de gebieden Sipaliwini (Atjoni & Apoera), Para (Paranam), Paramaribo (Rodabaan & Pontbuiten) en Wanica (Lelydorp).

Rekenkamer van Suriname krijgt bezoek van haar Chinese collega's

CNAO-hoofdkantoor Beijing (Bron foto: China Daily Asia)
Tijdens dit bezoek worden mogelijkheden voor verruiming samenwerking besproken


De Rekenkamer van Suriname zal van 15-18 september een delegatie van de Rekenkamer van China (China National Audit Office, CNAO) op bezoek krijgen. Tijdens dit bezoek zullen onder andere de mogelijkheden voor verruiming van de samenwerking tussen beide instituten besproken worden. De dialoog met CNAO zal onder andere gericht zijn op een evaluatie over de deelname van auditors van de Kamer aan het Master of Auditing (MAud) programma, aldus de Rekenkamer vandaag, donderdag 13 september 2018 op haar website. Dit programma wordt mede gecoördineerd door de CNAO. 

Er zal ook gesproken worden over toekomstige bilaterale samenwerkingen op het gebied van audit en samenwerking op regionaal niveau tussen CNAO en de Caribische Organisatie voor Rekenkamers (Caribean Orginazation of Supreme Audit institution, CAROSAI), in het kader van het voorzitterschap van CAROSAI dat tot midden 2019 in handen is van Suriname.

De vertegenwoordigers van CNAO zullen maandag een lezing houden over de invloed van IT op het functioneren van Rekenkamers met name het auditen van Big Data. ‘Big data’ is de term die wordt gebruikt voor gestructureerde en door de mens gegenereerde gegevens, maar ook voor gegevens die ongestructureerd en machine gegenereerd zijn en die zich buiten de bedrijfsgrenzen bevinden.

Het integreren van Big Data-analyse in audit processen, kan aanzienlijke verbeteringen opleveren in zowel snelheid als nauwkeurigheid van de audit, maar vereist een ingrijpende verandering in mindset en aanpak, zegt de Rekenkamer.

Voor het bijwonen van de lezing zijn vertegenwoordigers van de regering, het parlement, de private sector en media, uitgenodigd.

Rekenkamer van Suriname krijgt bezoek van haar Chinese collega's

Tijdens dit bezoek worden mogelijkheden voor verruiming samenwerking besproken


 
De Rekenkamer van Suriname zal van 15-18 september een delegatie van de Rekenkamer van China (China National Audit Office, CNAO) op bezoek krijgen. Tijdens dit bezoek zullen onder andere de mogelijkheden voor verruiming van de samenwerking tussen beide instituten besproken worden. De dialoog met CNAO zal onder andere gericht zijn op een evaluatie over de deelname van auditors van de Kamer aan het Master of Auditing (MAud) programma, aldus de Rekenkamer vandaag, donderdag 13 september 2018 op haar website. Dit programma wordt mede gecoördineerd door de CNAO. 

Er zal ook gesproken worden over toekomstige bilaterale samenwerkingen op het gebied van audit en samenwerking op regionaal niveau tussen CNAO en de Caribische Organisatie voor Rekenkamers (Caribean Orginazation of Supreme Audit institution, CAROSAI), in het kader van het voorzitterschap van CAROSAI dat tot midden 2019 in handen is van Suriname.

De vertegenwoordigers van CNAO zullen maandag een lezing houden over de invloed van IT op het functioneren van Rekenkamers met name het auditen van Big Data. ‘Big data’ is de term die wordt gebruikt voor gestructureerde en door de mens gegenereerde gegevens, maar ook voor gegevens die ongestructureerd en machine gegenereerd zijn en die zich buiten de bedrijfsgrenzen bevinden.

Het integreren van Big Data-analyse in audit processen, kan aanzienlijke verbeteringen opleveren in zowel snelheid als nauwkeurigheid van de audit, maar vereist een ingrijpende verandering in mindset en aanpak, zegt de Rekenkamer.

Voor het bijwonen van de lezing zijn vertegenwoordigers van de regering, het parlement, de private sector en media, uitgenodigd.

SWM neemt haar nieuwe dienstencentrum, het ‘Aquagebouw’, in gebruik

Aquagebouw bevindt zich in het voormalige pand van Surpost te Poelepantje

(Bron foto's: Nationaal Informatie Instituut)
 Minister Dodson: 'Binnenkort worden de asbestbuizen in Paramaribo-Noord vervangen'


De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft gisteren haar nieuwe dienstencentrum, het ‘Aquagebouw’ in gebruik genomen. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, zei bij die gelegenheid, dat SWM-directeur Marlon Oosterling en zijn team de boodschap hebben begrepen, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 13 september 2018.

'De boodschap is kwalitatief drinkwater brengen naar de gemeenschap. En ook de dienstverlening uitbreiden naar de gemeenschap. U heeft het gezien. De SWM komt naar de gemeenschap toe. U merkt het in de hogere druk uit uw kraan, u merkt het in beschikbaarheid van water.'

Het Aquagebouw staat in het voormalige pand van Surpost te Poelepantje. Oosterling gaf aan dat veel personen, arbeiders en gedetineerden aan het gebouw hebben gewerkt om het te redden voor de overheid. 'We gaan er gretig gebruik van maken om die dienstverlening naar het publiek toe goed te doen. Alle diensten van de Henck Arronstraat kunt u hier ook doen', zei de SWM-directeur.

Hij deelde mee, dat de mogelijkheid bekeken zal worden om incassodiensten langer open te houden, zodat de klanten tot laat betalingen kunnen doen.

Dodson merkte op, dat er wordt gewerkt aan een fusie tussen de SWM en de Dienst Watervoorziening van het ministerie.

In het gerenoveerde gebouw zijn diverse afdelingen en diensten ondergebracht, waaronder klantenservice, verbruikersadministratie, callcenter, incasso, bedrijfscalculatie, debiteurenadministratie, keuring en controle, tekenkamer en ook de Dienst Watervoorziening van Natuurlijke Hulpbronnen.

De minister kondigde aan, dat binnenkort de asbestbuizen in Paramaribo-Noord worden vervangen. Het gaat om een hoofdtransportleiding vanuit Paramaribo Centrum tot aan Leonsberg. Dit is deel van het masterplan van de waterleiding met een prijskaartje van ongeveer 200 miljoen Amerikaanse dollar. Het vervangen duurt ongeveer een maand. In Commewijne, Zorg en Hoop, het oud-gedeelte van Paramaribo-Noord zijn de oude buizen reeds vervangen. Uiteindelijk worden alle asbestbuizen verwijderd. De streefperiode is twee jaar.

Assembleelid Gajadien (VHP): 'Ik ontvang geen dubbel salaris'

'Ik heb verzocht mijn ambtenarensalaris stop te zetten'

'Ook dat lukte niet, waarbij het leek alsof men mij bewust door wenste te betalen, uiteindelijk heb ik het besluit moeten nemen om mijn bankrekening op te heffen'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) stelt, dat hij geen dubbel salaris ontvangt zoals dat vaak wordt aangegeven. 'Ik heb een lange strijd gevoerd vanaf 2011 in het belang van ambtenaren die weggehaald worden op basis van gewijzigde beleidsinzichten', zegt de politicus vandaag, donderdag 13 september 2018, op Starnieuwss.

Hij heeft een rechtszaak aangespannen, maar tot nu toe is er geen uitspraak gekomen.

Het Assembleelid zegt ook gerekend te hebben op toezeggingen van toenmalig vicepresident Robert Ameerali en Assembleevoorzitster Jennifer Simons. Zij hadden aangegeven, dat de kwestie van ambtenaar zijn en Assembleelidmaatschap bij wet geregeld zou worden. Bij de ministers is deze kwestie wel geregeld.

In 2015 heeft Gajadien weer getracht als ambtenaar ingezet te worden conform zijn verworvenheid in de ambtenarij. Daar kwam maar geen oplossing dan op en neer geschrijf, totdat hij in 2016 besloot om zijn salaris ook te laten stoppen, met de garantiestelling dat hij na zijn Assemblee-periode terug kon gaan naar zijn functie.

'Ook dat lukte niet, waarbij het leek alsof men mij bewust door wenste te betalen. Uiteindelijk heb ik het besluit moeten nemen om in afwachting van een bevredigend antwoord, mijn bankrekening op te heffen. Dit is sinds april het geval', zegt Gajadien.

Het Assembleelid ziet het parlementsbesluit om de dubbele salaris-kwestie te regelen dan ook als een positieve ontwikkeling.

Stichting Wan Okasi doet in open brief oproep aan regering uitkering doelgroep te verhogen

(Bron foto: Facebook)
Uitvoering opschonen bestand van personen met een beperking blijft uit....

Minister Polak: 'Noodkreet mensen met een beperking voor bijstellen financiële uitkering heeft aandacht regering'


De noodkreet van mensen met een beperking voor het bijstellen van de financiële uitkering heeft de aandacht van de regering, zo beweert minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vandaag, donderdag 13 september 2018, in de Ware Tijd. 

In onderstaande open brief doet de stichting Wan Okasi voor mensen met een visuele beperking een dringend beroep op de regering alles in het werk te stellen om de uitkering te verhogen.

Stichtingsvoorzitter Aniel Koendjbiharie wijst erop, dat de huidige uitkering van Srd 325 verre van voldoende is om het hoofd boven water te houden. Hij beperkt zich niet alleen tot personen met een visuele beperking. Koendjbiharie verwijst in zijn open brief naar de opmerking van de president over een dringende aanpassing van het loon van lagere inkomensgroepen.

'Bij de meeste personen met een beperking is de aanpassing van de maandelijkse uitkering veel dringender. In wezen leeft men met dit bedrag onder het bestaansminimum', schrijft Koendjbiharie.

Het is niet de eerste keer dat de groep om een verhoging vraagt. Ze is in het verleden, achteraf gezien, zelfs blij gemaakt met een dode mus, toen minister Joan Dogojo had aangekondigd dat de uitkering zou worden opgetrokken naar de armoedegrens, die overigens nog steeds niet is vastgesteld.

Polak zegt dat zij zich de noodkreet van de groep kan voorstellen. Echter, er moeten volgens haar enkele zaken op een rijtje gezet worden, voordat er tot actie kan worden overgegaan. Eén van de belangrijke zaken, zegt de minister, is dat het bestand van personen met een beperking wordt opgeschoond. Dit is eerder ook al gesteld door het ministerie, maar de uitvoering blijft uit.

'Voor ons is niet duidelijk of dit argument gebruikt wordt om niet over te gaan tot verhoging van het maandelijkse bedrag van Srd 325', stelt Koendjbiharie in zijn open brief. Polak: 'Toen ik op het ministerie kwam, heb ik het bestand zo aangetroffen. Ik kan er niets aan doen, dat de uitkering de afgelopen jaren niet is verhoogd.'

De open brief:

'Suriname heeft het verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking (CRPD) in 2007 ondertekend en op 29 maart 2017 geratificeerd. Dit verdrag dient onder meer als leidraad voor het maken van beleid ten behoeve van personen met een beperking in ons land.
Een mooi uitvloeisel van dit verdrag is het verbeteren van de financiële zelfstandigheid en -toegankelijkheid door de invoering van de moni karta. Een pasje dat bedoeld is om het ontvangen van geld door onder meer AOV’ers en mensen met een beperking te vergemakkelijken.

We merken echter dat de financiële achterstand van personen met een beperking steeds groter wordt. Het maandelijks bedrag van SRD 325 is verre van voldoende voor deze groep Surinamers om het hoofd boven water te houden. Vanwege de ontwaarding van de Surinaamse munteenheid is dit bedrag min of meer vergelijkbaar met SRD 125 dat in 2008 aan hen werd toegekend.

Onlangs had de president het over lagere inkomensgroepen die aanpassing van hun loon dringend nodig hebben. Bij de meeste personen met een beperking is aanpassing van de maandelijkse uitkering veel dringender. In wezen leeft men met dit bedrag onder het bestaansminimum.

De regering heeft enige tijd geleden besloten personen met een beperking van een BAZO-kaart en een levensmiddelenpakket te voorzien. Helaas is ook dit niet toereikend en wordt de kwetsbare positie van deze groep groter. Door slechte of onvoldoende voeding, weinig betaalbare voorzieningen om zich te verplaatsen en bijvoorbeeld wat meer te bewegen, liggen allerlei ziekten op de loer, wat weer zal drukken op de begroting van Volksgezondheid.

Een vaak herhaalde uitdaging vanuit de overheid is, dat de lijst met namen van mensen met een beperking opgeschoond moet worden. Er zouden ook ordinaire profiteurs tussen zitten, die onterecht een uitkering ontvangen. Voor ons is niet duidelijk of dit argument gebruikt wordt om niet over te gaan tot verhoging van het maandelijkse bedrag van SRD 325.

Het is echter zo dat de doelgroep verpaupert en dringend om aanpassing van het bedrag vraagt. Bij een mogelijke verhoging van salarissen van ambtenaren met 25%, waarbij ook ‘spookambtenaren’ erop vooruitgaan, terwijl personen met een beperking op hetzelfde financiële niveau blijven, zendt de regering een verkeerd signaal uit.

CRPD benadrukt in de preambule dat de meerderheid van personen met een handicap in armoedige omstandigheden leeft en erkent in dit verband dat het zeer noodzakelijk is dat de negatieve gevolgen van armoede voor personen met een beperking worden aangepakt.

In artikel 28 lid 1 wordt dit nog scherper geformuleerd:
“De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op een behoorlijke levensstandaard voor henzelf en voor hun gezinnen, met inbegrip van voldoende voeding, kleding en huisvesting en op de voortdurende verbetering van hun levensomstandigheden, en nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht zonder discriminatie op grond van beperking te beschermen en te bevorderen.”


Volgens dit verdrag zal de overheid een duidelijke leidende rol hierin moeten vervullen, bijgestaan door het maatschappelijk middenveld, waaronder niet-gouvernementele organisaties.

Op basis van het bovenstaande doen burgers van Suriname levend met een beperking, een dringend beroep op u als regering, om alles in het werk te stellen, zodat de uitkering voor de doelgroep wordt verhoogd. We willen niet dat politiek misbruik gemaakt wordt van de doelgroep, maar dat op menswaardige wijze ingespeeld wordt op de behoeften.

Paramaribo, 11 september 2018
Stichting Wan Okasi,

Aniel Koendjbiharie
Voorzitter
'

Mathoera (VHP): 'Districtscommissaris Doebay staat niet boven de wet'

'Bevoegdheden districtscommissaris gelden niet als die zich in werkgebied van andere dc bevindt'


Districtscommissaris (dc) Lakshminarain Doebay van Saramacca is fout geweest door het bevel van de plaatselijke politie na het begaan van een verkeersovertreding te Henar, Nickerie, niet op te volgen. Tot deze conclusie komt VHP-Assembleelid en ex-politiecommissaris Krishna Mathoera

'Districtscommissarissen staan niet boven de wet. Wanneer de dc dan een strafbaar feit heeft gepleegd of een overtreding heeft begaan, dan moet hij gewoon instaan voor de consequenties. Hun functie geeft ze geen onschendbaarheid', zegt Mathoera woensdag 12 september 2018 in het Dagblad Suriname.


Doebay heeft zich het afgelopen weekend schuldig gemaakt aan overschrijding van de maximum vastgestelde snelheid op de weg. De snelheid ter plaatse is middels borden aangegeven en bedraagt 50 kilometer per uur, terwijl Doebay volgens de gegevens van de politie met een snelheid van 67 kilometer per uur heeft gereden. Hij weigerde echter de bevelen van de plaatselijke politie op te volgen, omdat hij van oordeel is dat de districtscommissaris altijd boven de politie staat. 'De politie moet elk bevel van de dc opvolgen en niet omgekeerd', stelde de dc toen het dagblad hem hiermee confronteerde. Na een discussie met de politieagent is de dc weggereden.

Het parket heeft de politie de opdracht gegeven om de overtreder bij proces-verbaal te horen en een dossier op te maken.

Mathoera voert aan, dat Doebay gelijk heeft door te stellen dat hij ook hulpofficier van politie is van het district waar hij als dc is geïnstalleerd en hierdoor als hoofd van de politie daar tegelijkertijd ook verantwoordelijk is voor het geven van instructies aan de lokale politie met betrekking tot de openbare orde binnen zijn district. In dit geval is Saramacca zijn werkgebied, terwijl de verkeersovertreding in Nickerie is begaan. De bevoegdheden van de districtscommissaris gelden niet wanneer hij zich in het werkgebied van een andere districtscommissaris bevindt. In dit geval valt het district Nickerie onder dc Wedprekash Joeloemsingh. 'In de wet staat ook dat hij zich moet onthouden van elke technische instructie aan de politie', zegt de VHP’er.

Hoofd politievoorlichter Humphrey Naarden zegt, dat niemand boven de wet staat. 'Iedereen die zich op de openbare weg begeeft dient zich te houden aan de wettelijke regelingen die gelden binnen onze verkeerswetgeving. Uit ervaring weet ik, dat niemand boven de wet staat en dat iedereen zich moet gedragen conform de geldende wettelijke regelingen die gelden binnen Suriname', stelt de hoofdinspecteur.

Het is niet de eerste keer dat deze dc in de fout gaat. Op 1 juli 2011 bedreigde en mishandelde Doebay het slachtoffer Glenn Hiralal met een metalen kabel bij een sloperij. In die periode was Doebay dc van het district Nickerie. Dit incident deed zich voor in Nickerie bij de woning van een spuiter. Het verhaal was dat Doebay zijn voertuig had zien staan bij een spuiter, zonder dat hij iets hiervan afwist. Later was gebleken, dat de dc zijn voertuig aan het latere slachtoffer had afgestaan en die heeft op zijn beurt het voertuig doorverkocht aan een derde. Uiteindelijk was er ter plaatse een vechtpartij uitgebroken, waarbij de dc het slachtoffer met een kabel had bewerkt. Volgens Doebay had hij niet de bedoeling om een vechtpartij uit te lokken.

De rechter legde Doebay in juli 2012 hiervoor een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden op. Doebay bleef toen erbij, dat hij uit zelfverdediging had gehandeld, maar toch verloor hij zijn functie als dc van Nickerie. Doebay was voor zijn aanstelling als dc van Nickerie penitentiair ambtenaar.

Belfort (ABOP): 'Gaat president agrément verlenen aan nieuwe ambassadeur VS?'

'Als Bouterse die agrément wel verleent, dan weet ik dat hij bang is voor Amerikaanse president'


ABOP-parlementariër Edward Belfort is benieuwd of president Desi Bouterse wel of geen agrément zal verlenen aan de aankomende ambassadrice van de Verenigde Staten (VS) in Suriname, Karen Williams. 

De stelling van de parlementariër heeft betrekking op de manier waarop de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken in de hoorzitting op 22 augustus onderwerpen als de aanwezigheid van Hezbollah in Suriname, Dino Bouterse, steun aan Venezuela en Nederlandse terreurverdachten voorhield aan de genomineerde Karen Williams, zo bericht het Dagblad Suriname woensdag 12 september 2018.


'Gaat de president doen alsof hij dat niet heeft gehoord? We weten toch allemaal dat hij bang is voor Trump. Als Bouterse die agrément wel verleent, dan weet ik dat Bouterse bang is voor de Amerikaanse president', zegt Belfort.

Hij voert aan dat deze kwestie vergeleken kan worden met het geval, waarbij Suriname vorig jaar besloot om de agrément-verlening van de Nederlandse ambassadeur, Anne van Leeuwen, in te trekken. Er werd geen reden gegeven voor deze plotselinge intrekking, maar door de politiek wordt beweerd, dat dit een tegenactie is tegen de voortdurende kritiek van Nederland op Surinaamse aangelegenheden.

De parlementariër is ook benieuwd wat het staatshoofd zal doen tegen de recente publicatie en belediging door het Nederlandse tijdschrift De Nieuwe Revue. Op de cover van het blad is president Desi Bouterse te zien met de titel: ‘Drugsbaas Bouterse’. Volgens het tijdschrift is Suriname hard op weg een narcostaat te worden. 'De president kijkt toe hoe een Colombiaans kartel in de jungle een haven voor drugsduikboten bouwt. Desi Bouterse heeft geld nodig voor zijn herverkiezing', aldus het tijdschrift.

Colombia slaagt er niet in om seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden

(Bron foto: Semana)
OM: 'Ongeveer 7.500 kinderen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting, inclusief kinderpornografie, sinds 2013'

- Handel in en seksuele uitbuiting van kinderen vooral schering en inslag in toeristische steden en illegale goudmijngebieden
- Vrouwen en meisjes worden in het weekend naar mijngebieden vervoerd om de vraag mijnwerkers en gangsters te voldoen


Colombia faalt in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen, zo hebben ambtenaren dinsdag 11 september 2018 toegegeven, daarbij beloofd om meer middelen bijeen te brengen en samen te werken om het misdrijf te bestrijden. 

De handel in en de seksuele uitbuiting van kinderen is vooral schering en inslag in toeristische steden en illegale goudmijngebieden. Maar toch, een cultuur van stilte en straffeloosheid betekent dat er maar weinig gevallen worden onderzocht of vervolgd, zeiden ze.

'Het parket van de Officier van Justitie voelt zich op veel fronten ontzettend beschaamd over deze kwestie', zei Mario Gomez, een openbare aanklager voor geweld tegen kinderen, die sprak tijdens een anti-mensenhandelconferentie in de stad Cali.

Hij voegde eraan toe, dat een belangrijke uitdaging erin bestaat ervoor te zorgen dat onderzoeken naar dergelijke misdaden leiden tot meer en hardere veroordelingen. Ongeveer 7.500 kinderen zijn naar verluidt het slachtoffer van seksuele uitbuiting, inclusief kinderpornografie, sinds 2013, volgens het kantoor van de procureur-generaal in Colombia. Maar, het echte cijfer is waarschijnlijk veel hoger, zeggen campagnevoerders.

De inspecteur-generaal van het land, Fernando Carrillo, zei dat er weinig betrouwbare gegevens zijn over seksuele uitbuiting van kinderen, deels omdat maar heel weinig getuigen of slachtoffers naar voren komen om het misdrijf te melden, en vanwege sociale tolerantie van het probleem. 'Ik denk dat dit een van de ergste problemen is die het land heeft', zei Carrillo, die aan het hoofd staat van een rechterlijk orgaan dat ambtenaren rekenschap moet geven. 'En tot nu toe is het niet op een serieuze manier aangepakt met gegevens en - vooral - met een verbintenis op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.'De meeste gevallen van seksueel geweld, waaronder seksuele uitbuiting van kinderen, blijven ongestraft, aldus Carlos Eduardo Valdes, hoofd van het Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF). De veroordelingspercentages zijn laag, omdat onderzoeken te veel afhankelijk zijn van een slachtoffer dat naar voren komt om het misdrijf te melden en getuigenissen en bewijzen te verstrekken, aldus ambtenaren.

'Straffeloosheid met betrekking tot het probleem van seksueel geweld in Colombia is meer dan 90 procent, en dit is te wijten aan onderzoeken gericht op het slachtoffer', zei Valdes tijdens een paneldiscussie.


Sekshandel is wijdverbreid in illegale goudwinningsgebieden aan de verarmde Pacifische kust en in het noordwesten van Antioquia, evenals de Caribische toeristische stad Cartagena, volgens provinciale gouverneurs en experts. Vrouwen en meisjes worden in het weekend naar mijngebieden vervoerd om aan de vraag van mijnwerkers en gangsters te voldoen.

'Meisjes worden uit andere provincies overgebracht om seksueel te worden uitgebuit en dit is waar de autoriteiten tussenbeide moeten komen', zei Jhoany Carlos Palacios, gouverneur van de provincie Pacific Choco. 'We moeten dit zichtbaar maken', vertelde hij de conferentie.


(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Inheemse Colombiaanse sociaal leidster Marta Carolina Cañas Yagari (23) doodgestoken

Cañas in Karmata Rua, Antioquia, gevonden met meerdere steekwonden op paar kilometer van haar huis


Een inheemse Colombiaanse sociaal leidster, de 23-jarige Marta Carolina Cañas Yagari, is het nieuwste slachtoffer van het geweld dat sinds 2016 bijna 300 mensenrechtenactivisten heeft gedood. Cañas werd maandag in Karmata Rua, Antioquia, gevonden met meerdere steekwonden op slechts een paar kilometer van haar huis, zei de Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), dinsdag 11 september 2018.

Als actief lid van de Embera Chami-gemeenschap zou Cañas naar verluidt voor het laatst gezien  zondagavond zijn gezien toen zij naar huis reisde. Tot nu toe zeggen onderzoekers, dat er geen bekend motief voor de moord is, maar de ONIC meldde onlangs, dat gewapende groepen werden gezien in het gebied.


Namens haar familie heeft de Inheemse Organisatie van Antioquia de moord aangeklaagd en eist gerechtigheid voor de dood van Cañas en respect voor de fysieke integriteit van haar vertegenwoordigers en leiders in de regio.

De moord op de inheemse vrouw komt slechts enkele dagen na de dood van een andere gemeenschapsleidster, Leidy Correa, 25. Correa, secretaris van de Community Action Board in Guayabal, werd dood geslagen nadat zij enkele dagen eerder was vermist.De nieuw verkozen Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet hekelde het geweld tegen sociale activisten in Latijns-Amerika en drong er bij regeringen op aan actie te ondernemen en hun leiders in de gemeenschap te beschermen.

Oscar Zapata, een vertegenwoordiger van de Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) in Antioquia, zei echter dat het geweld een zorgvuldig berekende strategie is tegen de mensenrechtenbeweging en meer dan 100 sociale leiders hebben hun projecten in Baixo Cauca verlaten na een '110 procent toename van bedreigingen.'

'Er is geen echte wens van de kant van de staat, er is geen echte wil, en al het beleid op het gebied van preventie en bescherming tonen, met deze cijfers, dat we het leven verliezen van waardevolle mannen en vrouwen voor het land en democratie', zei Zapata.


(Suriname Mirror/TeleSUR/El Ciudadano/Twitter)