donderdag 30 juli 2020

Jogi (VHP) hekelt dat moslims met Ied Ul Adha niet in moskeeën mogen slachten

'Decentraliseer, laat de dc vergunning uitgeven en controle uitvoeren'

'LVV heeft nu slechts drie slachthuizen aangewezen'


VHP-parlementariër Mahinder Jogi keurt het besluit van het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) af om geen toestemming aan moslims te verlenen om runderen en kleine herkauwers tijdens Ied Ul Adha ook in moskeeën te slachten. 

Het slachten van runderen en kleine herkauwers is dit jaar vanwege de Covid-19 crisis uitsluitend toegestaan in slachthuizen die daartoe een vergunning van de Veterinaire Diensten van LVV hebben. Het gaat om Surebeef N.V., het Openbare Slachthuis Nickerie en het slachthuis van Jahangier en Zonen te Lelydorp. Volgens Jogi is er enorme ontevredenheid en teleurstelling over dit besluit.

'Hiermee worden mensen gedupeerd. De mogelijkheid wordt de moslims ontnomen om een stukje geloofsovertuiging uit te oefenen. Elk jaar krijgen de mensen een vergunning en kunnen zij hiermee de dieren slachten, waarna de keurmeester de zaak checkt. LVV heeft nu slechts drie slachthuizen aangewezen en de hele week wordt ik platgebeld door mensen. De oplossing is simpel: Zet een bekendmaking. Geef de districtscommissaris de toestemming om de vergunning te verlenen. Laat de dc de controle uitoefenen op de naleving van de vergunningsen covid-voorwaarden', aldus de VHP’er uit Saramacca vandaag, donderdag 30 juli 2020, in het Dagblad Suriname.

Het is volgens hem nu tijd om de decentralisatiegedachte werkelijk tot uiting te brengen. Jogi benadrukt dat hij ondertussen hierover ook gesproken heeft met zijn fractie en Assembleevoorzitter Marinus Bee om een oplossing te brengen, maar tot nu toe geen oplossingsmodel heeft vernomen.

Het argument, dat het aandoen van verschillende moskeeën een gevaar is voor de keurmeesters en de moskeegangers, vindt Jogi te zwak wanneer hij kijkt naar de overvolle overheidskantoren waar nauwelijks het samenscholingsverbod van maximaal aangewezen persoon van de Veterinaire Dienst van LVV nauwelijks de telefoon opneemt en helemaal niet te bereiken is.

'We leven in een moeilijke tijd en nu zitten de kleine moskeeën die 2 tot 3 stieren slachten. Ga je een koe in Saramacca laden en naar het abattoir brengen en dan weer terugbrengen? Moeten de mensen op Ied Ul Adha dan terugkeren met hun dieren als er geen ruimte is bij de slachthuizen? Alles is al zo duur. Met zoveel moeite is het geld verzameld', aldus Jogi.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten