maandag 13 juli 2020

Aruba stelt in laatste wijziging begroting 2020 (BW) economische groeiverwachting bij van nominale krimp van 44 naar 33,5%

'Bijstelling gevolg van sneller herstel economie door opening luchtruim'


Aruba heeft in de laatste wijziging op de begroting 2020 (BW) zijn economische groeiverwachting bijgesteld van een nominale krimp van 44 procent naar 33,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat schrijft het College Aruba financieel toezicht (CAft) in het (positieve) advies op de aanvraag van liquiditeitssteun, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 13 juli 2020. 

'Deze bijstelling is het gevolg van een sneller herstel van de economie als gevolg van de opening van het luchtruim. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met de effecten van de loonsubsidieregeling, de sociale steunmaatregelen MKB en Fase en bezuinigingen op onder meer de personeelslasten', aldus het CAft.

Op Aruba waren in de maanden tot en met april twee sociale steunmaatregelen van kracht: een ondersteuningsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en een uitkering bij baanverlies (Fase). Van deze regelingen hebben 2.246 bedrijven en 3.134 personen gebruikgemaakt in de maand april. De kosten hiervan worden gedekt door de bezuinigingen die Aruba heeft aangekondigd, die met de BW in de begroting worden verwerkt.

De ontvangsten voor de maand april bedroegen 61 miljoen florin. Dit is 36 procent lager dan in dezelfde maand in 2019. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de indirecte belastingen die met 28 miljoen florin, 43 procent lager liggen dan in april 2019. De uitgaven bedroegen in april 130 miljoen florin, wat 23 procent hoger is dan in april 2019.

De uitgaven nemen in de prognose in de maanden na april toe als gevolg van de loonsubsidieregeling, de sociale steunmaatregelen MKB en Fase en de aanzuivering van de tekorten bij de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVb).

De stijging van de uitgaven in de maand juni is het gevolg van de halfjaarlijkse uitkering voor ambtenaren en gesubsidieerde instellingen die in deze maand wordt uitbetaald.

Bij de ontvangsten in de maanden april en mei is reeds rekening gehouden met de aan Aruba verstrekte liquiditeitssteun van in totaal 163 miljoen florin. Voor de loonsubsidieregeling is door de RMR een bedrag van 49 miljoen florin onder voorwaarden toegekend. Op basis van de realisatie in april en de liquiditeitsprognose voor mei en juni is de verwachting dat het eerste kwartaal wordt afgesloten met een liquiditeitstekort van 10 miljoen florin. De inkomstenderving bedraagt voor de maanden juli tot en met september 170 miljoen florin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten