dinsdag 2 juni 2020

Minister Konket, Curaçao: 'Uiterlijk 12 juni zal er een definitief voorstel op tafel liggen'

Regering wil 12,5% bezuinigen op arbeidsvoor- waardenpakket ambtenaren


Het duurt mogelijk nog anderhalve week voordat er een definitief voorstel op tafel ligt waarmee de regering 12,5 procent kan gaan bezuinigen op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van de ambtenaren, berekend over een jaar. 

'Uiterlijk 12 juni zal er een definitief voorstel op tafel liggen, inclusief een convenant dat ondertekend moet worden', aldus minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Armin Konket (MAN) over de vergadering gisteren binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 2 juni 2020.

Als enige agendapunt was opgenomen het samenstellen van een werkgroep die zich gaat buigen over de scenario’s die de regering heeft ingediend en die de vakbonden nog gaan indienen. Vanuit de regering zijn de volgende personen in de werkgroep vertegenwoordigd: Lysette Melfor, Luz-Celeste Johannes, Cindy Rojer, Marla Bernadina, Ersilia de Lannooy en Vanessa Gijsbertha.

Van de vakbonden zijn er een of twee vertegenwoordigers per vakbond, in totaal acht personen. Voor ambtenarenvakbond Abvo nemen zitting George Hernandez en Marlon Manueal. Politiebond NAPB moet nog iemand aanleveren, voor SAP komt Amadeo Vilchez in de werkgroep, voor onderwijsbond Sitek Darius Plantijn en Frencel Josefina en voor STrAF Willem van Lamoen en Juan Lourens. De werkgroep wordt voorgezeten door Valdemar Marcha, voorzitter van het CGOA.

'De exacte taak van de werkgroep moet nog omschreven worden. Maar, uiteraard gaat het over het komen tot een pakket aan maatregelen waarin 12,5 procent bezuinigd wordt op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren. Dit moet bij elkaar 35 miljoen gulden opleveren. Ook het College financieel toezicht (Cft) moet advies uitbrengen over het uiteindelijke voorstel', aldus Konket.

Vakbondswoordvoerder Orlando ‘Mario’ Chirino stelt, dat er een mediastilte in acht wordt genomen en laat dus niets los. In andere media stelt hij echter, dat er nu informatiesessies georganiseerd worden met ambtenaren en er geen circulaires meer worden rondgestuurd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten