maandag 11 maart 2019

'De Surinaamse Bankiersvereniging heeft vertrouwen in Vijay Kirpalani als regeringscommissaris bij CBvS'

'Kirpalani staat bij de banken bekend als bruggenbouwer'


'De Surinaamse Bankiersvereniging is afgelopen vrijdag, 8 maart 2019, tijdens een ontmoeting met de directies van alle banken, door president Bouterse geïnformeerd over het voornemen om de heer Vijay Kirpalani te benoemen als regeringscommissaris. Tijdens dit overleg waren ook de minister van Financiën, de heer Hoefdraad en de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de heer Van Trikt aanwezig. 

Verschillende bankiers onderschreven de ruime nationale en internationale ervaring van de heer Kirpalani op financieel-economisch gebied. Ook wordt zijn kennis van de Centrale Bank van Suriname, opgedaan tijdens zijn 10-jarige periode gedurende 2000 en 2010 als commissaris bij de moederbank, als een passende achtergrond beschouwd. De heer Kirpalani staat bij de banken bekend als ‘bruggenbouwer’ en heeft vaker bewezen partijen met divergerende issues op tactische wijze bij elkaar en in een lijn te brengen. 

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft er vertrouwen in dat de heer Kirpalani als regeringscommissaris, de rol van liaison tussen de Centrale Bank van Suriname en de regering adequaat zal vervullen, waardoor enerzijds de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname gewaarborgd blijft, terwijl anderzijds de coördinatie van het monetair, fiscaal en budgettair beleid tussen de Centrale Bank van Suriname en de regering effectief gevoerd wordt. 

De bankiers hebben eveneens onderstreept, achter de benoeming van de nieuwe Governor de heer Van Trikt te staan en hebben benadrukt dat de specifieke issues die geformuleerd zijn, van groot belang zijn om gestaag op te lossen: 

1. Goede afstemming en coördinatie met het Ministerie van Financiën ter ondersteuning van het fiscale en monetaire beleid. Inclusief het uitsluiten van monetaire financiering ter behoud van de waarde van de munt en het verminderen van het begrotingstekort; 
2. Het succesvol doorlopen van de National Risk Assessment welke is gemandateerd vanuit ons lidmaatschap van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF); 
3. Versterking van de diensten van de Centrale Bank van Suriname in het financiële en betalingsverkeer, in zowel de nationale als de vreemde valuta, wat zal moeten zorg dragen voor meer transparantie, gemak, kosten-efficiëntie en vertrouwen bij instellingen en het publiek; 
4. Versterking van het financial risk toezicht op de banken en andere financiële instellingen, en een nauwe samenwerking met andere instanties die toezicht houden op het financiële en geldverkeer van Suriname; 
5. Publicatie van de Jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname, zodat aan de wettelijke verplichting tot verslaglegging en verantwoording over de uitvoering van haar kerntaken wordt voldaan. Inclusief publicatie van de weekbalansen; 
6. Versterking van het bestuur van de Centrale Bank van Suriname; 
7. Hervorming van het wettelijke kader van de Bank en haar taken in het kader van de IMF-aanbevelingen. 

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft toegezegd haar volledige ondersteuning te bieden aan de Governor, de heer Van Trikt en de regeringscommissaris, de heer Kirpalani.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten