vrijdag 1 december 2017

NDP-fractie eist antwoorden van LVV-minister Algoe

Doekhie (NDP) belicht curieus contract tussen SML en Staatsolie

(Bron screenshot: YouTube/DNA)
'Visvergunning voor acht trawlers verstrekt aan man die niets van visserij weet en een wachter zou zijn die onder een huis in een hangmat slaapt'


Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) heeft gisteren in De Nationale Assemblee gezegd, dat er veel onduidelijkheden zijn rond de visserijsector. Ook is hij het eens met zijn collega Cleon Gonsalves (PALU), dat een contract tussen Staatsolie en de Stichting Machinale Landbouw (SML) 'stinkt'. In beide gevallen uitte Doekhie zich kritisch naar minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 1 december 2017. 

Fractieleider van de NDP, AndrƩ Misiekaba, stelde dat wanneer de regering vandaag aan het woord komt, de minister heel duidelijk moet ingaan op de vragen. Hij zei, dat als de fractieleider van de NDP zo praat, de boodschap duidelijk moet zijn.Misiekaba merkte op dat het niet persoonlijk gericht is tegen de minister, maar dat is duidelijkheid nodig over de gevraagde informatie.

Doekhie deelde mee, dat de SML een contract heeft getekend (dat hij in kopie aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons overhandigde), maar tegelijkertijd 14 tractoren, 7 graafmachines en voertuigen inzet om het werk te doen (Starnieuws laat in het midden waar dat contract betrekking op heeft, wat voor werkzaamheden, daarmee haar lezers met vragen achterlatend...). De invulling van deze zaak is niet correct volgens Doekhie. Hij kent het project, omdat president Desi Bouterse het met hem heeft besproken. Maar de wijze waarop het uitgevoerd wordt, is volgens Doekhie niet correct. Volgens Doekhie zou er sprake zijn van corruptie. Het gaat om 'lanti-machines' waarvan de emblemen zijn verwijderd. De minister van LVV heeft te kennen gegeven aan Doekhie, dat hij zich niet bemoeit met de zaak, maar het Assembleelid stelde dat uit brieven anders blijkt.

Fractiegenoot Amzad Abdoel stelde, dat het contract onder de loep moeten worden genomen. Indien deze in strijd is met de Anti-Corruptiewet dan moet die nietig verklaard worden, ook al zou men naar de rechter gaan. Het gaat om wurgcontracten die gesloten worden door parastatale bedrijven.

Doekhie benadrukte opnieuw, dat de districtscommissaris ontdekt heeft dat iemand een visvergunning heeft gekregen voor acht trawlers. De man op wiens naam de vergunning staat weet niks van visserij en zou een wachter zijn die onder een huis in een hangmat slaapt, aldus Doekhie. De vergunning is getekend door de directeur van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran. De minister zei eerder hier niks van af te weten. Als dat werkelijk het geval is, dan zou dat kunnen betekenen, dat zijn eigen directeur stukken tekent buiten medeweten van Algoe en heeft de bewindsman een probleem.

Assembleelid Rajiv Ramsahai (NDP) ondersteunde Doekhie in zijn kritiek op de visserijsector. Hij benadrukte dat trawlers de natuurlijke hulpbronnen vernietigen en verbannen moeten worden. Tonnen aan vis en de zeebodem worden vernietigd door de netten die worden uitgegooid. De trawlers zijn ook niet van Suriname. 'Vergunningen worden voor euro's en dollars verhuurd aan buitenlanders die de vis en de winsten wegdragen. Het land heeft hier niets aan.'

Eerder op de dag hadden de Assembleeleden Marinus Bee (ABOP) en Mahinder Jogi (VHP) al om transparantie gevraagd inzake visvergunningen, waarbij minister Algoe aangaf dat hij bedreigd zou zijn door Assembleeleden om zaken niet te onderzoeken. Aangevoerd werd dat, door de namen niet te noemen een smet wordt gelegd op het college.

(Suriname Mirror/Starnieuws)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten