zondag 26 januari 2020

In Nederland niet onomstreden evangelist Jan Zijlstra na tien jaar weer in Suriname

(Bron screenshot:YouTube)
Zijlstra houdt zogenaamde 'genezings'- campagne

'Als je goed onderzoek naar geclaimde wonderbaarlijke genezingen zou doen, dan blijft er niets van over’


De Nederlandse evangelist Jan Zijlstra is na tien jaar weer in Suriname voor een genezingscampagne, op uitnodiging van apostel Irma Gimmith-Woerdings van de gemeente Bribi. Dit meldt de Ware Tijd zondag 26 januari 2020. 'Het is fijn om weer in Suriname te zijn en al mijn oude vrienden te ontmoeten, om nieuwe te maken en om de wonder werkende kracht van Jezus Christus te mogen verkondigen', aldus de in eigen land niet onomstreden evangelist. 

Zijlstra heeft vanaf de begin jaren negentig veel gepredikt in Suriname. In die woelige jaren, toen het moeilijk ging in Suriname en veel predikanten juist weggingen, kwam hij hier regelmatig. 'Mensen zeiden we hebben geen geld en ik antwoordde, ik kom niet voor geld, ik kom om het heil van Jezus te prediken, de levende God.'

Zaterdag waren er genezingsdiensten in Bribi en zondagmorgen was er een bijzondere avondmaalsviering. 'In het avondmaal is er goddelijke kracht', beweert teamlid Hans Verschoor, die met Zijlstra is meegereisd als levende getuige. Hij stelt,dat hij na deelname aan het avondmaal is genezen van een ongeneeslijke ziekte.

Maandagavond is er een 'van hart tot hart'-bijeenkomst en dinsdagavond een speciale leiderschapsvergadering.

Zijlstra is zeer bekend geworden door zijn televisieprogramma's en het wijdverspreide maandblad 'Levensstroom', dat door velen wordt gelezen. Het blad heet nu Wings of Healing Magazine en bevat naast predikingen ook vermeende getuigenissen van mensen die zijn genezen.

Zijlstra is blij met de ontwikkelingen in het land. Hij is blij, dat de wegen er nu beter bij liggen. 'Ik verbleef toen aan de Wonglaan en daar was het meer gaten dan wegdek. Ik herinner me nog van een keer dat het had geregend en dan zag je het gat niet en dat een jongeman er met zijn kleine auto bijna helemaal in verdween. Maar, ik breng vooral de boodschap van de levende God die mij heeft geroepen om het evangelie te verkondigen.' 

Hij vertelt dat God de mensheid liefheeft en dat mensen herstel nodig hebben, niet alleen in hun ziel, maar ook in hun lichaam. Maar, ook het land zelf. 'Dat is in de hele wereld zo. De mens heeft God verlaten, maar heeft Hem nodig. En als mensen God accepteren dan is er een nieuwe toekomst.'

Zijlstra is in protestants-christelijke kringen een omstreden evangelist. De wijze waarop hij met zijn gebedsgenezingsdiensten mensen hoop geeft op genezing wordt door zijn critici als pastoraal verwerpelijk beschouwd.

In 2007, 9 mei, schreef de Volkskrant:

'(...) De meest recente ‘wonderbaarlijke genezing’ die hij naar eigen zeggen uitvoerde, is die van Janneke Vlot (44). De vrouw leed bijna 18 jaar aan posttraumatische dystrofie en zat in een rolstoel. ‘Een paar seconden nadat ik haar aanraakte, stond ze op en liep ze rondjes.’‘Ze is inderdaad genezen,’ laat haar arts Frank Huygen, hoofd van het Pijnbehandelcentrum Erasmus Medisch Centrum, via een woordvoerder weten. Maar, van een medisch wonder wil hij niet spreken. ‘Spontane genezingen van patiĆ«nten met dystrofie komen regelmatig voor. (...)'

De Nederlandse Vereniging tegen Kwakzalverij heeft geen goed woord over voor Zijlstra’s gebedsgenezingsdiensten. 'Het is meer een vorm van geld uit de zakken kloppen van zijn gelovigen’, zei haar woordvoerder Cees Renckens, gynaecoloog, 30 november 2018 in de regionale krant De Gelderlander. Renckens: 'Als je goed onderzoek naar de geclaimde wonderbaarlijke genezingen zou doen, dan blijft er niets van over.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten