zaterdag 25 januari 2020

Moeder die pasgeboren baby te vondeling legde bij kerk in Geyersvlijt in vrijheid gesteld

'Zaak moet niet strafrechtelijk, maar sociaal-maatschappelijk worden behandeld'


Volgens de Ware Tijd van vrijdag 24 januari 2020 is de 25-jarige M.K., die op 7 januari haar pasgeboren baby te vondeling legde bij een kerk in Geyersvlijt, door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Dat gebeurde nog voordat een verzoek tot invrijheidstelling op grond van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering door de rechter-commissaris in behandeling werd genomen. Dit wordt bevestigd door haar advocate Maureen Nibte. 

'Het was vanaf het begin duidelijk, dat deze zaak niet strafrechtelijk moest worden aangepakt, maar sociaal-maatschappelijk', zegt de raadsvrouwe in  de Ware Tijd. Dat heeft ze ook in haar verzoekschrift aangevoerd, maar tot een behandeling door de rechter-commissaris is het niet gekomen. Volgens Nibte is het misdrijf dat werd begaan 'van puur sociaal-maatschappelijke aard' en dient ook als zodanig aangepakt te worden.

'Het smijten van de - kennelijk wanhopige - moeder in de cel lost dit probleem niet op; het maakt dit alleen maar erger. Het leggen van een kind te vondeling is een ultieme wanhoopsdaad, meestal na problemen van sociale aard. De moeder heeft begeleiding nodig, geen celstraf.' 

De vrouw heeft bekend zich aan het strafbare feit schuldig te hebben gemaakt. Op 7 januari legde ze haar baby na aanvang van de kerkdienst bij de ingang van het kerkgebouw. Na de dienst ontdekten kerkgangers de zuigeling en werd de politie ingeschakeld. Op de RGD-poli van Geyersvlijt stelde een arts vast dat het jongetje niets mankeerde. De baby werd vervolgens overgedragen aan het Bureau voor Familierechtelijke Zaken.

Op 9 januari werd moeder M.K. aangehouden en in verzekering gesteld. Ze verklaarde, dat zij het kind op een plek had neergelegd waar hij zeker snel gevonden zou worden. Of het Openbaar Ministerie de strafrechtelijke vervolging zal doorzetten weet haar advocate nog niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten