zondag 12 juli 2020

Michael Loswijk en Eric Feller laten paar eisen vallen in Kort Geding tegen NPS

Loswijk en Feller handhaven eis verkiezing nieuw hoofdbestuur


Het Kort Geding dat NPS'ers Michael Loswijk en Eric Feller tegen de hoofdbestuursleden van de NPS aanhangig hebben gemaakt wordt 23 juli voortgezet. Ten overstaan van de rechter hebben de indieners van het Kort Geding via hun advocaat Antoon Karg gisteren een paar eisen laten vallen. Hiermee kon raadsman Gerold Sewcharan, die namens het NPS bestuur optreedt, meegaan, aldus Starnieuws vandaag, zondag 12 juli 2028. 

Karg deelde mee  dat drie van de zeven eisen worden ingetrokken, waaronder binnen drie dagen een congres bijeenroepen. Terwijl de rechtszaak voorging, hield de NPS een Congres om ministerskandidaten voor te dragen. Ook deze eis is ingetrokken, eveneens het besluit tot kandidaatstelling van de president en vicepresident. Ook is ingetrokken de eis, dat de samenwerking met politieke en andere organisaties niet rechtsgeldig zou zijn.

Aanvankelijk werd op basis van onder andere deze eisen gewezen op het spoedeisende karakter. De verkiezing van de president en vicepresident vindt maandag plaats, terwijl 16 juli de regeringsoverdracht is.

Wat nog overeind is blijven staan, is dat het bestuur alle boeken en bescheiden moet overdragen aan het congres, uiterlijk binnen 90 dagen na betekenen van het vonnis. Binnen drie maanden moet een nieuw hoofdbestuur worden gekozen.

Sewcharan zei, dat de vermindering van de eisen in minnelijke sfeer is overeengekomen. De rechter heeft een tussenvonnis geveld dat drie van de eisen zijn ingetrokken. Zij heeft partijen gelegenheid gegeven om donderdag 23 juli zich uit te laten over de zaak. Zij hebben ook de gelegenheid om per e-mail hun standpunt kenbaar te maken. Er wordt rekening mee gehouden dat op basis van besluiten op het Congres, de gehele zaak wordt ingetrokken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten