dinsdag 14 juli 2020

Marinus Bee (ABOP) gekozen als nieuwe voorzitter Assemblee

Assembleeleden spreken vol lof over Bee 

Rusland, NPS: 'U bent in staat rust te brengen bij dyugu dyugu'


Marinus Bee (ABOP) is vanochtend, dinsdag 14 juli 20200, gekozen als de nieuwe voorzitter van De Nationale Assemblee, DNA. Hij was de enige kandidaat voor de opengevallen functie. 

Het regende loftuitingen volgens de Ware Tijd tijdens de felicitatieronde. Uit de zaal kwam er slechts één voordracht voor de functie die vacant werd nadat partijgenoot Ronnie Brunswijk gisteren werd gekozen als vicepresident. Daardoor werd Bee als acclamatie gekozen als voorzitter.

Vicevoorzitter Dew Sharman (VHP), die de vergadering leidde, noemde Bee 'een politicus van formaat, die het klappen van de zweep kent'. 'Ik draag de overtuiging dat u kundig leiding zal geven en op een waardige wijze deze verantwoordelijkheid zal dragen', aldus Sharman, voordat hij de hamer overdroeg.

Dat een jongeman geboren in Moengo voorzitter van het parlement is geworden, is volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien een teken dat elk kind mag dromen om president, DNA-voorzitter, minister of DNA-lid te worden. 'En die droom mag geen enkel kind ontnomen worden.' Vanwege de opstelling van Bee draagt hij de overtuiging dat die een goede job zal doen.

Ook NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft 'heel veel vertrouwen' dat Bee in staat zal zijn goed leiding te geven. 'U bent in staat rust te brengen bij dyugu dyugu. Op basis van uw capaciteiten - rust, takt, kunde - weten we dat u een goede job zal doen.' Hij memoreerde de 'zeer kundige wijze' waarop Bee bijdrage heeft geleverd aan wetgeving.


André Misiekaba (NDP) zei de nieuwe voorzitter sinds 2010 te kennen en te hebben meegemaakt als partner (regering Bouterse-I) en tegenstander (regering Bouterse-II). 'We hebben u zien groeien. U heeft uw studie opgepakt en hebt een MBA-titel. U heeft de lat hoog gelegd voor jongeren van Marowijne.' Hij roemde Bee als 'evenwichtig persoon'.

Brunswijk sprak over een 'mijlpaal' en wees erop dat niemand wordt beloond zonder er niet hard voor te werken. 'U heeft ABOP waardig vertegenwoordigd, vandaar dat wij ook vertrouwen hadden u voor te dragen. Wij twijfelen niet aan uw kwaliteit. Mi e gi yu grantangi fa yu ben tyari yu srefi.'

Het voorzitterschap ziet Ronnie Asabina (BEP) als een 'belangrijke uitdaging' in de politieke carrière van Bee. Dat zijn voordracht kamerbreed was, is het gevolg van de wijze waarop de voormalig fractieleider zich heeft geprofileerd. 'Ik heb u van dicht bij meegemaakt en twijfel niet aan uw competentie en wijsheid.' Dat iemand uit Marowijne de leiding krijgt over de wetgevende macht betekent voor Asabina, dat de kloof tussen kansarm en kansrijk tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht. 'U heeft de armslag om de kloof te verkleinen.'

Diana Pokie (ABOP) was emotioneel, aldus de Ware Tijd: 'Mi e polo te. Ik gun u deze positie. U hebt me opgevangen als vader, vriend, broer. Ik twijfel niet aan uw deskundigheid.'

Vertrekkend vicepresident Ashwin Adhin zei in zijn felicitatieboodschap, dat zijn echtgenote de nieuwe parlementsvoorzitter heeft beschreven als een 'eerlijke man die zegt hoe het is. Als het goed is, is het goed, als het fout is, is het fout. Hij draait er niet om heen.' Hij noemde Bee een 'waardige kandidaat die zich nooit heeft misdragen'.

Bee erkende dat Marowijne trots mag zijn. Hij zwaaide lof toe aan oud-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons, die volgens hem de aanzet heeft gegeven tot kwalitatieve verbetering binnen het college van staat. Hij noemde directeur Davis van Mulo Latour, Caprino Allendy (Mulo Latour), Ivan Fernald (IMEAO), Guillermo Samson (IBW), MacLean (Sint Tarcisiusschool), Biswardath en Veldema als personen die hem hebben gevormd.

Bee erkende dat het parlement voor een 'grote uitdaging' staat en een 'gigantische verantwoordelijkheid' heeft. Nieuwe parlementsleden riep hij op hun stem te laten horen en een constructieve bijdrage te leveren. 'Onderschat het werk niet, u gaat veel offers moeten brengen. Ik ben de eerste onder de gelijken, ma unu musu seti en samen. Zowel coalitie als oppositie is één lichaam.'

Bee onderstreepte dat hij 'onbehoorlijk gedrag' niet zal toestaan, omdat het een smet legt op het totale parlement.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten