zaterdag 30 mei 2020

Bestuurskundige Boldewijn: ‘Geen oneffenheden in stembiljetten, dus geen hertelling’

'Men probeert op een manier om aan meer zetels te komen'


Naar aanleiding van de mededeling van president Bouterse tevens voorzitter van de NDP, dat protest wordt aangetekend over de gang van zaken met betrekking tot de verkiezingsresultaten en dat een hertelling wordt aangevraagd, zegt bestuurskundige August Boldewijn vrijdagavond 29 mei 2020 in De West, dat het onmogelijk is een landelijke hertelling te doen. 

Volgens Boldewijn, zou dat pas kunnen, indien het zou blijken, dat er oneffenheden waren in de stembiljetten. 'Maar, dat is het geval niet, er is geen enkele hertelling nodig’, zegt Boldewijn. Hij merkt op, dat de voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, al heeft aangegeven, dat alle processen-verbaal die zijn gemaakt en nagekeken kloppen. 'Indien er onregelmatigheden zouden zijn, zouden die weggewerkt moeten worden, maar dat blijkt ook in dit geval niet zo te zijn’, aldus Boldewijn.

Boldewijn is van mening, dat men op een manier probeert, om aan meer zetels te komen. “Men bedenkt nu allerlei scenario’s alleen om zaken af te draaien', merkt Boldewijn op. Volgens hem is er heel veel ruis ontstaan na de verkiezingen. Boldewijn stelt, dat de voorbereidingen naar de verkiezingen toe, goed waren en volgens de wet. 'Bij de uitvoering hebben wij gezien, dat heel wat zaken zijn misgegaan.' 

 Volgens Boldewijn is de verwarring binnen de stembiljettenkwestie en de telling ontstaan, omdat men geen centrale leiding heeft geïnstalleerd. 'De districtscommissarissen hebben zij belast met het werk, maar ook zij worden moe en laten dan op den duur alles liggen. Na de stemming, raak je nog verder uitgeput en dan op een gegeven moment, kan men ook niet goed meer tellen, alleen omdat men vermoeid is.'
Volgens Boldewijn was er een vervanger nodig, zodat indien iemand vermoeid raakt, er vervanging is.

Boldewijn zegt, dat er een leiding nodig is om dingen te kunnen bewerkstelligen, en niet dat burgers dag en nacht een wakend oog houden. 'Niet dat het iets verkeerds is, maar dit is niet hoe het hoort. Principieel zou er een systeem moeten zijn, om zaken ordelijk te laten verlopen', benadrukt Boldewijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten