zaterdag 11 juli 2020

'Curaçao en Sint Maarten hebben het voorstel ‘niet aanvaard’

Staatssecretaris Knops: 'Komende jaren zal financiële hulp Nederland nodig blijven'


Curaçao en Sint Maarten hebben het voorstel ‘niet aanvaard’, schrijft staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 juli 2020.

'Aruba heeft verzocht om enkele dagen uitstel, om een steviger draagvlak te kunnen organiseren binnen het land.'

Met de Arubaanse regering wordt het gesprek over het voorstel de komende dagen dan ook voortgezet, wat Knops betreft ‘gericht op het afronden van de besluitvorming in de komende week’.Tijdens de Rijksministerraad (RMR) van gisteren lag ter besluitvorming een integraal voorstel voor verdere liquiditeitssteun, hervormingen en investeringen, inclusief een daaraan verbonden pakket aan voorwaarden op tafel. Met Nederlands geld hebben de landen de ergste nood in verband met de coronacrisis kunnen lenigen.


'Maar, enig perspectief dat zij het op overzienbare termijn zullen redden zonder deze hulp is er niet. De komende maanden en waarschijnlijk zelfs jaren zullen financiële ondersteuning en hulp uit Nederland dan ook nodig blijven.'

Het kabinet-Rutte ‘is bereid die ondersteuning te bieden’. Maar, de sociaaleconomische en financiële situatie waarin de Caribische landen verkeren ‘dwingt ons tot een andere aanpak’, aldus Knops aan de Kamer. Een aanpak die borg staat voor concrete resultaten. 'Er is geen ruimte meer voor verder uitstel van hervormingen die al langere tijd hard nodig zijn, maar om uiteenlopende redenen nooit tot uitvoering zijn gekomen.'


Daarom worden voorwaarden gesteld aan begrotingssteun vanuit Nederland, om te zorgen dat de overheden resultaten bereiken ten aanzien van financieel beheer en goed bestuur.

De bewindsman stelt dat Nederland ook bereid is Curaçao, Aruba en Sint Maarten te ondersteunen bij het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen en het realiseren van investeringen. 'Als Nederland de komende jaren met veel belastinggeld garant staat, willen we zeker weten dat we de landen met de beschikbaar gestelde middelen weerbaarder en veerkrachtiger maken. In het belang van álle inwoners.' 

Knops heeft gisteren direct de Kamer geïnformeerd over de RMR van die dag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten