woensdag 5 augustus 2020

Personeel 's Lands Hospitaal ontvangt salaris en vakantiegeld

Medewerk(st)ers RGD en de MZ wachten nog op geld


Personeel van het 's Lands Hospitaal beschikt eindelijk over hun salaris en vakantiegeld. 'Het is niet zo lang geleden op de rekeningen van de mensen gestort. Het is volbracht!' zegt Imro Edam, bondsvoorzitter bij het 's Lands Hospitaal, woensdagavond 5 augustus 2020 in de Ware Tijd. 

Hij vindt het jammer, dat zorgverleners elke keer moeten vechten voor de salarissen waarop zij recht hebben. 'In deze Covid-19-tijd is het bijna ongehoord dat men zorgverleners, die al met zoveel angst naar het werk gaan, niet op tijd uitbetaalt.' Dat zijn leden opgelucht zijn, is volgens Edam buiten kijf. 'De mensen moeten auto's aflossen en hypotheken betalen bij de banken. Er wordt geen rekening mee gehouden ,want ze krijgen gewoon een boete opgelegd.'

De bondsvoorzitter maakt zich druk om de maatregelen die de overheid van plan is te treffen. 'Ik denk niet dat een solidariteitsheffing de juiste aanpak is. Hoe gaan de arbeiders doen? Nu al komen ze niet uit.' Hij beseft wel dat er maatregelen moeten komen om het land uit de crisis te halen. 'Maar, de arme burgers moeten niet daarvoor betalen.'

Edam was met de voorgaande regering in gesprek om de belastingschijven voor zorgverleners aan te passen. 'Die zijn moordend en dan horen ze nu ook dat er 10 procent bij komt. Dat is zwaar.'

Ook het Diakonessenhuis heeft de financiële middelen nu op haar rekening. Dit bevestigt directeur Clyde Cairo. De gelden zijn intussen verwerkt. 'We hebben het geld dinsdagmiddag op de rekening ontvangen en nog dezelfde dag is er gestort voor de medewerkers.'

Bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de Medische Zending (MZ) is dat nog niet het geval. De bondsvoorzitters, Robby Naarendorp (RGD) en Roy Haverkamp (MZ), hadden woensdagmiddag nog geen goed nieuws te melden. 'RGD-medewerkers wachten nog op hun vakantiegeld. Het is een stiefmoederlijke behandeling en zeker vervelend. De andere instellingen hebben wel ontvangen en wij moeten nog wachten.' 

Bij MZ gaat het om de salarissen en vakantiegelden. 'Ik heb tot nu toe nog niks vernomen van de directie van de MZ. Ook binnen de groepsapp van de bond is er aangegeven dat er nog niks op de rekeningen staat.'

Het lukt maar niet om bussen weer te laten rijden

Voorwaarden ter bescherming bestuurders en passagiers moeten vastgesteld worden 

Ook nog steeds geen knoop doorgehakt over eventueel nieuwe tarieven 


Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) wil geen valse start maken bij de herstart van het openbaar vervoer. De Covid-19-protocollen moeten duidelijk zijn voor zowel chauffeurs als passagiers. 

'We hebben gesproken met bus- en bootorganisaties en er is wederzijds begrip om op één lijn te komen. We moeten rekening houden met de Covid-19-situatie waarbij de verspreiding toeneemt. Maar, de bushouders moeten ook brood op de plank zetten', zegt Jubithana woensdag 5  augustus 2020 in de Ware Tijd.

Aan de andere kant wil hij voorkomen, dat het openbaar vervoer kort na herstart weer wordt stilgelegd. De Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) had gedreigd dat de bussen vanaf maandag, na meer dan vier maanden, weer zouden rijden, ook al zou er geen akkoord zijn met de regering. Maar, in overleg met de minister heeft de PLO hiervan afgezien.

De bewindsman weet nog niet wanneer het particuliere bus- en boottransport en het staatsvervoer kunnen worden hervat. De voorwaarden ter bescherming van bestuurders en passagiers moeten eerst vastgesteld worden door het Outbreak Management Control Team. Dat kan mogelijk nog deze week. Daarnaast moet een nieuw tarievenstelsel worden ingevoerd en de compensatie voor het brandstofverbruik worden bekeken. Of wetgeving in verband met het voorgaande moet worden aangepast weet Jubithana niet. Het Outbreak Management Control Team zal zich daarover buigen.

Maar, Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de belangenorganisatie VOSOV (Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer), zegt dat de beschermingsprotocollen in verband met het coronavirus wettelijk moeten worden geregeld. 'Als bijvoorbeeld een passagier verschijnselen van het coronavirus vertoont, moet de chauffeur een autoriteit kunnen inschakelen om te voorkomen dat die persoon in de bus plaatsneemt.' Hij heeft begrip voor de vertraging bij de herstart van het openbaar vervoer. 'We zijn ons ervan bewust dat de coronapandemie niet verergerd moet worden, anders moeten we weer maanden onze bussen in de garage houden.'

Minister Ramadhin: 'Niet eens 1 minuut van mijn werkuur heb ik met mevrouw Jessurun gewerkt”

'Toen ik aantrad had Jessurun inmiddels verlof opgenomen'


Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid bevestigt vandaag, woensdag 5 augustus 20020, in het Dagblad Suriname, dat de directrice van het ministerie, Cleopatra Jessurun, haar ontslag heeft ingediend en dat hij dat na overleg heeft aanvaard. 

Jessurun heeft tegenover lokale media gesteld, dat de werksituatie tijdens de overgangsperiode van de regering onwerkbaar werd voor haar. Zo ontpopten figuren zich als directeur van Volksgezondheid, terwijl haar input en mening niet werden gewaardeerd. Op gegeven moment gingen zaken zover, dat er geen informatie meer binnenkwam, terwijl er ook een brief waarin staat, dat zij niet meer geïnformeerd kon worden over het Covid-gebeuren.

Ook heeft zij moeite met de manier van overname door het nieuw Covid-Managementteam.

Ramadhin reageert verbaasd op de opmerkingen van Jessurun, omdat bij zijn aantreden Jessurun inmiddels verlof had opgenomen. 'Ik weet dus niet over welke onwerkbare situatie zij praat, want ik heb nooit met haar samengewerkt. Niet eens 1 minuut van mijn werkuur heb ik met mevrouw Jessurun gewerkt', benadrukt de minister.

Hij stelt, dat bij de overdracht door zijn voorganger Antoine Elias de post van directeur al werd waargenomen door onderdirecteur Robert Mohamed en dat Mohamed nog steeds waarneemt.

Inmiddels loopt al een nieuw persoon met de minister mee op het ministerie, die heel binnenkort benoemd zal worden tot directeur van Volksgezondheid. De naam wenst Ramadhin in dit stadium echter nog niet vrij te geven. Wel gaat hem om een vrouw en komt zij uit de medische sector.

'Er is al een nieuwe directeur in beeld gebracht, want ik ga niet wachten op mensen. Als ik een situatie aantref waar ik geen formele directeur in dienst heb, dan ga ik toch niet wachten. De persoon is al in training bij mij op het ministerie. Nadat ik de zaken administratief met de persoon heb afgehandeld, zal ik het bekend maken. Het is wel iemand van hoger kaliber. De directeur van Volksgezondheid moet een arts zijn', aldus de minister.

Jessurun volgde in januari 2019 Maureen Wijngaarde-Van Dijk op als directrice op het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens de Coronacrisis in Suriname is zij één van de leidende personen geweest in het Nationaal Covid-19 Managementteam en is zij razend populair geworden.

Statenvoorzitter Pauletta, Curaçao: 'Wie afwijkend standpunt heeft, is vrij eigen advocaat te nemen, maar wel op eigen kosten'

'Virginia bereid gevonden om Staten en Statenvoorzitter te verdedigen'


Iedere parlementariër in de Staten zou ernaar moeten streven dat het parlement zo snel mogelijk weer compleet is met 21 leden. Advocaat Luigi Virginia verdedigt dat belang in het Kort Geding dat Shaheen Elhage (PAR) heeft aangespannen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 5 augustus 2020.

Wie een afwijkend standpunt heeft, is vrij een eigen advocaat in de arm te nemen, maar dan wel op eigen kosten. Dat schrijft Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) in antwoord op de brief van 31 juli aan MFK-fractievoorzitter Gilmar Pisas, Amparo dos Santos van Kòrsou di Nos Tur (KdNT), Jaime Córdoba van Pueblo Soberano en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes, die negen van de tien oppositieleden vertegenwoordigen.

Marilyn Moses (MP) vaart haar eigen koers. Pauletta rekent allereerst af met de stelling van de negen oppositieleden dat de keuze voor Virginia had moeten worden gemaakt in een vergadering met instemming van een meerderheid van de Staten. Als voorzitter van het parlement is zij geautoriseerd om gebruik te maken van de fondsen die gereserveerd zijn op de begroting, zolang dit in overeenstemming is met de regels van comptabiliteit. 'Daarvoor hoeft niet steeds voorafgaand toestemming gegeven te worden. Daarom was het dus niet nodig hierover te beslissen tijdens een Statenvergadering', aldus Pauletta. 'Deze informatie is bij u allen bekend.'

In haar antwoord legt Paulettta uit, dat Virginia bereid is gevonden om zowel de Staten als orgaan als de Statenvoorzitter te verdedigen. De tien Statenleden van de coalitiepartijen MAN en PAR hebben ervoor gekozen om dezelfde advocaat in de arm te nemen ‘daar de verdediging van eenieder die het algemeen belang nastreeft parallel loopt’.

De groep van negen uit de oppositie kan zich daarbij aansluiten, maar is ‘ook vrij om een andere advocaat te kiezen’, schrijft Pauletta. 'Zeker als jullie denken dat de verdediging van jullie belangen niet gelijk loopt met het algemeen belang en het belang van de Staten.'

Een advocaat kan niet tegenstrijdige belangen verdedigen in eenzelfde zaak, licht Pauletta desgevraagd toe. Hoe dan ook, in geen van beide gevallen kan dat gepaard gaan met additionele kosten voor het parlement. 'Uitgaven in verband met de vertegenwoordiging van individuele parlementariërs komen voor rekening van het Statenlid zelf.'

Regering Curaçao niet volledig akkoord met voorwaarden Nederland in ruil voor liquiditeitssteun'

Rhuggenaath vertrouwt op ‘juist en solidair akkoord’ met Nederland 


In een brief aan de Staten heeft de regering officieel te kennen gegeven niet volledig akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden die door Nederland worden gesteld in ruil voor liquiditeitssteun. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 5 augustus 2020.

In het schrijven van 3 augustus geeft premier Eugene Rhuggenaath aan zich bewust te zijn van de noodzaak om stevige stappen te zetten die grote offers vragen in het kader van hervorming en wederopbouw van het land, maar dat dit binnen een realistisch kader moet plaatsvinden waarin Curaçao verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vooruitgang, maar tegelijkertijd - in goed overleg - mag rekenen op steun van Nederland om zijn doelen te verwezenlijken. Daarom doet het kabinet-Rhuggenaath een beroep op de Staten om het nodige respijt te bieden wanneer de onderhandelingen met Nederland vervolgd worden.

'De regering ziet de meerwaarde van een (Nederlandse) Caribische entiteit die de Nederlandse financiële en technische ondersteuning in Nederland - op meer afstand van de politiek - coördineert, afstemt en mogelijk maakt en Curaçao faciliteert en ondersteunt bij de afgesproken noodzakelijke hervormingen en uitvoering en realisatie van projecten en programma’s. Voor de regering is het van belang dat Curaçao niet alleen de eigenaar van de problemen is, maar ook de eigenaar van de oplossingen met eigen verantwoordelijkheid voor de hervormingen', 

aldus de minister-president.

Het voorstel van Nederland omvat een coherent pakket van voorstellen die aanpassing van de Rijkswet betreffen, instelling van een onafhankelijk bestuursorgaan gebaseerd op Nederlandse wetgeving voor de herstructurering en wederopbouw van het land, een gestructureerd hervormingsplan en ook voorwaarden om de derde tranche van financiële steun te ontvangen.

'In het algemeen begrijpt de regering van Curaçao het uitgangspunt van deze voorstellen en ondersteunt zij dit ook, maar zij wil tegelijkertijd Nederland wijzen op de onduidelijkheid en diverse juridische vragen die deze voorstellen met zich meebrengen. Dit geldt zeker aangaande de statutaire relatie tussen de beide landen in het Koninkrijk, de juridische zekerheid en een juiste balans tussen autoriteit en verantwoordelijkheid van de betrokken partners. Wanneer deze niet duidelijk gedefinieerd zijn, kunnen onze fundamentele rechten als autonoom land binnen het Koninkrijk verankerd in ons Statuut, bedreigd worden in hun bestaan', aldus de premier.

Negen cruiseschepen in de Curaçaose haven

Schepen nog altijd zonder passagiers


Paradise FM bericht dinsdag 4 augustus 2020, dat die dag er maar liefst negen cruiseschepen in de Curaçaose haven lagen. 

Helaas nog altijd zonder passagiers, maar het levert wel mooie plaatjes op, zoals vanuit Fort Nassau, aldus Paradise FM.

Vijf van de zes nieuw gearriveerde schepen zijn van Norwegian Cruise Lines (NCL). Er liggen nu in totaal negen schepen in de havens van Curaçao aangemeerd. De Coral Princess, Caribbean Princess en de RCGS Resolute waren al eerder aangekomen. De schepen liggen hier in afwachting van betere tijden. De zes recent aangekomen schepen zijn de Isignia, die aan de Jetty7-pier van de Isla ligt, en de Norwegian Sky en Sun, die aan de Jetty7-pier en de Jetty8-pier liggen. Verder arriveerden de Norwegian Pearl en Gem, die beide bij Bullenbaai aanmeerden. Pearl, Sky en Gem komen uit Jacksonville, Sun is afkomstig uit Miami. Aan de Matheywerf in de Sint Annabaai ligt de Silver Origin. Dit schip komt uit Bridgetown, zo meldt de site van CPA. Als gevolg van de coronacrisis ligt het cruisetoerisme volledig stil. In afwachting van hervatting van de werkzaamheden zoeken cruisebedrijven als NCL havens waar een bemanning - van circa honderd man per schip - routinewerkzaamheden kan verrichten. De bemanningsleden zijn gehouden aan het naleven van de regels van het maritieme veiligheidsbeleid, inclusief het Covid-19- protocol. Voor de havenbedrijven is de komst van de cruisevloot een flinke opsteker. Bij het aantrekken van deze vorm van cruisebedrijvigheid waren naast CPA tevens Isla, Refinería di Kòrsou, Bullenbaai, en Maduro Shipping betrokken. Als agenten worden op de CPAsite vermeld: Caribbean Handling & Commerce, Sel Maduro & Sons en Rocargo Services. Wilt u meer

Minister-president Wever-Croes, Aruba: 'Bevolking heeft zich afgelopen twee weken niet goed aan coronaregels gehouden'

Tien nieuwe lokale besmettingen in twee dagen


Er zijn gisteren op Aruba vijf nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om lokale besmettingen. Maandagavond meldde de regering al vijf lokale besmettingen, de eerste in twee maanden. Minister-president Evelyn Wever-Croes verklaarde, dat de bevolking zich de afgelopen twee weken niet goed aan de coronaregels heeft gehouden. En dit is volgens haar het resultaat, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 5 augustus 2020. 

De regering voert per direct verschillende maatregelen in om verdere verspreiding te voorkomen. De overheid dringt erop aan dat iedereen een mondkapje draagt op plaatsen waar het niet mogelijk is meer dan 1,5 meter afstand te houden. Zoals bijvoorbeeld winkels, supermarkten en op kantoor.

Verdere zijn er strengere regels voor het beoefenen van sport en het bezoeken van restaurants en bars. Ook wordt een samenscholingsverbod afgekondigd. In publieke ruimtes mogen niet meer dan vier mensen bij elkaar staan of zitten.

Sinds Aruba op 1 juli zijn luchtgrenzen weer opende voor bezoekers uit Nederland, Canada en een groot deel van het Caribisch gebied, zijn er al duizenden toeristen geland. Sinds 10 juli zijn Amerikanen ook welkom. Mensen die naar Aruba willen reizen moeten voor vertrek een coronatest doen, of een test ondergaan bij aankomst.

Eind juli maakte de Aruba Tourism Authority (ATA) bekend dat in juli 14.000 toeristen het eiland bezochten. Dat was twee keer meer dan waar op was gerekend. Voor augustus is de verwachting dat het aantal bezoekers stijgt naar 19.000 tot 25.000 bezoekers. Normaliter ontvangt Aruba jaarlijks 800.000 cruisetoeristen en 1,1 miljoen verblijfstoeristen.


Nu de tien nieuwe besmettingen in twee dagen lokale besmettingen blijken te zijn, grijpt de regering meteen in.

Directie Volksgezondheid vermoedt, dat de besmettingen hebben plaatsgevonden tijdens het uitgaan. Mensen die willen gaan stappen worden gewaarschuwd voor de Gusto Night Club en de Lola/Craft Bar and Restaurant and Night Club. De besmette personen hebben ook de Muscles and Lungs Gym bezocht. Mensen die de afgelopen twee weken bij deze bedrijven zijn geweest en corona-achtige symptomen hebben, worden dringend verzocht een coronatest te laten doen.

OM Bonaire, Sint Eustatius en Saba: 'Wees alert op verspreiding nepnieuws via social media'

Man (44) zoekt via social media seksueel contact met buurmeisje (12) en beschuldigt vader meisje als dader


In april 2020 is bij de afdeling Jeugd en Zeden van de Politie op Bonaire, een aangifte van ‘grooming’ (kinderlokken) binnen gekomen. Een man van 44 jaar zou zijn buurmeisje van 12 jaar via social media hebben benaderd en aan haar pornografische afbeeldingen hebben gestuurd. Zijn doel was om seksueel contact met haar te hebben. 

Naar aanleiding van deze aangifte werd een onderzoek gestart en werd de man begin mei 2020 als verdachte aangehouden en vervolgens in voorarrest geplaatst, zo bericht het Openbaar Ministerie (OM) Bonaire, Sint Eustatius en Saba, BES, dinsdag 4 augustus 2020.

Op verzoek van de Officier van Justitie is de man door een psychiater onderzocht, omdat hij wangedrag toonde tijdens politieverhoren. Bovendien was ook al bekend, dat hij vóór zijn aanhouding verschillende meldingen heeft gedaan bij de politie van vermoedelijke gepleegde zedenfeiten tegen zijn buurmeisje. Hierbij werd de vader van dat meisje, althans het gezin, als dader genoemd, wat later totaal niet waar bleek te zijn. Ook via social media heeft hij de vader van het meisje valselijk beticht van het plegen van ontucht tegen voornoemd meisje.

Tegen deze uitlatingen is door de vader van het buurmeisje aangifte gedaan van smaad. Aan het gezin is veel leed toegebracht.

Op medisch advies wordt het voorarrest geschorst zodat de verdachte direct kan beginnen met de nodigde behandelingen om recidive te voorkomen. De verdachte komt daarbij onder strikt toezicht van de reclassering en Justitie te staan. Aan het gezin van het meisje is hulpverlening aangeboden en instructies zijn gegeven.

Sinds 2010 is het strafbaar voor volwassenen om via internet minderjarige kinderen te benaderen om afspraken met hen te maken voor het hebben van (cyber)seks.

'Wees als ouders alert en houdt toezicht op het online gedrag van uw kind.'

'Tevens is het, zeker in een kleine gemeenschap als deze, belangrijk om voorzichtig te zijn voor de verdere verspreiding van niet geverifieerde informatie dat op sociale media te vinden is. Door dit te doen kan men niet alleen een ander onterecht schaden, maar kan men zich zelf ook schuldig maken aan smaad(schrift)..

Winston Wirht: 'De loontrekker is weer de klos'

'Loontrekker niet de oorzaak van crisis en kan als zodanig niet gelag betalen'


'De loontrekker is weer de klos', beweert Winston Wirht, die in juli 2016 werd benoemd als directeur der Belastingen, maar alweer na zes maanden werd ontheven, vandaag, woensdag 5 augustus 2020, in de Ware Tijd. 'De loontrekker is niet de oorzaak van deze crisis en kan als zodanig niet het gelag betalen.'

Ondanks dat de regering bij monde van de minister van Financiën heeft aangegeven, dat de ontwerpwet voor een Solidariteitsheffing een heel pakket aan maatregelen betreft, vindt Wirth dat de voorgenomen solidariteitstoeslag van 10 procent op de twee hoogste belastingschijven 'moordend' is.

'Want daarbij komen nog vier procent AOV en alle overige indirecte belastingen zoals de governmenttake en de omzetbelasting die al standaard betaald worden.'

De econoom stelt, dat niets zo makkelijk zou zijn als het doorvoeren van onroerendgoedbelasting en heffingen uit domein waaronder Srd 0,10 cent per uitgegeven vierkante meter voor alle uit domein uitgegeven gronden. 'Het MI-GLIS (Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem) heeft alle werk al gedaan. Daar staat overzichtelijk hoeveel hectare grond is uitgegeven. Bij Srd 0,10 cent per uitgegeven vierkante meter heffing zou dat de overheid al Srd 75 miljoen opleveren. En dat is gebaseerd op cijfers van ongeveer vijf jaar terug. Toen was al ongeveer 75.000 hectare grondhuur uitgegeven. Dat zal nu veel meer zijn.'

Volgens hem wilden de beleidsmakers vijf jaar terug niets weten van dit plan. 'Waarom weet ik niet.' Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft vorig jaar juli aangegeven dat de technische armoedegrens afhankelijk van de gebruikte methodiek op Srd 1.175 of Srd 1.679 uitkomt. In het rapport staat '(…) kan de Surinaamse samenleving zich de puur technisch berekende bedragen permitteren? Hoogstwaarschijnlijk niet. De minister heeft dus, hopelijk in overleg met de overige sociale partners, kennelijk ervoor gekozen om uit te gaan van een bestaansminimum van SRD 999(…)'.

Als wordt uitgegaan van het gegeven dat de onderste grens van burgers, die nu al 28 procent aan belasting betalen Srd 1.606 per maand is - zonder de heffingskorting daar bij te verwerken, dan is dat een verschil van Srd 607 met het bestaansminimum van Srd 999 dat vorig jaar juli is bepaald. Verder is de inflatie vergeleken met juni vorig jaar 35 procent, wat de verhoudingen nog meer in het nadeel plaatst van de loontrekker.

Wirht verwijst naar de concessierechten van hout- en goudconcessionarissen die ook onmiddellijk verhoogd zouden kunnen worden om extra inkomen te genereren voor de Staat. Die bedragen nu respectievelijk Srd 5 per hectare voor een bosconcessie en voor goudexploitatie is dat Srd 2,40 per jaar per hectare. 'De loontrekker heeft met name door de inflatie van de afgelopen jaren al lang geen brede schouders meer.'

Hernieuwde vordering procureur-generaal tegen Hoefdraad donderdag 6 augustus op agenda Assemblee

Het voormalig parlement met NDP-meerderheid wees de vordering van de pg af


De Nationale Assemblee zal morgen de hernieuwde vordering van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in het openbaar behandelen. De convocatie voor deze vergadering is al de deur uit, aldus Starnieuws vanochtend, woensdag 5 augustus 2020. 

De commissie, onder leiding van Asiskumar Gajadien (VHP), heeft bij meerderheid besloten om Hoefdraad niet te horen. Tijdens de vorige samenstelling van het parlement werd de vordering van de pg afgewezen. Hij besloot op dezelfde 11 gronden de vordering te hernieuwen.

Gisteren is in de huishoudelijke vergadering verslag uitgebracht door de commissie en besloten werd om deze kwestie in het openbaar te behandelen. De vergadering is gepland voor 15.00 uur.

Eerst zal president Chan Santokhi op verzoek van Assembleevoorzitter Marinus Bee informatie verschaffen over de schuldpositie van de Staat Suriname. De Nationale Democratische partij vindt dat de regering onjuiste informatie heeft verstrekt over de stand van zaken.

Vanavond om zes uur wordt tijdens een 'online bijeenkomst' gereageerd hierop via Apintie Televisie.

C-47: 'Solidariteitsheffing aangekondigd zonder overleg met vakbeweging'

'De echt breedste schouders worden ongemoeid gelaten'


C-47 is niet gecharmeerd over de aangekondigde solidariteitsheffing, zonder dat er overleg is geweest met de vakbeweging. In een schrijven aan president Chan Santokhi deelt C-47 voorzitter Robby Berenstein mee, dat er afspraken waren gemaakt met de vorige regering over het aanpassen van de belastingschijven. Deze week nog is er een overleg tussen het bestuur van C-47 en de vakorganisaties over deze kwestie, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 5 augustus 2020. 

C-47 zegt zich volledig bewust te zijn van de zeer precaire situatie van staatsfinanciën die deze regering heeft overgenomen en dat er acuut maatregelen genomen dienen te worden. De vakcentrale staat voor honderd procent achter het principe, dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Echter met de verhoging van de twee hoogste tariefschijven van de Wet Loon/Inkomstenbelasting worden de echte breedste schouders, die te vinden zijn in de verschillende kapitaalsgroepen, ongemoeid gelaten. Onder andere hierdoor zal deze wet niet het gewenste effect sorteren, integendeel, zal deze de reeds zwaar aangetaste koopkracht van de werknemers verder doen eroderen.

Werknemers hebben volgens de vakcentrale absoluut geen probleem om de nodige offers te brengen, in tegendeel vinden ze het in deze situatie noodzakelijk. Echter met het kiezen van de solidariteitsheffing als middel om de financiële huishouding op orde te brengen worden de loontrekkers wederom onevenredig zwaar geraakt.

De vakbeweging is sedert 2015 met de intussen afgetreden regering bezig om structureel wijziging te brengen in het voor de loontrekkers onrechtvaardig belastingsysteem. Dit middels aanpassing van de belastingschijven en tarieven. De besprekingen van 2015 waren de voortzetting van besprekingen met voorgaande regeringen over hetzelfde onderwerp. Dit geeft aan dat de wijzigingen van levensbelang zijn voor de werkende klasse. Deze schijven en tarieven zijn nog steeds niet gewijzigd.

Het feit dat de conceptwet een kopie is van die van 2002, zonder integrale wijziging van de schijven en tarieven veroorzaakt dat nu zelfs de lagere lonen zullen vallen onder de solidariteitsheffing. Dit is voor C-47 en haar lidbonden absoluut onacceptabel. 'Wij hebben ook kennis genomen van uw aankondiging met de vakbeweging in overleg te zullen treden omtrent het onderhavige. De door u gevolgde procedure geeft echter aan voornoemde ontmoeting echter het karakter van een mededeling', meent Berenstein.

Cleopatra Jessurun: 'Samenleving is verkeerd geïnformeerd door minister Ramadhin'

'Door de arrogante houding van hem en zijn team is geen behoefte geweest aan goede overdracht'

'De situatie verergert zich met de dag en het is nu duidelijk dat er sprake is van falen'


Cleopatra Jessurun, directrice ministerie van Volksgezondheid, heeft uit onvrede over de gang van zaken haar ontslagbrief ingediend bij minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Jessurun is er niet over te spreken, dat Ramadhin heeft aangegeven dat er geen protocollen zijn ontwikkeld voor aanpak van Covid-19. Zij vindt dat de samenleving verkeerd is geïnformeerd door de minister. 

Jessurun zegt - op Starnieuws vandaag, woensdag 5 augustus 2020 -, dat er protocollen zijn ontwikkeld voor de diverse sectoren en deze zijn ook ontvangen door de minister.

'Als de minister de verschillende technische werkgroepen niet uitnodigt en sommige mensen niet toelaat op het ministerie, ondanks mijn advies dat te doen, zal hij van veel niet op de hoogte zijn. Ondanks dat ik hem tijdens de transitie er steeds op wees dat er achter het Nationaal Covid Managementteam nog anderen waren, die ook bezig waren met onder andere de sectorprotocollen, is door de arrogante houding van hem en zijn team, nooit de behoefte geweest voor een goede overdracht'

stelt Jessurun.

Ze merkt op, dat het heel normaal is dat protocollen bijgesteld moeten worden, omdat de situatie steeds verandert. Dit houdt dan niet in dat de protocollen en zelfs WHO/PAHO (World Health Organization/Pan American Health Organization) waardeloos zijn.

Op de eerste dag van Ramadhin op het ministerie gaf zij de bewindsman twee stapels aan documenten: een met de WHO-protocollen als bronvermelding en de andere met de door Surinaamse deskundigen uit de diverse sectoren opgestelde protocollen. Jessurun vindt het jammer, dat er alleen naar Nederland wordt gekeken en het voorstel van CARPHA van de tafel werd geveegd.

Ook twijfelt zij aan de bedoelingen van het Outbreak Management Team, aangezien er geen technische overdracht heeft plaatsgevonden. Terwijl de besmettingen met het virus uit de hand lopen, heeft dit team onder leiding van crisismanager Marthelise Eersel besloten Jessurun volledig buiten spel te zetten. Volgens Jessurun had Eersel als oud-directrice van Volksgezondheid en leidster van het team beter moeten weten. Dit werd de directe reden waarom Jessurun besloot om haar ontslag in te dienen, aangezien ze de gemeenschap niet zou kunnen dienen onder die omstandigheden, laat ze optekenen.

Heel jammer vindt Jessurun dat het Covid-19 Response Plan en de Final Comphrehensive Needs List Preparedness and Response for Covid-19 die opgemaakt werden in samenwerking met de PAHO en IDB en geschreven werden door Virgina Asin-Oostburg nu niet meer genoemd worden. Asin-Oostburg is tot nu toe niet betrokken, terwijl ze de totale sector heeft doorgelicht en een zeer deskundige bijdrage zou kunnen leveren aan de Covid-19-pandemie. Het plan is een samensmelting van de structuren en procedures die tot nu toe zijn gehanteerd, alsook hoe de transitie naar een nieuw normaal kan geschieden.

Terwijl de Covid-19- pandemie verder uitbreekt, moet de zorg normaal door kunnen gaan. Jessurun kan zich niet voorstellen, dat mensen gewoon aan de kant geschoven worden, terwijl ze een geweldige bijdrage kunnen leveren. Ze benadrukt, dat in deze moeilijke tijd alle koppen bij elkaar gestoken moeten worden, ongeacht de politieke kleur en rancune. Het moet volgens haar niet alleen bij de mooie woorden blijven, maar er moet daadwerkelijk uitvoering aan gegeven worden De ex-voorzitster van het Management Team onderstreept dat het virus geen politieke kleur, rancune of voorkeur kent.

'De situatie verergert zich met de dag en het is nu duidelijk dat er sprake is van falen. Maar, het beestje moet een naam krijgen, omdat ze niet weten hoe ze verder moeten. En dan maar de schuld schuiven naar de protocollen. Het is zeer jammer, dat onschuldige mensen het gelag moeten betalen van deze rancune. Ik stel alle protocollen en documenten beschikbaar voor eenieder die ze wil bezichtigen', zegt Jessurun.

In De Nationale Assemblee heeft Melvin Bouva (NDP) gisteren gevraagd of het waar is, dat de directrice van Volksgezondheid met ontslag is gegaan en wat de reden is. Vicepresident Ronnie Brunswijk beloofde, dat vanmiddag op alle vragen antwoord gegeven zal worden.

Nieuwe protesten zorgen voor oplopende spanning in zuidelijke regio Chili

Protesten ter steun aan spirituele leider Mapuche, Celestino Cordoba, en  twintigtal gevangenen in hongerstaking


Protesten en incidenten tijdens de nacht en vroege ochtenduren van dinsdag 4 augustus 2020, zorgen voor oplopende spanning in plaatsen in de regio van La Araucania, het afgelopen weekend het toneel van sterke gewelddadigheden.

Volgens berichten van Radio Biobio uit dat gebied waren er verschillende verkeersopstoppingen op wegen in de regio, waar inwoners van Mapuche barricades plaatsten, banden in brand staken en een aantal schermutselingen met de politie voerden.

De demonstranten protesteerden tegen de racistische daden tegen de inheemse bevolking die zaterdag plaatsvonden, geleid door gewapende burgers, en ter ondersteuning van de spirituele leider van Mapuche, Celestino Cordoba, en een twintigtal gevangenen die in hongerstaking zijn in de gevangenissen van de regio.

Volgens persberichten zou een sergeant van de carabineros zijn neergeschoten tijdens de confrontaties op Route 5, de belangrijkste van het land, in de Collico-sector van Ercilla, een van de plaatsen waar de gewelddadige gebeurtenissen van het weekend plaatsvonden.

Ook op andere plaatsen op die weg werd 's nachts het verkeer verstoord door door demonstranten opgezette barricades. Evenzo eindigde in de stad Osorno een mars langs talrijke wegen ter ondersteuning van de Mapuche-bevolking in incidenten met de Carabineros, die minstens zes mensen arresteerden.


(Suriname Mirror/Cooperativa/Prensa Latina/El Mostrador/Twitter/El Pais)

Mobiel crematorium in Bolivia als hulp in strijd tegen stroom Covid-19-sterfgevallen

Groep ondernemers ontwikkelt mobiel crematorium

Veel mensen niet in staat lichamen van geliefden te begraven of te cremeren en gooien ze uiteindelijk op straat


Een groep ondernemers is van mening dat hun mobiele crematorium de oplossing is voor de toename van het aantal sterfgevallen door het coronavirus in Bolivia. 

Carlos Ayo, een milieu-ingenieur, die deel uitmaakt van de groep, zei dat er in Bolivia tientallen lichamen op straat zijn opgestapeld, omdat gezinnen niet over de middelen beschikken of geen plekken vinden om de lichamen van geliefden te begraven of te cremeren en gooien ze uiteindelijk op straat om te voorkomen dat ze zichzelf besmetten.


Ayo zegt, dat het mobiele crematorium een ​​manier is om iets terug te geven aan zijn thuisland. De groep sleept de ovens naar gemeenschappen die niet over de middelen beschikken om te voldoen aan de toenemende eisen die aan de Covid-19-pandemie worden gesteld.

Volgens Te Associated Press zijn in Cochabamba, een van de zwaarst getroffen steden, lichamen op straat geplaatst vanwege een storing bij de begrafenisdiensten.

Tot nu toe zijn meer dan 3.200 mensen gestorven aan het coronavirus in Bolivia en zijn meer dan 81.000 mensen besmet met het virus.

(Suriname Mirror/VoA News/Facebook)

Voormalige piloot van president van Colombia vermist na crash Sinaloa-kartel drugsvliegtuigje in Guatemala

Samuel Niño sinds 3 december vermist tijdens vliegen lading cocaïne naar VSDe politie van Guatemala onderzoekt of de campagnepiloot van de Colombiaanse president Ivan Duque in 2018 is omgekomen tijdens het smokkelen van cocaïne voor het Sinaloa-kartel, meldde La Nueva Prensa maandag 3 augustus 2020. 

Volgens de nieuwswebsite zei de politie in de centrale provincie Meta, dat piloot Samuel Niño op 3 december vorig jaar vermist raakte tijdens het vliegen met een lading cocaïne naar Noord-Amerika.

De vermoedelijk overleden piloot is naar verluidt een trustee van de voormalige president Alvaro Uribe en de halfbroer van Hernan Gomez, de regionale directeur van de partij van het Centro Democrático – Mano firme, corazón grande van Uribe in de provincie Meta.

De autoriteiten van Guatemala vonden een neergestort vliegtuig in de regio Peten nabij de Mexicaanse grens, een Sinaloa-kartelroute, meldden media uit dat land op 4 december, maar hebben slechts één van de twee lijken geïdentificeerd, een voormalige Venezolaanse luchtmachtpiloot. Er werd geen cocaïne gevonden op de site in Peten, waar dit jaar 46 vliegtuigen zijn neergestort en narco's de neiging hebben de waardevolle goederen uit de vliegtuigen te halen voordat de politie arriveert.

'Velen zeggen dat het vliegtuig drugs vervoerde', vertelde een anonieme politieambtenaar van Meta aan de nieuwswebsite en bevestigde dat 'er een lichaam is dat nog niet publiekelijk is geïdentificeerd'.

Meta-nieuwswebsite Villavicencio Dia A Dia meldde, dat de campagnepiloot van Duque 'gevreesd wordt een van de slachtoffers te zijn van een vliegtuigongeluk op de grens tussen Guatemala en Mexico'.

De chef van het Meta Centro Democrático weigerde met La Nueva Prensa te praten en was volgens de nieuwswebsite ook 'discreet' in het verstrekken van informatie aan de politie.

Een medewerker van het Registraduría Nacional del Estado Civil te Bogotá vertelde La Nueva Prensa, dat het niet mogelijk is om te bevestigen of Niño leeft of dood is, aangezien zijn informatie 'in een gerechtelijk proces' is. 'Die melding verschijnt wanneer autoriteiten zoals Interpol of de CIA onderzoeken uitvoeren in samenwerking met het Openbaar Ministerie en het presidentschap', vertelde de anonieme bron aan La Nueva Prensa.

Zowel Uribe als Duque worden onder meer onderzocht op hun banden met een witwasser van de drugshandelorganisatie van Marquito Figueroa. Uribe wordt in verband gebracht met de georganiseerde misdaad, met name drugshandelaren sinds hij eind jaren zeventig zijn politieke carrière begon onder de vleugels van het Medellin-kartel.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was het nichtje van de voormalige president een witwasster van het Sinaloa-kartel tot haar arrestatie in 2011.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Hyundai in Brasilia, Brazilië, heeft een hond aangenomen als verkoper

Atxon Prime begroet vol vertrouwen klanten en woont vergaderingen bij


Een hond is aangeworven als verkoper in een Hyundai autoshowroom in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. De hond, Atxon Prime, is hierin getraind. De hond draagt zelfs een reguliere medewerkerskaart om de nek.

Atxon Prime begroet vol vertrouwen klanten en woont belangrijke vergaderingen bij.

Eerder kreeg de hond een erebaan, maar hij werd gepromoot op basis van de prestaties van de hond. De hond raakte al snel bevriend met het showroompersoneel en klanten waren verheugd.

Hyundai Brazilië heeft foto's van de hond gedeeld in onderstaand Instagram-bericht.


Dit is niet de eerste keer dat een zwerfdier in Brazilië wordt ingezet. Vorig jaar zocht een kat zijn toevlucht bij een bedrijf in een zware storm en regen, en toen huurde hetzelfde bedrijf de kat in.

(Suriname Mirror/intallaght.ie/La Teja/Instagram/Vanguardia Vera Cruz)

Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding gestoorde Haïtiaan met houwer

Man zou er gewoonte van maken zonder toestemming erven op te lopen


Een man die afgelopen zaterdag voor de KFC nabij de kruising van de Kwattaweg en de Mariestraat in Paramaribo met een houwer stond te zwaaien en agenten dreigde te kappen, blijkt een geestesgestoorde Haïtiaan te zijn. Dat heeft het Korps Politie Suriname dinsdag 4 augustus 2020 bekend gemaakt. 

Via social media werd onderstaand filmpje verspreidt waarin te zien is hoe twee agenten tegen een man optreden, die gewapend is met een houwer.


Een van de agenten sommeerde de man de houwer los te laten en loste daarnaast ook een waarschuwingsschot zonder het gewenste resultaat. Op een gegeven moment lukte het de man te overmeesteren en hem de houwer afhandig te maken.


De man is een Haïtiaan en is in de buurt van het voorval woonachtig. Hij werd door de politie overgebracht naar het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). De man is na behandeling heengezonden.

Volgens verklaringen van buurtbewoners maakt de man er een gewoonte van om zonder toestemming, al dan niet gewapend, erven op te lopen of plaats te nemen in voertuigen van derden.

De politie van het bureau Munder zal een rapport opmaken en sturen naar de daartoe bevoegde instanties ten einde de overlast en het gevaar dat deze man vormt effectief op te lossen, aldus de politie.

Hoefdraad is zich van geen kwaad bewust... 'Het gaat om heksenjacht op regeringsleiders van voormalig kabinet'

'In 2010 ook meer dan 200 miljoen Srd aan achterstanden overgenomen door de regering Bouterse-I'


Ex-minister Gillmore Hoefdraad heeft eindelijk weer iets van zich laten horen. In een schriftelijke reactie, gestuurd naar ABC-verslaggever Rudi Esajas, werpt hij beschuldigingen aan zijn adres over mismanagement en corruptie als minister van Financiën van zich af, zo bericht Waterkant.net dinsdagavond 4 augustus 2020. De beschuldigingen werden maandag tijdens een persconferentie van de Raad van Ministers geuit door onder andere president Chan Santokhi. 

In de verklaring, die dinsdag voorgelezen werd in het radioprogramma   ABC Aktueel en hieronder ook te horen is, zegt Hoefdraad, dat de regering Santokhi wist wat ze overnam. Volgens Hoefdraad werd in 2010 ook meer dan 200 miljoen Srd aan achterstanden overgenomen door de regering Bouterse I.

Over de verrekeningen met de SPSB zegt hij, dat het ging om openstaande afspraken die moesten worden afgehandeld. Hij zegt niet eigendunkelijk te hebben gehandeld daarbij, maar dat het ging om een beslissing die op een regeringsvergadering is goedgekeurd.

Hij noemt de beschuldigingen insinuaties, die niet stroken met de waarheid en zegt dat het gaat om een heksenjacht op regeringsleiders van het voormalig kabinet.

Hoefdraad zou in Guyana verblijven...

Personeel SurPost wil af van directeur 'dictator' John Power

'Hij zit zijn intercontinentale ballistische raketten vanuit huis te lanceren'


Het personeel van het Surinaams Postbedrijf (Surpost) eist dat de regering John Power per direct afzet als directeur. 'Elke einde van de maand hebben we een probleem met deze directeur. Maar, hij heeft geen probleem voor zichzelf wanneer hij zijn dingen moet doen. Eerst stort je ons geld niet optimaal, dan ga je weer in ons geld. Nu kom je met no-work-no pay', zei één van de actievoerende personeelsleden maandag bij het kantoor te Land van Dijk, aldus het Dagblad Suriname dinsdag 4 augustus 2020. 

De medewerk(st)ers zijn niet te spreken over het feit, dat zij nu ook de dupe moeten worden van de getroffen Covid-maatregelen, terwijl Power vanwege zijn hoge leeftijd en gezondheidstoestand tot de risicogroep is aangemerkt en dispensatie heeft om betaald thuis te zitten.

'Hij heeft geen astma om onze gelden af te trekken en niet te betalen? Hij zit zijn intercontinentale ballistische raketten vanuit huis te lanceren', aldus een andere medewerker van het postbedrijf.

Gesteld wordt dat Power als dictator regels vanuit huis uitvaardigt richting het personeel, maar nooit te vinden is voor overleg.

Walter Uiterloo, voorzitter van de Dienst der Posterijen Werknemersorganisatie (DPWO), stelde dat er steeds een terugkerende conflictsituatie met de directeur is wanneer het aankomt op het uitbetalen van zaken waarop het personeel recht heeft. Deze keer gaat het om de uitbetaling van gratificatie over juni 2020 conform artikel 34 lid 1a van de fingerende CAO bij Surpost. Het gaat om een gratificatie van 50% van het loon aan elke werknemer. Nu heeft Power middels een bekendmaking laten aangeven dat hij de gratificatie niet kan uitbetalen. In één van de bekendmakingen wordt de Coronacrisis aangeduid als oorzaak, vanwege de afname van het postverkeer mondiaal en daarmee de bedrijfsinkomsten niet gegarandeerd zijn.

In een tweede bekendmaking zegt de directeur volgens Uiterloo, dat de middelen ter verkrijgen van de gratificatie zijn afgewezen. 'Hij zegt niet door wie die middelen zijn afgewezen en in een deurwaardersexploot aan de voorzitter van de DPWO zegt hij, dat de middelen zijn afgewezen door het ministerie van Financiën. De conclusie is dat de heldere informatie niet wordt gedeeld met de personeelsleden', aldus Uiterloo.

Door intensieve inspanningen van een Surpost-werknemer ondersteund door de bestuursleden van de bond zijn de salarissen over de afgelopen maand uitbetaald. 'Wij worden constant gesubsidieerd door het ministerie van Financiën. In feite zijn wij verworden tot bedelstaf. Pe a moni de? Pe a moni e go?', stelt Uiterloo aan Power.

Cruciale afdelingen hebben wel dispensatie bij de actie, maar Uiterloo is niet te spreken over het no-work-no-pay-principe dat gehanteerd is voor actievoerend personeel dat bezig is met een rechtmatige vakbondsactie. Volgens Uiterloo hebben door de inhoudingen bepaalde werknemers lonen gekregen van Srrd 65, Srd 224, Srd 889 en Srd 380. 'Hoe ga je leven met zo’n salaris? Dit is gewoon onrechtvaardig', aldus Uiterloo.

88 Personen dinsdag 4 augustus positief getest op Covid-19

51 Patiënten zijn genezen verklaard


88 Personen zijn dinsdag 4 augustus 2020 positief getest op Covid-19. Dat is tweemaal zoveel als maandag. Het aantal actieve gevallen is gestegen naar 676. 51 Patiënten zijn genezen verklaard. 

Het totaal aantal geïnfecteerden in Suriname nadert de 2.000. Op dit moment staat de teller op 1.981. In ziekenhuizen worden 90 personen verpleegd. In isolatie zijn er op dit moment 576 personen, terwijl 484 mensen in quarantaine zijn.

Op de Intensive Care Units van de ziekenhuizen worden 10 patiënten behandeld. 1.278 Personen zijn genezen verklaard. 27 Patiënten zijn overleden.

dinsdag 4 augustus 2020

Directrice BOG Bromet neemt ontslag

'Ik heb vanwege gezondheidsredenen de functie ter beschikking gesteld'

Jessurun (l) en Bromet
Cleopatra Jessurun, directrice van Volksgezondheid, neemt ontslag vanwege onwerkbare situatie tussen haar en nieuw Covid-19 Managementteam


Minouche Bromet heeft dinsdag 4 augustus 2020 haar ontslag als directrice van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. Dit bevestigt ze in de Ware Tijd. 'Ik heb vanwege gezondheidsredenen de functie ter beschikking gesteld.'

Bromet geeft aan dat haar echtgenoot begin dit jaar ernstig ziek werd wat samen met de aanpak van de coronapandemie een zware wissel op haar eigen gezondheid heeft getrokken. De BOG-directrice moest zeer recentelijk gehospitaliseerd worden en de artsen hebben rust voorgeschreven. Bromet zegt na haar herstel vanuit een andere functie haar expertise beschikbaar te kunnen stellen. Zij werd op 2 december vorig jaar door het ministerie van Volksgezondheid aangesteld om het bureau te leiden.

'Als je snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil komen, ga samen', zei Bromet bij de kennismaking vorig jaar met het BOG-personeel.

Ook op andere plaatsen in de publieke gezondheidszorg, zoals het SZF en het ministerie zelf, hebben de afgelopen dagen mutaties plaatsgevonden. Maandag heeft Cleopatra Jessurun als directrice van Volksgezondheid ontslag genomen. Naar verluidt zou er voor Jessurun een onwerkbare situatie zijn ontstaan op het ministerie tussen haar en het nieuwe Covid-19 Managementteam.

Onder andere zou haar schriftelijk zijn meegedeeld, dat zij met betrekking tot de aanpak van de coronapandemie geen informatie van het nieuwe team geleid door Marthelise Eersel zou ontvangen. Bromet en Jessurun waren nog voordat het coronavirus in Suriname opdook nauw betrokken bij het uit te stippelen beleid en daarna bij de aanpak van de Covid19 nadat de ziekte in Suriname was opgedoken.

Personeel St. Vincentius Ziekenhuis ontvangt loon, vakantiegeld, kinderbijslag en koopkrachtversterking

Stakend personeel heeft het werk inmiddels hervat


Het ministerie van Financiën en Planning heeft de gelden voor het personeel van het St. Vincentius Ziekenhuis overgemaakt. Algemeen ziekenhuisdirecteur Manodj Hindori zegt dinsdag 4 augustus 2020 op Starnieuws, dat na de overmaking het personeel gelijk is uitbetaald. 'Alle lonen, vakantiegelden, kinderbijslag en koopkrachtversterking zijn uitbetaald aan het personeel.'

Hij merkt op, dat het personeel het werk inmiddels heeft hervat. Een groot deel van het personeel van het ziekenhuis had maandagmiddag de werkplek verlaten, omdat het salaris over de maand juli niet was betaald. Bondsvoorzitter Robby Naarendorp had vorige week woensdag aan de bel getrokken. Hij stelde, dat ook het salaris van de medewerkers van het Diakonessenhuis niet was betaald. Vorige week donderdag had het personeel al gedurende twee uren een prikactie gevoerd om een signaal te geven aan de directie.

Het personeel van het Mungra Medisch Centrum (MMC) was dinsdagmorgen ook in actie, omdat het geen salaris had ontvangen. Volgens bondsvoorzitter Bryan Tjon Kwie Sem is de bond in gesprek met de directie. Hij gaf aan dat zaken gauw opgelost zullen worden.

Voor nu is het personeel in actie. Waarnemend directrice Zorida Mohamed zei, dat het personeel dinsdag over hun salaris en vakantiegeld kan beschikken. Een deel van het personeel heeft ontvangen. De medewerkers waren sinds donderdagmiddag in contact met de ministeries van Volksgezondheid en Financiën.

André Misiekaba: 'Overstap naar ABOP niet uitgesloten’

Reden voor vertrek uit NDP houdt Misiekaba deels nog geheim


Politicus André Misiekaba heeft maandag zijn Assemblee-lidmaatschap officieel opgezegd. In een brief aan parlementsvoorzitter Marinus Bee heeft hij ook alle verantwoordelijkheden die gepaard zouden gaan met dit werk teruggegeven aan zijn oude politieke partij. Hiermee is volgens Misiekaba het hoofdstuk met de NDP, de partij waar hij tot voor kort nog vooraanstaand lid van was, officieel afgesloten. 

'Ik denk dat mijn brief aan de partij duidelijk is. Ik heb dit hoofdstuk afgesloten', aldus Misiekaba dinsdag 4 augustus 2020 in de Ware Tijd. Of dit het einde betekent van zijn politieke carrière durft Misiekaba nog niet te zeggen, omdat die beslissing in samenspraak met anderen, zoals familie, het christelijke veld en zijn directe achterban, genomen zal worden.

'Er zijn politieke perspectieven, maar ik wil ook graag doceren. Maar, door de drukte van de politiek lukt dat nog niet.' De komende zes maanden zal hij een volledige rust inbouwen en zich ook beraden over de toekomst.

Op de openlijke uitnodiging van vicepresident Ronnie Brunswijk en Assemblee-voorzitter Marinus Bee om zich bij de ABOP aan te sluiten wil Misiekaba nog niet ingaan. 'Andere partijen hebben dat ook gedaan. We kijken naar het totaal veld en mocht ik bepalen dat ik inderdaad verder ga, dan zijn alle opties open. Ik had me voorbereid op het werk in het parlement, dus ik kan niet zeggen dat ik dit met gejuich heb gedaan.' 

Anders dan de geruchtenmachine heeft beweerd, zegt Misiekaba dat hij niet met ruzie uit de NDP is gestapt. 'Ik hoor mi feti nanga Ramon Abrahams; Ramon klap mi. Ik weet niet vanwaar men komt met deze onzin, maar het is niet waar.'

Hoewel hij nog goede vrienden heeft binnen de NDP, ziet hij een terugkeer niet gebeuren. De concrete reden van zijn vertrek en waarom juist op dit moment houdt de politicus deels nog geheim. Hij zegt wel, dat zijn inzichten niet meer in overeenstemming zijn met die van overige leidinggevenden binnen het paarse kamp.

'Mijn persoonlijke idealen en die van mijn directe omgeving zijn niet meer in lijn met die van de partij. De partij is afgedwaald van haar idealen.'

Hernieuwde vordering procureur-generaal kwestie Hoefdraad in openbare vergadering Assemblee

Nog niet duidelijk wanneer openbare vergadering wordt uitgeschreven


De Nationale Assemblee zal de hernieuwde vordering van de procureur-generaal (pg) om ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen, in het openbaar behandelen. Dit besluit is genomen in de huishoudelijke vergadering van de Assemblee vandaag, dinsdag 4 augustus 2020, aldus Starnieuws. 

De commissie die benoemd is onder leiding van Asiskumar Gajadien (VHP) heeft verslag uitgebracht. Besloten is om Hoefdraad niet te horen. Hij had tijdens de vorige samenstelling van het parlement uitgebreid zijn visie gegeven over de elf vorderingen van het Openbaar Ministerie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de openbare vergadering zal worden uitgeschreven. Zonder de in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad, kan er geen gerechtelijk vooronderzoek tegen hem worden verricht. De ex-bewindsman is als verdachte aangemerkt door de pg.

Surinaamse diaspora heeft nu een eigen Diaspora Persbureau

Toekomst zal nut en toegevoegde nieuwswaarde persbureau moeten uitwijzen...


De Surinaamse diaspora heeft nu een eigen Diaspora Persbureau. Hiermee is de Surinaamse diaspora in Europa voorzien van een eigen persbureau, aldus het persbureau dinsdag 4 augustus 2020. Een groot deel van de Surinaamse diaspora is woonachtig in Nederland (ruim 380.000), gevolgd door Frankrijk/Frans- Guyana en België. 

Het persbureau is een initiatief van enkele personen en organisaties in Nederland, België, Frankrijk/Frans- Guyana, Engeland, Duitsland en Zwitserland. Het persbureau staat onder supervisie van Eric Mahabier in Nederland, oud-journalist bij de Ware Tijd.

Diaspora Persbureau zal media in Nederland en in Suriname voorzien van nationale en internationale berichten en artikelen. Een netwerk van journalisten, verslaggevers, columnisten, schrijvers en wetenschappers is bereid gevonden als vrijwilliger de diasporagemeenschap van informatie te voorzien.

De aandacht ligt overwegend op nieuws van en voor de Surinaamse gemeenschap in Europa. Daarbij gaat het onder meer om berichten en artikelen over dagelijkse gebeurtenissen, economie, politiek, onderwijs, human interest, wetenschap en onder ander. ontwikkelingen op het gebied van technologie, kunst, muziek, literatuur en milieu en duurzaamheid. Verder komen personen met bijzondere maatschappelijke prestaties in interviews aan het woord en krijgt een ieder met vernieuwende ideeën voor de samenleving ook de gelegenheid hun zegje te doen.

Diaspora Persbureau is het nieuwsagentschap van de Surinaamse diaspora. Het is niet alleen bedoeld voor personen van Surinaamse afkomst waar ook ter wereld, maar ook voor degenen die affiniteit hebben met het culturele en historische erfgoed van Suriname en ook voor ondernemers, die in Suriname willen ondernemen.

De toekomst zal het nut en toegevoegde nieuwswaarde van dit zogenaamd persbureau moeten uitwijzen...

Governmenttake op brandstof wordt verhoogd

Verhoging amper te merken aan de brandstofprijs bij de pomp


De governmenttake op brandstof zal worden verhoogd. Dit deelde minister Armand Achaibersing van Financiën gisteren mee op een persconferentie, zo bericht vandaag, dinsdag 4 augustus 2020, Starnieuws. 

Volgens de regering zal de verhoging nauwelijks te merken zijn aan de brandstofprijs bij de pomp. Een liter benzine kost gemiddeld Srd 6,40. D governmenttake zou nu met Srd 1 worden verhoogd. De governmenttake is nu Srd 1,30 op een liter benzine.

Op de wereldmarkt is brandstof al geruime tijd bijzonder laag, maar bij de pomp is niet te merken dat de prijs is gedaald. De overheid toucheert al een tijdje Srd 3,70 per liter aan governmenttake, terwijl de governmenttake in principe Srd ,.30 is. Op diesel int de overheid al maanden Srd 2,50 in plaats van Srd 0,70.

De vorige regering had een boven- en benedengrens gesteld. Er werd ervoor gezorgd, dat de prijs niet boven de Srd 7 ging. Aangegeven werd door  toenmalig minister Stephen Tsang dat het ging om een compensatie.

Het is niet duidelijk of de extra Srd 1 bovenop het hoge bedrag komt dat nu wordt geïnd. In dat geval zal de prijs boven de Srd 7 stijgen voor een liter ongelode benzine. Overigens wordt brandstof geïmporteerd op basis van Srd 7.52 op de US$. Deze koers is niet realistisch. De olieprijs zal zonder meer de lucht ingaan als de nieuwe wisselkoers wordt vastgesteld.