woensdag 5 september 2018

AKMOS-voorzitter Binda: 'Assemblee geen parlement om trots op te zijn’

'Het is een ongeorganiseerde groep mensen die heel onethisch met elkaar omgaat'

'Er zijn parlementariërs die nooit hun mond openmaken en continu op hun mobiele telefoon bezig zijn'


'De Nationale Assemblee (DNA) is geen parlement om trots op te zijn', zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) in De West van maandag 3 september 2018.

Volgens hem gaat het om een ongeorganiseerde groep mensen die heel onethisch met elkaar omgaat. Binda is van mening dat er door de jaren heen een cultuur is ontstaan waarbij de oppositie en de coalitie tegenover elkaar staan. Hij geeft aan, dat beide partijen voorbijgaan aan het hoofddoel, namelijk het volk vertegenwoordigen.

De AKMOS-voorzitter kan zich niet voorstellen, dat in een parlement, de voorzitter van een politieke partij wordt beschermd in plaats van de belangen van het volk. 'Parlementariërs moeten zich buiten alle emoties om rationeel opstellen', zegt Binda. Integendeel merkt hij op, dat de leden van het parlement juist elkaar het leven zuur maken. Hij geeft aan, dat aan het einde van de dag alle parlementariërs volksvertegenwoordigers zijn en de gemeenschap moeten dienen.

Volgens Binda schort er heel veel aan het niveau van ons parlement. Hij is van mening, dat kandidaten die geplaatst worden op DNA-niveau, over een bepaalde dosis kennis moeten beschikken en het hoofddoel niet uit het oog moeten verliezen. De huidige DNA-leden beweren volgens hem dat zij deskundig zijn, maar dat is niet terug te vinden in hun interviews. Personen worden op basis van hun loyaliteit aan de partij en financiën geplaatst op de lijst van DNA-kandidaat en niet op basis van hun kennis, terwijl het volgens hem belangrijk is dat een parlementariër de juiste achtergrond heeft, omdat de Assemblee de wetgevende macht is die wetten maakt ter ordening van de samenleving.
Binda vindt, dat er parlementariërs zijn die het juridische spel niet beheersen.

Ook hekelt hij het, dat er parlementariërs zijn die nooit hun mond openmaken in het parlement en continu op hun mobiele telefoon bezig zijn. Ook merkt hij op dat Assembleeleden vaak op dienstreizen gaan, maar noch het parlement noch de samenleving, deelgenoot maken van de resultaten.

DNA is met reces tot 25 september. Volgens Binda zou het parlement, gezien de economische crisis, niet met reces mogen gaan. Hij benadrukt, dat er genoeg werk te doen is. Hij denkt in dit kader aan de verouderde wetten van 50-100 jaar. De Scheepvaartwet is volgens hem een van de vele wetten die niet meer voldoet aan de huidige tijd. 'Het parlement krijgt van mij een dikke onvoldoende', benadrukt Binda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten