maandag 1 juni 2020

VHP, ABOP, NPS en PL: 'Staking vaststelling uitslag stemming onrechtmatig'

'Kiesregeling voorziet niet in mogelijkheid Hoofdstembureau tot staking werkzaamheden'De politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL hebben in een schrijven aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) kenbaar gemaakt, dat de staking van de vaststelling van de uitslag der stemming onrechtmatig is. 

Volgens de politieke partijen voorziet de Kiesregeling niet in de mogelijkheid voor het Hoofdstembureau tot staking der werkzaamheden en daarmee heeft dit besluit van het Hoofdstembureau geen wettelijke grondslag en is het dus onrechtmatig.

Zij verzoeken daarom het OKB dringend om uit hoofde van haar toezichthoudende functie en op grond van onder andere diens bevoegdheden ex artikel 2 lid 4 sub d van de Kiesregeling zodanige maatregelen te treffen om deze onrechtmatigheid op te heffen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten